Voormalige Europese hotshots moeten eens lessen trekken uit de falende euro

Nederland moet meer gas geven richting een Europese superstaat, zo verkondigden enkele ‘oudgedienden’ uit het Europese circuit (Paul Arlman, oud-ambtenaar Financiën en European Investment Bank-bewindvoerder; Jules Hosman, Oud-directeur Europese zaken; Joost van Iersel, oud-Kamerlid; Jos Kapteyn, oud-rechter aan het Europees Hof van Justitie en Ate Oostra, oud-ambassadeur en directeur-generaal Landbouw) in het Het Financieele Dagblad eerder deze maand. Jean Wanningen (Follow the Money) legt uit waarom dat uitermate onverstandig is.

In hun bijdrage aan de Opiniepagina van Het Financieele Dagblad van 12 januari jongstleden waarschuwt een aantal oudgedienden het nieuwe kabinet om geen ‘dwarsligger’ te worden binnen de EU. Hiermee reageerden zij op een interview met Europa-expert Adriaan Schout van Instituut Clingendael, die betoogde kansen te zien voor Nederland na het besluit van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te stappen.

Het betoog van Schout kwam er in de kern op neer dat Nederland niet klakkeloos de Frans-Duitse tandem moet volgen op weg naar ‘nóg meer Europa’, maar dat lidstaten veel meer zelf moeten doen. ‘We zitten in de tijd van de “unies”. Kapitaalunie, energie-unie, defensie-unie, bankenunie. Alles maar centraliseren. Het geloof in wat lidstaten zelf kunnen is door de crisis verloren gegaan’, aldus Schout, die eraan toevoegde dat niet ‘Europa’ moet leveren, maar de lidstaten zelf. ‘En daarover botsen Rutte en Macron.’

Dit pleidooi van Schout voor ‘minder Europa’ was echter voor het vijftal nostalgisch federalisten, waaronder Joost – ‘we run this country’ – van Iersel, tegen het zere been: ‘Indien het interview met Adriaan Schout in het FD van 2 januari j.l. de nieuwe Europa-visie van Clingendael vertolkt dan valt dit te betreuren’. Want de wereld is met de Brexit en de verkiezing van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten enorm veranderd en de Franse president Emmanuel Macron wijst ‘Europa’ de juiste weg: ‘Door overtuigingskracht en engagement heeft het politiek leiderschap in Frankrijk een Europees mandaat gekregen waar Nederlandse politici nog veel van kunnen leren’, aldus het vijftal.

Je vraagt je bij het lezen van de Opinie van deze vertegenwoordigers van de glorietijd van Europese integratie en van de premature introductie van de euro af, of ze iets hebben geleerd van wat er de afgelopen decennia is gebeurd in de EU. Het zijn deze heren en hun generatie die Nederland en de EU in constructies heeft gewrongen waar de Brexit, de opkomst van Wilders en de AfD, de sociale ongelijkheid in Zuid-Europa, enzovoorts, in zijn opgekomen.

En is door hun eurofiele generatie Nederland niet de euro ingestapt? Onder de belofte dat we met de euro toch een sterke munt en volledige werkgelegenheid zouden krijgen? En met een Europese Centrale Bank (ECB) als een kopie van de betrouwbare en onafhankelijke Duitse Bundesbank? ‘The euro is a protection shield against the crisis’, verklaarde toenmalig Commissie-voorzitter José Manuel Barroso nog op 5 februari 2010 in de Franse krant Le Matin. Terwijl op datzelfde moment een ongekende eurocrisis bezig was Noord en Zuid te splijten.

En ondanks dat de economische goednieuwsshow de afgelopen tijd overuren draait, is de bittere werkelijkheid dat er al acht jaar sprake is van een financieel-economisch zwakke eurozone, een nog altijd hoge werkloosheid in met name Zuid-Europa en een nog altijd kwetsbare bankensector aldaar. ‘Noord-Europa moet mogelijk bijspringen in zuiden om euro te redden’, stelde het Centraal Plan Bureau nog vorig jaar juni. Mijn conclusie is dan ook dat de heren van weleer de institutionele en financiële gevolgen van de euro zwaar hebben onderschat en dat zij ideologie boven inhoud hebben gesteld. Ook nu weer.

