Meer diversiteit in rechterlijke macht want, kwetsende grappen

De US Supreme Court door Steve Petteway. Bron: Wikimedia Commons.
Foto: De US Supreme Court door Steve Petteway. Bron: Wikimedia Commons.

Leendert Verheij is de held in een rechterlijke  toga. De president van het gerechtshof in Den Haag pleit voor meer diversiteit in de rechterlijke macht. Verheij vind dat 10% van de rechterlijke macht moet bestaan uit rechters van niet-westerse afkomst. Op zich zijn dit soort geluiden de dagelijkse kost geworden, maar van de president van het gerechtshof in Den Haag had ik een goed argument verwacht ter ondersteuning van de uitspraak, maar helaas. Zo moeten er meer rechters komen van diverse achtergronden, omdat ‘uit promotie-onderzoek blijkt dat ook hoogopgeleide rechters, zonder het zelf te beseffen, geregeld een goedbedoelde opmerking of grapje maken, die bij de ander soms als uitsluitend wordt ervaren’. Daarnaast hebben blanke rechters onvoldoende inlevingsvermogen wat betreft andere culturen en moeten mensen van andere achtergronden ‘niet louter voor een blanke, West-Europese rechterlijke macht staan’.

Als je dit leest gaat meteen je ‘bullshit-radar’ af. De rechtelijke macht beslist over strafbare feiten en de wet. Die zijn objectief meetbaar. Het is belangrijk dat rechters de feiten boven tafel krijgen en dit zo objectief mogelijk proberen te doen. Het symbool van de rechterlijke macht is Vrouwe Justitia met in haar ene hand een weegschaal en in haar andere hand een zwaard en niet te vergeten is zij geblinddoekt. Rechters moeten dit voorbeeld kunnen volgen en inlevingsvermogen voor een andere etniciteit of cultuur moet geen rol spelen in de rechtszaal.

Me dunkt daarnaast dat rechters van een niet-westerse achtergrond weliswaar geen ‘kwetsende grappen’ maken, maar wel mensen in het beklaagdenbankje van dezelfde achtergrond een lagere straf kunnen geven, door iets te veel inlevingsvermogen te gebruiken. Misschien ligt het niet zo zeer aan de etnische- of culturele achtergrond van een rechter, maar eerder aan zijn of haar professionaliteit als rechter die ‘blind moet kunnen oordelen’. Toch verwonderlijk dat een groot deel van de rechters dus zo discriminerend te werk gaan terwijl velen van hen  toch braaf op de deugpartij D66 stemmen…


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

25 reacties

 1.   

  Dit bericht werd hier gisteren ook al geplaatst.

 2.   

  Je ziet het helaas op vele plekken bij de overheid…………mensen worden niet meer aangenomen op basis van bekwaamheid en geschiktheid maar op basis van religie (islam) en huidskleur.

  Competentie is niet meer de belangrijkste factor maar religie ( lees islam) en huidskleur)

  Een zeer slechte ontwikkeling die er alleen maar voor zorgt dat de samenleving verder uit elkaar valt.

  1.   

   Precies.
   Net op radio1 weer een klaag (racisme)verhaal van een vent met een Marokkaanse naam die nergens werd aangenomen, hij wist te vertellen dat het pure discriminatie was (hoe weet hij dat?).
   Je hoort nooit de vraag hoe competent iemand is voor wat hij wil gaan doen, het gebeurt al genoeg dat de eisen worden bijgesteld om maar niet de discriminatiekaart te krijgen.

 3.   

  We kunnen ook meteen de sharia invoeren, dan leren de westerse rechters inlevingsvermogen voor niet-westerse culturen.

   1.   

    Gewoon meteen de goeie natuurlijk, de sharia zoals deze bij de letter in de koran staat beschreven. Er is geen andere.

     1.   

      Je vraagt aan mij welke sharia ik bedoel. Nou, ik geef antwoord: zoals deze in de koran beschreven staat.
      Jij verwijst naar allerlei interpretaties en zijsporen van sharia zoals die op diverse plekken wordt toegepast, beleefd, etc. bovenop/naast hoe deze in de koran beschreven staat. Ik niet.
      Beetje dom om iemand dom te als je zelf een beetje dom aan het doen bent.

     2.   

      Welke sharia staat er dan in de koran beschreven WimsulsumCode?

   2.   

    ‘Ban de shariarechtbank’

    “Zee plaatst de shariaraden tegen de achtergrond van een opkomende islamisering. Het familierecht dat men in die kringen hanteert, houdt bijvoorbeeld in dat verkrachting binnen een huwelijk niet bestaat. Volgens sjeik Mohammed Abu Sayeed, de voorzitter van de Londense shariaraad, valt de ‘kleine agressie’ van een man die een vrouw verkracht in het niet bij de ‘grote agressie’ van aangifte doen van zo’n verkrachting. Zee, beslist: “Het allereerste wat fundamentalisten doen als ze macht in handen hebben is greep krijgen op vrouwen.”

    https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-ban-de-shariarechtbank-~af71856d/

    1.   

