FVD kraakt ’10 Year Challenge’ VVD: ‘Straffen helemaal niet omhoog onder leiding van Rutte’

Al tien jaar lang is de VVD aan de macht in Nederland. Forum voor Democratie vond het de hoogste tijd om de balans op te maken en kijkt onder de noemer ’10 Year Challenge’ terug op tien jaar Rutte in het torentje. Zo houdt FVD de VVD-slogan ‘meer straf en minder begrip voor criminelen’ tegen het licht.

De VVD beloofde in de vorige verkiezingscampagnes namelijk dat criminelen hogere straffen zouden krijgen. De partij van Thierry Baudet haalt deze verkiezingsbelofte nu aan om een punt te maken. Volgens FVD heeft de VVD deze belofte namelijk niet waargemaakt in de afgelopen tien jaar.

In Amsterdam werd vorig jaar een man levensgevaarlijk in zijn nek gestoken. De dader van deze gruweldaad werd onlangs veroordeeld tot ‘slechts’ 36 dagen celstraf. “Wij hebben betere ’10 Year Challenges’ gezien”, aldus FVD op Twitter.

Forum voor Democratie belooft de Nederlandse kiezers dat onder hun bewind de straffen wel aantoonbaar omhoog zullen gaan. Natuurlijk is het afwachten of de partij deze belofte, in tegenstelling tot de VVD, wél waar kan maken.

De toon is in ieder geval gezet en de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 is al in alle vroegte en hevigheid losgebarsten. Het zal zonder meer een ‘hard to get’ gevecht strijd worden aan de rechterzijde van het politieke spectrum.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

92 reacties

 1. Hendrie1963

  Dat komt omdat rutte zelf een vieze smerige rot crimineel is. Alleen al voor deze idioot moeten ze hogere straffen invoeren.

 2. Fiori

  Rutte, de VVD en beloftes doen, wie hecht daar nog geloof aan?

 3. Falderie

  Wat moet ik verstaan onder een ‘hard to get’ strijd?

  1. ZiggyStardust

   Je zal je hier nog wel vaker verbazen.

 4. Robert75

  En wat wil het Forum doen dan? Het enige wat ze gedaan hebben is tegen moties van de PVV stemmen als ze hardere of hogere straffen willen.

  1. Blitzkrieg

   Robert75 : Heb je voorbeelden? Zo is het wel heel gemakkelijk.

   1. Robert75

    PVV heeft een motie ingediend om minimumstraffen in te voeren. Is het probleem gelijk opgelost want dan dwing je een rechter een hogere straf op te leggen want hij moet die minimumstraf in principe opleggen. Forum stemt tegen. En er zijn er nog wel meer.

    Maar heb jij een voorbeeld van een Forum motie die ze hebben ingediend om hogere straffen te bewerkstelligen?

    1. Blitzkrieg

     Robert75 : Het is maar goed dat het FvD zo’n overzichtelijke website heeft.
     h**ps://forumvoordemocratie.nl/stemmingen/veiligheid-justitie

