2018 – Het jaar van intens tere zieltjes!

Als er dit jaar één trend duidelijk naar voren is gekomen is het wel de opkomst van de tere zieltjes! Politieke correctheid bestond al langer, maar het lijkt wel met de dag erger en kleinzieliger te worden. Wat is er toch aan de hand? Ik doe eens een poging de boel te analyseren.

Slachtoffers van de maatschappij
Het patroon is duidelijk. Men neme een vermeende afwijking van de norm, gevoel van minderwaardigheid, machteloosheid, schuldgevoel, gebrek aan zelfvertrouwen of een mix van deze. Dit gevoel speelt haast altijd op bij de politiek-correcte deugofficier, die dit eigen gevoel weer projecteert op een individu. Dit individu plaatst men in een bredere context van een groep met grofweg dezelfde kenmerken. Et voilà, ik presenteer u ‘de slachtoffers’. Te dik, te dun, homo, gekleurd, arm, gehandicapt, vrouw, you name it. Er is altijd wel een reden te vinden voor daadwerkelijk, vermeend of potentieel slachtofferschap.

Voorkomen van slachtofferschap
De beste remedie tegen slachtofferschap en het voorkomen van dergelijke ‘sociale slachtoffers’ is natuurlijk het zo bekwaam mogelijk maken van een individu. Goede opvoeding, omstandigheden en middelen kunnen bijdragen tot de totstandkoming van een sterk, veerkrachtig en waardevol individu. Dit biedt natuurlijk geen garantie voor of iemand wel of geen slachtoffer wordt, maar vermindert wél de kans dat iemand zichzelf als slachtoffer gaat zien of zo’n rol voor zichzelf wil accepteren. Met andere woorden, hebben we hier te maken met een taaie vechter, die mogelijk pech kan hebben in zijn of haar leven maar direct weer opstaat? Of staat hier iemand die al wankel staat en het liefst blijft liggen?

Zwakte, kracht, geluk en pech
En hier zien we wat interessants, want hoe goed je iemand ook ‘opvoedt’, niet iedereen eindigt even sterk en zelfs op je sterkst kan het nog steeds mis gaan. Hiermee erkennen we dus dat er altijd sterkeren en zwakkeren zullen zijn. Dat is geen probleem op zichzelf. Soms hebben mensen nu eenmaal hulp nodig en zelfs het ‘sterke’ individu kan om hulp vragen omdat de last te zwaar is. De vraag om hulp is in zo’n geval echter niet vanuit zwakte maar vanuit de wil om slachtofferschap zoveel mogelijk te willen vermijden.

De ‘zwakke’ persoonlijkheden staan totaal anders in het leven. Zij voelen zich sterker in een groep, het liefst een groep dat dezelfde gevaren herkent als hunzelf. Zij proberen datgene wat voor slachtofferschap zorgt of kan zorgen, zoveel mogelijk te vermijden. Maar om te zorgen dat het ook vermeden blijft, is een zo groot mogelijke, gelijksoortige groep een blijvend vereiste. Om die gelijksoortige groep zo te houden, wordt slachtofferschap een identificeerbare eigenschap.

Typen slachtofferschap
Maar slachtofferschap kwam in drie varianten: daadwerkelijk, vermeend en potentieel. De eerste spreekt voor zich en is de kern van zo’n groep. De tweede zoekt aansluiting bij deze groep maar legt de lat beduidend lager. Het daadwerkelijk zijn van een slachtoffer maakt niet zoveel uit, alleen dat zo iemand zichzelf wel als daadwerkelijk slachtoffer identificeert. Of dit nou komt door het hebben van een lagere pijngrens of voortkomt uit angst zelf slachtoffer te zullen worden, zij zoeken de groep op.

Dan is er nog het type dat zichzelf op geen enkele manier de identiteit van slachtoffer toebedeelt, maar altijd bewust is van de mogelijkheid dat ergens slachtoffers kunnen worden gecreëerd en hijzelf ooit zomaar slachtoffer zou kunnen worden. Daarom is het voor dit individu logisch en verstandig om uit voorzorg al vast goede relaties proberen op te bouwen. Overkomt het hem ooit zelf, dan is het handig om je snel tussen een groep gelijkgestemden te kunnen begeven.

Dit getuigt enerzijds van een gebrek aan vertrouwen in zichzelf of de ander, de twijfel in de (eigen) kracht (of van de ander) om obstakels het hoofd te kunnen bieden. Anderzijds is het een verhoogd gevoel van angst en alertheid, zoals het beeld van een overbezorgde moeder oproept.

