FACTCHECK: Uitspraken Geert Wilders over klimaatverandering en -beleid, kloppen ze?

Afgelopen week ratelde Geert Wilders (PVV) tijdens het debat over klimaatbeleid een feitenlijstje op, die welhaast schokkend te noemen is. De feiten zouden volgens Wilders bewijzen dat ‘het klimaatbeleid totaal onzinnig is’. Daarna diende hij in de Tweede Kamer een motie in met het verzoek om ‘het klimaatbeleid door de shredder te halen’. Behalve de PVV stemde alleen Forum voor Democratie voor deze motie. Maar kloppen zijn uitspraken wel? 

Uitspraak 1: De aarde is slechts 0,8 graden opgewarmd sinds het begin van de industriële revolutie

Het is inderdaad waar dat in de afgelopen twee eeuwen de gemiddelde temperatuur op aarde is toegenomen. Volgens cijfers van NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS), die gegevens bijhouden over de gemiddelde temperatuur op aarde, lijkt wat Wilders zegt juist! Volgens NASA is de temperatuur op aarde sinds 1880 met zo’n 0,8 graden Celsius gestegen. De uitspraak van Geert Wilders over de omvang van de temperatuurstijging lijkt dus gestaafd te worden door wetenschappelijke data! We beoordelen de uitspraak dan ook als ‘waar’.

Opmerkelijk: NASA reflecteert in haar bewoordingen enig scepticisme over de veronderstelde relatie tussen CO2-deeltjes in de atmosfeer en de mondiale temperatuur. Zo stellen zij op hun website:

“The world is getting warmer. Whether the cause is human activity or natural variability—and the preponderance of evidence says it’s humans—thermometer readings all around the world have risen steadily since the beginning of the Industrial Revolution.”

Oordeel: waar

Uitspraak 2: In de 19e eeuw bestond ~0,03% van de atmosfeer uit CO2-deeltjes en nu ~0,04%

Geert Wilders vervolgde zijn toespraak met het benoemen van de relatieve verhouding van CO2-deeltjes in de atmosfeer. Volgens de PVV-voorman zou in de 19e eeuw zo’n 0,03% van de totale atmosfeer bestaan uit CO2-deeltjes. De verhouding zou volgens hem zijn gestegen naar zo’n 0,04% CO2-deeltjes in de atmosfeer in 2019. Als we kijken naar de gegevens die we nu tot onze beschikking hebben moeten we Wilders wederom gelijk geven.

Al is de meetmethode om CO2-deeltjes in de atmosfeer te ‘meten’ wel veranderd. De gegevens uit de 19e eeuw zijn geconstrueerd op basis van een analyse van de aanwezigheid van CO2 in ijskappen van Antarctica, terwijl de gegevens van nu op een meer precieze manier worden vastgesteld. Overigens zit er veel dagelijkse variabiliteit in de waarnemingen en neemt de snelheid van CO2-uitstoot toe.

Oordeel: waar

Uitspraak 3: 97% van de CO2-deeltjes in de atmosfeer komt daar van nature voor

Volgens Wilders is slechts 3% van de waarneembare CO2 in de atmosfeer afkomstig van mensen. Dit betekent dat 97% van de klimaatverandering, zoals deze wordt verondersteld, op conto komt van de natuur zelf. Maar klopt dit wel? Als we even gaan graven blijkt het vaststellen van menselijke CO2-uitstoot versus de natuurlijke uitstoot bijzonder lastig. Immers is het niet te zien of een CO2-deeltje afkomstig is uit een kolencentrale of van een koe. Toch is er enige informatie over te vinden.

Volgens News Scientist wordt 40% van de menselijke CO2-uitstoot geabsorbeerd door de natuur. Denk aan planten, die het gebruiken als voedstof. De oceanen zouden zo’n 332 gigaton CO2-uitstoot per jaar afleveren en de plantenwereld zo’n 220 gigaton per jaar. Menselijke CO2-uitstoot zou zo’n 29 gigaton per jaar zijn. Als we dan gaan rekenen dan komen we uit op een menselijke factor van zo’n 5% van de CO2-deeltjes in de atmosfeer. Daar moet wel bij gezegd worden dat de natuurlijke uitstoot van oceanen en de plantenwereld deel uitmaken van geen gesloten systeem waarbij CO2 ook weer wordt geabsorbeerd.

Verder weten we dus niet precies hoeveel CO2 daadwerkelijk van mensen afkomstig is en hoeveel van de natuur. Het blijft gokken. Ook voor Geert Wilders.

Oordeel: deels waar, moeilijk meetbaar

Uitspraak 4: Nederland is verantwoordelijk voor 0,35% van de mondiale CO2-uitstoot

Ondanks dat de verhouding tussen natuurlijke CO2 en de door mensen gecreëerde CO2-deeltjes in de atmosfeer moeilijk vast te stellen is, kan de menselijke uitstoot natuurlijk wel worden vergeleken op landelijk niveau. Volgens de leider van de PVV is Nederland verantwoordelijk voor slechts 0,35% van de mondiale CO2-uitstoot. Met een bevolking van zo’n 17 miljoen mensen, terwijl op aarde meer dan 7 miljard mensen wonen, is deze score ook niet verrassend. En het blijkt nog eens juist ook. Nederland is volgens haar eigen gegevens inderdaad 0,35% verantwoordelijk voor de mondiale CO2-uitstoot.

Oordeel: waar

Uitspraak 5: Het effect van Nederlands klimaatbeleid is 0,0007 graden

En als Nederland daadwerkelijk klimaatbeleid gaat voeren wat is dan de impact van de Nederlandse bijdrage aan de mondiale temperatuurdaling? Nou, die is volgens Geert Wilders heel erg klein, zo’n 0,0007 graden. En ook deze uitspraak is juist. Daarmee is de impact van het klimaatbeleid voor Nederland dus dermate klein dat het géén enkele zin heeft om klimaatbeleid gericht op CO2-reductie te ontwikkelen als China en andere landen niet meedoen. Of als landen als India en Ghana blijven groeien. We waarderen deze uitspraak dan ook als waar.

Oordeel: waar

Zoals u ziet krijgt zelfs de PVV het voor elkaar om een consistent verhaal over CO2, klimaat en klimaatbeleid te presenteren. De uitspraken van Wilders waren grotendeels waar en moeten dan ook worden meegenomen in de verdere discussie over het nut en de noodzaak van klimaatbeleid. Laten we hopen dat iedereen zijn oortjes goed open houdt bij het volgende debat over klimaatbeleid.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

192 reacties

 1. marco1

  Dus 1 keer een gok en de rest is waar. Geertje blijkt een wijs man te zijn.

  1. edoc431

   Ja mooi he fijn dat jij er ook zo over denkt lol

  2. Original NL

   Precies….stem PVV..(of FVD) als uw toekomst u lief is!!!

   1. Original NL

    En die 0.00007 graden is ook maar een uit de lucht gegrepen getal…kan ook 0.0000000000007 graden zijn….het enige wat deze getallen gemeen hebben is dat beide zijn niet meetbaar zijn!

    1. Original NL

     Beide niet meetbaar zijn……sorry.

     1. Dik

      +1

    2. tomygun

     O NL +5

 2. J.Rademaker

  Meten is weten, vervelend die satellieten.
  Nu de scholieren nog leren wat wetenschap is, je kunt ze het niet kwalijk nemen de onderwijzer wel.

  1. Michael

   Lol. Dit is geen wetenschap. Dit is het opratellen van percentages die klein klinken, ten einde een frame te bewerkstelligen dat het allemaal wel meevalt.

   1. Rien Noppen

    DDS heeft zich aan de kant van de klimaatsceptici geschaard en in dat frame kun je onbekommerd alternative facts aandragen.

    1. fockingworst

     @riennoppentrol zo voor vandaag stop ik ermee ga lekker mijn mandje in.
     @ wat een kansloos leven heb je toch..
     14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
     Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
     Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

     1. Rien Noppen

      Welterusten, lieverd.

     2. fockingworst

      @riennoppentrol trekt @sattytrol uit de kast. @riennoppentrol echt niet blijf hie om jou nog even gezelschap te houden en al je nicks nog eens kansloos voorbij te zien komen hahaha
      @riennoppentrol wat een kansloos leven heb je toch..
      14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
      Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
      Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

     3. Dik

      @Worst: Weet je wat het voordeel is van mijn script?

     4. fockingworst

      @dik ik weet het maar ik ben een beetje digibeet en is het er ook voor Android?

     5. Dik

      @Worst: Je bedoelt voor je telefoon? Dat gaat denk ik niet lukken.

