Groep de Mos: ‘Haatimam El Alami Amaouch moet een gebiedsverbod krijgen!’

Groep de Mos vindt het totaal onacceptabel dat de haatimam die vorig jaar België werd uitgezet tegenwoordig lekker aan het prediken is in Den Haag.

“Wij moeten de samenleving beschermen tegen haatimams die onze jongeren zodanig injecteren met gif, waardoor ze radicaliseren,” aldus fractievoorzitter (en oud-PVV’er) Richard de Mos. Daarom wil hij dat El Alami Amaouch een gebiedsverbod opgelegd krijgt. Dat is geen nieuw idee. Eerder gaf de minister van Justitie al zo’n gebiedsverbod aan een andere haatbaard, Fawaz Jneid.

De Mos wil ook dat het nieuwe kabinet met maatregelen komt waardoor haatpredikers hun paspoort kunnen verliezen, al vóór een mogelijke veroordeling.

“Tot die tijd moeten we ervoor zorgen dat wijken waar radicalisering onderhuids broeit worden beschermd tegen haatpredikers die jongeren het pad van radicalisering opduwen. Ik roep burgemeester Krikke op om het gebiedsverbod via de minister van Veiligheid en Justitie aan El Alami Amaouch op te legen.”

Opvallend genoeg lijkt Groep de Mos steun te krijgen van de VVD. VVD-Kamerlid Ockje Tellegen weten, aldus De Telegraaf:

“Haatimams als El Alami Amaouch mogen nul speelruimte krijgen. Predikers met een Europees paspoort zijn een rondreizend kwaad. Overtreedt hij ook in ons land de wet, dan verwacht ik dat burgemeester Krikke direct ingrijpt.”

En ja, dat is opvallend. De VVD heeft zich de afgelopen jaren immers steevast gedragen als een linkse, politiekcorrecte club van D66-light-fopdemocraten. Zullen ze daar dan eindelijk iets doen aan dit soort radicaal-islamistische gekken? Het zou werkelijk schokkend zijn.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

31 reacties

 1. Michael

  Moet meneer de Mos niet de kamer uit? Verder heeft ie wel gelijk natuurlijk, die man moet geen ruimte krijgen om haat te prediken en aan te zetten tot geweld.

  De Mos heeft geen gelijk in dat je mensen een paspoort mag afpakken zonder veroordeling. Als we mensen gaan straffen zonder veroordeling kunnen we de rechtstaat wel bij het grof vuil zetten. Tijdelijk kan wel, om te voorkomen dat iemand tijdens een proces het land uit vlucht, maar niet permanent.

  1. IJscoman

   Michael, als je met ‘de kamer’ de Tweede Kamer bedoelt, dan zal het een teleurstelling voor je zijn dat de Mos slechts een lokale politicus is en niet tot het parlement behoort.

   1. Top

    Dat hij dit niet weet, komt door de kwaliteit van scholing en opvoeding. Dit ‘sneeuwvlokje’ is al vaker op de bek gegaan op dit forum. Een hoog ik ben beter dan jij gehalte, maar eigenlijk niet meer dan gebakken lucht!

  2. eRik2017

   Deze man werd veroordeeld in een andere EU lidstaat. Hoe kan het, dat de feiten voor veroordeling niet in Nederland kunnen worden overgenomen?

   1. corfo

    @ eRik2017.
    Dat de veroordeling hier niet wordt overgenomen komt doordat in Nederland een stelletje infantiele, zichzelf “deskundige” noemende zéér bekwame bestuurders, dat onder elkaar regelen. Zodra een Nederlanden in een buitenlandse cel zit, doet de NL-overheid meestal niet zo heel erg veel om hulp te bieden, zodra het echter om een wanstaltige islamitische parasiet gaat, staan dezelfde “bestuurders” klaar met álle hulp en knijpen een oogje toe.

    1. eRik2017

     Het pijnlijk wat er hier gebeurd is:
     Er is een grote groep Nederlanders die het absoluut niet begrijpen dat deze imam die in Belgie door her gerecht als een gevaar voor de maatschappij wordt betiteld, gewoon in Nederland zich vrij kan bewegen en de overheden in Den Haag weten niet of/waar/hoe deze man zijn woord verspreidt onder de moslimgemeenschap.
     Vanwege dit onbegrip keren velen zich tegen bestuur, EN tegen moslimgemeenschap.

     Zodra de lokale overheden de nodige tijd hebben genomen om de man rustig zijn gang te laten gaan en moslims op te hitsen tegen niet-moslims, zullen de beinvloedde moslims op geen enkele wijze begrip hebben dat hun geestelijk leider van hun wordt afgenomen en zich tegen bestuur, en tegen de Nederlandse waarden keren.

     ik schat in dat zowel moslims als niet-moslims veel meer hebben aan een heldere boodschap: Deze man is op basis van wetgeving in de EU veroordeeld en is hier ongewenst.