     Ach ja, we zijn allemaal een beetje salafist, toch?

    2.   

     @Ritter er zijn er bij die deze gedachtegang verdedigen met alles wat in hun vermogen ligt.

     1.   

      Yep, de zeer, zeer, zeer warme pleitbezorgers!

     2.   

      @Wimsülsüncode dat is een understatement wat je schrijft over diegene die deze gedachtegang verdedigen zelfs aanmoedigen..

 4.   

  Toen V. van der Graaf destijds werd veroordeeld tot 12 jaar (…) voor moord met voorbedachten rade op de man die op het punt stond Premier van dit land te worden, verloor ik voorgoed mijn vertrouwen in de rechterlijke macht. Frans Bauduin, overduidelijk van linkse signatuur (waarschijnlijk D66) kon de verleiding niet weerstaan om met het rechtsgevoel van miljoenen Nederlanders zijn hol af te vegen en de moordenaar na een provocerend lage straf van slechts 12 jaar weer fijn de draad van zijn leven op te laten pakken. Dat die arme Pim voorgoed in zijn graf lag weg te teren interesseerde onze vriend Bauduin kennelijk niet zoveel… De rechterlijke macht in dit land is volledig geannexeerd door de linkse kerk. Een bijzonder verontrustend gegeven.

 5.   

  Ik moet denken aan die commando-eenheid waar men van die zwarte strepen op het gezicht hebben geverfd. Alleen die ene zwarte commando moest witte strepen aanbrengen.

 6.   

  Deze rechter bewijst met zijn stelling onmiddellijk dat hij niet geschikt is voor de uitoefening van zijn beroep. Als president van de rechtbank is hij verantwoordelijk voor de aanname van nieuwe rechters, waarbij hij zijn mensen dient te selecteren op minimaal inhoudelijke vakkennis en onafhankelijkheid. Aangezien hij erkend dat het in de praktijk ogenschijnlijk is misgegaan v.w.b. in ieder geval onafhankelijkheid, heeft hij dus gefaald. Wanneer hij daarna aangeeft dat het belangrijk is om kandidaten te selecteren op basis van vooringenomenheid. Hiermee gaat hij dus tweemaal grof de fout in. Oorzaak van deze miskleun is het gebrek aan inzicht met betrekking tot onafhankelijkheid. Een rechter dient te beoordelen op basis van bewijs en feiten.

  Uiteraard mag hij bepaalde omstandigheden meewegen in de strafmaat, dit is echter nooit cultuur of geloof. Dat zou mooi worden, nee hoor meneer u mag uw vrouw gewoon slaan en misbruiken. Natuurlijk mag u seksuele gemeenschap met minderjarige meisjes hebben en natuurlijk mag u uw dochter besnijden en uithuwelijken tegen haar zin. Natuurlijk dat mag allemaal wanneer dat in de cultuur in het land van herkomst gebruikelijk is.

  En Q is het er natuurlijk mee eens, zijn definitie van minderjarig is sowieso een andere dan die in de Nederlandse wetgeving. Net zoals hij een andere definitie heeft van antisemitisme. Volgens Q is het niet meer dan normaal dat Joden belaagd en mishandeld worden, daarvoor zijn volgens hem redenen genoeg voor handen.

 7.   

  Leendert Verheij heeft jarenlang met een diversiteitsbaret te lage straffen voor “diverse” mensen uitgesproken, want “divers”. De blanke man mocht de volle laag krijgen, want “wit” en bij voorbaat schuldig. Tot zover vrouwe justitia met een blinddoek die een oog vrij houdt en een zwaard heeft dat alleen aan de blanke zijde scherp is.

  Nou zal ik er niets op tegen hebben als er een Antilliaan is die zijn sporen verdiend heeft en recht spreekt. Ik zal het niet accepteren als een moslim over mij moet oordelen, wraken die man, want hij is volgens de koran verplicht partijdig te zijn. Dat is niet divers, dat is misdadig.

 8.   

  De term “D66-rechters” is niet uit de lucht komen vallen, maar geeft aan dat het vertrouwen in rechters op dit moment minimaal is. Als dit diversiteitsgeneuzel er bij komt, zullen meer mensen het recht in eigen handen gaan nemen. En je kan het ze dan nog niet eens kwalijk nemen ook.

 9.   

  Quota’s zijn een uiting van politieke correctheid om vermeende discriminatie tegen te gaan zonder het oog op de kwaliteit die nodig is. Dat wilt niet zeggen dat iemand met een kleurtje het niet kan maar om percentages aan te verbinden is totale onzin.

 10.   

  Als je werkelijk wilt weten hoe de rechterlijke macht functioneert, lees dan het verhaal van Karel de Werd maar eens.
  Makkelijk op internet te vinden.
  Lees en huiver.

