COLUMN: Jesse Klaver is de arroganste politicus van Nederland – en dat wil wat zeggen

Het optreden van GroenLinks-opperhoofd Jesse Klaver tijdens het boerenprotest van 1 oktober op het Malieveld, bewijst dat hij van alle politici het meest ‘met de neus omhoog’ rondloopt, schrijft DDS-columnist Michael van der Galien.

Eindelijk. Ein-de-lijk. Het heeft jaren geduurd, maar gisteren liet boerend Nederland zijn tanden zien aan de politiek. Het is, maakten ze duidelijk tijdens hun demonstratie op het Malieveld (en daarbuiten), genoeg geweest zo.

Boeren moeten met respect behandeld worden. De plannen om de stikstoot-uitstoot te reduceren door de veestapel te reduceren kan slechts met één woord beschreven worden: knettergek! En de oorlog tegen stikstof is nu definitief doorgeslagen. Laat boeren gewoon met rust en geeft ze het respect dat ze verdienen. Vandaag nog. Klaar.

Het was overigens een schitterende reactie, die in heel het land op bijval kon rekenen. De Nederlandse burgers steunen de boeren massaal in hun demonstratie ‘stop, tot hier en niet verder’. Er was, helaas, wel één uitzondering op de regel.

GroenLinks-leider Jesse Klaver gaf op het podium de meest vreselijke, arrogante en walgelijke toespraak ooit uitgesproken door een Nederlandse politicus. Meneer Klaver beklom het podium en liet ze vervolgens weten dat hij ze écht kapot wil maken. De toon waarmee hij sprak had iets militaristisch in zich. Het was gewoon schokkend. De arrogantie, de betweterigheid, de nep-sympathie. Kijk hieronder maar eens naar de beelden:

De meest arrogante politicus van Nederland: Jesse Klaver

Deze walgelijke vent herhaalde nog maar eens dat het ‘echt’ anders moet in de argrarische sector. Daar “ontkomen de boeren niet aan”. Nee, nee, de tijden zijn veranderd, ze moeten zich maar aanpassen suggereerde de hitsige Klaver.

Halvering van de veestapel, nul output van stikstof! Weg met de boeren! Natuurlijk vergat hij erbij te vermelden dat de reden dat ze zich moeten aanpassen gevonden wordt in knettergekke partijen als GroenLinks die wensen dat de veehouderijen verdwijnen. Maar dat durfde Klaver niet eens expliciet uit te spreken. Nee, hij doet net alsof de problemen waarmee de boeren nu te kampen hebben buiten zijn macht gaan.

Het is gewoon zo. Een natuurwet. De hogepriester van de natuur, Jesse Klaver zelf, is De Boodschapper van Moeder Natuur — de hogere macht die klaar is met het boerenleven en alle boeren uit Nederland wil jagen.

Godzijdank zijn onze boeren niet achterlijk. Zij weten best dat Klaver de vijand is — en dat al zijn verhalen over “onontkoombare” zaken niets meer zijn dan dat: verzinsels, uitgedacht door een man die hen de vernieling in wil helpen om zijn radicaal-linkse groene plannen te realiseren. Daarom reageerden de op het Malieveld aanwezige boeren met middelvingers en boe-geroep.

En wat deed Klaver toen hij dat zag en hoorde? Juist: hij schakelde een tandje bij. Oh ja, ze mochten hem best de rug toekeren. Jawel, hij streek met zijn hand over zijn hart en gaf ze zelfs toestemming om boe te roepen en hun middelvinger op te steken. Maar weet, herhaalde hij nog maar eens: ze gaan eraan! De minachting droop er werkelijk af. Ja, dan mag je met recht de meest arrogante en walgelijke politicus van Nederland worden genoemd.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

127 reacties

 1. Mezzadra

  “De plannen om de stikstoot-uitstoot te reduceren door de veestapel te reduceren kan slechts met één woord beschreven worden: knettergek! ”

  Dat kun je vinden. Het is nochtans regeringsbeleid met breed draagvlak en is in een recente uitspraak bekrachtigd door de Raad van State. Ook een advies van de staatscommissie Remkes onderstreept de noodzaak van dit beleid.

  Allemaal knettergek?

  1. Buzz68

   Mezza…
   Wordt het niet weer eens tijd voor een nieuwe Nickname?
   Mensen reageren niet meer op jouw trollies.

   1. Siemien

    mezzadrama zit achter een script 🙂

  2. Siemien

   “Het is nochtans regeringsbeleid met breed draagvlak”

   Klinkklare onzin, het draagvlak brokkelt steeds verder af en dit weten de ontkenners van gezond klimaat ook wel natuurlijk…

  3. Neko-

   Het regeringsbeleid hierin is het klimaatakkoord (waar een groot deel van Nederland, en zelfs kiezers van de coalitiepartijen zich niet in kan vinden, maar dat terzijde).

   Of er een ‘breed’ draagvlak is, waag ik te betwijfelen. Er is nooit een referendum geweest om de Nederlander te vragen of hij/zij het eens is met het beleid, en derhalve of er een meerderheid voor het beleid is. Een peiling is geen meting van dat draagvlak, maar een beperkte inzage in wat het draagvlak mogelijk gaat zijn. Dus ik wil niet zeggen dat er geen draagvlak is onder de bevolking, maar ik weiger ook een breed draagvlak als feit de accepteren.

   In het klimaatakkoord is gesproken over CO2 vermindering. De stikstof vermindering die de druppel voor de protesten was is een nieuw iets. Het woord ‘stikstof’ komt ook maar 3 keer naar voren in de volledige tekst van het klimaatakkoord – zie https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord/klimaatakkoord.pdf

   Nergens in dat akkoord word stikstof in verband gebracht met het ‘halveren van de veestapel’. Tabel C4.2.1 praat wel over de veehouderij, maar alleen in combinatie met CO2 reductie. Niet met betrekking tot het hele stikstof gebeuren. Dus die stikstof is GEEN gevolg van het klimaatakkoord, maar iets nieuws wat er nadien bij gekomen is.

