Arnoud ‘vernietig islamtegenstanders’ van Doorn wordt interim-directeur van Haga Lyceum (UPDATE: HAHA 1 APRIL)

Wat doe je als je als school beschuldigd wordt van banden met een islamistische terreurbeweging en vergelijkbare verdenkingen boven je hoofd hebt hangen? Juist! De volstrekt niet onbesproken Arnoud van Doorn de tent laten runnen! Wat kan er mis gaan?

Ieder weldenkend mens zou ervoor kiezen om een net figuur binnen te halen en proberen met hem een schone lei te creëren, behalve het Cornelius Haga Lyceum! Beschuldigingen van salafisme, moslimfundamentalisme, extremisme en banden met een islamistische terreurgroep? Pffft! Laten we deze relschopper binnenhalen, dat komt vast goed!

Arnoud van Doorn, ex-PVV’er die niet alleen het licht heeft gezien maar ook nog eens tegen de lamp liep en blijft lopen, werd lid van de islamitische Partij van de Eenheid en zaait, ironisch genoeg, niets anders dan verdeeldheid! Bij het Haga Lyceum namen ze zijn cv en geschiedenis door en hebben met uitspraken als:

“Alle tegenstanders van de islam moeten begeleid of vernietigd worden.”, “Als de overheid nu niet keihard ingrijpt tegen moslimhaat, dan nemen een miljoen moslims in Nederland zelf maatregelen.” en “Moge Allah de zionisten vernietigen.”

wel een goed gevoel bij dit figuur. Van die eerste uitspraak nam hij afstand, dus dan telt dat natuurlijk niet, hè? ‘Bruggenbouwer,’ noemt hij zichzelf in deze tweet. Iets zegt mij dat er eerder wat bruggen in de hens zullen komen te staan dan dat meneer daadwerkelijk een verbindende rol zal weten te gaan spelen.

Pak de popcorn er maar vast bij want dit wordt een hilarisch spektakel!

Update: 1 april, kikker in je salafistische bil!


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

70 reacties

 1. Rien Noppen

  Ja, een bizarre beslissing. De kan heeft nul managementervaring en maakt ook voor het overige de indruk zo gestoord te zijn als een deur.

  Dit zal de definitieve sluiting van het Haga ongetwijfeld in de versnelling brengen.

  1. tomygun

   Ruk Knopje , ik ben het bijna nooit met jou eens
   maar vandaag heb ik goede bui zo hier een 0,00000005 +
   liever zie ik de man op de HSL rail liggen .

   1. tomygun

    Als 1 april grap is dit niet leuk want ik haat de man
    en zal ook nooit op mijn rem stappen als hij een fout maakt .

  2. Rien Noppen

   kan = man

   Excuses.

   1. DeBruijn

    @ Rien Noppen

    Het zei u vergeven.

  3. DeBruijn

   @ Rien Noppen

   Het zegt toch wel iets over het schoolbestuur dat zij een halve psychopaat aanstellen.

   Kennelijk willen ze zelf de school zelf ook dicht hebben of misschien kunnen, als alles fout gaat, nu de schuld in zijn schoenen schuiven.

  4. Bosche draak

   Kan zal vast en zeker man moeten zijn.
   Maar ben het zowaar met u eens

 2. Dik

  Islam moet inderdaad vernietigd worden, en niet, zoals de Regering doet, faciliteren.

  1. Rien Noppen

   Het vernietigen van een godsdienst is door de nazi’s geprobeerd. Het gaf onvoorstelbare ellende en verdriet maar slaagde niet.

   Dik is een gestoorde aap, dus hij beseft niet wat hij hier schrijft.

   1. TD

    Rien Noppen:
    Je moet echt ophouden met stellingen te poneren die niet kloppen!
    Als je met nazi’s,Hitler en zijn vazallen bedoeld? De Holocaust was NIET vanwege geloof!

    1. Rien Noppen

     Meent TD dat Joden een ras vormen?

     1. TD

      Rien Noppen:
      Heb je gedronken? Niemand spreekt over ras!

