Achteloos wordt Nederland als een propje papier in de prullenbak gegooid

Nederland gaat op meerdere terreinen het laatste decennium hard achteruit. Onder andere zorg, onderwijs, werk, wonen, voedsel en de economie hebben veel aan kwaliteit ingeboet. En dan laten we onze bescherming in de vorm van privacy en defensie nog even buiten beschouwing. Of de wijze waarop het immi- en emigratiebeleid wordt vormgegeven. 

De marktwerking van de zorg lijkt alleen maar te leiden tot hogere kosten in ruil voor ‘doorschuif’zorg, meer medicijngebruik, langere wachtlijsten, dure te voorkomen medische complicaties en missers, een grotere tweedeling tussen arm en rijk en langere zorgtrajecten door doorgedraaide kostenreductie. 

In het onderwijs heeft kostenefficiëntie ertoe geleid dat niet meer de kwaliteit voorop staat, maar de hoeveelheid studenten die als afgestudeerde de school uitloopt. Ook daar heeft de marktwerking ingegrepen en wordt propaganda als kennis verkocht. Heeft het onderwijs de opdracht studenten te laten afstuderen in plaats van ze te onderwijzen en ruimte te bieden tot leren. Waarbij fouten maken feitelijk in een kwalitatief leerproces voorop staat, maar niet langer is toegestaan. Het resultaat is dat er meer studenten met een hogeschool- en universiteitsdiploma afstuderen dan dat er feitelijk mogelijk zou zijn op basis van de normaalverdeling van genetische cognitie (Gauss-curve). Het gevolg is ook dat juist degenen die cognitief uitblinken, al in basis- of voortgezet onderwijs afhaken omdat het gemiddelde niveau hun talenten verzaakt aan te spreken, laat staan uit te dagen. 

Dergelijke onderwijskwaliteitsvernietiging is ook wel te verklaren. Doordat veelal laag- en middelbaar geschoold werk naar het buitenland is verdwenen, gedigitaliseerd, geautomatiseerd of gerobotiseerd, heb je in een wereld van kapitalisme een alternatief te bieden voor de jongeren die om deze redenen buiten de boot vallen. Gezien een diploma nog steeds als sleutel tot de arbeidsmarktdeur wordt gezien, geef je door het onderwijsniveau te verlagen ook toegang tot de arbeidsmarkt aan deze groep. Echter of we hier allen beter en gelukkiger van worden is maar de vraag. Hiermee wordt namelijk de geloofwaardigheid en marktwaarde van het diploma sterk gedevalueerd en ondermijnt het tevens échte innovatie waardoor de internationale concurrentiepositie en daarmee onze welvaart op het spel wordt gezet. Daarnaast geven we vervolgens via de deur van internationalisering van het onderwijs onze mondiaal onderscheidende kennis en ervaring haast gratuit weg aan het buitenland, waar niet altijd de meest koosjere regimes de scepter zwaaien. 

Op het werk is een vast contract, helemaal niet meer zo vast. Het kost werknemers grote moeite om dit überhaupt nog voor elkaar te krijgen. Zelfs de overheid vervangt haar personeel liever jaarlijks, in ieder geval om de drie jaar. Aan jongvolwassenen die starten op de arbeidsmarkt worden voor dezelfde functie hogere startkwalificaties gevraagd dan 10 jaar geleden tegen een lagere inschaling. Terwijl toen het opleidingsniveau vaak al te hoog lag voor het eigenlijke werk. Want ook kantoorwerk is in het laatste decennium sterk veranderd in lopende bandwerk, waarlangs werknemers bij bosjes omvallen. Daarnaast is heel veel werk, vrijwilligerswerk of beschut werk geworden. Voorbeelden zijn te vinden in onder andere de bibliotheek, ziekenhuizen, archieven, groenvoorziening en postbezorging. Maar denk ook aan de objectieve verslaglegging door journalisten die onder druk staat. Ze zijn nu genoodzaakt om zich te laten sponsoren om niet ten prooi te vallen aan eenzijdige berichtgeving. En van het werk dat er nog wel is, groeien de salarissen al lang niet meer mee met de markt. 

