Time’s up! Het komt niet meer goed met de integratie. Integendeel: de afscheiding wordt steeds groter

Het is helemaal niet zo rooskleurig gesteld met de multiculturele samenleving in Nederland, zo stelt publicist Frits Bosch. Hij maakt een rondje langs diverse lieden daarover geschreven hebben, maar begint bij een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hun onderzoek is namelijk uiterst lovend over de diversiteit van Nederland…

Veel is geïnvesteerd om allochtonen een betere arbeidsmarktparticipatie te laten hebben. Na vele decennia zijn de resultaten teleurstellend: zie CBS-rapportages. De realiteit is dat moslims niet goed integreren. Dat is niet verwonderlijk omdat de mindset waarin zij leven, hun cultuur, zeer afwijkend is van de onze. Dat betekent dat zij zich afscheiden in hun eigen leefwereld. Het zorgt voor segregatie. Dat is niet alleen de gedocumenteerde ervaring in Nederland, maar ook die in Duitsland, Frankrijk, Engeland, België, alle EU landen. We moeten er dus helaas van uitgaan dat het de realiteit is. Een deel van de deel Nederlanders wil deze realiteit onder ogen zien en een ander deel wil dat niet en zitten op de lijn van “het komt goed, het heeft tijd nodig”. Maar “time’s up” na vijftig jaar. De bewijzen liggen er dat het niet goed komt met de integratie, integendeel, de afscheiding wordt steeds groter.

Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP),  weigert deze realiteit te erkennen en kijkt zelfs verwijtend naar de Nederlandse maatschappij: het is “onze schuld”. Aan een directeur van een sociaal cultureel planbureau die koste wat kost politiek correct wil zijn en de realiteit niet onder ogen wil zien, heeft de Nederlandse samenleving niets. Intellectuele lafheid is voor een sociaal cultureel planbureau een ernstig vergrijp. Het SCP draagt dan bij aan de polarisatie. Het SCP is een belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering. Als deze instelling intellectueel laf is en disfuctioneert zoals het nu doet, met een directeur die de realiteit niet wil inzien, dan is Nederland daar niet mee geholpen. Intellectuele lafheid maakt de zaken erger. We zouden graag zien dat SCP deskundiger, doortastender en oprechter is met een directeur die daarin voorop gaat.

Het SCP laat in haar “Burgerperspectieven” (2019) weten dat het niet goed gaat met het welbevinden van burgers door toenemende spanning en tegenstellingen. Het SCP rapport “De religieuze beleving van moslims in Nederland”, 2018, deelt moslims in vijf categorieën in. 1. Seculiere moslims die nauwelijks praktiseren (5%), 2. Culturele moslims voor wie religie belangrijk is, maar bidden niet en bezoeken moskee niet (10%), 3. Selectieve moslims die infrequent participeren in religieuze aangelegenheden (15%), 4. Vrome moslims, maar bezoeken moskee zelden (30%), 5. Devote moslims, strikt praktiserend (40%), (genoemde percentages mijn schattingen naar aanleiding van tekst en plaatjes in het rapport). Veruit het merendeel van de moslims valt in categorie 4 en 5, gelovig tot strenggelovig.

Geconstateerd wordt dat moslims religieuzer worden, dus tenderen naar groep 4 en 5. Het rapport wijt het religieuzer worden van moslims aan de Nederlandse samenleving. SCP: ”jonge moslims zoeken hun uitvlucht in meer religiositeit”. Dit zou betekenen dat het met het welbevinden van jonge moslims niet goed gaat, want ze vluchten in religie. Arabisten laten weten dat het religieuzer worden van moslims een wereldwijd verschijnsel is, dus anders dan het SCP denkt, niet voorbehouden is aan Nederland. Dit komt overeen met Ruud Koopmans, hoogleraar aan de Humboldt Universiteit te Berlijn, die daarover schrijft in zijn boek “Het vervallen huis van de islam”. Moslims worden wereldwijd geloviger. We willen graag weten of moslims mondiaal minder gelukkig zijn. Vluchten ze daarom in religie? We willen graag weten of moslims wensen dat niet alleen moslims, maar ook niet-moslims volgens de geboden van islam moeten leven. De SCP had er goed aan gedaan hun onderzoek wat ruimer te trekken.