    2. Teunis Dokter

     Bovenstaande feiten zijn geen alternative facts, maar zijn gebaseerd op gegevens waar klimaatpolitici zich ook op baseren: IPCC, NASA etc. Let wel: Wilders deed géén uitspraken over een eventuele causale relatie tussen CO2-deeltjes in de atmosfeer en de temperatuur!

     1. Satty

      Je bent jong. De oudjes willen de rekening zoals gewoonlijk doorschuiven. Dat het huidige maatregelen kritisch worden bekeken is terecht maar er zal wat moeten gebeuren. Insecten sterven in een tempo uit dat je als een teken kunt zien voor de ziekte van moeder aarde. Wees kritisch maar de oudjes moeten mee betalen, nu.

     2. fockingworst

      @sattytrol haalt insectesterfte erbij (wat absoluut wel degelijk niet goed is) alleen heeft die discussie GEEN ENKELE CORRELATIE MET CO2 of opwarming. (insecten gedijen juist beter bij hogere temperaturen)
      Maar hoopt waarschijnlijk. Dat ie hiermee punten scoort om de discussie richting zijn trollennicks te trekken.

     3. Raveltje

      Insecten sterfte heeft niet alleen met Co2,
      maar vooral met straling te maken.

     4. Vit

      @Teunis Dokter

      Het valt me op dat er helemaal niet over verstoring van de golfstromen wordt gerept, dat gebeurd namelijk als poolijs afkalft door opwarming en grote stukken in zee terecht komen, het klimaat wordt daardoor wereldwijd verstoord, die paar duizendste graden verschil hier zijn het punt niet, het gaat om het grote plaatje.

      Dat het klimaat van slag is lijkt mij duidelijk.

     5. Rien Noppen

      Ja, vit, het klimaat is van slag.

      Kun je ook nog zien dat de verhoogde CO2-uitstoot door de mens daarvan de oorzaak is, of durf je dat glashard te ontkennen?

     6. Vit

      @Rien Noppen

      Daar hebben we het vanmiddag al over gehad dat het de oorzaak is.

     7. Rien Noppen

      Prettig, beste vit, dat we hierover eens zijn.

      Nu nog proberen jouw partijleider ervan te overtuigen. Daarna kunnen we de discussie richten op de vraag hoe we het voor elkaar krijgen dat niet Nederland alleen de CO2-uitstoot gaat beperken maar wereldwijd.

     8. fockingworst

      @raveltje insectesterfte oorzaak
      Oorzaken zijn volgens de wetenschappers de intensieve landbouw, verstedelijking, pesticiden en klimaatverandering.
      Kunt u de straling verklaren?

     9. fockingworst

      Onze atmosfeer bestaat voor:
      – 78% uit stikstof
      – 21% uit zuurstof
      – 1% uit edelgassen
      – 0,038% is CO₂

      Van deze 0,038% produceert de natuur 96% zélf. De mens staat voor de andere 4%. De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor 0,00152%.

     10. Vit

      Rien Noppen

      Daarvoor moeten er eerst grote rampen plaats vinden die rechtstreeks met het klimaat te maken heeft, een plotselinge sterke afkoeling bijvoorbeeld.

      Heb je btw laatst gezien dat het in de woestijn van Arizona gesneeuwd heeft? Dat was daar nog nooit gebeurd.

     11. fockingworst

      Onze atmosfeer bestaat voor
      – 78% uit stikstof
      – 21% uit zuurstof
      – 1% uit edelgassen
      – 0,038% is CO₂

      Van deze 0,038% produceert de natuur 96% zélf. De mens staat voor de andere 4%. De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor 0,00152%.

     12. Rien Noppen

      @vit,

      Ik denk dat veel mensen instinctief wel aanvoelen dat het met het klimaat de verkeerde kant opgaat. We merken het nu al direct aan de hete zomers en de onwaarschijnlijk zachte winters.
      De natuurrampen vinden nu al overal plaats maar in ons veilige land zien we die ellende vooral op de televisie. Een paar stevige orkanen kunnen de Nederlander nog meer bewust doen worden van wat hij nu al zou kunnen weten. Ik hoop daar uiteraard niet op.

      Baudet heeft overigens een punt als hij zegt dat we deze rampen echt niet keren als Nederland alleen de CO2-uitstoot gaat terugdringen. Gelukkig is dit ook niet het geval maar teveel landen doen inderdaad nog niet mee.
      Ik denk wel (en ik denk dat dit ook de achterliggende agenda van Rutte c.s. is) dat Nederland als hoogtechnologisch land er goed aan doet hierin een voorhoederol te pakken. Dat is niet alleen goed voor de dominees maar vooral ook voor de kooplui.

     13. Rien Noppen

      “De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor 0,00152%.”

      Kennelijk is dat voldoende om een opwarming van 0,87 graden te realiseren.

     14. Vit

      @Rien Noppen

      Zoals ik vanmiddag al schreef, wat willen ze precies met het geld gaan doen?

     15. Siemien

      Onzin wat jij zegt, klimaat fluctueert altijd, natuurrampen zijn er altijd al geweest net als warmte tijd en ijstijd,

      Landen die niet meedoen met het klimaatakkoord.

      Afrika: 1,2 miljard inwoners, 714 x groter dan Nederland
      Rusland: 144,5 miljoen inwoners, 402 x groter dan Nederland
      Amerika: 325,7 miljoen inwoners, 231 x groter dan Nederland
      China: 1,3 miljard inwoners, 225 x groter dan Nederland
      India: 1,3 miljard inwoners, 77 x groter dan Nederland
      Iran: 82 miljoen inwoners, 38 x groter dan Nederland
      Colombia: 47 miljoen inwoners, 26 x groter dan Nederland
      Turkije: 80 miljoen inwoners, 18 x groter dan Nederland
      Irak: 39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

      Natuurlijk heeft Leugenclown Rutte een dubbele agenda, Rutte/Yasser/plaspop wil mensen op kosten jagen..
      co² heeft niets met het klimaat te maken.

      Onze atmosfeer bestaat voor:

      – 78% uit stikstof
      – 21% uit zuurstof
      – 1% uit edelgassen
      – 0,038% is CO₂

      Van deze 0,038% produceert de natuur 96% zélf. De mens staat voor de andere 4%. De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor 0,00152%

     16. Siemien

      “Kennelijk is dat voldoende om een opwarming van 0,87 graden te realiseren.”

      Nee Rientje, dom jochie, het laat de stupidity zien van de klimaathysterische religieuzen

     17. Vit

      @Siemien

      “Onzin wat jij zegt, klimaat fluctueert altijd, natuurrampen zijn er altijd al geweest net als warmte tijd en ijstijd,”

      Dat fluctueert altijd dat klopt en heeft ook veel met vulkaan uitbarstingen te maken waarvan er elk jaar wel een paar zijn en verandering van golfstroom door afkalvend poolijs, dat wij mensen debet zijn daarbij aan sterk verhoogde Co2 (een broeikasgas) sinds de industriële revolutie valt domweg niet te ontkennen.

     18. Rien Noppen

      “ dat wij mensen debet zijn daarbij aan sterk verhoogde Co2 (een broeikasgas) sinds de industriële revolutie valt domweg niet te ontkennen.“

      Dat lijkt me ook, maar toch is dat hier meer regel dan uitzondering.

     19. HEM

      Het is allang aangetoond dat IPCC én NASA de gegevens hebben verdraaid en aangepast om hun gelijk te halen.
      Als er iets moet worden bestreden is het de uitstoot van bijna alles, behalve CO2.
      CO2 is geen broeikasgas (in de mate waarin het voorkomt), het is niet giftig en het is een zeer belangrijke voedingsstof voor onze flora.
      Waarom dan CO2?
      Omdat ze dat zo lekker kunnen controleren en belasten.
      Het is de bedoeling iedereen tot onder bijstandsniveau te brengen en dan, Europees, de macht te grijpen.

      Stink er niet in: Stem PVV of FvD

    3. BB

     @Rien Noppen

     Ja, daar staat ondet andere de NASA bekend om… zucht…

     1. BB

      Ondet = onder

    4. Arie B

     Kom eens met sluitende tegenargumenten dan? Doe eens een poging?

    5. Koos sssss

     Dit artikel: https://opiniez.com/2019/02/12/het-creatieve-boekhouden-van-de-97-klimaatconsensus/robertbor101/ geeft heel treffend weer welke solide onderbouw de klimaatalarmisten doorgaans hanteren.

    6. Zozo

     Sinds wanneer ben jij een erkend klimaatspecialist?

    7. wheelboy

     Noppen trommel
     Realisme is ver te zoeken bij je
     Al zou er een ijstijd zijn . Dan nog zou jij het niet toegeven omdat het een Wilders uitspraak is . Maar wel vet willen betalen voor deze onzin . En een onderbouwde reactie vergeet maar .

