Paul Cliteur: ‘ambtenaren worden nooit bedreigd, daarom geen empathie met Geert Wilders’

Vandaag vindt een FVD-exclusive evenement plaats in de randstad waar professor Paul Cliteur van de Universiteit van Leiden spreekt over de zaak-Wilders. VVD-godfather Frits Bolkestein is eveneens van de partij. Cliteur geeft in een toespraak af op ambtenaren, die volgens hem ‘nooit in levensbedreigende situaties komen en daarom geen empathie hebben voor Geert Wilders’.

Paul Cliteur heeft in samenwerking met Elsevier-schrijver Afshin Ellian een boek geschreven met de titel ‘De staat versus Wilders’ waarin hij in gaat op de problematiek van het strafbaar stellen van uitspraken en deze aan één maatstaf van de liberale democratie legt: opvattingen schaden in principe niet iemands anders vrijheid en kunnen daarom niet zonder meer strafbaar zijn.

Maar met het vervolgen van Wilders werd volgens Cliteur precies dat bereikt: “de vervolging van een politicus om diens opvattingen”. In de toespraak van vanmiddag krijgen ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid dus ook een veeg uit de pan van de professor.

Cliteur stelt dat het voor hen vrij eenvoudig is om Wilders te ontmenselijken: zij ervaren eigenlijk nooit levensbedreigende situaties terwijl een politicus als Wilders stelselmatig in onveiligheid verkeert. Het tweede deel van de toespraak van Cliteur schetst een zorgwekkend beeld over de zaak-Wilders en de algehele stand van de Nederlandse rechtsorde. Zo stelt Cliteur:

“Onthullend is ook het gebrek aan vakmanschap dat is die emails naar voren komt. Ik druk het maar even zo onverhuld uit. Eén voorbeeld. Zij bespreken ook de uitspraken van
Diederik Samsomen Hans Spekman over Marokkanen, waarbij dan wordt gezegd dat het in hun geval gaat om uitspraken over “Marokkaanse
jongens die overlast veroorzaken”. En zij vervolgen: “Het gaat om uitspraken over gedrag en niet over ras”. Bij Spekman en Samsom dan. Maar dan denk je: “Dat kan je dan toch ook
over Wilders’ uitspraken zeggen?””.

Het lijkt mij evident te stellen dat de Leidse professor duidelijk punten naar voren brengt en redenen waarom de aanklacht tegen Wilders op allerlei terreinen niet deugt. In het boek dat dus ook net is verschenen legt hij op gedetailleerde wijze de elementen van de zaak-Wilders uit.

 

 

 

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

69 reacties

 1. ikweetwatikwil

  Het gaat er alleen maar om , dat de “elite” geen tegenspraak duld over hun beleid van, kom er maar in. Ze hebben de ogen dicht voor wát ze er in laten.
  Het gaat met Marokkanen en Turken net als in het voetballen, als het er op aan komt kiezen ze voor het land van herkomst. En wij suffers betalen hun opleiding, onderhouden hen en krijgen ze kinderbijslag voor kinderen die hier niet wonen. Dan zijn wij toch van lotje getikt. Hoelang nog. Minder, minder, minder.

  Dat er met Wildersproces gesjoemeld is , is al vanaf het begin een duidelijke zaak. Wilders moest “hangen”

 2. ZiggyStardust

  Wat je ook van Wilders vindt, het is duidelijk dat er met 2 maten gemeten wordt en dat een politieke opponent
  kapot gemaakt wordt. Het is een schande voor de Nederlandse rechtsstaat dit proces, Samsom, Spekman en Pechtold worden ook niet vervolgd en verdienen dit wat mij betreft ook niet, niet juridisch iig. Laat de kiezer maar beslissen.

 3. merlot

  Wat mag Nederland blij zijn met mannen als Cliteur en Ellian die feilloos de vinger op de zwakke plek weten te leggen.

  Al sedert de dagen van Janmaat en het showproces inzake het boek “De Ondergang van Nederland, Land der Naïeve Dwazen” staat de VVM onder druk van het politiek correctisme.