    2. TD

     Antisemitisme en antiziganisme hadden altijd al onderdeel uitgemaakt van het NSDAP-partijprogramma. Hitler was antisemiet, maar ook verscheidene kopstukken van zijn partij waren dit. Julius Streicher spande met zijn radicale partijblad “Der Sturmer” de kroon: soms waren zijn ideeën zelfs de nazi’s wat te gortig. De nazi’s zagen de Joden als “bacillen” die de Duitse natie “ziek maakten” en “ondermijnden”. En, aldus Hitler, met ziekteverwekkers onderhandel je niet, die roei je uit. Al ver voordat Hitler aan de macht kwam, heeft hij onder meer in “Mein Kampf” beweerd dat de Eerste Wereldoorlog niet zou zijn verloren als de Duitsers “tien- of twaalfduizend van deze volksverraders onder het gifgas hadden gehouden”.
     Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam, was er wel zeker latent antisemitisme, dat door de NSDAP en de SA werd uitgebuit. Toch was dit zeker niet hetzelfde antisemitisme als dat van de NSDAP. Het antisemitisme in Duitsland was eerder economisch van aard en ging beslist niet zo ver dat men de Joden wilde uitroeien of verwijderen. Veel Joden integreerden in de Duitse samenleving en werden dan ook niet meer als Jood gezien. Het antisemitisme van de NSDAP was hoofdzakelijk beïnvloed door het antisemitisme in Oostenrijk en Sudetenland, dat veel radicaler was. Hitler had zelf jaren in Wenen gewoond, waar de Duitssprekenden zich bedreigd voelden door de groeiende aanwezigheid van de niet-Duitssprekenden en Joden. Hier kwamen groeperingen op die betoogden dat er een “Joods ras” bestond dat inferieur was aan het “Germaanse ras” en dat dit ras en diens zuiverheid “ondermijnde”. Dit was het antisemitisme dat de NSDAP propageerde, en dat al in de 19e eeuw radicalere oplossingen voorstond.

     wwwpuntstartpaginapuntnl/v/kunst-cultuur/geschiedenis/vraag/157415/wilde-hitler-joden-dood/

     1. Rien Noppen

      Mensenrassen bestaan niet, godsdiensten wel. Het enige relevante kenmerk van Joden is hun gedeelde godsdienst en daarmee hun religieuze traditie. Die wenste Hitler te vernietigen door de Joden te vernietigen.

      Wilders en de zwijnen die hem daarin volgen zeggen de islam te willen vernietigen maar op de keper beschouwd wenst hij moslims te vernietigen. Godsdiensten kun je niet vernietigen, moslims wel.

     2. TD

      Rien Noppen:
      Voor de tweede en laatste maal,de holocaust had NIETS te maken met geloof!

     3. Satty

      De nazi’s zagen de Joden als “bacillen” die de Duitse natie “ziek maakten” en “ondermijnden”.

      Dat soort taal komt me bekend voor.

     4. toetssteen

      @RN
      Niet correct! Er zijn Joden van allerlei geloof en atheïsten, maar ze blijven Jood via de vrouwelijke tak.
      Logisch, want wie de ma is, is aantoonbaar.

     5. Siemien

      Rientje waar zegt Wilders dat hij de islam of moslims wil vernietigen?

      Ik ga je zeggen, nergens!

      Je bent een vieze smerige leugenaar..

      Wat Wilders wel zegt is dat het onze rechtstaat vernietigd dat het niet bij onze cultuur past en op moet rotten uit onze cultuur, mits ze aanpast..

      “De islam is een als godsdienst vermomde totalitaire, onverdraagzame en gewelddadige politieke veroveringsideologie.
      Ze streeft de vernietiging na van onze democratie en de vervanging van ons rechtssysteem door de islamitische wet, de sharia.
      Het doel van de islam is de vestiging van een islamitisch wereldrijk.
      Dit doel staat niet alleen haaks op onze cultuur, onze normen en waarden, onze rechten en onze vrijheden, maar bedreigt die ook.

