‘Milieuclubs zijn verdienmodellen enkel voor eigen belang, toekomst van jou en je kinderen interesseert ze geen bal!’

Weg met die fake-groene revolutie!

In 2006 besloot Nederland bij Koninklijk Besluit de Europese ‘Energy Performance of Buildings Directive’-richtlijn (EPBD) uit te gaan voeren. Deze richtlijn heeft als doel de energieprestaties van gebouwen te stimuleren, door een energielabel verplicht te stellen bij verkoop of verhuur van een woning. Alle huishoudens in Nederland kregen in 2015 een voorlopig energielabel in de brievenbus, dat bepaald was aan de hand van bouwjaar en -type van de woning. Een dure operatie, die vooral stigmatiserend werkte en waarbij het label bij een significant deel van de woningen gewoonweg niet klopte, omdat er bijvoorbeeld ondertussen een verbouwing of renovatie had plaatsgevonden.

Het energielabel kwantificeert de energieprestatie van een woning aan de hand van een voorgeschreven methodiek. Wat door deze richtlijn echter in één klap minder relevant werd, was het daadwerkelijke energieverbruik van huishoudens. Al degenen die het geld hadden om hun woning te verbouwen tot een A-label woning, werden helden, ook al stookten ze daarna verder voor de mussen. De huishoudens die al jaren een lager energieverbruik hadden dan de A-label huiseigenaar, maar in een E, F of G-label woning woonden, werden met dit besluit in één keer weggezet als ‘vervuilende’ derderangsburgers. Als bonus voor hun lage energieverbruik, kregen ze ook nog eens een toekomst voorgespiegeld van een in waarde dalend huis, indien ze energiebesparende maatregelen niet konden betalen c.q. financieren.

Dankzij Europa volgde een batterij aan ‘duurzame’ richtlijnen omtrent afval, circulaire economie en klimaat, die de gewone mens tot een ‘slecht mens’ kwantificeerde. Feitelijk is Europa het slechtste wat Nederland en andere Europese landen kon overkomen in het licht van afval, circulaire economie en klimaat.

Europa maakt zichzelf tot zo’n ver-van-mijn-bedshow, dat ze onvoldoende rekening houdt met verschillen tussen haar lidstaten en Europese regio’s, met alle schrijnende gevolgen van dien. Zo is Nederland zogenaamd op één na het minst duurzame jongetje van de klas. Niet omdat Nederland onvoldoende doet, maar omdat o.a. haar platheid het een pak lastiger maakt te verduurzamen, in tegenstelling tot koploper Zweden met haar ‘oude’ waterkrachtcentrales. Maar niet alleen Europa rijdt deze scheve schaats. Ook individuen, belangengroeperingen, milieuclubs, bedrijven en politici door heel Nederland vinden het makkelijker om te veroordelen, dan om te luisteren en te streven naar een beleid dat uitgaat van vertrouwen.

Zo zette Greenpeace bijvoorbeeld op basis van een onderzoek, uitgevoerd door SOMO in 2016, gemeenten, die geen groencertificaten kochten om grijze energie op papier te verduurzamen, weg als vervuilers. Terwijl in de onderzoekrapportage waarop zij zich baseerden, te lezen valt dat groencertificaten geen ‘duurzame’ garanties bieden en het dus feitelijk vooral hogere maatschappelijke kosten teweeg brengt, oftewel meer belastinggeld naar ondoorzichtige constructies.

Op soortgelijke wijze wordt op 10 maart 2019 een klimaatmars georganiseerd door Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, De Goede Zaak, Oxfam Novib en de Woonbond. Daarbij zal regeringspartij D66 zichzelf oproepen tot minder getreuzel en steunt ook de ChristenUnie het ‘klimaatmars’ fenomeen, naast menig oppositiepartij. Bovengenoemde milieuclubs stappen zelf uit de klimaatonderhandelingen en smijten nu, in de voetsporen van scholieren, met geld om stennis te lopen schoppen. De FNV is er de laatste decennia enkel nog voor de vertegenwoordiging van de (gepensioneerde) oudere werknemer. Beter zouden ze ervoor zorgen dat íedereen mee kan in de energietransitie.

Liever scanderen ze loze kreten, die ze voor de bühne verkopen als ‘concrete’ afspraken:

 • voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten;
 • voor ‘de vervuiler betaalt’;
 • voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont;
 • voor een toekomst met echte, groene banen.

