Linkse twijfel aan ‘Ondergang Nederland voorspellingen’ van migratiedeskundige Dr. Jan Van Beek

Dr. Jan Van Beek, migratiedeskundige met een mening, krijgt flink wat kritiek over zich heen vanuit linkse hoek. Gemiep over definities en dat het koffiedik-kijken zou zijn…

De wiskundige en antropoloog gooide een aantal cijfers en statistieken in een zelfgemaakt rekenmodel en kwam tot schrikbarende conclusies. Het soort conclusies waar links direct mee op de kast wordt gejaagd. Van Beek stelt namelijk dat een flink percentage van de asielzoekers niets of weinig bij dragen, en in de toekomst zullen bij gaan dragen, aan de Nederlandse economie. Ook stelt hij dat tegen het eind van deze eeuw de meerderheid van de bevolking in Nederland zich niet als Nederlander zal identificeren en Nederland cultureel een totaal ander land zal zijn geworden. Hier haalt hij cijfers aan over hoe zo’n 13% van de bevolking in 2060 moslim zou zijn, waarvan 70% (van de huidige moslimbevolking) sharia ‘boven onze wetten stelt’.

Kritiek van links is natuurlijk dat je onmogelijk kunt voorspellen hoe Nederland er over 81 jaar uit zal zien, laat staan met lastig te definiëren labeltjes rondom cultuur en identiteit, want ‘wat maakt iemand nou Nederlands?’

Dat er vele variabelen zijn die het lastig of vrijwel onmogelijk maken om de toekomst te voorspellen, is een gegeven. Dat zijn rekenmodel, de gegevens of überhaupt de strekking van zijn verhaal daarom maar onzin is, slaat nergens op. Mensen zoals Miko Flohr steken de vingers in de oren en roepen ‘lalala’ in plaats van de discussie naar een hoger niveau te tillen. Als je de argumenten van Flohr op global warming zou toepassen (want je kan de techniek en innovatie van de toekomst niet voorspellen), ben je voor links een klimaat ontkenner maar bij cultuur en identiteit kan dat wél gewoon.

Ga opzoek naar een werkbare definitie van de Nederlandse identiteit, wat maakt dat iemand wel of niet als Nederlands wordt gezien en wat het effect hiervan is. Flohr eindigt zijn tirade namelijk met: ‘Maar nog belangrijker lijkt me dat we in 2060 gewoon een beetje normaal samenleven in Nederland, ons aan wetten houden, de buit een beetje eerlijk verdelen, nog niet door de zee verzwolgen zijn, en het verdomme gewoon een beetje gezellig hebben met elkaar.’

En dit is dus precies waarom de discussie altijd spaak loopt. De complete inhoudelijke leegte en doelloosheid waarmee linkse mensen cultuur en identiteit bestempelen, maakt dat ze blind zijn voor waar rechts zich hard voor maakt: het instinct om te behouden en te waarderen van wat Nederland ‘Nederlands’ maakt.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

68 reacties

 1. Ritter

  De illegale migratie die nu plaatsvind (onder het mom van “vluchteling”) is onomkeerbaar en een van de grootste gevaren voor de westers waarden/normen/levenswijze.
  ——–
  Uit het interview:

  “Wat bovendien vaak over het hoofd wordt gezien, is dat nieuwkomers voor het grootste deel afkomstig zijn uit dat eerder genoemde Afrikaans-islamitische cluster. „Uit cijfers van het onderzoeksproject World Values Survey blijkt dat het Afrikaans-islamitische cultuurcluster het verst verwijderd is van ons Noord-Europese, protestantse cluster. Dus we halen de mensen binnen die in normen en waarden het vérst van ons verwijderd zijn.

  Linkse mensen denken dat als we nu maar aardig en tolerant zijn, dat die nieuwkomers zich vanzelf tot liberale burgers zullen ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk onzin. Veel asielzoekers willen helemaal geen westerling worden.

  De werkelijkheid is: velen van hen zijn weliswaar gecharmeerd van onze welvaartsstaat, maar niet altijd van onze taal en cultuur en normen en waarden. En als je over de jaren miljoenen van hen toelaat zou dat geen gevolgen hebben voor jouw samenleving?”

  1. Ni28

   Het onverenigbare wordt gemengd. De grootste fout van de laatste twee eeuwen.

