Triest: ‘Journalisten’ gaan los op terreurexpert Beatrice de Graaf omdat ze… christen is

Als het aan hedendaagse ‘commentatoren’ ligt mogen alleen atheïsten nog iets in te brengen hebben.

Terrorisme-expert en hoogleraar Beatrice de Graaf heeft in een buitengewoon openhartig interview met het Algemeen Dagblad te kennen gegeven dat ze, ondanks het feit dat ze dagelijks geconfronteerd wordt met de duistere kant van de mens, overtuigd christen is. Eén van haar grootste bronnen van inspiratie is het geloof — “het gelóóf” — dat oorlogen uiteindelijk zullen verdwijnen.

“Ook al sterven er mensen en ook al zijn er nog altijd oorlogen,” zegt ze, “het zal ophouden. Echt. Het stopt. Dat geloof — het is echt gelóóf — is de kern van het christendom. Dat de machten van het Kwaad door Christus aan het kruis zijn overwonnen.”

Je zou denken: daar is niets mis mee. Mede-christenen zullen het er gewoon mee eens zijn — en let wel, tot voor kort was de overgrote meerderheid van de Nederlanders overtuigd christen! — en zelfs niet-christenen zullen het prima vinden dat ze inspiratie put uit dit geloof.

Nou, misschien toch niet. Want kijk eens wat er gebeurt? Atheïstische, alle-religies-hatende ‘journalisten’ openen het vuur op De Graaf.

Hier is Wierd Duk:

Jan Dijkgraaf:

Het enige “erge” hieraan is de hautaine arrogantie van quasi-verlichte zielen als Dijkgraaf en Duk. Wat een ongelooflijke bagger-houding van deze figuren, en dat alleen maar omdat een hoogleraar het lef heeft te zeggen dat ze christen is.

De anti-religieuze houding van het Nederlandse commentariaat begint onderhand zorgwekkend te worden. Dat mensen weinig op hebben met georganiseerde religie, soit. Maar die fanatieke, anti-christelijke houding waarbij wetenschappers, politici en anderen gewoon aan de kant worden geschoven omdat ze christelijk durven te zijn is echt misselijkmakend. Bah.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

151 reacties

 1. Meester Kong

  Krijg de kriebels als mensen zich gaan voorstaan op hun geloof.
  Ben je al geestelijk gehandicapt, maak het dan toch niet wereldkundig. 🙂
  Want laten we wel wezen, gelovigen laten zich beperken in hun denken door het geloof in een hogere macht en het heilige boek….

  1. Adriaan

   @Kong, volledig mee eens.

  2. sjun

   Daarnaast zijn er nog verstandsverlammende politiekreligieuze ideologiën als bijvoorbeeld communisme, socialisme en sociaaldemocratie. Het kan verkeren met al die gelovigen.

  3. Black Jack

   @Kong en jij hebt het iig niet begrepen gezien jou bekrompen denkvermogen over andersdenkenden..

 2. Floris

  “Ook al sterven er mensen en ook al zijn er nog altijd oorlogen,” zegt ze, “het zal ophouden. Echt. Het stopt. Dat geloof — het is echt gelóóf — is de kern van het christendom. Dat de machten van het Kwaad door Christus aan het kruis zijn overwonnen.”
  —————————————————————————–
  Als de “machten van het kwaad” door Jezus aan het kruis zijn overwonnen waarom bestaan ze dan nog?

  En waarom was daar überhaupt het “kruisoffer” voor nodig? Waarom heeft god die kwade machten überhaupt toegelaten?

  Dit element van de christelijke theologie raakt kant noch wal en het is voor mij onbegrijpelijk dat een hoogleraar die onzin echt gelooft en verkondigt.

  1. B. Pascal

   Floortje, je zult begrijpen dat Wetenschap een Christelijke zaak is en blijft.
   Wetenschap komt uit het Christendom voort. Christendom stimuleert onderzoek. Echter wel neutraal!
   Dat jij de wetenschap met rationele redenen losmaakt van het Christendom betekend het einde van de wetenschap.
   De decadentie slaat hand overhand toe.

   De islam zal het je gaan uitleggen. Die kent geen wetenschap.
   Religie wordt uit het westen geweerd, God is dood. Echter de islam en oosterse religies komen op.
   En gezien de blindheid die de goddeloosheid creëert is de kans aanwezig, dat velen als blinden sterven zal.
   Jou blindheid bedenkt dat A-religie het beste is, terwijl het evident is dat 90% van de mens religieus is ingesteld.
   De andere 10% gelooft in het nu en heden en in de vooruitgang.

   Jou geklets is een uitkomst van wat 2000 jaar geleden is voorzegt:
   En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
   Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.
   Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,
   Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;

   1. Ni28

    Wetenschap is juist door christendom eeuwen gedwarsboomd want hij staat haaks op het geloof, de aarde bleek niet plat te zijn en draait. Wie dat zei kon zo op de brandstapel. Dat islam kent geen wetenschap is niet waar. In de tijden dat in deze contreien men nog in het modder liep bestond al wetenschap in het Midden Oosten. Uiteraard werd deze net zo gedwarsboomd als later in Europa. Zeker de medische wetenschap stond hoog er waren chirurgen alleen door godsdienstige redenen mochten zij niet in het lichaam snijden. Religie heeft veel kapot gemaakt of minsten vooruitgang afgeremd voor honderden jaren.

    1. Baaz

     @Ni28: “(…) de aarde bleek niet plat te zijn en draait.”

     De aarde was ook niet plat, weet je nog?

     “Hy ist die daer sitt boven den cloot der aerde, ende der selver inwoonders zijn als sprinckhanen: hy ist die de hemelen uytspant als eenen dunnen doeck, ende breydtse uyt als een tente, om te bewoonen…”

     1. Ni28

      De aarde was niet plat maar de kerk vond van wel.

     2. Baaz

      Dan heeft de kerk, op basis van de Bijbel, ongelijk.

    2. B. Pascal

     Verwissel niet de Arabische Cultuur met de Islam!
     Kies maar waar laat je jezelf het liefst opereren Mekka of Rome?
     Inderdaad, slimmert..

  2. Dirk van Jurie

   @Floris wil jij antwoorden? onderzoek Gods woord daar staat in waarom het “kruisoffer’ nodig was en is, en dan niet met een vooroordelend hart maar met een open hart en de bereidheid om te veranderen en bid om geloof, dat zul jij antwoorden krijgen..

 3. Aytas

  Volledig eens met de schrijver. Ik vind anti religie haast een geloof worden, net zo fanatiek en overtuigd van hun gelijk. Ik geloof dat in ieder geloof mensen hun geloof uit het goede beleiden en dat er bij ieder geloof mensen zijn die willen onderwerpen en wil opleggen.

  1. Crassus

   Het geloof dat een presentator of schrijver belijdt kan toch nooit een referentiepunt zijn voor een kijker van een tv progrmma of lezer van een boek. Je voorstaan op een geloof vind ik persoonlijk geen toegevoegde waarde hebben in de presentatie.

  2. Ni28

   Als anti religie haast een geloof is dan zou u het juist moeten accepteren. U zegt zelf dat in ieder geloof hun geloof uit het goede beleiden.

 4. marco1

  Als mensen kracht en hoop uit hun geloof putten zie ik daar geen enkel bezwaar tegen. denken dat ze geestelijk gehandicapt , niet realistisch kunnen nadenken of in de samenleving staan geeft mij weer het idee dat die zelf een beetje last hebben van een bekrompen gedachtegang.

  1. Aytas

   Zeker weten.

 5. HEM

  Om het Christendom kun je een beetje lachen. Vervelend dat de Christelijke partijen op het ogenblik wat te vertellen hebben, maar het levert geen angst, het zorgt niet voor aanslagen etc.
  Nee, dan de Islam. Dat is andere koek. Zeg er iets over en je kop gaat er af.

  Laffe journalisten schrijven dus wel over Christenen, maar bedoelen eigenlijk de Islamieten.

  Laten we zo zeggen: We hadden scheiding van kerk en staat, laten we er voor zorgen dat deze scheiding weer wordt hersteld.

  Dus: Geen CDA, geen SGP, geen CU en, vooral: GEEN DENK.

  1. Baaz

   @HEM: “Laffe journalisten schrijven dus wel over Christenen, maar bedoelen eigenlijk de Islamieten.”

   Je ziet hetzelfde laffe gedrag bij de nationale grappenmakers. Die mijden islam-grappen omdat ze bang zijn. Hoe zou dat nou toch komen? En Wilders wordt 24/7 beveiligd en hier verblijven nog steeds lieden die beweren dat de islamisering niet bestaat. Als je niet beter zou weten dan zou je denken dat het een grap was.

  2. B. Pascal

   Ga eerst maar een wat lezen:
   Scheiding kerk en staat betekend: de staat is neutraal en heeft geen invloed op de kerk & anders om.

   Dat mensen religieus zijn (90%) en dit uiten in de politiek heeft niets met de kerk of moskee te maken. De politiek is een afspiegeling van de maatschappij.

   1. IJscoman

    Dat 90% van de mensen volgens B.Pascal religieus is, geeft duidelijk de deplorabele staat van de mensheid weer.

    In geen van de religies en kerken wordt het werkelijke geheim en mysterie van het leven en universum geopenbaard.