SCP veronderstelt dat moslims democratisch zijn als ze stemmen en dat zij daarmee onze democratische rechtsstaat ondersteunen. Is dat niet wat voorbarig? Volgens de islam is het ondersteunen van de democratie toegestaan zolang het ten goede komt aan islam en moslims. Dat kan dus ook door te stemmen op een islamitische partij, die per definitie de theocratie in Turkije ondersteunt. “Maar deze partijen participeren in het Nederlandse democratisch systeem”. Een verkeerde conclusie dreigt dan, want haar electoraat is al meer dan tien jaar actief om de islamitische samenleving, de ummah, te ondersteunen. Hoe staan islamitische partijen eigenlijk tegenover de Nederlandse rechtsstaat en de democratie? Zullen rechtgeaarde moslims bij voldoende macht de sharia invoeren? Zijn het democratische partijen in de zin zoals wij dat kennen en wensen? Wensen zij een theocratie in ons land? Hoe staat het dan met onze veel geprezen Vrijheid? Hoe denkt men daarover? Wij tasten hierover in het duister. Het zou goed zijn als partijen ons hun intenties laten weten. Dan weten we waar we aan toe zijn. SCP: “Dat was onze taakopdracht niet”, nee, maar dat had het wel moeten zijn.

We zijn er doorgaans op gericht hoe ‘wij’ ten opzichte van ‘zij’, moslims, staan. Het is echter ook goed om het omgekeerde te weten. We moeten constateren dat het rapport “De religieuze beleving van moslims in Nederland” van SCP de Nederlandse bevolking in het ongewisse laat. Is het SCP benauwd voor afkeurende reacties in de pers en wetenschap? Tracht SCP politiek-correct langs de kliffen door te varen? Het SCP lijkt basiskennis van de islam als religie te ontberen. Men blijkt ook weinig idee te hebben over de ontwikkeling die deze ideologie doormaakt. Het rapport “De religieuze beleving van moslims in Nederland” is correct qua waarnemening, maar niet qua interpretatie. Als elementaire kennis ontbreekt dan had men arabisten, theologen, imams, moeten consulteren. Vermijd foutieve conclusies, onwetenschappelijkheid en misleiding.

Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau,  meent dat “er inmiddels voldoende bewijs is dat diversiteit meerwaarde heeft.” Putters levert het bewijs niet, dat is er niet, wel het tegendeel. Selectie op kleur, geslacht en afkomst is contraproductief. Het levert ‘second best’ oplossingen. Putters komt nota bene zelf met statistieken waaruit blijkt dat in het bedrijfsleven managers van niet-westerse achtergrond achterblijven bij autochtone managers. Hij vermeldt dat we niet exact weten hoeveel managers met een andere culturele of etnische achtergrond er in de hoogste posities werkzaam zijn, omdat men etniciteit niet mag registreren. Angst om ‘rechts niet in de kaart te spelen’?

Putters meent dat een betere arbeidsparticipatie bijdraagt aan integratie en verbinding. Als iedereen gelijke kansen in het onderwijs heeft en toegang krijgt tot netwerken van bedrijven en instellingen, dan zou je dat inderdaad terug moeten zien in betere onderwijsresultaten, arbeidsmarktposities en maatschappelijke kansen. Putters: “Het scheppen van een diverse werkomgeving en noodzakelijk commitment aan de top en de lagen daaronder. We zullen ons bewuster moeten worden van heersende stereotypen en we moeten ons inzetten op het voorkomen ervan. Quota kunnen werken, maar het gaat niet alleen om ‘tellen’ van culturele diversiteit aan de top, want quota schieten hun doel voorbij als niet actief wordt ingezet op het benutten van verschillen.” Quota? Wenst SCP arbeidsmarktdiscriminatie?

Cultureel antropoloog en criminoloog dr. Hans Werdmölder heeft decennialang ‘Marokkaanse schooiertjes’ gevolgd in hun ontwikkeling. Ik ken hem al decennia en heb van nabij zijn participerend onderzoek mogen meemaken. Dagelijks is hij met hen opgetrokken als barkeeper, jongerenwerker en hulpverlener om hun vertrouwen te winnen. Hij is in hun huid gekropen heeft compassie getoond. Hij doet daar fascinerend en nauwgezet verslag van in diverse boeken. Pas op, dit is geen vrolijke literatuur. Alles is geprobeerd om ze te laten sporen, maar niets helpt. Van de veertig die hij decennia heeft gevolgd zijn er veertien redelijk terechtgekomen. De rest is gestorven, verslaafd, schizofreen of leeft van een uitkering. Let wel, dit zijn randgroepjongeren en zeker niet indicatief voor de algemene Marokkaanse populatie. Alle kosten die we aan deze groep spenderen zijn goeddeels weggegooid. Hij adviseert om deze jongeren hoe dan ook te laten werken als beste remedie voor een stabiel leven, getrouwd te raken en kinderen te krijgen. En als dat niet lukt wat dan resteert is repressie toepassen om ontsporende jongeren binnen boord te houden. Onder het hoofdstuk “Een wetenschappelijk taboe” in “Marokkaanse lieverdjes”, 2005, meldt hij dat het in Nederland een taboe was (en is) om de criminaliteit onder etnische groepen aan de orde te stellen.