   1. Steve Van der Vekens

    En Merkel en de hele linkse kliek blijven halsstarrig en schaapachtig beweren dat onze ‘culturele wortels’ hetzelfde zijn.
    Liegen in het gezicht, geeft eveneens weg hoe dom zij de Europeanen acht. Het uitlachen achter de rug is crimineel.
    Ik pleit voor de guillotine.
    Die kop verdient het om opgezet op een spies naast die van de AH te staan.

    1. Hetzalwelweer

     Ach Merkel, of Rutte of Macron, het zijn allemaal trekpoppetjes. O.a. Shell en Unilever bepalen wat er in NL gebeurt, in de EU bepalen en betalen mensen als mr. Soros ons beleid. Je doet er niets tegen want al deze mensen zorgen er net zo makkelijk voor dat de hele bende instort.

 2. Blue monday

  Het probleem van deze onderzoeken is idd. Dat er geen pijl op te trekken valt.

  En soort conclusie die we wel eens vaker tegenkomen als “het is bewezen dat teveel eten zorgt voor overgewicht”

  Enerzijds een overbodige conclusie anderzijds geeft het de voor- en tegenstanders weer valse argumenten.

  Lagendijk, domme burgers gewoon ons verstand gebruiken….
  Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa, we hebben de boel redelijk op orde, maar het evenwicht is broos.

  Laten we het dan ook vooral doen met de mensen die er nu zijn en besturen door mensen die geven om dit land.

  De toekomst weten we niet, maar het lijkt mij het veiligst.

  1. Top

   Uit ‘uw’ bijdrage, blijkt wel dat u een echt dom sneeuwvlokje bent. Deze voorspellingen zijn in de jaren 60/70 al gedaan. Met als begin van het constateren van de migratie ellende, de rellen in de Afrikaanderwijk en omgeving in Rotterdam. Maar goed u was nog vloeibaar in die jaren. Maar alle prognoses van die tijd zijn waarheid geworden. Alleen luitjes met een IQ gelijk aan hun schoenmaat, kunnen dit kennelijk niet begrijpen. Tipje; lees eens voor de verandering een geschiedenisboek, in plaats van onderuit gezakt op de bank zitten.

 3. Ritter

  Demograaf Jan van de Beek: ’Multicultuur is geen feestje’

  Dr. Jan van de Beek (foto): „Eind deze eeuw zijn er nog maar zeven, acht miljoen autochtone Nederlanders.”

  Zeist – Hoe ontwikkelt Nederland zich de komende decennia onder invloed van de immigratie en het populisme? Demograaf Jan van de Beek: „De vraag is of de liberale democratie houdbaar zal zijn.” „Eén ding is zeker”, zegt Van de Beek (50) in zijn woning in Zeist. „Als de huidige trend zich doorzet, hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren. Nederland zal dan een heel ander land worden.”

  Van de Beek is cultureel antropoloog en wiskundige. Hij ontwikkelde modellen waarmee hij de demografische ontwikkeling van Nederland kan voorspellen. Interessant: anders dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet Van de Beek ook uitspraken over de verwachte loyaliteit van groepen burgers aan Nederland. „Onder allochtonen is daar wel onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat van de jonge Turken en Marokkanen zo’n tien, elf procent – heel weinig dus – zich primair identificeert als Nederlander. Voor Surinamers en Antillianen liggen die cijfers veel hoger: de helft tot twee derde. Ik heb bovendien gekeken naar het aantal gemengde huwelijken. Die gegevens stop je in mijn model en dan kun je – met allerlei mitsen en maren – voorspellingen doen voor de toekomst.”

  Aan het eind van deze eeuw zal ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking uit (afstammelingen van) immigranten bestaan, zegt Van de Beek: „Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Kijk naar de Indonesiërs en de Surinamers en Antillianen, die gaan voor een groot gedeelte volledig op in de samenleving. Maar voor Turken en Marokkanen en ook voor de nieuwe groepen vluchtelingen uit wat het ’Afrikaans-islamitisch cluster’ wordt genoemd, geldt dit niet.”

  Nederland gaat dus ingrijpend veranderen. Van de Beek: „Miljoenen burgers zullen zich deel voelen uitmaken van zogeheten ’transnational communities’, transnationale gemeenschappen: één been hier, één been elders. De cruciale vraag is: als het er zoveel zijn, wat voor samenleving zijn we dan? Is onze liberale democratie wel houdbaar? Zeker moslims – die in 2060 dertien tot zestien procent van de bevolking zullen uitmaken – hebben een heel ander en deels zelfs conflicterend waardesysteem. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent de islamitische wet, de sharia, boven onze wetten stelt.”

