Column Paul Cliteur: Open brief aan de dialooggroep die gaat praten over slavernijverleden

Beste dialooggroep!

Gefeliciteerd met uw benoeming in de commissie over het slavernijverleden die onlangs is geïnstalleerd. In het interview met Dion Mebius, “Een praatclub over slavernij, gaat dat wat helpen?” (De Volkskrant, 2 juli 2020) heb ik iets meer vernomen over de werkzaamheden van uw groep.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zo begrijp ik, heeft het initiatief genomen tot het instellen van deze “dialooggroep” over slavernijverleden. Met als deelnemers Hannie Kool-Blokland, Frits Goedgedrag, Glenn de Randamie (Typhoon), Ruben Severina, Edgar Davids en Lilian Gonçalves-Ho Kang You. Uw opdracht is breed: het aanzwengelen van de maatschappelijke discussie over het slavernijverleden, en hoe dat verleden zijn sporen achterlaat in de huidige samenleving.

Hoewel ik u gelukwens met uw benoeming, heb ik toch ook wel enige zorgen. Mijn eerste vraag is, is het verstandig een “maatschappelijke discussie” aan te zwengelen over een onderwerp waarop men in eerste instantie kennis zou moeten verwerven?

Ik bedoel dit. Over slavernijverleden wordt de laatste tijd veel gesproken. Alsof het iets waarover je een “mening” zou moeten hebben. Maar ik hoor heel weinig harde feiten over dat Nederlandse slavernijverleden in die gesprekken. Ware het niet verstandiger geweest wanneer het ministerie van  Onderwijs Cultuur en Wetenschappen eerst zou stimuleren dat hierover kennis zou worden verzameld in plaats van mensen te versterken in de illusie dat gevoelens en meningen hierover de feiten kunnen vervangen?

Ook wat wordt gezegd over de werkwijze van de commissie stemt niet onmiddellijk vertrouwenwekkend. “De groep mag daarom zelf bepalen waarop zij zich richt en wie meepraat”, wordt gezegd in het interview.

Oef, gevaarlijk. Dat betekent waarschijnlijk dat u gaat praten met “mensen van kleur” die soms niets vermoedend zijn, en nergens last van hebben, maar nu ineens allerlei nare symptomen gaan ontwikkelen met ongenoegen over hun verleden. Bent u dáár niet bang voor? Dat u iets veroorzaakt in plaats van blootlegt? Aangeprate problemen. Is dat niet op zijn minst een risico?

Ook allerlei aannames die uw leden ventileren zonder enige kennis van zaken stemmen mij niet gerust. “Uit die gesprekken destilleren wij een beeld van hoe het slavernijverleden doorwerkt in de samenlevingen van vandaag”, zegt Frits Goedgedrag (nomen est omen), de voorzitter van de commissie, in het interview met De Volkskrant. Maar, ho, wacht, Frits. Waarom zou slavernijverleden überhaupt “doorwerken”? En op welke manier? Of gaan jullie stimuleren dat het doorwerkt?

Gaan jullie een eigen werkelijkheid creëren of bestaat die al? Dat lijkt mij de centrale vraag. Die bestaat al, zeg je. Werkelijk? Daar ben ik nog niet zo van overtuigd. Ik denk dat die werkelijkheid op dit moment wordt gecreëerd. En dan blijft de vraag, is dat verstandig?

De Hoekse en Kabeljauwse twisten werken ook niet door. De bezetting van Nederland door Frankrijk ook niet. De Tachtigjarige Oorlog weerhoudt ons er ook niet van te overwinteren in Marbella. Vergeten is ook een groot goed, commissieleden!

Commissielid Hannie Kool-Blokland denkt niettemin dat we moeten gaan praten over het slavernijverleden zelf:

“Want hoewel mensen van verschillende achtergronden dagelijks met elkaar werken, gaat het in vergaderingen of bij de lunch zelden over gevoelige thema’s als de slavernij.”

Gelukkig maar, zou ik zeggen. Waarom wil Hannie dat eventueel oud zeer oprakelen? Hoe stelt Hannie zich die gesprekken voor? Dat wanneer ik iemand in de werksituatie heb met een donkere huidskleur (een collega, een student, een medepoliticus) dat ik dan moet stimuleren dat we over slavernij gaan praten? Wat moet ik vragen, in hemelsnaam? “Bent u tot slaaf gemaakt door een regentengeslacht dat nu een huis heeft aan de Amsterdamse Herengracht? Of zijn uw voorouders verkocht door mensen van uw eigen kleur? En wie neemt u dat het meeste kwalijk?” Is dat wat Hannie wil? Maar dat kan zij toch niet serieus bedoelen?

Ja, dat bedoelt zij wel. “Het verleden maakt mede wie je bent”, zegt Hannie Kool-Blokland. Met alle respect, ben ik geneigd te reageren, maar dat is helemaal niet waar. Volgens Jean-Paul Sartre worden we juist niet gedefinieerd door ons verleden. We zijn vrij. Vrij om ons te bevrijden van het verleden. Dat is de kern van het menszijn. Elke dag is een nieuw begin mogelijk (Hannah Arendt). Dus, nee, wat Hannie zegt lijkt mij problematisch. Zoals dit:

“Als je voorouders in slavernij zijn geboren, doet dat wat met je. We moeten elkaars verleden kennen en erkennen.”

Nee, Hannie, nergens voor nodig. Schadelijk zelfs. Wat we moeten doen is: vergeten en vergeven. Dat is veel beter. De Franse geleerde Ernest Renan (1823-1892) wees daarop in zijn verhandeling “Wat is een natie” (1882). Niet de oude conflicten tussen Spanjaarden en Nederlanders oprakelen. Niet de oude conflicten tussen de Fransen en de Hollanders uit de tijd van Willem van Willem van Oranje. Renan zei dat vergeten en zelfs historische fouten essentieel zijn. Essentieel voor de creatie van een natie.