      De islam is bovendien een allesomvattende ideologie, die ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt.
      Het is een politiek, juridisch, militair, cultureel en sociaal systeem.
      Er is in de islam geen scheiding van machten, geen gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en tussen moslims en niet-moslims.
      De islam discrimineert vrouwen, niet-moslims en homoseksuelen, is antisemitisch, kent geen vrijheid van meningsuiting, legt dwingende regels op voor alle handelingen van het menselijk bestaan en bestraft uittreding met de doodstraf.
      De islam kent eerwraak en genitale verminking bij vrouwen.
      De islam is de oorzaak van veel criminaliteit. “

     6. Rien Noppen

      Wat ik probeer duidelijk te maken, Siemien, is dat als je zegt de islam te willen vernietigen dat in de praktijk neerkomt op vervolging, discriminatie en stigmatisering van moslims. Godsdiensten zijn op de keper beschouwd weinig meer dan denkbeelden.

     7. Siemien

      Nee wat jij zegt is dat Wilders dit heeft gezegd en dat is pertinent een leugen, en als jij aankomt met “als” ben ik er helemaal klaar mee natuurlijk.
      Erger vind ik nog dat jouw soort Nederlanders een grove schande is voor mijn land..

   2. Original NL

    Stem FVD!!!!!

    1. Beukman

     FvD, een partij die streeft naar inclusiviteit. Mooi man! Zoals de Leider van Forum al opmerkte:
     Nog altijd hebben wij te veel schroom om onze gebruiken, volksliederen en geschiedenis te delen met nieuwkomers. Eigenlijk sluiten we hen daarmee buiten.

     1. TD

      inclusiviteit?
      Vergeet niet het boreale noorden!
      Prachtig toch,die liederlijke spreekwijze?

     2. Rien Noppen

      Liederlijk vind ik wel een goede term in dit verband.

   3. tomygun

    Ruk Knopje , het vernietigen van een godsdienst
    is ook niet nodig , het uitsluiten in een land waar
    dat niet thuishord wel .
    Zo lang de islam moord onder de islam en andere
    geloven mag dit nooit bestaan in een ander land .
    Op dit punt geeft de EU een blanco kaart om dit wel
    te doen.
    de tegenstander is niet de islam maar Brussel en de
    afspraak die landen gemaakt hebben yep in Straatsburg .
    Oops zitten die eu mongoolen daar ook niet ?
    Islam prima hou het op de plaats waar het moet zijn
    in die zandbak en geef ze nooit enige hulp .

   4. Siemien

    Over gestoord gesproken, Rientje, de islam is een ideologie als je dit nu nóg niet snapt.

    De islam is een systeem, een ideologie met componenten:

    1 – religieus (koran) de religieuze component is niet los verkrijgbaar..
    2 – justitieel (sharia, wetgeving)
    3 – militair (jihad)
    4 – economisch (uitlenen zonder rente)

    1. Rien Noppen

     Nee, de islam is een wereldgodsdienst, inhoudelijk zeer verwant aan het Jodendom en het christendom.

     Godsdiensten drukken zich op alle levenssferen uit en dus ook in de politiek. Een van de politieke uitingen van de islam is het islamisme. Dat maakt de islam echter geen politieke ideologie, dat is een verzinsel van islamofoben.

     1. Siemien

      Je liegt, bent zeer bewust onwetend en misbruikt niet bestaande woorden als islamofoben om jouw zieke islamitische sympathieën te ventileren..

     2. F. Domela Nienhuis

      Islamofobie bestaat niet – een psychologische benadering

      Mensen zijn banger voor islamkritiek

      Door: Lonneke van de Weijer , 18:33, 30 mei 2017

      De standaard reactie van vele mensen na een terroristische aanslag is om de social media vol te gooien met uiterst nuttige berichten. Opvallend is dat deze berichten bij bepaalde mensen vaak niet gaan over steunbetuiging aan de slachtoffers en nabestaanden. Nee, want dat zou logisch zijn en logica staat nou eenmaal niet erg hoog in het vaandel bij onze deugmensjes die vastgeklampt zitten aan hun eenhoorn in hun reis over de regenboog. Deze mensjes komen op voor de echte slachtoffers, de moslims. Zij krijgen het pas echt te verduren met alle ‘islamofobie’ van de rechts-extremisten. Er zijn zelfs talloze facebook-pagina’s zoals ‘meld islamofobie’, ‘meldpunt islamofobie en discriminatie’, ‘exposing islamophobia‘, ‘stop islamofobie’ etc. etc. Zoals verwacht claimen zij het monopolie op de slachtofferrol na een terroristische aanslag en dit wordt dat ook hard aangemoedigd door onze eenhoornruiters. Deze aanslagen hebben volgens hun namelijk helemaal niets met de islam te maken en iedereen die anders beweert is een islamofoob.

