Leven zonder fossiele brandstoffen

De ware intolerantie van de eco-lobby. Een gastbijdrage van Gerrit van der Lingen (vanuit Nieuw-Zeeland).

Het leven van een klimaatscepticus (klimaatketter) gaat niet over rozen. Dagelijks wordt hij via media en Internet geconfronteerd met nieuws en artikelen die een gevaar voor zijn bloeddruk kunnen zijn. Het aantal schrikverhalen is enorm toegenomen, om druk uit te oefenen op de VN-klimaatconferentie in Parijs in december. De meeste verhalen hebben niets met wetenschap te maken. Het zijn uitingen van een anti-wetenschap, anti-kapitalisme, anti-democratie, anti-groei, anti-mensdom, anti-vooruitgang ideologie. Een ideologie die het liefst een terugkeer naar de ‘goede oude tijd’ van het stenen tijdperk voorstaat.

Om enkele voorbeelden van die bloeddruk-verhogende verhalen te geven:

De Washington Post rapporteerde op 20 April j.l. over President Obama’s toespraak tijdens zijn wekelijkse zondag video:

Incredibly, in Sunday’s weekly video address, President Obama said, “Today, there is no greater threat to our planet than climate change.”  I say “incredibly” because that just isn’t true – and if President Obama really believes it is, then it is time to panic. Given the state of the world and the urgent problems facing us that directly affect our prospects for peace and prosperity, global warming shouldn’t even be in the top five on the list of problems our president should be worrying about. In case this administration hasn’t noticed, a lot of the world is burning and global economic growth is so stagnant that it feeds the prospects of instability at home and abroad.

Vervolgens werd er veel gerapporteerd over de klimaatbijeenkomst georganiseerd door het Vaticaan op 28 April. Een groep van fanatieke klimaatgelovigen kwam bijeen om de Paus ervan te overtuigen (als dat al nodig was) dat klimaatverandering een enorm groot gevaar voor de mensheid inhoudt en dat de katholieke kerk zich achter de aktie ‘om het klimaat te redden, zou moeten stellen en een belangrijke stem op de Parijse klimaatconferentie zou moeten zijn. Het Vaticaan heeft een encycliek in voorbereiding over klimaatverandering, die binnenkort zal worden gepubliceerd. Als de Paus de gelovingen gaat oproepen om actief te worden in het ‘redden van het klimaat’, zou dat voor veel katholieke klimaatsceptici een groot gewetensprobleem kunnen worden.

Een groep klimaatsceptici uit de VS was ook naar Rome gegaan om via twee lezingen een ander geluid te laten horen. Drie van hen wisten door te dringen op een persconferentie van het Vaticaan. Een van hen probeerde een kritische vraag te stellen. Op zeer duidelijke manier werd hem te verstaan gegeven dat zoiets niet toelaatbaar was en, als hij het toch zou proberen, hij er uit gegooid zou worden.

We zijn inderdaad terug in de Middeleeuwen. De brandstapel ontbreekt nog. Maar die is misschien niet zo ver weg. Verschillende klimaatgelovigen hebben geeist dat klimaatketters voor het gerecht gesleept moeten worden en vervolgens opgesloten. Een professor in Oostenrijk heeft zelfs voorgesteld dat zij geëxecuteerd moeten worden. Helaas overdrijf ik niet. Zoals vorige week Groot Brittanië’s vorige Chancellor of the Exchequer Nigel Lawson de Wall Street Journal vertelde:

… that climate change has become something of a “new religion” to such an extent that debating it is seen as blasphemy.

De meest bizarre pseudo-wetenschappelijke berichten doen de ronde. Zelfs de tragische aardbevingen in Nepal ontkomen niet aan de aandacht van klimaatfanatici. Zo rapporteert Newsweek van 28 April

“Climate change may play a critical role in triggering certain faults in certain places where they could kill a hell of a lot of people,” says Professor McGuire. Some of his colleagues suspect the process may already have started.

Deze professor heeft zelfs een boek hierover geschreven, getiteld: ‘Waking the Giant: How a Changing Climate Triggers Earthquakes, Tsunamis and Volcanoes’.

Als geoloog trek ik mij de haren uit het hoofd van verbazing en ellende. Zelfs de Ebola epidemie wordt aan klimaatverandering toegeschreven.

En zo gaat het maar door. Er is geen storm, overstroming, aardbeving of vulkaanuitbarsting meer of het wordt aan klimaatverandering, door mensen veroorzaakt, geweten.

De klimaatpropaganda van radicale Groenen is zeer succesvol. Ze hebben het grote publiek ervan kunnen overtuigen dat de wetenschap over de menselijke opwarming van de aarde geen twijfel over laat en niet meer bediscussieerd hoeft te worden. Ze gaan daarom alle discussies uit de weg.

