Waar blijft het pleidooi voor diversiteit van ideeën?

Diversiteitsdenken is tegenwoordig enorm hip. Elke organisatie, die op een of andere manier maar iets met diversiteit doet, krijgt al snel een subsidie. Maar wat betekent diversiteit eigenlijk? Dit verschilt van persoon tot persoon, maar meestal betekent diversiteit simpelweg  een excuus voor opgedrongen multiculturalisme. Het woord wordt te pas en te onpas gebruikt om veranderingen in sociale organisatie te verantwoorden en af te dwingen. Zo liet D’66 onlangs in de Tweede Kamer weten dat zij het personeelsbestand bij Ministeries ‘te blank’ vindt en wil ‘werk maken van diversiteit’. 

Dus wat is diversiteit? Diversiteit is een natuurlijk gegeven. Het is de de facto staat van de mensheid. Ieder individu is uniek en heeft eigen gedachten, ideeën en eigenschappen. Diversiteit bestaat en dat zien we ook terug binnen de Nederlandse landgrenzen. Neem bijvoorbeeld de verschillen tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Ondanks dat personen uit Groningen en Brabant veel overeenkomsten hebben, mede dankzij het gestandaardiseerd Nederlands, zijn zij toch onderdeel van verschillende culturen. De noorderlingen noemen we ‘nuchter’ de Brabanders ‘bourgondisch’.

Maar voor sommigen is de diversiteit, die in Nederland van nature bestaat, niet voldoende. Blijkbaar vinden zij dat Nederland pas divers is wanneer de demografie een weerspiegeling is van de wereldbevolking. Dit zou betekenen dat autochtone Nederlanders een minderheid worden in hun eigen land. Personen die dit bepleiten zijn de ware racisten, zij focussen zich namelijk enkel op kleur en willen diversiteit ‘afdwingen’. Met andere woorden zij willen specifieke mensen van een specifieke etniciteit (blanke Nederlanders) discrimineren ter faveure van anderen van een andere afkomst.

Daarmee gaan voorstanders van het diversiteitsdenken voorbij aan de al bestaande diversiteit. Die wordt namelijk nauwelijks gevierd. Wel wordt etnische en culturele diversiteit gepropageerd op scholen, om als vehikel te dienen van opgedrongen multiculturalisme. En dat is heel jammer, want het concept diversiteit biedt veel meer dan alleen het oppervlakkige denken in rassen en kleur. Het COC begrijpt dit en zet zich bijvoorbeeld in voor seksuele diversiteit, iets dat niet per se een kleurtje heeft. Uiteindelijk kan menselijke vooruitgang enkel worden bereikt door goede ideeën en daarom zou diversiteit van ideeën meer aandacht moeten krijgen. De filosoof Descartes schreef over het belang van ideeën: “I am certain that I can have no knowledge of what is outside me except by means of the ideas I have within me.

Veel beter zou het dus zijn wanneer de focus van het diversiteitsdenken komt te liggen op de diversiteit van ideeën. En dit is waarom. Stel je voor je hebt een onderzoeksgroep aan een universiteit en creatief denken ontbreekt. Dan kan een groep wel divers zijn qua kleur, maar als diverse ideeën ontbreken dan wordt het lastig om te zoeken naar een oplossing. Etnische, culturele of seksuele diversiteit zijn slechts uitvloeisels van diversiteit van ideeën, want zonder respect voor andere ideeën zou het gehele diversiteitsdenken onmogelijk zijn. Een cultuur waarbinnen diversiteit van ideeën wordt nagestreefd zal automatisch een open en diverse samenleving zijn.

Met de focus op ideeën wordt een debatcultuur gestimuleerd, waarin mensen niet op basis van hun uiterlijk worden beoordeeld, maar op basis van hun ideeën. Dat is de wijze waarop ik geloof dat diversiteit een meerwaarde kan zijn. De huidige focus op ‘kleur’ leidt enkel tot heftige reacties. Tot groepsdenken en meer racisme, want niemand heeft er zin in om gediscrimineerd te worden omwille van ‘diversiteit’.

