Groepsdenken – de achtergrond

Dit is brok 3a van de gastbijdragen van André Bijkerk. Voor zijn eerdere bijdragen zie hier en hier.

Toen John F Kennedy aantrad als president in 1960, erfde hij van de vorige regering vergevorderde plannen voor een invasie van Cuba. Deze mislukte operatie in de Varkensbaai werd zijn grootste fiasco, maar het legde ook de basis voor een succesvolle afronding van de daaropvolgende Cubacrisis in 1962, waarbij een nucleaire oorlog ter nauwernood werd afgewend.

Kennedy had namelijk zijn les geleerd van het varkensbaaifiasco. De onjuiste beslissing was puur en alleen veroorzaakt door een pycho-sociaal fenomeen, zoals de psycholoog Irving Janis voor hem analyseerde. Degenen die beslissingen moeten nemen, worden veelal verblind door  overschatting van hun eigenwaarde, als gewaardeerd lid van een belangrijke sociale insidersgroep. De vrees voor het uiteen laten spatten van de kennelijke consensus en daarmee de warme groepsbanden weerhield, menig adviseur van het uitspreken van zijn gegronde twijfels  over de voorgenomen operatie. Kennedy zorgde er tijdens de Cubacrisis wel voor dat dit niet nog een keer zou gebeuren.

Met deze ervaringen ontwikkelde Janis het concept voor ‘groupthink’ waarover deze volgende brokken over gaan. Hierin zullen we zien hoe  nauwkeurig de verschillende elementen daarvan passen in de groep van klimaatalarmisme.

Ik vertaal hier even (vrij) de Engelse versie van de inleiding:

Groepsdenken is een psychologisch fenomeen dat voorkomt bij  een groep, waarin het verlangen naar harmonie en overeenstemming binnen de groep resulteert in een irrationele en/of disfunctionele besluitvorming. Leden van de groep proberen om interne conflicten te minimaliseren en tot een consensus te komen, zonder kritische evaluatie van alternatieven. Ook onderdrukt de groep afwijkende standpunten op een actieve wijze en isoleert het zich van invloeden van buitenaf.

Loyaliteit aan de groep vereist  dat de individuele leden controversiële kwesties noch alternatieve oplossingen aan de orde stellen en er is het verlies van individuele creativiteit, individualiteit en onafhankelijk denken. Alleen de ‘party-line’ telt.  De disfunctionele groepsdynamiek van de ‘ingroup’  brengt een ‘illusie van onkwetsbaarheid’  met zich mee (een absoluut overtuigde zekerheid dat de juiste beslissing wordt genomen). Dus de ‘ingroup’ overschat zijn eigen vaardigheden in de besluitvorming aanzienlijk, evenals het de capaciteiten van zijn tegenstanders (de ‘outgroup’) onderschat. Groepsdenken kan zelfs leiden tot dehumaniserende acties tegen de ‘outgroup’.

Ter afsluiting van deze inleiding een aantal gedachten.

Ten eerste, het is het wellicht interessant om sommige bijdragen van de discussie over mijn vorig brokje te toetsen aan deze uiteenzetting.

Ten tweede, het laat zich aanzien dat de duidelijkste indicatie van ‘groupthink’ is het beroep op consensus waar zo naarstig naar wordt gezocht.

Ten derde,  ‘groupthink’ en de eerder behandelde ‘moral panic’ tonen veel overeenkomsten. De relatie tussen beide is mijns inziens te duiden dat het ‘moral panic’ mechanisme groepsvorming veroorzaakt waarin vervolgens ‘groupthink’ in een warm gespreid bedje valt. De overeenkomst is dat de volksduivels van ‘moral panic’, dezelfde zijn als de ‘outgroup’ bij ‘groupthink’.

I think we live in an unscientific age in which almost all the buffeting of communications and television–words, books, and so on–are unscientific. As a result, there is a considerable amount of intellectual tyranny in the name of science.