Ondanks de huizenprijzen een ander beeld insinueren, is de woningvoorraad in Nederland voor een groot deel sterk verouderd. Toch dreigt de verplichting omwille van het klimaat om ook deze huizen, die feitelijk economisch en technisch afgeschreven zijn, te verduurzamen. Hoe ouder de woning, hoe hoger de kosten, omdat naast verduurzamen dan ook renoveren noodzakelijk is en dus hoe hoger de kapitaalvernietiging oploopt. Daarnaast wonen ook in de minst kwalitatieve huizen, vaak de minst vermogende mensen, omdat ze gewoonweg niet meer geld ter beschikking hebben. 

De voedingsindustrie buigt gewillig mee met overheidsbeleid door vet en suiker te vervangen met nog ergere ziekmakende alternatieven zoals aspartaam en andere kankerverwekkende stoffen. Je moet een voedingsdeskundige zijn, wil je de gezonde weg hierin nog vinden. 

En de economie verschraalt steeds verder door een overdaad aan wegwerpproducten. In de kledingindustrie tuimelen de collecties over elkaar heen en zelfs het kopen van merkkleding biedt geen garantie meer voor kwaliteit. Daarbovenop wordt Nederland overspoeld met producten uit landen waar ze een pak minder waarde hechten aan mensenrechten en waarvan we nu ook nog zonnepanelen importeren.

In alle gevallen overheersen bestaande wetten, regels en procedures het gezonde verstand. Alles is verworden tot een prijskaartje waarnaar moet gehandeld worden. Kenmerkend aan deze manier van een samenleving organiseren is dat het ook nog eens regel is dat van die regel niet mag worden afgeweken, ook al voelt iedereen haarfijn aan dat er iets niet klopt en men weet dat het enige juiste is deze absurditeit ongedaan te maken. Daarentegen schildert de politiek haar eigen hardwerkende onderdanen liever af als profiteurs. Veel wet- en regelgeving ademt wantrouwen naar het individu uit. 

Zo zijn we in een dusdanig stadium belandt dat steeds meer mensen aanvoelen dat het zo niet verder kan. Hun antwoord hierop is kiesgedrag dat leidt tot politieke versnippering en verlamming. Een logisch gevolg als partijen met kwalitatief constructieve oplossingen, die kennis boven geld stellen, ontbreken. Echter is dit stemgedrag niet de oplossing, maar een wurggreep die de verlammende chaos in stand houdt. 

Politieke correctheid overheerst. Prominenten van een bepaalde partij vallen op dit moment met bosjes uit de lucht. Gezien er in maart weer verkiezingen zijn, lijkt het doel een rookgordijn op te hangen om het kiezersvolk te vergewissen van hun goede bedoelingen. Waarna populistische partijen op hun beurt weer de oplossingsloze wederaanval inzetten.

Gewetenloos lijkt onze ziel in blinde politieke woede onder onze voeten verkocht te worden, waarbij niet meer de noden van het eigen land leidend zijn, maar die van Europa, de Verenigde Naties, internationale handelsafspraken en ga zo maar door. Zo wordt het recht steeds krommer, omdat alle logica weggereguleerd wordt ten behoeve van het pleasen van anderen.

Alsof de doorgeslagen marktwerking, die leidt tot een volledige afhankelijkheid voor onze basisbehoeften en energievoorziening van andere landen, nog niet genoeg is, vervallen we in franjepolitiek. De noodzakelijke bescherming van en investering in het binnenlands menselijk kapitaal wordt verder verzaakt en de voordeur van Nederland wordt wagenwijd opengezet voor iedereen die, al dan niet met slechte bedoelingen, naar binnen wilt lopen. 