    1. Ernst Quispel

     De religieuze grondhouding begint met het besef van het mysterie van het leven en het universum.

     1. IJscoman

      De wetenschappelijke grondhouding begint ook met het besef van het mysterie van het leven en universum.

   2. Ni28

    U zegt dat de kerk en staat geen invloed op elkaar hebben maar u ontkent het gelijk door te zeggen dat de gelovigen hun religie in de politiek uiten. Dus als je gelovig bent uit je het ook in de politiek en daarmee ben je niet meer neutraal. Je moet juist je geloof niet in de politiek uiten, daar gaat het om. De staat heeft geen invloed op de gelovigen maar andersom is het niet zo. Het gebouw van een kerk of moskee speelt geen rol, de zit in de menselijke geest ingegoten bij een gelovige. Als het waar is wat u zegt hebben wij dus geen scheiding van kerk en staat.

    1. B. Pascal

     Religie is een bezinning op het leven en sterven. Een a-theïst heeft ook een bezinning op het leven al berust deze niet op een god.
     Is zijn bezinning niet waard om te horen in de politiek? Mag een atheïst met zijn niet-god wel uiten en een theist met zijn wel-god niet?

     Weet je je jou standpunt noemt? Discriminatie. Jij wil richting een Stalinistische maatschappij, beperking van het geweten.

     De kerk als instituut heeft geen enkele invloed op de politiek.
     De staat heeft geen invloed op de kerk.
     In Turkey heeft de politiek direct invloed op de ‘’preek’’ in de moskee, daar zie je een toename van inmenging.

     In Nederland is geen sprake van deze vermenging. De kerk of moskee bepaald in geen enkele mogelijkheid de politieke agenda.
     Dat er mensen met verschillende visies zijn dat maakt ons divers in Nederland. Multicultureel noemt men dat.

     1. Ni28

      Beste Pascal, ik heb Stalinistische maatschappij meegemaakt en ontvlucht dus vind ik je opmerking misplaatst zo niet beledigend. Maar dat wist je misschien niet dus zand erover. De kerk als instituut heeft geen invloed op de politiek maar de gelovigen wel want die opereren vanuit hun religie. Vandaar mijn vrees dat de scheiding tussen kerk en staat flinterdun is. Dat kan jou als gelovige niet schelen maar mij wel. Politiek hoort geen religieuze aspecten bevatten. Dat zie ik niet bij de christelijke partijen en al helemaal niet bij een moslimpartij. Een atheist haalt daarentegen niets bij. Het is het verschil van een roker en niet roker. Van een niet roker heb je geen last tenzij je lastig vindt als ie je over het roken aanspreekt.

     2. B. Pascal

      Jou vlieger gaat op wanneer je bepaalt dat roken iets slechts is. Wanneer je roken deels aanvaard wordt het anders.
      Zo zijn er verschillende meningen. We hebben met vele mensen te maken. In een democratie dienen we in de politiek niet aan ‘’gewetensbeperking’’ te doen. Dat is art. 1 van de grondwet. Ik ben het daarmee eens.

      Religie is per definitie niet slecht. Ze wordt wel slecht als ze het geweten wil drukken. Alles dient in vrijheid aanvaard te worden.
      Dit betreft alle vormen van bezinning. Theïstisch en atheïstisch.
      Excuus voor mijn onwetendheid betreffende de opmerking stalin.

  3. Troelstra

   Over andere koek gesproken: Voortschrijdend inzicht bij Bram Peper

   Islam is heel andere koek

   Zolang de immigratie niet wordt beperkt, zal de integratie van migrantengroepen in Nederland nooit slagen, zegt oud-minister Bram Peper. Zeker als het op moslims aankomt, bij wie de integratie ’heel andere koek’ is gebleken dan bij allochtonen uit andere landen.

   Noem hem geen politicus. „Dat ben ik al zeventien jaar niet meer en ik wil niet als een kwijlende mastodont mijn kijk op de huidige politiek geven.” Maar als het over integratie gaat, wil Bram Peper als socioloog best zijn steentje aan het debat bijdragen. Hij zag in de zestien jaar dat hij burgemeester was van Rotterdam zijn stad verkleuren, was binnen de PvdA de eerste die openlijk de vraag stelde of het wel zo goed was cultuurverschillen te koesteren. En als minister van Binnenlandse Zaken in het eerste kabinet-Kok zag hij in het integratiedossier ook zaken die hem de wenkbrauwen deden fronsen.

   „Integratie met behoud van eigen cultuur, ik heb dat altijd tegenstrijdig gevonden.” Peper steekt een sigaartje op terwijl hij peinst over de leidraad die het integratiebeleid vanaf de jaren zeventig bepaalde. „Als je van plan bent ergens te blijven, dan betekent aanpassing aan de omgeving hoe dan ook dat je iets van je cultuur verliest. Maar dat leerstuk van behoud van identiteit werd vooral opgevat als: eigen subsidiestromen, eigen organisaties, het stadhuis dat vol hing met boodschappen in allerlei talen. Het idee was dat je je oorspronkelijke taal heel goed moest kennen voordat je Nederlands kon leren. Daar heb ik nooit in geloofd.”

   Waar geloofde u wel in?

   „We hadden begin jaren negentig het Project Integratie Nieuwkomers. Uitgangspunt was: je moet je aanpassen aan bepaalde grondregels. Met voorop het leren van de taal. Dat kreeg grote belangstelling. Uit heel Nederland kwamen ze kijken hoe we dat hier deden, ook uit het buitenland. Het was vernieuwend. Het project is op zeker moment helaas ondergesneeuwd.”

   Hoe kwam dat?

   „Door de grote migratiebewegingen van de jaren negentig. Het werden aantallen waar je niet tegenop kon. Dat was rijksbeleid, maar wíj zaten ermee. Dat is de les: je kunt nieuwkomers proberen te laten integreren, maar als het er te veel worden, lukt het niet.”

   Wat heeft u hier als minister van Binnenlandse Zaken eigenlijk mee gedaan?

   „Ik weet nog dat ik de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst, tegenwoordig de AIVD) in ’99 vroeg om een rapportage over waar al die mensen vandaan kwamen. Er bleken grote groepen mensen van buiten Europa onze kant op te komen, vooral uit de oude Sovjet-republieken en allerlei vreemde landen. De dienst signaleerde toen al dat er organisaties achter zaten die we nu mensensmokkelaars zouden noemen. Die rapportage was gebaseerd op informatie van zusterinlichtingendiensten. Het stuk is naar de minister-president en de minister van Justitie gestuurd. Ik zei tegen Joris Demmink – de directeur-generaal vreemdelingenzaken, een voortreffelijk ambtenaar – ik zei, Joris: we moeten hiermee doorgaan. Joris zei: ik kan die mensen leveren. Maar er bleek geen belangstelling. Ik kreeg die mensen niet. Het bleef steken in de top van de politiek.”

   Dus: de aantallen werden te groot en de politiek had er geen aandacht voor.

   „Ja. Nederland is een land met een op zichzelf aardige traditie van openstaan voor vreemdelingen, van solidariteit. Maar eind jaren negentig werden we erdoor overspoeld. Daar is wel het nodige aan gedaan, met die strengere asielwetgeving van Job Cohen. Maar Nederland was veel te aarzelend om te zeggen: leer de taal, zorg dat je werk hebt. Mis je die dingen, dan mis je de jas die je hier om je heen moet hebben.”

   Is dat alleen de schuld van de politiek?

   „Er zijn ook andere factoren. Toen de gastarbeiders net kwamen, werden ze op de fabrieken stevig ontgroend. Ze konden een keer op vakantie naar hun vaderland, maar moesten zich verder aanpassen. Beslissend voor de huidige situatie is de schotelantenne en het internet. Via je telefoon ben je betrokken bij wat er in het thuisland gebeurt. Het oude vaderland speelt nu een grotere rol dan vroeger. Dat stelt de keuze voor dit land uit.”

   Het internet is een gegeven. Wat kunnen beleidsmakers doen om ervoor te zorgen dat mensen wél kiezen?

   „Je moet met die inburgering afdwingen dat men opschiet. Het leren van de taal moet een absolute verplichting zijn. Dat is voor iedereen het beste.”

   We hebben het bij jonge Marokkanen die voetballen met 4 mei-kransen toch niet meer over inburgering?

   „Ik denk dat religie ook een rol speelt. We hebben natuurlijk dat heilige artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van godsdienst) waardoor iedereen een schooltje kan beginnen. Daar hebben we problemen van, zoals nu met die islamitische school in Amsterdam. Katholieken werden tot de jaren zestig niet vertrouwd omdat ze een oriëntatie hadden op de paus. Nu kijken we naar islamieten en vragen we ons af: waar ligt je loyaliteit?”

   U suggereert dat moslims er straks net als katholieken gewoon bij horen?