   2. HendrikJan

    Noem jij dan eens percentages, aangaande dit onderwerp die groot zijn/lijken.

    Bv dat het waterniveau in de Noordzee, 1000 m/m hoger is als 80 jaar geleden.

    1. observer

     @Hendrik
     En 8000 jaar geleden 120 meter lager, dat is 7800 jaar zonder industriële activiteiten

     1. HendrikJan

      Zijn daar foto’s van of een film / video.?

   3. NoDoubt

    Beter dat dan als een kip zonder kop achter histerica aanlopen zonder onderbouwing.

   4. Zozo

    Opratellen?

  2. tomygun

   J.R +10

  3. Satty

   Heb je enig idee hoe de klimaatdeskundigen hier over spreken?

   1. tomygun

    Tuurlijk na een opleiding ben je een deskundige of expert
    Met 0.0 werk ervaring en om in de echte wereld pas tezien
    dat niet alle dingen zo zijn zo als zij in het boek staan .
    Dat is waarom de jeugd stom is veel weten maar geen praktijk .

 3. fockingworst

  Dit is allemaal oude info die je zo kan googelen.
  Ik heb ze hier vaak neergelegd zelfs vandaag nog.
  Co2 is voedsel voor de planten waterdamp is het gevaar voor temp stijging.

 4. Holysmoke

  Bravo voor dhr Wilders, held voor ons volk en cultuur en toekomst is deze man, hij heeft zijn vrije leven er voor opgeoffert al want al het geweld en gevaar is immers van links en consorte

 5. Joshie

  waar praten we nog over, ik heb de indruk dat slechts een handjevol mensen echt kunnen profiteren van de hele gekte met de beperking van de CO2 uitstoot… ja waar zijn we in godsnaam mee bezig, dames en heren ….

  1. HendrikJan

   Jij bedoelt het GROOTKAPITAAL, de elektr auto fabrikanten, de warmte pompen fabrikanten, de fabrikanten van de windmolens, enz enz.

   1. Spaanse kok

    Linkse anti-kapitalisme HJ is ook weer van de partij

    1. HendrikJan

     Even voor de goede orde kok.
     Joshie vraagt het aan dames en heren.
     Niet aan een Spaanse kok.

   2. fockingworst

    @hj u bedoelt de groot kapitalen die zeer korte lijntjes hebben met onze overheid die ons volledig uitknijpt en nu zelfs tot het gaatje gaat bij de burgers?
    @hj u bedoelt de klimaatterroristen, de mensen waarvan we over 30 jaar zeggen :tja daar zat een steekje los.
    Of de generatie die over 10 jaar word geboren co2 probleem, welk probleem? Gewoon omdat het niet bestaat het is klink are onzin het is vooral waterdamp die het broeikasgas is.

   3. Raveltje

    Hendrik Jan
    Juist daar gaat het om en dat grote kapitaal heeft dan
    ook nog met de industrie te maken
    Dan het gif uit oorlogen,je ziet het niet maar is er wel
    En straling uit allerlei apparatuur daar hoor niet veel over
    Het ergste is dat je gedwongen wordt er aan mee te doen
    Juist die kiezers die bij de vuilnis gezet zijn weten
    dat het om geld en macht gaat

 6. Rien Noppen

  Teunis demonstreert zijn klimatologische kennis.

  1. marco1

   Maar meneer Noppen u b3nt inmiddels uw meerdere wat betreft klimatologische kennis inmiddels ook wel tegengekomen hier toch?

  2. tomygun

   Niks noppes welke kennis is er nodig om tezien dat
   de rekening nu veel hoger is dan een jaar terug ?

   1. tomygun

    Maar natuurlijk het inkomen is het zelfde omhoog gegaan .
    FF voor de jan lul de kosten zijn omhoog gegaan? MAAR
    er is niets veranderd, olie kost minder gas pompen zij
    nog steeds op voor de selfde kosten .
    Daar is maar 1 word voor , OPLICHTERS!

 7. Rien Noppen

  Met even googelen kun je de feiten eenvoudig noteren”


  Global Temperature Anomaly.svg
  Gemiddelde temperatuur 1880–2017. Het gemiddelde van de periode 1951–1980 is als referentie genomen.
  Opwarming van de Aarde map.png
  Regionale verdeling van de mondiale temperatuurverandering in de periode 2008–2017 ten opzichte van het gemiddelde van 1951–1980.
  Carbon Dioxide 800kyr-nl.svg
  De concentratie CO2 is sinds de industriële revolutie sterk toegenomen.
  Onder opwarming van de Aarde, in het Belgisch-Nederlands ook klimaatopwarming genoemd, wordt de stijging van de wereldtemperatuur sinds de pre-industriële periode verstaan. De gemiddelde temperatuur van de aardse atmosfeer op grondhoogte was in de periode 2006–2015 ongeveer 0,87 °C (0,75-0,99 °C) hoger dan in de periode 1850–1900.[1] Deze opwarming gaat gepaard met andere mondiale klimaatveranderingen, zoals veranderingen in de regenvalpatronen en woestijnvorming.

  Onder klimaatwetenschappers is het onomstreden dat de gemiddelde temperatuur op Aarde sinds halverwege de 20e eeuw is toegenomen. Ook over de oorzaak is er consensus: deze trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, wat op zijn beurt het gevolg is van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en agrarische activiteiten. Inmiddels zijn ook het publiek en politici in meerderheid de mening toegedaan dat er een klimaatprobleem bestaat en dat dit in belangrijke mate door menselijk toedoen is ontstaan.

  Modelberekeningen, geëvalueerd in de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), geven aan dat in 2100 de temperatuur op Aarde 1,6 °C (0,9-2,3 °C) hoger zal zijn dan tussen 1850 en 1900 wanneer men broeikasgasuitstoot sterk vermindert. Andere emissiescenario’s komen uit op temperatuurstijgingen tussen de 2,4 en 4,3 °C (1,7-5,4 °C) boven het pre-industriële niveau.[2]

  Met name temperatuurstijgingen van meer dan 2 °C brengen grote veranderingen met zich mee voor mens en milieu, onder andere door zeespiegelstijging, toename van droogte- en hitteperioden, extreme neerslag en afname van biodiversiteit.[3] Een temperatuurstijging van 2 °C heeft veel verstrekkendere gevolgen dan een stijging van 1,5 °C.[4][5][6]”

  Zo ingewikkeld is het allemaal niet.

  1. fockingworst

   @riennoppentrol heeft uren zitten goochelen om het gewenste resultaat hier neer te leggen naar zijn smaak, het zijn geen officiële cijfers maargoed eens een trol altijd een.. Teunis komt met officiële nasa rapporten dit is toch een instantie die qua klimaat niet afhankelijk is van subsidie.
   @riennoppentrol wat een kansloos leven heb je toch..
   14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
   Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
   Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

   1. fockingworst

    Bovendien beheerst nasa bijna ALLE DATA VANAF satelieten, de amerikanen lopen qua sateliet techniek mijlen voor op de Europeanen.
    De satelieten kunnen vrijwel alles meten de samenstelling van lucht vanaf de aarde tot de thermosfeer.
    De rest van de data die op de grond en in de zee ijs etc word vastgelegd, word gedeeld gedeeld door alle weermannen wetenschappers etc.

   2. Rien Noppen

    Nee hoor, ik opende de Wikipedia-pagina.

    Kun jij vast ook.

    1. fockingworst

     @riennoppentrol haha Wikipedia is leuk voor algemene info, als het om politiek gerelateerde zaken gaat is wiki ultra links.
     Als zelfs greanpeace het co2 verhaal al openlijk begint bekritiseren dan klopt het co2 geloof niet.
     U is en blijft een trol, daar is niemand hier die daar over twijfel.

     1. Rien Noppen

      “Als zelfs greanpeace het co2 verhaal al openlijk begint bekritiseren dan klopt het co2 geloof niet.”

      Helder hoor.

      🙂

  2. marco1

   Met alle kennis die je kunt h ebben over dat klimaat gebeuren als zelfs ren kennisloos figuur als ik inziet dat je niks tot nauwelijks iets kunt doen om het klimaat te sturen hoe eigenwijs ben j e dat als je zinloze met hoge kosten gepaarde maatregelen dan toejuicht.

  3. tomygun

   LUL noppes ga weg met je geswam jij en niet een van je
   linkse mafklapers vrienden is in staat om de temperatuur
   te regelen op aarde wel in dat hok waar je zit.
   Dit is gelijk aan je ziet iemand verzuipen maar je duikt
   er niet in om dat je niet kan zwemmen .
   Je lult uit je nek omdat jij beweerd dat iets wel kan
   en ieder normaal persoon heeft de stelling het kan niet .
   Tuurlijk mag je tegen deze steling in gaan en laat ons
   even zien hoe jij dat wil doen ,maar vraag niet om geld .

