Gij zult verzwijgen

Hieronder volgen tien taboes de die de linkse politiek-correcte media hanteren als het om het Arabisch-Israëlische conflict gaat. Het zijn essentiële feiten rondom dit conflict die stelselmatig worden verzwegen.

Over Israël wordt daarom stelselmatig te negatief bericht.
Het is een trieste constatering bij het 70-jarig bestaan van Israël. Want Israël heeft juist – ondanks de tegenwerking van haar omgeving – een enorme en unieke prestatie geleverd met haar economie, cultuur en wetenschap. En dat voor een land dat voor een groot deel is opgebouwd door vluchtelingen uit de hele wereld.

Jodenhaat
De Palestijnse maatschappij is doordrenkt met Jodenhaat. 93% van de bevolking houdt er antisemitische denkbeelden op na, bleek uit een wereldwijd onderzoek in 2014. Ter vergelijking: in Nederland was dit 5%.

De Jodenhaat is het gevolg van een antisemitische hersenspoeling die begint in het Palestijnse onderwijs en zich voortzet in Palestijnse media en moskeeën.

De Arabische Jodenhaat ligt daaraan ten grondslag, zoals duidelijk wordt uit het Handvest van Hamas of recente toespraken van Mahmoud Abbas. Daarin verklaarde de Palestijnse president dat Joden zelf de Holocaust zouden hebben veroorzaakt en dat de Koran zou zeggen dat Joden aartsleugenaars zijn. Ook zouden Joden geen enkele band hebben met Israël, maar door Europa gedwongen zijn om daar te gaan wonen maar daar niet thuis horen.

Geschiedvervalsing
De Palestijnen erkennen de historische en religieuze band van de Joden met Israël niet. Zij stellen bijvoorbeeld dat er nooit een Joodse Tempel in Jeruzalem heeft gestaan, ondanks de vele historische en archeologische bewijzen. Archeologische vondsten van Joodse geschiedenis worden daarom verwoest. Mozes, Salomon en Jezus worden Palestijnen genoemd. Die geschiedvervalsing wordt net als de Jodenhaat van jongsaf aan ingeprent.

Palestijnse staat
Een Palestijnse staat heeft in de geschiedenis nooit bestaan. De Palestijnse beweging is opgericht in de jaren vijftig om Israël te vernietigen. Omdat dit niet goed viel in het Westen, is er in de jaren zestig van gemaakt dat er een Palestijns volk zou bestaan dat bevrijd moest worden. Daarvóór had nog niemand daarvan gehoord.

De Palestijnse leider Zahir Mohsen legde dit in 1977 uit aan dagblad Trouw: “Er bestaat namelijk in feite geen apart Palestijns volk. Tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen bestaan er geen verschillen. …. Het bestaan van een aparte Palestijnse identiteit is er alleen om tactische redenen. De stichting van een Palestijnse staat is een nieuw middel om de strijd tegen Israël en voor de Arabische eenheid voort te zetten.”

Tweestatenoplossing
Vanwege het bovenstaande weigeren de Arabieren de tweestatenoplossing al 80 jaar. In 1937 stelden de Britten deze voor het eerst voor, gevolgd door de Verenigde Naties in 1947: een Arabische en een Joodse staat naast elkaar. Echter, het bestaansrecht van een Joodse staat wordt nog steeds ontkend.

Door deze afwijzing van een Joodse staat verwierpen de Palestijnen keer op keer de tweestatenoplossing; ook in 1967, 2000, 2001, 2008 en 2014. Israël accepteerde iedere keer de internationale voorstellen juist wel.

Oost-Jeruzalem
Wat nu Oost-Jeruzalem wordt genoemd, is gesticht door Joden. Dat dit gedeelte van Jeruzalem nu overwegend Arabische inwoners heeft, komt omdat alle Joden daar in 1948 etnisch zijn gezuiverd door het Jordaanse leger. Dat de media het geregeld ‘Palestijns gebied’ noemen, is dus onzinnig. Des te meer, omdat volgens opiniepeilingen ook de Arabische bewoners in meerderheid willen dat Oost-Jeruzalem bij Israël blijft horen. Dit geldt zelfs als er een Palestijnse staat zou komen. Een referendum (zoals voorzien door de Verenigde Naties in 1947) zou de kwestie dus waarschijnlijk direct uit de wereld helpen.

