Na Kuzu’s gestook tegen Kamerleden in Ankara: hoe groot is de kans dat de rechter DENK verbiedt en ontbindt?

Tunahan Kuzu is aan het stoken geslagen in Turkije tegenover Nederlands-Turkse Kamerleden. Veel Nederlanders zien er achterbakse of zelfs landverradelijke politiek in, en vragen zich nu af of DENK wellicht niet verboden kan worden. En hoe gaat dat in z’n werk, zo’n gerechtelijk verbod op een politieke partij? We zochten het uit.

Sinds de Tweede Kamer bijna unaniem accepteerde dat de massamoord op Armeniërs begin twintigste eeuw echt genocide genoemd kan worden, heeft DENK flink van zich laten horen. Als enige partij in de Tweede Kamer gingen de mannen van Tunahan Kuzu niet mee in de veroordeling. Sterker nog: ze stonden de Turkse pers te woord over de stemming, en verkondigden in vloeiend Turks dat ieder Nederlands-Turkse politicus moet laten zien aan ‘welke kant’ ze staan. Tijd om kleur te bekennen, aldus Kuzu.

De Turkse media namen de oproep serieus. Praatprogramma’s werden gewijd aan het ‘verraad’ van Nederland in wat in Turkije ‘de Armeense kwestie’ heet, en de vijf Nederlands-Turkse Kamerleden die vóór erkenning van de genocide stemden werden door aan de regering loyale media geportretteerd als “landverraders.”

We hoeven er niet omslachtig om te doen: Kuzu heeft die haat tegen zijn collega’s (vermoedelijk bewust) aangewakkerd, en deed ernstig vermoeden dat zijn werkelijke loyaliteit misschien meer in de buurt van Ankara ligt, ondanks dat hij een politieke partij heeft opgericht in Nederland.

Dat bracht veel politieke watchers tot de volgende vraag: is Tunahan Kuzu daarmee eigenlijk niet zélf een landverrader? En als dat zo is, kan de rechter zijn politieke partij DENK dan verbieden? Die vraag werd onder anderen opgeworpen door voormalig DDS-columnist en tegenwoordig NIW-redacteur Bart Schut:

“De CP’86 werd indertijd verboden. Wordt het niet eens tijd dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of fascistenclub DENK niet voor dezelfde procedure in aanmerking komt?”

Hoe zit dat? Kan de Nederlandse overheid nu DENK verbieden, net zoals fascistoïde bewegingen in de twintigste eeuw werden verboden? Het is de moeite waard dit uit te zoeken.

En wat blijkt? Het verbieden van politieke partijen gaat niet zomaar. Sinds de jaren ’50 is er namelijk slechts twee keer eerder een partij verboden. In de jaren ’50 verbood de rechter de Nationaal Europese Sociale Beweging op grond van in 1944 geschreven wetgeving: het Besluit Ontbinding Landverraderlijke Organisaties, waarmee de regering in ballingschap destijds de NSB en al diens uitlopers opdoekte. De NESB uit 1955 werd gezien als voortzetting van de NSB, en zowel het verbieden als ontbinden van die partij kon daarmee door het Besluit uit de oorlog worden gedekt.

Het tweede voorbeeld van een in Nederland verboden politieke partij ziet op de CP’86. Deze beweging is een voortzetting van de Centrumpartij uit de jaren ’80, en heeft nooit Kamerzetels gehaald. Desalniettemin werd de partij in 1998 verboden verklaard door de rechter, wegens handelen in strijd met de openbare orde. Het enkelvoudige doel van de partij was, aldus de rechter, het aanzetten tot vreemdelingenhaat en dat betekende het gedwongen einde van de partij.

Maar omdat CP’86 niet rechtstreeks voortkwam uit de nationaal-socialistische stroming die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitsers, kon het Besluit Ontbinding Landverraderlijke Organisaties niet worden gebruikt als wettelijke basis. Men zocht daarom de toevlucht tot artikel 2:20 uit het Burgerlijk Wetboek. Deze luidt als volgt:

“1. Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden.
2. Een rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie ontbonden. Alvorens de ontbinding uit te spreken kan de rechtbank de rechtspersoon in de gelegenheid stellen binnen een door haar te bepalen termijn zijn doel zodanig te wijzigen dat het niet meer in strijd is met de openbare orde.”