   Dus het draagvlak (klein of groot) voor het klimaatakkoord is NIET van toepassing op de stikstof beperking, en de uitspraak ‘halvering van de veestapel’.

   De eis tot reductie van stikstof (of in ieder geval de compensatie daarvan) komt uit de wetgeving zelf – https://www.raadvanstate.nl/programma-aanpak/ – en komt er in het kort op neer dat stikstof producerende activiteiten niet op langere termijn, maar direct gecompenseerd moeten worden.

   Of de Raad van State knettergek is weet ik niet, maar de Raad van State heeft echter nergens bepaald dat de veestapel gehalveerd zou moeten worden. Alleen dat stikstof compensatie directer moet plaatsvinden. Dus niets over uitvoerende maatregelen, alleen adviezen. En daarmee doet de Raad van State niet mee in je verhaal.

   Wat Remkes (VVD) betreft… Als de VVD in de Tweede Kamer zich gebonden heeft aan het Klimaatakkoord, kan ik me voorstellen dat het geen pas geeft als een VVD lid in een adviserende rol iets roept wat tegen de partijkoers in zou gaan.

   Remkes is echter wel expliciet gevraagd naar maatregelen die stikstof kunnen terugdringen. En daar kwam dit rapport uit: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/09/25/eerste-advies-adviescollege-stikstofproblematiek/Niet_alles_kan_Eerste_advies_Adviescollege_Stikstofproblematiek.pdf

   Pagina 25 stelt dat er GEEN generieke volumebeperkingingen geadviseerd worden. Een ‘halvering van de veestapel’ van het kabinet is wel degelijk een generieke beperking, waarbij het kabinet dus ook nog even een vaste waarde (de helft) aan die beperking hangt. Waar die waarde vandaan komt is onduidelijk.

   Wat geadviseerd word is het verwerven of saneren van bedrijven met relatief hoge emissies. Omdat onduidelijk blijft wat ‘hoge emissies’ concreet zijn, en ‘relatief’ altijd ten opzichte van de groep is, betekent dat er altijd bedrijven zullen zijn die (hoewel zij het allemaal wel goed voor elkaar hebben) net meer uitstoten dan het gemiddelde. En bovenstaand advies kan dus aangegrepen worden om een dergelijk bedrijf op te kopen, dan wel middels regelgeving te ‘saneren’ (lees: kapot maken). Maar expliciet staat ook in dit rapport niets over het ‘halveren van de veestapel’.

   De partij die daarmee aan kwam dragen op 9 september was D66: https://www.pigbusiness.nl/artikel/217881-d66-groenlinks-willen-veestapel-weer-eens-halveren/ – En zoals te lezen is dook GroenLinks daar direct bovenop om mee te lopen met dat ‘vooruitstrevende’ geroeptoeter.

   Dus… In het klimaatakkoord staat niets. De Raad van State zegt er niets over, en Remkes geeft een ‘mild’ advies. Met als gevolg dat er twee politieke partijen (D66 en GroenLinks) gelijk een harde halvering van de veestapel voorstaan. En ja, dat noem ik op zijn minst met oogkleppen op (of met de botte bijl) regeren. Of je daar de bewoording ‘knettergek’ bij moet denken laat ik aan een ieder voor zich.

  4. Riesmog

   Oh….de RvS heeft uitspraak gedaan over 20 jaar slecht en tegenstrijdig beleid.

   Dat de politiek een enorme tik op de vingers heeft gekregen, snappen ze niet en grootste huichelpartij D’66, die als regeringspartij mede-verantwoordelijk is, heeft het lef om de vernietigende en terechte uitspraak in hun voordeel te gebruiken.

   Overigens is de “boeren”partij het CDA de absolute hoofdschuldige, maar die lijken er mee weg te komen

   1. Mezzadra

    @Riesmog,
    D66 neemt in elk geval verantwoordelijkheid voor dit ingezette beleid waarvan met, inderdaad, de consequenties niet tijdig heeft voorzien.

    1. Siemien

     De verantwoordelijkheid voor onverantwoord beleid bedoeld mezzadraatje natuurlijk..

  5. Ron

   Mezza.

   Je hebt gelijk, ik zie het nu in.
   We gaan beginnen met de schapen en geiten de deur uit te doen.
   Totaal fokverbod op schapen.

   Willen er dan toch vrienden van jou een schaap dan moeten ze naar hun thuisland terug. Daar mag het nog.

   Dat scheelt al wat Co2.

   Daarna kijken we verder of we nog meer moeten schrappen.

  6. ZiggyStardust

   betaalt

 2. Jumping

  Inderdaad Feras is een Marokkaan woonachtig in Nederland en mist zelfreflectie.

 3. just saying

  Die zijn inderdaad net als jij knettergek, het zou te prijzen zijn wanneer DDS eens op zou houden om de heer Wilders af te kraken en te trachten de Nederlandse burger te bewegen om niet meer op de kartelpartijen te stemmen, misschien kan zo die waanzin eens worden gestopt.

  1. Mezzadra

   “de heer Wilders ”

   🙂

   1. Siemien

    “ped*knuffelaar mezzadra” 🙂

   2. werikke

    en nu hier weer aan trollen je bent echt vervelend mannetje

   3. ZiggyStardust

    betaalT

 4. Cycle25

  Die linkse mafklappers willen de RABO laten bloeden, 26 miljard aan boerenleningen “moet” kwijtgescholden worden, de jongste generatie politici zijn nog erger dan de 40-45 bruinhemden.