De eerste onderzoekers op het terrein van etnische jeugdcriminaliteit, voornamelijk antropologen en sociologen, hadden het liever niet over crimineel gedrag. Criminologie is een wetenschap van verhulling. Op grond van de ideologie van politieke correctheid hebben wetenschappers gegevens over criminaliteit van allochtonen jarenlang onder de pet hebben gehouden, vertelt Werdmölder in 2005. Hij verwijt wetenschappers dat zij de realiteit niet (willen) kennen. Ontkennen, negeren, verhullen, niet willen weten, wegkijken. En dat doen ze nog steeds. Werdmölder is onvoldoende gehoord, genegeerd. Zijn boeken zijn in een diepe lade beland. Hij krijgt niet de eer die hem zonder meer toekomt. Dat is te betreuren voor Werdmölder, maar ook voor Nederland, omdat media en politici blijven dolen, geen nota nemen van belangrijk onderzoek, wegkijken van conclusies wat decennia in beslag heeft genomen, derhalve geen actie ondernemen, gods water over gods akker laten lopen, ten koste van ons allen.

Brits historicus dr. Niall Ferguson, verbonden aan de London School of Economics, echtgenoot van Ayaan Hirsi Ali, zegt dat de linkse censuur en repressie in Engeland enorme vormen aanneemt. Harvard econoom Afro-Afrikaan Roland Fryer wordt geschorst omdat hij in een essay meent dat de politie niet vaker geweld pleegt tegen mensen van kleur dan tegen witte mensen. Hoogleraren Nigel Biggar en Bruce Gilley worden geschorst omdat ze durven beweren dat niet ieder aspect van de Britse geschiedenis een misdaad tegen de menselijkheid was. Ferguson constateert dat de huidige bedreiging van vrijheid van denken en spreken afkomstig is van middelmatige figuren, die binnen de academie en de media oorlog voeren tegen andersdenkenden. In Nederland is het zeker zo erg. Intellectuele lafheid, is een kankergezwel in de gehele Westerse wereld. Ferguson klaagt Britse politiek correcte idiotie aan. Hij zou ook in Nederland eens een jaar moeten wonen en soortgelijke lieden in ons land moeten aanklagen. Intellectuele lafheid is een trend, een hype. Iedereen kan het, iedereen doet het. Zelfcensuur. Zoniet, bedreiging, ‘paf’, letterlijk of figuurlijk.

Frits Bosch, publiceert hier uit zijn komende boek “Schaft ook Nederland zich af?” 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

65 reacties

 1. logisch denken

  Wat is hier het nieuws ? loop is over plein 40-45 , doe is een marktje in Amsterdam west , kijk is naar de diversiteit van de ondernemers.

  De islamisering gaat vol gas en zonder fileleed

  1. DidiMadloba

   Wie zegt dat het moslims zijn?

   1. logisch denken

    eeeeuuuuuuuhhhhhhhhh , het plaatje ?
    eeeeeeuuuuuuuuuhhhhh , hun geloofsuitingen ?
    eeeeeeuuuuuuuuuuuuuhhhhhh , het CBS ?

  2. Mars020

   @logisch denken, dat klopt helemaal. Op Plein 40-45 is het inderdaad net alsof je in Teheran loopt te winkelen. De winkels om het plein heen, zijn ook vergeven van de islamitische winkeltjes. Stap je op de tram, dan ben je ook de enige blanke, tussen al die kansparels. Dat is al jaren aan de gang en wordt steeds erger en extremer. Voorheen liepen alleen oudere moslims in een jurk met baard, maar nu zie je zelfs kleuters met een jurk. Het gaat in Nederland helemaal fout en links blijft het ontkennen en wegwuiven.

 2. DidiMadloba

  Wat is dat, “integratie”? Ik woon al vele jaren in een Hollandse slaapstad waar ik het verdom te integreren, en niemand heeft er last van.

  Maar ik ben een bleke blonde Hollander. Dus het gaat om haarkleur.

  1. toetssteen

   @Didi
   Ja heur! Man doe eens niet zo dom! Het gaat om capaciteiten! Ik heb zwart haar, het vergrijst wat en is door de chemo wat uitgevallen, maar nooit enig probleem. Mijn oudste heeft zwart haar en net zoals ik wat exotische trekken (die xenofobe voorouders toch :)). Nogal getinte vrouw van een goede kennis van ons, had al een baan toen ze hier uit het vliegtuig stapte om te huwen met xenofobe Erik.
   Man ga verder op de jeaup uw waanzin debiteren.