Vanuit dat perspectief is jullie commissie dus staatsgevaarlijk. Excellentie Ollongren, luistert u mee? De essentie van een natie, schreef Renan, is dat je zaken gemeenschappelijk hebt en ook dat je vele dingen bent vergeten. Wil vergeten. Geen enkele Franse burger herinnert zich nu nog dat hij een Bourgondiër, een Taifal of een Visigooth is. Omdat hij daarvan zou “afstammen”. Ook de Bartoholmeusnacht kan je beter vergeten. En of de Cliteurs gevluchte Hugenoten zijn, ik wil het niet weten.

Maar oké, ik zal niet doordraven. Op zichzelf is het goed te spreken over hedendaagse problemen rond discriminatie, maar de veronderstelling dat slavernijverleden daarbij betrokken zou moeten worden omdat het iets zou verklaren niet. Integendeel, dat zou je daar helemaal buiten moeten houden. Dat is iets volstrekt anders. Een verontreinigend element in de discussie. Het blokkeert zelfs alle kansen op een goed gesprek.

Hoe nu verder? “Voor 1 mei 2021 moet de dialooggroep met een rapport komen over haar bevindingen. Daarin kunnen voorstellen voor maatregelen staan, zoals het bij wet vastleggen dat de slavernij en de slavenhandel misdaden tegen de menselijkheid waren.” Fijn, maar praat dan ook even met iemand die jullie kan uitleggen dat een wet alleen betrekking kan hebben op de toekomst. Een wet om iets in het verleden af te wijzen is een propagandistisch en dictatoriaal instrument. En realiseer je ook dat de slavernij, dwangarbeid was. Daarvan een misdrijf tegen de menselijkheid maken is niet verstandig. Dat is echt iets heel anders. Genocide is een misdaad tegen de menselijkheid. Dan gaat het om de vernietiging van bevolkingsgroepen, zoals in de Nazi-kampen. Maar geen slavenhandelaar wilde zijn slaven vernietigen. Integendeel. Ze moesten gezond blijven voor de dwangarbeid.

Comissieleden! U kunt zich dit allemaal laten uitleggen door echte deskundigen zoals de emeritus hoogleraar Piet Emmer. En, nog een advies, beste leden van de dialoogcommissie, praat niet teveel. Praat in het bijzonder niet met mensen die vol zitten met wrok (of aangeprate wrok of wrok die men zich als nieuwe identiteit heeft aangemeten). En als er dan “gepraat” moet worden, doe het dan met mensen die kennis hebben van het onderwerp. Rappers kunnen rappen. Voetballers kunnen voetballen. Maar ze worden daarmee geen deskundigen op het gebied van slavernij, racisme of discriminatie. Ook niet wanneer ze een kleur hebben.

Dus lees, lees, lees.

Lees Robert C. Davis, Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800 (2003). Dat zou ik willen aanbevelen als geestverruimend.

Of Pierre-André Taguieff “Race”: un mot de trop? Science, politique et morale (2018). Goed definiëren is het halve werk, commissieleden! Zie ook: Pierre-André Taguieff, Le Racisme (2013).

Of Pascal Bruckner, The Tyranny of Guilt: An Essay on Western Masochism (2010). Heel belangrijk om de psychologische context te begrijpen van het verhaal waarvoor u belangstelling hebt.

Maar lees zeker ook een stem van eigen bodem: P.C. Emmer, Het zwart-wit denken voorbij: een bijdrage aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie (2018). Of P.C. Emmer, Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel (2019).

Tot slot. “Verdwijnt zo’n rapport straks niet in een diepe la”, vraagt de interviewer aan u? En een van u antwoordt: “Nadat wij het op papier hebben gezet, is het zaak dat er ook echt wat mee wordt gedaan” (aldus commissielid Frits Goedgedrag). “We zullen het zo duidelijk mogelijk verwoorden. Zodat er geen misverstanden over bestaan”, licht hij toe.

Het zijn voor mij, vooralsnog, geen geruststellende woorden. Of uw rapport de la ingaat, hangt af van de kwaliteit van het werk wat u gaat doen. Uw huiswerk heeft u hierbij. Doe uw best.

Prof. dr. Paul Cliteur is hoogleraar in Leiden, Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie en auteur van onder meer “De Staat versus Wilders”.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

113 reacties

 1. CLoVis

   
  En die praatgroep gaat helpen?
  Zelfs de VK twijfelt hieraan.

  Niet vreemd ook,
  uit het artikel:

  ‘Daarin kunnen voorstellen voor maatregelen staan, zoals het bij wet vastleggen dat de slavernij en de slavenhandel misdaden tegen de menselijkheid waren.’

  Dát maakt natuurlijk het verschil.

  h**ps://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-praatclub-over-slavernij-gaat-dat-wat-helpen~bfa7b8d8/?referer=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2F

  1. CLoVis

   En lees vooral de ledenlijst onderaan het artikel;
   ze hadden net zo goed willekeurige voorbijgangers
   kunnen uitnodigen.

  2. Yoyo

   Die kunnen ze in de zak steken, Paul!
   Behoorlijk veel stof tot zich te nemen die commissie…
   Alhoewel ik van Edgar Davids niet helemaal begrijp waarom ze die hebben uitverkoren hier ook aan deel te nemen.
   Als die al eens 4 zinnen achter elkaar kan uitspreken is dat een wonder…

   Het wordt wel uitkijken naar de eindconclusie van deze commissie.
   Ze hebben het voordeel van de twijfel.

   1. CLoVis

    @Yoto

    Ze hebben een twijfelachtig voordeel;
    bij voorbaat de goedkeuring van de linkse deugkrampers.

    1. CLoVis

     Sorry: @Yoyo

   2. palko

    @Yoyo, het eerste wat Edgar Davids gevraagd zal hebben: Wat schuift het net. En Davids zal zeker niet de enige zijn. Laat de ‘geachte’ commissie, om te beginnen de bijdrage van Paul Cliteur over het nonderwerp ‘Slavernijverleden’ maar eens goed inademen en -snuiven. Dan kunnen ze de commissie gelijk weer opheffen. En vervolgens wat zinvols en nuttigs gaan doen.