   1. Rien Noppen

    beweert

    1. fockingworst

     @riennoppentrol niks op de inhoud dan maar de verpakking Op zijn trolliaans.

     1. Dik

      @Worst: Volstrekt negeren, daar heeft hij het meeste last van. Bovendien heeft hij daar het volste recht op.

  4. Siemien

   €1.000.000.000.000 voor 0,0000007 graden zo ingewikkeld is het niet.

   Hier nog 1tje voor jou..

   Landen die niet meedoen aan het mondiale klimaatakkoord:

   Amerika, 325,7 miljoen inwoners = 231 x groter dan Nederland
   Rusland, 144,5 miljoen inwoners = 402 x groter dan Nederland
   Colombia, 47 miljoen inwoners = 26 x groter dan Nederland
   Turkije, 80 miljoen inwoners = 18 x groter dan Nederland
   Iran, 82 miljoen inwoners = 38 x groter dan Nederland
   Irak, 39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

   Dit zijn nog eens feiten en dan zal Nederland haar hele economie overhoop gooien.

   € 1.000.000.000.000

   1. Dik

    @Siemien: +1

 8. HendrikJan

  De totale gekte in Nederland, om de PVV onderuit halen wordt iedere dag afgestraft.

  Het is geen enkele optie, om te verklaren dat Wilders altijd gelijk heeft, maar vertel dan als Linkse wegkijkers, waar zijn verhaal niet klopt.

  Voor de rest is het CORDON SANITAIRE geen verzinsel.

  Links Nederland zit niet te wachten op de echte waarheid en die is toch simpel, niet de kiezers in Nederland bepalen de landspolitiek, maar een groep die achter gesloten deuren de lijnen voor Nederland uit zet. die bepalen de Nederlandse politiek.

  En Rutte is hun lichtmatroos, inclusief zijn leugens en het dumpen van 1,4 Miljoen PVV kiezers bij het grof vuil.

 9. Eugenie de la Fleur

  Ja precies! Een echte zwendel deze klimaatverandering… over een paar weken komen Wilders en Baudoir aan de macht en deze duo gaat er voor zorgen dat het wel goed komt met Nederland. Let maar op 🙂

  1. marco1

   Hahaha altijd lachen met dorpsgek de la fleur

  2. fockingworst

   @eugeniedelafleurtrol wat een kansloos leven heb je toch..
   14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
   Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
   Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

 10. Korporaal Monty

  Met zoveel waarheden kan het niet anders dat Wilders de verkiezingen gaat winnen.
  Zoniet zijn de verkiezingen gemanipuleerd.

  Wilders wordt eind van dit jaar minstens president.
  Kan hij eindelijk ‘zijn’ agendapunten uitvoer.

  1. marco1

   Nou dat zou mooi zijn. Mag ik dan de eerste zijn die vooraf afscheid van u neemt? Houdoe en bedankt monty zoals wij hier gebruiken te zeggen. Of powned moet weer interessant worden dan zijn we hetgezever over Wilders van u ook kwijt misschien.

   1. tomygun

    Marco je hebt gelijk dat is ook bull .
    Trouwens Houdu is bijna gelijk aan Luxembourgh
    houdi simpel een groet .

   2. Satty

    Hij heeft anders meestal wel goede punten.

   3. Korporaal Monty

    marco1
    “Nou dat zou mooi zijn. Mag ik dan de eerste zijn die vooraf afscheid van u neemt?”

    Maar denk jij dat Wilders ooit minister president wordt?
    Dus laat dat afscheid nemen maar.

    Wilders was trouwens ook zo stoer om op voorhand de samenwerking met Rutte op te zeggen.
    Het gevolg, hij stond te stampvoeten om alsnog met Rutte mee te mogen regeren.

    1. marco1

     Monty ik denk dat Wilders nooit president word en als ik heel eerlijk ben dan hoop ik het ook niet. Maar ik st a niet bekend om mijn denk en, wat denkt u eigenlijk?

     1. Korporaal Monty

      “wat denkt u eigenlijk?”

      Als je het na 20 jaar pluche plakken niet verder heb geschokt dan de oppositie en je partij nog steeds 1 lid heeft.
      Heb je niet de competities om minister president te worden.

      Dan kan je er beter mee stoppen.

 11. Satty

  Insecten sterven in een ongekend tempo uit. Er zullen maatregelen moeten worden genomen, dat de huidige kritisch worden bekeken is terecht maar afwachten is geen optie, men wil de rekening gewoon weer doorschuiven.

  1. marco1

   Uiteindelijk gaat de aarde ten einde. Waarom vertragen? Dit wat de mens zelf heeft gecreëerd laat het op zijn beloop er moet een generatie de laatste zijn en de komende 10 zijn het echt nog niet. Wat betreft Monty , pint of niet hij kon op powned zijn gelul over Wilders toch kwijt? Ik weet niks , kan niks alleen hier was ik de enigste die uniek was met misplaatste zinloze grappig bedoelde opmerkingen waarom moet hij een 2e zijn? Gun mij ook iets.

   1. Satty

    Hahaha. Ik vind die over monty goed. Denk niet dat ik in jouw imago trap, jij bent een slim geslepen mens, positief bedoeld, geslepen is niets mis mee.

    Ik gun degenen na mij ook wel wat moois en niet de rekening van de oudjes betalen.

    1. marco1

     Ja ik gun iedereen het beste ook die na mij komen en daarna en daarna en daarna. Maar het heeft zo weinig nut. In mijn ideale wereld en manier van leven was dit allemaal niet aan de orde geweest m aar ik besef me dat di e ideale wereld niet bestaat en niet te realiseren valt dus neem het zo het is. Maak er gewoon zelf geen bende van en p robeer een alles en iedereen te benaderen zo je h et zelf ook zou willen meer kun je lijkt mij niet doen. Maar het vast mijn simpelheid zijn die het grote geheel niet vat.

    2. tomygun

     Zeker je sweet kliertjes werken voor wat extra inkomen
     naast je uitkering .

  2. tomygun

   Hut dit is al oud nieuws je vergeet er bij tezeggen over 100 jaar .
   Zoek voor een baan maar nee een afro is tevreden met een
   uitkering .

 12. tomygun

  Het maakt niets uit of ze wel of niet kloppen .
  Je rekening veteld je dat zij wel kloppen
  en zo wil ook de belasting jou vertellen dat zij
  wel kloppen .
  Je moet toch wel trots zijn op deze deskundige
  amtenaren.
  Laat deze hufters maar eens met 900 euro in de
  maand rondkomen .

 13. RPML

  Voor alle Duitssprekenden: een KLIMATOLOOG die de onzin van CO2 als ‘aanwijsbare’ reden verwerpt en helder uitlegt waarom het alleen al vanuit natuurkundige basisregels niet mogelijk is dat CO2 de oorzaak is van de opwarming van de aarde:

  youtu.be/5HaU4kYk21Q

  Onze huistrol, klimatoloog, energiedeskundige en pseudo Iraakse minister van Informatie zal hier uiteraard weer op gepaste wijze op reageren, uiteraard weer voor zijn eigen eeuwige roem! Succes jongen!

  1. fockingworst

   @rmpl +++ ga direct de link bekijken.

  2. Rien Noppen

   Niet zo rancuneus, RMPL. Je kunt je lastig handhaven in inhoudelijke discussies maar kleingeestig op de man spelen brengt je niet tot meer inhoudelijk inzicht.

   1. BB

    @Rien Noppen

    Je bedoelt jezelf neem ik aan? Geen inhoudelijk antwoord en dan gaan zeuren over taalfouten?

    1. RPML

     Zelfs mijn naam correct schrijven lukt de Noppentrol niet!

     1. Dik

      @RPML: Mooi uiteengezet, heerlijk ingekopt, zo lees ik ze volgaarne!

      +1

   2. tomygun

    WHO is talking? goed ik neem aan dat je in een inrichting
    zit en tegen alle gesloten deuren met je kop bent
    aangelopen geef de moet niet op ook voor jou gaan de
    deuren open ( als je de pijp uit bent ) .

   3. marco1

    Nou meneer Noppen nu weet ik niet of ik ooit op de man speel maar mocht d at zo zijn dan excuus dat is niet de bedoeling. Maar ik als n neutraal toeschouwer heb met mijn beperkte inhoud toch het idee dat RPML heel goed weet waar hij het over heeft. Ikvertrouw in deze meer op zijn woord dam de uwe en dat terwijl ik ook in u kennis en oordeel een hoop vertrouwen heb. Ik denk dát RPML een verstandig en deugdelijk mens is en hoop dag hij in kabinet Baudet1 een ministerpost gaat bezetten. Maar mocht er een Klaver1 komen dan hoop ik dag u een ministerpost bezet al zal ik d an wem genoodzaakt zijn te gaan emigreren daar ik niet van plan ben iets te k aten wat ik nu wel doe.

