Let it rain! Haatbaardenopperhoofd legt het loodje bij Amerikaans bombardement in Syrië

Another one bites the dust.

Voor de verandering is er eens goed nieuws uit Syrië. Inmiddels is namelijk duidelijk geworden dat Donald Trump, nog geen maand president, zijn eerste weken niet alleen heeft gebruikt om de wereld – soms bedoeld, soms onbedoeld – te shockeren maar ook om echte bad guys van de aardbodem te vegen.

Dat hij het tot één van zijn belangrijkste prioriteiten heeft gemaakt om ISIS uit te roeien weten we, maar ook de wat oudere vijanden van het Westen worden gelukkig niet vergeten door de nieuwe bewoner van het Witte Huis. Die heeft, zoals nu bekend is geworden via een persbericht, op 3 en 4 februari een zwaar bombardement laten uitvoeren op de Syrische stad Idlib, dat ten zuidwesten van Aleppo ligt. Dat dit bombardement had plaatsgevonden was al duidelijk, doordat de rebellen die de stad in handen hebben dit al gemeld hadden. Wat echter nog niét duidelijk was, is wie of wat nou precies het doelwit was van die aanval.

Dat weten we nu echter wel: niemand minder dan Abu-Hani al-Masri, voormalige rechterhand van Osama bin-Laden (toen die zijn handen nog kon bewegen), heeft afgelopen zaterdag het loodje gelegd. Dit is een man die al minstens sinds de jaren ’80 actief bezig is om de wereld te verzieken. In die periode, tot aan de jaren ’90, zette hij vele trainingskampen voor potentiële terroristen op in Afghanistan. Dat zijn voor een groot deel de mensen die nu, anno 2017, de volgende generatie aan extremisten opleiden met zo mogelijk nog meer haat voor het Westen dan Al-Masri destijds al had. Wat zijn terreur betreft was hij zijn tijd helaas al ver vooruit: hij is voor zover bekend de eerste moslimextremist die zelfmoordaanslagen voorbereidde: zijn methoden luidden een geheel nieuwe tijd in wat betreft terrorismetactieken, en we kunnen dan ook gerust stellen dat de wereld er niet slechter op was geweest als hij nooit ter wereld was gekomen.

Helaas is dat dus wel gebeurd, en dan is het beste wat je kunt doen ervoor zorgen dat hij ook zo snel mogelijk weer deze wereld verlaat. Dat is nu dus eindelijk gelukt, en als kers op de taart kwamen er bij deze aanval nog minstens 10 andere haatbaarden om het leven, die dus ook iets eerder dan gepland herenigd zullen worden met hun schepper.

Het is niet geheel duidelijk wat Al-Masri nu precies in Syrië van plan was, maar het feit dat hij dat hij nog al die jaren nog steeds actief is in niet zulke vredige gebieden zegt genoeg over zijn intenties. Ik zal dan ook eerlijk zijn over die van mij: ik hoop nog vele malen soortgelijke berichten te mogen schrijven over het sterven van dit soort types, want met elk heengaan wordt de wereld toch weer een heel klein beetje veiliger!


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

16 reacties

 1. Wim

  Gezien deze inzet maken de werkelijke bedoelingen van Obama steeds geheim zinniger

  1. Bart

   Sinds Trump aan het roer staat is de VS een stuk drukker met het bombarderen van IS in Syrie.
   https://southfront.org/syrian-war-report-february-8-2017-us-air-force-increases-airstrikes-against-isis/

   1. Wim

    Ik bedoel ,wilde hij ze wel werkelijk opruimen. Was het een schijnvertoning?

    1. Bart

     Ja het was een schijnvertoning. Kijk alleen maar naar de cijfers van luchtaanvallen uitgevoerd door Rusland ten opzichte van de coalitie van de VS.
     In de eerste 180 dagen heeft Rusland 9000 doelen aangevallen.
     In 2 jaar tijd heeft de coaltie van de VS slechts 3600 doelen aangevallen.