Richard Feynman

Aldus André Bijkerk.

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen zie hier.

 

 

 

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

25 reacties

 1. Herman Vruggink

  We kunnen hele lange verhalen ophangen maar het is heel simpel: Een klein beetje afkoeling de komende jaren is al voldoende om de AWG fundamenten te laten springen. Niveau 2008 is al genoeg. En zolang dat niet het geval is? Dan blijven we nog maar eventjes groepsdenken, gewoon bij gebrek aan beter. Sceptici overtuigen ook niet.

  1. V.K.

   -Iemand met kritiek, bij gebreken beter, als twijfelaar wegzetten, is een beproeft recept van toekomst voorspellers…al zolang de mens in groepsverband leeft.

  2. Erik

   Tja Vruggink, maar hoe meten we die afkoeling. De alarmisten passen hun data voortdurend naar boven aan, dus afkoeling zullen we niet meten. Of zijn de onafhankelijker satellietdata ook goed genoeg voor u, maar dan zijn we er al.

   Ook vreemd dat de G7 top de temperatuur verhoging tot 2 graden wil beperken in een afkoelende wereld. Of zouden ze +/- 2 graden bedoelen?

   1. Herman Vruggink

    Tja, Erik, hoe meten wij de afkoeling, goeie vraag. We hebben een serie indicatoren zoals de zeespiegelstijging, smeltend ijs, warmte toename oceanen, station data en ook satelliet data. Als goed sekte lid geloof jij slechts in satelliet data en al het andere is een groot complot van de overheid die data aanpast. Tja, hoe zinvol kan het zijn om nog met jouw de discussie aan te gaan? Maar bij best, we kijken alleen naar satelliet data. Gevoelig voor het ENSO signaal en dus zal met de Nina voor de deur dit jaar de satelliet metingen door het dak heen gaan….

  3. luis_indepels

   Lekker kersenplukken Herman? Een La Nina jaar uitzoeken voor je referentie… Je bent als een ware alarmist liegen en bedriegen zoveel je kunt.

   1. Herman Vruggink

    Luis indepels,

    Niveau 2008 is ongeveer het 15de warmste jaar ooit gemeten….. Is dat soms te veel gevraagd? Wat versta jij dan onder afkoeling? En verklaar eens wat mijn leugen is?

    1. G-krul

     Herman, ik heb al eerder op deze site het volgende denkmodel geopperd:

     Stel dat het klimaat zeer gelijkmatige temperaturen oplevert, dan was vóór de opwarming het temperatuurverloop een horizontale rechte lijn.
     Ook na de opwarming (zeg het jaar 2000) zo’n lijn, dan echter, zeg 1 graad hoger. Er tussen in ook een rechte lijn, iets oplopend.
     Dan zouden alle jaren na de opwarming tot de warmste ooit behoren.

     Als het klimaat iets minder gelijkmatig is, dan zou er na het einde van de opwarming af en toe een jaar zijn dat geen record is.

     Nu het klimaat zo varieert als in werkelijkheid is het nog steeds goed denkbaar dat relatief veel jaren na het stoppen van de opwarming nieuwe records opleveren, danwel in de top 10 of zo iets horen. Dat kan dus heel goed, ook als de opwarming is gestopt, of zelfs omgeslagen in een lichte afkoeling.

     1. Herman Vruggink

      G-krul

      Wat ik aangeef dat het slecht een beetje hoeft af te koelen om de modellen te laten springen. Als voorbeeld geef in niveau 2008 voor een beetje afkoeling. Vervolgens wordt mij cherrypicking verweten door een zekere luis in de pels alsof ik een super lage waarde aangeef. Goeie genade. Vervolgens is er een zekere G-krul die het gaat hebben over een denkpatroon en over records. Goeie genade. Ik heb het over afkoeling…. Afkoeling die er indien wij alle indicatoren in beschouwing nemen er absoluut niet is.