     De motie Van Dam over het ICT-plan politie
     De motie Van Dam over advies van de voormalige Review Board ICT politie
     De motie Den Boer over extern en onafhankelijk toezicht op de politie
     De motie Van Raak over een lagere pensioenleeftijd voor politiepersoneel
     De motie Arissen over de capaciteit van de politie
     De motie Helder over meer geld voor de politie
     De motie Van Nispen/Kuiken over het zo snel mogelijk invullen van vacatures bij de Dienst Bewaken en Beveiligen
     De gewijzigde motie Hijink/Hermans over informatie over de omvang van de pgb-fraude
     De motie Van Nispen over het afpakken van crimineel verkregen vermogen
     De motie Groothuizen/Arno Rutte over het afronden van ontnemingsprocedures
     De gewijzigde motie Groothuizen/Arno Rutte over het voorkomen van uitstelgedrag bij ontnemingsvorderingen
     De motie Van Toorenburg/Arno Rutte over verdubbeling van de strafmaat voor categorie II-wapens
     De gewijzigde motie Van Tongeren over het begrip ondermijning
     De motie Arno Rutte c.s. over een screening of integriteitsonderzoek voor ondernemers
     De motie Van Nispen c.s. over het EOKM kinderporno laten opsporen
     De motie Van Oosten/Groothuizen over versterking van het internationaal waarschuwingssysteem
     De motie Groothuizen c.s. over verruiming van de aangifteplicht
     De motie Markuszower over chemische castratie van p*doseksuelen
     De motie Kuiken/Van Nispen over onderzoeken of er signalen zijn dat religieuze organisaties bij ernstige strafbare feiten interne rechtspraak als definitieve afdoening menen te kunnen gebruiken
     De motie Kuzu c.s. over substantieel verhogen van de capaciteit
     De motie Kuzu c.s. over alle mogelijke middelen inzetten om recidive te voorkomen
     De motie Koerhuis/Beckerman over woonfraude als economisch delict
     Amendement Van den Berg/Ellemeet (13,I) over het optioneel openbaar maken van berispingen en geldboetes *
     Amendement Hijink/De Lange (16) over een met redenen omklede toelichting bij een opgelegde berisping of geldboete
     Gewijzigd Amendement Hijink (9,I) over het laten vervallen van het voorstel voor het invoeren van een griffierecht
     De gewijzigde motie Van Nispen over de voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak
     De motie Van Nispen over voorkomen van negatieve effecten op het primaire proces van de rechtspraak
     De motie Van Nispen over in deze kabinetsperiode geen rechtspraaklocaties sluiten
     De motie Van Nispen over voortzetten van de succesvolle proef met een spreekuurrechter
     De gewijzigde motie Buitenweg over vormen van digitale arbitrage
     De motie Van Dam/Groothuizen over initiatieven in het strafrecht
     De motie Van Oosten/Van Dam over de besluitvaardigheid van de rechtspraak
     De motie Koerhuis c.s. over vernietiging van de oproep aan eigenaren van kraakpanden om geen aangifte te doen
     De motie Koerhuis c.s. over vernietiging van een eventueel collegebesluit om krakers te huisvesten in een voormalige gevangenis
     De motie Van Toorenburg/Koerhuis over het kraakverbod in ere herstellen
     De motie Kuiken/Van Nispen over besteden van de extra middelen aan opsporing en vervolging van zedenmisdrijven
     De motie Van Toorenburg c.s. over internetbedrijven die zich niet committeren aan de notice-and-take-down-procedures
     De motie Van Oosten/Buitenweg over naming and shaming bij niet verwijderen van kinderpornografie
     De motie Van Oosten/Van Toorenburg over beschermen van slachtoffers bij berechting
     De motie Buitenweg c.s. over achterliggende oorzaken van niet-vervolgingsbeslissingen
     De motie Van der Staaij over het Engelse voorbeeld betrekken bij de herziening van de zedelijkheidswetgeving
     De motie Van Nispen over verhoging van het punttarief voor sociaal advocaten
     De motie Van Nispen over openheid over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren
     De gewijzigde motie Van Dam over een J & V-breed loopbaan-en mobiliteitsbeleid
     De motie Buitenweg/Van Nispen over structureel voldoende middelen voor de reclassering
     De motie Van Nispen/Buitenweg over rapporteren over terugdringing van wachtrijen bij de reclassering
     De motie Kuiken/Gijs van Dijk over maatregelen tegen alle vormen van radicalisering
     De motie De Graaf over twee keer per jaar rapporteren over de signalen van radicalisering
     De motie De Graaf over het effect van resocialisatie- en deradicaliseringsprogramma’s
     De motie Kuzu over een actieprogramma integrale aanpak rechts*xtremisme””
     De motie Jasper van Dijk/Kwint over een overzicht van maatregelen ter bestrijding van segregatie
     De motie Jasper van Dijk over maatregelen tegen ondermijning van basiswaarden
     De motie Kuiken/Van der Staaij over mogelijk maken van een digitaal gebiedsverbod
     De motie Markuszower/Wilders over een aanwijzing aan het OM tot vervolging van de imam over te gaan
     De motie Arno Rutte/Van der Staaij over een actief vervolgingsbeleid bij uitingsdelicten extremistische predikers
     De motie Van der Staaij/Van Toorenburg over onderzoeken hoe het aanzetten tot haat gericht op __n persoon wel strafbaar gesteld kan worden
     Amendement Helder (5,I) over extra geld voor de Nationale Politie
     Amendement Van Nispen/Leijten (4) over de rechtsbijstand
     Wetsvoorstel inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
     De motie Den Boer over betere afstemming van vraag en aanbod tussen Politieacademie en korps
     De motie Krol over invoering van een medaille voor de nationale politie
     De motie Markuszower over de verloven van alle tbs’ers intrekken
     De motie Van Nispen/Kuiken over een sectorbreed convenant voor de forensische zorgsector
     De motie Van Raak c.s. over spoedige uitvoering van het Herstelplan Nationale Politie
     De motie Helder over toename van het aantal rechercheurs
     De motie Van Dam c.s. over gezamenlijke werving en selectie door veiligheidsdiensten
     De motie Hiddema over heropenen van zo veel mogelijk politiebureaus
     De motie Hiddema over budget om minstens 2.000 rechercheurs te trainen voor 2020
     De motie Lacin over een analyse van de stations die het laagst scoren op veiligheidsbeleving
     De motie Van Nispen c.s. over geen gebruik van meerpersoonscellen
     De motie Van Nispen c.s. over uitstel van het terugbrengen van de gevangeniscapaciteit
     De gewijzigde motie Buitenweg/Van Nispen over de effecten van het sluiten van gevangenissen