 3. C.A.Barstow

  Mocht dat waar zijn dan is dat geweldig nieuws!
  Nederland terug aan de Nederlanders, Nederland moet weer als van ouds een land met een Joods/Christelijk identiteit worden, daar hoort een aan onze cultuur volkomen vreemde en middeleeuwse religie niet bij.
  Weg met die minaretten, moskeeën en verachtelijke middeleeuwse cultuur, tot op het fundament afbreken die troep, het hoort niet hier thuis maar in de woestijnen.

  1. DidiMadloba

   Dring mij als autochtoon geen christelijke identiteit op, laat staan een joodse.

   “Joods/christelijk” is slechts een eufemisme voor “niet islamitisch”.

   Als je xenofoob bent kom er dan eerlijk voor uit.

   1. Bosche draak

    Zoals jij er eerlijk voor uitkomt dat je niks meer dan een stokende randdebiel?

 4. toetssteen

  Goed artikel.

  1. Confucius

   En leest ook zo makkelijk.

  2. fockingworst

   @toets.. Zeker daarom reageert maar 1 nick van de huistrol.. Er valt niks tegen in te brengen..
   Dat zie je iedere keer weer…
   Leuk dat u trouwens weer frequent aanwezig bent..
   Miste uw steengoede bijdrages…

   1. Malsi Marbh

    1 v.d. 20+

 5. RvdBe

  Zo die Frits Bosch is ff bij de pinken: de integratie verloopt helemaal niet zo rooskleurig!
  Nou gefeliciteerd met deze ontdekking hoor, anders hadden we nog steeds in de veronderstelling verkeerd dat het allemaal prima ging,

 6. Kristalix

  Kim Putters is een debiel.
  Diversiteit? Zoals een parel als Sylvana Simons?
  Zum kotsen!

  Wie zich niet aan wil passen?
  Terug naar patria. Tis echt heel erg simpel.

 7. van Urk

  Je gaat je afkomst toch niet niet verloochenen als je in een andere land woont? Voor moslims ligt dit namelijk zwaarder in hun maag.

 8. Confucius

  Die Pim Kutters en zijn clubje worden betaald door de overheid.
  Die zijn dus ook stekeblind en verwacht daar geen ‘niet linkse geluiden’ van.

 9. tonna

  De Europese bevolking bestaat uit schapen,blatend en passief accepteert men de omvolking,geregisseerd door de EU!
  Over enkele jaren is het definitief,dan hebben we in heel Europa een electoraat van moslims,negroïden,Turken,Marrokanen!
  WIJ AUTOCHTONEN zijn dan een minderheid,uitgekotst door de “nieuwen”!
  Niemand schijnt zich dit te realiseren,maar als het leed is geschied roept men lijdzaam “Nederland was eens van ons”.

  1. Duke

   Die enkele jaren kun je vergeten. Sinterklaasfeest wordt verpest, Politie naar iftars, zwembaden die sluiten, discriminatie van blanke mannen bij sollicitaties is wettelijk toegestaan, straatnamen die worden vervangen, politieke vervolgingen etc.

 10. Korporaal Monty

  “Het komt niet meer goed met de integratie. Integendeel: de afscheiding wordt steeds groter”

  Dan zit er echt niks anders op dan alle allochtonen het land uit te werken.
  Als het allemaal met onderzoeken is aan getoond.
  Hup iedereen zonder Nederlandse roots er uit.
  Toch?

  1. Tman

   Dat kon wel eens mijn natte droom zijn!
   Goed gezegd Monty!

 11. Jumping

  Nederland is een keiverrot land geworden.
  Links Demoniserend Wegkijkend Nederland stort Nederland in een poel van ellende.
  Rutte is het slechtste wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

 12. ikweetwatikwil

  In een echt Nederlands winkelcentrum waar je, je steeds meer waant in Marokko. Trouwens die Somaliërs kunnen er ook wat van. Vraag je mij als Nederlandse, vind je dit prettig , lekker cultureel. Nee ik vind het niet prettig , soms zelfs griezelig die spook verschijningen. Maar hoe kom je weer van dat soort figuren af. Integreren doen ze niet.

  1. toetssteen

   @Ikweetwatikwil
   Juistem, vandaar dat mijn Chinese/Singaporese schoondochter overal hartelijk welkom wordt geheten. Hoog ontwikkeld, houdt wel van een curry die zelfs mij de mond uitbrand, maar verder modern. (grijns curry is ook modern, maar zelfs als ex marinier is dat wat zij fabriekt tikkie te heet).

   1. Lao Tse

    Helemaal juist, Toetssteen, de mindset van Chinezen is ook geheel anders dan die van Nederlanders maar dat hoeft geen enkel beletsel op te leveren om te integreren in onze mooie multiculturele samenleving.