Deze leuzen zijn op allerlei manieren te interpreteren en allesbehalve concreet.

Het verleden heeft zo vaker uitgewezen dat de partijen die pleiten voor eerlijke lusten en lasten, er iets anders onder verstaan dan de gemiddelde Nederlander. Net zoals Rutger Bregman op populistische wijze riep taxes, taxes, taxes , ten behoeve van een eerlijke verdeling. Maar als dat in de praktijk betekent dat de allerrijksten een belastingtarief van 80% krijgen voorgelegd, terwijl alle achterdeurtjes wagenwijd openblijven en aan de belastingtarieven voor Jan 1x, 2x en 3x Modaal niets wijzigt terwijl zij dagelijks geconfronteerd blijven met de minst sociale rechten, dan komen deze laatste groepen er misschien nog wel bekaaider vanaf omdat er dan een papieren tijger ligt waarmee de superrijken kunnen slaan. Een hoger belastingtarief voor superrijken stelt niets voor als het lenen van geld zo makkelijk en goedkoop voor hen blijft en het gratis geld in de vorm van subsidies hun toe blijft stromen. Het belastingtarief zal er dan ook over enige tijd komen om de gemoederen onder het volk te sussen, terwijl de rijken en machtigen der aarde in alle achterkamertjes zich een deuk lachen.

Gezien op papier geregeld is dat ‘de vervuiler’ de stumper is met het minste geld, is het een loze kreet. En dankzij de fantasietjes van Europa en de VN, behoort in het slechtste geval ook 3x modaal tot die stumpers. Ik heb nog nooit een individu horen oproepen tot: ‘meer verpakkingsmateriaal’, ‘meer microplastics in kleding’, ‘langere reistijden naar het werk’, ‘meer slecht openbaar vervoer’, ‘meer moeilijk bereikbare treinen en bussen’, ‘meer eenmalig te gebruiken consumptieartikelen’, ‘nog lagere lonen zodat er geen nagel meer over is om aan ons gat te krabben en alle spreekrecht daarmee ontnomen wordt’ en ‘100% ongezonde voeding in de supermarkt’.

Sinds 2017 heeft 13,9% van de volwassenen ernstig overgewicht. Maar in plaats van de ca. 70% ongezonde voeding te verbieden, gigantisch duur te maken en/of de werk-privébalans zoals in Denemarken te verbeteren zodat mensen meer tijd overhouden om te bewegen, stopt de Nederlandse overheid obesitas liever voor vergoeding in de basisverzekering. Een nationale ramp is in de maak, gezien 48,8% van de volwassenen lijdt aan overgewicht en de vergrijzing en marktwerking de zorgkosten nu al uit de pan laten rijzen. Met de aankomende klimaatkosten, ruim een miljoen huishoudens wonend in een huis met funderingsproblemen dankzij het waterpeil beleid van waterschappen en de etterende aardbevingsschade niet vergetend, houden we straks geen mens meer over die de boel nog financieel rond kan breien.

In plaats van dat de ‘mars’lopers oproepen de vervuiler te laten betalen, zou het effectiever zijn dat ze gaan werken aan een ‘eerlijke, verantwoordelijke samenleving’, waarbij de oorzaken worden getackeld in plaats van de gevolgen met een pleister bedekt en de rekening bij een ander wordt neergelegd. Het is een pak effectiever jonge kinderen zelfvertrouwen te schenken, te leren de eigen verantwoordelijkheid te dragen en te leren waar hun behoeften liggen in relatie tot zichzelf, de ander en de leefomgeving. Zo creëer je de grootste garantie tot een gezonde leefomgeving. In plaats van met symboolpolitiek de status quo in stand te houden.

Het zou mij niet verbazen dat er nog nooit zoveel ‘echte groene’ mensen maatschappelijk zijn afgehaakt dankzij het klimaatbeleid. Een duurzaam warm huis, voelt niet zo warm meer als dat betekent dat je huidige energievoorziening wordt vervangen door een onbetrouwbaar, minder efficiënt en bijvoorbeeld in het geval van restwarmte monopolistisch systeem, waardoor lagere tarieven alles behalve gegarandeerd zijn. Dan zijn ‘duurzaam’ en ‘warm’ nog slechts populistische kreten van de ‘mars’lopers om zieltjes te winnen.