Ontwikkelingshulp
Palestijnen krijgen per hoofd van de bevolking verreweg de meeste ontwikkelingshulp ter wereld. Het misbruik hiervan is verschrikkelijk. Om te beginnen gaat 350 miljoen dollar per jaar naar het belonen van terroristen. Hamas gebruikt het geld om raketten te maken en terreur-tunnels te graven. Palestijnse organisaties gebruiken het voor anti-Israël propaganda. De VN verbruikt bijna 2 miljard dollar per jaar om ruim anderhalf miljoen nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen opgesloten te houden in kampen, zelfs de meerderheid die al in Palestijns autonoom gebied woont. De rest van het geld gaat op aan salarissen voor een ambtenarenapparaat dat buiten elke proportie is. Zoals het recent verschenen boek ‘We haten elkaar meer dan de Joden’ laat zien, leidt dit tot gigantisch machtsmisbruik vriendjespolitiek en corruptie. De gewone Palestijn lijdt daar juist onder.

Rechten van minderheden
De juridische status van en de daadwerkelijke behandeling van alle minderheden is in Israël beter dan die in alle Arabische landen. Denk alleen al aan LGBT’s of vrouwen. In geen enkel Arabisch land hebben Arabieren zoveel rechten als zij die in Israël hebben. Zo krimpen in alle Arabische landen de christelijke gemeenschappen, alleen in Israël nemen die toe.

Vaak zijn de rechten en de behandeling ook beter dan in Europa. Israël kent geen minaretten verbod zoals Zwitserland of een boerka-verbod zoals Frankrijk en België. De levensverwachting – die als belangrijkste indicator van het welzijn van een bevolking geldt – van Arabieren in Israël is sterk gestegen en hoger dan die van Arabieren in Europa.

Palestijnse dictatuur
De Palestijnse president Mahmoud Abbas is op 15 januari 2005 gekozen voor een periode van vier jaar. Inmiddels is hij begonnen met zijn 14e jaar als ‘president’. Dat kan omdat de Palestijnse democratie buiten werking is gesteld. Mahmoud Abbas is feitelijk geen president, maar een dictator.

Met de mensenrechten is het gesteld zoals dat gebruikelijk is in een dictatuur: geen persvrijheid, censuur, onderdrukking van minderheden, arrestaties van dissidenten, politiestaat, martelingen enzovoort.

Palestijnen worden niet bezet
De Palestijnen lijden dus onder de Palestijnse dictaturen van Fatah en Hamas, maar zijn niet meer bezet. Maar liefst 98% van de Palestijnen leeft in autonoom gebied, onder zelfbestuur. Dit zelfbestuur is groter is dan het zelfbestuur dat de Schotten en Catalanen kennen.

De Palestijnse leiders hebben de ambtenaren in dienst, heffen belastingen, beheren de gevangenissen, bepalen de buitenlandse politiek, het onderwijs, de politie en rechtspraak, controleren de media enzovoort.

Hamas kon zelfs drie maal in het afgelopen decennium vanuit de Gazastrook een oorlog beginnen.

Nederzettingen
Er wordt alleen nog bijgebouwd in de bestaande grotere blokken. Immers, daarvan heeft de voormalige president Bush bevestigd – in het kader van de Israëlische terugtrekking uit Gaza in 2005, bekrachtigd door het Amerikaanse Congres – dat die logischerwijs bij Israël zullen blijven als het tot een vredesregeling met de Palestijnen komt. Sommige van deze ‘nederzettingen’ zijn door de Palestijnen ook al geaccepteerd, zo bleek uit de uitgelekte Wikileaks. Dit valt tevens binnen de beroemde uit 1967 stammende VN resolutie 242, die uitdrukkelijk stelt dat grenscorrecties mogelijk moeten zijn om Israël veilige grenzen te geven.

De bebouwde oppervlakte is in tegenstelling tot wat steeds beweerd wordt ook geen belemmering voor een vredesregeling. Deze beslaat minder dan 2% van de Westbank, met omliggend gebied gaat het om circa 5%. De overige 95% van de Westbank en 100% van Gaza was Israël sinds 2000 bereid af te staan voor een Palestijnse staat, maar dat is van Palestijnse kant keer op keer geweigerd.