  1. Mezzadra

   “de jongste generatie politici zijn nog erger dan de 40-45 bruinhemden.”

   Over knettergek gesproken.

   1. Cycle25

    Aldus een bruinhemd…

 5. EU kok

  Ik verwacht dat Jesse Klaver diep geraakt is door de hier uitgesproken gedachtes van Nederlands top-columnist M. vd Gallien.
  Mogelijk wijzigt GL hun standpunten nav deze uitlatingen.

  1. werikke

   denkt u dat echt of …. o u bent sarcastisch.

 6. merlot

  Het was inderdaad een walglijke vertoning, die “toespraak” van Klaver. Het is een heel eng ventje met de geestelijke bagage van een walnoot.

  Maar wat veel erger is, is dat de drammers van GL en D66 kans hebben gezien het kabinet zover te krijgen om hun gedram tot beleid te verheffen.

  De MSM steunen het gedram, het linkse ambtenarenapparaat steunt het gedram en het linkse lerarenkorps steunt het gedram en maakt de jeugd gek.

  In feite zijn het deze krachten BUITEN de politiek, een minderheid met een hele grote bek en veel invloed achter de schermen, die al jaren bepalen wat er gebeurt.

  Het kartel, bang om buiten de politiek correcte paden te treden, heeft niet meer de politieke moed om zich tegen deze druk te verzetten. Ook de ooit zo rechtse VVD heeft die moed niet meer.

  Partijen die de moed wel hebben, met name de PVV, worden gedemoniseerd. Het is ongehoord wat deze pressiegroepen flikken en ze komen er gewoon mee weg. Al vele jaren.

  Ziehier de ware oorzaak van het feit dat alles nog steeds de linkerkant op gaat. Ook onder een VVD-premier.

  1. Julian

   De PVV????? whahahaha jaren hoor je die niet over landbouwbeleid of over boeren. NIKS daarover in verkiezingsprogramma’s. En nu er wat oproer is, staat men klaar om de boel verder op te jutten. Dat is DURF???? Dat is juist LAF…

   1. merlot

    Trol Julian vertaalt steun betuigen als “opjutten”.

    Dat ene woordje vertelt ons precies waar Julian staat.

    Niet achter de hardwerkende boeren die afgeperst worden, maar achter de pressiegroepen die ik zojuist noemde. Julian is een goed afgericht kuddedier dat zich heerlijk comfortabel voelt in de linkse maalstroom die Nederland cultureel en financiëel dreigt te ruïneren.

    1. Beukman

     @merlot
     En waarom is Julian dan een trol: omdat hij voor zijn mening durft uit te komen, die mening niet de jouwe is, en hij haar ook nog eens kernachtig weet te verwoorden.
     Lazer toch eens op met dat trol-geframe. Je bent daar te intelligent voor, en je verlaagt jezelf ermee.

     1. merlot

      “En waarom is Julian dan een trol”.

      Zie de definitie van een trol. In het geval van Julian komt daar nog eens bij dat hij zelden verder komt dan een paar oneliners en een smalende toon.

      Dat is geen kernachtige verwoording maar een brevet van onvermogen.

     2. Mezzadra

      Vermoeiend, dit.

      🙁

   2. Siemien

    Uiteraard vindt Juliaantje dit, hij (Juliaantje) vindt Klaver een held, Juliaantje vindt dat het boeren moet stoppen

    1. Top

     Julian een laffe flapdrol. Schreeuwt veel zonder enige onderbouwing. De klootzak, zou eens de moeite moeten nemen, om het programma, van de PVV te leze, Anders blijft het een waardeloze, nietszeggende, hand ophoudende stukje tenenkaas.

     1. Mezzadra

      Kan Top aangeven wat de PVV in zijn verkiezingsprogramma over de landbouw vermeldt?

     2. Top

      Sorry, voordat een ‘taalnazi’ zich moet presenteren.

      ‘LEZEN’.

     3. ZiggyStardust

      Mezzadra, wat de PVV in HAAR verkiezingsprogramma over de landbouw vermeldt. Je begint steken te laten vallen, oude pxdo trol.

     4. Mezzadra

      Correct, Ziggy, partij is inderdaad vrouwelijk.

      Dank voor de correctie.

   3. werikke

    ik merk al dat u vooroordeel heeft betreft de PVV . Geeft niet .maar u komt wel zo dom over.

   4. Blitzkrieg

    Julian : Gewoon gelul natuurlijk, Dion Graus was pas geleden nog in de hofbar.

    Wat doet den haag tegen stalbranden
    h**ps://www.powned.tv/programmas/de-hofbar/wat-doet-den-haag-tegen-stalbranden

   5. Zozo

    Zeg jongetje van elf. Spring niet zo hoog van de toren. Wat een debiel gesnater. Ben jij de echte Donald Duck?

   6. RvdBe

    Nee, logisch dat daar niks van in hun verkiezingsprogramma staat, omdat het om zeep helpen van de agrarische sector geen issue voor de PVV is.
    Stel dat volgende week klaver met het idee komt om alle transportbedrijven te halveren, dan zal je daar in het huidige verkiezingsprogramma van de PVV geen standpunt over vinden.

   7. Beukman

    @Julian
    Inderdaad. Vreselijk opportunisme van Wilders. De PVV heeft immers GEEN visie op landbouwbeleid. Komt ie nu even een wit voetje halen bij de boeren.

    Dan heb ik meer respect voor Klaver. Hoe onverstandig ook wat hij zei hoe diplomatiek, hij had het lef om het de boeren recht in hun gezicht te zeggen.

    De echt arrogante politica die er was is uiteraard Schouten, met haal loze belofte om de veestapel niet te halveren.