  Het is weerzinwekkend. Iedereen die de verstikkende deken van het politiek correctisme weg probeert te trekken wordt doelwit van de linkse inquisitie.

 4. Meriadoc Brandebok

  Het juridische element mag in het Wilders-proces niet worden ondergesneeuwd: namelijk, dat zijn uitlatingen en instructies aan het publiek absoluut niet door de beugel konden. Daarvoor is hij terecht veroordeeld.

  De e-mailtjes, overigens pas verzonden nadat de beslissing tot vervolging al genomen was, doen daar niets aan af.

  1. merlot

   Daar is het serviele knipmes weer. Wat zal het kartel blij zijn met deze rechtprater van wat krom is.

   Doe dat allemaal gratis en voor niks, Maria?

   1. Meriadoc Brandebok

    Speciaal voor merlot een prachtige column waarin hij mijn gedachten dienaangaande verder verwoordt ziet.

    http://www.rd.nl/opinie/commentaar/rechtsvragen-moeten-in-wilderszaak-voorop-blijven-staan-1.1593428

   2. Meriadoc Brandebok

    rd.nl/opinie/commentaar/rechtsvragen-moeten-in-wilderszaak-voorop-blijven-staan-1.1593428

    Een mooie column waarin mijn gedachten hierover uitstekend zijn samengevat.

    1. merlot

     Uit die column:

     “Weliswaar begonnen zij voor zover bekend elkaar hun ingevingen pas toe te mailen toen justitie het besluit om Wilders te gaan vervolgen, al had genomen. Maar toch. Het vermoeden van Wilders’ aanhang dat het ministerie en het OM in deze zaak samenspanden, is door hun toedoen wel gevoed. Evenals de vrees dat de ambtenaren hebben meegeschreven aan het requisitoir, wat nog erger zou zijn.”

     Al meerdere decennia staan vrijwel alle neuzen bij het OM, de rechterlijke macht en de politieke elite (het kartel) dezelfde kant op. Te weten: alles wat niet politiek correct is moet worden neergesabeld.

     Pim Fortuyn duidde dat als een “incestueus circuit” en hij sloeg de spijker op z’n kop.

     In zo’n sfeer doemt het gevaar op van schending van de trias politica omdat elke kritische toetsing onder elkander wegvalt. Dat is voor 99% zeker wat hier is gebeurd.

     Overigens zien we dat ook in de academische wereld, in ieder geval bij de humanoria.

     Het is een plaag en het spot met alles waardoor het westen groot is geworden.

     1. Meriadoc Brandebok

      @merlot

      Je citeert selectief uit de column.

      “Waren de gebeurtenissen op die gedenkwaardige avond van 19 maart 2014 al die verhoren, al die werkuren van de rechter-commissaris, de zaaksofficier, Wilders’ procesvertegenwoordigers en alle overige betrokkenen wel waard?
      Hoewel het door alle commotie heel verleidelijk wordt de weloverwogenheid van de indertijd door justitie gemaakte afweging in twijfel te trekken, is en blijft het antwoord op die vraag toch: ja. Deze zaak gaat mede over de grenzen van het vrije woord, en over nog meer. Te weten, over het organiseren van publieksbijeenkomsten door politieke partijen waarbij de achterban vooraf wordt geïnstrueerd bepaalde leuzen te scanderen. Dat raakt dus ook aan de openbare orde en aan het belang van vreedzaam samenleven. Triviaal of betekenisloos wordt dit proces daarom nooit.”

      Er is geen bewijs dat de minister, ofwel het departement, het OM op enigerlei wijze heeft beïnvloed, maar dat is uiteindelijk maar de ruis op de zender. Het cruciale aspect is dat de heer Wilders over de schreef ging en daarvoor terecht werd vervolgd.