      Maar, lieve deugmensjes, ik heb nieuws voor jullie. Net als de eenhoorn bestaat islamofobie helemaal niet. Echt niet? Nee, echt niet.

      Wat is een fobie?

      Volgens de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is een fobie een aanhoudende overdreven of onredelijke angst die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid of verwachting van een specifiek object of een specifieke situatie. De blootstelling aan een fobische prikkel veroorzaakt altijd een directe angstreactie. Deze kan zich uiten in een paniekaanval. Kenmerken van een paniekaanval zijn een verhoogde hartslag, zweten, beven, korte ademhaling, gevoel van verstikking, druk op de borst, misselijkheid, duizeligheid, angst om dood te gaan of om de controle te verliezen etc. etc. De persoon ziet wel in dat de angst overdreven of onredelijk is en hij/zij zal de fobische situatie zoveel mogelijk mijden. Dit kan in ernstige mate het dagelijks leven belemmeren.

      Denk aan arachnofobie (angst voor spinnen). Iedereen weet dat spinnen niks doen (op die enkele giftige spin na dan). Zodra de persoon met arachnofobie geconfronteerd wordt met een spin, al is het maar een foto van een spin, zal hij/zij de symptomen van een paniekaanval vertonen. De persoon vlucht weg en de symptomen nemen gestaag af. De persoon in kwestie koppelt deze afname aan de afwezigheid van de spin. In werkelijkheid treedt deze afname van paniekreacties ook op in aanwezigheid van de spin. Vandaar dat exposure therapy toegepast wordt bij de behandeling van een fobie. De patiënt wordt geleidelijk aan steeds meer blootgesteld aan de spin en vluchten is niet toegestaan. De patiënt zal de afname van de paniekreactie in het bijzijn van de spin ervaren en de fobie zal afnemen. Uiteindelijk zal de patiënt zonder problemen een spin op zijn/haar hand kunnen laten lopen.

      Rationele paniek

      Neem nou een paniekaanval in aanwezigheid van een leeuw. Is dit dan een fobie? Nee, het is superlogisch om in paniek te raken en weg te vluchten van iets dat jou wil doden. Dit gedrag dient dan ook absoluut niet afgeleerd te worden door middel van exposure therapy. Daarom valt er ook niet over islamofobie te spreken, aangezien er iets te vaak in de Koran opgeroepen wordt om de niet-moslims te vermoorden. Daarbij komt ook nog eens kijken dat dit successievelijk wordt uitgevoerd door iets te veel moslims.

      Is de angst voor de islam dan irrationeel? Absoluut niet. Mensen lijden dan ook niet aan paniekaanvallen wanneer ze geconfronteerd worden met (aspecten van) de islam. Behalve misschien op het moment dat een haatbaard naast je ‘Allahu akbar’ roept. Deze paniekaanval is dan volkomen rationeel aangezien je dan in levensgevaar bent, dus is er geen sprake van een fobie. Daarbij komt de term ‘islamofobie’ precies nul keer voor in de DSM-IV. Nog een indicatie voor de totale onzin van de term. Hetzelfde geldt trouwens voor xenofobie.
      Waarom bestaat de term?

      De reden van het bestaan van dit ongefundeerde foutieve begrip is tweevoudig. Ten eerste is het bedoeld voor moslims om in de slachtofferrol te kruipen. Dit is niet iets nieuws. De ‘profeet’ Mohammed deed dit namelijk ook. Als je de Hadith erop naslaat kun je zien dat Mohammed op deze manier macht verkreeg in Medina. Dit slachtoffer-complex is een kenmerk van een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis, oftewel, een psychopaat. In Mekka, waar Mohammed begon met zijn ideologie te verspreiden, was hij niet succesvol. Daarom ging hij naar Medina en mat zichzelf een slachtoffer-complex aan waardoor hij meer voor elkaar zou krijgen en zo meer macht kon vergaren.

