Energiebelastingsverlaging? Alweer een valse belofte van Rutte

Als reactie op de presentatie van de doorrekening van het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA), kondigde premier Rutte aan dat het kabinet de belasting op de energierekening voor burgers zal verlagen. De Opslag Duurzame Energie (ODE), die huishoudens betalen naar rato van hun energieverbruik, zou worden verlaagd. Huishoudens zouden nog slechts een derde gaan betalen en bedrijven twee derde. Op dit moment betalen ze beiden de helft. 

De ODE werd in 2013 ingevoerd om de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidiepot te vullen ter stimulering van duurzame energieproductie. Per verbruikte kWh elektriciteit of m³ gas betaal je ODE. Sinds de invoering stijgt elk jaar de ODE toeslag. Grootverbruikers worden daarbij meer ontzien.

Naast de ODE belasting betaalt een huishouden ook nog andere belastingen over haar energieverbruik: energiebelasting en btw. De energiebelasting wordt zoals de ODE verrekent. Over het kale leveringstarief, de energiebelasting en de ODE wordt nog eens btw berekend. Oftewel je betaalt belasting over belasting.

De leveringskosten bestaan uit verbruikskosten per kWh elektriciteit en m³ gas, een regiotoeslag voor gas en vaste leveringskosten.

De leveringskosten gaan naar de energieleverancier en de belastingen naar de overheid. Dan rest nog de netwerkkosten die via de energieleverancier aan de netbeheerder worden betaald.

De laatste jaren daalden de verbruikskosten totdat er afgelopen jaar een kentering kwam. Het is dus interessant om, al dan niet met behulp van een energievergelijker, jaarlijks tarieven te vergelijken en eventueel over te stappen. Zeker de laatste jaren garandeerde elke energieleverancier de hoeveelheid groene energie die ‘technisch’ mogelijk is, waardoor je je prima kon richten op de laagste prijs. Bij het vergelijken van energieprijzen, is het daarbij alleen interessant om de leveringskosten te vergelijken, omdat de rest van de kosten via welke energieleverancier dan ook hetzelfde blijven. Je krijgt namelijk geen korting op belastingen of netwerkkosten.

Wie de doorrekening van het OKA doorleest, stelt vast dat het de bedoeling is dat de SDE+ regeling verbreed zal worden tot de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie). Met de verbrede SDE++ kan deze subsidieregeling volgens de doorrekening bijdragen aan verdere broeikasgasreductie in alle sectoren. Het is echter nog deels onduidelijk welke projecten voor deze subsidie in aanmerking komen. Het financieel dekken van meer projecten houdt in, dat er dus ook meer ODE toeslag geheven zal moeten worden door het Rijk. In totaal zou daardoor nog eens 12 miljard extra beschikbaar moeten komen bovenop de 27 miljard die al ingeboekt stond. Die 12 miljard zorgt er voor dat de beloofde belastingverlaging van Rutte een wassen neus is.

Volgens de huidige verdeling op basis van de huidige SDE+ regeling betalen huishoudens en bedrijven namelijk ieders 13,5 miljard ODE. Volgens de nieuwe verdeling en de SDE++ betalen huishoudens 13 miljard en bedrijven 26 miljard ODE. Weliswaar een verdubbeling voor bedrijven, maar een verwaarloosbaar verschil voor huishoudens.

De energiebelastingverlaging houdt dus feitelijk een verlaging in van wat je in de toekomst aan ODE zou betaald hebben als de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven 50/50 was gebleven. Echter heeft op dit moment nu al 10 procent van de huishoudens in Nederland een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Het aanhouden van de huidige verdeling zou dan ook uitlopen op een nationale ramp.