    1. Duke

     Multicultureel was nooit het probleem in Nederland. Iedereen beetje bij beetje monocultureel islam door de strot duwen is wel een probleem.

 13. Lao Tse

  “Dat is niet verwonderlijk omdat de mindset waarin zij leven, hun cultuur, zeer afwijkend is van de onze. Dat betekent dat zij zich afscheiden in hun eigen leefwereld. Het zorgt voor segregatie.”

  Er is bij een minderheidsgroep van de moslims sprake van segregatie maar dat heeft weinig met hun mindset te maken. De oorzaak is de negatieve stigmatisering, diskwalificatie en discriminatie die sedert Fortuyn in Nederland bon ton is geworden.

  Uit het feit dat de meeste allochtonen, zeker ook met een islamitische achtergrond, prima integreren moet logisch volgen dat de mindset niet het probleem is. We discrimineren schandalig op de arbeidsmarkt en daarnaast lijden allochtonen in sterkere mate uit de groeiende kloof tussen rijke en arm en hoogopgeleid en laagopgeleid die in ons land, niet alleen voor allochtonen, tot een groeiende verdeeldheid leidt.

  Figuren als Frits Bosch wensen geen integratie en creëren slechts een selffulfilling prophecy.

  1. Bosche draak

   Lamlul Lao liegt leugenachtige laster, lompe losgeslagen lamlendige lamstraal!

   1. Original NL

    Lauwe thee is een zachte heelmeester…
    Wat maken die ook al weer??
    Juist ja.

  2. logisch denken

   QUOTE Er is bij een minderheidsgroep van de moslims sprake van segregatie maar dat heeft weinig met hun mindset te maken. De oorzaak is de negatieve stigmatisering, diskwalificatie en discriminatie die sedert Fortuyn in Nederland bon ton is geworden. END

   Natuurlijk het is Fortuyn zijn schuld. Voor de opkomst van Fortuyn was het immers allemaal rozengeur en zonneschijn of was de opkomst van Fortuyn juist het gevolg van de gasten die zich misdroegen in hun gastland ? Als flapdrol ben je niet sterk in het profileren van de waarheid das duidelijk. Oorzaak en gevolg lopen wat door elkaar heen.

   QUOTE We discrimineren schandalig op de arbeidsmarkt en daarnaast lijden allochtonen in sterkere mate uit de groeiende kloof tussen rijke en arm en hoogopgeleid en laagopgeleid die in ons land, niet alleen voor allochtonen, tot een groeiende verdeeldheid leidt. END

   Weer zo een onzin argument uit flapdrol zijn goocheldoos. Flapdrol snapt kennelijk niet dat je je kansen moet pakken en dat sommige moslim jongeren dat uitstekend doen. Overal in bedrijven zie je andere culturen en diverse mensen van alle allooi samen werken. Helaas is er een heel groot deel dat werken een vies woord vindt en dat gratis geld veel makkelijker is. Als je de uitkering uitgeknikkerd wordt omdat je 0,0 inspanning levert om deel uit te maken van de maatschappij schreeuw je heel hard ” flapdrol help , we worden gediscrimineerd .

   De linkse demagogie om de maatschappij de schuld te geven van het niet functioneren van een groot deel van de moslim bevolking is beschamend. Je moet dan ook een enorme flapdrol zijn om telkens weer die riedel te herhalen

  3. Tman

   Rien:
   Een gast moet beleefd zijn en goed gedrag tonen,en niet als een olifant in de porseleinkast eisen stellen aan de gastheer!
   Met immigranten/illegalen is het identiek,men moet de cultuur van het gastland respecteren en ALLE bestaande regels accepteren!
   Alleen dan kan integratietot stand komen

   1. Lao Tse

    Een allochtone Nederlander is geen gast en wij zijn geen gastheer, Tman, hoe vaak moet ik dat hier nog uitleggen?

    Allochtonen zijn gelijkwaardige medeburgers die zich, net als jij, aan de wet moeten houden en voorts hebben ze de vrijheid hun godsdienst te beleven en hun leefstijl te volgen. We hebben helemaal niet het recht onze waarden en normen op te leggen voor zover ze niet in de wet zijn vastgelegd.

  4. ZiggyStardust

   Lao, het ligt dus aan Fortuyn. En waarom was die Fortuyn ook al weer zo populair? Ja precies! En wie hadden voor hem kritiek op niet integrerende buitenlanders? Janmaat, de SP. Het gaat al veel langer terug. Het is niet iets van de afgelopen 20 jaar, omdat het probleem al veel langer aanwezig is en je dus niet kunt vingerwijzen naar 1 persoon. Als je gelooft dat het aan Fortuyn ligt, ben je echt een totale idioot. En we discrimineren helemaal niks op de arbeidsmarkt, wij zijn juist een van de weinige landen ter wereld die bakken geld uitgeven om niet integrerende buitenlanders aan het werk te krijgen.