      Dit is precies de tactiek die de moslims tegenwoordig toepassen. Het is dan ook niet voor niets dat moslims opgedragen wordt een wapenstilstand te handhaven zolang zij in de minderheid zijn. Zodra ze zijn gegroeid in aantallen en in de meerderheid zijn is een voortzetting van de jihad verplicht. Tijdens deze wapenstilstand worden zij geacht ‘taqiyya’ toe te passen. Dit is het misleiden van de niet-moslims om zo meer macht te vergaren. Je zou kunnen stellen dat dit door de deugmensjes aangemoedigde slachtoffer-complex een vorm van taqiyya is.

      Islamcritici de mond snoeren

      Een tweede reden van het gebruik van de foutieve term ‘islamofobie’ is om islam-critici de mond te snoeren. Op elke vorm van kritiek op de islam wordt dit label namelijk geplakt. Het is zelfs zo erg dat er in Canada een paar maanden geleden een wet is aangenomen, motion 103, die islamofobie strafbaar stelt zonder dat islamofobie hierin gedefinieerd wordt. Als het daadwerkelijk over een fobie zou gaan, zou dit een erg dubieuze wet zijn. Het stelt een psychische aandoening strafbaar. Dat is net zoiets als een depressie strafbaar stellen. Natuurlijk gaat het hier niet om een fobie, maar om kritiek op de Islam.

      We zijn er intussen al wel achter dat rechters tegenwoordig een betekenis van een woord compleet kunnen veranderen. Net zoals de rechters in Nederland die de Marokkanen tot ras hebben benoemd in de rechtszaak tegen Wilders. Daarbij doet Facebook tegenwoordig aan censuur over kritiek op de islam. Regelmatig worden islam-kritische posts van bijvoorbeeld Tommy Robinson en Paul Joseph Watson door Facebook verwijderd. De Facebook-pagina van Imam Tawhidi, de Wilders-achtige Imam waar ik eerder over schreef, is door Facebook in zijn geheel verwijderd vanwege zijn islam-kritische posts. Openlijke doodsbedreigingen aan islam-critici zijn daarentegen geen enkel probleem voor Facebook. Die laten zij gewoon staan.

      Naast Facebook-censuur zijn er tegenwoordig steeds meer vormen van censuur, denk bijvoorbeeld ook aan de gecensureerde tweet van Geert Wilders in Duitsland. En natuurlijk niet te vergeten zijn de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh de meest lugubere vormen van censuur geweest. Nee, kritiek op de islam wordt niet getolereerd, ook niet door de deugmensjes.

      Angst voor kritiek

      Maar waar komt deze angst voor kritiek vandaan? Als we de DSM-IV erop naslaan zien we dat een angst of intolerantie voor kritiek in hoge mate voorkomt bij een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Narcisme is niet aangeboren, maar een aanleg hiervoor wel. Veel mensen denken dat narcisme inhoudt dat iemand van zichzelf houdt, maar het is in werkelijkheid veel breder en complexer. Narcisten ervaren elke vorm van kritiek als een nederlaag en een persoonlijke aanval op hen. Ze kunnen hier dan ook vrij agressief op reageren. Zij leven namelijk met het idee dat zij superieur zijn aan alles en iedereen. Ze denken boven de wet te staan en dat heel de wereld om hen draait. Ze verzamelen alleen mensen om hen heen die hen aanbidden en gelijk geven. Mensen die de narcist durven te bekritiseren worden uitgesloten of zelfs vermoord.

      Narcisme is een opvallend terugkomend thema binnen de islam. Als je de Koran en de Hadith erop naslaat is narcisme erg vaak terug te vinden bij Mohammed zelf. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de hoge mate van antisemitisme in de islam. De joden hebben Mohammed destijds veel bekritiseerd en zelfs gepest om zijn beweerde profeetschap. De joden kwamen met talloze argumenten waarom Mohammed een fraudeur zou zijn. Als reactie hierop kwam Mohammed met antisemitische verzen en onthoofdde hij eigenhandig in een dag tijd 800 joodse mannen. Dit alles hoogstwaarschijnlijk omdat hij geen kritiek kon verdragen.