En hoeveel banen, gaan die groene banen kosten? En zijn die banen nog zo groen, als daarmee de uitbuiting en milieuvervuiling in de rest van de wereld toeneemt? Zolang werk in onze ‘moderne’ wereld het verschil maakt tussen leven en dood, zijn er banen nodig voor iedereen. Ondanks de vergrijzing en hoogconjunctuur, staan er nog behoorlijk wat goede arbeidskrachten aan de kant. Hoe meer mensen geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt, hoe meer een gezonde vergrijzing in het geding komt, omdat er gewoonweg te weinig geld wordt afgedragen. Gezien de lonen al decennia stil staan en de investeringen van onderwijs eenzijdig worden neergelegd bij het individu zelf, stijgen schulden gigantisch en dalen inkomsten drastisch waardoor de toekomst van de huidige 40-ers en jonger er een pak minder rooskleurig uitziet. Niet vanwege het klimaat, maar dankzij een oneerlijke baten- en lastenverdeling en opgedrongen klimaatmaatregelen aan mensen die steeds minder geld hebben voor hun levensonderhoud, laat staan voor het verduurzamen van hun woning.

De milieuclub als haar eigen verdienmodel, is geen haar beter als de politiek en andere maatschappelijke organisaties. Ze gaan enkel voor eigen belang en de toekomst van jou en je kinderen interesseert hen geen bal! Waarom komen ze anders niet op voor de huishoudens die al jaren weinig afval produceren, weinig energie verbruiken zonder zon en wind, spaarzaam zijn met spullen, biologisch tuinieren en telen, gezond leven, bewust inkopen, gezond (biologisch) eten en met zo’n klein mogelijke voetafdruk reizen. Je dagelijkse manier van leven heeft vele malen meer impact op het leefmilieu, dan zonnepanelen en windmolens die hun bestaansrecht ontlenen aan fossiele energiebronnen, kinderarbeid en uitbuiting. De realiteit is echter dat die leefstijl onvoldoende geld in het laatje brengt en dat is waar het feitelijk om draait. Niet om het klimaat, maar het zoveelste verdienmodel, in naam van groen, maar desastreus voor het leefmilieu en de sociale cohesie.

Weg met die fake-groene revolutie! Jonge kinderen verdienen de ruimte om zichzelf te mogen zijn en leren kennen, zodat ze de ruimte krijgen om de huidige manier van parasiterend samenleven een halt toe te roepen.

Beste belanghebbenden, geef mensen de ruimte zichzelf te ontdekken en te doen waar hun talenten liggen. Steek daar je energie in, want een mens in balans vraagt niet meer dan wat die nodig heeft. Dat is de sleutel tot een gezond leefmilieu. Een leefmilieu dat enkel kan bestaan bij de gratie van ruimte voor iedereen!

Vicki Van Lommel

milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

51 reacties

 1. HendrikJan

  Nederland is een speelbal van de Bilderbergcultuur.

 2. RPML

  Een buitengewoon goed artikel!
  Het hele klimaatbeleid is een splijtzwam voor de samenleving, die er een ‘goed’ en een ‘kwaad’ gedeelte van de bevolking maakt, gedreven door commercie, een overheid die er een middel bij heeft gekregen om de burger onder de duim te krijgen en gewetenloze politici die de passie preken. Er zijn maar 2 drijfveren: geld en macht. Als het werkelijk allemaal zo erg zou zijn en de aarde vergaat, dan vloog er geen vliegtuig meer, reed er geen auto meer en zaten we in de kou. Kennelijk is dat niet nodig…

  1. RPML

   Meest extreme voorbeeld is in Duitsland te vinden, de DUH (Deutsche Umwelt Hilfe) die miljoenen verdient aan het bestraffen van ‘overtreders’; een autohandelaar die per ongeluk de verkeerde CO2-uitstoot bij een auto op zijn website zet mag € 8.000,- aftikken. Allemaal ‘gesteund’ door de overheid; een maffia erbij die de Staat ondersteunt in het vervolgen van onschuldige ‘klimaat-zondaars’

  2. Satty

   Ik ben niet overtuigd van zwaarte die jij eraan geeft. Ik denk niet dat het zo leeft als jij beweert.