     De motie Krol over oudere werklozen omscholen tot gevangenisbewaarder
     De motie Krol over een fulltime werkweek voor gedetineerden
     De motie Van Toorenburg c.s. over de resultaten van de plaatsingsronde
     De motie Van der Graaf c.s. over aanmerken familiebezoek als re-integratiedoel
     De motie Markuszower over het openhouden van gevangenissen
     De motie Van Aalst over bij eisen onderscheid maken tussen vervoersoorten
     De motie Gijs van Dijk c.s. over een perspectief om de Stint weer veilig op de weg te krijgen
     De motie Lacin over niet toevoegen van nieuwe voertuigen aan de categorie bijzondere bromfietsen” ”
     De motie Schonis/Van der Graaf over steekproeven in het toezicht op bijzondere voertuigen
     De motie Schonis over een Europese typegoedkeuring voor de categorie bijzondere voertuigen
     De motie De Graaf over geen jihadbruiden en kalifaatkinderen naar Nederland
     De motie Buitenweg/Kuiken over de terugkeer van Nederlandse vrouwen en kinderen
     De motie Azarkan over een overzicht van rechts-extremistische data
     De gewijzigde motie Azarkan over de evaluatie van contraterrorisme-maatregelen
     De motie Azarkan over een actieprogramma integrale aanpak rechts*xtremisme
     De motie Azarkan over een inclusief sinterklaasfeest
     De motie Markuszower over het intrekken van de verloven van Martin C. en Gerold O.
     De motie Buitenweg/Van Nispen over de strafoplegging in OM-strafbeschikkingen
     De gewijzigde motie Krol/Van der Staaij over kwetsbaarheid van oudere slachtoffers meewegen in strafeis en strafmaat
     De motie Van Dam c.s. over wijkagenten daadwerkelijk voor 80% in de wijk inzetten
     De motie Van Dam over advies inwinnen bij de Raad van State over het democratisch toezicht
     De motie Krol over het terugdringen van het ziekteverzuim onder agenten
     De motie Van Raak/Krol over een parlementair onderzoek naar de totstandkoming van de nationale politie
     De gewijzigde motie Buitenweg c.s. over het weergeven van meerjarige doelstellingen
     De motie Den Boer/Buitenweg over de wervingsprocedure voor de Auditcommissie
     De motie Den Boer over een gelijkwaardige informatiepositie voor alle burgemeesters
     De motie Wassenberg/Kröger over verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen met ingang van de jaarwisseling 2020-2021
     De motie Wassenberg over onderzoek door het RIVM naar de uitstoot van stikstofverbindingen bij het afsteken van vuurwerk
     De gewijzigde motie Van Dam c.s. over een verbod op single-shotvuurwerk en zware vuurpijlen
     De motie Van Raak c.s. over advies van de Stichting Maatschappij en Veiligheid naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede
     De motie Bisschop c.s. over het verder aan banden leggen van de verkoop van vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk
     De motie Krol over een scholingstraject voor omscholing tot professioneel vuurwerkafsteker
     De motie Krol over de jaarwisseling evalueren met gemeenten die een professionele vuurwerkshow organiseren
     De motie Helder over politieagenten ook onder de werking van de Veteranenwet laten vallen
     De motie Helder over het recht op veiligheid opnemen in de Grondwet
     De motie Markuszower over tbs afschaffen en gevangenissen openen
     De motie Becker/Van Toorenburg over de voortgang van de pilot-lvv’s
     De motie Yeşilgöz-Zegerius over verdachten van internationale verdragen overdragen aan lokale autoriteiten
     De motie Yeşilgöz-Zegerius/Van Toorenburg over wijziging van de Wet op het intrekken van het Nederlanderschap
     De motie Yeşilgöz-Zegerius/Van Wijngaarden over instrumenten voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit
     De motie Yeşilgöz-Zegerius/Van Toorenburg over versterken van het bestrijden van ondermijnende criminaliteit voor de langere termijn
     De motie Van den Berge over onderzoek naar de instelling van een coördinator ondermijning
     De motie Van den Berge c.s. over een snelle reactie op de voorstellen van de politievakbonden
     De motie Van den Berge c.s. over uitbreiding van de subsidie voor de LID
     De motie Van Dam c.s. over het borgen en versterken van de strafrechtketen tot en met 2025
     De motie Van Dam over uitbreiden van taken van boa’s op het vlak van verkeershandhaving
     De motie Van Nispen/Van Raak over elk halfjaar rapporteren over de instroomcijfers voor politieaspiranten
     De motie Van Dam/Kuiken over uitsplitsen van het hoofdstuk politie in aparte artikelen
     De motie Van Nispen/Yeşilgöz-Zegerius over streng handhaven van de Wwft
     De gewijzigde motie Van Nispen/Van der Graaf over maatschappelijk effectieve rechtspraak
     De motie Van Nispen c.s. over een redelijke vergoeding voor sociaal advocaten
     De motie Groothuizen/Van Nispen over mogelijke kwetsbaarheden in de Wet RO
     De gewijzigde motie Kuiken c.s. over de gevraagde financiële bijdrage niet ten koste laten gaan van de bekostiging van agenten en directe politietaken
     De motie Kuiken over een wijkgerichte aanpak om met ondermijning samenhangende problemen te verkleinen
     De motie Van der Graaf c.s. over voorzien in de stijgende behoefte aan mediation
     De motie Krol/Yeşilgöz-Zegerius over instellen van een afpakfonds
     De motie Wassenberg over niet wijzigen van de toepassing van de e-screener
     De motie Van der Staaij/Van der Graaf over eventuele consequenties van de verwachte doorbraak van virtuele technologie
     De motie Van der Staaij c.s. over rationalisering van de Wet dwangsom
     De motie Azarkan/Van Kooten-Arissen over de gezondheidsrisico’s van de taser
     De motie Azarkan over de OM-Reflectiekamer Kwaliteitsontwikkeling
     De motie Hiddema over staken van de verdere sluiting van politiebureaus in landelijke gebieden
     De motie Van Kooten-Arissen c.s. over vervroegd pensioen voor politieagenten voor wie het werk te zwaar is
     De motie Van Kooten-Arissen c.s. over de bestrijding van misleidende doorverbindwebsites
     De motie Van Kooten-Arissen c.s. over het behouden van oudere politieagenten
     De motie Van Kooten-Arissen c.s. over een onderzoek naar betaling voor politie-inzet
     De motie Van Kooten-Arissen c.s. over onderzoek naar “minder leiding en meer collega’s” bij de politie
     De motie Helder c.s. over de instelling van een structureel ondermijningsfonds
     De motie Van der Graaf c.s. over wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling

     1. Bbroer

      Kan het wat bondiger, bijv. In steno ?

    2. ZiggyStardust

     Robert, dat was een motie over het afschaffen van de TBS maatregel ingediend door Marcusower.

     1. Robert75

      Ben je voor TBS dan wat nog nooit iets heeft opgelost of opgeleverd en wat de samenleving miljarden kost? Het enige wat het oplevert is dat figuren die niets in de maatschappij te zoeken hebben vroegtijdig vrij komen. Ben je daarvoor?

     2. Rammstein

      Een TBS’er hoort nooit meer vrij te komen. Zwaar psychiatrische patienten verblijven levenslang op een gesloten afdeling.

    3. ome

     @Robert: Goed te lezen dat je overweegt om over te stappen op FVD.

     1. Robert75

      Overstappen nooit. De enige die ooit zullen overstappen zijn Forum stemmers. Die zullen ooit weer terug naar de PVV wandelen als ze zich realiseren dat dat Forum gewoon een fake partij is.

      En dat zal niet lang duren na de volgende Kamerverkiezingen moet jij eens raden met wie ze in zee gaan. Dan kruipt die op het schootje van Rutte.

     2. Blitzkrieg

      Robert75 : Wat stem je nu dan?

      PS : Trollen vertellen nooit hun stemgedrag.

     3. ome

      @Robert: “Overstappen nooit.”

      Jawel hoor, je hebt het hartstikke druk met het benoemen van de successen die FVD heeft.

     4. Blitzkrieg

      ome : Robert75 is gewoon een trol. Soms is het heel handig voor trollen het ergens mee eens te zijn, zodat je later de discussie kunnen beïnvloeden. Vraag maar waar het nu op stemt, wedden dat je geen antwoord krijgt.

     5. Rogul

      Ome?

    4. Blitzkrieg

     Robert75 : Sorry, wacht even. De filtering in excel was nog niet klaar.

    5. Blitzkrieg

     Robert75 : Ik heb nu niet zo’n zin om een hele lijst te gaan maken, er is daarnet al wat fout gegaan. Als je geintresseerd bent kun je het beste op de website kijken.

     1. Robert75

      Maar wat wil je nu bewijzen dat je kan copy/pasten? Want 99% van die hele lijst van je heeft niets te maken met hardere straffen opleggen.

     2. Blitzkrieg

      Robert75 : Wat ik wil bewijzen? Ik wil bewijzen dat je zonder enige kennis van zaken iets roept zonder hier daadwerkelijk de argumenten voor te hebben.

 5. DidiMadloba

  Milde straffen horen al sinds de 18de eeuw tot onze cultuur – de cultuur die Baudet zo zegt te waarderen.

  Hoewel de sharia op veel punten niet eens zo veel afwijkt van westerse rechtssystemen, is het strafrechtssysteem van de sharia meedogenloos streng.

  Baudet is dus voor sharia-achtig recht. Een stiekeme islamknuffelaar.

  1. Blitzkrieg

   DidiMadloba :
   Quote : “Milde straffen horen al sinds de 18de eeuw tot onze cultuur – de cultuur die Baudet zo zegt te waarderen.”
   Ja, en aloë vera is trending; mens wat ben jij onzinnig!

   1. AS210854

    Blitzkreig, zal wel aan inteelt liggen, en dit is nog maar het begin van alle ellende die als er nims aan gedaan wordt, alleen nog maar zal toenemen.

    1. Blitzkrieg

     AS210854 : Ja ja, bij links is p*dofilie en inc*st compleet ingeburgerd.

  2. Buzz68

   Wat een Ruttiaanse verdraaiing.
   Didi is tegen discriminatie van Marokkaanse Nederlanders. PVV wil minder (criminele) Marokkanen. Didi is stiekem een PVV’er.

  3. Rammstein

   Milde straffen zijn een relict, een romantisch artefact uit vervlogen eeuwen. Een moderne staat straft passend. Dat kan ook zeer hard en streng zijn.

   1. Bbroer

    Il Traditore: 19x levenslang

  4. Rompui

   Gewauwel met een omweg hahahah je kletst uit je nek dombo

 6. Robert75

  Robert75 : Wat ik wil bewijzen? Ik wil bewijzen dat je zonder enige kennis van zaken iets roept zonder hier daadwerkelijk de argumenten voor te hebben.

  ………………………………………………………………………….

  Ik heb hele goede argumenten. Het enige wat ik zie zijn mensen die weer eens krampachtig in de verdediging springen. Maar nergens hoor ik ze over die motie van de PVV om minimumstraffen in te voeren en dat miljarden verslindende TBS af te schaffen.
  Daar hoor ik ze niet over. De enige conclusie die ik daar uit kan trekken is dat Forumstemmers tegen minimumstraffen zijn en ook willen ze denk ik dat belachelijke TBS behouden.

  1. Blitzkrieg

   Robert75 : Op welke partij stem je? Mijn stelling was dat trollen nooit hun stemgedrag vertellen? Lijkt me wel zo verstandig om vast te stellen wat voor vlees we in de kuip hebben voordat we amas beginnen te chatten met een overheidstrol.

   1. Robert75

    Nou eigenlijk moet ik hier helemaal niet op reageren want dat weet je dondergoed. Ik heb namelijk al honderden keren de PVV stem. En als je dat na die honderden keren dat ik dat hier vermeld heb nog steeds niet weet. Dan kan je A of niet lezen. B of je leest gewoon niet. Of C je bent gewoon een trol.

    1. ome

     @Robert75: Maar je hebt het zo druk met FVD, je kunt beter overstappen.

     1. Rogul

      Ome wie?

    2. Blitzkrieg

     Robert75 : Prima, PVV staat genoteerd.

    3. Blitzkrieg

     Robert75 : Ik houd in de gaten hoe mensen reageren, dat zou je alleen maar fijn moeten vinden. Inmenging van de overheid willen we geen van allen, toch?