   „Dat vraag ik me dus af. We hebben vanaf de jaren vijftig 250.000 mensen uit Indonesië opgevangen. Dat is in de armoedige situatie van toen redelijk gelukt. Van de 150.000 Chinezen in Nederland hebben we nooit wat te duchten gehad, al deden ze natuurlijk heus wel eens stoute dingen. Van de Hongaren die in de jaren vijftig hier kwamen hebben we nooit meer wat gehoord. De 20.000 Kaapverdianen in Rotterdam hebben een cultuur die zich kon voegen naar de Nederlandse. We hebben de grote toeloop gehad van Surinamers in de jaren zeventig en tachtig. Dat leverde grote spanningen op, ook in het kabinet-Den Uyl. Nu hoor je van niemand meer dat ze last hebben van Surinamers. Maar culturen uit islamitische landen, dat is toch totaal andere koek. Ze worden gevoed door een cultuur die wezensvreemd is aan de Nederlandse.”

   Wat is er dan zo anders?

   „Het is een cultuur die gemotiveerd en gevoed wordt door imams van het orthodoxe soort die geen enkele band met Nederland hebben. En ook… Kijk, als in Staphorst vroeger iemand vreemdging, dan werd die in een kar door het dorp rondgereden en te schande gemaakt. Maar er kwam geen geweld aan te pas…”

   Dat gewelddadige ziet u wel in de islamitische cultuur?

   „In zekere zin wel. Aboutaleb doet hier in Rotterdam geweldig zijn best om iedereen erbij te houden, maar hij wordt ook bedreigd uit die kring.”

   Marokkanen, Turken, Somaliërs, Afghanen: ze zijn hier. En nu?

   „Goeie vraag. Het Nederlandse beleid is strenger geworden, zowel op immigratie als integratie, maar de uitvoering is nog altijd gebrekkig.”

   Als we kijken naar de immigratie, de kosten die zijn gemaakt en de problemen die het geeft, zou het niet goed zijn om daar eens een parlementaire enquête aan te wijden?

   „We hebben natuurlijk de commissie-Blok gehad. Het zou goed zijn om daar eens een update van te maken, al is het alleen maar om aan het Nederlandse volk te laten zien wat er allemaal gebeurt.”

   U zegt: aan de ene kant de instroom begrenzen en aan de andere kant straffer integratiebeleid voeren. Wat als we op de huidige voet voortgaan?

   „De verzorgingsstaat raakt verder versoberd. Dat was al aan de gang, maar door de economische groei valt het niet zo op. Je kunt niet immigratieland én verzorgingsstaat zijn. De PvdA heeft de verzorgingsstaat te veel gezien als ’de overheid betaalt wel’, terwijl in Scandinavië bijvoorbeeld het veel meer in het dna van mensen zit. Dat betekent dat burgers voelen dat tegenover rechten ook plichten staan. Dus als mensen zien: de voorzieningen worden afgebroken, vragen ze zich terecht af waarvoor. Die zorgen worden natuurlijk niet minder als je immigratie niet beperkt.”

 6. IJscoman

  Vrijwel ieder geloof is gebaseerd op angst voor de dood. Om de dood te ontlopen (of naar te verlangen/islam) wordt een system of morality toegevoegd waarnaar men moet leven en denken. Deze vrijwillige hersenspoeling en angstdemper kan pas afgeworpen worden, als de angst voor de dood overwonnen wordt. De echte vrijheid bestaat uit een leven zonder ergens in te geloven, zonder nihilistisch te zijn.

  1. Floris

   “Vrijwel ieder geloof is gebaseerd op angst voor de dood.”
   ———————————————————————
   Die geloven, ook de polytheïstische voorgangers in de klassieke oudheid, speelden inderdaad wel in op het “leven na de dood” maar ik zie dat toch niet als de essentie.

   Alle geloof is totaal irrationeel, dat is altijd al zo geweest, en irrationaliteit is altijd een gevolg van indoctrinatie. Een kind wordt geïndoctrineerd met het geloof van z’n ouders en indoctrineert op zijn beurt z’n kinderen. Zo houdt die grootst mogelijke onzin van generatie op generatie stand. Zelfs in deze tijd van verlichting en wetenschappelijke vooruitgang.

   Buiten een zekere angst voor de dood (die ik zelf niet ken omdat ik rationeel denk) spelen er nog zoveel andere factoren mee waaronder sociale druk. In het christelijke westen is die sociale druk grotendeels weggevallen op de bijbelbelten na, maar binnen de islam is dat nog springlevend.

   1. Ernst Quispel

    Het geloof in een antropomorfe godsvoorstelling neemt in het Westen in zekere zin af (hoewel een orthodox christendom in landen als de V.S. springlevend is) maar het religieuze besef zal bestaan zolang de mens bestaat.
    De mens kan zijn oorsprong, zijn bewustzijn en de essentie van de natuurlijke omgeving niet begrijpen en verklaren en dat zal zo blijven. De mens is vanwege die beperking immanent een religieus wezen en dat is ook het geval wanneer hij overmoedig stelt geen angst voor de dood te hebben.

    1. Floris

     Het woord “religieus besef” is hier volkomen misplaatst.

     Er is geen enkele sprake van besef, doch slechts van goedgelovigheid.

   2. B. Pascal

    Volgens mij is het communisme er niet in geslaagd religie uit te schakelen. Ze heeft hele generatie’s atheïstisch gevormd. En nu plots na de val van de muur! De kerk ontploft! Is dat allemaal indoctrinatie onder de tafel? Ach, hou toch op, bekrompen mens. De mens is een religieus wezen.

    1. Ni28

     Communisme heeft religie niet uitgeschakeld want zij wisten dat het onbegonnen werk was. Zij kozen voor om gelovigen te straffen doorze te onthouden van alle voordeeltjes. Dat deden zij overigens met alle partijleden. En communisme bestrijd je niet door geloof.

     1. sjun

      Communisme bood een plaatsvervangend geloof, een plaatsvervangende gemeenschap van gelovigen, plaatsvervangende rituelen, een plaatsvervangende redder en een plaatsvervangend paradijs dat zelf moest worden bewerkt.

 7. struisvogelpolitiek

  Er bestaan mensen met een geheugen als een zeef, die onthouden werkelijk niets. Zij geloven dat als je met een vergiet op het hoofd rond loopt, dan, dan……. wat wilde ik ook al weer zeggen. 🙂 🙂 🙂

 8. Ernst Quispel

  Ik ben het in elk geval hartgrondig eens met Michael als hij zegt dat figuren als Dijkgraaf en Duk worden gekenmerkt door een baggerhouding.

 9. van Urk

  ”’Waarom heeft God die kwade machten uberhaupt toegelaten ?” Tuurlijk geef God maar weer de schuld die de wereld aan de mens heeft gegeven en ons de vrijheid heeft gegeven om te kiezen tussen het goede en het kwade. God de schuld in de schoenen schuiven van zoveel wereldproblemen is onszelf een vrijbrief geven om ons te misdragen. We geven God de schuld van oorlog of een schietincident op school maar waarom krijgen wij als mensheid het nog steeds niet voor elkaar om alle wapentuig uit ons wereld te laten verdwijnen ? Het begint al toen iemand met een kwaad idee vond dat wij de Bijbel niet meer op scholen moeten gaan lezen en dat Godsdienstonderwijs niet nodig is. U weet wel dat Boek dat zegt dat wij niet mogen doden, stelen, echtbreken, liegen en onze naasten moeten gaan liefhebben. Iedereen zei Okee en zo ging het ook met andere zaken als het niet meer straffen van kinderen, abortus, euthanasie, verdovende en genotmiddelgebruik , muziek met kwalijke thema,s, entertainmentindustrie dat Goddeloosheid, geweld en zaken die ongeoorloofd promoot. internetmisbruik of kinderen blootstellen aan gewelddadige games. We zeiden allemaal dat het voor de lol is en dat het geen effect heeft en niemand dat serieus neemt. We zeiden allemaal dus Okee. En nu vragen wij ons zelf af waarom wij en vooral onze kinderen tegenwoordig geen geweten hebben. We oogsten dus wat we zaaien. Vreemd hoe simpel het is voor mensen om God overal buiten te sluiten en zich daarna afvragen waarom de wereld naar de verdoemenis gaat. Vreemd eigenlijk dat wij de kranten geloven en twijfels trekken met wat de Bijbel zegt. Raar eigenlijk dat we zo snel oordelen, maar zelf niet geoordeeld willen worden. Vreemd eigenlijk dat we duizenden moppen en vervloekingen als idioten kunnen doorzenden, per email, maar wel twee keer nadenken of we een boodschap tot de hemelse Vader wel door zullen zenden. Als men er niets mee denkt te kunnen, negeer mijn reactie dan gewoon. Maar als je het negeert, ga dan niet zitten klagen over de toestanden in de wereld.

  1. marco1

   @heer van Urk:Al sta ik niet in het geloof zoals u, toch geef ik u een hele dikke +

  2. Floris

   @ Van Urk: “Als de “machten van het kwaad” door Jezus aan het kruis zijn overwonnen waarom bestaan ze dan nog?”
   ——————————————————————————-
   Graag een helder en rationeel antwoord op deze vraag.

   Uw lange post kan ik slechts zien als een hopeloze worsteling met uzelf, die volkomen vastzit in een hersenspoeling en de meest onlogische theologische bokkesprongen van het christendom voor zoete koek slikt.

   1. Ernst Quispel

    Floris stelt hier, waarschijnlijk zonder dat zelf te beseffen, de beroemde vraag naar de theodicee. Kern van die eeuwenoude vraag is hoe het mogelijk is dat een almachtig God zowel volmaakt goed als almachtig is, terwijl er toch kwaad en lijden in de wereld bestaat.

