Paul Cliteur (FVD): ‘Minister Grapperhaus moet niet naar een iftar gaan en Rutte moet geen bezoekjes aan een moskee brengen’

“Geert Wilders heeft de aanval geopend op de moskeeën”, schrijft DDS-redacteur Kenneth Steffers. Wilders pleit er nu zelfs voor om direct alle moskeeën te sluiten. Een van zijn redenen daarvoor is de azan, de oproep tot het gebed die nu in Nederlandse steden te horen is. Het sluiten van moskeeën gaat volgens Steffers “wel erg ver”.

Steffers noemt de azan “een soort van gezang”. Maar Wilders noemt het in een tweet die Steffers aanhaalt “het gekrijs van de barbaarse sharia.” Kenneth Steffers relativeert het PVV-verzet tegen de moskeeën dus enigszins, maar hij is toch wel kritisch over de azan.

Mederedacteur Tim Engelbart gaat veel verder in zijn kritiek op Wilders. In een DDS-artikel van een paar dagen geleden schrijft Engelbart naar aanleiding van Wilders’ kritiek op minister Grapperhaus’ bezoek aan de iftar dat Wilders lijkt op een “grammofoon”.

Want momenteel heeft Wilders een grammofoon met een plaat die al jaren blijft hangen op steeds hetzelfde deuntje. Dat zou niet alleen in het belang zijn van Nederland, maar ook van Wilders zelf. Want inmiddels neemt vrijwel niemand in dit land hem nog serieus met dit soort teksten waarmee Wilders vooral één ding aantoont: dat hij een lachwekkende karikatuur van zichzelf is geworden. En wordt er zeker geen iftar minder georganiseerd.

Wat de artikelen van Steffers en Engelbart gemeen hebben, is dat ze gaan over wat wordt genoemd “De scheiding van kerk en staat” of de religieus neutrale staat. Is het toelaatbaar dat een moskee zich middels (gezang, Steffers) dan wel (gekrijs, Wilders) tot het publiek wendt? Is het goed dat in een staat als Nederland een minister van justitie aanschuift bij een religieus evenement als de iftar? En gesteld dat men dat niet goed vindt, wat valt daaraan te doen?

Een religieus neutrale staat is een staat waarin de overheid niet partij kiest voor één religie (staatskerk). Ook niet voor vermenging van de staat met verschillende godsdiensten (multiculturele staat). De overheid houdt afstand tot godsdienst, godsdiensten die de burgers overigens wel vrij mogen belijden (binnen beperkingen!).

Minister Grapperhaus moet dus niet naar de iftar gaan. Premier Rutte ook geen bezoekjes aan de moskee brengen. Minister Kaag niet knipmessend met hoofddoek voor de Iraanse dictator Rouhani staan (daarmee alle vrouwen die verplicht gesluierd gaan in dat land schofferend). Zij moet een voorbeeld nemen aan wat Oriana Fallaci deed met Ayatollah Khomeini. Wat dat is ga ik nu niet vertellen. En ook het koninklijk huis moet zich niet conformeren aan voorschriften over hoofdbedekking in Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten tijdens staatsbezoeken.

Koningin Maxima moet laten zien dat zij solidair is met de vrouwen die in de Arabische landen worden onderdrukt en niet uit ongepast respect voor haar onderdrukkende gastheren verkeerde signalen uitzenden. Respect voor de onderdrukker is disrespect voor het slachtoffer. Ook de azan moet alleen maar schallen in de appgroepjes van diegenen die zich daarop willen abonneren, niet over de straten van Amsterdam waardoor burgers onverhoeds met dat geluid worden geconfronteerd.

Is die azan “gezang” (Steffers) of “gekrijs” (Wilders)? Merkwaardig genoeg vind ik het op een vreemde manier wel mooi. Maar het is ook intimiderend en afschrikwekkend. En ook polariserend; zeker voor wie de inhoud van de tekst kent die wordt “gezongen”. (Zoek het even op, die tekst!).