Eigenlijk is het heel normaal dat je eerst kijkt wie er aanbelt voordat je open doet. Toch worden mensen die eerst willen vragen wie voor de deur staat, nu om deze vraag verafschuwt. Alsof iedereen per definitie met een vredespijp langskomt. Zelfs tussen Nederland en België heersen significante, mogelijk onoverbrugbare, cultuurverschillen. De laatste riep niet voor niets in 1830 haar onafhankelijkheid uit. Moet je voorstellen hoe een kloof je hebt te dichten met culturen die lang niet zo nauw verbonden zijn met Nederland. 

Dat we ons niet moeten verliezen in xenofobie is duidelijk, maar verdrinken in ‘pais en vree’ conform ‘hippie’style is het andere onwenselijke uiterste. Kritisch zijn is een deugd om te koesteren, net zoals het goed is dat we niet allemaal hetzelfde denken. Alertheid is zo ook geboden bij het stellen van klimaatdoelen waarbij we te ver van onze natuurlijke biotoop en oorsprong vervreemden. Zo vertelt ons gebit dat we omnivoren zijn, maar zo laat onze geschiedenis ook zien dat natuurlijke variatie noodzakelijk is tot overleving van onze soort. Juist door niet allemaal hetzelfde te doen, kunnen we het natuurlijke evenwicht in onszelf en van onze leefomgeving herstellen. Misschien moet de overheid juist niet pogen om bepaalde levenswijzen bij wet voor te schrijven en al helemaal niet als het ons van onze natuurlijke oorsprong vervreemd. 

Nederland snakt naar nieuwe leiders die zacht zijn voor de binnenkant en hard doch rechtvaardig aan de buitenkant. Zacht in de zin van streven naar gelijke kansen, het omarmen van natuurlijke verschillen, het bevorderen en ruimte scheppen voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid, bescherming van wat het land uniek maakt, maar ook preventieve fysieke c.q. territoriale bescherming en bescherming van mensenrechten en privacy. Ruimte om te herbronnen en zo te ontdekken dat experimentele ruimte en daadwerkelijke beleving van onze leefomgeving essentieel zijn voor het voortbestaan van onze soort.

De ingebeelde status quo van wereldvrede en de exponentiële groei na de tweede wereldoorlog heeft er toe geleid dat we zijn ingedut. Het is hoog tijd dat Nederland haar waarden herdefinieert, zodat ze deze kan beschermen en dat zij zich hierin laat adviseren door waarachtig wijze adviseurs en niet de uitverkorenen tot nu toe op basis van geboorte, een papieren tijger of vriendjespolitiek. Want wat heb je aan hedendaagse prominenten die niet eens in staat lijken correct, in waardigheid en medemenselijkheid met anderen, te handelen? Laat staan dat ze besluiten kunnen nemen die goed zijn voor iedereen. 

De tijd is gekomen om te erkennen dat ware leiders zich waarschijnlijk niet alleen onder blanke mannen bevinden. Sterker nog, gezien de huidige staat van het land en de wijze waarop Nederland met de rest van de wereld omgaat, valt daar sterk aan te twijfelen. Even gechargeerd: we melken Afrika uit (en ondertussen ook het eigen volk), we financieren ruim 1,2 miljard Chinezen, circa 81 miljoen Turken en andere aanverwante landen door overconsumptie en we proppen Nederland vol met rommel waaronder onze gezondheid en de sociale cohesie letterlijk bezwijkt. Zo jagen we Afrikanen hun eigen land uit richting Europa. En wie in alle oprechtheid opmerkt dat dit zo niet lang meer goed kan gaan, wordt aan het kruis genageld en per definitie op het hoopje populisten gegooid. Want ‘luisteren naar’ is alleen voorbehouden aan degenen die denken wat we zelf denken. Dat scheelt namelijk een heleboel geluister, waar we toch geen tijd voor hebben en feitelijk liever niet op zitten te wachten. 

Vicki Van Lommel
milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

60 reacties

 1. Rien Noppen

  Vicky kan de zon wel in het water zien schijnen.