    Van Urk geeft een klassieke theodicee, namelijk die van de vrije wil: God gaf de mens een vrije wil en daarmee ook de keuzemogelijkheid het kwade te doen en daarmee lijden te veroorzaken. Het onbevredigende van die verklaring is (ondermeer) dat niet alle lijden aan het handelen van een medemens kan worden toegeschreven. Als je kanker krijgt is dat in de regel een medemens niet aan te wrijven.

    Er zijn veel soorten rechtvaardigheidsverklaringen (theodicees).Floris zou er eens op kunnen googelen.

    Geen enkele rationele theodicee blijkt op de keper te voldoen en Floris eist dus ook het onmogelijke. God is ook niet rationeel te verklaren en het domein van rechtvaardiging of acceptatie van de werkelijkheid waarin rust kan worden gevonden ligt ook buiten de rationaliteit.

    1. Floris

     “Geen enkele rationele theodicee blijkt op de keper te voldoen en Floris eist dus ook het onmogelijke.”
     ———————————————————————-
     Precies, Quispel. Ze voldoen niet. En dat is waar het om draait.

     Alle geloven, ook het christendom, zijn een hutspot van onlogische fabricaties van primitieve mensen uit het pre-wetenschappelijke tijdperk. Dat ze nog steeds bestaan is slechts te verklaren uit het fenomeen indoctrinatie van kinderen die dat veelal nooit meer af kunnen schudden.

     Ik vind dat triest.

     1. Ernst Quispel

      De theodicee veronderstelt een rationeel begrip van een werkelijkheid die met onze menselijke rationaliteit niet is te bevatten. Daarom schiet zij per definitie tekort.

      Verstokte atheïsten zijn ook gelovigen. Ze geloven dat de werkelijkheid alles omvat wat met onze zintuigen en verstand is waar te nemen en te begrijpen. Ze spreken met de zekerheid van de kikker in een diepe modderput die zeker weet dat de zon niet bestaat. Het is een heel bijzondere vorm van onnozelheid.

     2. van Urk

      Beste Floris, Ik vindt het triest dat u afscheid van God hebt genomen. Het heeft niks met indoctrinatie te maken. De mens zal ook zonder indoctrinatie met vragen rond lopen en zoeken naar antwoorden op zijn vragen. Om christenen belachelijk te maken door te beweren dat zij achter een luchtballon zitten doet u net alsof u wel de waarheid en de oplossingen in pacht hebt. Geloof kan goed samen met andere zaken als wetenschap of in dit geval het beroep wat mevrouw de Graaf bekleedt. Het maakt ze heus niet primitiever of dommer.

     3. IJscoman

      Van Urk, wellicht is het al enigszins primitief om die grote Zijns-vragen te stellen. Rationele antwoorden daarop worden veelal angstvallig vermeden onder het mom van ‘er moet toch iets meer zijn’. Dus komen de simsalabim conclusies aan bod: aangedikte sprookjes die een verlicht vooruitzicht schetsen maar alleen gekocht kunnen worden door devoot en onvoorwaardelijk aanhanger van een leer te worden.

      Filosoferen over het bestaan en het leven is zeer aangenaam. Maar zodra er dogma’s bij komen kijken is het fout.

     4. Ernst Quispel

      “Om christenen belachelijk te maken door te beweren dat zij achter een luchtballon zitten doet u net alsof u wel de waarheid en de oplossingen in pacht hebt.”

      Precies, men denkt door in het donker een kaars uit te blazen verlichting te hebben gerealiseerd. In feite is de duisternis slechts toegenomen.

     5. Floris

      Beste Van Urk:

      Wat ik bestrijd is niet het eventuele bestaan van een god. Ik kan daarover niets zinnigs zeggen en dat doe ik dus ook niet. Het boeit me ook niet. Ik zal het wel zien als ik dood ben. Of niet.

      Waar ik WEL wat over kan zeggen zijn de diverse theologische fabricaties. Van alle godsdiensten van de oudheid tot die van nu.

      En mijn conclusie is dat het onlogische bij elkaar gefantaseerde kul is. Er is in wezen geen enkel verschil tussen de kul over Griekse goden op de Olympus en ene Jezus die voor de zonden van de mensheid zou zijn gestorven. Hoe verzint men dergelijke onzin eigenlijk?

      Daar is wel een antwoord op. Het “grondpersoneel van de goden” heeft altijd geprofiteerd van de goedgelovigheid van de mens. Dat was zo in de klassieke oudheid met hun offerandes aan de goden die in de zak van de priesters terecht kwamen en dat is in de latere monotheïstische godsdiensten niet anders geweest.

      De mens wil graag bedonderd worden zal ik maar zeggen…

     6. Ernst Quispel

      Floris neemt de Bijbel en de Koran letterlijk en heel erg serieus.

      Dat is niet verstandig.

  3. Baaz

   @Urk: Amen!

  4. Black Jack

   @Urk amen, probleem met de mensheid, die God ver van zich weg willen houden of ontkennen, zijn continue de vragen waarom…
   Ze kijken door vleselijke ogen dus zien het geestelijke niet..

   Er staat geschreven, Jezus zegt, Ik ben de weg dé Waarheid en het leven niemand komt tot de Vader dan door mij.
   Aanvaard je Jezus dan ben je behouden.

 10. fusilier

  Zij is trots op haar geloof ,en daar is niks mis mee. zij verloochent haar schepper niet, die lnkse kerk met hun linkse dominees kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

  1. Baaz

   Je bedoelt van de weg-met-ons kerk?

  2. Floris

   Beatrice is zowel lid van de grristelijke kerk als van de linkse kerk.

   In die combinatie schuilt ook een groot probleem. Zie Merkel.

   1. sjun

    Het zal de arme Beatrice vast net meevallen om twee heren te dienen. Zij had er natuurlijk voor kunnen kiezen haar persoonlijke motivatie e zingeving voor zich te houden en zich op haar functie te concentreren indien zij uit hoofde daarvan geïnterviewd werd. Dat zij dit niet doet geeft een ander ook de vrijheid en zelfs een uitnodiging tot ventilering van de eigen mening over wat Beatrice motiveert. Beatrice heeft dan weer de keuze om daar dan weer al dan niet een boodschap aan te hebben. Vrijheid went gauw maar als ze niet verdedigd wordt kost het een enorme strijd en vuile handen om die weer terug te winnen.

 11. Bes Tolen

  Merkel en Beatrice de Graaf vergelijken. Dat moeten we maar niet doen, vind ik. Niet te vergelijken.
  Geef mij maar Beatrice de Graaf. Haar eigen ontwikkeling: daar zal ze heus nog wel aan werken. Nu niet van algemeen belang.
  Angela Merkel is een ramp voor Europa. Duitsland moet eindelijk eens diep en genuanceerd over de eigen positie gaan nadenken. Nog steeds officieel bezet door drie mogendheden.

 12. Guus Geluk

  Deze baggerhouding tekent de beide heren.

  Voor het overige ziet u het goed.

 13. Arminiu55724433

  Christenen bagatelliseren en geloven dat uiteindelijk alles goed komt. Zelfs de aartsvijanden van het christendom worden met miljoenen binnengehaald. Zie Merkel een overtuigd christenen en zelfverklaard gutmensch.

  1. B. Pascal

   wat Merkel doet en alle linkse ”christenen” is niet juist. het binnenhalen van de islam en overige is geen christelijk werk.

   Zie de oude regel van de NGB art. 36 dit tot 2004 van kracht is geweest en door de behoudende christenen nog steeds wordt gehandhaafd.
   Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts, koningen, prinsen en overheden verordend heeft; willende dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega. Tot dat einde heeft Hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan den heiligen kerkendienst; om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt. Voorts, een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich den overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen, en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods Woord; voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren wille in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen, en verwarren de eerbaarheid, die God onder mensen gesteld heeft.

 14. Ni28

  Ik kan mevrouw de Graaf verzekeren dat mens nooit met oorlogen zal stoppen. Sinds het ontstaan van de mensheid hebben mensen elkaar bestreden en zullen het ondanks alle streven naar deze nobele doel dat blijven doen. Zeker en juist door de geloof. Religie’s bevechten elkaar sinds hun ontstaan. Europa haalt met de islam een splijtzwam binnen.

 15. Ni28

  Sommige journalisten keren zich tegen de religie. Nou en? In welke eeuw leven wij dan? Moeten ze soms voor hun denken op de brandstapel eindigen?

  1. Guus Geluk

   Het gaat om die bagger-houding van figuren als Weird Duk en Dijkgraaf. Het is namelijk zo dat professor dokter De Graaf niet populair is in die kringen en dan grijpen ze deze gelegenheid nog even aan om haar de grond in te trappen. Misselijkmakende types.

   1. Baaz

    “Het gaat om die bagger-houding van figuren als Weird Duk…”

    Wat is er precies bagger aan de houding van Weird Duk? Kun je een paar voorbeelden geven waaruit dat, volgens jou, blijkt?