Aanmoedigen van geweld
Volgens opiniepeilingen is 73% van de Palestijnen het eens met de Hadith (de aan Mohammed toegeschreven islamitische traditie) dat de Joden bevochten moeten worden, tot uitroeiing aan toe. Dit is tevens vastgelegd in het Handvest van Hamas, de partij waar de meerderheid van de Palestijnen op stemt. Hamas draagt uit dat het islamitische plicht is om de Joden uit te roeien. Zelfs heel jonge kinderen worden met dit idee opgevoed. Er wordt gepredikt dat wie sterft in de strijd tegen de Joden, een martelaar is voor het islamitisch geloof, die direct wordt toegelaten tot het paradijs. Volgens de leider van Hamas en de Gazastrook, Yahya Sinwar, moet met de recente rellen de grens met Israël doorbroken worden om “hun harten uit te rukken”.

Realiseert u zich dat u deze aantoonbare feiten zelden of nooit bent tegenkomen in de berichtgeving?

En dat dit heel triest is? Want deze feiten maken duidelijk waarom het conflict onoplosbaar is gebleken.

Helaas is dat blijkbaar een te ongemakkelijke waarheid voor de politiek-correcte media.

Awi Cohen,
bestuurslid van Likoed Nederland.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

79 reacties

 1. lugar

  De waarheid is de grootste vijand en als je de oren dichtstopt hoor je niets.
  Volgende week bestaat Israël 70 jaar, en 70 is een belangrijk getal in het jodendom!

 2. EU kok

  Awi Cohen, bestuurslid van Likoed Nederland.
  .
  Awi, een nieuwe redacteur of gewoon gekochte reklame ruimte?
  In beide gevallen een slechte ontwikkeling.

  1. Vit

   Denk je nou echt dat jij er meer verstand van hebt hoe de vork aan de steel zit?

   1. EU kok

    Nee Vit, dat weet ik niet maar dit is gewoon een eenzijdige reklame boodschap.

    1. Rechtsaf

     Dat handvest waar Dirk op wijst is anders actueel, levensecht en levensgevaarlijk EU-grappenmaker!

  2. Vit

   Niet alleen dit geval , maar ik heb de indruk dat jij al op de basisschool bent gestopt met opletten.

  3. Control

   ‘Likoed Nederland’

   🙂

  4. Guus Geluk

   Mogelijk een opinieartikel, zoals men ook in de krant kan lezen.

   1. Control

    Guus Geluk

    🙂

    1. Guus Geluk

     DFTT.

     1. Control

      Guus Geluk

      DFTT? Wat betekent dat? 🙂

     2. Signaal

      Vriendje van blablabla! Blaaskaak/pisvlek en uitkeringstrekker.

     3. Floris

      Het is inderdaad een trol, Guus. Maar een andere dan jij denkt.

     4. Control

      Guus is geen trol hoor Floris, waarom denk je dat?

      😉

     5. Floris

      Beter lezen, Ernst.

     6. Guus Geluk

      Floris,

      Control is een alias van Pit, toebehorend tot zijn waaier aliassen Thee, Prachtig, lugar, Punt, waarop ik mij hedenmorgen had voorgenomen niet meer te reageren, maar toch telkens weer wordt verleid tot een reactie.

     7. Floris

      Nee Guus, het is trol Ernst.

     8. Control

      Ik moet je nu even streng tot de orde roepen Guus. Je bent inderdaad, zoals ik ergens anders las, geobsedeerd door het pit-virus.

      Het heeft je te pakken hoor. Doe nou niet zo en accepteer nou dat ik het beste met je voor heb, lieve jongen.

      🙂

     9. Guus Geluk

      Control en Ernst plaatsten op exact hetzelde moment (moment van schrijven 1 minuut geleden) een reactie en het is niet mogelijk zo snel te tikken. Van meer belang is dat Controls getrol exact past in de lijn van trolen door de resterende aliassenbende lugar, Prachtig, etc etc..

      Ik had me voorgenomen er niet meer op te reageren, maar daar slaag ik niet goed in.

     10. Ernst Quispel

      Ik zie dat de paranoia van Floris zich verder verdiept.