Een moeder heeft, in het geval van een klein kind, de terechte angst en wantrouwen in de kracht van het kind om sommige gevaren het hoofd te kunnen bieden. Wanneer het kind echter ouder is maar het klein wordt gehouden, gaat het meer om een vicieuze cirkel waar een gebrek aan vertrouwen niet langer terecht is en de angst ervoor zorgt dat hier niets aan wordt gedaan. De potentie van het kind om te groeien, waardoor de moeder langzaam vorderingen ziet die haar meer vertrouwen geven en minder angst, is het kind ontnomen. Het was dan zwak, blijft zwak en houdt de angst en het wantrouwen van de moeder oneindig relevant.

Een paar voorbeelden (maar niet allemaal even erg):
– Daadwerkelijk : Verkrachte en aangerande vrouwen, vermoorde en mishandelde zwarte Amerikanen en homo’s, slachtoffers van de holocaust, gepeste kinderen op school.
– Vermeend: Nagefloten vrouwen, afgewezen Marokkaanse sollicitanten, vrouwen met iets minder loon als de mannelijke collega, homoseksuelen met een onveilig gevoel ’s nachts op straat.
– Potentieel: De overbezorgde moeder. Eigenlijk eenieder die hypergevoelig is voor alles wat in potentie tot slachtofferschap kan leiden. Laat zich leiden door angst, wantrouwt zichzelf en/of de ander.

De deugmens
Waar iedereen het er wel over eens is dat daadwerkelijke slachtoffers te betreuren zijn, geldt dat niet voor de overige categorieën. Zij zorgen voor frictie in de samenleving. Zij maken het argument ‘stel je niet zo aan’ ongeldig. Zij diskwalificeren kritiek door middel van uitsluiting van de groep.

Hier zie je de types die niet tegen een gepest kind kunnen zeggen ‘sla dan terug’. Hier zitten de slanke meiden die pleiten voor ‘maatje-meer-modellen’, De anti-Zwarte Piet mensen die zeggen een donker kind te willen beschermen tegen ‘voor Piet te worden uitgescholden’ en mensen die homo’s, die hun labeltje van slachtofferschap niet accepteren, willen weren van de rest van de homo’s. Dit zijn de deugers waar er steeds meer van lijken op te duiken.

Virtue signalling
Er schuilt echter een behoorlijk gevaar voor deze groep. Doordat zij zich zo bezighouden met de potentie van slachtofferschap, komt het wel eens voor dat zij de boel flink verkeerd interpreteren. Zij kunnen bijvoorbeeld prima meegaan in de verhalen van slachtoffers van verkrachting. Ook schrijnende gevallen waar het maar nét goed is gegaan, komen hard bij ze binnen, maar zo nu en dan doen zij zo hun best om iets héél erg te vinden, maar blijkt juist hijzelf in zo’n geval de ‘aansteller’. Iemand die #Metoo serieus denkt te moeten gebruiken toen er alleen naar haar werd geknipoogd, bijvoorbeeld.

De reden voor dit gedrag werd eerder al duidelijk gemaakt, namelijk het bij voorbaat al aangeven sympathie te hebben voor een bepaalde (vermeende) groep slachtoffers, met als doel om in het geval van zélf slachtoffer te worden, direct een veilige omgeving paraat te hebben waar zij zich bij kunnen aansluiten.

Antipathie tegen succes
Dit betekent echter ook dat zij een haast natuurlijke afkeer hebben tegen individuen die succes uitstralen, hun labeltje van slachtofferschap niet accepteren of zelfs een gevaar vormen voor de identiteit van een groepje slachtoffers. Zij laten namelijk het door hunzelf bewandelde pad zien richting de verlossing van het slachtoffer-label. Wanneer velen geneigd zijn zo iemand te volgen, wordt de groep waarin is geïnvesteerd al snel kleiner, is ‘de deuger’ weer op zichzelf aangewezen en was de sociaal-emotionele investering ook nog eens voor niets geweest!

Zo iemand zal zijn ‘investering’ of optie voor een identiteit als slachtoffer proberen te redden. ‘Dat jij daar zo mee om kan gaan betekent niet dat X dat ook maar kan,’ hoor je ze al zeggen. ‘Ja maar jouw situatie is niet perse te vergelijken met die van een ander,’ is hun andere antwoord.

Conclusie
De aantrekkingskracht van slachtofferschap valt niet te vermijden en permanente oplossing is er ook niet. De beste optie is om de ontwikkeling van zelfvertrouwen te stimuleren, het ontwikkelen van vaardigheden aan te moedigen en de discipline om niet bij de pakken neer te gaan zitten zien te kweken. Kortom, het zien te voorkomen van de neiging van mensen om slachtofferschap te gaan zien als onderdeel van iemands identiteit.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

34 reacties

 1. Ries

  Bingo Wout. Een prachtige analyse. Je bent vandaag echt optimaal op dreef. Complimenten!