Met plannen voor een Europese minister en verdere uitbouw van noodfondsen onder toezicht van de Commissie staan we aan de vooravond van een verdere uitbouw en centralisering van de EU met de Europese Commissie als Europese regering. Dit zijn ontwikkelingen die deze heren destijds óf volledig onderschat hadden óf de boel bewust hebben bedonderd door te beloven dat er geen overdrachtsunie zou komen. Geen wonder dat Rutte – met Forum voor Democratie op een virtuele tweede plek in de peilingen- pleit voor een pas op de plaats. Nota bene tegen het heersende Duitse politieke sentiment in.

Het vijftal nostalgisch-federalisten gelooft klaarblijkelijk nog in een stapsgewijze verdieping van de eurozone, waarin eventuele risicodeling pas ‘veel later’ aan de orde zou komen. Dit getuigt nog steeds van een ongekende naïviteit. ‘We worden telkens gepiepeld omdat Den Haag alles volgens de regels wil spelen. Dat doet niemand hier!’, tekende Elsevier afgelopen oktober op uit mond van pro-Europese Nederlanders, insiders in Brussel, en allen verbonden met middenpartijen. Maar in plaats van hier lering uit te trekken menen de heren EU-deskundigen dat het goed zou zijn om hun grote voorman Macron te volgen.

Die risicodeling is bovendien allang gaande en het vervolg erop staat juist nu op de Europese agenda, mede door de opdringerigheid van Macron. Het voorstel van de Europese Commissie voor een Europees IMF, die dan tevens de backstop wordt voor zwakke landen en banken, is hiervan een kenmerkend voorbeeld. De Commissie belooft vanzelfsprekend dat zo’n fonds politiek neutraal zal zijn en geen landen zal bevoordelen. Zoals de euro destijds is ingevoerd met de ‘garantie’ dat landen hun eigen financiële broek moesten ophouden (de zogenaamde no-bail-out clausule). Waarom zo’n Europees Monetair Fonds niet zo’n slim idee is heb ik al eens eerder op FTM uitgelegd.

De heren verwijzen ook naar het AIV-rapport en dat van de Raad van State over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie als onderbouwing van hun visie, maar aan beide rapporten valt het nodige af te dingen, zoals ik al eerder heb laten zien.

De voorstellen van Macron cum suis zullen ongetwijfeld leiden tot een meer gepolitiseerde Europese Commissie en dat is niet in het Nederlands belang. En het idee om het democratisch tekort van de EU op te heffen door meer macht naar het Europees Parlement (EP) over te hevelen getuigt ook al niet van een scherp inzicht in de Brusselse besluitvormingsmachinerie. Het EP geldt immers als een notoire ‘applausmachine’ van de Commissie. Dat bewijst de parlementaire instemming met vrijwel alle Commissievoorstellen wel.

Vergeten wordt, dat het juist het gevoerde beleid van de Commissie is geweest (waarmee het Parlement dus ook akkoord was), dat voor de anti-Europese stemming van de afgelopen jaren in de EU heeft gezorgd. En het antwoord daarop zou dan moeten zijn nóg meer centralisatie en macht naar die instituten?

Als de oudgediende heren verstandig waren geweest hadden ze, Schout volgend, vragen opgeroepen over de kosten van de plannen van Macron en over de institutionele gevolgen daarvan. Veel te lang hebben juist dit soort Europese wensdenkers de financiële en institutionele consequenties van grootse Europese plannen veronachtzaamd. Die les is kennelijk nog niet helemaal doorgedrongen tot de mensen die Europa in de huidige, knellende positie hebben gebracht. Je bent nooit te oud om te leren. Heren, begin er eens mee. ‘Europa’ is te belangrijk voor niet-onderbouwde pleidooien voor verdiepte Europese integratie.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

27 reacties

 1. Abri079

  Aan het woord een aantal heren uit “het oldboys” netwerk.

  Welke belangen hebben deze heren om dit verhaal uit te dragen?

  Er wordt gesteld dat het kabinet geen dwarsligger moet worden. Ik durf te stellen dat er zonder dwarsliggers geen recht spoor is.