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

7 reacties

 1. Michael

  Mooie uiteenzetting en grotendeels eens. Echter, je brengt de diversiteitswens als een soort opgedrongen multiculturelalisme, en zegt dat mensen die roepen om diversiteit als het ware minder blanke Hollanders willen. Dat klopt in veel gevallen niet. Diversiteitsdenken in publieke functies is niet zo zeer het willen opdringen van multiculturalisme, maar ervoor zorgen dat publieke functies een weerspiegeling zijn van de samenleving. Politiek en politie zijn hier een belangrijk voorbeeld van. Door dit soort publieke functies representatief te laten zijn voor de bevolking, bevorder je de integratie. Anderzijds, als je altijd blanke agenten heb patrouilleren in probleem wijken, verergert dat alleen maar de segregatie.

  1. Teunis Dokter

   Wat je zegt is correct, iedereen verstaat iets anders onder de term diversiteit.

  2. Duke

   “Diversiteitsdenken in publieke functies is niet zo zeer het willen opdringen van multiculturalisme, maar ervoor zorgen dat publieke functies een weerspiegeling zijn van de samenleving”.
   Raciale kenmerken belangrijker maken dan de vaardigheden van een persoon is racisme en is het opdringen van multiculti dat ten koste gaat van de kwaliteit.
   Aan kwaliteit is nog veel te winnen. Rutte en zijn rakkers mogen wat mij betreft worden vervangen door multiculti-mensen, zolang het maar niet dat racistische groepje is van Sylvana.

  3. cmsuijkerbuijk

   Onzin! Alleen de beste persoon op een (publieke) functie. We hebben nu intussen wel genoeg ellende gehad met de “weerspiegeling”. Waarom wordt er nooit “weerspiegeling” geëist als het gaat om functies als classificeerder, stratemaker, uitbener, schilder enz. En waar blijft de eis van “weerspiegeling” beroepen, waar vrouwen traditioneel de overhand hebben, zoals verpleging? Wáárom zou je iemand met grote aanleg voor een (publieke) functie deze functie ontzeggen, om iemand die duidelijk minder gekwalificeerd is, maar wél aan het diversiteitsverlangen voldoet, deze (openbare) functie te laten vervullen, met álle nadelige gevolgen van dien?
   Juist dát bevordert het onbehagen bij de bevolking en nét zoals bij het zogenaamde glazen plafond voor vrouwen, wordt zo iemand óók niet voor vol aangezien en zal nooit optimaal kunnen functioneren.
   Laat zo iemand maar gewoon, nét als iedereen, onder aan de ladder beginnen en zich door bewezen kwaliteit(en) omhoog laten werken. Dát bevordert de integratie. Niét het parachuteren op een mooie baan, wáár dan ook!

 2. Aytas

  Voor het verkrijgen van een functie kan alleen de geschiktheid een doorslaggevende factor zijn. Ik weet dat de afdeling van economische zaken die zich specialiseert in Oost Afrika graag swahili sprekende mensen in dienst neemt, indien die verder ook de juiste opleiding heeft lijkt dit me ook zeer logisch. Het selecteren op huidskleur om maar geen blanken in dienst te nemen is idioot.

  Diversiteit zal creatief denken alleen maar bevorderen. Ik zal door mijn achtergrond een andere visie hebben als een Groningse boer die weer een andere visie zal hebben dan een Maastrichtse tuthola.

  Ik vind de theorieën over omvolken zo ver gezocht. Het omvolken van een bevolking kan niet met die paar procent die nu aanwezig is en veel meer migratie zal er ook niet meer komen. Ik vind persoonlijk een multiculturele woonwijk erg prettig maar de oorspronkelijke bevolking moet wel de boventoon voeren. De gentrificatie is te laat ingezet. Bij mijn ouders thuis was iedereen welkom en er zijn een paar drenten en Groningers die redelijk swahili spreken en ik versta drents en Gronings goed.

  1 van mijn ouders is gelovig en de ander niet, elkaar accepteren is belangrijk. Ik beschouw de diversiteit waarin ik ben opgegroeid als een extra.

  1. Scaldis

   Overduidelijk dat de enige die enorm van jou onder de indruk is jijzelf bent

 3. Troelstra

  Links zegt dol te zijn op anders, maar schuwt geen middel om anders deken(den) de mond te snoeren.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.