  Van de Beeks onderzoek is urgent nu uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat jonge Turken en Marokkanen niet alleen steeds religieuzer worden, maar dat bovendien hun afstand tot – en zelfs afkeer van – de Nederlandse samenleving toenemen. Deze ontwikkeling – de ’islamisering van de samenleving’ – beperkt zich niet alleen tot Nederland en leidt in veel westerse landen tot zorg. Onder anderen de conservatieve Frans-Canadese socioloog Matthieu Bock-Côté (38) pleit voor een veel grotere weerbaarheid van de ’ontvangende samenlevingen’ in zijn standaardwerk Multiculturalisme als politieke religie. Immigranten zouden niet onmiddellijk dezelfde rechten moeten krijgen als de oorspronkelijke, autochtone bevolking, argumenteert Bock-Côté. Westerse natiestaten moeten zich bovendien veel bewuster zijn van hun unieke geschiedenis en cultuur. ’Uitspraken als ’uiteindelijk zijn we allemaal immigranten’, zoals je die in Canada wel hoort, slaan nergens op’, schrijft Bock-Côté.

  “We importeren nu armoede”

  Van de Beek deelt die aversie tegen het cultuurrelativisme, dat vooral zit ingebakken bij partijen als GroenLinks, D66, SP en de PvdA. „De naïviteit van die mensen over de multiculturele samenleving is enorm. Ze zien multicultuur als iets leuks – Turkse eettentjes en zo en dat ís ook leuk – maar als we te maken hebben met conflicterende waarden- en parallelle rechtssystemen is het een groot probleem. Dan heb je geen liberale democratie meer.”

  Wat bovendien vaak over het hoofd wordt gezien, is dat nieuwkomers voor het grootste deel afkomstig zijn uit dat eerder genoemde Afrikaans-islamitische cluster. „Uit cijfers van het onderzoeksproject World Values Survey blijkt dat het Afrikaans-islamitische cultuurcluster het verst verwijderd is van ons Noord-Europese, protestantse cluster. Dus we halen de mensen binnen die in normen en waarden het vérst van ons verwijderd zijn. Linkse mensen denken dat als we nu maar aardig en tolerant zijn, dat die nieuwkomers zich vanzelf tot liberale burgers zullen ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk onzin. Veel asielzoekers willen helemaal geen westerling worden. De werkelijkheid is: velen van hen zijn weliswaar gecharmeerd van onze welvaartsstaat, maar niet altijd van onze taal en cultuur en normen en waarden. En als je over de jaren miljoenen van hen toelaat zou dat geen gevolgen hebben voor jouw samenleving?”

  Soevereiniteit

  De westerse wereld beleeft nu de Derde Demografische Transitie, legt Van de Beek uit. De eerste en tweede waren de periodes in de 19e en 20e eeuw, die zich kenmerkten door de overgang van hoge sterfte en hoge geboorte, via lage sterfte en hoge geboorte naar lage sterfte en lage geboorte. Van de Beek: „We hebben inmiddels te maken met een krimpende autochtone bevolking, in combinatie met hoge immigratie. Daardoor zijn er eind deze eeuw nog maar zo’n acht miljoen Nederlanders die nakomeling zijn van de huidige autochtonen. De overige inwoners stammen af van immigranten of komen uit gemengde huwelijken. De kernvraag is: zullen die laatsten zich identificeren als Nederlander?”

  Er zijn ingrijpende maatregelen nodig, zegt Van de Beek. „Voortgaande immigratie ondermijnt de verzorgingsstaat en de sociale cohesie. Je importeert armoede. We moeten af van het VN-vluchtelingenverdrag en het recht op asiel beperken. Ook het vrije verkeer van personen moet aan banden. Gebeurt dit niet, dan voorspel ik gouden tijden voor populisten.”

  Bron:
  http://www.telegraaf.nl

  1. Ni28

   Helemaal waar en daar hoef je geen islamofoob voor te zijn maar alleen je hersens gebruiken.

  2. Ernst Quispel

   “ De overige inwoners stammen af van immigranten of komen uit gemengde huwelijken. De kernvraag is: zullen die laatsten zich identificeren als Nederlander?”“

   Ik denk het niet. Over een paar decennia is Nederland een provincie van de EU.