    1. Rien Noppen

     “Ik denk dát RPML een verstandig en deugdelijk mens is en hoop dag hij in kabinet Baudet1 een ministerpost gaat bezetten.”

     Dat moet de heer Baudet met klem worden ontraden.

     🙂

     1. RPML

      Een staatssecretaris-schap is het hoogste wat hij mij bij de laatste ontmoeting aanbood, meneer Noppen heeft om onbekende redenen dan toch een punt, tenzij Thierry nog van gedachten wisselt…

     2. tomygun

      Taal neuger nada noppes , yep vingertjes dag en dat
      Oke je leerd het wel .

    2. marco1

     @RPML:Ah als u wilt d an kan ik Baudet wel een mailtje sturen met mijn advies daar zal hij vast gehoor aangeven en op zitten te wachten.

     1. RPML

      Hij weet wie ik ben 😉

   4. tomygun

    Nada Noppes , FF voor de goede orde wat bedoel jij
    met inhoudelijk ? niet nu not ever heb ik je betrapt
    op dat , wel veel ik denk en ik neem aan en niet
    tevergeten al de als!

  3. tomygun

   RPLM , +5

  4. Siemien

   Onze atmosfeer bestaat voor:

   – 78% uit stikstof
   – 21% uit zuurstof
   – 1% uit edelgassen
   – 0,038% is CO₂

   Van deze 0,038% produceert de natuur 96% zélf. De mens staat voor de andere 4%. De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor 0,00152%.

   1. Siemien

    Om even aan te geven waar het om gaat en naar welke flauwekul we luisteren, buiten dit, is het belangrijker dat boskap moet wordt gestopt, dit zijn namelijk de longen van onze aarde die overigens co² nodig hebben om zuurstof te maken…

   2. fockingworst

    @siemien helemaal juist.
    Alleen kan je dat de klimaattrollen niet wijs maken, ze willen dat ook niet.

   3. Piet51

    @Siemien
    Als je hiermee wilt aantonen, dat een zo kleine hoeveelheid ongewenste stof nooit veel effect kan hebben, moet je eens een minuscuul druppeltje VX zenuwgas op je huid laten vallen en kijken wat er gebeurt.

    Maar je begrijpt natuurlijk, dat het om evenwicht gaat. Er wordt al heel lang CO2 geproduceerd door rotting en levende wezens en door planten opgenomen. Zolang dit in evenwicht is, is er niets aan de hand en profiteren planten ervan door zuurstof te maken, waar wij dan weer van profiteren. Maar als dat evenwicht miniem wordt verstoord en de CO2 concentratie gaat afwijken van het gewenste evenwicht zou je problemen kunnen krijgen. Klimaatalarmisten bevestigen dit, klimaatsceptici zetten hier vraagtekens bij. Die percentages spelen daarbij geen enkel e rol.

  5. Piet51

   @RPML
   Deze Duitse klimatoloog, Klaus-Eckart Puls, wordt op verschillende sites afgedaan als een ondeskundige, niet-erkende wetenschapper, die aangesloten is bij een politieke, dus geen wetenschappelijke, organisatie, EIKE (Europäisches Institut für Klima & Energie).

 14. Piet51

  Hoe moet dat nu? Baudet heeft het over een temperatuurdaling die 10% is van de daling van Wilders. Baudet noemt steeds 0,00007 graden.

  1. Gekko

   Niet zo mierenneuken, Piet51. Zelfs al is het 10x zo veel, je merkt er nog steeds niks van.

 15. TD

  Geert had zich goed voorbereid,klinkt beter als het verhaal van Jesse Klaver.

 16. lIN-T

  Die hele klimaathysterie doet me denken aan de propaganda van Nazi Duitsland in de jaren 30, toen werden ook een heel volk opgejut en voor de gek gehouden.

  De klimaatjugend heeft al van zich laten horen, heel eng deze gehersenspoelse klimaatnazi kinderen.

  1. marco1

   U was er toen bij?

   1. lIN-T

    Ik heb er genoeg over gelezen en ik ben wijs genoeg om massahysterie te benoemen. Is dit een verkapte manier om mij af te zeiken? Beter je best doen, probeer nog maar ik ben klaar voor figuren zoals jij.

    1. marco1

     Nee hoor ik zeik niemand f dus u ook niet ik vind alleen vergelijkingen met nazi duitsland nergens een vergelijk mee. Maar wel fijn dat u er klaar voor bent.

     1. Siemien

      Vindt je Marco? lIN-T heeft gelijk, de vergelijking is stuitend zelfs, toen waren het de joden nu is het de klimaat, hysterische taferelen, kinderen die een grote bek hebben nog nooit 1 energierekening betaald in hun leven, bewust spijbelen wat tegen de WETTELIJKE regels is Marco!

     2. marco1

      Dat vind ik ja. Dat was een verschrikkelijke periode die vele onschuldigen levens heeft gekost en daarmee een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid. Het opjutten van kinderen en mensen bang maken voor wat co2 staat in geen verhouding tot het aanzetten van haat en massamoord. Maar slechts mijn mening hoor en als iemand dat als persoonlijke aanv al of afzeiken ziet d an mag dat e wat voor figuur die mij dan verder ziet za l mij eigenlijk aan de reet roesten

    2. Piet51

     @lIN-T
     Ik begrijp je vergelijking. Maar een heel groot verschil is de onderbouwing door serieuze en terzake deskundige wetenschappers van de klimaattheorie in tegenstelling tot de wetenschappelijke steun indertijd, laat staan de onderbouwing, van de Nazi-rassenleer en de visie op Duitsland in de wereld. De massahysterie uit de jaren dertig en daarna staat in geen enkele verhouding tot de rationele zorg die mensen van vandaag hebben ten aan zien van de opwarming van de aarde.

     Ik zou het om willen draaien. Als er al sprake is van hysterie, dan wordt die vooral opgefokt door mensen als Baudet en Wilders, die maar blijven hameren op de nog niet berekende grootte van de investeringen, de kosten waar burgers mee te maken krijgen en het effect wat dat allemaal zou hebben. E.e.a. niet onderbouwd, nog niet uitgewerkte keuze van maatregelen en de financiering ervan, gebouwd op onzekerheden, zonder ook maar enige steun van een grote groep wetenschappers. Die 97% consensus onder klimaatspecialisten is er echt, ondanks de tegenwerpingen van klimaatsceptici. Kijk op klimaatverandering.wordpress.com.

     1. Dik

      “Die 97% consensus onder klimaatspecialisten is er echt…”

      Nee hoor, daar is allang geen consensus meer over.

     2. Piet51

      @Dik
      Kijk eens op klimaatverandering.wordpress.com en type “consensus” bij de zoekfunctie. Er verschijnen een aantal rapporten die die consensus onderbouwen.

 17. Ries

  Wie de fora een beetje volgt, heeft ontdekt dat de trollenbak zo tegen negenen, half tien een verlaten nest is. Wellicht hebben ze nog een onderling onderonsje bij een stevige joint om ons opnieuw morgen te vervelen met hun oeverloze gezeik. Of ze moeten thuis komen bij bakfiets-mammie voor hun bordje brinta, zo vlak voor het slapengaan. Dat is zo het beeld dat ik heb van deze oervervelende stakkers. Ik zie de oorzaak in een overdreven verwennerij in hun jonge jaren door hun reeds genoemde bakfietsmamma.
  Ik weet, het heeft niks met het onderwerp te maken, maar indirect toch weer wel.

  1. marco1

   Misschien gaan ze vroeg slapen omdat de arbeid morgen roept?

 18. Piet Klein

  De feiten kloppen. Maar ik kan makkelijk een verhaal houden dat heel weinig zout in uw thee is gedaan en toch zult u de thee als uitermate zout ervaren. Het is zeer duidelijk dat een hogere CO2 concentratie leidt tot een temperatuurstijging, dat er mogelijk versnellende effecten zijn. Zo kan het zijn dat de zee CO2 absorbeert maar op een gegeven moment verzadigd is niet meer absorbeert. Het kan zijn dat het ijs in de buurt van noordpool smelt en daardoor methaan, een ander broeikasgas, de atmosfeer in komt en hoewel de concentraties van CO2 en methaan misschien absoluut laag zijn is het effect op de temperatuur vergelijkbaar met het zout in uw thee. Ook klopt de stelling dat aarde over lange bestaan schommelingen heeft gemaakt door natuureffecten die grotere impact misschien hebben gehad dan de menselijke activiteit nu, maar de menselijke activiteit nu is een zeer waarschijnlijke belangrijke factor nu in de stijging van temperatuur. En hoe beperkt ook 0,8 graad tot meer dan 2 graden temperatuur stijging ook is het heeft drastische effecten op de leefbaarheid van de aarde. Het is uitermate waarschijnlijk dat de uitstoot effect heeft. En mocht er beperkte kans zijn dat het niet zo is, dan is het nog geen probleem als je de uitstoot beperkt. Maar is het effect er wel en doe je niets dan zal er een drastische impact zijn op de leefbaarheid van de aarde die je nagenoeg niet meer kunt terugdraaien.