  Het blijven pompen van geld naar zuidelijke landen heeft in ieder geval niet geleid tot meer sociale zekerheid in Zuid Europa. Lees het artikel van FTM waarnaar verwezen wordt in de aanhef. Wat daar nog extra in meespeelt is het verschil in mentaliteit tussen Zuid en Noord Europese mensen.

  Wederom vergelijk ik Europa maar eens met mijn huishouden.
  Ik heb voldoende geld om te blijven leven met mijn huisgenoten, op vakantie te gaan en in geval van een kapotte wasmachine kan ik deze laten repareren of vervangen. Iedere zeven jaar een nieuwe auto vraagt een behoorlijke planning en spaar inzet.
  Als ik de deur van mijn huis open laat staan en iedereen die binnenloopt brood, bad en een warme jas geef zal ik andere zaken die ik anders aanwend voor het welzijn van mijn gezin dienen te heroverwegen.

  Schooluitjes voor de kinderen komen dan op de tocht te staan. Komen er nog meer mensen binnen dan heeft dat verdere consequenties. Onderhoud van de auto wordt uitgesteld, de vakantie wordt heroverwogen, glaasje frisdrank voor de kinderen vervalt.

  Blijft de deur openstaan en blijven er mensen binnenkomen, dan wordt ook het onderhoud aan het huis uitgesteld, de vakantie vervalt, abonnementen voor sociale activiteiten vervallen etc. etc. U kunt vast wel meer voorbeelden verzinnen.

  Wellicht niet alles in een logische volgorde doch het komt er wel op neer dat er geld bij moet. Van wie? Mijn werkgever? Die houdt zich keurig aan de CAO en zegt dat hij geen ruimte meer heeft voor extra betalingen zonder daar arbeid tegenover te stellen.

  Een tweede inkomen dan maar voor mij persoonlijk of bij de huidige werkgever maar 72 uur per week gaan werken?

  Probleem blijft dat de deur nog steeds niet dicht is en er mensen binnen blijven komen. De goede lezer ziet wel dat ik gevangen raak in een vicieuze cirkel.

  Kortom de EU in de huidige vorm is gedoemd om failliet te gaan. Ook daar geldt dat er een einde komt aan de inkomsten uit de lidstaten als de uitgaven niet sterk gereguleerd worden. Onderdeel daarvan is dat o.a. de deur dicht moet. Daarom heet het ook een deur. Die heeft sinds oud her een functie.

  Daarvan lijken de heren uit het begin vooralsnog niet doordrongen.

  1. corfo

   @ Abri079.
   Een duidelijke uiteenzetting van de EU-situatie, ook door iedere reaguuder te begrijpen, dunkt mij.
   Dank daarvoor………echter……………..probeert u dit eens duidelijk te maken bij de verantwoordelijken voor de gigantische rotzooi die zij van de EU hebben gemaakt.
   De verantwoordelijken lachen ons allemaal uit, Abri ! Want u denkt toch zeker ook niet dat zij zich iets zullen aantrekken van de EU-bevolking ? Zo lang wij, zónder te morren, blijven betalen blijft álles bij ’t oude.
   Ik verwacht dat Zuipschuit Juncker nog menigmaal, zo zat als een lampion, op een filmpje zal verschijnen, geflankeerd door Grijnzende Rutje.
   Deze graaiers + hun vazallen hebben een plaat voor hun kop van hier tot ginder en weer terug !

   1. Abri079

    Corfo,

    Dat uitleggen daar zit hem het probleem. Dat gaat m.i. niet meer met praten. Zodra je dat doet roept de gevestigde klasse: “Meer Europa, meer geld, meer macht, meer alcohol voor Druncker, minder burgerlijke invloed, minder referenda”.

    In de aanhef staat: “Voormalige Europese hotshots moeten eens lessen trekken uit de falende euro”.

    De vraag is dus terecht over hoe we dat gaan doen?
    Misschien maar eens met de gemeenteraadsverkiezingen beginnen en daarna in mei 2019!
    Verder zijn wij het eens lees ik zo.

   2. Abri079

    Plaat voor hun kop?