     2. Mezzadra

      ” Het vermoeden van Wilders’ aanhang dat het ministerie en het OM in deze zaak samenspanden, is door hun toedoen wel gevoed. Evenals de vrees dat de ambtenaren hebben meegeschreven aan het requisitoir, wat nog erger zou zijn.”

      En meer dan vermoedens zijn het niet en zullen het ook niet worden.

     3. merlot

      “Je citeert selectief uit de column.”

      Ik citeer wat in mijn ogen de essentie is. Complete columns citeren is niet functioneel. Overigens ga je verder met geen woord in op mijn betoog. Zwakjes.

      “Het cruciale aspect is dat de heer Wilders over de schreef ging en daarvoor terecht werd vervolgd.”

      Volgens de column, waar jij expliciet mee instemde, is dat niet langer cruciaal. Citaat:

      “De strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders draait al lang niet meer om de kwestie hoe ver een gekozen volksvertegenwoordiger buiten de vergaderzaal van de Tweede Kamer mag gaan in publieke uitingen tegenover zijn achterban. Mede dankzij het nijvere spit- en graafwerk van RLT Nieuws is de focus verlegd naar veel argwanender vragen.”

     4. Mezzadra

      Nee, de strafzaak tegen Wilders gaat over precies hetzelfde als waarmee die is ingezet.

      Dat de verdediging in het proces er allerlei randverschijnselen heeft bijgesleept is haar goed recht maar het betreft allemaal zaken waar de rechter weinig mee kan.

     5. Meriadoc Brandebok

      @merlot

      Jawel, dat is volgens deze column wel cruciaal. Je citeert selectief uit de column en je hangt daar je commentaar aan op.

      Ik vind dat niet sterk.

     6. meneer cactus

      even een quote van de huistarrel ” Dat de verdediging in het proces er allerlei randverschijnselen heeft bijgesleept is haar goed recht ”

      De verdediging probeert de opdrachtgever te achterhalen van de opdracht tot vervolging , de verdediging probeert de opdrachtgever om voorgedrukte aangifteformulieren te verspreiden te achterhalen , de verdediging probeert te achterhalen wie ondanks het negatieve advies van het OM opdracht gaf om toch te vervolgen.

      Allemaal legitieme vragen die beantwoord gaan worden omdat er zelfs nu intern bij het OM sympathie is ontstaan voor Wilders. Dat een extreem linkse dictator als onze huistarrel dan probeert om het email verkeer wat in de openbaarheid is gekomen te bestempelen als vermoedens zegt iets over zijn kleine bovenkamertje wat geheel gevuld is met link extremisme.

      rutte zei het eens maar Knoops doet het , de onderste steen komt boven in dit politieke proces. Het is een schande voor een democratie

     7. merlot

      “Jawel, dat is volgens deze column wel cruciaal.”

      Nee Maria, jouw column zegt letterlijk:

      “De strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders DRAAIT ALLANG NIET MEER om de kwestie hoe ver een gekozen volksvertegenwoordiger buiten de vergaderzaal van de Tweede Kamer mag gaan in publieke uitingen tegenover zijn achterban. Mede dankzij het nijvere spit- en graafwerk van RLT Nieuws is de FOCUS VERLEGD naar veel argwanender vragen.”

      Wat snap je daar niet aan?

     8. Meriadoc Brandebok

      @merlot

      Jawel, het is wel cruciaal volgens de columnist, en daarom heeft de column ook de titel “Rechtsvragen moeten in Wilderszaak altijd voorop blijven staan” meegekregen.

      De mailtjes van de ambtenaren zijn randverschijnselen, zoals Mezzadra al aangeeft, of huisvlijt, zoals de columnist schrijft. De kern blijft de minder, minder-uitspraak, waarvoor Wilders eerst na een zorgvuldige afweging van het OM is vervolgd.

     9. Mezzadra

      “De kern blijft de minder, minder-uitspraak, waarvoor Wilders eerst na een zorgvuldige afweging van het OM is vervolgd.”

      Dat is de spijker op zijn kop, Meriadoc.