   1. Top

    Blablabla. Blaaskaak/pisvlek antisemiet en eenzame lafaard.

   2. Original NL

    ….En ziet ieder land er wat inwoners betreft het zelfde uit.
    Dat zie je nu al bij het wk….als je bv alleen aan het shirt kan zien dat frankrijk speelt…zou ook een willekeurig afrikaans land kunnen zijn.
    Hoeven we niet meer naar het buitenland voor andere culturen want die zijn dan toch allemaal hetzelfde als
    hier.
    Gelukkig met veel plezier naar ijsland gekeken…wat een kerels!!

   3. lugar

    “Ik denk het niet.”

    Wat jij denkt interesseert niemand wat, pisvlek.

   4. palsterkamp

    Nee, dan ben je in het grotere geheel ook een minderheid, dus een regio van het Kalifaat om eerlijk te zijn.

   5. Frits Jansen

    Deelstaat zul je bedoelen. Over een provincie heeft een centrale overheid het voor het zeggen, over een deelstaat niet. De Duitse en bijv. ook de Amerikaanse deelstaten hebben op veel terreinen een eigen wetgevende bevoegdheid waarover ze geen verantwoording af hoeven leggen in Berlijn resp Washington.
    Dat geldt ook voor een federaal Europa, alleen maken lepe populisten de kiezer wijs dat dit het omgekeerde betekent van wat het werkelijk betekent.

   6. Luwadder R1

    Hoe kan Nederland een provincie worden van de Alcoholistenclub terwijl die over een paar decennia al lang en breed is opgeheven?. Letterlijk en figuurlijk verzopen in hun eigen wanbeleid en bemoeizuchtige regeltjes. Als er 1 schaap over de dam is (UK) volgen er meer. Op lange termijn gaan er -hoop ik- nog meer landen uit en die gaan onderling met het Verenigd koninkrijk en misschien ook wel met Zwitserland en Noorwegen allemaal handelsverdragen afsluiten. En de zogenaamde Euro parlementariërs??? (BRAAK) die worden allemaal opgenomen in de verslavingskliniek.

  3. palko

   @Ritter, vooral met de kernachtige conclusie uit het Telegraaf artikel ‘We moeten af van het VN-vluchtelingenverdrag en het recht op asiel beperken. Ook het vrije verkeer van personen moet aan banden’, ben ik het van harte eens. Het VN vluchtelingenverdrag uit het midden van de vorige eeuw is volledig doorgerot, achterhaald en niet meer van deze tijd. Het is de laatste pakweg 25 jaar door miljoenen nepvluchtelingen uit Afrika en Azië misbruikt om levenslang te kunnen parasiteren op en profiteren van de westerse samenleving. Terwijl een groot deel van deze Mickey Mouse vluchtelingen geen waardevolle bijdrage voor onze samenleving betekent. Simpelweg omdat zij de kennis en kunde daarvoor ontberen.

 4. Ernst Quispel

  Voor islamofoben is dit soort gespeculeer natuurlijk wel lekker.

  1. Rechtsaf

   @Ernst islamofobie bestaat niet..

   1. Ernst Quispel

    🙂

    1. Top

     Blablabla. Blaaskaak/pisvlek antisemiet en eenzame lafaard.

    2. lugar

     🙂

   2. palko

    Inderdaad, Rechtsaf, het is een zelf verzonnen fobie van een ideologie welke in de tegenwoordige tijd bekend staat als uiterst gewelddadig en zeer misdadig. Door de wijze waarop de islam, want daar hebben we het uiteraard over, in naam van de Efteling-profeet Mohammed dagelijks en wereldwijd aanslagen pleegt op andersdenkenden.

  2. Top

   Blablabla. Blaaskaak/pisvlek antisemiet en eenzame lafaard.

  3. Kees

   Geef eens een definitie van islamofobie.

  4. lugar

   “islamofoben”

   Hoe maak je jezelf onsterfelijk belachelijk?

   🙂

  5. henkie

   Vroeger voelde je je als Nederlander Nederlander maar dat ontwikkelt zich. Van Nederlander naar Europeaan naar wereldburger.Je kan overal een bestaan opbouwen, als de omstandigheden maar goed zijn.

  6. sjun

   Voor fatsoenspopulisten is het koren op de molen.