 2. ego mirantibus

  Motto van betreffende commissie: “Wij van WC-Eend adviseren …”. Alsof je de katholieke kerk een oordeel laat vellen over de heksenprocessen. Over de heksenprocessen gesproken. Gaan we het ook nog meemaken dat er een commissie wordt samengesteld om die te beoordelen? De heksenvervolging vond ongeveer in dezelfde tijd plaats als het koloniale tijdperk van 1450 tot 1750. Heksen werden zonder eerlijke procesgang gemarteld en ter dood veroordeeld middels de brandstapel. Vaak was alleen het hebben van een rode haardos al voldoende om aan marteling onderworpen te worden en die was zo gruwelijk dat bekennen er het enige vervolg van waren. De heksenprocessen hebben naar schatting 30.000 tot 60.000 executies tot gevolg gehad, waarvan 80 procent vrouw waren.

 3. Henk van Doorn

  “Op zichzelf is het goed te spreken over hedendaagse problemen rond discriminatie, maar de veronderstelling dat slavernijverleden daarbij betrokken zou moeten worden omdat het iets zou verklaren niet“

  Liter erkent het racisme en de discriminatie van gekleurde Nederlanders maar vraagt zich af of het betrekken van het donkere Nederlandse slavernijverleden bijdraagt aan de oplossing van die problemen.
  Daar is iets voor te zeggen.

  1. Gerdien

   Het verzwijgen en ontkennen van het slavernijverleden helpt volgens mij ook niet.

   1. ego mirantibus

    ” Het verzwijgen en ontkennen van het slavernijverleden helpt volgens mij ook niet “.

    Dat ben ik met je eens. Al vraag ik me af of je de betekenis van de begrippen “verzwijgen” en “ontkennen” wel kent, aangezien de bibliotheken vol liggen met boeken die over het onderwerp zijn geschreven en er elk jaar een herdenking plaats vindt die rechtstreeks op de tv wordt uitgezonden. Dus hoezo ontkennen en verzwijgen?.

   2. combat le pelicule

    gerdientje doet even een absoluutje, niemand ontkent slavernij, maar jullie oerdomme idioten begrijpen niet dat je de slavernij van toen niet kunt vergelijken met deze tijd..
    Toen was een andere tijd…
    Daarnaast is slavernij van deze tijd veel erger, vanwege de enorme welvaart in de wereld, maar daar hoor ik jullie niet over..

   3. Maurits Dekker

    Gerdien
    De geschiedenis over de slavernij wordt niet verzwegen noch ontkend.
    Maar als u meent dat de mensen die nu leven verantwoordelijk zijn voor misdaden in het verleden gepleegd en daarvoor moeten boeten kan ik niet anders dan u aanraden om dringend psychische hulp te zoeken.

    1. Gerdien

     Dat beweerde ik toch niet? U moet me geen woorden in de mond leggen en zeker geen onzin.

     1. CLoVis

      @lamlul

      Dat beweer je wel;
      im- en expliciet.

     2. Maurits Dekker

      Dat beweerde ik toch niet? U moet me geen woorden in de mond leggen en zeker geen onzin.

      U weet zelf kennelijk niet wat u wel of niet beweert.
      Sterkte!

     3. gedacht

      enz

     4. Gerdien

      Het enige dat is beweerde was dat verzwijgen en ontkennen van het slavernijverleden volgens mij niet helpt.

      Vreemd dat u mij begint te beledigen. Mogelijk weet u het ook niet meer.

      Meer zeg ik er niet over.

     5. CLoVis

      @lamlul

      Betekend dit dat je ook als ‘hermien’
      je klep dicht houdt?

      Dat bespaart iedereen verveling.

    2. Henk van Doorn

     Boeten is een groot woord maar de belastingbetaler zal het wel op de een of andere manier merken als Nederland besluit tot herstelbetalingen aan Indonesië omdat we de verantwoordelijkheid voor de door Nederland gepleegde oorlogsmisdaden erkennen.
     We worden niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld maar we betalen in de collectiviteit wel mee.

     1. CLoVis

      @lamlul

      Herstelbetalingen?

      Indonesië heeft Nederland indertijd 4 miljard moeten betalen.

     2. gedacht

      herstel betalingen ? voor wat en aan wie ?

      ze hebben genoeg uitkeringen opgevreten en subsidies misbruikt. Tel daarbij op de zogenaamde ontwikkelingshulp en iedereen begrijpt dat we geen dubbeltje schuld hebben.

      We hebben zeer ruim gecompenseerd

     3. Henk van Doorn

      Kennelijk is dat voor u normaal maar ik heb geen zin om uitgescholden te worden.
      Het gaat u goed.

     4. CLoVis

      @lamlul

      Heb ik weer een zoveelste nick van je gesloopt?

     5. toetssteen

      @Henk van Doorn
      Klopt u ook even aan bij Japan? Jaja, Japan. Kunt u meteen even herstelbetalingen eisen voor heel oost Azië.
      Manman, dat waren wel zulke lieve jongens! Braak!!

      Geschiedenis is vrij complex als u daadwerkelijk in de geschiedenis duikt.

     6. Henk van Doorn

      Toetssteen: dat de geschiedenis complex is en landen ook maar zelden de schade van hun oorlogsmisdaden rechtvaardig vergoeden is duidelijk , maar dat was hier de discussie niet.
      De Amerikanen en de Japanners betaalden onvoldoende schadevergoedingen voor hun oorlogsmisdaden over en weer maar daarmee is hun collectieve verantwoordelijkheid toch niet uitgewist?

     7. CLoVis

      @lamlul

      Zie je wel;
      het gaat toch weer om ‘graties geld’.

      Ben je niet bang dat dit uiteindelijk
      ook op jouw uitkering gekort wordt?

     8. Duidelijk

      Henk enz?

     9. Bloemkist

      Clootlul,

      Dat is l@amlul helemaal niet!