   2. Ni28

    GG@Die bagger houding wordt hier op het forum ook door iemand gebruik maar dat stoort u kennelijk niet. Zoals de atheïsten omschreven worden als domme en onnozele kikkers daar kunt wel mee leven? In dat geval moet u de betreffende journalisten ook kunnen accepteren.

    1. Baaz

     @Ni28: Bovendien geeft Guus geen voorbeelden wanneer daar om gevraagd wordt. Zo kan iedereen wel wat “schreeuwen”, toch?

     1. Baaz

      “Daar legt de auteur glashelder uit…”

      Je kletst dus de auteur na en bent het met hem eens. Als ik jou persoonlijk om voorbeelden vraag waaruit blijkt Wierd Duk een baggerhouding heeft dan geef je niet thuis en verwijs je naar de auteur. Je schreeuwt maar wat heer Geluk, niet bepaald een voorbeeld van betamelijkheid, dunkt mij!

      Ergo: Er is niets mis met de houding van Wierd Duk, sterker nog, ik ben van mening dat hij uitstekende columns schrijft die ik regelmatig lees, hij is bovendien één van de weinige schrijver die terechte kritiek heeft i.v.m. het proces van de islamisering van Nederland.

     2. Guus Geluk

      Ja, ik ben het met de auteur eens, dat zeg ik toch? En omdat ik het met hem eens ben, verwijs ik naar zijn artikel. Daar is niets onbetamelijks aan, maar een logische mededeling.

      Zit niet zo te zeuren.

     3. Baaz

      “Zit niet zo te zeuren.”

      Als je geen antwoord wil geven dan zeg je dat toch gewoon? Jij geeft geen antwoord als ik jou (persoonlijk) vraag om een voorbeeld waaruit volgens jou blijkt dat Wierd Duk een baggerhouding heeft. Dat doe/wil je niet en je verwijst luiheidshalve naar het artikel. Zo kan ik ook van alles ‘schreeuwen’, want dat doe je. De mond vol over ordentelijkheid maar iemand voor zeur uitmaken als hij om voorbeelden vraagt.

      Steek ‘m in je zak, meneer Geluk.

     4. Guus Geluk

      Je zuigt, Baaz. Het was volkomen helder dat ik doelde op de door deheer Van Galien geschetste bagger-houding. In deze citeer ik hem zelfs letterlijk. Vervolgens kom jij met de domme vraag om “voorbeelden” op welke ik opzettelijk niet antwoordde, aangezien deze bagger-houding in het artikel wprdt geschetst.

      Ik vrees dat de aard van zuigen weer de overhand heeft genomen bij je. En het zuigen ga ik negeren.

    2. Guus Geluk

     Ni28, als u deze woorden correct heeft geïnterpreteerd, keur ik deze woorden eveneens af.

     1. Baaz

      @Guus: Wat is er precies bagger aan de houding van Weird Duk? Kun je een paar voorbeelden geven waaruit dat, volgens jou, blijkt?

     2. Guus Geluk

      Lees het artikel nu eens even.

     3. Baaz

      Dat heeft er niets mee te maken, draai er niet omheen of zeg gewoon dat je mijn vraagt niet kunt, wilt of gaat beantwoorden. Je suggereert namelijk dat je geen antwoord hebt.

     4. Guus Geluk

      Ik ga niet herhalen wat in het artikel staat uitgelegd. Daar legt de auteur glashelder uit welke bagger-houding er wordt bedoeld.

     5. Ni28

      Dat siert u.

 16. Ni28

  De mens heeft de god geschapen en niet de god de mens.

  1. B. Pascal

   Gaarne wat bewijs ….

   1. Ni28

    Wetenschap kan het op den duur bewijzen, religie niet.

    1. Siemien

     @Ni28

     Hebreeën 11

     Geloofsgetuigen

     1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
     2 Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven.
     3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

     De wetenschap past zich voortdurend aan, Gods woord is eeuwig, waarheid, standvastig en betrouwbaar..

     1. Baaz

      “De wetenschap past zich voortdurend aan…”

      Dat is ook precies waar het over gaat. Als ‘de wetenschap’ binnen de evolutietheorie een ontdekking doet en de uitkomst bevalt ze niet, dan passen zij de ‘wetenschappelijke’ methode net zolang aan tot de uitkomst wel past binnen de gewenste uitkomst.

      Er zijn tal van voorbeelden waaruit dat is gebleken. Als je zo ‘flexibel’ bent dan maakt het ook niet meer uit wat de vraag is, je vindt altijd een antwoord. Behalve die ene vraag: “Hoe ontstond het leven” Daarvoor bestaat geen ander bewijs dan dat er leven is. Binnen de evolutietheorie wordt dan ook wel een vergeten dat die regel voor iedereen geldt, voor creationisten en evolutionisten. Het is maar net wat je gelooft. 😉

     2. Ni28

      “De wetenschap past zich voortdurend aan, Gods woord is eeuwig, waarheid, standvastig en betrouwbaar.”
      Hiermee zegt u het zelf. De wetenschap evolueert door te leren en ontdekken. Het geloof is een vaste gegeven misschien eeuwig en standvastig maar niet de waarheid en niet betrouwbaar door niets anders te accepteren. Wetenschap en religie kunnen niet door een deur want religie sluit wetenschap uit. Religie staat zelfs de wetenschap in de weg door de starre houding.

    2. Ni28

     Mensen beroepen zich graag op god in plaats van zichzelf schuld te geven. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk maar begin liever bij jezelf. Jouw wegen zijn wel te bezien.

     1. Siemien

      Ni28 als het gaat over oorlogen, ziektes, onrecht dan geeft men God de schuld maar deze zelfde mens geeft God niet de schuld als er een kindje is geboren of als er hele mooie dingen gebeuren in het leven dan is het wel ineens “eigen” toedoen..

      En het is aan jou wat je met je dankbaarheid doet wie geef jij je dank..

   2. Rosasolis

    @ Pascal. De atheisten hebben geen enkele bewijs. Vele wetenschappers geloven in zowel in het Scheppingsverhaal van de Bijbel, als het in evolutie mensen en dieren.
    Een van de eerste in deze beiden geloofde was de grote wetenschapper
    Isaac Nelson. Hij kreeg steun van de companist J. Haydn, die de bekende oratorium
    De Schepping schreef.

   3. Ni28

    Bewijs het tegendeel dan.

 17. Ni28

  Quispel bedoeld te zeggen dat atheïsten dom en onnozel zijn. Taal van een gekwetste gelovige met zijn enige echte waarheid. Dit is ook juist het probleem van de hele geloof. U heeft het goed geschetst.

 18. Ni28

  De grootste zorg van niet gelovigen is dat op den duur de scheiding van kerk en staat langzaam verdwijnt. Met de komst van orthodoxe islam wordt het al splinterdun en dan gaan de christenen ook van zich laten horen. De invloed van kleine christelijke partijen is nu al vaak onevenredig cruciaal. En dat kost enige wisselgeld in de vorm van maatregelen gunstig voor deze partijen.

  1. Baaz

   @Ni28: Wat is volgens jou het verschil tussen de christelijk en de islamitische invloed? Als je mocht kiezen, welke invloed zou jij dan prefereren?

   1. Ni28

    Verschil tussen christelijk en islamitisch invloed is ongeveer kleine 300 jaar beschaving. In die zin kan ik met de christenen leven maar ik zie liever helemaal geen religieuze invloed maar menselijke sociale waardigheden. Het vereren van een niet bestaand iets of iemand, daar voel ik niets voor. Ik kan leven met het idee dat de mensheid nooit alle antwoorden zal kennen en dat maakt het leven juist leuk en spannend.

    1. Baaz

     “In die zin kan ik met de christenen leven maar ik zie liever helemaal geen religieuze invloed maar menselijke sociale waardigheden.”

     Begrijpelijk.

 19. Pecunia

  Dat er anno 21ste eeuw met wat wij weten uit de wetenschap (kosmologie, genenpoel en evolutie) nog mensen zijn die geloven in een bedachte entiteit is ongelofelijk.

  1. Baaz

   “(…) met wat wij weten uit de wetenschap…”

   En vooral denken te weten. De vraag over het ontstaan van het leven laat men binnen de evolutie”wetenschap” vooralsnog onbeantwoord omdat men het gewoonweg niet ‘weet’, ja daarmee is die zogenaamde ‘wetenschap’ toch minder wetenschappelijk dan steevast wordt beweerd. Temeer omdat het ontstaan van leven alle andere vragen zou kunnen beantwoorden. Zodra het begrip evolutie aan de orde komt nemen de vragen alleen maar toe. Is jou dat nooit opgevallen?