  7. Antidotum

   @E.Q.
   Er komt een tijd dat je, vroeg of laat, geconfronteerd wordt met het stinkende residu van de non stop uitheemse massa immigratie, waar de weldenkenden op deze debatplaats keer op keer voor waarschuwen.
   Zoals je wel weet, loopt jouw woonplaats al aardig vol met deze criminele bende.
   Het is nog maar een kwestie van tijd voordat de bom barst, de vraag is niet of….maar wanneer!

 5. Ni28

  Jan van Beek heeft terecht de vrees(die ik ook deel) voor de toekomst van Nederland en eigenlijk hele Europa. Je ziet het nu al aan de houding van de Turken waarvan het grote merendeel voor autocratie en sharia in de figuur van Erdogan stemt(en voor de bühne met een Nederlands vlaggetje af en toe zwaaien). Beelden van 2060 waarvan Miko Flohr droomt(en daardoor inhoudelijke discussie blokkeert) zullen door zijn toedoen juist helemaal verdwijnen in een Europa die het kopie van het Midden Oosten van nu zal zijn. Deze multiculturele schimmen leiden nergens toe hoogstens naar het verdwijnen van de verlichting. En het ergste is dat de huidige Europese politici daar zelf aan meewerken.

 6. Ni28

  “De overige inwoners stammen af van immigranten of komen uit gemengde huwelijken. De kernvraag is: zullen die laatsten zich identificeren als Nederlander?”
  Zeker niet, dat zie je al aan de Turken nu. En ja, alleen bij de sociale dienst voor zover deze nog zal bestaan.

  1. Rechtsaf

   @Ni28 sterker nog, dit soort mensen identificeert zich heel bewust steeds meer met Turkije/Marokko en dan maar zeuren dat wij te weinig doen..

   1. Ni28

    Precies zo, de fout leggen wij telkens bij ons en dat is uiteindelijk de enige fout.

 7. Ni28

  Zou de heer van Beek niet de Tweede kamer moeten toespreken?

 8. Ni28

  Islamofobie is een verzinsel van de tegenstanders van normaal denkende mensen.

  1. Rechtsaf

   @Ernst jij bent zo verschrikkelijk blind echt niet normaal meer, dat niet alleen, maar “jullie” soort is zo verschrikkelijk olie-olie-olie dom niet normaal meer wat een verschrikkelijk dom volk ben jij..

   1. Ernst Quispel

    …argumenteerde de hoogstintelligente Rechtsaf.

  2. Top

   Blablabla. Blaaskaak/pisvlek antisemiet en eenzame lafaard.

 9. denk eens na

  Cafe Weltschmerz altijd leuk en interessant om te bekijken

 10. Roelette

  Of zoals mijn buurvrouw het altijd zo treffend formuleert: “ze neuken met carbonpapier”!

 11. Floris

  De grote steden doen nu al denken aan Ankara. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken hoe het er in 2060 uit zal zien.

  Het politiek correctisme heeft van Europa een zwaar zieke patient gemaakt en bij ongewijzigd beleid zal deze overlijden.

  1. Ernst Quispel

   Floris woont al 30 jaar niet meer in Nederland.

   Dat verklaart mogelijk zijn weinig realistische voorstelling van zaken.

   1. Arie B

    Kom jij nooit in Den Haag, hoog Catharijne etc. Wegkijken of ontkennen helpt niet.

    1. Ernst Quispel

     Jawel, maar het absurd dat met Ankara te vergelijken. Daar ben ik namelijk ook weleens geweest.

     1. sjun

      In welk gedeelte ben je geweest Ernst?

 12. Ni28

  Prikkende trollen tellen niet.

 13. Pescador

  Deskundig of niet, gelijk heeft hij wel

 14. Gerlos

  Hier hoef je voor geleerd te hebben dat het bij deze voortgang met de asiel/gelukszoekers finaal uit de hand gaat lopen. Dat die linkse hap dat blijft ontkennen en niet wil luisteren naar de samenleving is bizar.

 15. JanusK56

  Ondanks dat de waarheden overal te wereld keihard zichtbaar zijn geworden blijft de veelal linkse deugmens geloven in de roze natte droom! Iedereen die anders beweerd is een racist, nazi of islamfoob.

  1. Steve Van der Vekens

   Populist ook.

 16. Arie B

  Als je veel kritiek van links krijgt zit je doorgaans dicht bij de waarheid.