 3. ZiggyStardust

  Het is klimaatmaffia, niet meer en niet minder. Ik zit te wachten tot de eerste Napolitaanse of Siciliaanse bedrijven zich hier in Nederland aanmelden om de mooie klimaatplannetjes ten uitvoer te brengen. Gratis geld!!

  1. HendrikJan

   @Z.S.

   Op wachten.??

 4. Satty

  Dan is de overheid nu toch juist de goede weg ingeslagen? Consumptie meer belasten als inkomen, zo zet je mensen aan meer verantwoording voor hun eigen acties te nemen. Ik vind dat je de verantwoordelijkheid voor mensen en hun inkomen niet bij de overheid moet leggen maar bij zichzelf.

  Ik vind de gedachte dat de maatschappij de studie van anderen moet betalen bespottelijk.

  1. RPML

   De overheid knijpt altijd nét niet hard genoeg, zodat iedereen gedwee betaald. Waarom kost een pakje sigaretten geen € 30,-?

   1. marco1

    Omdat ik dan moet stoppen met roken van mezelf.

    1. tomygun

     Haha Marco dat is niet nodig Marlboro eu 1,80
     ander merk ff wennen 50 cent .
     Daar kan je het zelf niet voor maken
     trouwens enig idee waarom op schiphol van die
     groote borden staan tegen invoer van cicaretten?

    2. observer

     Omdat in Duitsland een pakje € 4,20 kost

     1. tomygun

      Yep observer ook een leuke de schone auto
      stelletje zit in de garage in de auto de motor loopt
      krijgen behoefte om een wip temaken .
      auto is euro 6 worden de volgende dag toch dood
      gevonden wie kan men nu aanklagen ?
      Fabrikant of regering ?

   2. Satty

    Yep

  2. DeBruijn

   @Satty meer belasten haalt niets uit, is zoals gezegd een aflaat. Meer niet, zijn we minder auto gaan rijden? Drinken we minder alcohol? Eten we minder vet?

   Nee, nee, nee en nog eens nee. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen als burgers en niet altijd maar ons laten leiden door de overheid. We kunnen zelf ervoor kiezen om op te fiets boodschappen te doen of gewoon wat dichterbij huis vakantie houden.

   Dat is het probleem, velen willen op dezelfde voet doorleven en denken ‘hun schuld’ met wat belasting af te kopen. Maar natuurlijk helpt ons dat niets vooruit.

   1. Satty

    Dus mijn inkomen belasten? Ik heb genoeg van al die overheidsbemoeienis. Belast mijn consumptie maar. Ik bepaal zelf hoe vaak ik de auto of de fiets pak zolang ik het kan betalen en anders moet ik de tering naar de nering zetten.

 5. tomygun

  Vicki ik ben spraakeloos spijker kop zo zie ik het ook .
  !0000000000000000 + met heel veel dank .

 6. HendrikJan

  Een interessant stukje via Natuur en Milieu.
  De staat van het klimaat.
  KNMI schrapt hittegolven.
  Het raadsel van de verdwenen hittegolven, er heeft een correctie plaats gevonden van 1,9 Gr Celsius, op de metingen in voorgaande niet interessante jaren.
  De jaren nu worden gespiegeld naar boven en de rest naar beneden.
  Dus Nederland is warmer of kouder geworden, of is het gewoon, gewoon.?

  1. RPML

   Als het KNMI de werkelijke cijfers zou publiceren zouden ze geen bestaansrecht meer hebben, hetzelfde doen ze met de temperatuurcijfers (misbruik LOESS-filter) om weer wat hockey-stick-grafieken te kunnen produceren.

   1. Rien Noppen

    Kan RPML zijn opzienbarende bewering dat het KNMI de cijfers op politieke gronden bewust vervalst ook onderbouwen?

    1. RPML

     Zoals altijd Noppen, kijk maar in mijn stukje hierover op DDS en volg de link!

     1. Rien Noppen

      Welk stukje en welke link?