  2. Mezzadra

   De reden waarom de regeringspartijen de milieu- klimaatagenda omarmen is in belangrijke mate electoraal van aard. Er groeit een breed besef onder de Nederlandse bevolking dat het met milieu en klimaat de verkeerde kant op gaat. Ook partijen als CDA en VVD snappen dat ze niet door kunnen gaan met de neo-liberale economische agenda waarin milieu en klimaat worden genegeerd.

   Merlot zou even op de opiniepeilingen moeten letten die gaan over milieu en klimaat. Hij kan dan ontdekken dat op dit punt politiek de bakens allang zijn verzet.

   1. Siemien

    “Er groeit een breed besef onder de Nederlandse bevolking dat het met milieu en klimaat de verkeerde kant op gaat”

    Nee hoor, waar eerst niet stilgestaan werd bij deze zaken is het logisch dat door extreem linkse indoctrinatie mensen erover gaan nadenken, uiteraard zullen de ontkenners van het gezonde klimaat vinden dat er ineens een breed draagvlak is…

   2. Blitzkrieg

    Mezzadra : Niet te veel naar het NOS Journaal kijken, binnen no-time ben je weer bij.

   3. merlot

    “Er groeit een breed besef onder de Nederlandse bevolking dat het met milieu en klimaat de verkeerde kant op gaat.”

    Ik maak onderscheid tussen milieu en klimaat. De zorg voor het milieu deel ik, het klimaatalarmisme is een hype omdat er simpelweg geen hard bewijs ligt dat de mens de grootste veroorzaker is van de opwarming.

    Om daar dan peperduur beleid op los te laten dat funeste gevolgen heeft voor de koopkracht van Jan Modaal en dus voor de ecomomie is niets anders dan wanbeleid. Zeker als je in de beschouwing meeneemt dat al die dure maatregelen niets wezenlijks uit zullen halen omdat de grootste vervuilers wereldwijd gewoon doorgaan met hun uitstoot.

    Er is inderdaad een aanzienlijk deel van de bevolking dat zich gek laat maken door de drammers, maar het politieke midden zou daar weerstand aan moeten bieden. Nu laten ze zich gijzelen door linkse pressiegroepen.

    En dat geldt voor meer zaken dan alleen milieu en klimaat. Het geldt ook voor immigratie en integratie, islam-apologie, de asielindustrie, de verloedering van het onderwijs, het feit dat ze niets doen tegen de schandalige indoctrinatie door de NPO met gemeenschapsgeld etc etc etc.

    1. Mezzadra

     “Ik maak onderscheid tussen milieu en klimaat.”

     Dat onderscheid is terecht. Ik gebruikte de termen allen in één adem in verband met de brede steun die bij het Nederlandse volk bestaat voor ingrijpende maatregelen op deze, onderscheiden, terreinen.

     Op het niveau van de maatregelen zie je overigens wel dat beide doelen tegelijkertijd worden gediend: de verlaging van de maximumsnelheid is vanuit de klimaatdoelstellingen (CO2-uitstoot) een effectieve maatregel, maar het leidt ook tot een vermindering van de uitstoot van stikstof en fijnstof, stoffen die milieubelastend zijn.

    2. Mezzadra

     “Er is inderdaad een aanzienlijk deel van de bevolking dat zich gek laat maken door de drammers”

     Vanuit jouw perspectief kan ik de pejoratieve term ‘drammers’ wel begrijpen maar vanuit een meer objectief perspectief zijn het slechts opvattingen die jij niet deelt en door een meerderheid van de bevolking wel wordt gedeeld. Als democraat zul je, naar ik aanneem, aanvaarden dat die meerderheid ook het te voeren beleid bepaalt.

     1. van Urk

      Punt is dat 83% van het volk nog veel onduidelijkheid heeft over de klimaatplannen van het kabinet en dat de helft er niet aan wil betalen. We zijn allemaal bewust over het klimaat maar het moet niet ten koste gaan van ons broodwinning of andere zaken wat in ons hart of portemonnee raakt. Door de Noordzee vol te bouwen met windmolens, sluiten van de laatste steenkoolcentrales en het vee te halveren hebben de werknemers van de Hemweg , de vissers en de boeren dat als eersten ondervonden wat een drastisch klimaatplan betekent.

     2. Siemien

      “meer objectief perspectief”

      Hahahahaha objectief my as* mezzadraatje is natuurlijk helemaal niet objectief, nooit geweest ook..

    3. merlot

     “Vanuit jouw perspectief kan ik de pejoratieve term ‘drammers’ wel begrijpen maar vanuit een meer objectief perspectief zijn het slechts opvattingen die jij niet deelt en door een meerderheid van de bevolking wel wordt gedeeld.”

     Dat een meerderheid van de bevolking de mening van de drammers deelt is onmogelijk hard te maken en hoogstwaarschijnlijk niet waar.

     Je strooit wel vaker met dit soort loze beweringen en dat draagt niet bepaald bij aan een vruchtbare discussie.

   4. Seneca

    @mezzadra
    waarom de regeringspartijen de klimaatagenda omarmen? het is een schitterend verdienmodel. ook jouw portemonnaie zal niet gespaard worden en jij – met het grootste deel der NLse bevolking – zal tot armoede vervallen. dat is trouwens een der punten van de verborgen agenda: ‘de W Europese bevolking is te welvarend en moet terug naar het welvaartsniveau van de jaren dertig van de vorige eeuw’.

 7. Julian

  Hij gaat tenminste niet zoals de reageerders hier lekker op het toetsenbord de meeste verschrikkelijke dingen zeggen. Hij durft de confrontatie aan! En zijn mening ook daar te verkondigen. En dat staat buiten wat ik er zelf van vind…

  1. Siemien

   Ja maar Julian dit kun je makkelijk zeggen achter je toetsenbordje

   1. Julian

    JIj kunt het weten. je bent professional!