  Ook klopt de stelling dat het effect van Nederland met 17 miljoen inwoners gering is op een wereldbevolking van meer dan 7 miljard. Een dure drastische aanpak in Nederland waarbij niemand verder mee doet is een zinloos spoor. Het is ook bijzonder dat in de Parijse akkoorden geen akkoord is gemaakt over het stabiliseren van de bevolking door bijvoorbeeld te streven naar gemiddeld één nakomeling per mens. Een internationale aanpak is noodzakelijk.

  Voor Nederland is een slimme aanpak die niet overdreven duur is zeer het overwegen waard. De plannen van de coalitie zijn bagger mega duur, misschien amper realiseerbaar. En de doemscenario’s van prutsende overheid lijken zeer waarschijnlijk, denkt u aan de missers met hoge snelheidstrein project, falende reorganisatie belastingdienst, falende UVV en er zijn er nog veel meer.

  We dreigen nu in aanloop tot de verkiezingen een verkeerde keuze te krijgen namelijk een coalitie die waardeloze plannen presenteert duur en vooral ook duur voor de burger en nieuwe rechtse partijen die de problematiek lijken te ontkennen.

  Het is hoog tijd dat er actie komt, niet alleen in Nederland maar ook in Europa. Ook in Europa is klimaat voor Rutte een onderwerp dat niet aan de orde hoeft te komen als je aanneemt dat hij de belangrijkste onderwerpen in z’n lezing laat komen.

  Een alternatief is inzetten op kernenergie. Heeft ook nadelen vanwege het afval maar dit nadeel lijkt het te gaan verliezen op het zeer waarschijnlijke nadeel van CO2 uitstoot. Met kernenergie kunnen we overstappen op Waterstof, dat is aantrekkelijk omdat we dan ons gasnet kunnen gaan gebruiken, auto’s op waterstof kunnen laten rijden en daarmee geen vervuilende accu’s gaan gebruiken die ook het CO2 voordeel sterk verminderen. Een tweede belangrijk voordeel is dat we minder afhankelijk worden van gas en olie uit landen waar misschien niet zo graag afhankelijk van willen zijn.

  Of dit het beste voorstel is of dat er nog betere voorstellen zijn, ik hoor het graag maar waar ik echt zeer teleurgesteld in raak is dat we dreigen te kunnen kiezen tussen waardeloze plannen, de bagger van de coalitie of geen plannen van nieuw rechts. Het is geen keuze en het realisme lijkt te zijn verdampt.

  Niet helemaal overtuigd van de CO2 effecten, doe een beetje zout in je thee, heel weinig maar.

  1. Rien Noppen

   Ja, een temperatuurstijging van 0,87 graden is bijna halverwege de 2,0 graden die de planeet in grote problemen brengt:

   “Met name temperatuurstijgingen van meer dan 2 °C brengen grote veranderingen met zich mee voor mens en milieu, onder andere door zeespiegelstijging, toename van droogte- en hitteperioden, extreme neerslag en afname van biodiversiteit. Een temperatuurstijging van 2 °C heeft veel verstrekkendere gevolgen dan een stijging van 1,5 °C.”

   1. marco1

    Mensen met een gevoelige huid gewoon iets beter insmeren met de juiste factor tegen de zon en voor wie niet t egen regen kan er zijn tegenwoordig vast wel waterdichte regen pakken.

   2. fockingworst

    @riennoppentrol copiert al gore’s filmpje.. Haha
    Het punt is u weet noppes en de klimaatwetenschappers beginnen steeds meer openlijk te twijfelen aan de iccp modellen waar ze zelf aan hebben gewerkt.
    Zelfs greanpeace uit openlijk hun twijfels over de modellen van de correlatie tussen co2 en temp.
    De huistrol weet niks.

 19. Christina

  Wilders heeft zoals gewoonlijk gelijk maar ja dat zal wel weer naast hun neergelegd worden.
  En even tegen die irritatiemuts hier met haar `oudjes` toen die `oudjes` jong waren gingen die boodschappen doen met hun tas, geen plastic tasje, werden de groeneten en fruit door de groenteboer verpakt in kranten, geen plastic tasjes, gingen ze naar de slager en werd het vlees verpakt in papier, geen plastic verpakkingen.
  En ja ze hadden kolen kachels of oliekachels want andere kachels waren er vroeger niet, water werd verwarmd op het gasfornuis want warm water was er niet en er was ook geen mac donalds of een kc, auto`s reden er haast niet want niemand had het geld om die te betalen.
  Dus niet de schuld bij de `oudjes`leggen, maar als je dan een schuldige aan wil wijzen doe dat dan bij de regeringen en de vervuilende fabrieken.
  En de sterfte onder de insecten komt door de pesticiden die gebruikt word en dat heeft niets met het klimaat of met de `oudjes`te maken!!
  U is verder een irritant figuur!!

 20. PMG

  Al met al is er dus geen enkele reden om hals-over-kop als een idioot iedereen van het gas af te halen en een hoop flauwekul aan te smeren.

  Dijkverhoging lijkt een stuk zinniger! Net als een tweede nationale luchthaven in de Markerwaard. Verder kernenergie.

  1. Siemien

   Bomenkap moet stoppen, 40 voetbalvelden per minuut wordt gekapt, bomen zijn de longen van de aarde..

   1. PMG

    Volgens de satelliet neemt het groen juist toe.

    From a quarter to half of Earth’s vegetated lands has shown significant greening over the last 35 years largely due to rising levels of atmospheric carbon dioxide, according to a new study published in the journal Nature Climate Change.

    1. Vit

     Op satellietfoto’s zijn ook hele vlaktes fytoplankton te zien in de oceanen, deze leven van Co2.

    2. Siemien

     Op jaarbasis wordt een gebied zo groot als Utrecht, Flevoland, Gelderland weggekapt..

  2. Troelstra

   “Waarom is kernenergie zo vloeken in de linkse klimaatkerk?”, vraag ik me dan af.

 21. Troelstra

  Steek deze maar in je broekzak!

  En omdat ik zeer veel waarde hecht aan gerechtigheid, rechtvaardigheid en de waarheid neem ik dit in overweging wat ik 20 maart ga stemmen. Dat zou zomaar eens de PVV kunnen zijn.

 22. Troelstra

  En Geert Wilders heeft dus andermaal gewoon weer gelijk. Waarvan akte.

 23. Bes Tolen

  Vergeten wordt de massa immigratie. Nu is in Nederland al minstens twintig procent van de bevolking massa immigrant. Een groot deel daarvan betaalt de eigen energierekening niet eens maar krijgt alles cadeau. Zo is het toch? Welaan, als nu iedereen (want we mogen niet discrimineren) die zijn energierekening niet zelf kan of wil betalen naar Afrika vertrekt en daar in een hutje gaat wonen, zijn we binnen de kortste termijn van alle gelazer af. Alle. Nou ja, we laten eerst al die massa immigranten vertrekken natuurlijk. Logisch.
  We doen gewoonweg niet veel meer dan rustig aan. Aan de jeugd hoeven we niet te denken want die zijn al niet meer toerekeningsvatbaar. Geïndoctrineerd als deze jeugd van nu is. Zelfs al vergeleken met de mensen van tien jaar ouder, is het verschrikkelijk. We redden het nog wel. Die jeugd van nu is toch een verloren zaak.
  Alleen al bij en in Rotterdam kan voldoende bezuinigd worden. Daar zit de grote vervuilers. Als dat inderdaad nog niet voldoende zou zijn, heb je nog troep in de Eemshaven, die opgeruimd kan worden. De zee is ook nog eens dichtbij.
  We hebben een heleboel niksnutten in Nederland. Dat begint uiteraard bovenaan. Stuur ze allemaal weg. Ze worden overal met open armen ontvangen. Zeker weten. De koning en zijn gevolg zoals die opstandige tandarts (of hoort die er soms niet bij?), de oud koningin en haar superlinkse vrienden. Al die maffe regeringen, rood en blauw en zo meer gebekte Kamerleden, die we hadden. De grote vergelers en verzwarters. Noem maar op. We hebben ze echt niet nodig. Gewoon een kwestie van wegsturen. Gemakkelijk zat.
  Amsterdam is ook veel te vol. Daar deugt niks. Toch als eerste daar grote schoonmaak. Moeten ze zelf toe worden gedwongen. Het aantal illegalen moet ook worden geteld. Ook een tweede keer want het moet wel eerlijk. Moet je ook per nationaliteit doen. Jammer dat vrijwel iedereen daar niet goed kan tellen.