  1. tomygun

   Yep mee eens Ries en de roddel tantes zeer goed zijn in het
   groot brengen van mietjes .

 2. Lugar

  Kortom: de dictatuur van de schreeuwende minderheid.

 3. Duijndam

  “Een moeder heeft, in het geval van een klein kind, de terechte angst en wantrouwen in de kracht van het kind om sommige gevaren het hoofd te kunnen bieden. Wanneer het kind echter ouder is maar het klein wordt gehouden, gaat het meer om een vicieuze cirkel waar een gebrek aan vertrouwen niet langer terecht is en de angst ervoor zorgt dat hier niets aan wordt gedaan.”

  DDS wordt tegenwoordig volgeschreven door waanwijze HBO-studenten.

  Het blijft moeilijk om te bepalen of je er om moet lachen of om huilen.

  1. Meriadoc Brandebok

   Woordenbrei.

   1. Meester Kong

    Juist, een woordenbrij die de harde kern van DDS raakt.:) 🙂
    Paar steekwonden en jubelen maar.
    Om te kotsen….

    @Lugar onze huistrol gestuurd door DDS doet dapper mee.
    Man man wat een armoede……………

    1. Duijndam

     DDS is niet meer wat het geweest is en wordt nu volgeschreven door dommige maar zeer goedkope HBO-studenten.

     Ik denk dat het blog het eind van 2019 niet gaat halen.

     1. Gekko

      Weddenschapje: jij haalt als Duijndam hier het begin van 2019 niet. Want dan heb je een ban te pakken. De zoveelste. Moet je na Ernst Quispel, Simon van Brouwenstein, ceteris paribus en nog zo wat nicks weer een nieuwe naam verzinnen.

  2. Scarletti

   “DDS wordt tegenwoordig volgeschreven door waanwijze HBO-studenten” valt uit deze laatste opmerking een minachting te bemerken t.a.v. HBO-studenten heer Quispel?

   1. Aytas

    HBO is niets anders dan middelmaat, ze moeten opgeleid worden omdat zelf kennis vergaren en analyseren niet lukt.

    1. Siemien

     Ja daar komt het hoge woord eruit, het is te min voor onze hoogverheven islamverheerlijker c.q. (mijn) Nederland hater pur sang..

     1. Aytas

      Het is niet te min maar is wat het is.

     2. Siemien

      Jawel jij vindt het te min en jij vindt jezelf hoogverheven boven iedereen..
      Overigens hoort ontkennen precies bij jou islamitische religie

   2. Troelstra

    Ik mag hopen dat Wout dit niet onbeantwoord laat en een flink aantal van zijn trol accounts waarmee hij hier dit blog vervuilt per direct verbant. We hebben niet voor niets huisregels. Haal de bezem maar uit de kast en vegen maar!

  3. Gekko

   “Lachen of huilen” Wat maakt het uit, Duijndam? Je bent niet verplicht om hier op DDS te komen. Er zijn vast blogs waar uitsluitend academici de artikelen schrijven.

   1. sjun

    Daar valt Haagse Willem op soortgelijke wijze door de mand. Hier wordt hij tenminste nog als running gag beschouwd.

   2. Duijndam

    Ik zie dat de HBO-ers hier zich vervelend op de tenen getrapt voelen.

    Dat beoogde ik niet hoor.

 4. Aytas

  ‘Kortom, het zien te voorkomen van de neiging van mensen om slachtofferschap te gaan zien als onderdeel van iemands identiteit.’

  Vertel dat tegen de schreeuwers die cultuur marxisme roepen. Tegen de mensen die de waarheid ontkennen van neo kolonialisme. Ik neem toch aan dat je begrijpt dat dds compleet in de slachtoffer rol zit? Vertel het tegen Lugar voor wie de islam een rode lap is.

  1. Siemien

   Ha Aytas heeft weer wat nieuws geleerd, het welkende rode lapje, jat Aytas gewoon.
   Aytas ontkent zelf, speelt hier zelf het slachtoffer met name als het om de islam gaat.
   Zoals ik al zei, naast zijn enorme haat naar mijn Nederland toe zal Aytas de islam ten alle tijden verdedigen met alles dat hem/haar/het zit..

   1. Aytas

    Nederland is niet van jou, de gemiddelde Nederlander vindt jou helemaal niets.

    1. Siemien

     Dat je racist weten we inmiddels, je bent te zwak en ik jouw rode lapje, ik vind je dom en mijn mening is dat er meer zijn die dit vinden

     1. Aytas

      Ik ben niet zo onzeker dat jouw mening voor mij van belang is.