     10. meneer cactus

      nee tarrel je slaat een deuk in deplank (alweer)

      In de emails is duidelijk te lezen dat het OM geen enkele reden tot vervolging ziet.

      Ga maar gauw een timmercursus volgen tarrel

     11. Meriadoc Brandebok

      @Mezzrada

      De kernvraag is of het Hof inhoudelijk tot een andere conclusie komt dan de rechtbank rondom de minder, minder-uitspraak.

      Als dat het geval is heeft Wilders geluk en komt hij met de schrik vrij. En met een teleurstelling, want dan kan hij het niet meer aanwenden voor zijn verkiezingscampagne.

      Als dat niet het geval is, is de vraag of het Hof zo ruimhartig is als de rechtbank en geen straf oplegt; of dat zij overgaat tot het opleggen van bijvoorbeeld een geldboete.

     12. meneer cactus

      zeg brandende bok

      Omdat er gesjoemeld is , meineed gepleegd , beide rechtbanken onvolledig en niet correct geïnformeerd kan enkel niet ontvankelijk een logische uitspraak zijn.

      Dat gezeik van jullie linkse trollen over vermeende voordelen voor Wilders geeft onverkort weer dat je geen enkel idee hebt wat zo een zaak met je doet.

      Ga je ogen uit je walgelijke linkse kop schamen dat Wilders 24-7 zwaar bewaakt moet worden in een democratie. Links is een walgelijke commune die geweld niet schuwt voor haar doelstellingen.

     13. EU kok

      De prikkert suggereert : beide rechtbanken onvolledig en niet correct geïnformeerd
      .
      Heeft Wilders 2 x een slechte onkundige advocaat gehad?

     14. meneer cactus

      wat je niet weet kan je niet overleggen koker spaniel. Nu de gegevens wel boven tafel komen door de diverse WOB verzoeken en de info van een klokkenluider gaat het voltallige OM volledig op zijn bek. 🙂 🙂

      geweldig gewoon hilarisch

    2. meneer cactus

     mijn gedachten niet want de eerste vraag die beantwoord moet worden is ” wie gaf opdracht met voorgedrukte aangifte formulieren ondanks dat het OM aangaf dat er geen strafbare feiten gepleegd zijnn “

  2. Top

   Het is weer weekend Guusje! Ben je er klaar voor? Komen je ouderlingvriendjes na het avond gebed? Ze zingen dan ook meestal, “na het gebed, begint met Guusje, de pret”. Doe je het wel voorzichtig?? Want je heb, zo maar iets te pakken.

 5. santiago

  Veel kennis, maar weinig verstand deze cliteur. Daar zal hij het niet mee eens zijn, maar toch is het zo.

 6. EU kok

  Foto: Prof. dr. Paul Cliteur is hoogleraar in Leiden, kandidaat Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie en schrijver van Theoterrorism v. Freedom of Speech (2019) en A New Introduction to Jurisprudence (2019). Bron: Paul Cliteur / De Dagelijkse Standaard
  .
  Iemand mag zich diep gaan schamen.

  1. merlot

   De zielige zeikerd heeft weer wat zwavelzuur geloosd.

   Lucht het op, opa?

   1. EU kok

    De bal al ergens zien liggen ?

  2. Top

   Glibber,glibber. Daat Jabba de stinkslak weer. Een onwelriekend spoor achter zich aan. Geen kok, maar wel een Cock!

   1. EU kok

    Top en Merlot, 2 echte vrienden en gelijkdenkenden.

    1. merlot

     EU Cock is de bal kwijt.

     🙂

    2. Top

     Wij denken. Wat jij doe, is ziek.

  3. santiago

   Dat bedoel ik. Veel kennis, weinig verstand.

   1. santiago

    EU kok. Vooral dat kandidaat 1e kamerlid fvd is nu niet direct iets om trots op te zijn. Daar zou ik me wel voor schamen.

 7. Mezzadra

  “Het lijkt mij evident te stellen dat de Leidse professor duidelijk punten naar voren brengt en redenen waarom de aanklacht tegen Wilders op allerlei terreinen niet deugd.”