Mocht DENK worden verboden, dan zal men ook bovenstaande wetsparagraaf moeten hanteren, want evenals CP’86 is ook DENK geen uitvloeisel van de NSB of één van haar nevenorganisaties. Alleen ideologische verwantschap – voor zover die er is – is namelijk niet voldoende om een beroep op het Besluit uit 1944 gegrond te verklaren.

In een latere rechtszaak tegen de PNVD (beter bekend als de ‘pedo-partij’) heeft de rechter ook nog eens bevestigd dat artikel 2:20 BW echt de enige route is voor het verbod op een vereniging (en daarmee dus ook op een partij). Een stichting die kindvriendelijkheid promootte haalde in 2006 bakzeil toen zij de oprichting van de partij met terugwerkende kracht wilde vernietigen, waarmee de partij ook zou ophouden te bestaan. De rechter oordeelde: de route via 2:20 BW heeft voorrang, en daarmee kan het door de kinderenstichting aangedragen artikel 3:40 BW (over het schrappen van de oprichtingshandeling) niet worden gebruikt.

Een gevolg hiervan was dus dat juridisch kwam vast te staan dat burgers, stichtingen, verenigingen of actiegroeperingen bij de rechter geen verboden op politieke partijen kunnen afdwingen. Alleen het Openbaar Ministerie kan dit. Precies zoals artikel 2:20 BW dicteert.

Hoe ziet zoiets er in de praktijk uit? Om te bepalen of zo’n verbod op DENK echt kansrijk is, moeten we in de jurisprudentie kijken naar een andere organisatie die recentelijk in Nederland verboden werd: de Vereniging Martijn. Het verbod op deze verzamelplaats van pedofielen werd na een jarenlange juridische strijd in 2014 uiteindelijk geldig verklaard door de Hoge Raad. In dit hoogste rechtscollege werd bepaald dat het ontplooien van seksuele activiteiten met kinderen gevaarlijk is. De persrechter maakte er dit van:

“Hoewel in het algemeen grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging, is het in dit zeer bijzondere geval in een democratische samenleving noodzakelijk dat de vereniging wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de rechten en vrijheden van kinderen.”

Mocht het ooit tot een rechtszaak verbod op de partij DENK komen, dan zijn die zinnetjes cruciaal om te bepalen of een rechter ook daadwerkelijk zal overgaan tot een verbod. Is het stoken in andere landen dermate schadelijk dat de democratische samenleving een politieke partij moet verbieden en ontbinden? En als DENK blijft voortbestaan, worden dan de rechten en vrijheden van Nederlandse burgers onvoldoende beschermd? Met andere woorden: of DENK chic bezig is, is een kwestie van smaak. Maar is DENK ook dermate crimineel dat een verbod op deze vereniging kansrijk is?

Het vermoedelijke antwoord is: nee. Kuzu provoceert en beledigt, maar desalniettemin kiest hij zijn woorden zorgvuldig. Hij weigert de Turkse president Erdogan te veroordelen, maar hij zweert ook geen openlijke trouw aan hem. Hij zegt juist voor verbinding en vredig samenleven te staan. Dat is iets dat partijen als CP’86 nooit deden; zij gebruikten frasen als “eigen volk eerst” en hadden verkiezingsprogramma’s waarin die ideologie ook werd uitgedragen.

Zo niet DENK, dat telkens lippendienst bewijst aan het Turkse nationalisme, maar wel nét ver genoeg uit de buurt blijft om voor een rechter voldoende gerede twijfel te laten bestaan of DENK zelf wel deel uitmaakt van deze stroming.

Al met al moeten we dus tot de conclusie komen dat we op korte termijn vermoedelijk geen verbod van DENK zullen meemaken, tenzij DENK-vertegenwoordigers hun woorden én daden aanzienlijk aanscherpen in de richting van het onder Turks bestuur brengen van Nederland. Maar behoudens een radicale koerswijziging waarin Kuzu de armlengte afstand tussen hem en de AKP opheft, is het moeilijk te zien hoe het Openbaar Ministerie een verbod op DENK gaat eisen. Laat staan dat een rechter dit vervolgens dan zou toewijzen.