Ze zijn ook zeer onverdraagzaam geworden t.o.v. elke kritiek. Dat bleek vorige week weer eens in Australië. De Abbott regering had vier million dollars beloofd aan Bjørn Lomberg, auteur van het beroemde boek ‘The Skeptical Environmentalist’ en directeur van de ‘Copenhagen Consensus Centre’ think tank, om een Australische ‘Consensus Centre’ op te zetten aan de University of Western Australia.

De reacties waren explosief. Een krant vroeg zich af of Lomborg wel geschikt was voor het universiteitsleven. De linkse media publiceerden vele kritische artikelen. Zij vroegen zich o.a. af waarom zoveel geld werd gegeven aan iemand ‘who would downgrade climate change’ (!).

Ze konden hem niet een ‘climate change denier’ noemen, want Lomborg accepteert dat menselijke broeikasgassen-uitstoot mede verantwoordelijk is voor opwarming. Maar hij argumenteert dat de miliarden die aan klimaatonderzoek en ‘klimaatpreventie’ uitgegeven worden, beter besteed kunnen worden aan het verstrekken van electriciteit, schoon water en goed sanitair voor de millioenen mensen die in grote armoede leven. Daarom hebben ze een nieuw woord voor hem bedacht: ‘climate contrarian’. Studenten en staf van de University of Western Australia begonnen een petitie om Lomborg weg te houden van de campus, ‘in naam van de wetenschap’. In de kortste tijd kreeg het 6000 handtekeningen.

Ook werd er een massa-bijeenkomst gehouden die leek op een pop concert. Een minder linkse krant, ‘The Australian’, schreef dat ‘this scandal exposes the true intolerance of the eco-lobby’. De acties werden ook vergeleken met de McCarthy periode in de VS, toen academici werden gevraagd ‘are you now or have you ever been a communist?’. Er wordt nu gevraagd: ‘Are you now or have you ever been a climate-change contrarian?’

De klimaathysterie gaat onverdroten voort. Het begon met bezordheid over opwarming. Dat werd al gauw omgezet in ‘klimaatverandering’. Maar dat was nog niet voldoende om de goede burgers te overtuigen. Andere pseudo-wetenschappelijke argumenten werden er met de haren bijgesleept. Zo zou het zeeniveau stijgen door de menselijke CO2 uitstoot (het zeeniveau stijgt inderdaad sinds de Kleine IJstijd, maar niet versneld, zoals de computermodellen ons wijs maken), de oceanen verzuren (niet waar – er is hier een daar lokaal een lichte vermindering van de alkaliniteit, maar wereldwijd is dat zeker niet vastgesteld). Orkanen, droogtes en overstromingen zouden toenemen door onze CO2-uitstoot (dit gebeurt alleen in computermodellen – in werkelijkheid nemen de frequenties van al deze verschijnselen juist af).

Maar nog steeds zijn niet alle burgers voldoende gealarmeerd. Om toch hun zin te krijgen, hebben de radicale groenen het nu over een andere boeg gegooid. Omdat de meeste menselijke CO2 uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen komt, worden deze nu gedemoniseerd.

In November 2014, publiceerde de VN IPCC een rapport, waarin aangeraden werd om alle fossiele brandstoffen in de grond te laten en ze totaal te verbannen tegen het einde van deze eeuw. Afgelopen September zei Mary Robinson, voormalig Presidente van de Ierse Republiek en nu High Commissioner van de VN, dat  ‘World governments must get used to the idea of leaving fossil fuel reserves in the ground, unexploited and unburned. Dus geen fossiele brandstoffen, geen olie, gas of steenkool.

Nog drastischer was de oproep van de VN aan regeringen, organisaties, maatschappijen en privé personen om hun investeringen in fossiele brandstofmaatschappijen terug te trekken. Een hele ‘divestment movement’ is hier omheen georganiseerd. Een van de argumenten die deze beweging gebruikt is dat, indien er een wereldwijde overeenkomst komt in Parijs om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen, de vraag naar fossiele brandstoffen zó zal afnemen, dat aandelen in fossiele brandstofmaatschappijen niet veel meer waard zullen zijn. Gedurende de recentelijke viering van de 45ste verjaardag van ‘Earth Hour’, zei die organisatie dat ‘this is the year in which citizens and organizations divest from fossil fuels and put their money into renewable energy solutions.’

Veel organisaties hebben hier al gehoor aan gegeven. Zo heeft b.v. Victoria University in Wellington, Nieuw Zeeland, zijn fossiele brandstof aandelen verkocht.