 2. Simon Brouwenstein

  Laat me raden: het gehekelde groepsdenken treedt op bij wetenschappers die onderzoek deden naar global warming en niet bij de niet-wetenschappers die de wetenschappelijke consensus op dit punt naar de prullenmand verwijzen.

  1. Daniel

   Tja, mmmm, ehhhh, de ellende is niet dat de mensen problemen hebben, maar dat ze ze hebben zonder dat ze precies weten wat nu de probleemstelling is.

  2. luis_indepels

   Er zijn vele wetenschappers die onderzoek deden naar global warming onder sceptici. De 97% consensus bestaat niet, veel (klimaat) wetenschappers laten zich niet uit over de AGW theorie maar publiceren neutrale artikelen. IPCC, Greenpeace, WNF en andere niet-wetenschappelijke organisaties maken daar de doemverhalen van die we naar de prullenmand moeten verwijzen.

   1. Simon Brouwenstein

    Beste Luis,

    Als we, als gedachte-experiment, die wetenschappelijke consensus nou eens bepalen op 75 %, moeten de beleidsmakers zich dan door die 25% laten leiden?

    1. Hans Labohm

     Simon,

     Die getallen zijn onjuist.

     Zie:

     http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/05/de-niet-bestaande-en-nietszeggende-97-klimaatconsensus/

     De beleidsmakers zouden zich – wellicht – zorgen moeten gaan maken als de aarde sterk zou opwarmen. Maar dat doet ie al zo’n 18 jaar niet.

     Waarom sluit je je ogen voor de werkelijkheid?

     Geruime tijd geleden schreef Der Spiegel:

     ‘For a quarter of a century now, environmental activists have been issuing predictions in the vein of the Catholic Church, warning people of the coming greenhouse effect armageddon. Environmentalists bleakly predict global warming will usher in plagues of biblical dimensions — perpetual droughts, deluge-like floods and hurricanes of unprecedented force. The number of people who believe in such a coming apocalypse, however, has considerably decreased.’

     Ook iets voor jou?

     1. Herman Vruggink

      De werkelijkheid zoals de wereld die ziet:
      http://www.climate-lab-book.ac.uk/wp-content/uploads/fig-nearterm_all_UPDATE_2014.png
      Tja, de 18 jaar gestopt adventisten hebben natuurlijk hun eigen grafiek met hun geliefde satellietdata, iets anders erkennen zij niet.

    2. Andre Bijkerk

     Beste Simon,

     Mag het ook 0,3% consensus zijn?

     http://joannenova.com.au/2013/07/thats-a-0-3-consensus-not-97/

     http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-013-9647-9

     Overigens, is het voorstelbaar dat andersdenkenden zich steeds moeilijker aan de indruk kunnen onttrekken dat de absolute zekerheid over 97% consensus valt onder het kopje: “een absoluut overtuigde zekerheid dat de juiste beslissing wordt genomen”

    3. luis_indepels

     Wetenschap is niet gebouwd op consensus. Hier gaat het bij de meesten al mis omdat zij denken dat wetenschap een soort democratie is waarin meeste stemmen gelden. Het aantal dat in een theorie gelooft maakt de theorie nog niet waar.
     Wetenschap is nl. gebouwd op experimenteren en falsificeren. De klimaatmodellen zijn inmiddels gefalsificeerd en kunnen de prullenmand in. Klimaat is niet te modelleren.
     Van de 0.8 graden opwarming sinds 1850 vond het merendeel plaats voor 1940 toen de CO2 concentratie nog nauwelijks gestegen was. Ook is er geen sprake van een versnelling in de opwarming sinds 1940. Het meest waarschijnlijke is dat een andere oorzaak de opwarming veroorzaakt.
     De groupthink heeft er inmiddels wel voor gezorgd dat we tientallen miljarden gaan uitgeven aan CO2 reductie die waarschijnlijk niet de oorzaak van de opwarming is.
     Maar u vindt dat blijkbaar geen probleem en Andre Bijkerk probeert te analyseren waarom u dat geen probleem vindt.