Nu het de bedoeling is de bijdrage door huishoudens van de helft naar een derde te verlagen lijkt die ramp vermeden te worden. Echter zitten er nog enkele addertjes onder het gras in de doorrekening van het OKA. Door een verschuiving zullen huishoudens extra energiebelasting gaan betalen op gas. Gezien huishoudens meer gas dan elektriciteit verbruiken, stijgen daardoor de energiekosten. Daarnaast worden huishoudens van belasting vrijgesteld over het energiegedeelte dat ze zelf opwekken. Daarmee wordt de groep huishoudens die de subsidiepot moet vullen kleiner. De kans dat met name de lage en middeninkomens tot de achterblijvers behoren die dit moeten opbrengen is het grootst. Je moet namelijk voldoende inkomen hebben om te kunnen lenen of het geld zelf voorhanden hebben, wil je gebruik kunnen maken van duurzame subsidies voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Verder is in het OKA voorgesteld om de vergoeding voor het aanleggen van de netwerkkabels voor toekomstige windparken op zee te verrekenen in de netwerkkosten. Het is dan ook niet ondenkbaar dat uiteindelijk, ondanks de voorgestelde wijziging van lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven, alsnog de energierekening voor huishoudens significant zal stijgen. Daarnaast kunnen ook de verbruikskosten op energie toenemen, doordat het net in de toekomst meer gevoed zal worden met piekstroom door wind- en zonne-energie, maar ook doordat bijvoorbeeld het aanbod de vraag overstijgt.

In zijn algemeenheid kan op basis van de doorrekening gesteld worden dat de maatschappelijke kosten en daarmee de lasten voor huishoudens hoger zullen zijn, dan wat nu becijferd is. Bij het besef dat omvangrijke projecten in Nederland vaak vele malen duurder uitvielen dan begroot en een langer tijdbestek nodig hadden, is het denkbaar dat de uitvoering van het Klimaatakkoord een zelfde weg te wachten staat. Gezien de nog grotere omvang, zelfs een nog veel taaiere en kostbaardere. Daarbij moet álles meezitten om de beoogde doelstellingen te behalen, terwijl het akkoord grotendeels steunt op het slagen van de SDE++. Wie gaat daarbij de lagere en middeninkomens beschermen, als het huidige plan al geen rekening houdt met afwijkingen in economische groei, energieprijzen, technologieontwikkeling en ontwikkelingen in het buitenland? Wordt het dan geen hoog tijd dat we naast technologie, minstens zo hard inzetten op gedragsverandering? Dat laatste hoeft lang niet zoveel te kosten. Of dat de overheid het huidige OKA toch maar naar de prullenbak verwijst voor een socialer en haalbaarder plan? Want morgen verdient ook iedereen nog een toekomst.

Vicki Van Lommel
milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

28 reacties

 1. TD

  In het kort samengevat:We zijn alsnog de lul.
  Vanaf nu,zijn de Nederlandse huishoudens élk jaar opnieuw de lul,denk aan de onvermurwbare klimaatdoelstellingen!

  1. Lugar

   @TD: Kun jij enkele beloften van Rutte opsommen die wel zijn nagekomen?

   1. biggeorge

    ja als ze belastingen gaan verhogen !! Dan maken ze hun beloften altijd wel waar.

  2. Henk-Jansen

   Er zitten juist veel voordelen aan de overstap op hernieuwbare energie. Denk alleen al aan de 70 duizend banen die in de sector gecreëerd worden.

   1. Siemien

    Ja wat dacht je van al die ontslagen dan, die omgeschoold moeten worden?, of deze, dat er heel veel Polen deze kant opkomen omdat Nederlanders zogenaamd geen “vies” werk willen doen, en die zoals het nu naar uit ziet hun WW in Polen opmaken..

    1. Henk-Jansen

     Er verdwijnen ongeveer 10 duizend banen, netto komen er dus 60 duizend banen bij.

     1. Siemien

      Je begrijpt niet hoe werkt in Nederland, die 60.000 banen waar jij het over hebt worden NIET vergeven aan Nederlanders hoor, waarom denk jij dat de grenzen open staan..

     2. hans-e-pans

      Henk-Jansen heeft u een glazenbol? Het aantal banen dat het gidsland Nederland zal gaan opleveren kan alleen maar een aaname zijn. De vader van de gedachte dus.

      Aangezien de opstellers uit het optimistische kamp komen, niet verwonderlijk. Al eens een project, van de Nederlandse roverheid, gezien/gelezen dat binnen het budget of doelstelling blijft?

   2. Original NL

    Lulquote….Er zitten juist veel voordelen aan de overstap op hernieuwbare energie. …..
    Tuurlijk ..behalve voor de consument..die mag zich straks blauw betalen.
    #stemwegdieklimaatfascisten!!