Dat zal voor veel tegenstanders van Kuzu en de zijnen een teleurstelling zijn, maar ook dát is een consequentie van leven in een democratische rechtsstaat als Nederland, waarin de rechter niet zomaar links en rechts allerlei partijen kan verbieden. Uiteindelijk is het woord immers aan de kiezer.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

60 reacties

 1. Florissa

  Turken en ook Marokkanen mogen legaal en ongestraft de boel oplichten ,ze worden beter dan wie ook beschermd door de wet , ze hebben een toverspreuk ,waar al de angsthazen in Den Haag als de dood voor zijn en de kont kussen van elke Turk en Marokkaan ,en dat woord is discriminatie .

 2. Original NL

  Hoe sneller deze kebab partij verdwijnt hoe beter.
  Één erdogan is er al één teveel.
  Het is misselijk makend te zien hoe deze gasten onze democratische vrijheden misbruikt om een moslim enclave te stichten
  Als je meer turkeye wil verdwijn dan naar turkeye! (maar ja die nederlandse uitkeringen werken als een magneet op dit gespuis).
  Wij mogen ze betalen en zei zeggen wat we wel en niet mogen in ons eigen land.

  1. Original NL

   En aub…DFTT….!!!!!

   1. Pit

    Deal!

    1. eRik2017

     Dat zal best lastig zijn. maar wachtt…

     Wimmmmmm, Wimm Wimm, hoe spreekt ie dan? hoe spreekt is dan?
     Zeg dan DFTT, brokje brokje, komm kommm komm… Hoe spreekt ie dan?
     #tippeltrappeltrolletje

     1. Original NL

      Als je gaat vissen op trollen moet je wel het juiste aas gebruiken.!!
      De naam thierry baudet is het aas waar de trollen geen weerstand tegen kunnen bieden!!
      Maar liever DFTT!!!!

     2. Guus Geluk

      Ja, met die naam vang je de trol Pit wel.

     3. Original NL

      Shit..ik heb beet!

     4. Guus Geluk

      Inhalen dan.

     5. eRik2017

      Binnenhalen en meteen invriezen @Original

     6. Original NL

      De trollvis is niet geschikt voor consumptie maar moet bij het chemisch afval.

     7. Guus Geluk

      Pit valt niet in te vriezen. Hij is als een paling, nu ja, vul zelf maar in.

     8. Original NL

      Omdat er zich een parasiet in het brein (voorzover je van een brein spreken kan) van de trollvis genesteld heeft,wil de trollvis nederland zoals wij dat liefhebben afschaffen.
      Er is helaas geen medicijn tegen….ruimen is de enigste optie.

     9. Guus Geluk

      Pit is natuurlijk een grote trol, maar ik denk niet dat hij Nederland wil afschaffen. Eigenlijk niemand hier. Eurofederalisten willen Nederland wel afschaffen, maar niet omdat zij er een hekel aan hebben.

     10. Original NL

      Heb ik het over pit???
      Dacht het niet troll.

 3. NoDoubt

  Wanneer komt er een wet dat politici alleen een NL-paspoort mogen hebben, zoals in Duitsland?? CDA wilde dat aldus Buma, totdat iemand hem erop wees dat Maxima ook paspoorten heeft. Het lijkt mij goed dat Maxima ook alleen een NL-paspoort heeft. Lijkt mij niet meer dan logisch.

 4. eRik2017

  De hele partij juridisch toetsen wordt heellastig lijkt mij omdat er niet niets in hun programma staat op basis vwaarvan de rechtsperoon vervolgd kan worden.
  Net als bij de PVV.

  Maar de kans dat Kuzu wel eens vervolgd kan worden lijkt mij vrij groot.
  Even afgezien de trollen die hij gebruikt om op te ruien, misschien zelfs Wim 😉

  Even serieus, er is een groot belang voor onze samenleving dat verschoillende groepen met verschillende achtergronden in goede harmonie met elkaar samenleven.
  Dit kost de gemeenschap ook een boel geld.Naast wetten en regels zijn er ook normen en waarden, evenals dat onze rechtspraak grotendeels gebaseerd is op redelijkheid en billijkheid.