“Steeds meer moskeeën versterken oproep tot gebed”, aldus een kop in Het Parool dat verslag doet van het oprukken van de azan in Amsterdam. Die polariserende oproepen tot gebed moeten stoppen. En de voorstanders moeten gaan begrijpen dat zij het harmonieuze samenleven van mensen in een religieus neutrale staat helemaal geen dienst bewijzen door de straat te laten veranderen in een sacrale ruimte die gedomineerd wordt door één religieuze groep. Net als het dragen van hoofdbedekkende kleding in wat men in overheidsstukken tegenwoordig noemt “onvrije gebieden” is dat een heel verkeerd begrepen vorm van “respect”. Een verkeerd begrepen “tolerantie” (Zie hoofdstuk 6 van Moderne Papoea’s). Een verkeerd begrepen “openheid”. Een verkeerd begrepen beroep op “pluriformiteit”.

Nu is inderdaad Wilders een grammofoonplaat die wat hierboven staat al eens eerder heeft gezegd. En ook klopt het, wat Engelbart aangeeft, dat hij voorlopig daarmee de minister van justitie en veiligheid nog niet van iftarbezoekjes heeft afgebracht. Maar eens moet het besef wel gaan dagen dat een democratische rechtsstaat met religieuze neutraliteit als kernbeginsel niet haar beginselen grenzeloos kan verkwanselen zonder serieus in de problemen te komen.

De beste leesstof om met deze problematiek enigszins vertrouwd te raken vormen overigens niet de tweets van Geert Wilders, maar de Memorie van Toelichting bij het Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen. Daar moet je even voor gaan zitten om die 35 pagina’s door te lezen. Maar dan hebben we de moskeeën, de azan, de iftar en andere zaken bij elkaar. Wat dan voorbij trekt, is de geschiedenis van Nederland van de afgelopen 20 jaar en de pogingen om salafistisch of radicaal islamitisch gedachtegoed een halt toe te roepen.

Wat ook voorbij trekt zijn de amechtige pogingen van opeenvolgende ministers van justitie (Donner, Hirsch Ballin, Opstelten) of de ministers die integratie in hun portefeuille hadden zitten (nu Koolmees) om maatregelen te nemen tegen “radicalisering”. Allemaal tevergeefs. Allemaal falend beleid.

Het voorstel van Wilders en De Graaf mondt dan uit in wat ik zou willen noemen een “totaalverbod” op de islam. Vind ik dat een goed voorstel? Nee. Maar die Memorie van Toelichting bevat wel allerlei aanknopingspunten voor minder verstrekkende voorstellen over onderdelen van de toenemende ondermijning van de democratische rechtsstaat onder het toeziend oog van onze politici die geen enkele dadendrang laten zien als het op dit onderwerp aankomt. Zelf niet om zich maar enigszins in de materie te verdiepen.

De Raad van State heeft, zoals men kan verwachten, een vernietigend advies uitgebracht over het PVV-voorstel. Ook dat is interessant om kennis van te nemen want het is een perfecte illustratie hoe onze politieke elite denkt over dit onderwerp. De Raad van State geeft in dat advies de gebruikelijke opvattingen weer over democratie, rechtsstaat, grondrechten, vrijheid van godsdienst, en met geen woord gaat men in op de argumentatie die de opstellers van de wet naar voren brengen. Die argumentatie gaat over iets heel excentrieks, namelijk over waarom de islam een ideologie zou zijn en geen godsdienst.

In zekere zin is het ook begrijpelijk dat de Raad van State daarop niet ingaat, want men heeft geen enkele expertise op dat terrein. Net zomin als de Kamerleden in de Tweede of Eerste Kamer. Men weet gewoon niets over de islam. Men heeft zelfs geen idee wat men zou moeten lezen om daarin verandering aan te brengen. (Weten wat je moet lezen is een begin van kennis). Men heeft nog nooit gehoord van Daniel Pipes. Nog nooit gehoord van Robert Spencer. Nog nooit gehoord van Oriana Fallaci. Nog nooit gehoord van Nonie Darwish (waarop de argumentatie Wilders en De Graaf voor een groot deel gebaseerd is). Men weet gewoon niets.