   1. Lao Tse

    De anti-islamretoriek is met name sedert Fortuyn in Nederland opgekomen en heeft onnoemelijke schade aan de integratie van moslims veroorzaakt. Wilders is op dat punt overigens de overtreffende trap van Fortuyn.

    1. Tman

     Rien je moet dringend naar een therapeut,hoe kom je bij zo’n onzin?
     In Nederland zijn NA de moord Fortuyn vele prachtige moskeeën gebouwd,integratie cursussen gefaciliseerd,in Amsterdam geldt inmiddels een speciale bescherming tbv moslims dankzij halsema!
     Man waar heb je het over?

    2. Original NL

     Tis idd de schuld van pim…in de rest van europa/wereld zijn de moslims modelburgers en zijn er geen aanslagen, verkrachtingen of wanklanken.
     Hoe naïef, blind en dom lauwe thee lult is echt ongelovelijk.
     Vergis je niet..er zijn zelfs in de politiek figuren die zo denken.
     Stem ze weg.

     1. Lao Tse

      Sterker, Original NL, de meerderheid van de politici redeneert zo en de islamofobie van Wilders is gelukkig op z’n retour.

  5. ZiggyStardust

   Lao Tse, waarom neem je wetenschappelijk onderzoek en cijfers wat betreft klimaat wel serieus, en wetenschappelijk onderzoek en cijfers wat betreft integratie en religie niet, eigenlijk nooit. Je lijkt wel een verslaafde. Stiekem wel beseffen dat er een probleem is, maar denken dat je er wel mee kunt leven. Dat is makkelijker dan het probleem onder ogen zien en er iets aan doen. Pappen en nathouden, misschien lost het zich vanzelf wel ooit op. Liever hypocriet dan de waarheid onder ogen zien, want het is zoveel makkelijker, maat uiteindelijk kost het je je ko.

 14. Kapitein Haddock

  SCP publiceert wat de regering horen wil.
  Soms denk ik het moedwillig publiceren van “goed nieuws” door SCP.
  Nederlanders weten allang dat Moslims niets van Nederland willen weten, m.u.v. GELD!!!
  Maar, zoals bekend, adviesorganen en Ministeries zijn doordrenkt van het socialistische gedachtegoed! Dat goedwillende/werkende/belastingbetalende/filestaande/etc,. Nederlanders de dupe zijn interesseert de Linkse Meute totaal niet!
  Zie de, buiten de werkelijkheid staande Gutmenschen: de Bubbels; Hilversum, NOS/NPO/NRC/Volkskrant/Groen-Links/PVDA/Grachtengordel/ e.d.

 15. Brennivin

  Kim Putters is ook zo’n special snowflake die straks de geschiedenis gaat herschrijven door te beweren dat het eerst ‘normale, aardige mensen waren, die graag wilde integreren, in de rij stonden om de taal te leren en zich werkelijk Nederlands gingen voelen. Maar ja, toen kwam Fortuyn die roet in het eten gooide en Wilders en nu Baudet weer. Dáárom mislukte de integratie. Hij zou zomaar een trol op DDS kunnen zijn…

 16. Pronounce

  Kim Putters is meteen persona non grata als de ongemakkelijke waarheid zou publiceren. Daarmee kan ze niet aankomen bij haar politiek zeer correcte ons-kent-ons omgeving. Je ziet dat ook bij Jordan Peterson en in het verleden bij professor Smalhout. Hooggeleerde, zeer intelligente mensen die door links desondanks werden uitgekotst omdat ze zich niet aan de linkse mantra’s hielden. Ze werden daarom als verraders gezien. Puur inhoudelijke kritiek is er zelden te bespeuren. Academische vrijheid, objectief onderzoek, rationeel denken – allemaal prima behalve als je buiten de bekende linkse lijntjes kleurt. Daarom mag je ook vooral geen link leggen tussen ras en IQ om maar eens wat te noemen. De gevolgen daarvan zie je terug in de gevangenissen, uitkeringsafhankelijkheid, criminaliteit enz. Sommige linksen bijvoorbeeld nog steeds dat je de gevolgen van vergrijzing op kunt vangen door massaal migranten uit Afrika en het Midden-Oosten hierheen te halen wat natuurlijk kolder is. Om nog maar te zwijgen wat de gevolgen van het binnenhalen van al die ‘hooggeschoolden’ en ‘productieve harde werkers’ dan zou betekenen voor de landen van herkomst. Misschien moeten we migratie uit die landen naar het westen maar consequent cynisch neo-kolonialisme en neo-kapitalisme noemen, wellicht dat onze progressieve vrienden er dan anders over gaan denken.