     1. maarjuna

      Dat hebben de VS intussen dus wel goed door: een totale oorlog, waarin even een nieuwe orde wordt ingesteld is een utopie. Op zijn best zijn de ontwikkelingen tussen al die verschillende strijdende partijen zo te manipuleren, dat de (voor het westen) belangrijkste economische en humanitaire belangen het minste schade oplopen.

  2. Mr. Charles

   Dit soort berichten blijven altijd zo oncontroleerbaar. @Wim Wat bedoelt U met “de werkelijke bedoelingen van Obama”? Ik kan dat zo moeilijk inschatten. Legt U het uit!

 2. Peter Selie

  Willen we ISIS eigenlijk wel verslaan?

  We tasten nog altijd in het duister als het gaat om de grootte van ISIS. Eind 2014 maakte de CIA bekend dat de troepensterkte van de terreurorganisatie tussen de 20.000 en 31.500 bedraagt. Toch klinkt dit als een onrealistisch aantal. ISIS vecht een oorlog uit op meerdere fronten tegelijk, heeft geen luchtmacht en heeft ondanks de militaire successen al zeer veel manschappen verloren. Voor ieder leger zou dit een nachtmerriescenario zijn. Desalniettemin blijft de groep in zowel Syrië als Irak oprukken. Worden we soms voorgelogen over de sterkte van ISIS?

  Lang niet iedereen is het met de schattingen van de CIA eens. Volgens de Russische militaire inlichtingendienst beschikt ISIS over ruim 70.000 man. De Irakese inlichtingendienst denkt dat er ruim 100.000 milities in dienst van ISIS zijn. Volgens de Koerdische autoriteiten heeft de groep zelfs 200.000 strijders. Waarom lijkt er een enorm gebrek aan consistentie te bestaan over de troepensterkte?

  Het cijfer van de CIA klinkt in ieder geval niet reëel. In Syrië vecht ISIS tegen het leger van Bashar al- Assad, dat ongeveer 180.000 soldaten omvat. Verder beschikt de Syrische regering ook nog eens over meer dan 80.000 milities die zich uitspreken voor de Assad regering. Natuurlijk bestrijdt Assad ook meerdere terreurorganisaties tegelijk, maar dit geldt eveneens voor ISIS. Zo vecht de groep regelmatig met eenheden van het Vrije Syrische Leger en zelfs met andere jihadistische groeperingen zoals al-Nusra.

  Het Irakese leger beschikt over ruim 193.000 soldaten. Daarbij komen nog eens de 100.000 sjiitische milities die het land onlangs gemobiliseerd heeft. Bovendien is het Irakese leger door de Amerikanen voorzien van modern materieel.

  ISIS bestrijdt de Koerden in zowel Irak als Syrië. De strijdkrachten van de Koerden, de Peshmerga, omvat ruim 190.000 strijders. Ook de Peshmerga wordt door het Westen voorzien van wapentuig. Relatief gezien is ISIS dus zwaar in de minderheid, zelfs wanneer zij beschikking hebben over 200.000 milities.

  Zoals eerder vermeld, heeft ISIS geen luchtmacht. Dit is een groot voordeel voor de tegenpartij, wat daarom ook volop wordt benut. De Syrische luchtmacht voert letterlijk dag en nacht aanvallen uit. Ook de relatief zwakke Irakese luchtmacht draagt zijn steentje bij. Bovendien wordt ISIS door de internationale coalitie vanuit de lucht gebombardeerd.

  De verliezen van ISIS zijn daarom ook niet mals. Naar schatting heeft de groepering in Syrië tussen de 7000 en 9000 strijders verloren. In Irak zijn er bijna 10.000 ISIS-milities gesneuveld. Antony Blinken, de Amerikaanse viceminister van Buitenlandse zaken, maakte begin juni bekend dat er al ruim 10.000 ISIS strijders om het leven gekomen waren door de luchtbombardementen van de coalitie. Lees verder >>> http://curiales.nl/2015/06/22/islamitische-staat/

  1. swetsnek

   jij mag wel graag knippen en plakken he

 3. Wim

  In een TV-interview met Al-Jazeera (de ‘Arabische CNN’) heeft Michael Flynn, voormalig directeur van de DIA (Defense Intelligence Agency) openlijk bevestigt wat wij al jaren schrijven, namelijk dat de Amerikaanse regering Obama doelbewust Al-Qaeda en de Moslim Broederschap is gaan steunen en daarmee de opkomst van ISIS mogelijk maakte. Omdat Obama nog steeds verafgood wordt door de Westerse media krijgen de uitlatingen van Flynn zoals verwacht kon worden geen enkele aandacht.