 2. Josh

  niet te filmen dat er constant gaten ontstaan in de begroting terwijl ze miljarden overhouden (begrotingsoverschot) , we worden echt voor de gek gehouden. Trouwens de belastingen zijn relatief hoog in NL voor de werkenden en toch komen ze elke keer weer tekort waardoor de belastingdruk alsmaar toeneemt…. tijd om het roer om te gooien want met klimaatgekte gaat de druk nog meer knellen

  1. Lugar

   “(…) waardoor de belastingdruk alsmaar toeneemt…”

   2012 – hoge btw van 19 naar 21%
   2019 – lage btw van 6 naar 9%

   #stemzeweg

 3. Siemien

  “energiebelasting verlaging”

  Hoezo? er is een enorm exorbitante verhoging geweest om het vervolgens iets minder verhoogd te laten zijn!!! dit is geen verlaging maar iets minder verhoogd een sigaar uit eigen portomoney..

  1. Lugar

   @Siemien: Het behoeft aan jouw adres geen enkel betoog dat de laatste dagen van oplichter Rutte zijn geteld. Helaas vloeit hij nog af naar de krochten van Brussel, maar laten we hopen dat FvD dit ook zal gaan slopen als ze haar vernieuwende werk heeft gedaan in de Eerste én Tweede Kamer. Het is de hoogste tijd om ons machtscentrum terug te geven aan het electoraat en ons te ontdoen van de antieke politieke vertegenwoordigers.

   Het is 2019 en we zijn inmiddels 171 jaar verder! Hoogste tijd voor Forum voor Democratie.

   #stemzeweg

 4. biggeorge

  Uiteindelijk gaan de burgers gewoon flink betalen voor al die klimaat onzin. De politiek is zo onbetrouwbaar als de pest.

 5. Adriaan

  Het beste wat we kunnen doen, is nooit meer luisteren naar Rutte. Er komt toch alleen maar onzin uit. Het aantal leugens zijn niet meer te tellen.

  1. Original NL

   Quote….Het beste wat we kunnen doen, is nooit meer luisteren naar Rutte…….
   Dat doe ik al jaaaaaren niet meer, deze notoire leugenaar heeft afgedaan.
   #nunogevenwegstemmenenklaariskees!!
   #stem FVD!!

 6. Niet L niet R

  Heb slechts een vraag,, Wie gelooft Rutte nog ,,
  Als hij fluit, liegt hij nog!

 7. Michael M

  LIEGEN moet je kunnen, liegen is een VAK, Laat het maar aan Rutte over, die kan dat goed op zen GEMAK.

 8. Michael M

  De onderste steen boven, duizend euro netto voor elke burger, geen geld naar de Grieken, enzovoorts, Rutte liegt niet, maar belazert de Nederlanders wel, dus dat valt wel mee toch?
  Weet op wie je stemt. Stop het Liegen.

 9. Kidogo

  (R)Overheid !! belasting op belasting !!

 10. Kidogo

  Woensdag 20 maart kan je de rekening presenteren aan deze (R)Overheid !

 11. Erembee

  Rutte liegt helemaal niet altijd.
  Dat doet hij enkel als hij praat.

 12. Rien Noppen

  Voor mensen die echt willen weten hoe het zit: google even op ‘TNO: tienduizenden nieuwe banen door klimaatplannen’

  1. Erembee

   TNO is, net als de NPO, een door de overheid gefinancierde instelling en derhalve kan aan hun onafhankelijkheid getwijfeld worden. Net als al die ‘klimaatwetenschappers’ die betaald worden uit belastinggeld.

   1. Rien Noppen

    Gelul, Erembee. De belachelijke paranoia van klimaatsceptici volgens welke alles is gelogen is te stom voor woorden.

 13. Pescador

  Rutte is ernstig ziek , als je zo hard liegt dat je het zelf gelooft ben je echt ver heen. Stuur die eikel maar naar marroko

  1. Piet Patat

   Hij lijdt aan Pseudologia phantastica, en dat al jaren lang.
   Is nog geen behandeling voor gevonden.

 14. Piet Patat

  Beste mensen, ons aller Markje geeft geen kadootjes weg.
  Hij kan wel zo stoer zeggen dat bedrijven meer energiebelasting moeten gaan betalen en de consument minder. Denkt u nou echt dat die bedrijven dat voor U (!?) gaan betalen ? Neen, die berekenen die kosten weer vrolijk verder aan U !
  Bedrijven moeten kostendekkend werken, anders kunnen ze hun faillissement wel aanvragen. En toch zullen er weer hele volksstammen zijn die deze sprookjes van onze Pinokkio geloven, weer op Pinokkio zullen stemmen en weer de dief zijn van de eigen portemonnee. Triest.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.