     2. RPML

      dagelijksestandaard.nl/2018/12/de-mainstream-media-lijkt-eindelijk-een-klein-beetje-kritisch-te-worden-inzake-de-klimaatverandering/

     3. Rien Noppen

      Ik heb even gekeken naar het stukje, RML, waarin je inderdaad suggereert dat het KNMI de gegevens vervalst. De bron waar die lasterlijke bewering op is gebaseerd blijkt “Klimaatgek” met de tekst: “Maar misschien dat men gekozen heeft voor die veel te hoge span van 0.65 juist doordat dan het rechtse deel van de smoothlijn zo dreigend omhoog steekt in plaats van de afvlakking van de temperatuur sinds 2000 te volgen. Vanwege het visueel effect dus. Dat zou me niet verbazen”

      Let op de woordjes’ misschien’ en ‘zou me niet verbazen’.
      Er wordt deze helemaal geen vervalsing aangetoond maar de eventuele mogelijkheid dat men in de presentatie een feitelijk effect in de grafiek zou hebben versterkt.

      Tot zover de ‘vervalsing van de feiten’.

      Je gaat weer af als een gieter, RPML. Ga je nog excuses aanbieden?

     4. RPML

      Ze hebben getracht de KNMI-grafiek te reproduceren met de wolkendata die het KNMI zelf ter beschikking stelt. Men komt tot de conclusie dat het LOESS-filter creatief gebruikt is (een veel te grote tijdspanne) om een hockeystick-grafiek te kunnen fabriceren. Excuses van het KNMI zijn inderdaad wel op zijn plaats, net als voor het verwijderen van de hittegolven om alweer zo’n hockeystick-grafiek te produceren. Het KNMI is gespecialiseerd in het weer, niet in het klimaat. Schoenmaker houdt je bij je leest…

     5. Rien Noppen

      Er zijn deze helemaal geen gegevens vervalst, RPML. Je zit wat te pruttelen over de presentatie van de gegevens.

      Dit begint aandoenlijk te worden.

     6. RPML

      Er zijn inderdaad geen gegevens vervalst, alleen de grafiek waarmee die gegevens worden gepresenteerd zijn wel vervalst door gebruikmaking van een filter; bij een normale instelling zou dat tot een evenwichtige grafiek moeten leiden, alleen in dit geval niet omdat het filter bewust onjuist is toegepast

     7. Rien Noppen

      “Er zijn inderdaad geen gegevens vervalst,”

      Dat was hetgeen te bewijzen viel.

      I rest my case.

    2. RPML

     “dat men in de presentatie een feitelijk effect in de grafiek zou hebben versterkt.”; hoe zou je dat willen noemen? Overdrijven of in dit kader vervalsen?

     BTW, het is RPML (gewoon mijn voorletters zonder academische titel(s)…)

    3. RPML

     Onnozele trol, lees gewoon mijn eerste reactie, ik beweer niets anders dan dat jij zelf constateert: dat men in de presentatie een feitelijk effect in de grafiek zou hebben versterkt.

   2. HendrikJan

    @RPML.

    Mijn Opoe 1884-1955 had het er altijd over, vroeger toen had je pas Zomers.
    De gedachte gang van die mensen, was vroeger niet te manipuleren, het gebeurde gewoon waar ze bij waren.
    Iedere dag was een dag en ieder jaar was een jaar.
    De belevingswereld was klein, maar wel eerlijk.

 7. Rien Noppen

  Vicky is een HBO-er die het internet vervuilt met onsamenhangend rechts gebabbel.

  Ik snap dat DDS mensen zoeken om tekst aan te leveren maar dit is wel heel erg onder de maat.

  1. observer

   Goh RN, kan je geen argumenten bedenken?

  2. sonar

   Noppes de bacterie salmonella doet zijn werk uitstekend ,nog even dan hebben we geen last meer van dat gebazel van jou.

  3. tomygun

   Tja Niks Noppes Nada de grootse vervuiler leegd zijn strond emmer .

   1. Rien Noppen

    Bedoeld is waarschijnlijk: ‘leegt zijn strontemmer.’

    1. tomygun

     Goed dat je weet dat je hem geleegt hebt
     als je hem wat vaker leegde zou je maybe een
     leven hebben .

     1. Rien Noppen

      geleegd

  4. TD

   Rien Noppen:
   Ik ben maar wàt blij dat niemand zoals jij,teksten aanlevert!
   Dat nep humaan links gebabbel

  5. Satty

   Rien
   Ik noem het links. Wie denkt zij dat zij is zoveel invloed in mijn leven te krijgen, althans totalitair links.