    4. Blitzkrieg

     Robert75 :
     A. of niet lezen
     B. of je leest gewoon niet
     C. je bent gewoon een trol

     of

     D. achterdochtig

     Ik kies voor D, D… achterdochtig

  2. Blitzkrieg

   Robert75 : Luister, ik zelf ken de motie helemaal niet. Je gevolgtrekking is erg zwart/wit, ik ken de redenatie van het FvD niet. Het is voor mij dus nogal moeilijk om je hierop een zinnig antwoord te kunnen geven.

  3. Rammstein

   Robert75: “……en dat miljarden verslindende TBS af te schaffen.”

   Nederland heeft momenteel iets meer dan 1300 tbs-gestelden. Kosten verblijf/behandeling per tbs’er per dag : € 465,-. Dat is 220 miljoen euro per jaar.

   Dat is geen ‘miljarden’, ouwe kletsmeijer.

 7. Evil Zorro

  Volgens Hiddema zijn de straffen hoog genoeg, maar de rechters spreken ze niet uit. Een groot probleem waar men in Amerika ook mee te maken heeft.

  1. Robert75

   Daarom dus minimumstraffen in voeren dan heb je dat probleem niet. Dan dwing je een rechter een hogere strafmaat op te leggen. Wie is daar op tegen eigenlijk? O nou Baudet en Hiddema dus.

   1. ome

    @Robert75: “O nou Baudet en Hiddema dus.”

    Dat zeg ik, overstappen op FVD.

    1. Robert75

     Moet jij weten stemmen is vrij. Maar dan niet meer zeuren he als er weer een jonge vrouw verkracht of vermoord wordt door een of andere malloot die ze na een jaartje of 5 weer los laten in de maatschappij.

     1. ome

      @Robert75: Maak jij je nu maar druk over jouw PVV, dan maak ik mij sterk voor de grootste partij van Nederland.

      FVD!

     2. Blitzkrieg

      ome : Kijk maar uit met Robert75! Dat promoten van de PVV doet ze nagenoeg nooit, alleen wanneer het echt niet anders kan. Zeker doet ze er alles aan om het woord PVV zo min mogelijk te noemen. Openlijk het kartel afvallen ben ik nog niet tegengekomen en de FvD bash kraan staat maximaal opengedraaid. Ze gebruiken meerdere technieken, dit is er één van.

      #StemZeWeg

     3. P. Breetveld

      Robert75 ++
      Hoe vaak leest men wel niet bijvoorbeeld: “ man opgepakt wegens poging tot moord. Deze verdachte was in 2016 ook al veroordeeld wegens zware mishandeling van zijn buurman” of zo

   2. Blitzkrieg

    Robert75 : Als jij je goed voelt bij de PVV is dat helemaal prima. De afgelopen jaren heb ik steeds meer sympathie gekregen voor Wilders en de PVV. Kijk nu naar Bosma, wat een geweldig politicus is dat.

 8. Robert75

  ome 2 minuten ago
  @Robert75: Maak jij je nu maar druk over jouw PVV, dan maak ik mij sterk voor de grootste partij van Nederland.

  FVD!

  ………………………………………………………………………………………..

  Zeker. Ik stem ook niet op een partij die maar met halve maatregelen komt.

  1. Blitzkrieg

   Robert75 : Normaal gesproken kunnen FvD’ers en PVV’ers het prima met elkaar vinden, veel van hun standpunten komen met elkaar overeen of hebben grote raakvlakken. Vanwaar de vijandigheid?

 9. Blitzkrieg

  Robert75 : Je bent een overheidstrol in PVV gedaante, zo simpel is dat. Je praat en reageert niet zo als dat een PVV’er dat zou doen. Geen zorgen, ik zal je er niet mee achtervolgen. Het is zo overduidelijk, maar mensen mogen zelf tot deze conclusie komen.

  Voorbeeld :
  Quote : “Daarom dus minimumstraffen in voeren dan heb je dat probleem niet. Dan dwing je een rechter een hogere strafmaat op te leggen. Wie is daar op tegen eigenlijk? O nou Baudet en Hiddema dus.”

  Wat is hier je doel? De minimumstaffen of het bashen van het FvD? Moesten we niet samen de verkiezingen winnen?

  #FvD #PVV #NEXIT

  1. Robert75

   Wat loop je toch dom te zwetsen . Dit is toch gewoon een feit. Of mag je niet zeggen dat Baudet en Hiddema tegen minimumstraffen zijn? Wie is daar eigenlijk op tegen ? Toch niemand. Of kan je gewoon niet tegen de waarheid?

   En jij ben jij voor of tegen minimumstraffen want daar hoor ik je niet over.

   1. Blitzkrieg

    Robert75 : Luister Robert75, het is heel erg simpel. Je doet niet anders als het FvD bashen. Op zich is dat prima natuurlijk alleen wordt het nogal doorzichtig als je dat doet in PVV gedaante. Ook is het interessant om terug te kijken op welke artikelen je allemaal hebt gereageerd en wat je daar gezegd hebt, al je reacties zijn altijd op het FvD gericht en niet op het establishment. Ook hier gebruik je de minimum straffen om het FvD te bashen, geen woord over het kartel. Jij hebt een overduidelijke functie, zoveel mogelijk FvD bashen. Oude artikelen zijn zo terug te kijken dus mensen moeten vooral hun eigen conclusie trekken. Als je niet wilt dat ik je de hele tijd achter na kom kan je maar beter niet teveel op mij reageren.

    Quote : “En jij ben jij voor of tegen minimumstraffen want daar hoor ik je niet over.”
    Zonder eventuele verdere argumenten tegen te kennen lijkt dat me een prima idee.