      🙂

     11. Floris

      Ik zie dat Ernst meteen ter plaatse is…

     12. Signaal

      Die blablabla/blaaskaak/pisvlek/handophouder is er steeds als de ratten bij.

     13. Guus Geluk

      Nu immiteert Pit Top.

     14. Control

      Guus, lieve jongen, laat je pit-virus varen!

      🙂

     15. Rechtsaf

      Guusje@ je bent behoorlijk in het warretje, neem nog een scheppie jus.

     16. Dirk van Jurie

      @rechtsaf waarom denkt iedereen dat er getrolt wordt, ik zie daar niets van hoor..

   2. Dirk van Jurie

    Uit artikel 13: Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan de jihad.

  5. Ritter

   EU kok

   “Het enige wat u moet weten over het Midden-Oosten conflict is dat de Joden vrede willen en de Arabieren niet. Omdat de Arabieren de Joden haten omwille van religieuze redenen en ze willen de Joden dood. Politiek, territorium, dat zijn enkel excuses,” opent aldus Pat Condell zijn nieuwste video-pleidooi voor het behoud en de veiligheid van de Joodse Staat.

   Israël wil dat niet. Israël wil niet terug naar de tijd van Mohammed in de 7de eeuw. Israël investeert in de toekomst, in technologie en high-tech, in innovatieve bedrijven en dat in het belang en profijt van de hele wereld inclusief Palestijnen en andere Arabieren die hen dood wensen.

   Alleen al in Tel Aviv bestaan 1800 start-up bedrijven. Geen enkel land in de wereld doet beter. En dat voor een land dat al 70 jaar in staat van oorlog leeft met de omringende Arabische en moslimwereld. Dàt is pas een mirakel!”

   Pat Condell: Why I Support Israel
   https://youtu.be/bcOfqaOlAMo

   1. Dirk van Jurie

    Letterlijk betekent jihad ‘strijd’

   2. EU kok

    Wij van WC eend adviseren WC eend

    1. Vit

     Ja die kun je altijd nog brengen.

  6. Ernst Quispel

   Likoed is een bedenkelijke extreemrechtse organisatie.
   Het is triest dat DDS daarvoor een podium biedt.

   1. Signaal

    Blablabla! Blaaskaak/pisvlek en uitkeringstrekker.

    1. Ernst Quispel

     Ik vind Signaal een echte aanwinst voor dit blog.

     1. Control

      Ik vind Signaal een echte aanwinst voor dit blog.

   2. Top

    Ik ben het eens met SIGNAAL. KUDOS!

   3. Holland

    “….een extreemrechtse organisatie…”
    ———————————————————
    Quispel diskwalificeert alles wat niet in zijn zieke links-utopische-illusies past als ‘extreem rechts’. Makkelijk om je er zo van af te maken. Serieuze argumenten ontbreken natuurlijk, want die heeft onze huisantisemiet niet.

   4. ayreonaut

    Triest hè, dat IEDEREEN hier een podium krijgt!!

   5. Roughwood

    Als zijnde antisemitische links-fascist heeft u niet zoveel met de realiteit, is het niet Quisling?

    1. Ernst Quispel

     Ik ben links noch antisemiet, Roughwood.

     Kunt u een citaat van mij geven waarmee deze trieste laster kan worden gestaafd?

  7. Duke

   Eens. De ‘waarheid’ volgens Likoed, alsof je D66 vraagt om de waarheid over de EU.

   1. gister

    ben jij wel eens een d66-er tegengekomen die zelf zijn fouten rechtzet?

   2. Floris

    Evenmin als Quisling komt Duke aan inhoudelijke kritiek toe. Het stuk is scherp en ik heb geen onwaarheden kunnen ontdekken.

    1. Duke

     Zalig zijn de armen van geest.

     1. Floris

      Daar kan jij vast over mee praten, Duke.

      Aan de inhoud kom je niet toe.

   3. Guus Geluk

    Ha, treffende vergelijking.

    1. Holland

     Guus, als oudere jongere van 35 jaar en tevens uitkeringstrekker, heb je toch alle tijd om wat beters te bedenken dan dit stomme antwoord?

     1. Ernst Quispel

      De ad hominem is het kenmerk van zwakke debaters.

     2. Signaal

      Ik denk dat Ernst zelf niet begrijpt dat hij zichzelf met deze stupide bijdrage hopeloos voor lul zet.