 11.   

  Het Nederlandse rechtssysteem is ook verrot.
  In Roermond verdedigt P.Pulles, president, zijn corrupte rechters, die bewust doodrijders vrijspreken. Rechters vertellen officieren van Justitie wat zij wel en niet mogen aanvoeren. Daartoe worden proces-verbalen gewijzigd en vervalst. Rechter Van Baal is totaal corrupt. Het woord “slaap” mag niet worden gebruikt in een geval van duidelijk slaaprijden. Twee jonge mensen te pletter gereden door een hufter die naast WC poetser bij Rentokli ook nog een obscuur recherchebureautje heeft (met jur. toelatings nummer POB 282) Zok maar op: Knoops Internationale Detective Desk Heythuysen. Ook in hoger beroep worden de tentakels van corruptie duidelijk. De verdachte heeft slechts een kort moment van onoplettendheid gehad en is niet schuldig aan de dood van de twee jongelui.
  Hufters zijn het. Tot in de Hoge Raad toe. Ook daar weigert de voorzitter de corruptie aan te pakken.
  Recht in Polen? Laten we eerts eens naar Nederland kijken.

  1.   

   Bent u de trol van de dag? Ik heb wat rechters in de familie en die lijden aan een pijnlijke objectiviteit. Als je ze vraag: “vind jij niet ook dat …” zijn ze het steevast met je oneens.

   Om rechterlijke beslissingen te beoordelen moet je eigenlijk het vonnis of arrest precies lezen, want rechters moeten al hun beslissingen nauwkeurig motiveren. Voor de burger met wraakgevoelens is het wel eens frustrerend dat vrijspraak moet volgen als het bewijs niet rond te krijgen is. bedenk bijv. dat voor moord ook opzet bewezen moet worden, anders is het “dood door schuld”, met veel lagere straffen.

   Wordt er “gestuurd”? Jazeker, het OM heeft in Nederland ook het recht te seponeren als dat een zaak te onbelangrijk vindt, ook om beleidsredenen. Belanghebbenden kunnen – bij een andere rechter – bezwaar maken tegen een sepotbeslissing van het OM. Succes is niet gegarandeerd maar het werkt wel.

   Corruptie? Daar mag je alleen over spreken als een rechter zich laat betalen voor een bepaalde beslissing. er zal vast wel eens een rotte appel tussen de rechters hebben gezeten, maar daar wordt dan ook meteen actie op genomen.

 12.   

  Nee, rechters beslissen niet alleen over strafbare feiten. Strafzaken hebben weliswaar de overhand in de publiciteit, maar verreweg de meeste rechters houden zich bezig met civiele zaken (met het soort geschillen dat ook bij de Rijdende Rechter komt). En juist bij deze zaken bepaalt de wet lang niet alles. Denk ook aan familiezaken. Ook bij strafzaken blijft er het nodige te interpreteren over, anders zou je helemaal geen rechters nodig hebben.

  Ik kom nog wel eens op een universiteit en dan zie je op de rechtenfaculteit veel hyperambitieuze allochtone meisjes, met of zonder hoofddoek. Maar die zijn helaas vaak te schuchter om als rechter te solliciteren, laat staan als advocaat. Die zouden best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Al was het maar om DDS de gelegenheid te geven te mopperen over gehoofddoekte rechters.

  Al jaren geleden hoorde ik klachten dat de emancipatie van vrouwen bij de rechterlijke macht zo snel oprukt dat gevreesd wordt dat het gezag van de rechters er onder te lijden is als (bijna) ALLE rechters vrouwen zijn. Jawel, dan moeten dus speciaal mannen worden aangetrokken om de diversiteit in evenwicht te houden.

  Of dat zal lukken weet ik niet. De advocatuur betaalt beter, en spreekt mannen aan met te veel testosteron. Het beroep van rechter heeft het voordeel dat het makkelijk in deeltijd kan worden uitgevoerd, dus ideaal is voor werkende moeders.

 13.   

  Nou Frits,
  Als een proces-verbaal, in volledige tegenspraak met het rapport van de afdeling forensische opsporing (ondersteuning verkeersongevallen analyse), wordt AANGEPAST (immers, eerder verklaarde politie anders (en dat vergat men uit het pv te verwijderen), dan deugt er iets niet. En als deze gewijzigde (meinedige) verklaringen ten grondslag liggen aan de uiteindelijke vrijspraak, dan kun je gif op innemen. Natuurlijk heb ik alles terdege bestudeerd. Zelfs Pulles geeft toe dat er gerommeld is. “Ik weet het” zegt hij, “Ik kom er elke dag langs”. En toch verdomt hij het om in te grijpen.
  Had ik een adres, dan stuurde ik je een boek over dit geval. Met alle bewijzen.
  schoutje@ziggo.nl

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!