   2. Kodi

    De feiten zijn dus o.a. actief strijders voor de Jihad ronselen. Hoe duidelijk wil je de link naar terrorisme hebben? Dan kan gewoon de wet worden toegepast en kan zijn Nederlands paspoort worden ingevorderd en ons land worden uitgetrapt. Waar wachten we nog op?

 2. DolleDries

  De islam heeft voorkeur, sluit mensen uit, is intolerant, bedreigt de gelijke rechten van de vrouw en brengt pedofilie en middeleeuwse normen en waarden in onze samenleving
  Posted on oktober 26, 2017 door Bolo in Artikelen // 3 Comments

  Dat er in veel moskeeën preken, die wekelijks vanuit Ankara komen, gegeven worden waarin de haat tegen anders- of niet gelovende wordt aangewakkerd en gepromoot mag duidelijk zijn. Want volgens de koran zijn mensen die de islam niet aanhangen de vijand waar je niet mee mag heulen, en we staan erbij en kijken ernaar… Volgens mij mag je in Nederland, zo staat het in onze grondwet, niet discrimineren op levensovertuiging, politieke gezindheid, godsdienst, ras, geslacht, op welke grond dan ook.
  Door Elise Nijmegen
  De islam heeft voorkeur, sluit mensen uit, is intolerant, bedreigt de gelijke rechten van de vrouw en brengt pedofilie en middeleeuwse normen en waarden in onze samenleving. Op grond van discriminatie, het schenden van de grondwet zouden alle moskeeën, islamitische scholen en andere islamitische instituten, waar uit de koran wordt gelezen of geciteerd gesloten moeten worden. Daarbij is ook al aangetoond dat de eerdergenoemde organisaties de integratie dus structureel tegenwerken.
  Vrijheid, gelijkheid, veiligheid en respect voor elkaar hebben zijn de basisbegrippen in onze Nederlandse maatschappij en dat willen we zo houden, Nederland heeft genoeg van deze islamisering, het is tijd dat we gaan vechten voor ons vaderland en voor het behoud van onze Nederlandse cultuur, tradities en het behoud van onze normen en waarden.
  Van alles wordt aan banden gelegd door Den Haag. Waarom leggen ze deze praktijken niet aan banden als de feiten door de jaren heen hebben laten zien dat deze islamitische bevolkingsgroep zich bovengemiddeld veel meer schuldig maakt aan criminele activiteiten dan andere bevolkingsgroepen? Dat heel veel mensen overlast hebben van deze groep en de straffen veel hoger zouden moeten zijn om een sterk signaal af te geven. Zijn ze te politiek correct of misschien ook verward? Hoort het bij het plan van de EU-maffia? Moet en zal Nederland ten kostte van alles islamitisch worden zoals het plan van Brussel is, net als de rest van Europa…
  Wordt wakker beste mede-Nederlanders en zie de realiteit en kom in actie tegen deze islamisering die ons land door het wanbeleid in Den Haag overspoeld. We zijn het onze (klein) kinderen verplicht, die willen ook Sinterklaas en Zwarte Piet ontmoeten een vuurwerk afsteken met Oud & Nieuw.

  Bron bij Dopper bekent

  1. corfo

   @ Dolle Dries.
   Goed en duidelijk stuk, helemaal correct !
   Islamisme in Nederland is als een kankergezwel : als je er vroegtijdig bij bent om te bestrijden lukt dat vaak nog wel, maar zodra de ingreep langer op zich laat wachten, is het einde van de patiënt (NL) in zicht.

   1. Top

    EU Brussels is hoogverraad inzake Islam, aan Europa

    1. Resolutie 1743 Raad van Europa!
    Hier in het kort zwart op wit:
    1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
    1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
    1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
    1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
    1743-11: De islam is een religie van vrede.
    1743-12: Haat zaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
    1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
    1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
    1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
    1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
    1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
    1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.
    Deze punten komen rechtstreeks uit resolutie 1743.
    Fijn he!??

    1. Guus Geluk

     De Raad van Europa heeft niets met Brussel te maken. Waar haal je die flauwe kul vandaan, Top?

     1. IJscoman

      Nee, de RvE heeft niets met Brussel te maken. Maar Brussel kijkt wel bijzonder gretig wat er binnen deze organisatie bekokstoofd wordt voor verdergaande hersenspoeling van de Europese burgers. Met regelmaat worden initiatieven en voorstellen overgenomen.

      “De Raad van Europa is een internationale organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn. Verder zijn 6 niet-Europese landen alsook Vaticaanstad waarnemer bij de RvE. De Raad is op 5 mei 1949 met het Verdrag van Londen opgericht door de 10 stichtende leden (onder andere België en Nederland) en heeft zijn zetel in het Franse Straatsburg.”

     2. Guus Geluk

      Dus? Wat heeft Brussel hier mee van doen?

     3. IJscoman

      Lees drie keer mijn eerste alinea door, kleine zeiksnor. Wat vind jij trouwens van al die doodzieke punten uit Resolutie 1743 die Top aanvoert? En nu niet lullen dat dat niets met Brussel te maken heeft. Gewoon op de inhoud ingaan.