  🙂

  1. merlot

   deugT

   🙂

   1. Mezzadra

    Taalnazi!

    🙂

    1. merlot

     Nee hoor. Een koekje van eigen deeg.

     1. Mezzadra

      Merlot zag niet dat het een citaat was.

      🙂

 8. Baron von Munchhausen

  “Kartel” wil op geen enkele manier tegengesproken worden! En het erge: gesteund door de ambtenaren op de Linkse pro-Moslim Ministeries!
  Wel ontzettende grote bekken over “DEMOCRATIE”!
  Klopt, ………hun democratie!

 9. FJ

  Ambtenaren die zich in het politieke vlak willen bewegen cq in willen grijpen in het politieke debat, moeten op stel en sprong worden ontslagen.
  Deze zijn vergeten, dat zij er enkel zijn om het volk te dienen en het volk dat van hen mag verwachten.
  Daar we meer als voldoende ambtenaren hebben worden deze bemoeialen niet gemist.

  1. EU kok

   Valt een ieder in dienst van overheid, provincie of gemeente, variërend van straatveger tot minister onder ambtenaar ?

   1. Ego-non-solus

    EU kok
    Goed zo, een vraag. En zomaar zonder op niet omstreden feiten gebaseerde meningen. Prima.

    Ik heb ook een vraag. Wat is de relevantie van uw vraag?

   2. Baron von Munchhausen

    EU kok
    Ja die vallen er onder! Zelfs anarchistische Burgemeesters die in staat zijn een stad naar de knoppen te helpen. Zie b.v. brandstof centrale! Of miljoenen uitgeven voor “cultuur verrijkende” illegalen! Of,…..of,…
    Met uw alwetende kennis zult u weten welke stad dit is.

   3. EU kok

    Conclusie : Ministers die zich in het politieke vlak willen bewegen cq in willen grijpen in het politieke debat, moeten op stel en sprong worden ontslagen.
    .
    Blijft dan leeg in de 2e kamer.

    1. meneer cactus

     het is ook meestal leeg , betaald krijgen ze toch wel die tassenknippers

   4. FJ

    Sjonge, Sjonge, wat lopen toch heel veel domme idioten op deze aardbol rond of niet Kokkie

 10. Mar

  Knap dat Cliteur zeker weet dat ambtenaren nooit in levensbedreigende situaties komen en daarom geen empathie hebben met Wilders.

  1. Ego-non-solus

   Mar
   Begrijpend lezen, sommigen leren dat nooit. Ik zelf zou dat gebrek niet bij voortduring etaleren. Maar op deze site is dat helaas allemaal toegestaan.

 11. Politiek Profeet

  Ook ambtenaren kunnen bedreigd worden, gemeente-ambtenaren krijgen het vaak genoeg te verduren, soms eigen schuld, soms ook niet, burgermeesters die wensen te handhaven(!) zijn soms de klos….
  Rijksambtenaren, veelal de hogere klasse die op de ministeries aanwezig zijn worden bijna nooit bedreigd, immers is daar de bilderbergclub actief die ervoor zorgt dat ambtenaren zoals Temmink hun gang kunnen blijven gaan…en oja die vetklep Opstelten…

 12. Duckday

  Angst haat hoogmoed en waanzin van de machthebbers geven zij opdrachten aan hun voetvolk Die straks ook de klappen opvangen alleen de opdrachtgevers zijn uit het zicht
  Zo ook Hr Opstelten en zijn rechterhand stapten snel van het toneel af zij wisten dat ze fout zaten Allen van de VVD Nu de klap zal nu ook het CDA raken leugens en bedrog
  Stem nu eens PVV die nog steeds de waarheid weer geeft en Wilders heeft het verdient bekwaam is hij wel