De Raad van State kan dus ook eigenlijk helemaal niet adviseren. Maar dat doet men natuurlijk wel. Men zegt dan (en nu ga ik Buitenhofiaans “parafraseren”, ik zet er zelfs even aanhalingstekens omheen):

“Wij hebben op school geleerd dat de islam een godsdienst is. Zo hebben wij dat geleerd. En nu zegt de PVV dat het een ideologie is. Wij begrijpen dat niet. Dus gaan we maar even uit van de vertrouwde stelling dat het om een godsdienst gaat. En als het om een godsdienst gaat, moeten we op basis van de godsdienstvrijheid (respect!) alle praktijken van die godsdienst gedogen.”

En zo komen de iftar, de halal-maaltijden, de azan, de hele rataplan binnen marcheren. Dan staat de premier op zijn sokken in de moskee. Schuift de minister van justitie en veiligheid aan bij de iftar. Gaat de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onderdanig naar alle dictatoriale theocratieën in deze wereld haar “respect” betuigen. Het is geen kwade wil, maar gewoon gebrek aan kennis.

Gaat dit op korte termijn veranderen? Nee. Precies een jaar geleden heeft de Raad van State haar advies uitgebracht. Precies een jaar geleden hebben alle Kamerleden van zowel de oppositiefracties als de coalitiefracties uitgesproken dat men niets ziet in de Wet verbod van bepaalde islamitische uitingen. De PVV heeft 20 zetels in de Tweede Kamer. Dus daar strandt het project. Maar dat neemt niet weg dat de vragen blijven liggen.

Heb ik dan wel oplossingen voor de opgeworpen vragen? Jawel, maar dat is voor een volgend stuk.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

45 reacties

 1. Dirk Derksen

  Een lang betoog over problemen die veroorzaakt worden door een ideologie van een groep mensen die alleen maar bezig zijn hun opdracht genaamd jihad uit te voeren.
  Mensen, doe die roze bril eens af!

  1. Reinoud van Gelre

   Dirk Derksen:

   “…door een ideologie…”

   Opletten, Dirk. Het is dus een godsdienst.

   1. Dirk Derksen

    Reinoud,

    Helaas, ook jij trapt er met beide benen in. Die zonnebril kan af echt waar. Kwestie van willen.

    1. Reinoud van Gelre

     Ik vraag me af wie er van ons een roze zonnebril draagt, Dirk.
     Islam is een godsdienst. Al gaan jij én Wilders erbij op de kop staan. Aan dit feit kun je niets veranderen.

     1. Marija

      Het is politiek met een component godsdienst.

   2. Reinoud van Gelre

    Henkdetenk, zodra er een god bij komt kijken, is het een godsdienst.
    Communisme bijvoorbeeld, is dan wel weer een ideologie.

    1. Dirk Derksen

     Reinoud,

     Maar hoe zit het dan met mijn God, het vliegende spaghettimonster?

    2. Maks

     Dirk Drol Derksen?

    3. Reinoud van Gelre

     Het vliegende spaghettimonster dient altijd aanbeden te worden, Dirk.
     Het is de werkelijke almachtige.

    4. Dirk Derksen

     Makkes hou je bakkes als je niets te melden hebt.

    5. Dirk Derksen

     Reinoud,

     Bedankt dat je mijn God erkent, top. Ik erken Allah niet, Odin daarentegen weer wel.

    6. Pijnstiller

     Beste reinoud, Albert, Dopper, Wesley, Chlamydia Juvenalis. Mohamed is geen god maar een sadist die het met kleine meisjes deed.

    7. Maks

     @PS: Jij hebt het in de gaten!

  2. Yoni202

   Ik dacht hier vooral wakkere mensen aan te treffen maar niets is minder waar. Snappen de meesten van jullie nog steeds niet dat de heersende Elite dit bewust doet!? Precies verdeel en heers is hun motto, daarom doen ze dit expres! moslim knuffelen, iftartje hier en daar, het boerkaverbod aanhalen. Juist! expres doen zij dit om de ‘witte Nederlander’ te krengen! En zal ik jullie een wat zeggen, chapeau het lukt ze nog ook!