     4. Guus Geluk

      Ik begrijp dat je het met me eens bent dat de Europese Unie weinig te maken heeft met deze resolutie. Derhalve is de opmerking dat Brussel “hoogverraad” zou plegen “inzake de islam” ongegrond.

     5. Top

      Blablablabla Bahbahbah!

     6. IJscoman

      Ach, Guusje durft werkelijk niet op de inhoud in te gaan van Resolutie 1743. Begrijpelijk, want ieder mens met 1 werkende hersencel kan niet anders dan toegeven dat het om doodzieke teksten en smerige bevoordeling van de haatislam gaat.

      Dus lult Guus er liever om heen. Want kleur bekennen is niet echt zijn stiel.

  2. eRik2017

   In dit geval kan je niet afgeven op de islam em moslims.
   Het gaat hier om een man die misbruik maakt van de zwakke en gevoelige plekken bij een bevolkingsgroep (moslims). Hij geeft deze mensen hoop en kracht.
   Het gaat hier om hem, en niet de gemeenschap.

 3. HW

  De politieke wegkijkers grijpen pas in als het kalf al verdronken is.
  Het resultaat zal zijn, dat er eerst de nodige aanslagen (zoals in België) gepleegd gaan worden met de nodige slachtoffers en dan pas komt de realiteitszin boven drijven.

  Jammer, dat de gewone mensen slachtoffer van dit beleid worden i.p.v. de politieke wegkijkers.

 4. henk vintage

  Staatsgevaarlijke personen zonder proces naar de zandbak van herkomst sturen.

  1. eRik2017

   Ja, Ik zeg het eens in andere woorden, maar eigenlijk zou er een Europese wet moeten komen dat als iemand op basis van Europese wetgeving in welke EU lidstaat dan ook als Staatsgevaarlijk wordt aangemerkt, dat deze uitspraak binnen elke EU lidstaat geldt.

 5. eRik2017

  Het grootste gevaar in deze is de toepassing van recht waar pas wordt ingegrepen totdat er een kader is waar kan worden aangetoond dat deze man binnen Nederlandse grenzen de wet overtreedt.
  Veelal is er te lezen dat radicalisering (moslimextremisme) vaak begint als er iets bij de moslimgemeenschap wordt afgenomen. Neem bijvoorbeeld het boerkaverbod in Belgie dat veel kwaad bloed heeft gezet onder moslims. (Dergelijke zaken kunt u gewoon op internet teruglezen.)

  Zodra je deze man eerst zijn gang laat gaan om aanhangers aan zich te binden, hen te voorzien van een toekomstbeeld door te moeten geloven in een God en zijn wetten (en alle opruiende, haatzaaiende van maatschappij afkerende bijzaken), dan is destemeer het kwaad al geschiedt.
  Als je dan pas deze Imam van hen afneemt, is hetzelfde baknijd creeren bij een hond.

  Ondertussen hebben wij het in ons Europa nog niet voor elkaar dat als er binnen een andere EU lidstaat iemand het land wordt uitgezet vanwege het reeds aldaar gerezen kader waar werd aangetoond dat deze persoon de wet zwaar heeft overtreden, dat dat nog onvoldoende basis vormt om er in de andere EU lidstaat (Nederland) juridische handvatten aan te verbinden.

  Ja, deze imam heeft zoals ik begreep een Nederlands paspoort.
  Dan nog, zou hij direct zodra hij Nederland betreedt, aangehouden moeten worden en berecht voor zijn daden, en wel op basis van de in Belgie gepleegde strafbare feiten.

  Wat wij nu doen, is de hond, die toch als enigszins aggressief en hongerig is, een grote bak eten voor zijn neus zetten, en deze halverwege bij hem wegtrekken.

 6. Roughwood

  Alle reliterreurhaatbaarden Europa uit, te beginnen uit NL!

 7. Kodi

  Hij moet een gebiedsverbod voor heel Nederland krijgen.

 8. Ruud562

  Wilders wordt veroordeeld omdat hij tijdens een besloten bijeenkomst een vraag stelde.
  Die haatiman kan hier ongebreideld zijn gang gaan, behoudt zijn Nederlands paspoort en wordt niet uitgezet, zoals in Belgie!

  Er is veel, héél veel mis hier, in dit oh zo humanistische, politiek correct verziekte land!

  1. Farn

   Niks aan toe te voegen.

 9. denk eens na

  Deze man die nog met ideen zit uit de jaren 500 gewoon uitzetten nederlands paspoort of niet.

 10. Parestado4

  Nou,dan kruipt hij weer via een achterdeurtje er weer in.en dan begint het weer van voren af/aan!

 11. hans-e-pans

  De bekende stelregel van de salafisten is “weer leven zoals in de tijd van het ontstaan van de Islam”. Maar dan valt me op, bij de foto boven dit artikel, dat deze meneer met baard een horloge omheeft en een balpoint in de borstzak. Deze zijn pas van de laatste tijd.

  1. denk eens na

   Uitkeringen bestonden toen ook nog niet.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.