    1. Siemien

     Nee dat kan niet, dat is Juliaantje al natuurlijk..

 8. Watcher

  Er is een enorm melkoverschot waardoor er vanzelf boeren verdwijnen.
  Schouten weet dat, vandaar (niet gedwongen)

  1. werikke

   Beter is het even te googelen voordat u hier domme dingen zegt . Trouwens u wil hier minder boerenbedrijven en dat wij de melk gewoon uit oostblok halen met alle risico’s die er mee gemoeid zijn. Wij worden op die manier te afhankelijk van buitenland net als met medicijnen en energie. Misschien zijn er wel teveel mensen in dit land en zouden wij meer mensen moeten terugsturen naar hun land waar ze vandaan komen zodat de CO2 hier verlaagd en in bv marokko iets verhoogd. dus niet de boeren zijn een probleem maar gewoon teveel inwoners

   1. Siemien

    @werikke watcher is van het “weg met ons” kaliber…

    1. Watcher

     Weg met Siemien geeft DDS een frisser aanzien.

     Wat vervuilt Siemien dit forum…

     1. Bosche draak

      “Als ik maar hard genoeg naar een ander wijs vinden ze me vast een minder irritante randdebiel”

      Helaas Watje, zo werkt het niet…

     2. Siemien

      Watcher moet gewoon lekker opflikkeren, als er 1 hier de boel verziekt en vervuilt is het watcher wel met z’n “weg met ons” mentaliteit.
      Echt wat is watcher een smeerpijp op dit forum, niet normaal meer gewoon wat een stinkmiegel..

     3. Watcher

      Hee Draak , die p*do opmerkingen vind je dus niet forum vervuilend?

     4. Siemien

      “die p*do opmerkingen vind je dus niet forum vervuilend?”

      watcher rechtvaardigt de volgende uitspraken..

      Lao aka mezzadra rechtvaardigt ped*filie, neemt geen afstand, bagatelliseert het.

      “De heer Oudshoorn heeft gelijk als hij zegt dat ik [Lao Tse] warme gevoelens koester jegens kleine kinderen.
      ~Lao Tse aka mezzadra~”

      …fantaseren over seks met kinderen. Aandoenlijk is het ook.
      ~Lao Tse aka Mezzadra~

      – Lao Tse aka Mezzadra vindt dat het recht van vereniging* een belangrijke pijler is van onze rechtsstaat.

      * = ped*partij martijn

     5. ZiggyStardust

      Watcher, Mezzadra, Lao Tse, Rien Noppen, Berbaar of Kuifje in de EU of hoe ie ook heet loopt hier openlijk pxdxfilie te verdedigen, dus daar mag hij best op aangesproken worden.

   2. Watcher

    Geen melkoverschot?
    Google eens op melkprijzen en campina.

    1. Bosche draak

     Vent gaat toch eens wat nodigs doen ipv je constante gezeur hier

  2. van Urk

   “Er is een enorm melkoverschot..” En woningnood. Namens Schouten en de rest van de regering: ”Een huichelachtig gezicht moet verbergen wat een vals hart weet.” William Shakespeare

 9. Jv

  De boeren kunnen idd een flinke bijdrage leveren tot het verminderen van CO2!
  Hoe??? Door die linkse gierput Klaver, met al zijn moslimbroeders, familie en illegalen, het land uit te schoppen!
  Dat scheelt meer dan 1 miljoen vervuilende inwoners, en met enkele decennia tig miljoenen, die er toch op uit zijn ons land kapot te maken.
  Kunnen onze boeren gewoon verder met hun leven en werk!
  Top toch?

  1. Watcher

   Dus nog meer melkoverschot 🙂 🙂 🙂

 10. StanleyC

  Kijk, het is gewoon een broekie. Hij is naïef, onwetend en ongelouterd. Dat militante vind ik wel doodeng. Realiseer jullie dat Paul Rosenmöller de drijvende kracht achter groenlinks is. Tevens is hij voorzitter van de VO-raad. Hij speelt een belangrijke rol bij de linkse indoctrinatie op school. Deze man is gevaarlijk. Hij vereert massamoordenaars als Pol Pot en is communist in hart en nieren.

  1. merlot

   “Tevens is hij voorzitter van de VO-raad. Hij speelt een belangrijke rol bij de linkse indoctrinatie op school.”

   Het is veelzeggend dat zo’n type überhaupt in aanmerking komt voor die functie. Het geeft aan dat links echt OVERAL met z’n smerige klauwen in zit.

   De rode octopus…

  2. FCKDopper

   Beste Stanley,
   “Hij vereert massamoordenaars als Pol Pot”
   Vreemde is echter dat Pol Pot de intellectuelen uit liet moorden en een soort van boeren gemeenschap wilde stichten in zijn land.
   De vraag is nu, wanneer de Groene Khmer de boeren bevolking fysiek gaat terroriseren.

  3. Mezzadra

   “Hij vereert massamoordenaars als Pol Pot en is communist in hart en nieren.”

   Dit is dus gewoon een platte en lasterlijke leugen.

   1. Stanly2000

    HP/De Tijd publiceerde vorig jaar een ontluisterend portret van het actieverleden van Paul Rosenmöller, geschreven door Roelof Bouwman. Rosenmöllers verering van mensen als Mao en Pol Pot die elk miljoenen doden op hun geweten hebben, de lafhartige en leugenachtige ontkenningen en nuanceringen van zijn vroegere sympathieën, het staat er allemaal in. Elders op internet is dit artikel in zijn geheel te vinden, hieronder enkele fragmenten.

    1. Mezzadra

     In het artikel waarnaar Stanly verwijst komt de naam Pol Pot en Rode khmer niet voor.