  In een ‘gedeclassificeerd’ document van de DIA uit 2012 stond al letterlijk te lezen dat het Westen de opkomst van IS(IS) toeliet om ‘het Syrische regime (van president Bashar Assad) te isoleren’. Volgens ex DIA-directeur Flynn heeft het Witte Huis heel bewust gekozen om radicale jihadisten te steunen, die later Al-Nusra (onderdeel van Al-Qaeda) en ISIS zouden vormen, die vervolgens een uitroeiingsoorlog begonnen tegen christenen en ‘verkeerde’ moslims.

  ‘Doelbewust besluit’

  Al-Jazeera interviewer Mehdi Hasan: ‘Feitelijk zegt u dat u op het moment dat u wist dat deze groepen bestonden, zelfs in de regering, u deze analyse zag, u er tegenin ging, maar wie luisterden er niet?’

  Flynn: ‘Ik denk de regering.’

  Hasan: ‘Dus de regering keek de andere kant op bij uw analyse?’

  Flynn: ‘Ik weet niet of ze de andere kant op keken. Ik denk dat het een besluit was. Ik denk dat het een doelbewust besluit was.’

  Hasan: ‘Een doelbewust besluit om een opstand te steunen met Salafisten, Al-Qaeda en de Moslim Broederschap?’

  Flynn: ‘Het was een doelbewust besluit om te doen wat ze nu doen.’

  Hasan toonde zich vervolgens verrast dat Flynn daar zo open over praatte. De interviewer citeerde tevens uit een kopie van het DIA rapport uit 2012, en las passages voor zoals: ‘Er bestaat de mogelijkheid dat er een verklaard of onverklaard Salafistisch vorstendom in Oost Syrië wordt opgericht, en dat is precies wat de ondersteunende machten van de oppositie willen om het Syrische regime te isoleren’.

  Deze passage hebben wij enige tijd geleden al aangehaald, toen deze nog door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd gebagatelliseerd. Flynn deed echter het tegendeel, en bevestigde dat hij als DIA-chef juist aan dit rapport ‘zeer veel aandacht’ gaf, omdat de informatie van de inlichtingendiensten hierover ‘zeer duidelijk’ was.

  Wapentransporten naar islamitische extremisten

  De (teruggetreden) luitenant-generaal Flynn is de hoogste official ooit die erkend heeft dat de VS en andere landen welbewust politieke en militaire steun geven aan de moslimrebellen in Syrië en aan Al-Qaeda, enkel om de Syrische regering onder nog grotere druk te zetten.

  Hasan: ‘In 2012 hielp de VS wapentransporten naar diezelfde groepen (Salafisten, Moslim Broederschap, Al-Qaeda in Irak) te coördineren. Waarom heeft u die niet gestopt als u zo bezorgd was over deze ‘islamitische extremisten’?’

  Flynn: ‘Ik vind het vreselijk om te zeggen, maar het was niet mijn taak… Mijn taak was om ervoor te zorgen dat de informatie van de inlichtingendiensten zo goed mogelijk werd gepresenteerd.’

  Forensisch bewijs (zie o.a. het Britse Conflict Armament Research Report), video bewijs en recente erkenningen van betrokken hooggeplaatste officials (o.a. voormalig ambassadeur in Syrië Robert Ford, hier en hier) hebben bewezen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA in ieder geval vanaf 2012 ook materiële steun aan ISIS hebben verleend op het Syrische slagveld.