   4. gedacht

    niemand zal het ontkennen trutje en verzwijgen doen we ook niey want in elk geschiedenis is het leesbaar

    je punt precies is trutje ?

  2. Original NL

   Onze hbs scholier denkt boven Cliteur te staan…de narcistische sukkel.

 4. jjvdberg

  L.S.
  Ik dank de hr. Cliteur voor zijn duidelijk verhaal. Ik deel zijn angst (?) dat dit inderdaad zal leiden tot een discussie zonder eind over zaken die men zelf niet goed heeft uitgezocht.
  Het zijn van voetballer met een kleur lijkt mij niet direct iemand verklaren tot een deskundige. Ongetwijfeld zal men als lid van de nieuwe commissie kennis en/of ervaring hebben omtrent de slavernij. Die heb ik als blanke ook. In de 50er jaren werd ik al op de lagere school via de geschiedenis daarover zeer duidelijk bijgepraat. Nu wordt er over mij en langs mij heen gepraat.
  Ik zal wel de schuld krijgen voor wat mijn(?) voorouders hebben misdaan. Nergens lees en hoor ik over de NOG bestaande slavernij in Afrika. Nergens over de grote bijdrage die de Arabieren hebben gehad in deze slavernijhandel.
  Zelfs Akwasi stelt dat zijn voorouders slaven haalden en verkochten en niet zouden weten dat ze als HANDELSWAAR zouden worden verhandeld. Is dat het excuus?
  Heeft hij dan toch nog het recht om alsnog in een grachtenpand in Amsterdam te mogen wonen? Mag hij dan daarom een Zwarte Piet in zijn gezicht trappen.
  Wanneer mag ik dan eens iets zeggen over mijn armzalige voorouders die in dit land in het verleden als lijfeigene werd behandeld? Destijds onwetend omtrent de slavernij en de overzeese “handel”.
  Het maakt mij allemaal boos en verdrietig als dan ook nog de suprematie van de blanke vernietigd moet worden. Ik? Jan de arbeider? Suprematie?
  Ik zal wel over enige tijd via mijn belasting moeten bijdragen aan een fonds als boetdoening. Maar daar gaat het toch niet over? Eh….toch……?

  1. Charles Bingley

   “Ik zal wel de schuld krijgen voor wat mijn(?) voorouders hebben misdaan. Nergens lees en hoor ik over de NOG bestaande slavernij in Afrika. Nergens over de grote bijdrage die de Arabieren hebben gehad in deze slavernijhandel.”

   Gelet op het feit dat u dit als kennelijk relevant gegeven opvoert bent u kennelijk van mening dat als anderen zich schuldig maakten of maken aan slavernij hiermee ons blazoen van smet wordt ontdaan.

   1. CLoVis

    @lamlul

    Twee keer fout:

    ‘ons’ blazoen?
    Spreek voor jezelf,
    anderen hebben niet zoveel op met het linkse gepeupel.

    ons ‘blazoen’?
    het enige wat jij laten wapperen
    is de bijschrijving van jouw bijstandsuitkering.

   2. Hardline

    Dat u dit kennelijk wil ontkennen of bagatelliseren betekent dat u het hoofd diep in het zand steekt.
    U bent meer van het eenzijdig oplossen van het slavernij probleem. Indien we het blanke deel oplossen, kan ik zwijgen over de nog steeds voortdurende praktijken

   3. combat le pelicule

    charles wil graag de schuld op zich nemen van die mensen 350jaar geleden, levend in een andere tijd, bepaalde keuzes maakte die nu gezien worden als politiek incorrect…

   4. jjvdberg

    Hr. Binley,
    U reageerde met:

    “Gelet op het feit dat u dit als kennelijk relevant gegeven opvoert bent u kennelijk van mening dat als anderen zich schuldig maakten of maken aan slavernij hiermee ons blazoen van smet wordt ontdaan.”

    1/ Waarom zou ik/wij een smet hebben op ons blazoen? U heeft mijn reactie kennelijk niet goed gelezen of begrepen.

    2/ Ik benadrukte hier het eenzijdig benaderen van de slavernij in het verleden en het dus slechts benoemen van de schuld die de de blanken uit het westen zouden hebben.

    1. Charles Bingley

     Het gaat hier toch niet over de schuld van mensen in Afrika voor de slavernij die zij organiseerden maar over de verantwoordelijkheid die wij op dit punt hebben, jjvdberg?

     1. CLoVis

      @lamlul

      Leg dan eens uit hoe de huidige Nederlander
      verantwoordelijk kan zijn
      voor dingen die driehonderd jaar geleden gebeurden?

     2. Enz-etc

      Etcetera klootviool.

     3. CLoVis

      Ziet @lamlul staan
      met zijn machtloze en krachteloze wormpje
      in zijn linkerhand.

     4. CLoVis

      @lamlul

      Hier nog een liedje,
      speciaal voor jou:
      h**ps://www.youtube.com/watch?v=FnzYGNOXsrA

     5. jjvdberg

      Hr. Binley,
      Mijn verantwoording?
      Krijg ik nu van u de verantwoording over datgene dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Voor mijn geboorte.
      Lijkt op iets in de bijbel. Zoiets van schuld hebben tot in zoveelste nageslacht.
      Wie bent u dat u zo over mij kunt en mag oordelen. Zo kunt u ook kinderen van N.S.B.-ouders schuldig laten zijn voor datgene wat hun ouder anderen hebben aangedaan. U heeft mooie methodes om een ander schuldig te verklaren. Gelukkig leven we hier in een rechtsstaat.

      Citaatje:
      Niemand is schuldig aan een strafbaar feit vanwege een nalatigheid die, volgens nationale of internationale wetten, ten tijde van het begaan geen nalatigheid was.
      Zelfs dit geldt niet voor mij omdat ik destijds niet eens bestond.
      Hoe moet ik dat nu duidelijker uitleggen dat zo.