     3. Floris

      De domme Quispel beseft kennelijk niet dat hij zich veelvuldig van ad hominems bedient.

      Enige zelfkennis is deze tobber niet gegeven.

     4. Guus Geluk

      “De ad hominem is het kenmerk van zwakke debaters.”

      Juist.

  8. Top

   Als men aan u zou vragen, wat is uw I.Q., dan is uw antwoord kort en duidelijk, u behoeft alleen te zeggen, “dat is mijn schoenmaat”.
   Ben je een antisemiet, ben je nog dom ook.

 3. Vit

  Dat is nog eens ‘to the point’, kudo’s voor die man.

 4. Dirk van Jurie

  Terroristische handvest van Hamas:

  Uit het voorwoord: Israël zal opkomen en zal overeind blijven tot de islam het elimineert, net zoals die de voorgangers ervan heeft geëlimineerd.
  Artikel 1: De Islamitische Verzetsbeweging baseert haar richtlijnen op de islam; ontleent daaraan haar denken, interpretaties en denkbeelden over het bestaan, het leven en menselijkheid; verwijst ernaar voor wat betreft haar handelen; en is erdoor geïnspireerd bij iedere stap die wordt gezet.

 5. Vit

  Bij mijn laatste werkgever heb ik aan een moslim gevraagd waarom ze eigenlijk joden haten, het antwoord was dat is ons verteld dat wij dat moeten, een eerlijke moslim dus.

  1. Dirk van Jurie

   Uit artikel 7: Hamas heeft ernaar verlangd Allah’s belofte ten uitvoer te leggen, hoeveel tijd dat ook kost. Mohammed … zei: “De dag des oordeels zal niet komen, totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die zullen zeggen: ‘O moslims, o Abdullah, achter mij zit een jood, kom hier en dood hem’.”

 6. Ritter

  Leugen: Israël voerde een ‘etnische zuivering’ door op de Palestijnse Arabieren in 1948-49.

  Waarheid: De Arabische staten voerden een etnische zuivering onder de Joden na 1948. Ongeveer een miljoen Joden werden uit de Arabische staten verdreven, hun eigendommen gestolen en de meesten van hen werden staatsburgers van Israël.

  De Palestijnse Arabieren werden in 1948-49 vluchtelingen als het directe gevolg van de aanvalsoorlog tegen Israël waar ook de Palestijnen aan deelnamen. Het geschatte aantal Arabische vluchtelingen varieert (al naar gelang de bronnen) tussen de 400.000 en 750.000 waarbij het eerste cijfer de waarheid het dichtste benadert.
  Na de oorlog werd aan velen toegestaan om terug te keren naar Israël. Honderdduizenden Arabieren van andere Arabische landen riepen zich prompt uit tot ‘Palestijnse vluchtelingen’ om aldus te kunnen genieten van de vele giften van de Verenigde Naties en andere hulporganisaties.

  De tegenwoordige Palestijnse Arabieren werden alzo vluchtelingen om dezelfde redenen waarom de etnische Duitsers die leefden in Oost-Europa eveneens vluchtelingen werden na het einde van de Tweede Wereldoorlog: omdat zij gekozen hadden voor de verliezende zijde van de aanvalsoorlog die ingezet werd door hun eigen politieke leiders.

  https://brabosh.com/2009/08/19/veertien-leugens/

 7. Dirk van Jurie

  Uit artikel 32: Het verlaten van de conflictcirkel met Israël is hoogverraad; vervloekt zij degene die dat doet.

 8. Dirk van Jurie

  Handvest Hamas:

  Uit artikel 28: Nooit mag vergeten worden dat na de verovering van de Heilige Stad door de Joden in 1967 zij bij de Al-Aqsamoskee hebben verkondigd: Mohammed is dood en zijn afstammelingen zijn alle vrouwen. Israël, jodendom en Joden hebben de islam en alle moslims uitgedaagd. Moge de lafaards nooit slapen.

  Uit artikel 35: De islamitische verzetsbeweging neemt een voorbeeld aan o.a. Saladin en hoe hij Palestina van de Kruisvaarders bevrijdde.

  1. Vit

   En na een tegenvallende aanval worden ze weer opgelapt in een Israëlisch ziekenhuis.