 13. DidiMadloba

  Cliteur moet kiezen: politicus of professor.
  Hij praat als een populistisch politicus, dus hij zegt wat hem als politicus van het Forum voor Demagogie te pas komt.
  Dan moet hij zich niet tegelijk door de belastingbetaler laten betalen als hoogleraar, d.w.z. iemand met wetenschappelijke pretenties.
  Als hij voorstelt de regels over vrijheid van meningsuiting te veranderen dan moet hij dat vooral opschrijven voor zijn academische collegae, maar voor de praktijk is de vraag wat “geldend recht” is, en het is een lange weg om dat democratisch te veranderen.
  Ach wat, als democratie in de weg staat aan het gezond verstand negeren we die toch gewoon? Een kleine eeuw geleden werd een Duitse politicus met een raar kapsel ook heel populair door het gesundes Volksempfinden te volgen.

  1. Maurits Dekker

   “Cliteur moet kiezen: politicus of professor.”

   En dat bepaal jij? Ach kereltje toch. Zielepiet!

   1. DidiMadloba

    Ik begrijp dat mijn betoog te moeilijk voor u is. Wat ik uit probeer te leggen is dat aan een hoogleraar aan een rechtenfaculteit eisen worden gesteld die niet te verenigen zijn met de werkwijze van een populistisch politicus.

    1. meneer cactus

     populistisch is een subjectief argument. Daarmee haalt u de pogingen om objectief te verdedigen waarom Wilders vervolgd zou moeten worden geheel onderuit. Uw betoog krijgt hiermee een kwalijk smaakje

 14. Maurits Dekker

  Door de eeuwen heen werden boodschappers van slecht nieuws bedreigd en vaak zelfs vermoord.
  Je zou denken dat in deze verlichtte tijden dat nu wel voorbij is.
  Maar nee hoor, Mark Rutte, de slechtste minister president ooit, wil de boodschapper straffen en doet niets aan het kwaad waarvoor gewaarschuwd wordt.
  Als de tijd daar is, zal hij hiervoor streng gestraft worden.

  1. Mezzadra

   Maurits schijnt serieus te denken dat de vervolging van Wilders door Rutte is afgedwongen.

   Het begrip van de trias politica is hier zwak ontwikkeld, maar zo dom trof ik het nog niet aan.

   1. Siemien

    Uiteraard wenst mezadra dat dit politieke proces doorgang moet vinden

    1. Mezzadra

     Het klopt dat ik meen dat dit proces netjes moet worden afgerond.

   2. meneer cactus

    door wie het is afgedwongen weten we nog niet tarrel maar ook dat komt boven water. Dat jij de inhoud van de simpele emails niet wil of kan begrijpen is het probleem van je linkse arrogantie .

    “” het OM ziet geen reden tot vervolging daar er geen strafbare uitingen zijn gedaan “”

    toch heeft iemand opdracht gegeven tot vervolging. Toch heeft iemand opdracht gegeven om voorgedrukte aangifte formulieren uit te delen.

    De waarheid komt langzaam boven water tarrel. Ook het laatste stukje tarrel. Tarrels zijn over algemeen erg slecht ontwikkeld en daarmee geen zelf denkende organisme. Je domheid en arrogantie worden je daarom vergeven

 15. Rosasolis

  Bekende mensen die een hoge functie in het politiek of bedrijfsleven hebben, zijn bewust
  of zouden moeten zijn, dat er altijd ontevreden of gevaarlijke mensen zijn. Vooral in onze huidige samenleving. Voor maanden lang werd de burgemeester van Haarlem bedreigt, en moest op een geheime adres bleven, met politie bescherming. Hij is pas enkele weken
  terug naar zijn eigen woning. Zal hij nu echt veilig zijn, als burgemeester van deze grote stad? Buiten Haarlem is er een grote oude gevangenis, die nu voor asielzoekers wordt gebruikt. ( Wel met open deuren en vrije verkeer onder de mannelijke bewoners). Enkele maanden geleden waren er ernstige vechtpartijen onder de mannen in dit goed verzorgde ex-gevangenis verblijf. Het is niet bekend wie de burgemeester bedreigde; waarschijnlijk vindt de politie het gevaarlijk om het openbaar te maken.
  Kortom: Geert Wilders is niet de enige die bedreigt wordt. Wij leven niet in de perfecte wereld van Shangri-la. Waar is het wel veilig… voor wie dan ook?