  6. sjun

   Waarom?
   Het geeft eens een wat andere mening dan die van de klimaatkapitaliseerders

 8. Tante Sidonia

  “Milieuclubs zijn verdienmodellen enkel voor eigen belang!”
  Klopt, niet voor 100% maar voor 1000%.
  Ook dit heb ik zeer vaak betoogd; zelfs 10 jaar geleden.
  De linkse doordrammers milieu/klimaat willen ALLEMAAL Multi-Miljonair worden, gelijk hun voorbeeld GOEROE Al-Gore!
  Basiszaken, zoals overbevolking en kernenergie mogen absoluut niet besproken worden. ( het liefst de doodstraf!)
  Samson’tjes laten echt niet hun toekomstige belangen afpakken: hun aandeel in de productie windmolens, zonnepanelen , electrische auto’s, warmte pompen en de hele rambam, ( en een onvoorstelbare CO2 uitstoot produceert) zal en moet doorgaan; desnoods dictatoriaal!
  Voorts gaan we terug naar de middeleeuwen:
  Vroeger: boeren,vissers, ambachtslieden, e.a. uitgebuit door de adel!
  Nu: werkenden ( en Veel te Veel belasting betalenden) uitbuiten en niet zo’n klein beetje. En dit alles voor de “nieuwe religie” , t.w. klimaat-kapitalisme!
  PS
  ……en het erge, de klimaatfanaten ( vrijwel links) WETEN dat de klimaat waanzin, onzin is! Maar…….. zakkenvullen is ook lekker!

 9. Holysmoke

  Inderdaad, en die linkse sukkels geloven het ook echt, alleen aan hun eigen denken, hun kinderen en toekomst interesseert ze niks. Dacht dat ze na de oorlog wel beter zouden weten maar niks is minder waar, nsbers

 10. santiago

  Ik hoop wel dat wanneer het fout gaat met het milieu, onze oude prinses met haar familie en vooral de kleinkinderen een veilig heenkomen kunnen zoeken. Gelukkig kan de koning zelf vliegen dus. Je moet er toch niet aan denken dat er iets met de koninklijke familie gebeurd.

  1. HendrikJan

   In Argentinië heeft deze club, ook nog een stulpje.
   En ik begrijp dat alle uitkeringen ,ook in het buitenland worden uitgekeerd.

   1. santiago

    HJ. Over het geld hoeven ze zich niet druk te maken. Die ouwe Bea is een van de rijkste vrouwen van de wereld dus die redden zich wel heur.

  2. Niet L niet R

   Gelukkig hebben zij nog geen schoonzoon van het soort als Bernard!

 11. Arbeider65

  . voor een toekomst met echte, groene banen.

  Jee, laat ik nu een ontzettende hekel hebben aan tuinieren…..

 12. Niet L niet R

  De klimaatkamers maakt onder leiding van die gladjanus van Rutte de dienst uit!
  Onderwijzers aanhangers van D66 of Groen links ( Hamas aanhangers ) indoctrineren onze jeugd, waar niets tegen gedaan wordt!
  Was ik jonger verliet ik omgaand dit land, wat ik mee heb helpen opbouwen, en niet uit de ruif gegeten!
  Een persoon is consequent met het aanwijzen van de problemen de Heer Wilders die door de linkse kliek ook al heeft hij op een na grootste partij onderleiding van die leugenaar en gladjanus Rutte buitenspel wordt gezet.

 13. shidaian

  Top artikel!

  1. Rien Noppen

   Misschien kan shidaian me uitleggen waaruit dat verdienmodel van de ‘klimaathysterici’ nou precies uit bestaat.

   Welk belang zou de Overheid erbij kunnen hebben om de klimaatproblematiek ernstiger voor te stellen dan ze is en een verhoogde CO2-uitstoot daarvoor als verklaring aan te reiken en hoe zouden wetenschappers er vervolgens voordeel bij kunnen hebben om hun onderzoeksresultaten voor dat doel te vervalsen?
   Ik zie de logica niet.

   Ik stelde de vraag al vaker op dit blog en ik krijg er nooit antwoord op, dus ik heb mijn hoop op jou gesteld.

   1. Rien Noppen

    Uiteraard krijg ik op deze vraag nooit antwoord.

    Eigenlijk is dat een antwoord op zichzelf: niemand kan me dat ‘verdienmodel’ uitleggen omdat het niet bestaat.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.