    Als de Fransen die in de WW1 om de Maginotlinie hadden dan had Duitsland nooit Frankrijk binnen kunnen trekken.
    Dat gezegd hebbende zou het mij niet verbazen als het gedrag van de boven ons gestelden gaat leiden tot grote maatschappelijke/sociale onvrede. Om maar eens een eufemisme te gebruiken.
    Dat vind ik het meest eng.

    1. tomygun

     Abri ,
     Het is niet eng , eerst geef je uitleg , daarna moet iedereen
     instemmen, maar ja foutje dat is niet gebeurd .
     Ik hou het op doe maar tot dat de bom valt .
     How doe!

 2. Ernst Quispel

  Rutte is een pragmatische staatsman en weet dat het Nederlandse belang het beste is gediend door Duitsland en Frankrijk dicht te volgen in hun streven tot versterking van de EU. Dat is ook precies wat hij doet en dat stemt tot tevredenheid.

  1. Floris

   Trol Wim is voor de zesentachtigste keer weggejorist, maar komt zonder enige schaamte terug onder een nick die hij elders ook gebruikte: http://uitingsvrij.net/search.php?keywords=Quispel

   Het hilarische is dat deze eerloze teek, die zich hier opdringt en verbanningen naast zich neerlegt, zich voordoet als zedenprediker.

   1. Abri079

    Je zou haast hopen op een IP ban als dat zo is.

    1. corfo

     @ Egidius Kwispel.
     B.L.O. gestudeerd maar niet afgemaakt, zie ik.
     Afgestudeerden met een B.L.K.O.-opleiding hebben méér verstand van economie als jij; domoor.

    2. Meester Kong

     Kuch eh, IP ban was dat….

   2. Zout

    @Floris: Wat een alleraardigste verzameling is daar te zien op Uitingsvrij. Ik neem aan dat Wim daar ook niet aan de bak kwam?

    1. Floris

     Je aanname is juist.

     😉

  2. Abri079

   Geachte heer Quispel,

   Hebt u het stuk van FTM gelezen en wat daar onder besproken wordt?
   Zo ja, hoe komt u dan tot de conclusie die u nu trekt?

  3. penis aqua di rosa

   Staatsman, ff dimmen, een echt staatsman staat voor het eigen volk!

  4. Zout

   Wimşelşün Çöde

  5. Steve Van der Vekens

   Wat een trol.

 3. DolleDries

  Europees superstaat alleen het woord al doet je de rillingen over de rug lopen

  1. corfo

   @ DD.
   De intriganten die momenteel nog stééds áchter een Europese Superstaat staan zijn van hetzelfde soort als de mensen die dat in de jaren ’35-’45 hebben gedaan.
   Ná de oorlog werden ze bestraft.

   “Wie de schoen past, krijgt geen blaren”.
   Ruud Johan Hermans
   (broer van Petra Hermans)

   1. Abri079

    Regent het in mei, dan is april al voorbij.

    Petra Hermans
    (zus van Ruud Johan Hermans)

   2. Meester Kong

    Gewoon omdat het kan–

    Het zijn alleen de meest wijzen en de allerdomsten die nooit veranderen.

    Meester Kong

 4. rafi

  Dhr. Wanningen schrijft:

  ‘Mijn conclusie is dan ook dat de heren van weleer de institutionele en financiële gevolgen van de euro zwaar hebben onderschat en dat zij ideologie boven inhoud hebben gesteld. Ook nu weer’.

  Ik, echter, weet het zo net nog niet. Zijn die ‘heren’ zowel dom als slecht? Dat tweede ‘en’ moet m.i. vervangen worden door ‘of’. En ik neig naar het laatste: de Euro hebben de Fransen, met hun, zo lijkt het wel, genetisch gedetermineerde, vervloekte diplomatieke en politieke talent, destijds aan de sterke landen van de E.U. (toen nog E.G. geheten) opgedrongen om als breekijzer te kunnen fungeren ter verwezenlijking van een politieke unie. Want ten gevolge van een eenmaal ingevoerde Euro krijg je automatisch te maken met het hellende vlak dat is geplaveid met (binnen het kader van de eenmaal ingevoerde Euro rationele) pleidooien van partijen zoals Dhimmie ’66, dat het niet meer dan redelijk of logisch is om dan nu ook dit of dat verdergaande voorstel (bv. een banken-unie) door te voeren. Het lijkt mij dus, dat deze ‘heren’ slecht zijn. Een goede reden om deze landverraders het Nederlanderschap te ontnemen en in het land der Fransozen te dumpen. Misschien dat Julio Poch hiervoor een manier weet?