  Drie jaar geleden schreef de DIA in het genoemde rapport aangaande ‘ISI’ (in 2012 nog de ‘Islamitische Staat in Irak’ genoemd, later ISIS) de volgende, vernietigende samenvatting:

  * Al-Qaeda is de drijvende kracht achter de door het Westen gesteunde oppositie in Syrië (en niet ‘gematigde rebellen’, zoals de media en politici hier nog steeds beweren);

  * De Islamitische Staat (ISIS) kon enkel opkomen dankzij de (door de VS, Turkije en Saudi Arabië veroorzaakte) opstand in Syrië;

  * De oprichting van een ‘Salafistisch vorstendom’ in oostelijk Syrië is ‘exact’ wat het Westen, Turkije en de Arabische Golfstaten wilden, om daarmee de Syrische regering te ondermijnen;

  * ‘Veilige havens’ (zoals twee weken geleden ingesteld door de presidenten Obama en Erdogan) zullen volgens het Libische model worden veroverd door islamistische strijders, toen deze ‘veilige havens’ de eerste handeling waren voor een zogenaamde ‘humanitaire oorlog’;
  Irak wordt overgegeven aan de ‘Shi’itische (= Iraanse) expansie’, omdat een Soenitische ‘Islamitische Staat’ verwoestend zou kunnen zijn voor een ‘verenigd Irak’, en tot een hernieuwde toestroom van ‘terroristische elementen’ vanuit de hele Arabische wereld naar Irak zou kunnen leiden’.

 4. maarjuna

  Je ontkomt er niet aan (dat lukte ook Obama niet) om zo nu en dan dit soort gevaarlijke mensen uit te schakelen. De kunst is dan wel om daar zo weinig mogelijk schade aan te richten aan de omgeving en burgers. Mensen in die regionen hebben al meer dan genoeg reden om het westen te haten.

  1. jennifer

   Oh vandaar dat ze massaal naar Europa komen om hier de zaak te islamitiseren, wil je hiermee bevestigen dat alles wat al een tijd bekent is toch waar is dan, eerder ontkende je het steeds als het werd gezegd. Dus de haat zit er volgens jou schrijven hier dan toch al in voor dat ze naar Europa komen.

   1. maarjuna

    Hoeveel haat er in iemand huist en hoe die vorm krijgt is afhankelijk van erg veel factoren en individueel sterk verschillend. Een van die factoren is het geweld, dat het westen in het midden oosten heeft toegepast en toepast. Motieven om hierheen te komen is een heel ander onderwerp. Het belangrijkste daarbij is de laatste tijd vlucht voor oorlog. Als je bedoelt, dat Moslims hier vooral heen komen om onze samenleving te veranderen: dat ontken ik inderdaad. Dat zou wel een erg ingewikkelde manier van je haat in actie omzetten zijn.

    1. jennifer

     Hoe dom om dat te ontkennen gezien de aanslagen wat ze overal in Europa plegen dan, je kan het ook blindheid voor de waarheid noemen bij jou dan.

     1. maarjuna

      De aanslagen zijn niet bedoeld om de westerse samenleving te Islamiseren, maar zijn onderdeel van de strijd, die wordt geleverd in gebieden waar veel Moslims wonen en westerse economische belangen in het geding zijn (en nog een aantal complexe factoren). Islamisering is toevallige effect van een hoger percentage Moslim bevolking in bepaalde gebieden: ze worden meer zichtbaar en oefenen meer invloed uit op het maatschappelijk verkeer. Er zit nauwelijks een plan achter. Ze wordt ook meer veroorzaakt door die Moslims, die juist niet zijn gevlucht, hier al veel langer zijn (vaak hier geboren) en niet terug zullen keren dus.

    2. Mars020

     @maarjuna, moslims komen juist wel hier naartoe om onze samenleving naar de klote te helpen. Laat die gasten hun oorlog lekker op eigen grond uitvechten.
     Dat allemaal om een sprookjesfiguur genaamd Allah. Geen enkele haatbaard heeft die vent ooit gezien, maar moorden wel in zijn naam. Dat primitieve volk hoort in ieder geval niet hier, dus trap ze z.s.m. terug naar de zandbak.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.