     Fantaseren is ook een kunst.

     h**ps://www.hpdetijd.nl/2012-05-21/de-vloek-die-op-groenlinks-rust/

     1. Stanly2000

      Een klein stukje uit het artikel waar ik naar verwijs.
      “De genegenheid van Rosenmöllers partij voor Pol Pot was overigens geheel wederzijds, want eveneens in 1979 ontvingen de ‘dear friends’ van de GML een hartelijke brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Democratisch Kampuchea. De Nederlandse kameraden werden in het schrijven bedankt voor hun ‘militant solidarity and support’: “These noble activities constitute a great encouragement for our people and fighters. (-) Please accept, dear Friends, our brotherly sentiments.”

     2. Mezzadra

      Kan Stanly een link geven naar het artikel waar hij naar verwijst?

    2. Mezzadra

     In het artikel waar Stanly naar verwijst komen Pol Pot en Mao niet voor.

     Hij liegt dus dat het gedrukt staat.

   2. FCKDopper

    Beste Mezzadra,
    Feitelijk klopt dit. Rozenmuller heeft als jongeman nog geld voor de Rode Khmer ingezameld. Dat was overigens voordat bekend werd dat dit regime letterlijk 3 miljoen landgenoten (mannen, vrouwen en kinderen) had afgeslacht.
    Wat tegen Rozenmuller spreekt is dat hij nooit sorry heeft gezegd voor zijn steun aan het regime.

  4. Beukman

   Hij vereert massamoordenaars als Pol Pot en is communist in hart en nieren.

   Een rijke fantasie is a joy forever, @Stanley.

   1. van Urk

    Hij was toch lid van de Maoistische groep Marxisten-Lenisten/Rode Morgen? Je gaat me niet vertellen dat hij in deze groep bezig was met handbreien voor bejaarden.

    1. Beukman

     Dat is bijna een halve eeuw geleden, @Urk.
     Of Paul destijds Pot vereerde, zou natuurlijk kunnen. Stanley beweert echter dat dit nog steeds zo is.
     Stanley heeft nu de keus: zijn bewering hardmaken, zijn bewering rectificeren, óf het hazenpad kiezen. Eens?

     1. Stanly2000

      Geen halve eeuw Beukmans.
      “Anno 2004 zegt Rosenmöller afstand te hebben genomen van zijn verleden. Spijt heeft hij echter niet, ook niet als Knevel hem daar herhaaldelijk naar vraagt. Hooguit is hij naïef geweest. Hij was meegezogen, wilde destijds niet alles weten en hij was bovendien niet de enige. “Een jeugdzonde”, noemt hij het.”
      Een naïeve jeugdzonde zullen we maar zeggen.

     2. Mezzadra

      Ik denk dat je wel kunt zeggen dat Rosenmuller, met de wijsheid van nu, indertijd een politieke beoordelingsfout maakte. Die neiging bestaat vaker bij bevrijdingsbewegingen en rebellen die zich verzetten tegen onderdrukkende regimes.
      Gelukkig heeft hij er ondubbelzinnig afstand van genomen. Het is dus vreemd hem nu nog aan te wrijven dat hij Pol Pot vereert.

     3. Mezzadra

      Politieke jeugdzondes komen nogal vaak voor: Den Uyl, Hans van Balen, Rita Verdonk, Pim Fortuyn, Aantjes en dus ook Rosenmöller.

      Ik ben eerder geneigd het voortschrijdend inzicht te waarderen dan de jeugdzonde te veroordelen.

     4. ZiggyStardust

      Beukman, nazi’s worden ook nu nog veroordeeld. Dus het argument dat het bijna een halve eeuw geleden is raakt kant nog wal.

     5. EU kok

      @Ziggy
      Welke nazi is ooit veroordeeld wegens gedachtes of sympathieën?

     6. ZiggyStardust

      EU kok, de veroordeelde nazi’s hebben zeker niet allen persoonlijk mensen vermoord, zoals niet allen die het regime van Pol Pot mogelijk maakten letterlijk mensen gedood hebben.

     7. Beukman

      @Ziggy en @Stanley, uit niets blijkt dat Paul Pot nog steeds vereert. Sterker nog: hij heeft afstand genomen van zijn verleden. Dat wordt dus rectificeren of hardmaken voor jou, @Stanley. Of ga je soms beweren dat Wilders een aanhanger van links is omdat ie vroeger een PSP-poster op zijn deur had hangen?

     8. spelende vrouw

      rosenluller is nog steeds een zeer invloedrijk figuur binnen de groene beweging. Inderdaad een aanhager van pol pot ondanks de ontkenningen van bekmannetje en de tarrel

      Dan hebben we nog Duyvendak , makro , Aad Kosto , rara een terrorist in vol ornaat.

      Dan hebben rabbea , de man met de 1000 gesubsidieerde stichtingen

      Sign Varma de trol die nog harder kan liegen dan rutte. Ik ben doodziek riep de leugenaar

      valsema met haar dubbele agendas mevrouw de aanrechtsubsidie

      groots liegen kan je missen als kiespijn en dit haatclubje komt niet verder dan het zielig overnemen van zeespiegel stijgingen met tientallen meters , milieu rampen door co2 maar voorlopig zwijgen de linkse terroristen over het kappen van de oerbossen in Polen

      walgelijke figuren zonder een boodschap

    2. Stanly2000

     “Gelukkig heeft hij er ondubbelzinnig afstand van genomen.” Van de jeugdzonde?
     Natuurlijk, een bron graag.

     1. Stanly2000

      Ernst/Mezzadra kan geen bron noemen van zijn bewering.

  5. Stanly2000

   Maar niet in zijn portemonnee!