      Nooit geleerd zelf te denken

      Zijn alle moslims dan meteen narcisten? Niet direct nee, maar ze worden wel gevoed met deze eigenschappen. Aangezien Mohammed de perfecte persoon is volgens de islam, zijn er veel moslims die dit narcistische gedrag niet alleen kopiëren, maar dit ook van jongs af aan met de paplepel ingegoten krijgen. Veel moslims hebben nooit geleerd kritisch te zijn of zelf na te denken. Het verbod op kritiek is precies de reden waarom de islam nooit heeft kunnen hervormen en bijvoorbeeld het Christendom wel.

      Maar waarom doen instanties als Facebook en de Canadese overheid mee aan deze overdreven intolerantie jegens kritiek op de islam? Je zou bijna denken dat hun motieven vanuit angst zijn. Angst voor de islam? Zonder kritiek, hebben we gemerkt, is er namelijk geen vooruitgang. Kijk naar alle landen waar censuur heerst en waar het een grote bende is. ‘Islamofobie’, oftewel, kritiek op de islam, komt in de praktijk dus eigenlijk neer op culturele vooruitstrevendheid, iets dat in de islam onbekend is.

      Islamofobie is de angst voor islamkritiek

      Vrijheid van meningsuiting en kritiek zijn een van de belangrijkste grondrechten van de vrije samenleving. Belangrijker dan het ‘recht om niet gekwetst te worden’ door middel van ‘islamofobie’. En iedereen die hier te intolerant voor is moet maar eens bij zichzelf nagaan of hij/zij wel past in een vrije samenleving. Kritiek leveren op een moordlustige ideologie is namelijk geen uiting van angst, maar iets waarvoor je ballen nodig hebt en waar je recht op hebt. De enige angstigen hier zijn de deugmensjes die geen kritiek durven te leveren en anderen de mond willen snoeren. Als je dan per se over islamofobie wil spreken, is dat het ten voeten uit: de angst om de islam te bekritiseren.

     3. IJsbrand Koudvuur

      Eens, Rien Noppen.
      De waarheid als een koe.

     4. Dik

      @Siemien: Niet reageren is beter, daar heb je het kaft pas echt mee te pakken.

  2. Satty

   Dit mag je natuurlijk niet vergelijken met de taal van de fascistische islam?

   Idiots are taking over.

   1. Bosche draak

    And the idiots have names like Satty

 3. Korporaal Monty

  Hoeveel moeite is het om deze mafklapper in verband te brengen met de ontvoering mishandeling en verkrachting door een groep moslims. Waardoor Willie Dille zelfmoord pleegde.

  Dit zou een veel ellende schelen.
  Maar niemand voelde zich schijnbaar geroepen om dit op te lossen.
  Zelf Wilders hoor je hier niet over.

  1. Beukman

   de ontvoering mishandeling en verkrachting door een groep moslims

   Helaas, @Monty, maar dit verhaal is broodje aap.

   1. umhnz

    Morgen komt Geert zijn nieuwe boek “‘De Onderste Steen ” uit

    1. TD

     umhnz:
     “Morgen komt Geert zijn nieuwe boek “‘De Onderste Steen ” uit”

     Ik mag het niet verklappen maar ik zeg het toch,onder die steen bevindt zich een platgeslagen kop van een salafist.

   2. Rien Noppen

    Maakt niet uit, Beukman, het sappige verhaal wordt door islamofoben geloofd en zal dus in die koppen blijven hangen.

    1. Siemien

     Islamofoben is een niet bestaand woord die verzonnen wordt puur om islamcritici te bashen..

     1. Dik

      @Siemien:

      #negeren

 4. Gekko

  Van Doorn treedt in dienst oer 1 april.

  Tja…..

  1. Beukman

   Ook toevallig. Ik las dat Geert per morgen voorzitter wordt van de Vereniging van Moskeebesturen.