     1. Simon Brouwenstein

      Beleidsmakers doen er verstandig aan om zich te laten leiden door serieuze wetenschappers (klimaatsceptici zijn dat meestal niet) en als die verschil van inzicht hebben door de overheersende opinie onder hen.
      Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn?

     2. luis_indepels

      Simon, Zoals Hans Labohm al aangeeft bestaat de 97% consensus niet. Het artikel van Cook et al is inmiddels ontmaskerd als frauduleus maar de hardnekkigheid van de 97% geeft aan dat men de mainstream media en Greenpeace nakakelt zonder zelf onderzoek te doen. Zo gaat het in de klimaatreligie, zolang artikelen binnen de klimaatreligie passen worden er geen vraagtekens bij gezet.

  3. Erik

   Groepsdenken is van altijd en overal, dus ook aan de sceptische kant. Maar de alarmistische kant overtreft alles met de welhaast ziekelijke drang naar consensus.
   Ze willen net als veel religieuzen zoveel mogelijk gelijkgestemden om zich verzamelen. Zoveel mensen kunnen toch niet ongelijk hebben?
   In ieder geval toont dit streven het onwetenschappelijke karakter van de alarmisten. Ze staan niet stevig in hun schoenen en gaan daarom maar gelijkdenkenden verzamelen. Denk maar aan het oude motto ‘gedeelde smart is halve smart’.

 3. Hans Labohm

  Namens André Bijkerk.

  Beste Simon,
  Mag het ook 0,3% consensus zijn?
  http://joannenova.com.au/2013/07/thats-a-0-3-consensus-not-97/
  http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-013-9647-9
  Overigens, is het voorstelbaar dat andersdenkenden zich steeds moeilijker aan de indruk kunnen onttrekken dat de absolute zekerheid over 97% consensus valt onder het kopje: “een absoluut overtuigde zekerheid dat de juiste beslissing wordt genomen”?

  Vriendelijke groet
  Andre

  I think we live in an unscientific age in which almost all the buffeting of communications and television–words, books, and so on–are unscientific. As a result, there is a considerable amount of intellectual tyranny in the name of science. Richard Feynman

  http://www.fotuva.org/feynman/what_is_science.html

 4. Theo345

  Het ECN heeft weer een optimistische publicatie: in 2023 zal 16% van de energie duurzaam worden opgewekt, en in 2050 komt alle stroom uit groene bron. Dat zijn dan vooral windmolens op zee want dat wordt heel goedkoop. Alle experts geloven daarin.

  Dat zijn dan natuurlijk experts van het ECN. Zou je daar een baan kunnen krijgen als je geen toekomst ziet in windenergie? Dat groepsdenken stelt dus niks voor.

  En Jeroen Trommelen, een leek, schrijft het allemaal kritiekloos op. Onderzoeksjournalisiek is uit de tijd.

 5. Andre Bijkerk

  Het laat zich aanzien dat mijn brokjes serie hier niet kan worden voltooid. Ik zal ze echter aan Hans blijven aanbieden. Er valt een boek vol over te schrijven over de toetsing van de sociale interacties bij global warming alarmisme aan de symptomen van groupthink.

  Overigens heb ik dit helemaal niet zelf bedacht (of misschien toch wel). Judith Curry valt die eer te beurt. Zie maar:

  https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=groupthink+site:judithcurry.com

  Hoewel…Lang geleden hadden we een klein forum dat ik volschreef met mammoeten, kernen van de poolijskappen en dat soort dingen. Op een goede dag struikelde ik puur toevallig over een blogje dat ging over groupthink. Ik poste dat in het kleine forum onder de vermelding dat dit exact was wat we zagen in de klimaatwereld.