Ieder nadenkend mens, die zich bewust is van de geschiedenis, weet dat fossiele brandstoffen enorme voordelen met zich meegebracht hebben. Denk alleen maar aan stoommachines, treinen, auto’s, vliegtuigen, koelkasten, verwarming, airconditioning, wasmachines, schepen, elektriciteit, operatiezalen, medicijnen en plastic producten. Landbouwmachines, zoals tractoren, hebben de mensen bevrijd van zware landarbeid. De lijst is eindeloos. De levensverwachting van mensen is enorm toegenomen, zeker in ontwikkelde landen. Daar is de gemiddelde levensverwachting van 30 to 35 jaar in de Middeleeuwen gestegen naar tegen de 90 nu. Voor een groot deel dank zij fossiele brandstoffen.

Greenpeace en consorten protesteren tegen alles wat met olie- en gaswinning en mijnbouw te maken heeft. In Nieuw Zeeland protesteerden ze tegen plannen om een steenkoolmijn te openen aan de westkust. Ze gingen naar het gerecht met het argument dat deze steenkoolwinning de uitstoot van CO2 zou doen toenemen. Maar alle logica ontbreekt. De steenkool die gewonnen zou worden is zogenaamde ‘coking coal’, dat gebruikt wordt voor de fabricatie van staal. Deze fanatieke groenen propageren altijd het gebruik van fietsen. Maar ze vergeten dat die meestal van staal gemaakt zijn.

Men kan zich afvragen, wat willen deze radicale groenen nu eigenlijk? Denken ze er ooit over na wat een leven zonder fossiele brandstoffen inhoudt? Men hoeft daar geen hersenchirurg voor te zijn om dat te begrijpen.

Om enkele voorbeelden te noemen: geen steenkool; geen staal; daarom geen auto’s, vliegtuigen, schepen, fietsen, tractoren, enz, enz. Maar ook geen windmolens en zonnepanelen. Geen olie, alweer geen auto’s, vliegtuigen en schepen. Het is cynisch dat Greenpeace schepen gebruikt, om b.v te protesteren tegen boren voor olie en gas in het Noordpoolgebied en elders, die op diesel olie varen.

Het hele moderne leven zal tot stilstand komen. De droom van vele radicale groenen moet zijn om te leven zoals de ‘noble savage’ leefde in het stenen tijdperk, in harmonie met de natuur en genietend van een paleodieet.

Ik zie de radicale groene beweging als een enorme bedreiging voor het welzijn van de mensheid. Zelfs groter dan de dreiging van de radicale Islam, of van Poetin. De titel van het boek dat de vorige President van de Tsjechische Republiek, Vaclav Klaus, schreef, ‘Blue planet in green shackles’, illustreert het zeer goed.

En wat aandelen in fossiele brandstofmaatschappijen betreft, als veel organisaties hun aandelen verkopen, zou het nu de juiste tijd om ze te kopen. Fossiele brandstoffen zullen nog heel lang belangrijk blijven.

Aldus Gerrit van der Lingen.

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

22 reacties

 1. Wouters

  Maar voor het gemak ‘vergeet’ Gerrit van der Lingen erbij te vermelden dat fossiele brandstoffen binnen afzienbare tijd op of onbetaalbaar zijn. Allemaal leuk en aardig hoor, de norse skepticus uithangen, maar ik lees hier absoluut geen enkele praktische oplossing of anderzijds een nieuwe gedachtegang die ons vooruit helpt.

  1. Amsreteip

   Wat een flauwekul Wouters! Verdiep je eerst eens in cijfers alvorens je begint te reageren. Er is nog voor honderden jaren aan reserves. ‘Peak oil’ is als de horizon; hij komt nooit dichterbij.

  2. luis_indepels

   Hoe weet u dat? Als het opraakt is dat een geleidelijk process en zal de prijs geleidelijk omhoog gaan. Een hogere prijs zorgt er vanzelf voor dat er naar alternatieven wordt gezocht. Daar hebben we de groene maffia niet voor nodig. Vervolgens zijn windmolens wel het meest ongeschikte alternatief. Als de olie op is en het waait niet waar komt dan onze elektriciteit vandaan?

  3. Moose

   Wie zegt dat? Heeft u daar keiharde bewijzen voor?
   Die leugens hoor ik al 40 jaar.. Niets van dat alles is waar. Dit hoort in hetzelfde rijtje als het gat in de ozonlaag en de z.g. door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
   Tegen hun zeg ik: whoehahahaha, keep on dreaming.