   De vraag blijft dus wat je gelooft, want zeker weten bestaat niet binnen de evolutietheorie. Ik ken je lang genoeg om te weten dat de discussie met jou daarover zinloos is, maar ik kon het toch even niet laten. 😉

   1. Pecunia

    Iets andere zins opbouw:

    @Baaz

    ‘De vraag over het ontstaan van het leven laat men binnen de evolutie”wetenschap” vooralsnog onbeantwoord omdat men het gewoonweg niet ‘weet’,’

    Nóg niet weet, Er is (in mijn filosofie en dat van Vit waar jij waarschijnlijk op doelt) altijd een blauwdruk van het leven geweest, we zijn ook niet alleen daar ben ik van overtuigd, zoals Vit zegt ‘if we are alone, it is an awfull waste of space’ heeft hij overigens ook niet van zichzelf. In het verleden is het overigens gelukt om eiwitten te maken in een laboratorium, de bouwsteen van het leven:

    ‘Een eerste aanwijzing dat aminozuren aan de basis van het leven zouden kunnen staan kwam van een experiment uitgevoerd door Stanley Miller in 1953. Hij nam een mengsel van methaan, ammonia, waterstof en water en liet hierin herhaalde elektrische vonken overslaan. Hiermee probeerde hij na te bootsen wat het effect zou zijn van bliksem op de vroege aardse atmosfeer. Na enkele dagen bleek 15% van het methaan omgezet in organische verbindingen waaronder een groot aantal aminozuren zoals we ze vandaag in eiwitten aantreffen. Later werd aangetoond dat het mogelijk was aan bv een klein oppervlak aminozuren te laten polymeriseren. Het grootste probleem van de “eiwit-eerst” hypothese is echter dat eiwitten absoluut het vermogen missen tot zelf-duplicatie, een eigenschap die de nucleïnezuren wel bezitten.

    http://home.strw.leidenuniv.nl/~icke/html/LevendHeelal_files/dictaatGoosen.pdf

    1. Baaz

     “Nóg niet weet…”

     En dat is hetzelfde als niet weten.

     Tot ziens Pecunia!

   2. Pecunia

    Ook met een andere zinsopbouw idem dito, net als Vit hou ik DDS voor gezien, groetjes allemaal.

    1. Pecunia

     Warempel het staat er toch, neemt niet weg dat ik DDS voor gezien hou, nogmaals groetjes.

     1. Guus Geluk

      Hou je het weer voor gezien, Vit?

      Ik zie je morgen. Onder de nick van je overbuurvrouw?

     2. Floris

      Als je een link plaatst dan wordt je bericht niet meteen toegelaten. Een heel irritante en onnodige maatregel die enkel tot gevolg heeft dat ik (en niet alleen ik) hier NOOIT meer een link zal plaatsen.

     3. IJscoman

      Klopt. Is mij gisteren ook overkomen. Een link naar een onverdachte columniste (Nausicaa Marbe) die mijn reactie onderstreepte en verduidelijkte, werd niet toegelaten. Ik zal hier ook nimmer meer een link plaatsen. Het betekent natuurlijk wel een vorm van bloedarmoede waarmee DDS niet heel erg gediend lijkt.

     4. Floris

      “Het betekent natuurlijk wel een vorm van bloedarmoede waarmee DDS niet heel erg gediend lijkt.”
      ———————————————————————————-
      Dat vind ik ook.

      Het was al zo dat bepaalde sites op de zwarte lijst stonden, maar nu worden alle links automatisch geblokkeerd totdat er een mod naar heeft gekeken. Tegen de tijd dat dat is gebeurd is het meestal te laat. De laatste keer dat ik een link plaatste was mijn bericht een dag later nog steeds niet geplaatst. Daarna heb ik niet meer gekeken.

      Hier is gewoon niet goed over nagedacht door de redactie.

     5. Baaz

      [Weggehaald]

     6. Baaz

      Begrepen Tim, excuses!

 20. Viertel

  De Graaf maakt het er ook zelf naar. Ambitie noemt ze bij voorbeeld een “innerlijke demon”. Tja, dan wordt het moeilijk haar nog serieus te nemen.

 21. Ni28

  Wat geloof veroorzaakt lees je hier op het forum. Oneenigheid die veel verder reikt dan welke politieke partij ook. Wil je een feest gezellig vieren dan is politiek en al helemasl geloof tabu.

  1. Siemien

   @Ni28 dat klopt, je laat duidelijk zien wat geloof wat geloof met je doet, het feit dat je geloof dus niet accepteert is hiermee bevestigd..

 22. Ni28

  Baaz@”Dat is ook precies waar het over gaat. Als ‘de wetenschap’ binnen de evolutietheorie een ontdekking doet en de uitkomst bevalt ze niet, dan passen zij de ‘wetenschappelijke’ methode net zolang aan tot de uitkomst wel past binnen de gewenste uitkomst.”
  Dir betreft niet de echte wetenschap maar de gepolitiseerde wetenschap die wij tegenwoordig zien. Vroeger was het de inquisitie en nu een stroming politici die de wetenschap naar eigen beelden draaien. De klimaatgekte is een goed voorbeeld van.

  1. Siemien

   @Ni28 je bevestigd de aanpassingsretoriek

   1. Ni28

    De kracht van wetenschap zit hem in de aanpassing. Aanpassing naar nieuwe inzichten en vindingen. Dat maakt wetenschap echt. Religie daarentegen staat stil in haar enige “waarheid”. Valt niet te bewijzen dus waarom zou je iets aan doen? De aarde is plat. Vindt u overigens de wetenschap belangrijk of ziet u deze als een eventualiteit erbij?

    1. Baaz

     “Religie daarentegen staat stil in haar enige “waarheid”. Valt niet te bewijzen dus waarom zou je iets aan doen? De aarde is plat.”

     Vele wetenschappers en spotters halen aan dat de kerk lange tijd mensen liet geloven in een platte aarde. Een misvatting die al jarenlang steunt op een onzinnige bewering die vanuit de Bijbel niet wordt ondersteund, sterker nog, de Bijbel leert dat de aarde rond is. Zoals we weten is dat ook juist.

     We laten de Bijbel Zelf aan het woord:

     Jesaja 40:22a – “Hij troont boven het rond der aarde…” Het rond der aarde spreekt duidelijk over de vorm van de aarde, rond en niet plat.

     Al sinds 1611 wist men via de Bijbel (SV) dat de aarde rond was. Een kloot of kluit is niet plat maar rond. Jesaja 40 : 22 “Hy ist die daer sitt boven den cloot der aerde, ende der selver inwoonders zijn als sprinckhanen: hy ist die de hemelen uytspant als eenen dunnen doeck, ende breydtse uyt als een tente, om te bewoonen…”

     Job 26:10 – “Hij trok een kring over het watervlak, tot waar het licht aan de duisternis grenst…”

     Spreuken 8:27 – “Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar; toen Hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan…” Het trekken van ‘een kring over het (water)oppervlak’ duidt op een horizon. De Groot Nieuws vertaling (1996) spreekt in Spreuken dan ook over: ‘om de oceaan een horizon trok’. Een horizon is onlosmakelijk verbonden met een ronde aarde, alleen bij een ronde aarde is er sprake van een horizon.

     Job 26:7b – “Hij hangt de aarde op aan het niet.” Deze tekst verwijst duidelijk naar de aarde die zweeft door de ruimte

  2. Baaz

   Ook dat is juist. Iemand zei het eens zo: “In de wetenschap stel je een theorie op, die test je aan de hand van experimenten. Laten die experimenten (of andere observaties) wat anders zien, dan pas je de theorie aan.”

   “Evolutie is onbewezen en niet te bewijzen.
   Wij geloven omdat het enige alternatief
   speciale creatie is, en dat is ondenkbaar.”

   ~Sir Arthur Keith~

   1. Ni28

    Baaz, evolutie is al bewezen. Leuke worden van Arthur Keith, overigens. Ik kan je aanraden de boeken van Richard Dawkins te lezen, heel interessant. Ook op gewone vindingen kunt je ook zien de evolutie van menselijk denken, hoe deze met horten en stoten tot nieuwe dingen komt, achteraf onlogisch maar begrijpelijk en heel interessant. Het is wel zo dat de evolutie niet het ontstaan van het leven bewijst, nog niet. En laat dat juist de meest interessante stukje zijn. Daarom heeft men in zijn eenvoud god uitgevonden die belichaamt de onwetendheid van de mens. Wetenschap is er om juist van die onwetendheid af te komen. Dat vinden sommige mensen ongemakkelijk.

    1. Baaz

     “evolutie is al bewezen”

     Over welke evolutie heb je het dan? Op basis van wat wij waarnemen [ruimte, tijd en elementen/materie] zie ik er 6:

     1. Kosmische evolutie – het ontstaan van tijd, ruimte, materie, Big Bang.
     2. Chemische evolutie – het ontstaan van hogere elementen, gassen.
     3. Planetaire evolutie – het ontstaan van sterren en planeten.
     4. Organische evolutie – het ontstaan van het leven
     5. Macro evolutie – de veranderingen van het ene naar een andere soort.
     6. Micro evolutie – variaties binnen reeds bestaande soorten.

     Alleen nummer 6 acht ik wetenschappelijk bewezen.

     1. Ni28

      De evolutie theorie van Darwin. Richard Dawkins o.a. heeft daar een aantal goede boeken over geschreven.

     2. Floris

      @ Baaz: 1 t/m 4 hebben niets met de evolutietheorie te maken.

      5 en 6 zijn afdoende bewezen.

      Het is mij bekend dat jonge aarde creationisten micro-evolutie erkennen, ze kunnen immers niet anders, maar er is in wezen geen essentiëel verschil tussen micro-evolutie en macro-evolutie. In het laatste geval is door mutaties de soortgrens overschreden.

      Een voorbeeld is de Indische olifant. Deze stamt overduidelijk af van de Afrikaanse oer-olifant maar heeft diverse uiterlijke afwijkingen en kan niet meer paren met de Afrikaanse olifant.