   1. Gekko

    O ja, las jij dat, Beukman?
    Geef eens een bron!

    1. Beukman

     @Gekko
     Las ik in het aprilnummer van de Heilige Profeet.
     Moet je morgen even naar de plaatselijke halalkiosk, want staat nog niet online.

     1. Raveltje

      Dit moet een 1 april grap zijn

     2. TD

      Beukman:
      “Geert per morgen voorzitter wordt van de Vereniging van Moskeebesturen.”

      Oh man,als dat nou eens waar was!
      Alle moskeeën waren dan binnen 2 maanden dicht!

     3. Beukman

      Over zulke dingen maken wij geen grappen, @Maurice.

     4. Gekko

      🙂

 5. NoDoubt

  Sinds de gezinshereniging van de islamitische gastarbeiders is onze democratie in een neerwaartse spiraal geraakt. Na de komst van de massastroom door Merkel en Erdogan uit Syrie zijn we in een sneltreinvaart door de EU in een dictatuur terecht gekomen. Fatwaś worden over Europeanen uitgesproken en we praten nog steeds over ‘religie’van vrede waar een krijgsheer Mohammed meer dan 800 mensen eigenhandig heeft vermoord. We buigen als knipmessen voor deze ideologie. Aanslagen zijn aan de orde van de dag en mensen in EU worden verkracht en vermoord en de rechter doet het af als zijnde dat het bij hun cultuur hoort want ze weten niet beter. Persvrijheid en internetvrijheid ligt aan banden en gaat steeds verder. Mensen in EU die met feiten over Mohammed komen, krijgen een bezoek van de politie. Leraar in NL zegt dat Mohammed in deze tijd eenpedofiel zou zijn, wordt op non-actief gesteld. Marakeshdeal wordt ons door de strot geduwd. Wij worden bewust arm gemaakt. Met dank aan Rutte en consorte.

  1. HierBenIk

   NoDoubt, precies, helemaal goed verwoord! Vooral die linkse meute beseft niet en gaat nooit beseffen wat voor een ellende de komende decennia op ons af gaat komen. Als ik dat vandaag weer lees over de Turkse Slijter in Den Haag die zomaar even wordt bedreigd om een Wodka… Mijn hemel zeg ‘een Wodka met een naampje’… waar gaat het over….. Ik prijs mezelf dat ik niet in ‘de grote stad’ woon en (nog) redelijk verschoond blijf van als deze ellende…..

 6. Veteraan

  Oh gelukkig, ik dacht al dat een radicale moslim de gelederen ging versterken daar.
  Jongens, pleur nou eens een bom op dit soort Jihadisten kweekplaatsen.
  Oh, wat zeg ik nu toch weer. Goed dat het een vrij land is hé, waar je gewoon een meningsuiting mag hebben.

 7. umhnz

  De humor op 31 maart is weer ver te zoeken bij de reageerders op DDS.
  Links heeft geen humor.
  En rechts nog minder .

 8. Jumping

  Die HendrikJan zat er niet zo ver naast, dit Nederland is een keiverrot land geworden.
  Een Minister die gewoon blijft zitten, ondanks alle miskleunen en een moord onder zijn bewind.
  En dan weer deze vertroetel actie van een
  Moslimschool.

  Stem in Mei een anti EU partij.

 9. TD

  Een school waar Arnoud van Doorn de directeur is,daar brengt niemand zijn kinderen heen,toch?
  Behalve dan salafistische ouders!

  1. F. Domela Nienhuis

   Wat betreft Salafistische ouders; Dat zijn er nogal wat. Nederland heeft al aardig wat Islamitische Paarden van Troje binnen gehaald.