  🙂

  1. Gekko

   Vicky ziet vooral water branden…

 2. Michael

  Ik moest even met mijn ogen knipperen. Zit ik nou op Joop.nl? Nee… het is toch echt DDS. Wat een links verhaal zeg, anti-kapitalisme en marktwerking. Kan zo bij de SP aansluiten die Vicky. Wel erg gechargeerd natuurlijk, lekker overdreven retoriek, maar ik zou als ik Vicky was vandaag nog de sollicitatie naar Marrijnesse sturen.

  1. Rien Noppen

   Dat zie je op DDS vaker, Michael. Figuren die zich politiek tot FvD en PVV formuleren uiten vaak zeer scherpe kritiek op wezen en uitwassen van het rechtse neo-liberalisme en komen in hun oplossingen tot uiterst links beleid.

   Ideologisch is het meestal een opportunistisch rommeltje.

   1. Rien Noppen

    formuleren is profileren

    Excuses.

   2. Top

    blablabla! Blaaskaak. Tiktaktiktak!

  2. DennisEijs

   Nou ben ik SP’er, en anti kapitalisme en ‘vrije markt’ werking, dus ik vond ik het een bijzonder juist stukje. Waarom lees ik dan DDS zou je zeggen. Omdat alhier alles gewoon eerlijk belicht wordt. Ook dit dus.
   Dat dit nou net niet in jouw strastje past, tja.
   Ik lees DDS omdat ik mij groen en geel erger aan femifascisme en SJW gezeik. Die hier dus ook gefileerd worden. Dus het is niet alleen ‘jouw’ krantje maar ook van anders gezinden dus. En dat maakt DDS zo mooi juist. Jij hangt de ‘vrije markt dictatuur’ aan, prima, ik ben geen aanhanger van de Hermische wereldorde. Maar er zijn genoeg andere raakvlakken waar we het eens over kunnen zijn hoor.

   1. Eugenie de la Fleur

    Dit is geen SP stukje maar een typisch PVV stukje waar de migranten weer de schuld krijgen.

 3. Lugar

  @Vicki:

  – zorg
  – onderwijs
  – werk
  – wonen
  – voedsel
  – economie
  – immigratie
  – privacy
  – anti-democratie (referendum)
  – klimaatzwendel en bedrog
  – EU

  Je hebt een uitstekende analyse geschreven, compliment! Rutte I t/m III mag zich dit aantrekken, dat doen ze niet en daar zullen ze voor boeten. In 2017 is de trend van het zetelverlies (-9) ingezet en op 20 maart zal deze trend weer onderstreept worden.

  PVV en FVD zijn partijen die pleiten ten gunste van Nederland, zij willen Nederland terug en willen dat het volk het (weer) voor het zeggen krijgt.

  1. Lugar

   Of zoals Trump het heeft gezegd: Nederland eerst!

  2. Michael

   Lugar moet ook SP stemmen zo te horen.

   1. Rien Noppen

    Je moet het zelf weten maar Lugar komt hier slechts om te trollen en hij heeft inhoudelijk niets in te brengen.
    Hij verschuilt zich achter een schript, dat is een verademing ten opzichte van eerdere trolstrategieën die hij hier toepaste. Laat hem daar zitten en negeer hem, is mijn advies.

    1. Bosche draak

     Sprak de trol….

   2. Ad Infinitum

    Dat zou best nog wel eens kunnen. Want…als je er de ene keer de SGP erbij sleept en de volgende keer laat vallen klopt er iets niet. Het is misschien wel waar dat hij de clubs van Baudet en Wilders zit te dollen.

   3. Original NL

    U hoort het misschien voor het eerst..maar voeden van de multitrol noppen houdt hem in leven.
    Negeren is het verstandigste wat u kunt doen!

  3. Eugenie de la Fleur

   Hahahaha hahaha hahaha haha. Oh ja wat wilde je ook alweer zeggen 🙂

  4. Top

   Rivierkreeften slopen kades! zie je wel! Altijd al gedacht, dat ze niet te vertrouwen waren.