    1. Robert75

     Ik bash niemand. Ik bekritiseer partijen op hun stem gedrag. Dat jij daar niet tegen kan dat is jouw probleem. En hoe jij verder over mij denkt zou mij een rot zorg zijn. Of denk je nu werkelijk dat ik daar wakker van lig?
     Integendeel zelfs. Forumstemmers beginnen steeds lachwekkender te worden daar wil je niet eens bij horen.

     1. Blitzkrieg

      Robert75 : BINGO, duidelijker wordt het niet! Je klinkt bijna als Mezzadra.

     2. Rammstein

      Robert75 is een trol.

     3. Blitzkrieg

      Robert75 :
      Quote : “Ik bash niemand.”
      FOUT, je basht continue het FvD, ook hier weer. Hier ging het over Rutte en de kritiek van het FvD daarop. Geen enkele kritiek op Rutte, Nee… nee… alle pijlen op Forum.

      Quote : “Dat jij daar niet tegen kan dat is jouw probleem.”
      Oei, je klinkt nogal kwaad. Snap het ook wel, ontmaskerd worden blijft vervelend!

      Quote : “Of denk je nu werkelijk dat ik daar wakker van lig?”
      Nee, Je maakt zo weer een nieuwe nick aan. Voorspelling van Blitzkrieg, binnenkort is er geen Robert75 meer te bekennen.

      Quote : “Integendeel zelfs. Forumstemmers beginnen steeds lachwekkender te worden daar wil je niet eens bij horen.”
      Je klinkt net als een kind dat z’n zin niet krijgt.

     4. Blitzkrieg

      Rammstein : Een PVV’er aan mijn zijde, samen tegen het kwaad.

     5. Rammstein

      Blitz, Robert goochelt met bedragen (hij zegt dat TBS miljarden kost, het is in feite 220 miljoen) en kletst verder een eind in de ruimte. Hij wil dwangmatig gelijk hebben, maar heeft zich nog nimmer een serieuze debater getoond.

     6. Blitzkrieg

      Rammstein : Het kartel wordt wanhopig, ze willen onrust stoken op allerlei fora en het lukt ze niet. Desinformatie en fakenews alom, gelukkig zijn mensen steeds beter in staat om voor zichzelf te denken. Je weet het ik ben FvD’er. Geloof me, zelfs als de PVV aankomend jaar de grootste zou worden zou bij mij de vlag uitgaan, de Nederlandse wel te verstaan. Het kartel moet verslagen worden en we moeten zo snel mogelijk uit die pleuris EU.

     7. Beukman

      Het kartel wordt wanhopig
      aldus @Blitzkrieg.

      Dus de PVV-stemmer @Robert75 behoort tot het kartel, óf het is volgens Rammstein een trol? Omdat ie een beetje tegengas geeft en wat lastige vragen stelt?

      Grappig genoeg hebben zowel FvD als PVV aangegeven te willen toetreden tot het kartel.
      Stel dat het zover komt. Tegen wie kunnen ze zich dan nog afzetten?

   2. Blitzkrieg

    Robert75 : Wat ben je toch trouwe PVV’er, in de laatste 10 artikelen met PVV in de titel heb je slechts één keer gereageerd. Hier was je reactie slechts oppervlakking en had niks te maken met de PVV.

    HET IS OVERDUIDELIJK

    Maurice de Hond: ‘Meerderheid Nederlanders staat positief tegenover meeregeren FVD en PVV’
    h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/maurice-de-hond-meerderheid-nederlanders-staat-positief-tegenover-meeregeren-fvd-en-pvv/

    Katholieke Kerk trapt leden van PVV-zusterpartij de tent uit: ‘Deelname weerspreekt christelijke grondwaarden!’
    h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/katholieke-kerk-trapt-leden-van-pvv-zusterpartij-de-tent-uit-deelname-weerspreekt-christelijke-grondwaarden/

    PVV gaat volkomen door het lint na nieuw materiaal over zaak-Wilders: ‘Dit is bijna crimineel. SCHANDE!’
    h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/pvv-gaat-volkomen-door-het-lint-na-nieuw-materiaal-over-zaak-wilders-dit-is-bijna-crimineel-schande/

    Omroep WNL probeert leden te werven met airstrikes op PVV: ‘Je wil Wilders toch niet aan hoofd van ons land?!’
    h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/omroep-wnl-probeert-leden-te-werven-met-airstrikes-op-pvv-je-wil-wilders-toch-niet-aan-hoofd-van-ons-land/

    Reactie Robert75
    Fleur Agema (PVV) grijpt deugreflex GroenLinks: ‘In zorgelijke corona-situatie tóch deug-gaatje vinden, knap!’
    h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/fleur-agema-pvv-grijpt-deugreflex-groenlinks-in-zorgelijke-corona-situatie-toch-deug-gaatje-vinden-knap/

    Vrouwenbeschermer Shirin Musa aangepakt, omdat ze tegen salafist Arnoud van Doorn “eens PVV’er, altijd PVV’er” zei
    h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/vrouwenbeschermer-shirin-musa-aangepakt-omdat-ze-tegen-salafist-arnoud-van-doorn-eens-pvver-altijd-pvver-zei/

    Geert Wilders: ‘Ik vertrek in 2030 als leider van de PVV, in de tussentijd zal ik nooit opgeven!’
    h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/geert-wilders-ik-vertrek-in-2030-als-leider-van-de-pvv-in-de-tussentijd-zal-ik-nooit-opgeven/