 17. Ritter

  Het is in essentie makkelijk te begrijpen………………islam is niet compatibel met de westerse waarden/normen/levenswijze.

  Daarom vind er ook geen integratie plaats want moslims willen niet integreren in de westerse samenleving. Ze wijzen de fundamentele westerse waarden af (uitzonderingen daargelaten0 en leven volgens de islamitische levenswijze.

  Maar dat word door de politieke en media elite ontkend terwijl we overal de bewijzen ervoor zien.

  Als je paar moslims heb is het geen probleem.

  Maar met de steeds toenemende islamitische bevolking in Europa ( via geboorte en immigratie) gaan moslims steeds meer eisen stellen en ontwikkeld zich een parallelle islamitische samenleving in Europa waarin moslims op de “islamitische” wijze leven.

  Ook zie je steeds meer dat de politieke islam aan kracht wint.

 18. santiago

  Je kan beter nu al in een zuid Europees land gaan wonen. Daar hebben ze ook moslims, maar daar gaan ze er normaal mee om.
  Ik zie in Spanje niet zo snel een Marokkaan zijn “moves” achter een politieagent maken. Kan ie wel doen, maar dan zijn gelijk zijn armen eraf.
  In b.v. Spanje word je niet gepamperd omdat je een Marokkaan bent dus gewoon je gedragen.

 19. WWW

  Het is duidelijk dat de SCP zich moet opheffen. Wanneer je geen goede cijfers hebt, dan kun je ook geen goed onderzoek uitvoeren en geen goed beleid uitstippelen.

 20. NoDoubt

  Lees de Koran en de Hadith en je weet dat met de komst van moskeeën en imams, er geen integratie zal zijn maar verwijderen van dhimmies. PVV waarschuwt, Fortuyn Bolkenstijn. Zie de 10.000den no go’s. De politiek wil het niet weten maar ondertussen in EU kapot, weg democratie en welzijn en je pensioen. En maar niet willen zien maar dagelijks is het zichtbaar. Het zijn de kleren van de keizer. Wir haben es gewusst.

  1. Lao Tse

   “Zie de 10.000den no go’s.”

   Wat bedoel je daarmee?

   1. logisch denken

    snap je het weer niet flapdrol

 21. Extreem Realist

  Dit weet de regering al lang en het is precies volgens plan, in Europa moet een nieuw soort ras ontstaan, een uniforme mix van Arabisch, Afrikaans en nog een restje Germaan, en die het liefst allemaal in allah geloven en die gore koran volgen zodat je een makkelijk kneedbaar en volgzaam volk krijgt, dan een dictator aan de macht en we hebben goedkope arbeid enz.. Alleen vergeet de ((elite)) dat de booslims een eigen agenda hebben en zich niet laten lijden door diezelfde elite, dus dat wordt nog een gezellige tijd…

  1. Lao Tse

   “in Europa moet een nieuw soort ras ontstaan, een uniforme mix van Arabisch, Afrikaans en nog een restje Germaan”

   Aldus een warhoofd die zichzelf een ‘extreem realist’ noemt.

   🙂

   1. Peter Oudshoorn

    Het lijkt me een vrij accurate beschrijving van wat er zich op dit moment voor onze ogen afspeelt.

    1. Lao Tse

     Oudshoorn meent ook dat het beleid gericht is op de vorming van een nieuw ras?

     Je blijft je verbazen hier.

     1. Peter Oudshoorn

      Het beleid is helder, kijk om je heen. En achter elk beleid zit een doelstelling.

     2. Peter Oudshoorn

      Overigens, ras bestaat natuurlijk niet. Wonderlijk dat jij, als fervent tegenstander van het begrip, dit woord in je mond neemt.

      Er wordt een meltpot, smeltkroes, een mix samengesteld. En dat gebeurt bewust.

     3. Lao Tse

      Helemaal eens, Oudshoorn, mensenrassen bestaan niet.

    2. Lao Tse

     Tegen paranoia is geen kruid gewassen, Oudshoorn.

     Sterkte toegewenst.

     1. Peter Oudshoorn

      Tegen onnozelheid en stekeblindheid is ook geen kruid gewassen. Jij ook sterkte met je meervoudige handicaps.

 22. dijkbende

  Dat de genoemde ‘mindset’ van de islam afwijkt van de westerse geeft niets. Wel dat die expliciet en doelbewust vijandig moet staan tegenover alles en iedereen wat anders is!