 10. Piet Klein

  Dit is een bizarre soap. Het CDA dacht goede sier te kunnen maken om PVV kiezers te paaien en dus kwam Grapperhaus uit de geheime hoge hoed met de verdachtmaking naar het Haga lyceum: banden met terroristische organisatie(s). Hij meldde dat Halsema haar verantwoordelijkheid moest pakken wat natuurlijk niet ging lukken. Deels omdat de verdachtmaking gebaseerd was op geheime informatie, te verwachten omdat Groen Links knuffelt iedereen die zielig lijkt in hun ogen om hun eigen superioriteit te tonen, deels omdat het lijkt dat politici niet durven op te treden richting de extremistische islam in Nederland. Nu wordt van Doorn benoemd, voor degenen die etnisch willen profileren zou het kunnen lijken alsof er een ‘Nederlander’ benoemd wordt die de brug mag slaan tussen politiek en salafisten. Voor degenen die zijn uitspraken gevolgd hebben is hij tenminste zo niet extremistischer dan veel van zijn moslim vrienden. Met de benoeming van Van Doorn wordt het extremisme dubbel bevestigd. Grapperhaus wie A zegt moet ook B zeggen neem je verantwoordelijkheid. Of je biedt je excuses aan voor de beschuldiging als je te laf bent om in te grijpen , of je treed af, of je grijpt in. En dat is niet alleen zeker ook van belang voor al die moslims die wel de waarden van de Nederlandse samenleving omarmen.

 11. J.Rademaker

  Goede keuze van de financiers uitstekende politieke connecties en hart voor de zaak.

 12. Brazil

  Hahaha geweldig, gewoon hilarisch.

 13. Jumping

  Beste Wout Willemse, ben jij het met mij eens, dat de opmerkingen genoemd onder item 11, niet passen in jullie hou het netjes devies, of is dit niet op deze persoon van toepassing.

  Gr.

 14. Regina

  Door de achterlijke denkbeelden van deze aap zou je haast denken dat hij bij de PVV zit. Oh wacht…

 15. Vrijedenkert

  Dit schrijft iemand bij Arnoud van Doorn op twitter:

  Burhani2018

  @Burhani20181
  30 min30 minuten geleden
  Meer
  Toch is dat racistisch! Daar kan meneer van Doorn niets aan doen. Maar die prachtschool, een voorbeeld van hoe het verder moet met integratie, kan in racistisch Nederland alleen bestaan met een witte leider.
  Als zijn missie slaagt kunnen wij de #Sharia in #NL snel invoeren!

  Burhani2018

  @Burhani20181
  Volgen @Burhani20181 volgen
  Meer
  Als antwoord op @Burhani20181 @VanSoldaat @ArnoudvDoorn
  Dan is er gelijkheid voor iedereen! Allen Islamitisch! #dawa

  15:24 – 31 mrt. 2019

  https://twitter.com/ArnoudvDoorn/status/1112467589995859970

 16. nienke

  Is dit een 1 April mop? ik hoop van wel.

  1. Siemien

   Dit is Nederland, Nederland is net Duitsland die maken geen grappen als het om de islam gaat.
   Dit mannetje is een zuigertje net als SS die leven hiervan..

 17. F. Domela Nienhuis

  DDS herbergt overigens zelf ook een @ArnoudvDoorn 2.0, te weten @MichaelvdGalien.

  De combinatie Moslim, in Turkije wonende èn voormalig rechterhand van @JoshuaLivestro breekt hem op. Hij heeft ook tijden gehad dat hij uitgesproken pro PVV en pro @geertwilderspvv was.

  1. umhnz

   Welkom bij Onze Nieuwe Glorieuze Leider.

 18. poldi

  Onbegrijpelijk dat het Cornelius Haga Lyceum niet onmiddellijk wordt gesloten.
  Of zou Femke HALALSEMA denkend aan de moslim achterban ondanks haar verbale protestreacties, een dubbele agenda hebben ?

 19. F. Domela Nienhuis

  Waren Tariq Ramadan en Bilal L ook al niet van die bruggenbouwers?

 20. PMG

  Misschien eens wat minder GeenStijl lezen meneer Wout? Je kopieert teveel grapjes!

 21. nienke

  Misselijkmakend dood ziek mannetje en gevaarlijk ook nog!!!!!!!

 22. Peter Loosduinen

  Alles wat Allah niet welgevallig is, moet sterven.
  Kan iemand mij uitleggen wat het verrijkende, spirituele, mooie, intelligente, ware, aangename of verfrissende van deze godsdienst is?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.