    GroenLinks dumpt lid Gedeputeerde Staten vanwege samenwerking met FVD en PVV
    h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/groenlinks-dumpt-lid-gedeputeerde-staten-vanwege-samenwerking-met-fvd-en-pvv/

    Lol! PVV-meisje Els nu tijdelijk FVD-meisje Els, want solidair met treintwitteraar Baudet: ‘Ik steun hem voor 100%!’
    h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/02/lol-pvv-meisje-els-nu-tijdelijk-fvd-meisje-els-want-solidair-met-treintwitteraar-baudet-ik-steun-hem-voor-100/

    Kijk! D66-commissievoorzitter neemt PVV’er die met Breivik wordt vergeleken te grazen: ‘U bent niet van suiker!’
    h**ps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/01/kijk-d66-commissievoorzitter-neemt-pvver-die-met-breivik-wordt-vergeleken-te-grazen-u-bent-niet-van-suiker/

   3. Blitzkrieg

    Robert75 :
    Quote : “Wat loop je toch dom te zwetsen”
    Voor een PVV’er klink je nogal links.

    1. Robert75

     Ja dat is dus precies wat ik bedoel met dom zwetsen. Kritiek op het forum is dus links. Nee hoor. Kritiek op het forum is gewoon kritiek op het forum. Kritiek op het forum links noemen is net zo dom als bv kritiek op islam islamofobie noemen. Of kritiek op de multiculturele samenleving racisme.

     Maar sommige mensen kunnen niet tegen kritiek en dan gaan ze wild om hun heen slaan en halen ze allemaal zaken erbij die totaal niet relevant zijn. Precies dus zoals links doet. En ja daar wil je inderdaad niet bij horen want die mensen kunnen niet meer helder nadenken.

     1. Blitzkrieg

      Robert75 : Mijn werk is klaar, je bent exposed… mazzel.

 10. evil knievel

  Duuuuuhhh,…heeft n olifant n slurf!?

 11. Rosasolis

  F. Grapperhuis ( CDA min. justitie en veiligheid) heeft enkele maanden geleden bekend gemaakt dat de criminaliteit enorm is gestegen, en daarom moet de straffen omhoog gaan. Hij heeft steun van de hele coalitie, voor een serie nieuwe straf wetten voor criminelen. Deze zal binnenkort naar de Eerste Kamer gaan. Criminaliteit bestreden
  is de taak van de min. van justitie en veiligheid, niet van onze premier.

 12. Robert75

  Blitzkrieg 9 minuten ago
  Robert75 : Mijn werk is klaar, je bent exposed… mazzel.

  …………………………………………………………..

  Zou ik ook doen als ik jouw was weglopen. Zoals ik net ook al zei sommige mensen kunnen nu eenmaal niet tegen kritiek. En ja dan gaan ze je voor alles uitmaken. Dan gaan ze vervolgens labeltjes plakken. Dat soort gedrag zie je met name aan de linker zijde van het politieke spectrum. Alleen wat we vooral hier zien zijn dus rechtse forumstemmers die zich dan wel als linkse malloten gedragen.

  Dus jij mag mij uitmaken voor links hoor boeit me geen moer. Alleen het komt niet zo overtuigend over als je jezelf dus als een linkse flapdrol gedraagt. Maar zo leer je nog eens wat.

  1. Blitzkrieg

   Mazzel

 13. Piet51

  Sterke argumentatie dat straffen in Nederland onder Rutte niet zijn strenger zijn geworden eigenlijk wel van het FvD. Welgeteld één zaak genoemd, zeer overtuigend. Nederland staat in Europa bekend, berucht onder criminelen, om zijn strenge straffen. Niet één keer, maar heel vaak. Strenger kan natuurlijk altijd, maar onze rechters afdoen als een groep watjes slaat nergens op.

  1. Beukman

   Inderdaad @Piet. Helaas blijken ze bij FvD en PVV het googelen nog niet onder de knie te hebben:

   Rechters zijn gewelds- en zedenmisdrijven de afgelopen twintig jaar veel strenger gaan bestraffen. De straffen voor deze delicten gingen gemiddeld met twee derde omhoog, blijkt uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak.

   Toch zijn er ook zaken waarbij de rechter juist minder streng straft dan twintig jaar geleden. Dat geldt met name voor bepaalde dr*gsdelicten en bedreigingen. “Bij kleinere dr*gsdelicten zijn de straffen gezakt, maar ik denk dat het voor de invoer van harddr*gs juist andersom is”, aldus rechter Janssen.

   https://nos.nl/artikel/2313464-hogere-straffen-voor-geweld-lagere-straffen-voor-dr*gs.html

  2. Beukman

   Inderdaad @Piet. Helaas blijken ze bij FvD en PVV het googelen nog niet onder de knie te hebben:

   Rechters zijn gewelds- en zedenmisdrijven de afgelopen twintig jaar veel strenger gaan bestraffen. De straffen voor deze delicten gingen gemiddeld met twee derde omhoog, blijkt uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak.

   Toch zijn er ook zaken waarbij de rechter juist minder streng straft dan twintig jaar geleden. Dat geldt met name voor bepaalde dr*gsdelicten en bedreigingen. “Bij kleinere dr*gsdelicten zijn de straffen gezakt, maar ik denk dat het voor de invoer van harddr*gs juist andersom is”, aldus rechter Janssen.

   nos.nl/artikel/2313464-hogere-straffen-voor-geweld-lagere-straffen-voor-dr*gs.html

   1. Piet51

    @Beukman
    Even off topic: hoe doe je dat vetgedrukte? Ik zie het vaker, maar weet niet hoe. Soms zijn ook citaten anders opgemaakt, met een blauwe lijn ervoor geplaatst. Weet jij dat ook?