 23. Lay down your souls to the gods rock and roll

  Pim Fortuyn had destijds een uitspraak : “het is a bloody shame dat we niet eens mogen discussiëren over de multiculturele samenleving” ZO!!! een kogel door de linkse kerk, waar links natuurlijk niet van gediend is. Immers je mag je nooit en te nimmer kritisch en negatief uitlaten over de linkse idealen. Aan de linkse idealen mag nooit en te nimmer worden getornd. Dit (wan) beleid is heilig. Het is in de zestiger jaren al begonnen met het binnenhalen van gastarbeiders, later asielzoekers en nog later migranten. en er was niemand in de politiek die er wat van zei, van het onbeperkt binnen laten van buitenlanders. Links denkt blijkbaar dat Nederland een oppervlakte heeft van Siberië. Midden tachtiger jaren was Hans jan Maat die er eindelijk iets van zei : Nederland is vol (volledig mee eens) en eigen volk eerst (ook mee eens). 2 kogels door de linkse kerk en Hans jan Maat werd (onterecht) uitgemaakt voor racist en fascist, typisch links schelden en het opgeheven vingertje, maar in discussie gaan??? ho maar. Nee!!! eigen volk laatst dat is zeker normaal ?? een Nederlander die al jaren op de wachtlijst staat voor een huis, maar een buitenlander die nog maar net in Nederland is krijgt eerder een huis, links schijtbeleid van de eerste categorie dus. De reacties van links is zoals altijd : weg kijken, onder het zand kruipen als er weer eens problemen zijn met Marokkanen, als je het probleem benoemd ben je of een racist of je discrimineert. Fortuyn benoemde het in 2002 en anno 2019 mag je het probleem nog steeds niet benoemen. Kennelijk is het normaal om onbeperkt asielzoekers/ migranten binnen te halen, maar of ze ook daadwerkelijk integreren is minder belangrijk, dat zal wel goed komen denkt links, nou dat is uitgelopen op een illusie. Alles weg lachen bagatelliseren en etiketten plakken. Vooral met dat debat dat een ras een hoger IQ heeft dan een ander ras (wat overigens wetenschappelijk is) nou de linkse populisten kadaver Klaver en Asscher die gingen me toch te keer. Ook wordt er beweerd dat mensenrassen niet bestaan BULLSHIT!!!! die bestaan wel degelijk. En links verwijt rechts dat ze niet met oplossingen komen, maar zelf komt links ook niet met oplossingen, alleen maar ontkennen, met het vingertje wijzen en met modder gooien dat zijn de ‘oplossingen’ van links. “In Europa moet een nieuw soort ras ontstaan,een uniforme mix van Arabisch,Afrikaans en nog een beetje Germaan” dat moet bij links als muziek in de oren klinken.

  1. Lao Tse

   Het binnenhalen van gastarbeiders was geen links maar een rechts beleid. De werkgevers wilden goedkope arbeidskrachten. Links verzette zich vergeefs.

   1. fockingworst

    @lao tse onze huistrol met fakenews.
    @lao Tse #openlijkdommig
    Er was inderdaad tijdelijk vraag naar arbeidskrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt…
    Deze mensen kregen tijdelijke contracten en zouden teruggaan…
    Onder joop den uyl kregen ze verblijfsvergunningen en later familiehereniging..
    Links heeft zich nooit verzet alleen maar geholpen aan de aanzuigende werking van meer mensen die hier alles kregen en krijgen onder het linkse beleid van joopie…
    @lao verspreid opzettelijk fakenews zoals een goede huistrol dat doet.

 24. Heras

  Ze zijn hier ook niet om te integreren maar om de macht over te nemen.

  1. Garland S. tucker

   Zijn ze te dom voor…zelfmoord, schizofreen, in het gevang, zeker geen garantie voor een hoge post in de westerse of Oosterse maatschappij

 25. Lay down your souls to the gods rock and roll

  “Het binnenhalen van gastarbeiders was geen links maar rechts beleid”
  Natuurlijk!!!! en het was Joop Den Uyl die zei van Nederland is vol ipv Hans Janmaat, zo
  lussen we er nog wel een paar.
  Een beleid bekokstoven en vervolgens de verantwoordelijkheid van dat beleid ontlopen en met het vingertje wijzen -waar links in uit blinkt- dat rechts verantwoordelijk is voor links beleid.
  Nou tussen 1994 en 2002 hebben we gezien hoe Wim Kok en z’n kornuiten voortdurend op de vlucht was voor hun verantwoordelijkheid van het voorgekookte links beleid.

 26. Garland S. tucker

  Waarin stuk met 4 verhalen door elkaar heen…wat is nu de objectieve conclusie?

  Ik volg Kim Putters….zorgelijk zeker, maar om ene Frits Bosch zomaar te geloven, neuh

  1. Malsi Marbh

   Narcisten spreken altijd in de ik-vorm.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.