   Ze genieten van al die haat reacties naar moslims en migranten en andersom! Zij glunderen oh wat vinden ze dit heerlijk! Migrantenstroom en islamisering daar zijn ZIJ de oorzaak van. Dus wat doen we, niet het symptoom aanpakken( migranten/moslims gaan haten) nee de OORZAAK aanpakken! Wij met ze allen dus zwart,wit,vrouw,man,moslim,jood,iedereen samen sterk een vuist ballen naar die vreselijke heersende elite! als we die kunnen laten vallen dan pas gaan we ons richten op het volgende.
   Jensen had dit ook heel mooi verwoord in de laatste minuten van zijn video van afgelopen vrijdag! Dus wees eens ECHT wakker! De meesten hier zijn schijnwakker!

  3. Pjotter

   Dirk, was het maar een roze bril die je af kan doen, het is ziende blind en horende doof.!

 2. lotje

  Dat krijg je met landverraders

  1. Annie Klavan

   Ha ha ha?

 3. Bullshit16

  Heb het al eerder gezegt onze landverraders kabinet heeft ons land al verkocht aan Brussel en aan die gelukszoekers we zijn al overgenomen door de islam dank zij Rutte die de moslims omarmd krijgen ze steeds meer macht en ze blijven Wilders maar negeren we krijgen nog een kans en maart stem fvd of pvv gaat de mensen weer op die landverraders partijen stemmen dan is nederland voorgoed verloren ander halve meter afstand geen handen schuden dat past bij de moslims
  Mensen word waker
  Stem fvd of PVV uit de eu

  1. Reinoud van Gelre

   Bullshit16:

   “…we zijn al overgenomen door de islam dank zij Rutte die de moslims omarmd krijgen ze steeds meer macht…”

   Ah, dus jij hebt je inmiddels bekeert tot de islam?!
   Zwak van je, Bullshit!
   Ik zal mij nooit tot de islam laten bekeren!

   1. Bullshit16

    Renoud
    Nee gelukkig nog niet maar dat word je straks door de strot gedaait ze zijn er mee bezig met rutte zijn nieuwe normaal

  2. Pijnstiller

   beste Bullshit16,
   Reinoud, Albert Chlamydia Juvenalis hoopt vurig dat de Islam een verplichte staatsgodsdienst wordt, met de stichting M..rtijn in het kielzog. Zodat zijn hobby legaal wordt

 4. 56RdK

  Het uitermate domme (inclusie)deug in dit land blijft de islam een goddienst of religie vinden.

  Terwijl wereldwijd duidelijk is dat het een satanische en zeer gevaarlijke ideologie is, met een leidend boek dat hetzelfde of nog veel erger gif predikt dan ‘Mein Kampf’. Predikt voor een aanhang die een laag IQ heeft of dusdanig geindoctrineerd is dat het een gevaar vormt voor de niet-gelovige of andersdenkende samenleving, tal van bewijzen voorhanden!

  Maar het deug in dit land, deug van het CDA, CU, D66, GL, PvdA, SP, VVD is door pure naiviteit/domheid en haat verblind, haat tegen de boodschappers van de keiharde waarheid, net zoals in jaren dertig vorige eeuw. De geschiedenis herhaalt zich!

  1. Bolkestein

   En daarom stemmen we volgend jaar op de OVV of op het FvD. Het is nodig. Andere alternatieven zijn er niet.

 5. Response

  Wat is de maatschappelijke meerwaarde die de Islam NL heeft gebracht?

  1. Alfred Bentinck

   Die vraag kun je ook stellen voor geilheid, zwaartekracht, strandbezoek en Covid19.

   1. Maks

    Alfred Fallus Bentinck?

   2. Kretoloog

    Alfred: dankzij de geilheid blijft het mensdom in stand. Zonder dat zou de mensheid uitsterven.
    Dankzij de zwaartekracht blijven we met beide benen op de grond (al zou je dat van sommigen niet zeggen).
    Dankzij strandbezoek tanken wij gezonde lucht en vit. D.
    En dankzij Covid-19? Daar denken we nog even over na. Het is in ieder geval wel darwiniaans: de zwaksten sterven uit!

    De meerwaarde van de islam: onderdrukking en soms bloederig geweld. Dat kun je geen meerwaarde noemen, toch?

  2. Bolkestein

   Parasiteergedrag, criminaliteit, terrorisme.