 16. Bes Tolen

  Meriadoc Brandebok. Wat u stelt, gaat geheel in tegen wat vroeger altijd en terecht in Nederland werd gepropageerd. Alleen onder foute invloed waaronder van extreem linkse groeperingen, ook in de Tweede Kamer en het multiculturalisme, dat van een stelletje uiterst gemene valse lieden afkomstig is, is het zo ver gekomen dat groepsbelediging strafbaar is. En dan is de uitleg ook nog heel kinderachtig van het O.M. of wie daar ook mee bezig is op die ,manier, maar bepaald wel heel ernstig.Als het belediging is, is het hooguit een onderwerp voor maatschappelijke discussie maar nooit voor straf. Ook al zou het onfatsoen zijn. Als burger moet je ook tegen een stootje kunnen en als dat massaal mis gaat dan schiet de samenleving kwalitatief te kort. Op persoonlijke vooral burgerlijke ontwikkeling.

 17. Bes Tolen

  Didi Madloba heeft gemakkelijk praten in dit land waar hij klaarblijkelijk niets van weet, de opgebouwde normen niet kent, zijn best doet die af te breken zonder dat hij dat lijkt te beseffen. Als u niet uit dit land komt, kunt u toch veel beter in het land van uw oorsprong proberen wat u wilt dan wel hier doet.

  1. DidiMadloba

   Ik ben een gewone Nederlander, met een voltooide rechtenstudie. Mijn pseudoniem is Georgisch: დიდი მადლობა

 18. DidiMadloba

  Cliteur moet onmiddellijk ontslag nemen als professor want wat hij schrijft is een aanfluiting voor het vak van juristen. Van politici zijn we gewend dag ze de werkelijkheid inkleuren al naar gelang hun overtuiging, maar het vak van juristen is nu juist om vanuit de wetgeving en de jurisprudentie tot een beredeneerde conclusie te komen, juist los van hun politieke opvatting.

  De wetgever heeft langs democratische weg de gedragingen van Wilders strafbaar gesteld. Of hij werkelijk straf verdient zal de rechter bepalen. Wilders kan in de Kamer zowat alles zeggen wat hij wil, maar hij deed het opzettelijk in een café, als provocatie. En dan denk ik dat hij juist als politicus minder kan zeggen dan een willekeurige burger: hij heeft een extra verantwoordelijkheid als publieke figuur.

  En die ambtenaren? Cliteur gaat er al meteen vanuit dat het waar is dat ambtenaren het OM hebben gevraagd Wilders extra hard aan te pakken. Dat weten we niet. En het is bepaald onwaarschijnlijk, want het OM moet zijn aanklacht volgens strikte juridische regels opstellen. Centraal daarin staat de “tenlastelegging”, het wettelijke strafbare feit dat de verdachte verweten wordt, en vervolgens worden de argumenten gegeven die moeten bewijzen dat de verdachte dat feit inderdaad gepleegd wordt.