   1. Lugar

    @Top: 😉

 4. Eugenie de la Fleur

  Zelden in mijn leven zo veel onzin bij elkaar gezien 🙂

  1. Rien Noppen

   Er zitten wel pareltjes in de tekst, Eugenie: ” Alertheid is zo ook geboden bij het stellen van klimaatdoelen waarbij we te ver van onze natuurlijke biotoop en oorsprong vervreemden. Zo vertelt ons gebit dat we omnivoren zijn, maar zo laat onze geschiedenis ook zien dat natuurlijke variatie noodzakelijk is tot overleving van onze soort.”

   Denk daar maar eens over na.

   🙂

  2. Top

   U wandelde toevallig langs een spiegel en heb er in gekeken?

  3. sonar

   Daar bent jij uitvoort gekomen uit al die onzin.

  4. AS210854

   Sorry hoor, maar die onzin van jou kun je nooit overtreffen. E d l F

 5. santiago

  Het is mij nog steeds niet duidelijk—- WIE —–Nederland dan in de prullenbak gooit. Ik word zat van al die verhalen, dat alles naar de herrie wordt geholpen en dat —Ze— dat doen. Als we nu eens proberen erachter te komen wie met ZE bedoeld worden, kunnen we er misschien wat aan gaan doen.

  1. Lugar

   @Santiago; Heb je misschien zelf een idee wie Nederland heeft verkocht en bij het vuil gezet? Ik doe een voorzet: VVD, CDA, D’66 & ChristenUnie.

   1. santiago

    Lugar.Dat bedoel ik nou. Gewoon verkiezingen en dan wordt alles beter?

    1. Lugar

     @Santiago: Ik weet niet of álles beter wordt, dat soort termen zijn altijd rigide. Maar dat het beter wordt voor Nederland en de Nederlanders, dat weet ik 100% zeker.

     1. Lugar

      @Santiago: Ga je stemmen?

     2. santiago

      Lugar. Stemmen heeft alleen zin in een echte democratie, maar tegen beter weten in stem ik toch maar PVV. Het wordt voor de zittende ambtenarenkliek, vriendjes van vriendjes, old boys netwerk, toch moeilijker als de PVV het redt tot 50% van de stemmen.

  2. Lugar

   Een propje papier:

   “Zamir M. (31) uit Nieuwegein verblijft momenteel in het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzoek gedaan naar de persoonlijkheid van de man die verdacht wordt van de moord op studenten Laura Korsman in Utrecht.”

   AD 17-01-2019

   Je verwacht het niet hè? Zamir, dat klinkt als een lichtgetintiër.

  3. marco1

   Waarschijnlijk zijn “ZE” de allochtonen.

 6. HendrikJan

  Eigenlijk is het heel normaal, dat je eerst kijkt wie er voor de deur staat, voor je open doet.
  De mislukking van de EU ten voeten uit.

  1. Lugar

   @Hendrik: En het is ook heel normaal dat je de deur dichthoudt als er mensen voor de deur staan die niets hebben te brengen en alleen maar van jou nemen/pakken. Tenzij je de rekening, net als Den Haag, door een ander laat betalen. Mooi weer spelen met andermans geld is natuurlijk niet moeilijk.

 7. B. Pascal

  Eenvoudig: God wordt massaal weggeschoven. Nu komt de ontkerstening tot zijn ware hoogte.

  Wat je zaait zal je oogsten. We hebben Geen God, geen gemeenschap gezaaid; we zullen afgoden (als Al-lah), leegte, repressie en luxe-armoede oogsten. Je begrijpt toch wel dat de ouderen niet meer leven willen in het hol van gemeenschap loze ijdelheid. Neem maar euthanasie, waardig sterven, omdat waardig leven verdwijnt.