     6. Maurits Dekker

      CB :
      Het gaat hier toch niet over de schuld van mensen in Afrika voor de slavernij die zij organiseerden maar over de verantwoordelijkheid die wij op dit punt hebben, jjvdberg?

      U begrijpt kennelijk niet, of u wilt niet begrijpen dat de slavernij gestart en bedreven werd door zwarten in Afrika en tot op de huidige dag nog bedreven wordt door Arabieren.

      De reden dat u dit niet snapt is ook de reden waarom uw verblijfplaats zich achter zeer hoge muren bevindt.
      Ik wens u sterkte met uw mentale problemen.

     7. Maurits Dekker

      @jjvdberg

      U denkt te reageren op iemand die nog bij zijn volle verstand is.
      Helaas is dat voor deze patiënt niet het geval.
      Hij hindert ons hier dagelijks, maar beseft dit zelf niet.
      Hij verdient dus ons aller medelijden.

     8. Charles Bingley

      “Krijg ik nu van u de verantwoording over datgene dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Voor mijn geboorte.”

      Nee, meneer vd Berg, van een persoonlijke verantwoordelijkheid kan in juridisch noch morele zin sprake zijn. U was immers niet persoonlijk betrokken en ons recht kent niet een begrip als erfzonde waarin de zonden van de vaderen worden bezocht aan de kinderen.

      Wat wel aan de orde is is een collectieve verantwoordelijkheid. Als onze Regering bijvoorbeeld excuses aanbiedt aan slachtoffers van oorlogsmisdaden in Indonesië is er sprake van een erkenning van een nationale schuld die ook leidt tot schadevergoedingen.
      Dit mes snijdt ook aan twee kanten, als we ons als Nederlanders met trots beroepen op onze cultuur, ons poldermolen, onze rechtsstaat en onze glorieus geschiedenis zullen we ook de schaduwkanten ervan onder ogen moeten zien om niet de waarheid geweld aan te doen. De Duitsers zullen ook de Holocaust niet ontkennen en beseffen ook middels ‘Vergangenheitsbewältigung” daarmee in het reine te moeten komen.

      U hoeft zich persoonlijk niet aangesproken te voelen om toch te erkennen dat de slavenhandel een zwarte bladzijde in onze geschiedenis is.

     9. gedacht

      inderdaad , het gaat over negers die andere negers verkopen. Nigeriaanse maffia bijvoorbeeld.

      Die komen dan in Europa verhaal halen over het leed van negers in de oude slavernij tijd.

     10. CLoVis

      @lamlul

      Dus het gaat toch over ‘graties geld’
      wat links maar al te graag
      uit de beurs van anderen weg wil geven.

     11. CLoVis

      @lamlul

      Als iemand zegt dat het niet over geld gaat
      maar over het principe,

      dan gaat het over het geld.

 5. NoDoubt

  Toch ´jammer, te zien dat deze mensen met hun ´slavernijverleden´ het in NL niet zover geschopt hebben. Ik raak er inmiddels van overtuigd door hun demonstraties dat ze veel beter af waren geweest als ze niet in NL waren gekomen. Ik denk dat ze ook maar eens naar hun ouders moeten gaan om ze daar op aan te spreken wat ze hun kinderen na ´hun´slavernijverleden hebben aangedaan door ze naar NL te halen.

  1. Charles Bingley

   Ik begrijp dat NoDoubt meent dat mensen met een donkere huidskleur hier eigenlijk niet thuishoren.

   1. CLoVis

    @lamlul

    Laat dat ‘eigenlijk’ maar achterwegen;
    dan raak je eindelijk in de goede richting.

    1. Willem Bever

     En klaarblijkelijk structureel ontevreden zijn met ONZE bestaande maatschappij.
     Ja Charly daar lijkt het idd wel op en dan denk ik dat bovenstaande een zeer zinvol advies is

   2. combat le pelicule

    charles denkt te menen dat hij begrijpt wat No Doubt niet zegt..

    1. CLoVis

      
     @lamlul is een Ziener
     of was het nou Zijkerd?

     In ieder iets van de pure flauwekul.

     1. CLoVis

      In ieder geval

     2. Enz-etc

      Klootviool duidelijk etcetera enzovoort.

     3. Enz-etc

      Enzoverder klootviool

     4. Combat Pedicure

      Hee is dat de domboo lugar ha ha.

     5. Meriadoc Brandebok

      Yep, Combat, dat is de dombo lugar.

     6. combat le pelicule

      enzetcpedicurecharles?

      Even wat uitspraken op een rij dat iedereen even weet met wie we te maken hebben..

      enzetcpedicurecharles rechtvaardigt p̧edofilie, neemt geen afstand, bagatelliseert het, sterker nog,

      “De heer Oudshoorn heeft gelijk als hij zegt dat ik warme gevoelens koester jegens kleine kinderen.
      ~enzetcpedicurecharles ~”

      …fantaseren over seks met kinderen. Aandoenlijk is het ook.
      ~enzetcpedicurecharles~

     7. Duidelijk

      Combat Pedicure – Bilbo Balings

     8. Bloemkist

      Bilbaõ

   3. Charles Bingley

    NoDoubt koos het hazenpad.

    1. CLoVis

     En @lamlul is aan het denken
     over zijn volgende nick.

     1. Enz-etc

      Etcetera?

     2. Gerdien

      Wat is dat hier toch met al die enzovoorts en etceteras. Is dat een soort geheime code hier?

    2. Hardline

     Daar bent U, uit de vele nicks op te maken, een expert in.

     Wanneer de discussie verloren is, en dat is heel vaak het geval, kiest U het hazenpad.

     Om vervolgens de vermoorde onschuld uit te hangen

    3. Maurits Dekker

     Het hazenpad kiezen.
     Dat zou u ook kunnen doen, ware het niet dat de hoge hekken rondom uw verblijfplaats dit verhinderen.

     1. jjvdberg

      Hr. Dekker,

      Bedankt voor uw tip in uw andere bericht. Ik kon daar reageren. Ik ga er altijd vanuit dat de ander geen idioot is. Vandaar dat ik de discussie met die Bingley ondeerhield. Fijne avond.