     2. Siemien

      Jawel hoor, feit is dat ik gelijk heb en precies de vinger op de zere plek leg, je bent een zwak en zielig figuurtje die vanzelf in een hoek wordt geluld daar is geen universitaire opleiding voor nodig.

 5. TD

  Aytas:
  Heb je het over neo kolonialisme of neo kanibalisme,ik schrok al en dacht,zeker familie van die Idi Amin!.

  1. Lugar

   @TD: Tip voor de laatste dagen van 2018 en voor 2019: Negeren!

   1. TD

    Lugar:
    Soms een beetje sarren,ja!

    1. Aytas

     Ach Lugar kan gewoon niet inhoudelijk reageren als hij niet kan kopieren en plakken, dan is negeren de enige optie.

     1. Siemien

      Aytas, Lugar is hier 1 van de weinige die inhoudelijke reacties geeft, feit blijft dat islamitische linksaffers nooit ingaan op vragen e.d.
      Wat dan over blijft is negeren en dat doet Lugar héél goed natuurlijk en beter voor jullie want Lugar veegt de vloer met jullie aan namelijk…

  2. Aytas

   Tja lezen kan voor sommigen lastig zijn. Ik zou zeggen probeer iets rustiger te lezen, werkt voor m’n kleine nichtje ook uitstekend.

 6. Ries

  Kan Duindam eens uitleggen waar het ‘dommige’ zit in Wout’s tekst?Zo lijkt het teveel een linksaf-reactie op tekst die niet bevalt. Dat is typisch links, heel lang en karakterloos. Tas vraag ik maar niets want Tas begrijpt de vraag sowieso niet.

 7. TD

  Wat moet ik lachen om sommige lui,puberaal welles en nietes spelen mbt scholing/opleiding en daaraan een vermeende hogere status denken te kunnen ontlenen!
  Zoiets doet iemand indien in hem/haar een twijfel knaagt,een gebrek aan zelfbewustzijn!
  Laat het eens indalen,goede opleiding is prima maar is lang niet alles!

  1. Siemien

   Dat zeg ik..

 8. Ries

  Nog even over het ‘trottel’-karakter van een groot deel van wat zich Nederlander noemt. Ik had een kennis van feministische kunne die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat ze mijn verdediging van de dienstplicht toendertijd vreselijk vond. ‘Wie gaat er nou in het leger om te leren hoe je mensen moet doden’? was haar ietwat onnozele vraag. Ze heeft zelf haar figuurlijk tandenloze zoon ervan weerhouden een eigen mening te vormen en ook hij trad toe tot een ander leger en wel de deugkneuzen. Enige trots was haar en hem vreemd. Kijk, het zijn deze mensen waar we het van moeten hebben. Slap, week en laf tot op het bot. ‘Doe mij maar een glaasje pepermuntthee of als je hebt een glaasje magenthee’-volk. Lezen de Volkskrant van A tot Z en zelfs de reclame omdat die ook deugt en op zaterdag de NRC, het lijfblad van onnozel Nederland. Als ze op straat lopen, herken je ze al van verre, al die deugtronies: Mannen met wilde haren, zo van ‘kijk mij eens hip doen’ en vrouwen met bijna kale koppen omdat ze graag man willen zijn. Neemt u mij niet kwalijk, ik moet even naar het toilet….

 9. a.wolb

  De kerst dagen van 2018 zijn weer voorbij!
  Vol gevreten en voldaan sluiten we 31 december het jaar weer af, en wensen elkaar een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toe!
  Hoe argeloos kun je zijn, terwijl 1/3 van de mensheid in deze wereld in armoede en oorlog en ellende verkeerd!
  Dank zij het kapitalisme, hebzucht, en dictatoriale gedrag van de wereld leiders met ondersteuning van de rijken en multinationals, die onze wereld naar de afgrond sturen.
  Ook de grootste vijand van de mensheid het geloof in welke vorm dan ook, christelijk, islamitisch, etc: heeft alleen maar ellende op deze wereld gebracht, dan zij deze kerkelijke en andere geloof vertegenwoordigers.
  Geloven ergens in, is een persoonlijke aan gelegenheid.
  Maar zolang er geen sprake is van gelijkheid en broederschap, zal er weinig veranderen op deze wereld van hebzucht macht en geld.
  Er is maar 1 remedie, dat is de volzin.
  Heb Uw naaste lief als U zelf en verbeter de wereld door bij je zelf te beginnen.
  Dat is de toekomst voor en betere en gelukkig Nieuw Jaar!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.