  4. David

   Als het lukt methaan hydraten uit de diepzee te winnen, dan verlengt dat het fossiele tijdperk met eeuwen.
   En waarom moet er een oplossing in hetzelfde artikel staan? Is een ander artikel niet goed?
   Verder: als bij de huidige stand van de techniek fossiele brandstoffen onbetaalbaar worden dan is het over en uit met ons. Werk aan de winkel. Het kan 20 jaar duren, maar die nucleaire renaissance komt er. De enige vraag is hoeveel leergeld we willen betalen.

  5. Ikora

   En dat heb je dus op een toetsenbord geschreven dat gemaakt is van hennep en worteltjes?

 2. Amsreteip

  De absurditeit van het milieu- en klimaatbeleid is werkelijk ongelofelijk.
  In mijn woonplaats kiest de gemeente ervoor dat de burgers zelf plastic afval moeten gaan scheiden, want dat is goed voor de milieumoraliteit. De opbrengsten van deze bronscheiding zijn werkelijk waar de helft van het alternatieve nascheiden, voor een veelvoud aan kosten, uiteraard. Maar dit moet allemaal want de gemeente heeft een miljoenenverslindende bio-vergister laten installeren en die moet natuurlijk wel geld blijven verbrassen.
  Ik weiger mijn afval te scheiden. Ik gooi alles door elkaar en ze zoeken het achteraf maar uit wat ze er mee willen doen. En wat grappig is, ik doe dit voor een betere wereld, want daarin verspil je niet zoveel als met milieu- en klimaatbeleid gedaan wordt.

 3. G-krul

  @Wouters,
  Dat de fossiele brandstoffen binnen afzienbare tijd op zouden zijn is in strijd met werkelijkheid. Zie bijvoorbeeld:
  http://climategate.nl/2015/01/15/olieprijs-ingestort-vrije-val-roebel-climategate-nl-voorspelde-het-feilloos-2011/
  Mocht dat over een paar honderd jaar het geval zijn, dan zijn we intussen al lang overgeschakeld op iets verstandigers dan windmolens. Wat dacht je van thorium reactors?
  Maar waar ben ik in ’s hemelsnaam mee bezig: de alarmisten vallen aan en jagen de wereld op grote kosten, één miljard dollar per dag, misschien zelfs Euro’s, en eisen vervolgens dat de slachtoffers de oplossingen aandragen voor het wangedrag van de aanvallers.
  Het minste wat alarmisten zouden kunnen doen is een eerlijke discussie aan gaan in plaats van te reageren als door van der Lingen geschreven. Dat geldt dus ook voor U, heer Wouters.

 4. nakkie123

  Vooropgesteld, ik ben geen groen gekkie.

  Maarrr,
  kan iemand mij uitleggen of de uitstoot van alle fossiele brandstof ter wereld die de mens dagelijks moet incasseren, of dat gezond is?

  De mens wordt ouder, maar dat adt wil niet zeggen dat we gezonder ouder worden. Er zijn de laatste 30 jaar een hele hoop vage gezondheidsklachten bij gekomen waar de medische wetenschap geen raad mee weet. Vooruitgang prima, maar liever niet ten koste van de gezondheid.

  Ik zie liever wereldwijd thoriumcentrale’s en dan alle voertuigen elektrisch.

  1. Moose

   Helemaal mee eens, behalve op het punt van de z.g. fossiele brandstof.
   Is deze wel fossiel? Of is het een product van processen in de aarde en dus gewoon natuurlijk…..

   1. nakkie123

    moose, het is ook gewoon een natuurprodukt.
    maar dat wil niet zeggen dat het onschadelijk is bij verbranding !
    het zijn de fijne deeltjes die in de longen komen na ontbranding, en die zijn verre van gezond.

  2. G-krul

   @nakkie123, dat kan ik je niet uitleggen, ik weet het inderdaad niet. De Groenen weten dat trouwens ook niet.
   Wel is bekend dat:
   – Méér CO2 goed is voor flora èn fauna,
   En
   – dat windmolens erg slecht zijn voor de gezondheid van mens en vooral dieren(vogels, vleermuizen).

   1. nakkie123

    krul, het was meer een retorische vraag.
    ik heb de wijsheid niet in pacht maar weet zeker dat als ik een paar uur aan een uitlaat van een auto ga liggen zuigen, dat ik einde oefening ben.
    .
    co2 is maar 1 ding wat brandstof veroorzaakt, en dat co2 gelul is ook mijn ding niet, het gaat m.i. om de andere deeltjes die er inzitten die allerlei kwalen veroorzaken.
    .
    en windmolens ben ik ook op tegen, vreselijke dingen..
    .
    nogmaals, ik zie meer in thorium en kerncentrales, en dan alle voertuigen elektrisch maken.