     2. CLoVis

      @jjvdberg

      Als je met een links iemand te doen hebt
      kun je er vanuit gaan dat het een idioot is.

      Nadat je twee zinnen van ‘het’ gelezen hebt
      weet je het zeker.

    4. jjvdberg

     Hr. Bingley

     Ik kon helaas niet reageren in het vak van uw vorige reaktie op mijn bericht. schreef

     “U hoeft zich persoonlijk niet aangesproken te voelen om toch te erkennen dat de slavenhandel een zwarte bladzijde in onze geschiedenis is.”

     Ik heb hier in mijn schrijven nimmer de zwarte bladzijde ontkent. Ben ik verplicht dat ten alle tijde te beschrijven als ik op een artikel over dit onderwerp reageer? Dus eigenlijk alles schrijven met REEDS gebogen hoofd en vast excuses stamelend?

     Wat u verder wilt bereiken weet ik niet. Is aan u de wrake? Mij zo opvoeden dat ik uw gedachten als de enige ware erkent? Ik ben aan u geen rekenschap schuldig. Wat is toch de reden dat u zo graag op de persoon reageert. (is retorische vraag).

     1. Charles Bingley

      Meneer vd Berg, het klopt dat u ons duistere slavernijverleden niet ontkende en we zijn, als ik u goed begrijp, het ook eens over het feit dat ons niet op dit punt persoonlijk schuld of verantwoordelijkheid kan worden aangewreven.

      Een resterend verschil van mening is mogelijk wel of er sprake is van een collectieve, of zo u wilt, een nationale verantwoordelijkheid bestaat op dit punt.

      Ik denk dat dit het geval is en dat is volkenrechtelijk ook erkend. Neem bijvoorbeeld het bloedbad van Rawagede. Dat betrof oorlogsmisdaden van het Nederlandse leger en die zijn door de Regering erkend, compleet met schadevergoeding en excuses.

      h**ps://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Rawagede

      Cliteur hierboven stelt dat de slavenhandel van Nederland niet vergelijkbaar is met genocide. Ik vind dat discutabel. Los van het feit dat bij de slavenhandel meer mensen stierven dan in Rawagede, kan dat verschil hoogstens gradueel zijn; het neemt de verantwoordelijkheid en schuldvraag niet weg.

     2. combat le pelicule

      “of er sprake is van een collectieve, of zo u wilt, een nationale verantwoordelijkheid bestaat op dit punt.”

      Je bent een misselijk figuur en moet even lekker oprotten met je collectieve/nationale verantwoordelijkheid, deze generatie is NIET verantwoordelijk or what so ever..

      Jij misselijke anti-Nederlander je bent een schande voor mijn land en als het je niet aan staat rot je maar op, wat zijn gasten als jij misselijkmakend zeg, deze generatie schuldgevoel aan praten flikker toch.

      Ik hoor jouw niet over akwasi, ik hoor jouw niet over de barbaarse islam, je bent een hypocriete hond…

     3. gedacht

      enz of etc

     4. Charles Bingley

      Ik heb de indruk dat je deze discussie inhoudelijk niet overziet, combat, maar dat hoeft ook niet, ik was met de heer vd Berg in gesprek.

      De opgewonden scheldpartij doet overigens vermoeden dat je überhaupt te licht bent voor de inhoudelijke discussie.

     5. combat le pelicule

      “Ik heb de indruk dat je deze discussie inhoudelijk niet overziet,”
      “dat je überhaupt te licht bent voor de inhoudelijke discussie.”

      Wat een grootheidswaanzinnige arrogante dedain zeg, jij bent gewoon een stuk vreten, wat jij even moet doen is echt even lekker oprotten hier met je “ik heb de indruk”.

      Ik heb de indruk en kan mij heel goed voorstellen dat er mensen zijn die graag jou gezicht een ander vorm zouden willen geven, puur vanwege je gezuig over verantwoordelijkheid over iets dat 100derden jaren geleden is geweest.

      Ik hoor je immers niet inhoudelijk over akwasi, ik hoor je inhoudelijk niet over de barbaarse islam, de indruk die jij denkt te hebben over te licht voor de discussie is je eigen zelfbeeld…

     6. CLoVis

      @combat le pelicule

      Het is en blijft natuurlijk een @lamlul;
      te laf om het verbale gevecht met mij aan te gaan.

     7. Enz-etc

      Etcetera.

     8. Enz-etc

      Etcetera klootviool

     9. Duidelijk

      etc

   4. Maurits Dekker

    CB : Ik begrijp dat NoDoubt meent dat mensen met een donkere huidskleur hier eigenlijk niet thuishoren.

    Nee Maris, Charles, Mezzadrama en de rest van uw 66 nicknames.
    U heeft er helemaal niets van begrepen.
    Maar dat is niet zo vreemd als men weet in welke inrichting u verblijft.

 6. Piet Klein

  Zeer zinvolle bijdrage van Paul Cliteur. We dreigen steeds meer in virtuele werkelijkheid te leven. Een beeld dat ontstaat omdat het vaak benoemd wordt zoals het lijden van de huidige generatie uit het slavernij verleden. Begin bij u zelf. Welk lijden uit uw voorgeslacht drukt een stempel op u? De eerlijkheid gebied dat we vaak al van de derde generatie (uw overgroot vaders/moeders) niet veel weten. Kennen we de namen, weten hun beroepen, kennen we hun zorgen? En waaraan lijden wij vanuit wat hen is overkomen? Als het slavernijverleden onze donker gekleurde mede mens nu een lijden oplevert. Welk lijden uit voorgeslacht treft dan autochtone Nederlander uit lijden van vroeger, uit het slavernij verleden dat ook ons is overkomen? De Spaanse overheersing, de slavernij onder de Romeinen, de slavernij van Europeanen die als slaven verhandeld werden naar Afrika. (de kinderkruistocht eindigde voor velen als slaaf in het midden oosten). Welk leed dragen de autochtone Nederlanders?