  In die tijd gaf ik ook regelmatig commentaar bij Steve McIntyre (climateaudit.org) waarbij altijd een linkje naar ons -inmiddels verdwenen- forum zat. Zo gaf ik ook eens commentaar op een blog waarin Judith in discussie was met Willis Eschenbach. Ze was toen nog in haar alarmistentijd. Korte tijd later verscheen haar blog waarbij ze haar “bekering” aankondigde en de toestanden bij de alarmisten “tribal groupthink” noemde.

  Dus heel misschien heeft ze destijds op mijn link naar ons forum geklikt.

  Misschien schrijf ik dat boek nog wel eens, met titel:
  “De angstbrigade, Moraal paniek, groepsdenken en klimaat”. de Engelse versie wordt dan: “Merchants of fear, moral panic, groupthink and climate.

 6. Hetzler

  Die plaatje van Herman blijven even aardig als nietszeggend. Waar het om gaat is dat na de Kleine IJstijd de temperatuur gestegen is tot pakweg 1998. Dat er in latere jaren ook uitschieters naar boven zitten, is niet opmerkelijk. Geen enkel klimaatmodel echter heeft de opwarmingspauze voorzien. De rol van CO2 werd schromelijk overschat. En hier gaat het om: de door menselijke CO2-emissie veroorzaakte catastrofale opwarming is hiermee een onhoudbare hypothese geworden. Daar kan schermen met brede (overigens weer zo’n praatje voor de vaar) consensus niets aan veranderen. Onze opwarming is doodgewoon een van de talloze temperatuurschommelingen in de klimaathistorie. De opvatting dat wij dergelijke schommelingen kunnen beheersen door windmolens te plaatsen is even belachelijk als de Toren van Babel.

 7. Andre Bijkerk

  Mischien wel het meest veelzeggende symptoom van groupthink die Janis ontwikkelde is het verschijnsel “mindguard” (te vertalen naar wetenwacht?) De mindguard is een “zelfbenoemd” lid van de groep die de groepsleden beschermen tegen tegenstrijdige informatie. Zelfs hier in deze discussie zien we mindguards in actie.

  Een ander veel groter recent voorbeeld hiervan is de denial van de pauze oftewel de “studie”, Karl et al 2015.

  Hier een uiteenzetting waarom deze studie nodig was:
  http://wattsupwiththat.com/2015/06/05/has-noaa-ncdcs-tom-karl-repealed-the-laws-of-thermodynamics/

  Tom Karl, hoofd van de NOAA, ergo, duidelijk veel meer gelijk dan anderen*), werd verrast door de pauze op een parlementaire hoorzitting. korte tijd later had hij de pauze naar de prullenbak verwezen met een publicatie in Science. Een schoolvoorbeeld van een mindguard in actie.

  Het wordt echter een beetje een probleem wanneer wanneer de niet-groepdenkers de mindguard ontmaskeren.

  https://sunriseswansong.wordpress.com/2015/06/04/arctic-sea-ice-refutes-global-warming-karl-et-al-report/

  http://judithcurry.com/2015/06/04/has-noaa-busted-the-pause-in-global-warming/

  etc,

  Nog tragischer wordt het wanneer we ons de wetenschappelijke methode in herinnering roepen, een theorie kan nooit bewezen worden ze kan echter wel worden gefalsificeerd. Ergo of het nu wel een beetje meer of minder opwarmt of niet, zegt niets over de oorzaak daarvan.

  *) Okay, die is wat vergezocht. Komt van “Animal Farm” van George Orwell: “All animals are equal, but some animals are more equal than others”

  1. Herman Vruggink

   Andre,

   Curry schrijft :
   “In my opinion, the gold standard dataset for global ocean surface temperatures is the UK dataset, HadSST3.”
   Prima hoor, we kijken naar HadSST3
   http://www.climate4you.com/images/HadSST3+SST2%20GlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage.gif

   Zo heel voorzichtig kunnen we vastellen dat de Hiatus een beetje afgelopen is…. Of misschien benoemen als een periode met verminderde opwarming tussen 1998 – 2012 ?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.