 6. Bolkestein

  Het Islamitische gezwel moet uit Europa verwijderd worden.

 7. Rene van der Grijp

  Islam is allesomvattend: het is zowel godsdienst als ideologie als wet. En zoiets hoort in het westen simpelweg niet thuis.

  Alles wat binnen de grenzen van de wet gedaan kan worden om de islamisering af te remmen moet worden aangegrepen om dit sluipende monster te stoppen.

  Dat daarvoor echter de politieke wil ontbreekt is helaas evident. Een kind kan op z’n vingers natellen dat dit gaat eindigen in een enorme botsing.

  1. Alfred Bentinck

   Nee, die botsing is een fantasie van islamofoben. Wat we zien is dat de overgrote meerderheid van de moslims in het Westen integreert in de Westerse cultuur, het geloof matigt, in overeenstemming brengt met humanistische waarden en deelneemt in het landsbestuur. In Nederland zijn moslims, Kamervoorzitter, burgemeester, Wethouders, Kamerlid en Raadslid en het valt op dat ze de kernwaarden van de rechtsstaat meestal beter naleven dan sommige rechts-populistische politici.

   De botsing is een heimelijke wens van populisten. Verstandige mensen streven verzoening, integratie en tolerantie na volgens de beginselen van onze rechtsstaat.

   1. Maks

    Fallus Anus Bentinck?

   2. Original NL

    Q….. Verstandige mensen streven verzoening, integratie en tolerantie na volgens de beginselen van onze rechtsstaat……….
    Naïeve Dromers van het slag alfred zijn de slopers van onze vrijheid.
    Verzoening..iets dat de koran niet kent.

    1. Rene van der Grijp

     Naïeve dromers zijn inderdaad gevaarlijk (de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen), maar vergis je niet: Alfred is niet van dat slag. Hij speelt slechts een rol. Iemand die zó leugenachtig en zó kwaadaardig is als hij mist elk moreel niveau.

     Hij kiest expres rechtse fora uit om de ganse dag tegendraads te zijn en de deuger uit te hangen. Het draait maar om één ding: zijn eigen ego oppompen en anderen de grond in trappen. Hij voldoet aan alle kenmerken van een zwaar gestoorde psychopaat.

     1. Volume

      Een uitstekende, doch volstrekt nutteloze, analyse.

   3. Pjotter

    Bens thinking is verdraaing van feiten tot leugens, de dikwijls onzichtbare onderstroom v.d. islam is een islamitisch wereldrijk en de sharia invoer, middels misleiding (paard van Troye) methode.

 8. Rene van der Grijp

  “In zekere zin is het ook begrijpelijk dat de Raad van State daarop niet ingaat, want men heeft geen enkele expertise op dat terrein. Net zomin als de Kamerleden in de Tweede of Eerste Kamer. Men weet gewoon niets over de islam.”

  Wat ze weten hebben ze van arabisten als Maurits Berger die de islam door een roze bril bekijken. Dat is de meerderheid. Kritische arabisten, zoals wijlen Hans Jansen, worden verketterd.

  Het gaat dus al mis op de universiteiten waar geen ruimte is voor een open debat.

 9. Rene van der Grijp

  “Men heeft nog nooit gehoord van Daniel Pipes. Nog nooit gehoord van Robert Spencer. Nog nooit gehoord van Oriana Fallaci. Nog nooit gehoord van Nonie Darwish (waarop de argumentatie Wilders en De Graaf voor een groot deel gebaseerd is). Men weet gewoon niets.”

  Al deze personen worden verketterd en weggezet als “islamofoob”. Zo lost links dat op.

  Kritische ex-moslims worden genegeerd of het land uit gebonjourd (Hirsi Ali).