  Hoe zit het met de discriminatie het racisme van vandaag dat vandaag ervaren wordt?. Als u een opiniepeiling houdt wie er tegen racisme is krijgt u een ongekend hoge score. Ga bij uzelf na wie in uw familie, wie in uw kennissenkring, wie onder u collega’s zijn racistisch. In mijn beleving leven we in een maatschappij die 150 jaar geleden de slavernij heeft afgeschaft, die in hoge mate niet racistisch is. Als ik kijk naar de persoonlijke ervaring in mijn direct omgeving kom ik het niet tegen. Dat er verschillen zijn in kansen op banen kan een feit zijn maar wordt dit veroorzaakt door een onderliggend racisme? Hebben blanke voetballers meer kans om in de selectie te komen? Hebben we niet ontzettend veel niet blanke BN-ers die op een grote waardering uit breed palet van de samenleving krijgen en waar zit dan het racisme? Worden blanke basketbal spelers gediscrimineerd in de toonaangevende basketbal teams? Worden blanke marathonlopers gediscrimineerd in de marathonwedstrijden? In deze hele discussie zijn er twee zaken die mij opvallen. Het onderwerp racisme is in de media vele malen groter dan in mijn persoonlijke omgeving. En ik kan heel moeilijk het lijden in mijzelf herkennen dat veroorzaakt zou worden door dat wat mijn voorgeslacht geleden heeft onder Duitsers, Fransen, Romeinen etc. De onderwerpen racisme en slavernij worden heel virtueel.

  Veel mensen willen zich opwerpen als strijders tegen het racisme. Zij worden de beschermengelen van hen die zwak zijn en ze strijden tegen, ja tegen wie? Want niemand wil racisme in Nederland. Als er verschillen geconstateerd worden, worden die veroorzaakt door een dieper liggen racisme, of is er soms minder aansluiting. Als een conservatieve moslims solliciteert, die het niet op heeft met joden, die het niet op heeft met homo’s is er dan sprake van racisme of accepteert men niet deze houding? We lijken gevangen te worden in virtuele tegenstelling waarin er slachtoffers, daders en beschermengelen ontstaan. BN-ers, journalisten, politici lijken zich graag op te werpen als beschermengelen maar wie zijn de daders?

  Misschien zou de commissie ook tot de conclusies kunnen komen dat slavernij verleden, of welk verleden dan ook van oudere generaties geen lijden veroorzaakt op de generatie van vandaag. Misschien zou de commissie tot de conclusie kunnen komen dat een zeer ruime meerderheid, iedereen tegen racisme is en dat slavernijverleden noch racisme de oorzaak is voorschillen die mensen ervaren. Wat niet weg neemt dat we racisme blijven bestrijden. Dat wanneer racisme ervaren wordt we zorgen dat iemand aanspreekpunt krijgt om geholpen te worden. Maar de belangrijkste conclusie is dat we in hoge mate niet racistisch zijn, met z’n allen tegen racisme zijn.

  Want wat er nu gebeurt is dat in land waarin iedereen tegen racisme is, waarin we als land in top staan van landen als het gaat om geen racisme en er nu een polarisatie ontstaat een vervreemding ontstaat die niet nodig is.

  1. jjvdberg

   Knap bericht.
   Groet.

  2. Dirk Derksen

   Inderdaad weer een treffend stuk Piet,

   De bron van het hedendaagse racisme is;

   De eigen tekortkomingen van ontevreden verwende allochtonen met een minderwaardigheidscomplex, die hun eigen cultuur prefereren waardoor ze onvoldoende aansluiting hebben met de Nederlandse cultuur, en daar de autochtonen de schuld van geven.

  3. plakband

   Piet Klein,
   Een uitstekend verhaal.
   Bedankt dat je de moeite neemt om je mening hier uitgebreid weer te geven.
   Ik onderschrijf deze volledig.

  4. ikweetwatikwil

   Een uitstekende reactie waar ik het helemaal mee eens kan zijn Piet Klein.

   1. Enz-etc

    Duidelijk.

    1. combat le pelicule

     enzetc is natuurlijk een zielig figuur, reaguurder Duidelijk heeft de juiste gevoelige snaar geraakt..

     1. Enz-etc

      Duidelijk.

     2. combat le pelicule

      Ik ben duidelijk dat klopt, en jij hebt inhoudelijks natuurlijk niets in te brengen

 7. wolfgang

  De mensenkudde is psychisch op hol geslagen, helemaal geïndoctrineerd, gehypnotiseerd door de indringende pro-linkse media en het algemeen heersende politieke klimaat,op wereldschaal!
  Alles dat van “rechts” komt wordt verdraaid en/of gecensureerd!
  De gemiddelde mens is té goedgelovig, kritiekloos, om niet te zeggen labiel, totaal niet in staat tot introspectie, welke het enige instrument is om een realistisch en feitelijk EIGEN wereldbeeld voor zichzelf te bedenken!

  1. gustav

   wolfgang/
   Volgend jaar de Tweede Kamerverkiezingen!
   Ben benieuwd of het blanke stemvee last krijgt van voortschrijdend inzicht om de zelfveloochening en Gutmensch drang van zich af te werpen,temeer na de zwarte piet en BLM terreur.

 8. Adriaen Beyer

  Ik heb het volste vertrouwen in deze commissie.
  Met intellectuelen als Edgar Davids en Typhoon in hun midden kan het niet misgaan.
  Hun eruditie is ons privilege.

 9. 56RdK

  Wederom een zeer goed artikel van de heer Cliteur.

  Helaas overheerst de totale waanzin dit land, zo wordt een voetballer die met zijn aanwezigheid een massamoordenaar en dictator steunde, die zijn zwangere vriendin mishandelde, en niet alleen die, zo is die voetballer opgenomen in deze nepcommissie.
  En is hem ook nog succes gewenst door de onze democratie ondermijnende minister van Binnenlandse Zaken, die Ollongren van D66.