  Je kunt ook wel bedenken waar het overleg met het OM wel over is gegaan: de afweging of de aanklacht niet toch zou moeten worden geseponeerd. Daartoe is het OM gerechtigd, niet alleen als het verwacht dat het hoogstwaarschijnlijk niet tot een veroordeling komt, maar ook als vervolging niet in het algemeen belang is. Ik denk dat er de volgende argumenten zijn tot vervolging:
  * Wilders heeft honderdduizenden Marokkanen gekwetst en de stuipen op het lijf gejaagd met zijn plan hun aantal te verminderen.
  * Wilders heeft opzettelijk geprovoceerd door zijn uitspraken niet in de Kamer te doen – waar hij ze wel had mogen doen.
  * Door Wilders te vervolgen heeft hij óók een kans om te worden vrijgesproken. Anders blijft de strafbaarheid van zijn handelen in de lucht hangen.
  Er zijn ook duidelijk argumenten om Wilders niet te vervolgend:
  * Vooral dat hij met de vervolging een fantastisch podium krijgt, en zijn aanhangers hem als slachtoffer in plaats van als dader zien.
  Mocht het Ministerie zich bemoeien met de beslissing Wilders te vervolgen? Ja, dat staat in de wet (art. 128 Wet RO). En als het mag schept dat ook een verantwoordelijkheid, dus het had de Minister eerder verweten kunnen worden als hij zich niet met deze zaak had bemoeid.
  Dat Wilders een stakker is omdat hij constant beveiligd moet worden vind ik een onzinnig argument. Hij kiest daar zelf voor door het miljoen moslims in Nederland voortdurend op alle denkbare manieren te kwetsten en te beledigen.
  Bedenk dat alle parlementariërs grondwettelijk alle Nederlanders vertegenwoordigen. Die grondwettelijke plicht treedt Wilders moet voeten.
  Het zou mij beter lijken als Kamerleden in principe niet beveiligd worden. Dat zal ze leren hun fatsoen te houden.

  1. Mezzadra

   IJzersterk betoog, Didi.

   Mijn complimenten!

  2. Peter Oudshoorn

   Ik ben het met je conclusie oneens Didi, maar je betoog is sterk en sluitend. Zie je wel, je kunt het!

  3. meneer cactus

   mad lola heeft geen interesse om te weten wie nu de opdracht tot vervolging heeft gegeven. 1 ding weten we zeker , het OM was niet de opdrachtgever. Wie heeft bedacht om voor gedrukte aangifte formulieren te verspreiden ? 1 ding is zeker , het OM was het niet.

   Wilders heeft niemand gekwetst die zich niet aangesproken voelt. Dit proces is een aanfluiting voor de democratie. In een echte democratie hadden politici dit moeten uitvechten met argumentatie in de kamer.

   Het pleidooi o.a van mad lola dat de vervolging terecht is mist elke juridische onderbouwing zoals nu langzaam komt boven drijven dankzij de emails en de klokkenluider. Zoals Wilders zegt ” de onderste steen zal boven komen wie de echte opdrachtgevers van dit politieke proces zijn “

 19. Bes Tolen

  Bij veel overheidsdiensten is het ook zo, dat ambtenaren weinig vrijheid hebben hun eigen positie te verdedigen of zich uit te spreken. Er heerst al te vaak een angstcultuur en dat zet die ambtenaren altijd onder druk. Hierdoor gaat er veel meer fout dan bij een fatsoenlijker omgang het geval zou zijn. Ook is de interne organisatie vaak slecht. Juist door de slechte communicatie. De slechte leiding. Er gebeurt van alles wat niet mag gebeuren. Dossiers verdwijnen geheel of stukken er uit, worden veel te vroeg weggegooid en zo ook belangrijke stukken waarin trouwens ook nogal eens nota bene allerlei algemene punten van belang worden vergeten. Wat nooit nodig was. Vergeten wordt er veel. Rapporten waarvan met uitvoering is begonnen bijvoorbeeld. Het allerergste zijn personeelsbeoordelingen of sollicitaties binnen de club. Zo kwam een directeur generaal bij zijn afscheid tot de conclusie, dat het systeem van de personeels beoordeling van de laatste vijftien totaal niet deugde met dus averechtse gevolgen. Waarom dan eerder zelf geen maatregelen genomen, zou ik denken. Ambtenaren zijn vaak bange wezens. ”Ze willen zich nergens aan branden”. Dat leidt er toe dat heel veel kwaad nooit tot een oplossing komt. Dat kan ook fraude, oplichting e.. betreffen. Daar kun je als ambtenaar, die de ontdekking doet, grote schade mee oplopen. ”Dus kijk je wel uit. Want je bazen kun je niet vertrouwen”.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.