 10. Piet Klein

  Het wordt zo verschrikkelijk goedkoop, of zo populistisch simpel. Als Grappershaus een pr moment gemaakt had van zijn aanwezigheid bij een Paasfeest en weet ik wat voor andere religieuze bijeenkomst maar toch zeker als CDA politicus een Paasfeest pr momentje had gemaakt en dan had je nog kunnen voorstellen dat hij ook een iftar maaltijd bezocht had om vooral duidelijk te maken dat hij zich betrokken voelt bij verschillende stromingen in het land. Maar nu zien we een lawine aan goedkope pr momentjes. Martijn van Rijn die mondkapjes gaat ophalen op Schiphol, je verwacht dan dat hij de week erop wc-rollen gaat ophalen bij Schiphol. Dat pleasen van zogenaamde minderheden en daarmee een slachtoffer effect versterken, het is zo verschrikkelijk goedkoop. En dan tegelijkertijd niet opkomen voor autochtone groepen door een Paasfeest te negeren. Dit gedrag lijkt om een leraar die voor de klas staat en beetje populair staat te doen naar de klas maar feitelijk vooral aangeeft dat hij de klas niet aan kan. Wat zien hier politici die essentiele waarden van de NL maatschappij, zoals bijvoorbeeld respect voor homo’s vrouwen en andersdenkenden niet hoog kunnen houden en alleen maar gaan pleasen, op hun rug liggen, terwijl de gepleasden hen maar een stelletje slappelingen vinden. Grapperhaus, Van Rijn, Rutte wij hebben echt genoeg van die mediacratie die alleen maar media puntjes probeert te scoren en dan zo’n belabberde manier en daarmee hun onbenulligheid etaleren terwijl ze het op veel onderwerpen inhoudelijk er maar een potje van maken.

 11. 56RdK

  En dan die Raad van State. Een elitair, subjectief kartelbolwerk, gevoed en in stand gehouden door de kartelpartijen zoals onder andere het CDA, D66, PvdA, VVD én het koningshuis!

  Een totaal buiten de realiteit staand, vooral links georienteerd deugorgaan.
  Dus van zo’n instituut hoef je niets te verwachten, en zeker als je tot de gewone burgerij behoort of tot de partijen die het belang van het eigen volk voorop zetten. Volk dat wel geacht wordt belasting af te dragen om mede zo’n Raad in stand te houden!

 12. Angelus pacis

  Een hele beweging optuigen rond een niet bestaande entiteit is op z’n zachts gezegd heel bijzonder en onbegrijpelijk.

  1. Rene van der Grijp

   Onbegrijpelijk is het niet. Religie was (en is ten dele nog steeds) een instrument van de machthebbers om het volk te manipuleren.

   De Romeinen zagen om die reden brood in het christendom en bombardeerden het tot staatsgodsdienst. Enkele eeuwen later vonden Arabieren de islam uit, een soldatenreligie bij uitstek.

   Wat wél tamelijk onbegrijpelijk is, is dat deze in de kern zeer primitieve religies nog steeds bestaan.

   Mensen die in een religie zijn opgevoed zijn vaak niet goed in staat om er doorheen te prikken. Dat is een grote zwakte van de menselijke soort.

  2. fisufisu

   Punt is dat het wel bestaat, mensen die dit ontkennen hun kop in het zand steken, de islam is een satanische ideologie die zijn weerga niet kent..

 13. J.Rademaker

  De azan is tevens een geloofsbelijdenis en geen kerkklok.

 14. Rosasolis

  Extreem-rechts in Duitsland, heeft nog geen 100 jaar geleden geprobeerd een de hele Joods en Roma volk uit te roeien. Het is hun niet gelukt. Myanmar heeft recentelijk geprobeerd de moslim bevolking te verbannen en uit te roeien. Ook is China nog steeds
  bezig om het geloof van de moslims te verbieden. Vroeger moesten vele Protestanten
  uit Frankrijk vluchten naar Nederland. Ik ken een aantal mensen met een Franse naam, wiens achter-familie uit Frankrijk moesten vluchten wegens hun niet-katholieke geloof. In Egypte is er helaas nog steeds veel discriminatie tegen de christelijke Kopten, wiens aantal steeds enorm aan het groeien is. In Iran is het eeuwen-oude Zoroaster religie lang niet uitgeroeid. Maar het is een eeuwen-oude verhaal: religie en rassen discriminatie. Onmogelijk is het om een religie dat je niet aanstaat te verbieden. Het is tot deze dag nergens in de wereld gelukt.
  Kortom: wie heeft de recht te beslissen hoe wij mensen moeten geloven, of helemaal niet moeten geloven?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.