  1. Lugar

   @Pascal: De aloude waarschuwingen zijn nog steeds actueel. Moet je voor de gein maar eens vragen in je omgeving wat iemand vindt van de Nashvilleverklaring. Moet je maar eens doen zonder dat jij je eigen mening geeft of commentaar levert. Dan krijg je een aardig beeld hoever we al op weg zijn.

   Van de hoogste daken schreeuwen dat er niet gediscrimineerd mag worden, dat de eigen mening centraal moet staan en verkondigd mag worden, totdat blijkt dat Kees v.d. Staaij ook iets ‘vindt’. Ja dan moet het OM in stelling worden gebracht, waar halen ze de tijd vandaan! Dan moet Van der Staaij opstappen en aftreden, ja dan moet hij zelfs worden opgepakt, deze homofoob…

   Na de zaterdag (joden), komt de zondag (christenen)

   1. B. Pascal

    En zo is het … helaas

 8. Aytas

  Jammer dat ik niet genoeg tijd heb om hier inhoudelijk uitgebreid op te reageren. Het is een Interresant verhaal waar je denk ik beter voor bij Joop kunt zijn zoals al wordt gesuggereerd. Ik vind de veronderstelling dat er marktwerking in de zorg zou zijn fout, de nza heeft alles geregeld wat betreft wie wat waar en wanneer mag, dit nekt de zorgverzekeraars.

  Er zal aan een gezonde levensstijl moeten worden gewerkt, de kosten van ongezond leven gaan de pan uit reizen als we nu niet meer bewustwording daaromheen creëren, gezond koken is niet duur en ingewikkeld, kook vers ga naar de markt.

  ‘Zo jagen we Afrikanen hun eigen land uit richting Europa. En wie in alle oprechtheid opmerkt dat dit zo niet lang meer goed kan gaan, wordt aan het kruis genageld en per definitie op het hoopje populisten gegooid.’

  Laten we het eens over dat land uit jagen hebben, de lugars hebben we genoeg verder als ik ik ik ik ik komt dat niet. Als dat de manier is waarop migratie gestopt moet worden weten we dat er een oorlog met bijbehorende genocide zal komen. Je daaraan toegeven is populisme. Het zal denk ik toch echt bij migratie redenen moeten beginnen. Zoals baudet zei houden wij vluchtredenen in stand.

  Eindelijk een keer een stukje waar geprobeerd is om te argumenteren op DDS. Wat betreft arbeid is nog veel te zeggen maar ik heb geen tijd, jammer.

  1. BB

   @Aytas

   De nza heeft niet alles geregeld wat betreft wie wat waar en wanneer mag. Er zijn basisregels en als je ooit een contract hebt gezien tussen een zorgverlener en een zorgverzekeraar dan weet je dat in die contracten additionele regels staan die de zorgverzekeraar oplegd aan de zorgverlener. Deze regels verschillen ook weer per zorgverzekeraar.

   1. Aytas

    De ruimte om te manoeuvreren ligt helemaal vast, tot zover en niet verder dan is er geen sprake van marktwerking.

    1. BB

     @Aytas

     Ik vraag me af hoe je hierbij komt.
     Ben je zorgverlener en heb je al eens overleg gehad met een zorgverzekeraar?

  2. Koos sssss

   citaat: “Er zal aan een gezonde levensstijl moeten worden gewerkt, de kosten van ongezond leven gaan de pan uit reizen als we nu niet meer bewustwording daaromheen creëren,”

   Mijn halve familie zit in de medische wereld en ik ben zogezegd een levensgenieter. Dan hoor je die verhalen over “rokers moeten meer zorgpremie betalen / drinkers….. mensen met overgewicht enz enz. En ik doe overal aan, zij het dat ik me met roken tot sigaren in de zomer beperk.