      Dat is evolutie jongen. Wen er maar aan.

     3. Baaz

      “5 en 6 zijn afdoende bewezen.”

      Dus je doelt op macro- en micro-evolutie, de organische evolutie. Blijf ik nog wel met een probleem zitten, er zijn immers (edel0 gassen, planeten, er is ruimte en er is tijd. Hoe kwam dat tot stand en hoe bewijs je dat?

      De verandering van de ene naar de andere soort (macro-evolutie) is nooit wetenschappelijk bewezen, kan niet gereproduceerd worden en bestaat niet. Voorbeelden van macro-evolutie worden niet waargenomen, worden niet geobserveerd en er bestaan geen voorbeelden. Wel bestaan er axioma’s.

      Geringe variaties binnen reeds bestaande soorten bestaan inderdaad wel, ik noem dat micro-evolutie.

      Evolutie buiten de reeds bestaande soorten bestaat niet, het is een sprookje, wen er maar aan.

     4. Floris

      Ik gaf je zojuist een eenvoudig voorbeeld van macro-evolutie bij olifanten. De Indische olifant kan niet met een Afrikaanse olifant paren en is dus een andere soort (zie de definitie van soort).

      Wou je zeggen dat dit zo geschapen is of is het logisch om de conclusie te trekken dat beiden van dezelfde voorouder afstammen maar door andere omgevingsfactoren zover zijn gemuteerd dat het niet meer dezelfde soort is?

 23. Ni28

  “De mens is vanwege die beperking immanent een religieus wezen”
  Deze stelling is klinkklare onzin. Geen mens wordt als religieus geboren. Dat wordt hem later opgedrongen of juist niet. De mate van religieuze omgeving is hierbij cruciaal.

 24. Rosasolis

  Wat B. de Graaf verteld in dit artikel is gebaseerd op op de allerlaatste deel van de Bijbel.
  Een profeet, Johannis, had eeuwen geleden een visioen gekregen met een boodschap.
  Hij schreef over de Apocalyps, of het einde van de wereld, zoals wij het kennen. Onze wereld wordt Een enorme chaos. En het wordt steeds erger. Totdat Jezus plotseling verschijnt om de mensheid te redden van totale ondergang. Als je het wil het geloven, of niet, dit is een echte griezel verhaal uit het verleden. Zoals het nu gaat in de wereld, met terrorisme, klimaat veranderingen, overbevolking, honger en ziektes, is er veel waarheid in het visioen van de oude profeet. Hollywood zou uit dit Apocalyps verhaal een super film kunnen maken.
  De companist G.F. Handel besteed veel aandacht aan de Apocalyps in zijn oratorium
  Messiah. De bas aria begint met “behold I will tell you of a mystery”. Gevolgd met de prachtige aria “The trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptable.
  We shall be saved”. (ik wil over een mysterie vertellen. De trompet zal klinken , en de doden zullen opstaan, en niet meer vergaan).
  Nadat de companist O. Messiaen terug keerde naar Frankrijk, na zijn verblijf in een nazi concentratie kamp, schrijf hij een prachtige compositie voor viool en piano,
  “De Terugkeer van Jezus.” Misschien zou er wat waarheid kunnen zijn in die schreven
  van de oude Johannes. En van vele anderen die na hem leefde. Wie weet?
  Zeker niet de atheisten die denken dat zij het beter weten.

  1. Siemien

   @Rosasolis mensen/componisten verdraaien graag Gods woord.
   In Gods woord is geen misschien, Gods woord is duidelijk, het breekt mijn hart dat mensen dit niet aannemen als waarheid terwijl al het andere (religies, afgoderij, spiritisme, atheïsme, occultisme) in deze wereld wel als normaal worden gevonden en als waarheden worden aangenomen

   1. Rosasolis

    @ Siemien. Componisten verdraaien Gods woorden nooit! Hoe kom je hierbij?!
    Alle grote companisten hebben volgens de Bijbelse schriften van zowel de Oude testament als die van de Nieuwe gevolgd. Wij mensen hebben recht op hervormingen, waaronder gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Jezus is
    op gekomen voor vrouwen. Hij vertelde dat vrouwen die niet kinderen krijgen moeten niet gaan treuren. Want omdat je kinderloos bent kan je veel doen om het evangelie (onderwijs) door te geven. Nou, lieve man, ik ben een kinderloze,
    carriere vrouw, die geen enkele interesse had in kinderen te gaan baren! Dit boodschap over kinderen te baren, vond ik als jonge vrouw genoeg. Ik ging studeren, onder zeer armoedig omstandigheden. Maar ik heb mijn diplomas gehaald. En nog steeds ben ik dankbaar voor dit oude leer dat het basis vormt voor onze huidige onderwijs.

 25. Ni28

  @Ni28 dat klopt, je laat duidelijk zien wat geloof wat geloof met je doet, het feit dat je geloof dus niet accepteert is hiermee bevestigd.
  Beste Siemien, ik accepteer de aanwezigheid van geloof maar ik verwerp geloof als wezenlijke of belangrijkste onderdeel in het leven. Ik kan opschieten met gelovige mensen hoewel je altijd merkt dat geloof een barrière tussen ons vormt. Ik accepteer ze overigens makkelijker dan zij mij. Waar zou dit aan liggen? Zonder geloof ben je namelijk voor de gelovigen altijd iets minder en dat laten ze je altijd voelen. Je wordt hoogstens geduld. Kunt u dit tegenspreken?

  1. Siemien

   Ni28 hoezo denk je dat je minder bent? wat is dit voor onzin, dat is wel een heel makkelijke stok om te slaan natuurlijk.
   Waar ging Jezus naar toe, op welk niveau sprak Hij met bv de Farizeeërs en op welk niveau sprak Hij met “ongelovigen”, het punt is alleen als je niet gelooft dat Jezus Gods Zoon is, is het lastig om te beseffen wie Jezus is en wat Jezus’ liefde voor ons als mens betekent.
   Je kunt jezelf afvragen waarom dit op je pad komt? ik weet wel waarom, omdat God een God van relatie is en Hij liefdevol zonder veroordeling aan je deur (lees: hart) klopt.
   De barrière hoeft niet persé bij de gelovige te liggen natuurlijk…

   1. Ni28

    Ik denk helemaal niet dat ik minder ben, ik heb dat nooit beweerd, Pascal. Ik schreef alleen dat je als ongelovig door de gelovigen nooit als gelijke wordt behandeld, je bent niet een van hun. Tot die gemeenschap kan je niet doordringen. Mijn kind mocht met haar beste vriendinnetje niet spelen omdat wij niet naar de kerk gingen. Hoe zou dat komen? Dat is wat ik bedoel.

  2. Mart

   Minderwaardigheids prikkels Ni28? Ik ben opgevoed in het brabantse roomse leventje,maar doe daar niets meer mee….noem me maar een Agnout(of zo iets),”gewit mar nooit”, zeggen ze in Tilburg….Tja die fraters.

   1. Ni28

    Ik heb juist geen minderwaardige prikkels want ik leef in realiteit, Mart. Maar doordringen tot gelovigen als ongelovig is niet makkelijk buiten Brabant.

 26. Ni28

  Rosasolis@”De atheïsten hebben geen enkele bewijs…” Veel dingen en zeker verzinsels hebben geen bewijs nodig. Overigens andersom geldt het net zo, waar is uw bewijs voor de aanwezigheid van god?:)

  1. Rosasolis

   @Ni28, de enige bewijzen van een God dat wij misschien kunnen doorgeven, is van de vele verslagen van de bijna dood ervaringen van vele mensen, die vertelden dat je door een soort tunnel gaat, en daarna op het uiteinde van de tunnel, je wordt door opgevangen door overleden familie leden en vrienden, of je wordt terug gesteurd, omdat je tijd nog niet klaar is. Geloof je dat dit werkelijk onzin is? Er zijn heel veel berichten van bijna-dood mensen die “herstelden” van een hart aanval of een hersen beroerte, dat zij zouden “verder gaan”. En dat zij over hun ervaringen spraken. Er wordt te weinig aandacht gegeven aan hart partienten.

   1. Ni28

    Rosasolis, ik heb een aantal spannende en amusante films gezien over bijna dood ervaringen. Als een film komt van alles, misschien je hele leven voorbij maar het breng je echt niet bij god. Een bijna dood ervaring heeft niets met religie te maken maar uitsluitend met onze hersenen. Hetzelfde gebeurd met dromen dan zie je ook van alles wat je overdag niet zou lukken. Wonderen gebeuren niet in de natuur al kan je het soms zo ervaren omdat je niets van snapt op dat moment. Wat men ziet tijdens een bijna dood ervaring is net zo moeilijk weerlegbaar als de vermeende existentie van een god. Je gelooft het of niet. Verder kom je niet.

    1. Rosasolis

     @Ni28. Ik heb veel gelezen over bijna-dood ervaringen. Merkwaardig is het dat vele mensen over de hele wereld hetzelfde vertellen: dat je gaat door een tunnel, waarvan op het einde je ziet een heel felle licht, en bekende overledenen komen je opvangen. Maar soms wordt dit welkom ineens afgebroken
     en je komt terug in onze leven. Omdat het niet echt je tijd was om verder te gaan. Het vreemde van dit ervaring is dat zoveel mensen hetzelfde vertellen…
     Conclusie: Er is veel meer tussen hemel en aarde!