 17. Bes Tolen

  We laten ons belazeren. Waardoor? Wel door onbenullen, zotten en carrièremakers, die de dienst uit maken en de lakeien zijn van een elite, die trouwens in Nederland heel klein is maar in andere landen veel groter. In de VS als eerste.
  Wat Europa aan gaat. Het grootst is die elite in Zuid Europa en Engeland en vervolgens Frankrijk en daarna op afstand Duitsland. Dat gebeuren heeft een verlammende invloed op democratie. Het werkt als onderdeel van de deep state.
  Zo zou het goed zijn als de euro financieel economische problemen te groot zouden zijn geworden om in Zuid Europa veel banken failliet te laten gaan en daarmee de aandelen te laten vervallen. Voor spaarders zouden dan nog wel Europese garanties kunnen gelden tot een bepaald bedrag, stel € 100000. Wat er meer is aan vorderingen zou omgezet kunnen worden in nieuw aandelenkapitaal voor nieuwe vervangende banken. [Wel met afboeking van een deel van de vorderingen boven bepaalde bedragen. Een glijdende schaal]. Er moeten dan wel een nieuwe munt komen. Per groep landen, die economisch bij elkaar passen, een nieuwe munt. Enzovoort. Wat is dan de winst? Wel, dat de heersende klieken in Zuid Europa voor een groot deel ontrecht moeten worden. Dat zijn juist de klieken veelal uitgebreide families, die altijd al de macht hebben en voor die landen doeltreffende politieke oplossingen verhinderen. De paus in Rome is als instituut op hun hand. Wederzijdse steun. Het gaat dan ook om onderwerpen als de massa immigratie. Veel organisaties belazeren de kluit. Zo ook de politiek en zoveel meer. Ze zijn aanhangers van christelijke waarden waar die in de praktijk van radicalisme tot maatschappelijke ontwrichting leiden. Dat zet het bestaan van de mensen op het spel. Nota bene. Oorlogen en ontwrichting in het verleden kwamen uit hetzelfde euvel voort.

  1. Ernst Quispel

   “Veel organisaties belazeren de kluit. Zo ook de politiek en zoveel meer. Ze zijn aanhangers van christelijke waarden waar die in de praktijk van radicalisme tot maatschappelijke ontwrichting leiden.”

   Ik vind dit tussen alle islamofobie weer eens een keer wat anders.

   1. lugar

    “islamofobie”

    🙂

 18. hitje89

  Mijn broer ging in 1985 al emigreren, woonde in Rotterdam en werd al in de metro geconfronteerd met een zakkenroller. Niemand deed iets dus hij drukte dit persoon door de deur naar buiten Reden om weg te gaan uit Nederland. Nu grofweg 30 jaar later, wat een puinhoop. Immigratiebeleid totaal verziekt en fout gelopen, minderheden worden gepampered ten koste van eigen bevolking. Goed oplettende burgers zijn een dief van eigen portemonnee.

  1. Frits Jansen

   Wat een ontzettende prutser van een zakkenroller! Een goede zakkenroller zorgt dat je er niets van merkt – tot je je portemonnee trekt. Of rolt je in het donker in een dichte menigte, zoals mij een keer overkwam. Ik merkte het meteen maar stond machteloos.

 19. lugar

  Er zijn ingrijpende maatregelen nodig, zegt Van de Beek. „Voortgaande immigratie ondermijnt de verzorgingsstaat en de sociale cohesie. Je importeert armoede. We moeten af van het VN-vluchtelingenverdrag en het recht op asiel beperken. Ook het vrije verkeer van personen moet aan banden. Gebeurt dit niet, dan voorspel ik gouden tijden voor populisten.”

  1. Frits Jansen

   Dat vluchtelingenverdrag was een reactie op de wantoestanden van de jaren ’30 toen vluchtende Joden alleen nog welkom waren in Auschwitz.
   Vrij verkeer van personen? Toen ik een paar maanden in Duitsland werkte moest ik een (gratis) verblijfsvergunning aanvragen, waarvoor ik moest aantonen een vast inkomen en een zorgverzekering te hebben. Want ze willen geen nieuwkomers die meteen van de sociale wetten gebruik gaan maken.

 20. Frits Jansen

  “Van Beek stelt namelijk dat een flink percentage van de asielzoekers niets of weinig bij dragen, en in de toekomst zullen bij gaan dragen, aan de Nederlandse economie.”