    1. Beukman

     Voor de tekst zet je (b), achter de tekst zet je (/b). Idem voor cursief: vervang de b door een c.
     Als je een lege regel wil in je tekst, moet je beide blokken apart voorzien van deze voor- en eindtekens.
     Let op: je moet in de uitleg hierboven “(” en “)” vervangen door “”.

     1. Beukman

      …vervangen door “”.

      Hmmm… ik bedoel van die haken die bestaan uit twee zijden van een driehoek.

     2. Piet51

      @Beukman
      Dank!

     3. Blitzkrieg

      Beukman : Straffen? Alles wordt tegenwoordig afgedaan als een ziekte of staat van verwarring.

     4. Rogul

      (b)Bockbier?(/b)

     5. Beukman

      @Blitz kriegt:
      Straffen? Alles wordt tegenwoordig afgedaan als een ziekte of staat van verwarring.

      Door wie dan? In ieder geval niet door de rechters. En van twee dozijn DDS-ers kreeg ik gisteren juist nog te horen dat p*edoseksuelen moeten worden gecastreerd of erger. Terwijl dat doorgaans nu juist echt zieke/gestoorde mensen zijn.

     6. Vit

      @Beukman

      “Door wie dan? In ieder geval niet door de rechters. En van twee dozijn DDS-ers kreeg ik gisteren juist nog te horen dat p*edoseksuelen moeten worden gecastreerd of erger. Terwijl dat doorgaans nu juist echt zieke/gestoorde mensen zijn.”

      P*dofilie is een hersenafwijking waar zo’n 300.000 mensen hier in Nederland mee behept zijn zowel mannen als vrouwen jawel net als h*mos*xualiteit, alleen de degene die het in praktijk brengen zijn gevaarlijk en dat is een klein deel daarvan, de meeste p*dofielen zijn zich ervan bewust en onderdrukken hun gevoelens.

      Lees artikelen van Dick Swaab (neurobioloog).

     7. Beukman

      Inderdaad @Vit, het zijn dus geesteszieken; ook zijn ze vaak zelf als kind misbruikt.
      Geesteszieken moet je niet straffen, laat staan hun ballen eraf knijpen.

     8. Vit

      @Beukman

      “Geesteszieken moet je niet straffen, laat staan hun ballen eraf knijpen.”

      Dat is wat rigoureus en helpt voor geen meter, dat ouders uit hun dak gaan kan ik uit ervaring begrijpen, bij mij ging het licht uit toen bleek dat mijn zoon ‘betast’was.

     9. Blitzkrieg

      Beukman :
      Dit soort verwarde mensen bedoel ik dus.
      Malek F. kan een verwarde man én een terrorist zijn
      h**ps://eenvandaag.avrotros.nl/item/malek-f-kan-een-verwarde-man-en-een-terrorist-zijn/

      Quote : “Geesteszieken moet je niet straffen”
      De maatschappij moet tegen dit soort mensen worden beschermd.

     10. Beukman

      Dat snap ik zeker, @Vit, ik heb ook kinderen.

     11. Beukman

      @Blitz
      Je voorbeeld laat zien dat dingen vaak niet eenduidig zijn. Is dat “alles” in je stelling alles wordt tegenwoordig afgedaan als een ziekte of staat van verwarring?

     12. Mikael Blomkvist

      @ Vit,

      Ik zou met betrekking tot p*dofilie liever niet van een hersenafwijking of geestelijke ziekte willen spreken. Het betreft een seksuele geaardheid die, net als homoseksualiteit en heteroseksualiteit, onverbrekelijk is verbonden met de persoonlijke identiteit.
      Dat we deze geaardheid tegenwoordig ongewenst of zelfs abject achten is veeleer een cultureel oordeel. Door de eeuwen heen werd daar steeds verschillend over gedacht.

     13. Vit

      @Mikael Blomkvist

      Het is in hoe dan ook geen eigen keus.

      Nogmaals lees artikelen van Dick Swaab (Neurobioloog).

     14. Blitzkrieg

      Beukman : Eenduidig is een lastig begrip en wellicht een begrip dat verschuift naarmate de tijd en het wetenschappelijke inzicht vordert. Wat vandaag crimineel is, is morgen wellicht het gevolg van een ziekte. Het belangrijkste is dat de maatschappij tegen criminelen en moordenaars wordt beschermt. 10 jaar cel of 10 jaar dwangverpleging zijn wat dat betreft gelijk. In het ene geval wordt er meer aanslag gedaan op de zorg, die we wellicht beter voor andere mensen kunnen gebruiken.

     15. Beukman

      @Michael schrijft:
      Dat we deze geaardheid tegenwoordig ongewenst of zelfs abject achten is veeleer een cultureel oordeel. Door de eeuwen heen werd daar steeds verschillend over gedacht.

      Daar heb je ook weer gelijk in.

 14. P. Breetveld

  Behalve als je de belastingdienst tilt. Dan weten ze je te vinden waar ook ter wereld en verdwijn je voor jaren de bak in.

  1. Beukman

   Hoe lang heb jij ook alweer gezeten, @Breetveld?

 15. Cycle25

  Omdat VVD niet weet wat criminaliteit is, ze staan mijlenver van de maatschappij en de burgervader van Zoetermeer kan ’t beamen : ht*ps://www.telegraaf.nl/nieuws/1646162079/burgemeester-zoetermeer-schrikt-van-messen-jeugd-tijdens-meeloopnacht

  Liberalen snappen er helemaal niets van..

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.