  1. EmC2

   Mijn vrouw is Engels ik ben Nederlands, daardoor zijn mijn kinderen (NL spreken, NL paspoort) ook allochtoon volgens de definities. In uw verhaal zijn o.a. mijn kinderen de boosdoener. Uw xenophobic wordt u echt ingepraat.

   U moet nagaan wat stoort me aan allochtonen (burka!) en dat ter discussie stellen en niet alles wat politiek roep napraten.

   1. Dik

    E=MC²: Geinig hoe een geïntegreerde, westerse Nederlander, zijn kinderen vergelijkt met allochtone nieuwkomers, met een doorgaans islamitische achtergrond, die zo’n vergelijking helemaal niet aankunnen. Bovendien kosten die nieuwkomers de belastingbetalers letterlijk miljarden aan gratis huizen, geld, en zorg. Ik kan er veilig vanuit gaan dat jij je aan de linkerkant van het politieke spectrum bevindt?

 24. Roel van de Laak

  Klimaatgekte als nieuw geloof/kerk; maak mensen bang, dom, en arm en pak de macht!

 25. EmC2

  CO2 is natuurlijk symbool politiek, probleem is wel dat we Gas is Slochteren in 1 generatie er doorheen hebben gejaagd. Als je kijkt naar Loodrechtse en Vinkeveense plassen die door turf afsteken zijn ontstaan, kan je een voorstelling maken hoe groot het gat in Groningen is. Gas uit Rusland is ook een keer op.

  Overheid moet ophouden met symbool politiek (net als weghalen letters IAmsterdam) en werkelijke problemen aanpakken. Dan is er geen discussie over waar/niet waar enkel over de prijs.

  Ga Milieu & Energie splitsen.
  A. Minder verbruik fossiele brandstoffen
  B. Meer doen voor milieu (is methaan gas afvangen niet nog beter voor broeikaseffect dan CO2).

  1. Rien Noppen

   Nee, helaas is de noodzaak de uitstoot van CO2 terug te dringen geen symboolpolitiek. Het betreft de leefbaarheid van onze planeet, een probleem dat groter is dan waar de mensheid ooit voor heeft gestaan.

   1. fockingworst

    @riennoppentrol heeft last van zware hersenschade, daarom komt hij iedere dag precies het tegenovergestelde verkondigen van wat de andere mensen van mening zijn. Is er een discussie over de kleur groen dan zegt hij nee de discussie gaat over rood. @riennoppentrol wat een kansloos leven heb je toch..
    14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
    Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
    Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

    1. RPML

     De GGD en de psychiatrische begeleiding van gestoorde personen, daar zou de overheid nu eens echt geld in moeten steken, dat is het echte probleem voor de mensheid. GroenLinks pleit daar niet voor, een gemiste kans

     1. marco1

      Trollen op DDS schijnt bij de GGD een veel gebruikte therapie te zijn voor allerlei geestelijke aandoeningen te verhelpen.

     2. RPML

      Nou, dat lijkt me dan een verkeerd advies geweest voor Noppen, zelfs na 9 jaar is er nog geen spoortje van genezing te ontdekken

     3. Rien Noppen

      Jammer dat RPML inmiddels is afgezakt naar persoonlijke scheldpartijen en trolgedrag.
      Dat hij inhoudelijk geen hoogvlieger is was wel duidelijk maar deze regressie had ik toch niet verwacht.

     4. fockingworst

      @riennoppentrol wat een kansloos leven heb je toch..
      14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
      Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
      Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

     5. RPML

      @Noppen

      Als iemand al 9 jaar lang op diverse fora 14 uur per dag actief is met uitsluitend trollen, geen inhoudelijke kennis over de onderwerpen heeft en bij voortduring anderen wegzet als incapabel, dan is mij wel duidelijk in welke troosteloze en geestelijke toestand zo iemand verkeerd. Dat is geen rocket science, dat is gewoon een vaststelling van feiten.

     6. fockingworst

      @rmpl #pestdetrolweg

     7. Rien Noppen

      Zullen we nu weer proberen terug te gaan naar de inhoud, RPML?

     8. Spaanse kok

      @RPML
      Indien u de paranoïde gedachtes van funckingtheworst voor juist aanneemt is de geestelijke leegheid opmerkelijk.
      Maar het is uw keuze om funckingtheworst te herhalen en te bevestigen.

     9. fockingworst

      @riennoppentrol heeft hier nog NOOIT een open en faire en inhoudelijke discussie gevoerd de afgelopen 9jaar.
      #pestdetrolweg
      @riennoppentrol wat een kansloos leven heb je toch..
      14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
      Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
      Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

 26. Lex

  En de argeloze burger kan de rekening betalen van deze linkse hobby en lobby. We krijgen straks waarschijnlijk ook een energie subsidie voor de minima die deze onzinnige onzin niet meer kan betalen.

  Je kunt nog zo veel bezuinigen als de vaste basis kosten van de energie rekening bijvoorbeeld de meters en leidingen en de belasting op energie telkens verhoogt worden schiet dit nog niets op.

  Vrijwel alles wat Geert Wilders beweerd is op feiten berust.

  Zo kennen wij hem, hij kan zich geen flaters veroorloven.

  De houtkachel gaat heel populair worden.

  1. Piet51

   Je hebt het laatste rapport van het IPPR blijkbaar niet gelezen. Hun conclusie: “Niets doen aan klimaat is altijd duurder”.
   Ik heb niet de illusie, dat dit rapport de visie van klimaatsceptici zal veranderen. Maar evengoed is het altijd nuttig om kennis te nemen van andere standpunten dan die van jezelf.

   1. Dik

    @Piet: Onzin!

    Ga jij anders even regelen dat Rusland (402 x groter dan Nederland), China (225 x groter dan Nederland), Amerika (231 x groter dan Nederland), Afrika (702 x groter dan Nederland) en nog enkele landen die vele malen groter zijn dan Nederland, mee gaan doen?

    Kom even met je beide Pietenbenen terug op aarde en stem FvD!

    1. Piet51

     @Dik
     Merkwaardige reactie. Wat vind je precies onzin? Dat rapport of het feit, dat ik er melding van maak? Dat IPPR-rapport heeft het niet over specifieke landen die wel of niet moeten meedoen. Als alleen Nederland maatregelen neemt staat dat ongeveer gelijk aan niets doen. Als iedereen op de anderen wacht tot ze iets doen betekent dat ook, dat er niets wordt gedaan.

     Het gaat er dus om, dat men iets doet. Nederland maakt een begin. Nog niet met investeren, maar wel met een duidelijke stellingname, plannen en een politieke discussie. Dat zou anderen in beweging moeten krijgen. Dat is moeilijk, maar niet kansloos, zeker niet als rapporten als die van het IPPR serieus genomen worden en geen “Onzin!” genoemd worden.

     FvD pleit ervoor om niets te doen, zoals Baudet onlangs bij Jinek uitlegde. Dat is voor mij en veel anderen in ieder geval een heel goede reden om niet op hen te stemmen.

     1. fockingworst

      @piet51 u tikt als de huistrol.
      Ik hou je in de gaten.

     2. Piet51

      @fockingworst
      Dat klinkt dreigend. Wat moet ik wel of niet doen en wat ga je doen als dat in de gaten houden iets oplevert? Ik probeer sinds kort hier een beetje mee te doen, maar als dat niet gewenst is, hou ik er meteen mee op. Het moet wel leuk blijven.

 27. TD

  Het menselijk leven op planeet aarde is sowieso een risicovol gebeuren,ziekten,oorlogen,ongelukken,invaliditeit,slechte genen, wij kunnen in ons mensenleven bèter een wat meer fatalistische houding aannemen!
  Niet de boel éxtra vernielen,maar gewoon disciplinair en bewust omgaan met onze aardbol en grondstoffen.
  Die hysterie mbt het milieuakkoord/transitie,weg ermee,ophouden!
  Ons nageslacht opzadelen met een vernielde planeet,is een dolgedraaid emotioneel argument.
  Gewoon rijden tot de tank leeg is,klaar!

  1. fockingworst

   @td volledig mee eens er word gepraat over alle huizen te isoleren of beter te isoleren buiten de kosten word er wel eens over de gevolgen gepraat die de produktie opslag transport en installatie voor het. Millieu aanrichten?
   Daar hoor je niemand over.
   Wij rijden in een oude auto, doet het prima 18 jaartjes oud.
   Veel mensen in mijn omgeving ik koop een prius doe ik ook iets voor het klimaat.
   Maar wel 5 keer per jaar in het vliegtuig de wereld rond.