   En dan geef ik als geheel uitsmijtende reactie: “ik wil best graag meer zorgpremie betalen omdat mijn levensstijl minder gezond is. Maar omdat kwalen als o.a. Alsheimer en ouderdomsziekten die een langdurige verpleging met zich meebrengen aan mij voorbij zullen gaan wil ik dan wel vrijgesteld worden van de premie WLZ en een halvering van de premie AOW.
   Als de gezondheidsfetishisten niet solidair met mij, varken willen zijn hoef ik ook niet solidair te zijn met de geneugten en de kwalen van de gezondheidsfetishisten.

   1. Aytas

    Allereerst is het jouw keuze om te gaan roken en drinken. Mocht jij toch om de 1 of andere reden niet vroegtijdig de pijp uit gaan, wat best vaak gebeurd ben je ook direct 3 keer zo duur, de kans dat iets het begeeft is 3 x zo groot. Waar schreef ik dat ik niet solidair wil zijn? Het gaat mij voornamelijk om jongeren, daarom bewustwording vergroten. Het roken en overmatig drinken draagt niets bij en gezond eten zal de medische kosten erg naar beneden brengen. Dan zullen ook de ouderenzorg kosten lager worden op den duur. Maar dat heeft weer meer met arbeid te maken.

    1. Koos sssss

     Dat wordt wat lastig Aytas. Van roken hoor je volgens de medici kanker te krijgen of je hartje gaat stuk. Die beide gevallen zijn niet bevorderlijk voor een lang leven.
     Als je wel lang leeft, houden je longetjes en je hart het dus langer uit als gepland, maar dan heb je die hoge kosten van de behandeling weer niet.

     Hooguit wat COPD, maar naar verluidt kosten die medicijnen de wereld niet.

     Dat gezond eten degelijk wel tot een betere gezondheid leidt, ben ik met je eens.
     Punt is alleen dat medici niet onder ogen willen zien dat ook het menselijk lichaam net zo sterk is als de zwakste schakel. Vaak gaan de hersentjes dan stuk en kan iemand makkelijk de laatste 5 jaar in duurverpleging komen te zitten.
     En als iets werkelijk schreeuwend duur is……..
     Daarom werd dat destijds ook uit de AWBZ vergoed. Omdat verzekeraars en ziekenfondsen zulke kosten in redelijkheid niet konden dragen.

     Of je spieren worden slapper, zodat je nog een jaar of 8 in de verzorging zit.

     Het klinkt heel gek, maar een ongezonde levensstijl is voor de samenleving nog de voordeligste.

   2. Original NL

    Das juist koos..niet alleen maar de lasten benoemen…ook de voordelen van een minder gezonde levensstijl voor de schatkist mogen wel eens genoemd worden.

  3. Original NL

   Quote…..
   ……Jammer dat ik niet genoeg tijd heb om hier inhoudelijk uitgebreid op te reageren…..
   Dat vind ik nu juist helemaal niet jammer!!
   Uw reacties zijn net als die van noppen al zo vaak herhaald en meestal belachelijk, zodat wij zeer goed zonder kunnen.

 9. HendrikJan

  Zomaar een stukje uit Ebru’s 17 Miljoen mensen.

  17 miljoen mensen
  Op dat hele kleine stukje aarde.
  Kun je gerust negeren
  het stemvee heeft geen waarde.
  17 miljoen mensen
  Op dat hele kleine stukje aarde.
  Die knijp je al hun centen uit
  het stemvee heeft geen waarde

  Het land waar iedereen wil zijn
  heel Afrika mag komen
  Ontwikkelingsgeld hoeft niet terug
  daar kun je slechts van dromen
  Het land wars van betutteling
  verbinding is het toverwoord
  De juiste mening brengt je ver
  principes gaan hup overboord.

  1. Rien Noppen

   Arme Ebru.

   Vroeger was het nog iemand om serieus te nemen.

  2. Original NL

   Leuk hendrik.J
   Die ebru is niet dom…al zullen de zuurtrollen er wel weer schande van spreken en de auteur in de ban doen…maar what’s new?!