  Kortom, een heel stinkend geheel, die commissie! Met het rapport zal ik dan ook te zijner tijd mijn reet mee afvegen, is dan ook bruin dus geheel in de lijn van dat rapport.

 10. ego mirantibus

  “Als je voorouders in slavernij zijn geboren, doet dat wat met je. We moeten elkaars verleden kennen en erkennen.”

  De slavernij is bijna 150 jaar geleden officieel afgeschaft. De kennis van de meeste autochtone Nederlanders over hun geschiedenis gaat lang niet zover terug en ze weten dus helemaal niet of ze afstammen van de rijke elite die zich met de slavenhandel bezig hield of van de veel grotere groep loonslaven, die net zo afhankelijk waren van die rijke elite en afgezien van het feit dat ze in hun eigen bed mochten slapen (als ze zich die al konden veroorloven) en geen lijfstraffen kregen toegediend, niet veel beter af waren. Veel Surinamers weten afgezien van het feit dat hun ouders in slavernij zijn geboren, kennelijk ook niet zoveel af van het verleden van hun voorouders aangezien hun actiegroepen richten tegen het VOC en Nederlandse geschiedenisiconen als J.P. Coen, terwijl die helemaal niet actief waren in hun regio. Het “werkterrein” van de VOC lag in Azië en met name Oost-Indie, het huidige Indonesië. Voor de slavenhandel in de Cariben, waaronder Suriname viel, was de niet de VOC verantwoordelijk, maar de West-Indische Compagnie (WIC).

 11. Adriaen van Bergen

  “Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.” Matteüs 18:21-22.

  “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.” Matteüs 6:14-15.

 12. gedacht

  hoe verspil ik belastinggeld !

  1. Enz-etc

   Etcetera?

   1. gedacht

    ENZ

    1. Enz-etc

     Etcetera

     1. gedacht

      etc

     2. Bloemkist

      Bloemkool?

   2. combat le pelicule

    enzetcpedicurecharles?

 13. ervi

  Edgar Davids. Is dat niet die ex-voetballer die zijn vriendin regelmatig op haar gezicht trapte en probeerde te wurgen? Die een paar jaar geleden lachend poseerde voor een foto samen met de massamoordenaar Robert Mugabe?
  Excellente keus.

  1. CLoVis

   En die hier in Nederland multimiljonair is geworden?
   Net als aquasi een symbool van de arme, zielige negert.

  2. Vrijedenkert

   Ja diezelfde!
   Vrouwen afranselen en een vreselijke dictator adoreren en die gaat het autochtone deel van het Nederlandse volk straks vertellen wat het moet doen en moet laten…

 14. Bes Tolen

  Wie zijn er in Nederland, die slaaf zijn geweest? Wel die mannen, die heel oud zijn en nog in Duitsland in de Tweede Oorlog moesten werken. Dan ben je nu minstens negentig jaar oud. De tweede categorie zijn de mannen, die de militaire dienstplicht moesten vervullen. Dat zijn er nog heel wat meer. En dan is er nog een bijzondere categorie en dat zijn de geestelijken, mannen en vrouwen in de Rooms katholieke kerk. Misschien, dat is namelijk omstreden voor velen gezien de indoctrinatie, moet je spreken van vrijwillig in dit geval. Wat zich ook voordoet, is verborgen slavernij. Die betreft vreemdelingen, die hier door vreemdelingen worden geëxploiteerd. Bijvoorbeeld als prostituee of in restaurants.
  Er komen natuurlijk veel meer ongure praktijken voor. Ook in Nederland, bijvoorbeeld knevelarij en dan kunnen ze er in ’s rijksdienst ook heel wat van. En wat te zeggen van schunnige praktijken op het gebied van positieve discriminatie waarvan ik er heel wat weet. Daar worden juist Nederlandse autochtone mannen slachtoffer van. Dan heb je geen enkele kans voor de rechter en je wordt nog uitgelachen ook. We kunnen dus vel beter de problemen verhelpen, die reëel zijn. Vreemdelingen mogen niet verwachten dat ze maar snel in allerlei mooie posities worden geholpen. Helaas zijn de vreemdelingen in Nederland verwend en velen zijn hier ten onrechte. Kijk, dat is een ongezonde situatie, die niet meewerkt aan goede toekomst. Maar helaas, de politiek en overheid zijn letterlijk niet thuis. Ze discrimineren meer de autochtone Nederlanders dan zij, die hier al te massaal de laatste jaren zijn binnen gekomen. Maar dat wordt niet eens serieus genomen. Of is het nog erger?

  1. Enz-etc

   Autochtone blanke mannen zijn natuurlijk woedend en daarom ongeschikt etcetera.

  2. Bloemkist

   En Van Agt?

 15. Noordoosterling

  Het is de schuld van onszelf; we hadden ze nooit tam moeten maken!

  1. Bloemkist

   Dat probeert je hond je ook telkens duidelijk te maken als hij weer eens te weinig uitgelaten is.

 16. Marija

  In de oorlogsjaren zijn Nederlandse mannen gevangen genomen en getransporteerd naar Duitsland, dit was m.i. ook slavenhandel maar werd anders genoemd.
  Erbarmelijke leefomstandigheden.
  Ik schreef zojuist een heel verhaal hierover, is niet geplaatst.
  Al dat gezever van die zwarten over slavenhandel is alleen begonnen om geld en aan de zgn commissie valt wel éénen ander aan te merken.

  Goed artikel van Paul Cliteur. 👍

 17. LifeBuddy

  Ik moet nu, en nog lang in de toekomst Veel dwangarbeid plegen. Ik wordt Gedwongen door de ultra sLinkse om de maffia in de gelegenheid te stellen, dat ze met Mijn pensioen mooi weer kunnen gaan spelen. Verleden week nog voor 19 miljard euro’s in 94 overboekingen de grens over. En de koolmeesjes gaan steeds Mooier fluiten.kots

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.