   1. Spaanse kok

    Heel behulpzaam wat Ttjes naar boven gooien, wat punten en hoofdletters erbij.
    Helaas, blijft niveau inburgeringscursus.

   2. Dik

    @Worst: Lekker laten kletsen, wanneer je niet reageert gaat het lampje vanzelf uit.

 28. biggeorge

  Er zit veel meer achter al dat klimaatplan van voornamelijke linkse partijen. Hoop geld valt er aan te verdienen door bedrijven enz dat de burgers straks helemaal uitgeknepen worden daar maakt geen politicus zich druk om. Alles wat ze vanuit de politiek hervormen kost veel geld . Kijk maar naar de zorg dat gaat nu met de energie gebeuren

 29. ruudjeenjose

  Ach dit willen de Nederlanders niet horen. Zij stemmen liever op klimaatidioten zoals groen slinks.

  1. Dik

   @Ruud: Nou daar ben ik niet zo van overtuigd hoor. Ik bemerk ook een steeds groter wordend besef dat de gemiddelde kiezer weet dat hij wordt genaaid. Uiteindelijk gaat dat de stemkeuze beïnvloeden.

   PVV & FvD gaan daar de vruchten van plukken!

   #stemzeweg

 30. HEM

  Het is in het Amerikaans, het duurt bijna 2 uur, maar dan ben je ook uitgebreid voorgelicht over alle leugens van Obama, Gore, IPCC etc.

  https://www.youtube.com/watch?v=dSVkSCN hlq

  En er zijn nog heel veel andere sites waarop de zgn. klimaatdeskundigen de oren worden gewassen.

  STEM PVV, STEM FVD maar laat IN GODSNAAM uw stem niet gaan naar partijen die het klimaataccoord steunen. Nu kan het nog, straks is het te laat!

  1. Niet L niet R

   Juist weer gegeven!

 31. Der Profi

  De grote klimaatleugen. Klimaatfantasten buitelen hijgerig over elkaar heen om het evangelie van de klimaatopwarming aan een ieder op te dringen. Soppend in hun broekje
  proberen zij daarbij de beste baantjes onderling te verdelen en knijpen daarbij de gewone man belastingtechnisch nog verder uit.

  1. Dik

   +1

   1. fockingworst

    #pestdetrolweg

    @riennoppentrol wat een kansloos leven heb je toch..
    14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
    Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
    Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

  2. Rien Noppen

   Wat een onzin, Der Profi. De klimaatveranderingen en de noodzaak er iets aan te doen staan wetenschappelijk vast. Het zou onverantwoordelijk zijn als politici deze waarschuwingen zouden negeren.

   Wat je verder allemaal fantaseert over politici die er geld aan verdien slaat helemaal nergens op. In elk geval zag ik voor die idiote complottheorie nog logica of bewijs.

   1. fockingworst

    #pestdetrolweg
    @riennoppentrol wat een kansloos leven heb je toch..
    14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
    Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
    Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

 32. Vit

  Hopelijk komt de link door de ballotage commissie maar alvast een klein stukje:

  “De Russische archipel Nova Zembla gaat deze winter gebukt onder een invasie door ijsberen. De problemen zijn een direct gevolg van smeltend poolijs. Het ijs smelt sneller door klimaatverandering en daardoor raken de dieren op drift.”

  1. Gekko

   Verhalen over op drift rakende ijsberen doen al meer dan 30 jaar de ronde. Dat dit met smeltende poolkappen te maken zou hebben, is al genoeg ontzenuwd.

   Wel een feit: de groeiende ijsberenpopulatie. Van minder dan 10.000 in jaren zestig tot ruim 25.000 nu. De ijsberen hebben daardoor een groter leefgebied nodig en trekken noordwaarts in Siberië en Groenland. En waar mensen wonen, is altijd extra voedsel te halen.

   1. Vit

    Het klimaat is ook al 30 jaar aan het veranderen dus dat kan kloppen, btw zitten die 25.000 ijsberen hutje bij mutje?

    “Dat dit met smeltende poolkappen te maken zou hebben, is al genoeg ontzenuwd.”

    Dit is nieuw voor mij, bij elke natuur docu kun je zelf constateren dat het voor deze dieren steeds moeilijker wordt om te jagen, vele sterven dan ook.

    Maarre linkje (als die doorkomt)?

    1. Vit

     Ps, lang leve Netflix.

    2. Gekko

     “Het klimaat is ook al 30 jaar asn het veranderen”.

     Sorry Vit, volgens mij ben jij geen trol, maar dit is wel een ongelofelijk zuigende of ongelofelijk sullige opmerking. Het klimaat verandert al zo lang de aarde bestaat (5 miljard jaar dan wel 6000 jaar volgens de creationisten).

     Ik ga er maar vanuit dat je niets weet van klimaat, meteorologie, geologie en ecologie. Geeft niks, een mens kan ook niet alles weten. Maar doe dan niet mee met deze discussie. Richt je op de onderwerpen waar je wel wat vanaf weet. Anders ben je toch een trol ):.

     1. Vit

      Valt nogal mee, mijn stokpaardjes zijn kosmologie en klimaat, mijn makke is dat ik kriegel wordt van eigenwijze types.

 33. Rosasolis

  Vandaag een uitgebreide voorpagina artikel in Trouw: “Britse onderzoekers hebben de uitkomsten van een groot aantal klimaatstudies bestudeerd. Hun conclusie:
  er dreigt een domino-effect aan rampen die ook de economie zwaar treffen”.
  Deze alarmkreet komt van de Britse denktank IPPR in een deze week gepubliceerde studie. Dit Britse wetenschappelijk studie groep waarschuwt dat op veel terreinen
  verslechteren de omstandigheden bijzonder snel. En als er te weinig maatregelen worden genomen, dan kan dat tot 20 % van het wereldinkomen kosten.
  Dit artikel vonden wij interessant, omdat het geschreven werd door wetenschappers uit verschillende vakken. Zij gaven de laatste informatie over het stijging van het klimaat, en milieu problemen over de hele wereld.

  1. RPML

   Wordt de Brexit nu gekoppeld aan het milieu door de Britse wetenschappers?

   1. Rosasolis

    @RPML. Nee, dit artikel had niet met de Brexit te maken. Het ging alleen over de laatste informatie van wetenschappers, over klimaat en milieu problemen over de hele wereld.

 34. BigLJohn

  Het is de morele plicht van een krant om ook meningen te plaatsen van mensen die tegen bepaalde ontwikkelingen zijn. In dat opzicht meende ik een ingezonden brief te plaatsen in het Brabants Dagblad met als titel; het klimaat. Via de YouTube video; The Great Global Warming Swindle, haalde ik extra informatie die ik, naast andere informatie, voor mijn ingezonden brief nodig had. Het artikel werd wel door de redactie gelezen, maar NIET geplaatst. Daarentegen kon ik naderhand wel veel andere ingezonden brieven in de krant lezen die allemaal pro klimaat-maatregelen waren, en die de scholieren prezen voor hun demonstraties. Het item klimaat is een massahysterie geworden waarvan verwacht word dat eenieder het daar mee eens is, en o wee degene met een tegengeluid die daarover wil discussieren. Hieraan kan men merken dat we dezelfde kant opgaan als in de tijd met die andere dictator (1940 – 1945). De huidige dictator in Brussel heeft gelden beschikbaar gesteld voor NGO organisaties die scholen bewerken om scholieren aan te zetten om te gaan demonstreren. Heil Brussel. En na de demonstraties pakken deze scholieren hun eigen vervuilende leventje weer op. Naar de hamburgertent, met pa en moe op vlieg-vakantie, ect. ect. Ze worden door Brussel gebruikt als nuttige idioten….

 35. Niet L niet R

  Ik heb de heer Wilders nog nooit op een leugen kunnen betrappen!
  Die gladjanus van Rutte wel een zak vol!

 36. janszm

  Het is niet zo, dat Wilders met het benoemen van deze feiten gelijk heeft. Het zijn de feiten die door onderzoekers van over de wereld zijn vastgesteld.
  Mensen die deze feiten in twijfel trekken vinden waarschijnlijk dat 2 × 2 = 5 en daarvoor alles uit de kast halen om gelijk te krijgen.
  Gelukkig zijn de eenvoudigen van geest.

  1. Vit

   +1

 37. Dik

  Wanneer gaat de NRC deze uitspraak van vice-premier Karin Ollongren (D66) FactCheck’en? “Iedereen gaat erop vooruit. Iedereen!”

 38. Ome Wim

  Rekenen is nooit de sterkste kant geweest van kabinet Rutte, de meesten kunnen in het donker niet eens hun eigen kont vinden.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.