  Op moment dat Kuzu aantoonbaar probeert mensen tegen elkeer op te hitsen, dan is hij strafbaar voor opuiing.
  Een voorbeeld. Als je ervoor pleit dat een bepaalde groep in de samenleving een eigen stukje cultuur mag behouden (halal slachten, gezichtsbedekkende kleding, etc.), dan moet je die van een ander ook respecteren. Dat betekent dat je niet aan de andere kant kunt gaan inhakken op de Nederlandse cultuur en haar geschiedenis.
  Door Nederlandse politci aan de Turkse schandpaal te hangen rond de Armeense kwestie gaat hij regelrecht in tegen de waarden van de democratie.

  Het verschil met PVV en Geert Wilders DENK/Kuzu is dat de PVV uitgaat van een autochtone bevolking en DENK duidelijk vanuit een groep met migratieachtergrond + een islamitische achtergrond.
  Qua rechtspraak is de troep voor DENK dat onze rechtspraak meegweegt welke de zwakkere partij. Voor een partij als de PVV is troef dat de rechtspraak overtreding van wetten en regulering bagaltaliseren van verworvenheden, normen en waarden niet zal accepteren.

  1. Pit

   @Erik: Hear, hear.

   1. eRik2017

    🙂

  2. Seneca

   Dat was ook niet bij de NESB. Men verdacht – terecht overigens – deze beweging van nationale socialistische sympathieën en men wilde deze ideeën ook verbreiden. DENK doet het zelfde en is net zo nationaal socialistisch bezig als NSB en de latere NESB. Waar een wil is, is een weg en indien men werkelijk paal en perk aan deze landverraders club wil stellen, dan moet een beetje handige officier van justitie met een rechter dit kunnen bewerkstelligen.

  3. Guus Geluk

   “Maar de kans dat Kuzu wel eens vervolgd kan worden lijkt mij vrij groot.
   Even afgezien de trollen die hij gebruikt om op te ruien, misschien zelfs Wim ”

   Iedere politieke partij trolt of webcaret er op internet op los. D66 heeft een groepje nerds in een kamer zitten die het internet monitoren. Meende ik.

   Ik dacht een tijdje dat Pit werd betaalt door Forum voor Democratie om het verkiezingsprogramma te promoten.

   https://jalta.nl/politiek/het-fvd-trollenleger/

 5. Tom, Enschede.

  Een tijdje terug liepen de seperatisten van DENK hier ook in de stad vijf man breed blokkeerden ze een drukke winkelstraat. Buiten dat 80 procent een kleurtje had wat mij als objectieve persoon te denken geeft; waarom draagt 80 procent van deze partij een (bepaalde) etniciteit? Dan is er toch min of meer sprake van seperatisme van een bepaalde bevolkingsgroep of niet? Wat betreft het afscheiden van zich verzetten tegen is normaliter in de maatschappij iets dat als zeer onwenselijk moet worden beschouwd en behoeft geen nadere uitleg. Verbieden dus.

  1. Ernst Quispel

   Het willen verbieden van partijen is een gevaarlijke denktrant.

   1. eRik2017

    Dat de pedopartij is verboden zit je nog steeds dwars he @Wim?

    #ontwimmen

    1. Original NL

     DFTT was toch de afspraak?

     1. eRik2017

      Het was Casillas die dacht dat hij na 1-3 nog steeds de grote keeper was. Van Persie had die bal van Casillas ook niet kunnen laten liggen.
      Sorry 😉

   2. Tom, Enschede.

    Lees diverse literatuur; het volk is dom. Dat zagen we in Duitsland 1933-1945 dat zich door de NSDAP liet verleiden tot de Tweede Wereldoorlog. Dat wil niet zeggen dat alle Duitsers dom of slecht zijn, integendeel maar het politieke systeem is incapabel en bij teveel van dit soort seperatistische partijen raakt de samenleving in feite versplinterd iets dat als zeer slecht beschouwd mag worden en vele gevaren aan kleven.

   3. Holland

    Tolerant zijn naar de intoleranten is een nog veel gevaarlijker denktrant.

   4. Top

    Blablabla! Blaaskaak!

    1. Ernst Quispel

     DFTT.

  2. eRik2017

   Tom, je zegt iets bij @Ernst-Wim in het verkeerde keelgat kan schieten. Tegen DENK spreken is een doodzonde.