   1. Bosche draak

    Dat heeft u goed ingeschat, zure Rien zit alweer te grienen.
    Hebben ze ook een complete versie?
    Niet dat die watjes van de radio ook maar eens iets durven, maar het zou zo verfrissend zijn.

 10. Tante Sidonia

  Hendrik Jan

  Juist!

 11. Koos sssss

  “milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie”

  de term “deskundig” duidt op: zelfbenoemd en het aantal terreinen waarop Fikkie deskundig is, is te groot om ergens gespecialiseerd in te zijn.

  Het commentaar van Fikkie (hij, zij, het?) gaat bovendien ruim buiten alle terreinen van de geclaimde deskundigheid.

 12. Original NL

  Quote……Waarna populistische partijen op hun beurt weer de oplossingsloze wederaanval inzetten…….
  U bent slecht geïnformeerd:
  Migratie stop en grenzen dicht,
  Klimaat akkoord van tafel,
  Nexit nu.!
  ..om maar een paar oplossingen te noemen.
  En dat vindt u oplossingsloos???
  U moet uw huiswerk overdoen!
  Onvoldoende!!!

  1. Rien Noppen

   Ik vind het wel dapper van Original NL om hier met droge ogen een Nexit voor te stellen.

   Oliedom maar beginselvast, zullen we maar zeggen.

   1. TD

    Rien Noppen :
    Nexit is zeer wel mogelijk,kijk hoe de EU kronkelt omdat een harde Brexit ons harder raakt dan de UK!
    Daarom gaat men wederom onderhandelen(inleveren) oftewel water bij de wijn doen ten nadele van de EU,snap je dat niet??
    De uitkomst is dat ALLE verdere ontevreden lidstaten zien dat een exit relatief zonder al te veel kleerscheurwn te doen is!
    DINGDONG.

    1. Rien Noppen

     Een Nexit is uiteraard mogelijk, het is ook mogelijk om de helft van ons land onder water te zetten.

     Het is allebei echter geen goed idee omdat de ellende niet is te overzien.

 13. Gekko

  Nederland is de grootste netto betaler van de EU (in bijdrage per hoofd bevolking). Dan kun je best wel wat eisen stellen. Maar daar zit nu net het probleem. Opeenvolgende regeringen (Lubbers, Kok, Balkenende, Rutte) hebben zich slaafs opgesteld naar Brussel. In plaats van af en toe met de vuist op tafel slaan als NL weer onevenredig gepakt ging worden. (De enige die dat durfde was Gerrit Zalm, maar die heeft de gulden weer te goedkoop ingeruild voor de euro).

  Frankrijk heeft nog nooit aan de vegrotingsnorm van 3% voldaan. Toch zijn de Fransen nooit beboet. Toen NL even met een te hoog begrotingstekort dreigde uit te vallen (in 2013) was een simpel dreigementje vanuit Brussel voldoende voor krankzinnige bezuinigingen.

 14. Tante Sidonia

  O ja,… eind van de maand nadert!
  Benieuwd of de beloofde (Rutte) loonsverhoging er in zit!

  1. Original NL

   Quote…Benieuwd of de beloofde (Rutte) loonsverhoging er in zit!….
   Waarschijnlijk wel..maar alleen achter de komma, dit in tegenstelling tot de rekeningen der gemeentelijke belastingen en energie…daar zult u drastische verhogingen vòòr de komma zien!

   1. Original NL

    Nederland .. #roofstaat!!

    1. Zouaaf

     Zou dit wat zijn ?

     Wij willen:

     Radicale vereenvoudiging belastingstelselBelastingvrije voet van €20.000 euro voor iedereen.Invoeren tweetaks van 20 procent / 35 procent.Handhaving Hypotheek Rente Aftrek (HRA) totdat lagere belastingtarieven zijn ingevoerd.Afschaffing kinderbijslag na tweede kind.Afschaffing schenk- en erfbelasting (hierover is al belasting betaald).Stoppen met rondpompen van geld (toeslagen) via de belastingdienst.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.