  6. Marija

   Goed dat dit weer eens onder de aandacht wordt gebracht, die Paul Rosenmöller is en was ook in de tijd van Pim Fortuyn al een heel smerig ventje. Onbegrijpelijk dat een partij zulke mensen toe heeft gelaten.

 11. Siemien

  Ik weet zeker dat als Klaver even tussen de boeren was gaan staan dan……..zouden ze geen kopje thee drinken met hem

 12. Jack Flash

  Het gedram van Klaver op het podium zou ik eerder stommiteit noemen dan “moedigheid”.Hij ging daar iets verkondigen waar het publiek nou juist in “vol ornaat” voor aangerukt was omdat ze juist tegen zijn.Probeer het nog eens bij de spijbelende “klimaatkinderen” Jessias.

 13. StanleyC

  Merlot + 100

  Dat zie je zeer goed. De instituten zijn geïnfiltreerd door cultuur marxisten en de overheid is de controle over deze instituten volledig kwijt. Het juk van politieke correctheid heeft een verlammende uitwerking op de maatschappij en vooral deze instituten. Dit noemen we ook wel de 4de macht. Het ambtenarenapparaat. Ministers zijn slechts passanten.

  1. merlot

   @ Stanley: Inderdaad. Het is het resultaat van de lange mars door de instituties.

   Het is een soort spookmacht, maar zeer krachtig.

   Ik heb in de loop der jaren heel veel linksen dit fenomeen zien ontkennen, waaronder Beukman en de tarrel. Zelfs de invloed van het cultuurmarxisme ontkennen ze.

   Ontkennen lijkt wel een tweede natuur van dit soort linkse kuddedieren.

   1. Mezzadra

    “Het is een soort spookmacht”

    Dat lijkt me de goede term, merlot. De spoken van ‘islamisering’, ‘cultuurmarxisme’, ‘politiek correctisme’ en ‘omvolking’ zijn vanwege hun fantoomkarakter in de werkelijkheid inderdaad niet helder te detecteren. Het zijn meer voorstellingen in de hoofden van degenen die er in geloven.

    1. merlot

     Ik gebruik de term spookmacht niet in de zin van dat ze niet zou bestaan, daar is geen sprake van want de vierde macht is een zeer reëele en potente macht, maar in de zin dat ze niet zou mogen bestaan. Ambtenaren moeten orders opvolgen en niet het beleid bepalen. Daar zit dus de scheefgroei.

    2. ZiggyStardust

     betaalt

    3. spelende vrouw

     tarreltje moet nog even een bron noemen waar rosenluller afstand neemt van zijn liefde voor pol pot , tarreltje is een hufter en gaat gewoon switchen van onderwerp

     De spoken van islamisering marcheren elke dag door de straten van Nederland tarreltje. Elke bewoner van de tuinsteden mag dagelijks knokken tegen superieure islam tarrel. Uiteraard mag jij dat als hufter gewoon inhoudsloos ontkrachten maar daarmee gaat het probleem van de islam niet weg tarreltje.

     De ingezette omvolking door de linkse klasse in opdracht van Resolutie 1743 Raad van Europa! is gewoon een feit tarreltje. Je kan het natuurlijk ontkennen als volleerd hufter maar het wordt niet minder waar.

     Hoe kan een mens stompzinnig resoluties ontkennen die gewoon op papier staan ? Die ontkenner is geen mens maar een tarrel . Zal de gehele resolutie ter bevordering van de omvolking pplkaatsen voor je tarrel. Lees en leer hufter

     Resolutie 1743 Raad van Europa!
     Hier in het kort zwart op wit:
     1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
     1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
     1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
     1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
     1743-11: De islam is een religie van vrede.
     1743-12: Haat zaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
     1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
     1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
     1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
     1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
     1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
     1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamologie te bestrijden en de islam te promoten.
     Deze punten komen rechtstreeks uit resolutie 1743.

  2. Beukman

   @StanleyC
   Ik kan me goed voorstellen dat iemand die meent dat Rosenmüller Pot vereert, ook gelooft dat de cultuurmarxisten het hier voor het zeggen hebben. Beide gedachten komen voort uit dezelfde soort paranoia.

   1. merlot

    Je maakt jezelf belachelijk door de invloed van het cultuurmarxisme te ontkennen, Beukman.

    Heb je dan echt zo weinig historisch besef?

    1. Beukman

     Ik neem aan, @merlot, dat je niet vindt dat @Stanley zich belachelijk maakt met zijn bewering dat Rosenmöller Pot vereert?

     1. spelende vrouw

      rosenluller heeft nooit afstand genomen van zijn uitspraken bekmannetje dus adoreert hij nog steeds pol pot als een leider met visie. 2 miljoen doden zijn voor groots liegen geen enkel probleem bekmannetje

 14. Gerlos

  Wat een verschrikkelijk misbaksel is deze KLAVERTJE VIER en vergeetbook niet die maloot van D66 niet, ook zo’n misbaksel die de boeren achter de geraniums wil zetten. Stop nu eens met die idiote klimaat gedoe en pas alles in proporties aan en kijk naar de vervuilende landen om ons heen.

 15. Jack Flash

  @stanly. Ook wel trekpoppen genoemd.

  1. Politiek Profeet

   Bilderberglakeien, opdracht van de nieuwe orde, chaos in de straten opdat (men) orde en rust gaat herstellen naar HUN maatstaven!….zeer bedenkelijk en gevaarlijk voor een democratie.

 16. FCKDopper

  Met alle respect, Klaver (wat je ook van hem vindt) deed het heel slim.
  Er was en is geen weldenkende boer die ooit GroenLinks zou stemmen. Nu niet en nooit niet. Met andere woorden hij verliest geen enkele stem met zijn woorden. Daar tegenover staat dat zijn achterban het helemaal met hem eens is en nu zeker op hem zal stemmen.
  Bovendien hij spreekt de waarheid, deze onzalige plannen staan reeds in het regeer akkoord en was het juweel van D66, waar voor GroenLinks op deze manier nog wat zieltjes gewonnen kunnen worden.