   1. Pit

    @Erik: Ik ben voor 78,2% zeker dat Tom Wim is.

    1. Guus Geluk

     Ik weet ook 98,9% zeker dat jij er onder je andere nicks geregeld plezier aan beleefd andersdenkenden te kleineren, maar hé, zeker weten doen we het nooit.

    2. Ernst Quispel

     Dat is onjuist, maar je mag het best geloven hoor.

 6. henk vintage

  De wet zo aanpassen dat dubbel paspoorthouders geen functie kunnen vervullen in het leger, de politie en in de politiek lijkt mij een betere weg.

 7. Ni28

  De echte bedoelingen van DENK zijn door Kuzu al hardop uitgesproken. Geen integratie wel acceptatie. Turkse Nederlanders moeten kiezen tussen Nederland of Turkije in de kwestie van de Armeense genocide. Wie voor Nederland kiest is in Turkije een verrader. Hier blijkt ook de zwakte van het tolereren van twee paspoorten. DENK is de Vijfde colonne van Erdogan in Nederland zoals al Afshin Elian ook uitgelegd heeft. Niets nieuws maar toch goed om te lezen.

 8. Ni28

  9@ Welke afspraak?

 9. Gerlos

  Het zou een zegen zijn als we verlost worden van die Erdogang malloten van DENK, ik heb nog weinig gemerkt van een positieve inbreng in de kamer, alleen maar schreeuwen dat er niets deugd in ONS LAND. Verbieden deze op mislukkelingen.

  1. Ernst Quispel

   Mensen die politieke partijen willen verbieden om de eenvoudige reden omdat ze standpunten naar voren brengen die je niet bevallen zijn een groot gevaar voor onze rechtsorde.

   1. eRik2017

    Dat zei je eerder ook als @Ernst-Wim
    Daarom zal je het ook nog steeds heel erg oneens zijn dat Vereniging Martijn verboden werd verklaard.

    1. eRik2017

     @Ernst-Wim
     #geilebeer #oxfamfeestjes #pannekoek

     1. Pit

      #doozwijgen

 10. Duke

  Als ze DENK gaan verbieden, mogen ze ook de VVD en het racistische partijtje van Sylvana S. verbieden. Ik zeg doen, dat ruimt lekker op.

  1. Ernst Quispel

   Het lijkt me verstandiger om helemaal geen politieke partijen te gaan verbieden, Duke, en als je dat wel wenst ben je naar mijn oordeel eenvoudig een fascist.

   Ben je een fascist?

   1. eRik2017

    Ernst-Wim bedoeld eigenlijk dat hij het schokkend vindt dat Vereniging Martijn, en daarvoor de pedopartij werden verboden.
    Hij vindt dat facistisch!

  1. Original NL

   Stem ” denk”.
   Voor meer moslim idioten ……
   Binnenkort ook bij u in de buurt
   Quispel en Guusje goedgekeurd..want het is democratisch,en daar moet je hoe dan ook van afblijven….tot de dag van de volksopstand aan toe.

 11. Babaji538

  “The Daily Standard” … ik geloof
  dat ik gisteren hard lachte, thuis.

  Jan Rap & Maten zijn te laat, veel te laat.

  Petra Hermans

 12. Ruud562

  Voor het behoud van onze vrijheden, onze democratie voor zover die bestaat, moeten islamitische partijen terstond verboden worden!!
  Het is over-, over-, overduidelijk waar de hier aanwezige islamieten op uit zijn: totale overheersing met alle gevolgen van dien!
  Overduidelijk: de islamitische ideologie past totaal niet in onze vrije samenleving, kijk nu alléén al naar de ontelbare bedreigingen naar de hun niet-bevalligen, naar hun verwerpelijke eisen, die notabene door dom en naief goedvolk veelal zijn en worden ingewilligd!

  Daarom, door hun toe te laten in onze besturen, raden, parlement kweek je een made die onze rechtstaat van binnenuit opvreet, waarna de geboorte van een duivels systeem!

  1. Frits Jansen

   Heeft u er wel eens bij stilgestaand dat wij westerlingen de moslims voortdurend bedreigen?