  Domoor!

  De echte asielzoeker vlucht voor zijn leven, en dan is de vraag of we nog wat aan hem zullen verdienen van een onvoorstelbare schaamteloosheid. Zelfs als het erop lijkt dat dit niet het geval is!
  Bedenk wel dat een asielzoeker hoe dan ook iemand is met veel initiatief, die risico’s durft te nemen en bereid is ontberingen te doorstaan.

  Zouden we toch minder aan zulke mensen hebben dan de Marokkanen die we hier in de jaren ’60 naar toe haalden, laag-opgeleide losers uit het rif-gebergte?

  1. Rechtsaf

   @frits de domoren zijn de wegkijkers en daar schaar ik jou ook onder

   1. Frits Jansen

    Als u het niet met mij eens bent mag u uitleggen waarom. Mij uitschelden voor “wegkijker” slaat nergens op.
    Ach, waarschijnlijk bent u een sneue beroeps-trol die op zondagavond nog wat gif spuit voor het slapen gaan.

    1. Rechtsaf

     @Frits je bent antisemitisch en verdedigd de islam dat maakt je een wegkijker, sterker nog, je vindt dat de grenzen nog verder open moeten voor al die echte “vluchtelingen” te dom voor woorden natuurlijk.

  2. lugar

   @Frits: “De echte asielzoeker vlucht voor zijn leven…”

   Geen enkel weldenkend mens met een normaal kloppend hart heeft daar problemen mee. De problemen houden rechtstreeks verband met de islamisering van Nederland. Het binnenhalen van nog meer, niet integreerbare moslims, lost dat probleem niet op. Sterker nog, dat maakt het probleem=gevaar alleen maar groter.

   Ook jij geeft geen antwoord op mijn vraag: Wil je meer of minder islam!

 21. Steve Van der Vekens

  Om de toekomst te kunnen voorspellen moet je met een oneindig aantal variabelen in een oneindig aantal scenario’s rekening kunnen houden.
  In ieder geval heb je hier een vrijgevochten geest voor nodig.
  En we weten ondertussen hoe kostbaar dat dat geworden is.

  1. Hetzalwelweer

   roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken

   (bron: ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
   over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten (2008/2331(INI))

   1. Steve Van der Vekens

    Ik geloof dat fabeltje niet dat we zoveel ‘goedkope’ werkkrachten nodig hebben om de ‘vergrijzing’ tegen te gaan.
    Wat nou vergrijzing? Mensen vergrijzen al vanaf dat Adam in de appel gebeten had.
    En er komen toch ook altijd nieuwe generaties?
    Als wij al het geld van Europa kunnen uitgeven aan miljoenen ongewensten dan kunnen wij ook dat geld bijhouden om de vergrijzing tegen te gaan. Dat is zelfs goedkoper.
    Wij willen geen slaven die geen woord Nederlands spreken, met kapjes op hun rotkop rondlopen en ons stiekem naar het leven staan.
    Hoe zou het eigenlijk zijn met de superheldenmigrant die het Franse staatsburgerschap voor zijn heldhaftig optreden heeft gekregen?

    De achterliggende gedachte is dat Macron de illegalen wil manipuleren om ‘goed’ te doen, zodat ze zich ook inspannen voor het Franse staatsburgerschap.
    Hieruit zijn twee dingen af te leiden: het laat namelijk zien hoe dom Macron de illegalen acht, (terwijl het seksuele roofdieren zijn) en het laat zien wat voor een lafaard hij is.

    1. Hetzalwelweer

     Beste Steve, vroeger, toen de guldens nog van hout waren, neukte men nog als de konijnen. In bijna elke familie 2 tot 3 kinderen of meer. Maar nu? Ze zetten 1 of misschien 2 kinderen op de wereld waarvan er tenminste 1 een afwijking heeft. De EU kijkt om zich heen en ziet de grote wereldmachten veel meer winst maken. China, Rusland of de VS….het zijn productie beesten. De EU niet. Door goedkope arbeidskrachten te importeren bij onze zuiderburen proberen ze dit probleem op te lossen en hier zijn ze al jaren mee bezig. Koste wat het kost….ze zullen er komen die 60 miljoen….

 22. ruudjeenjose

  Gelukkig houden de meeste huichelaars en wegkijkers in Nederlanders van de islam en de vluchtelingen.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.