  Het enige dat hij riskeerde was een verdwaalde hooivork of steen richting zijn hoofd. Er was echter zoveel politiebewaking dat dit risico verwaarloosbaar was

  1. Mezzadra

   Goed geanalyseerd, FCKDopper.

   1. FCKDopper

    Beste Mezzadra,
    Dank u zeer voor uw mooie woorden. Wat in mijn analyse ontbreekt is dat Klaver klip en klaar duidelijk maakte dat dit niet zijn beleid is maar dat van de huidige regeringspartijen (VVD, D66 en CDA).
    Het CDA is zich de pleuris geschrokken, aangezien heel wat boeren nu een stem op PVV of FVD zullen overwegen. Meer smaken zijn er niet voor de boeren die graag hun bedrijf willen voortzetten.
    Aangezien de volgende verkiezingen pas in maart 2021 zullen plaatsvinden, heeft het CDA voorlopig genoeg tijd voor list en bedrog richting de boeren. Het werkelijke effect valt dus nog te bezien.

    1. Siemien

     de tarrels hebben elkaar weer gevonden

     1. FCKDopper

      Beste Siemien,
      Nogmaals, wat mijn persoonlijke mening over Groenlinks ook is, helaas is het niet anders. De mensen die hem verafschuwen stemmen toch niet op zijn partij. Echter vallen er voor hem en zijn club genoeg zieltjes te winnen bij de directe concurrentie van D66, PVDA en de SP. Door de boeren te schofferen heeft hij een flinke slag gelagen. Klaver heeft het marketingtechnisch heel slim gespeeld.

     2. Siemien

      het lijkt mijns inziens dat je er van geniet door dit soort uitspraken te doen hier…
      Uiteraard moet Klaver gewoon z’n muil houden het is natuurlijk een schande wat dit mannetje doet met mijn land..en met die van de boeren met z’n grote bek..

   2. van Urk

    Volgens mij zit er een tarrel tegen zichzelf te reageren. Klaver heeft alleen maar het gelijk van de linkse grachtengordeldieren gekregen. In het rest van het land is men alsnog trots op onze boeren en vindt men het jammer dat zij inderdaad geen hooivork tegen hem hebben gebruikt.

    1. Politiek Profeet

     twee…voor de zekerheid

    2. Mezzadra

     Ik neem aan dat de heer van Urk ook verheugd is over het feit dat er geen hooivork tegen Klaver is gebruikt.

     1. Siemien

      mezzadraatje heeft geen argument meer dus kansloze reactie weer

     2. van Urk

      Een baksteen leek beter. Klaver en bleekneus Jetten hebben nog nooit in weer en wind stevig arbeid verricht en verdienen in mijn ogen ook geen podium om iets te verkondigen waar zij uberhaupt geen verstand van hebben. Niemand zit op Marxistisch gelul te wachten.

     3. Jv

      Juist, en dan linea recta de gierkelder in!

 17. Baron von Munchhausen

  Goeroe Jakkes Klaver moet naar zijn oorsprong teruggaan. Marokkaanse woestijn beplanten met Klavertjes. Goed voor de geiten en kamelen!
  Nederland heeft deze, door links omhooggeduwde, Goeroe niet nodig!
  PS
  Hoe vaak vliegt , anti-vliegtuig Jakkes Klaver, naar familie in Marokko? Of gaat dit per roeiboot of luchtballon?

  1. van Urk

   Tja je hebt heerlijke Nederlandse groenten als sla, prei, selder en volgens de deskundige boeren ook Klaver als onkruid.

  2. ZiggyStardust

   Hij heeft een tante in Marokko, en ze komt op twee kamelen als ze komt.

 18. Kristalix

  Het zou goed zijn te beginnen met de juiste naam. Yasser Feras. Vervolgens blijkt zijn destructieve handelen in lijn met zijn afkomst. Goed pm vast te stellen. Het schieten in zijn eigen voet? Jammer voor hemzelf. Wat voorkomen moet worden is dat zijn ziektebeeld de samenleving aaantast door stupide optredens en handelen.

  Hij moet gestopt worden want doorzetten in deze lijn is een verkwanseling van belastinggeld op ongekende schaal. Incompetent op landsbestuurlijk niveau is wat ons land getroffen heeft in Rutte 1 tot en met tig.

  Tijd voor een persoon los van politici om Den Haag stevig te saneren.

 19. J.Rademaker

  Deze meneer heeft een zelfvoorzienend Nederland niet nodig.

 20. Pescador

  pleur die klaver maar onder een tractor, die gast is nog gekker als rutte

 21. Lampje

  Weer een Marokkaanse macho-boy die wel even komt vertellen wat wij Nederlanders moeten doen. Hij belazert de boel al door een Nederlandse naam aan te nemen maar vergeet dat hij gewoon een Marokkaan is die Yasser Feras heet. Terugtrappen naar Marokko, daar gaat hij zijn koning maar vertellen hoe die Marokko moet besturen, belandt hij direct in het cachot, waar hij thuishoort.

 22. janszm

  Mensen, verenigt u zich, machtiger dan dat is geen enkele overheid.

 23. Rosasolis

  De politici die met een grote bek tegen onze geweldige boeren tekeer gaan zijn domme,
  onontwikkelde wezens die niets over onze boeren vak weten, maar voor andere zakken voor hun partij opkomen; maar nooit en nimmer voor onze boeren. Waarom moet D66
  hun valse “intellectuelen” beleid inzetten om te vertellen hoe het moet gaan met onze hoog-opgeleide boeren terwijl zij helemaal niets weet over LANDBOUW!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.