   1. Rechtsaf

    @Fritsje jij als zéér, zéér, zéér warme pleitbezorger van de islam zal blijkbaar ook alles in het werk stellen om de islam te verdedigen met alles wat in je zit, sterker nog, je zal het aanmoedigen, verheerlijken,nog veel sterker!!!!!!, ik denk dat ook jij de islam aanbidt en vindt het denk ik echt verschrikkelijk dat hier in Nederland niet meer islam is..

   2. M. Brandenburg

    En dat is waarom moslims in hordes naar het Westen komen omdat zij zich zo bedreigd voelen. Immers zou negeren de tientallen miljoenen die de moslims onderelkaar de laatste 100 jaar hebben uitgemoord, en daarvoor was het nog erger, met telkens de tijden van rust waar zij gezamelijjk hun oog op het westen lieten vallen om te veroveren.

 13. CheikhRedo

  Beste Original NL, jouw talent voor spelling is wel ORIGINAL. Hahaha, om te beginnen hebben de kamerleden van DENK geen uitkering. Ten tweede beheersen zij het Nederlands beter.

  1. swetsnek

   Waar staat dat ????

  2. Rechtsaf

   @zeikstraalredo “beheersen zij het Nederlands beter.” geloof mij achter de voordeur spreekt men geen Nederlands heur..

   1. Pit

    @Rechtsaf: Het moet nog maar eens gezegd: Sigrid Al-Qaq is getrouwd met een voormalig Fatah politicus.

    Fatah is een politieke partij met een terroristische tak, de Al-Aqsa Martelarenbrigade.

 14. Frits Jansen

  Het is heel raar dat de Kamer heeft gezegd dat de Turken in 1915 genocide hebben gepleegd op Armeniërs, want de kwalificatie “genocide” is een juridische kwalificatie die hoogstens door rechters na uitgebreid feitenonderzoek kan worden gegeven.
  Genocide is meer dan massamoord, er mag alleen van genocide worden gesproken als doelbewust wordt geprobeerd een heel volk uit de moorden.

  1915 is heel lang geleden. In die tijd was het heel onrustig in Armenië. Het Osmaanse rijk stond op instorten, en Rusland stond aan de vooravond van de Russische revolutie(s), en ik hoorde van een historicus dat de Armeniërs min of meer verpletterd zijn tussen de Russische en Turkse legers.

  Het zou beter zijn eens aandacht te besteden aan de huidige toestand in Armenië. Doordat ze nog steeds ruzie hebben met de Turken is de grens met Turkije dicht, en daardoor is er ook geen treinverbinding meer tussen Turkije en Armenië. Dezer dagen gaat een spoorlijn open tussen Turkije en Georgië. Het gevolg is een toenemend isolement van Armenië. Gelukkig is er een enorme Armeense diaspora over de hele wereld – in dat opzicht doet het land denken aan Israël. In het Oosten grenst Armenië aan Azerbeidzjan, waarmee de verhoudingen ook al slecht zijn, vanwege de kwestie Nagorno-Karabach.
  Het lijkt wel of de discussie over die vermeende genocide een excuus is om de ogen te sluiten voor de huidige problemen in die regio.

  1. Rechtsaf

   @Fritsje is ook een Erdoganlover

 15. Frits Jansen

  In Duitsland is meermalen overwogen om neonazi partijen te verbieden, maar ondanks de grote gevoeligheid van de meeste Duitsers voor hun akelige verleden zijn ze daar toch nooit aan begonnen, om de eenvoudige reden dat een beweging die monddood wordt gemaakt ondergronds gaat en dan helemaal ongrijpbaar wordt.

 16. M. Brandenburg

  Indien het referendum ooit opnieuw word ingevioerd gewoon een referendum organiseren waarbij we de keuze krijgen, politici en ambtenaren in hoge posities enkel toestaan wanneer men enkel de Nederlandse Nationaliteit bezit. Voor of tegen, en dan gaan we kijken hoe de Nederlandse bevolking daar tegenaan kijkt. Persoonlijk, wat ik door de jaren heen in alle lagen van de bevolking heb gehoord zou men dit helemaal niet verkeerd vinden. Tevens de stemmer driect laten kiezen dat ministerposten en hoger enkel door in Nederland geboren medelanders mag worden bezet.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.