   1. Guus Geluk

    Dirk van Jurie = Pit & Co.

    1. Rechtsaf

     Héé Guusje, wat vind jij eigenlijk van dat handvest? Enneuh ben je niet een beetje geobsedeerd door Pit? Laat los joh, je bent volslagen belachelijk geworden met je pit-kolder.

    2. Seneca

     @gg
     er staat geschreven: ‘er komt een tijd dat wat kwaad is, goed genoemd zal worden en dat wat goed is, kwaad genoemd zal worden’.

   2. Dirk van Jurie

    Inderdaad Vit, maar dat zal niets helpen, Hamas heeft in haar handvest besloten dat ze Israël (de joden) altijd zullen bevechten, bestrijden en doden, zie artikel 7

    1. Floris

     Hamas handelt volledig volgens de islamitische leerstellingen: nooit gebied dat ooit islamitisch was prijsgeven. Dat is de ENIGE reden waarom dit conflict onoplosbaar is.

     Westerse leiders die het steeds maar over een 2-staten-oplossing hebben beseffen dit niet. Er is sprake van een grote blinde vlek als het om de islam gaat.

     1. Dirk van Jurie

      Dat is juist, daarom is kennis van het handvest van belang. Ik heb de stevige indruk dat ze dat in het Westen liever (nooit) niet lezen. Maar het staat er echt.

     2. Floris

      Pak ‘m beet 50 jaar geleden wisten islamologen donders goed hoe verderfelijk de islam is. De grote kentering kwam in de flower power tijd.

      Men denkt dat met stroop meer vliegen kunnen worden gevangen dan met azijn. Laat dat met moslims nu NIET op gaan. De islam kent geen wederkerigheid.

 9. JanKlaasen

  Dus ik begrijp dat de indianen in Amerika het volste recht hebben om alle Amerikanen er uit te flikkeren?

  1. swetsnek

   ja dat hep ie goed swamjanes

 10. Blue monday

  Nogal eenzijdig en met de grootst mogelijke kanttekeningen meneer Likoed.

  En ik ben kritisch op de Nederlandse regering, de Amerikaanse en ook de Israëlische….dat maakt mij zeker geen Nederlander of USA-hater, noch dat ik hekel heb aan joden.

  Maar ik zou blij zijn als Likoed plaats maakt voor een regering die vergevingsgezinden is.

  1. Dirk van Jurie

   Het terroristisch handvest van Hamas geldt als een ideologisch en politiek manifest waarin Hamas zijn identiteit beschrijft als een islamistische partij die gewapende strijd voert tegen Israël. En Maandag, wat denk je dat Israël gaat doen?

   1. Blue monday

    Nergens zeg ik dat Israël eenzijdig maar met bloemen moet gooien.
    Dat het anders kan en moet, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd.

    Tot de jaren 80 kon Israël in ieder geval onverminderd op steun van de westerse wereld rekenen met regeringsleiders die hard doch rechtvaardig optraden.

    Dat evenwicht is nu weg en zet het bewind van Israël in een duister daglicht.

    En trouwens zo’n idioot als Lieberman zou in geen enkel democratisch gekozen parlement zitting hebben gehad met uitspraken om alle Palestijnen in de dode zee te verdrinken of de Palestijnse afvaardiging in de Knesset standrechtelijk te executeren.

    1. Dirk van Jurie

     @Blue Israël verdedigd enkel haar land.

    2. Floris

     “Tot de jaren 80 kon Israël in ieder geval onverminderd op steun van de westerse wereld rekenen met regeringsleiders die hard doch rechtvaardig optraden.”
     —————————————————————————
     Daar is het een en ander aan veranderd. Maar waarom?

    3. Floris

     “met uitspraken om alle Palestijnen in de dode zee te verdrinken of de Palestijnse afvaardiging in de Knesset standrechtelijk te executeren.”
     ———————————————————————-
     In welk links sufferdje heeft blauwe maandag dit gelezen?

 11. Ni28

  Tien keer achter elkaar voorlezen in de volledig bezette Tweede kamer met haar Palestijnse vrienden.

 12. Vit

  Breaking!

  Verwarde man steekt in op passanten in Parijs, een dode en vier gewonden

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2027983/man-steekt-in-op-passanten-in-parijs-1-dode-4-gewonden

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.