  3. JWR

   @nakkie
   CO2 is een ongevaarlijk gas.
   We gebruiken het om bier van de kelder naar de tap te persen.
   We gebruiken het in frisdranken.
   CO2 concentraties in onderzeeboten is 4 maal de concentratie in de atmospheer dus 4 maal 0.04% =0.16%
   In klaslokalen met 30 kinderen is de concentratie ook groter dan 0.04%.
   Bovendien in die lucht zit 20% zuurstof en 80% stikstof, en die sporen van CO2 is dus niets vergeleken bij de 80% stikstof.
   CO2 is kunstmest, We brengen het met pijpleidingen van Pernis naar het Westland.

   http://www.galileomovement.com.au/untruths_nutshell.php

   http://www.galileomovement.com.au/untruths_nutshell.phptc

 5. carthago

  Het ergste van de gehele klimaatdiscussie vind ik dat de oliepenoze gouden garen spint bij de anti klimaat hysterie en de windmolen maffia gouden garen spint bij de klimaat hysterie. Alternatieven zelfs zonder subsidie zijn er zat,kwestie van wil en creativiteit.

 6. Baksteen

  Als rood en groen samengaan eindigt dat in dictatuur en geweld, de vrienden van Brussel en Obama.

 7. jonathan

  Ergelijk vind ik dat professor Lomborg die zelfs toegeeft dat de mens mede draagt aan de klimaatverandering maar dat de vele geldverslindende groenzaken en -oplossingen,-prventie beterMaar hij argumenteert dat de miliarden die aan klimaatonderzoek en ‘klimaatpreventie’ uitgegeven worden, beter besteed kunnen worden aan het verstrekken van electriciteit, schoon water en goed sanitair voor de miljoenen mensen die in grote armoede leven. Zo verketterd wordt. Dat is de demogogie en dictatoriale parktijken van de groenmaffia. De professor komt juist op tegen armoede en onmenselijke omstandigheden. Die man moet juist geprezen worden.

 8. Teun

  Als er een ‘wetenschappelijke’ opmerking gemaakt wordt dat die aardbeving door mij en mijn koolstofvoetafdruk komt dan zet ik daar net zo ‘wetenschappelijk’ tegenover dat de kennis van Nikola Tesla misbruikt is om aardbevingen te veroorzaken.
  Er zijn op de aarde diverse supermagnetrons (o.a. project HAARP), waarmee hogere sferen opgewarmd kunnen worden, waardoor er afwijkende luchtstromen ontstaan. Er wordt zelfs beweerd dat er aardbevingen veroorzaakt kunnen worden en ten gevolge daarvan tsunami’s.
  Inderdaad: de mens veroorzaakt alle ellende. Maar welke mens?
  U en ik? Nee, geheime diensten, het leger, overheden, om te manipuleren en de wereld in de richting van een nooit eerder gekende dictatuur te drijven. Ze hebben een zelf ontworpen en geënsceneerde smoes nodig, om ons belastinggeld uit de zak te kunnen kloppen.
  Wetenschappelijk giswerk mag ik ook met giswerk beantwoorden.
  Voor alu-hoedjes wetenschap neem ik mijn alu-hoedje af, maak een diepe buiging en kom met mijn eigen ‘onzin’ op de proppen.
  Die vrijheid heb ik nog. Straks slaan de nazi’s toe en is het afgelopen met de pret.

  1. MareJane

   De angstaanjagerij omtrent de klimaathysterie is onderdeel van Agenda 21. En dan de versie opzoeken waarin de werkelijke bedoelingen van de VN zichtbaar zijn. HAARP en de chemtrails (kijk eens naar de lucht op een zonnige dag) worden gebruikt om ellende te veroorzaken. Indien men zegt dat het vliegtuigstrepen zijn: kijk dan ook in de lucht; vliegtuigstrepen veroorzaakt door de motoren (uitlaatgassen) kunnen niet aan en uit worden gezet. En ze worden steeds brutaler met dat vliegen. 20 vliegtuigen (niet te zien op de trackingsite) in de lucht is tegenwoordig gewoon.

 9. Hetzler

  @Nakkie De concentratie waarboven CO2 tot verstikking kan leiden bedraagt 900 x de huidige concentratie. Dit ervoeren o.a. onderzeebootopvarenden in de oorlog. Verder is het een bekend door groenen in de wereld geholpen fabeltje dat CO2 slecht is voor de gezondheid. Toevallig wel alleen CO2, maar bijvoorbeeld niet de andere gassen in de dampkring. Je wordt gewoon bij de neus genomen met dergelijke onjuiste informatie.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.