  1. rafi

   Dat laatste zinnetje neem ik terug.

  2. Abri079

   Ik denk dat hij je kan adviseren welk type vliegtuig je nodig hebt, om met een minimum aan vluchten een zo groot mogelijke groep te vervoeren.
   Bespaart brandstof, fijn stof, het milieu en dus op langere termijn de gezondheid van een ieder.

 5. Parestado4

  A X S=V?

 6. Florissa

  Bruggen bouwen,was het motto ,inmiddels maken ze ruzie met alles en iedereen die niet wil knikken voor Brussel, Putin, Engeland, Amerika ,Hongarije ,Polen ,gaat lekker zo . Trump heeft de belasting verlaagd ,en veel grote bedrijven zullen uit Europa vertrekken ,dat gaat zeer veel banen kosten .We kunnen onze borst nat maken met deze “bestuurders” En loopjongens van Merkel . Hoe kan het bestaan dat zij alles naar de kloten mag helpen ,zij is ver over de datum.

 7. Frits Jansen

  Dat DDS een keer een kapotte grammofoonplaat opzet kan gebeuren, maar nu krijg ik toch geeuwneigingen.
  Om te beginnen leg ik nog meer even uit wat een “federatie” is: dat is een samenwerkingsverband van staatkundige eenheden (lidstaten, deelstaten) die op tal van gebieden zelfstandig blijven. België werd gefederaliseerd, wat betekent dat Wallonië en Vlaanderen *meer* zelfstandigheid kregen! De Duitse federale overheid heeft slechts bevoegdheden op gebieden die in detail in de grondwet zijn opgesomd. Overigens zijn de 16 deelstaten baas in eigen huis. De EU kunt het “subsidiariteitsbeginsel”, wat inhoudt dat slechts samen moet gebeuren wat beter samen kan gebeuren.

  Het lastige is echter dat door populisten geïndoctrineerde burgers niet begrijpen dat in de huidige complexe wereld samenwerking soms nodig is ook al vinden ze dat gevoelsmatig minder prettig.

  Een mooi voorbeeld is de euro. In de jaren ’20 van de vorige eeuw liep het monetaire beleid volkomen uit de hand bij gebrek aan coördinatie. Landen namen stuk voor stuk de maatregelen die zij wenselijk achtten, zonder dat ze er voldoende oog voor hadden dat die maatregelen elkaar onvermijdelijk beïnvloedden, met desastreuze uitkomsten.

  De euro-haters vergeten overigens dat al lang voor de invoering van de euro als munt in 2002 een papieren euro bestond in de vorm van de “slang”. Soms wordt er nostalgisch geweeklaagd over lang vervlogen tijden toen landen nog hun eigen monetaire beleid konden voeren, om hun eigen belang te dienen, maar dat gaat er aan voorbij dat monetair beleid een paardenmiddel is met doorgaans pijnlijke verliezers, naast onmiskenbare winnaars.

  Zo rekende mijn Amerikaanse werkgever in dollars, maar ik werd betaald in guldens. Toen de koers van de gulden steeg zag mijn werkgever daardoor een forse loonsverhoging – terwijl ik geen cent meer kreeg. Wel kreeg ik vervelende vragen of mijn prestaties nog wel in lijn waren met de – in de ogen van mijn werkgever dus – sterk gestegen loonsom.

  Enfin, als we de gulden opnieuw zouden invoeren dan dreigen Zwitserse toestanden: de franc wordt zo betrouwbaar geacht dat geen toerist of importeur nog Zwitserse prijzen kan betalen. Zürich is met afstand de duurste stad ter wereld.

 8. Babaji538

  Hot, hotter, hottest.

  Prince – Sometimes it snows in APRIL!

  Petra Hermans

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.