 27. Floris

  De “baggerhouding” van Duk en Dijkgraaf bestaat eruit dat ze onder andere deze uitspraak als hopeloos naïef kwalificeren:

  “Ook al sterven er mensen en ook al zijn er nog altijd oorlogen,” zegt ze, “het zal ophouden. Echt. Het stopt. Dat geloof — het is echt gelóóf — is de kern van het christendom. Dat de machten van het Kwaad door Christus aan het kruis zijn overwonnen.”

  Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag waarom het kwaad nog steeds in de wereld is, ondanks dat Jezus het aan het kruis zou hebben overwonnen.

  1. Baaz

   “Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag waarom het kwaad nog steeds in de wereld is, ondanks dat Jezus het aan het kruis zou hebben overwonnen.”

   Heb je het Hem wel eens gevraagd? En wat was Zijn antwoord?

   1. Floris

    Een zwaktebod, Baaz.

    1. Baaz

     “Een zwaktebod, Baaz.”

     Een antwoord volgens Baaz:

     Jezus heeft het kwaad, dat is de duivel, aan het kruis overwonnen. Dat wil zeggen; zijn macht over de dood en de zonde. Echter, het offer van Jezus is niet verplicht, je hoeft het niet te accepteren. Door wie wordt het kwaad in de wereld gedaan, wie zijn de uitvoerders? Inderdaad, dat zijn de mensen. Vanaf het begin heeft de mens ervoor gekozen om kwaad te doen, uit vrije wil, niemand heeft de mens gedwongen.

     Zo kan de mens ook niet gedwongen worden om het offer van Jezus te aanvaarden. En zelfs al aanvaard je dat wel dan nog is het kwaad (de duivel, de uitwerking en de resultaten van de zonde) niet weg. Die zijn er totdat de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en de definitieve vestiging van Gods koninkrijk een feit is, dan zal er een eindoordeel zijn geweest en dan zal er afgerekend zijn met de duivel, zijn volgers en de consequentie van zijn aanwezigheid, hij verdwijnt dan in de hel.

     Het kwaad is in de wereld omdat de mens daarvoor kiest, een mens heeft een vrij wil. Zo heeft de Schepper de mens gemaakt. Wat zou de mens zijn zonder die vrije wil? Niemand kan jou dwingen om lief te hebben of van iemand te houden, niemand kan jou dwingen om te geloven of te haten, dat zijn dingen die jij zelf beslist. De Schepper wist dat, Hij wilde geen kinderen (mensen) die als robots zouden zijn, Hij schiep de mens met een eigen wil. Hij nam daarbij een risico dat al snel duidelijk werd. De mens kan namelijk kiezen voor zijn eigen ondergang.

     En over die keuze heb jij het. Als de mens kapot wil, stuk wil, ziek wil worden of ongelukkig wil zijn, dan kan dat, ja het mag ook. Niemand die jou dwingt om dat niet te zijn of te doen, het is jouw eigen keuze.

     Zo is het ook de eigen keuze of je Jezus wil dienen en Hem wil volgen. Als een mens die keuze heeft gemaakt en Hem oprecht gaat dienen, dan zal de wereld er heel anders uitzien, denk je ook niet? Tot die tijd zitten we met de gebakken peren.

     1. Floris

      Leuk bedacht, maar geen punten. Ook degenen die in Hem geloven doen vaak kwaad en worden met kwaad geconfronteerd.

      Het zogenaamde offer is dus zinloos geweest. Het is ook te belachelijk voor woorden dat de dood aan het kruis van één man het kwaad zou kunnen overwinnen. Er zit geen enkele logica in.

      En in feite was het ook geen offer want even later stond hij doodleuk weer op.

      Het zijn fabels beste Baaz. Fabels.

  2. Ernst Quispel

   Floris is teleurgesteld omdat hem nog geen bevredigende theodicee is aangereikt.

   🙂

   1. Floris

    Quispel is nooit helemaal losgekomen van z’n gereformeerde achtergrond en blijft een zwever.

    Doe je ook aan dromenduiding?

    1. Ernst Quispel

     Mogelijk moet Floris even kennisnemen van het nieuwe huisreglement.

     Dit soort ad hominemopmerkingen zijn daarin niet toegestaan.

     1. Baaz

      Lees jij je eigen reacties wel eens terug Ernst?

      “Floris is teleurgesteld omdat hem nog geen bevredigende theodicee is aangereikt.”

      Mogelijk moet Ernst even kennisnemen van het nieuwe huisreglement.

      Dit soort ad hominemopmerkingen zijn daarin niet toegestaan

     2. IJscoman

      Gezien de onthutsende en bizarre reacties die je geeft, is het beslist geen ad hominem dat je een zwever wordt genoemd, Quispel. Het is meer een feitelijke constatering.

     3. Floris

      “Lees jij je eigen reacties wel eens terug Ernst?”
      ———————————————————–
      Voor Ernst gelden andere regels. Vindt Ernst.

     4. Ernst Quispel

      Baaz, mogelijk is het een goed idee als u even googelt op het begrip ‘ad hominem drogreden’. Daarvan schijnt u de essentie niet te hebben opgepikt.

     5. Baaz

      Nee dank je heer Quispel, het begrip ‘ad hominem’ is mij meer dan genoeglijk bekend. Ook is mij bekend hoe er op verschillende manieren met dezelfde betekenis wordt omgesprongen. Mij is bovendien bekend dat Beatrice de Graaf christen schijnt te zijn, al heb ik dat niet van haarzelf vernomen. Het zou kunnen dat anderen dat wel hebben vernomen, maar daar was ik persoonlijk niet bij.

 28. Floris

  Matheus 16:27-28: “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.”

  Marcus 9:1:En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.
  ——————————————————————————–
  Jezus dacht dus dat de zogenaamde eindtijd al in zijn eigen generatie zou komen. We zijn inmiddels 2000 jaar verder.

  Wie lust er nog peultjes?

  1. Baaz

   “Wie lust er nog peultjes?”

   Rond het jaar nul zei Petrus het zo: ‘Want voor God is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag’ (2Petrus 3:8).

   We zijn dus twee dagen verder. … 😉

   1. Floris

    En weer een zwaktebod.

    Het is niet moeilijk om de bijbel volkomen lek te schieten, zoals in bovengenoemd voorbeeld, maar die logica komt bij gelovigen niet binnen. Ik blijf me verbazen dat mensen vast blijven houden aan iets dat aan alle kanten rammelt.

    1. Baaz

     @Floris: Je mag de Bijbel helemaal lekschieten hoor, daar ben je volkomen vrij in! De Bijbel heeft namelijk geen verdediging nodig. In Jesaja kun je dat lezen: “Het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.”

     “Het zijn fabels beste Baaz. Fabels.”

     Daarom heeft het ook geen zin om daar bij jou verder of dieper op in te gaan, dat begrijp jij gelukkig zelf ook wel. Maar even van kerel tot kerel: Stel dan ook geen vragen als het antwoord je op voorhand niet bevalt! 😉

     1. Floris

      De bijbel staat vol met aantoonbare fouten, niet uitgekomen voorspellingen, zogenaamde wonderen en zelfs ethische dwalingen.

      Het is dus niet zo dat de bijbel geen verdediging behoeft maar precies het tegenovergestelde: de bijbel is onverdedigbaar.

      Toch houden christenen aan dit rare boek vast. Wat mij al mijn hele leven intrigeert is hoe het kan dat normale, intelligente volwassen mensen veranderen in goedgelovige kleuters zodra het op hun geloof aan komt. Het lijkt wel of er dan iets gebeurt in de hersenen waardoor logica en feiten er ineens niet meer toe doen en komen er de meest vreemdsoortige smoezen uit.

      Op dat punt verschillen christenen en moslims niet zoveel.

     2. Baaz

      @Floris: Jij zegt het!

 29. Mart

  Tja,van je geloof stappen en fijn atheist worden,zo als veel hollanderkes gedaan hebben sinds de ”grote hersenspoeling”,is éèn zaak….maar je nu onder laten stuiven door een woestijn idiologie is nòg triester…..Sucses er verder mee.

 30. Gerlos

  Door de verschillende geloven is het een zooitje in de wereld, mijn mening.

 31. Ni28

  Als het over geloof gaat, 141 reacties. Amen.

 32. janszm

  Ik hoop dat je echte kriebels gaat krijgen, vdgalien.
  Iedereen mag vinden en zeggen wat hij wil, ook u vdgalien.
  Iemand met een bepaalde autoriteit, zoals van der Graaf, dient op haar uitspraken te letten.
  De uitspraken die zij deed, onder het mom van “geloof”, maken haar zelf ongeloofwaardig.
  Het is het probleem van monotheïstische geloven: één gelovige op de wereld is prima, hij/zij hoort geen andere meningen. Een tweede en verdere gelovigen maken het probleem. Zij hebben een andere mening over het geloof, voila, oorlog.
  Van der Gaaf is niet van gisteren, verdiept zich in geschiedenis, is intelligent, maar soms een beetje dom.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.