Thierry Baudet: ‘FVD sluit NIEMAND uit. Wij willen met IEDEREEN praten’

In Den Haag is het al jaren heel erg hip om andere partijen uit te sluiten van samenwerking. Met name de PVV is wat dat betreft steeds weer het bokje. De partijen die met Geert Wilders willen samenwerken vallen volgens mij op één vinger (…) te tellen. Ook Forum voor Democratie krijgt te maken met uitsluitingen, maar dan met name van de linkse partijen — die toch al geen logische partner zouden zijn voor de partij. 

Forum voor Democratie staat daar heel anders in. Deze partij is bereid om met iedereen te praten. Nee, niet om met iedereen, in alle omstandigheden samen te werken — dat zou niet logisch zijn — maar op voorhand wordt niemand de deur gewezen. Zelfs de PvdA niet. Dat zei Thierry Baudet gisteravond bij Jinek.

“Ik heb geen bewondering voor de PvdA,” aldus Baudet. “Ik denk dat het heel belangrijk is om in het politieke gesprek dat we in Nederland hebben, dat we niet altijd maar langs die twee dimensionale lijnen denken…” en toen werd hij onderbroken door Jinek. Want stel je voor dat je als linkse presentatrice zijnde je rechtse gast laat uitspreken. Dat kán natuurlijk niet.

Hoe dan ook, ging Baudet verder, “ik denk dat er dus een overeenkomst zit in het willen investeren in de vijf publieke taken. Het verschil is: wij hebben een financiering daarvoor. Namelijk stoppen met de immigratie, de klimaatplannen, en de EU. Dan houd je miljarden en nog eens miljarden over. Dat is mijn aanbod, handreiking” aan de PvdA.

De komende zes maanden gaat Baudet dergelijke handreikingen doen aan alle andere partijen. “Kijk, Forum voor Democratie wil regeren en dat kan alleen maar als je op een heel serieuze manier naar alle politieke partijen kijkt, vanuit de beginselen — dat is niet persoonlijk ofzo — en gewoon kijkt: waar kunnen we elkaar nou vinden?”

Dat er verschillen zijn moge duidelijk zijn. “En waar we elkaar niet in kunnen vinden is alles wat ook Willem Drees verafschuwde, daarom heeft hij ook zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd en ik begrjip, hij zou nu lid worden van Forum voor Democratie.”

Boem! Die kon Asscher nog even in zijn zak steken, maar het belangrijkste punt is natuurlijk dat FVD niemand bij voorbaat afwijst.

Volg mij op Twitter en Parler.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

118 reacties

 1. RPML

  Coalitievorming is uit de vorige eeuw. Partijen die onderdeel zijn van een coalitie stemmen ‘mee’ en verschuilen zich achter de coalitiediscipline, wat maakt dat zij meestemmen met voorstellen terwijl ze het er niet mee eens hoeven te zijn. Met een ruggengraat van rubber en maandelijks 6K netto is dat de overlevingsstrategie van iedere coalitie.
  Veel gezonder zou het zijn een meerderheid van stemmen te vergaren zonder coalitiediscipline, waardoor discussies zuiverder gevoerd worden en argumenten onderbouwd moeten worden om tot een meerderheid te komen.

  1. Factor

   “Coalitievorming is uit de vorige eeuw.”

   Juist, van 1848 om precies te zijn. Tegenwoordig kan een ieder zich per seconde informeren.

   1. Meriadoc Brandebok

    De Nederlandse cultuur van compromissen sluiten is niet veranderd. Derhalve zou zo’n systeem met meerderheid van stemmen niet functioneren. Niet voor niets is het politieke landschap versnipperd. Nederlanders delen zich tot het eindeloze op in belangengroepen, verenigingen en commissies om vervolgens samen om tafel te gaan. Waarom een coalitiesysteem geen zuivere discussies toestaat blijft onduidelijk.

    1. Stanly2000

     Guus, u bent het natuurlijk oneens met het voorstel van RPLM. Het zou meer democratisch kunnen zijn dan het voorgekauwde coalitiesysteem. Door dit systeem is het onmogelijk een zuivere discussie te voeren.

     1. Meriadoc Brandebok

      Waarom, Stanly? Dat je deel uitmaakt van een coalitie, wil niet zeggen dat je het altijd met elkaar eens moet zijn.

    2. Beukman

     Wat wél echt veranderd is, is het sluiten van regeerakkoorden over de meest uiteenlopende onderwerpen, waardoor de boel dichtgetimmerd wordt en de rol van het Parlement deels wordt uitgehold, aangezien die stemmen op grond van die regeerakkoorden.
     Baudet heeft hier al eens opgewezen toen hij aantrad tot de Haagse kliek, en op dit punt ben ik het met hem eens.

     Toch zie ik niet goed hoe het fundamenteel anders kan. De ontzuiling vanaf de jaren 70 heeft geleid tot een versnippering van het partijstelsel. Dit maakt het vormen van coalities lastiger, en het sluiten van regeerakkoorden een noodzaak om nog tot regeren te komen.

     “Stemmen zonder last of ruggespraak”, waar RPLM hierboven feitelijk op doelt, is een mooi principe, maar naar ik vrees al decennia onwerkbaar.
     Een gezonde politieke partij zal niettemin de duimschroeven van de fractiediscipline niet zo hard aanschroeven dat incidenteel tegen de partijlijn stemmen leidt tot sancties door de partijleiding.

     Er is één uitzondering: de PVV. Een PVV-parlementariër stemt gewoon wat Geert hem heeft opgedragen, en anders krijgt ie ruzie.

     1. Stanly2000

      Misschien kunt u een voorbeeld geven wanneer iemand van de coalitie afweek van het regeerakkoord. Laten we zeggen de laatste 5-5 jaar.
      Om alleen maar de PVV verwijten dat zij de leider volgen is misschien niet helemaal juist, maar wel erg makkelijk.

     2. Meriadoc Brandebok

      @Beukman

      De fractie commiteert zich aan het regeerakkoord bij de formatie van een nieuw kabinet. Men heeft dus al aangegeven zich in het compromis te kunnen vinden. Het is slechts logisch dat men de aangegeven afspraak nakomt en het compromis uitvoert. Daarbuiten hebben kamerleden de vrijheid om de ministers op de huid te zitten.

     3. RPML

      @Beukman

      Je stelt terecht dat de partijdiscipline niet te doorbreken is; dat klopt en is ook logisch. Iedere partij heeft een bepaalde koers, en op basis van die koers haal je stemmen binnen. Het kan dan niet gaandeweg zo zijn dat er kikkers uit de kruiwagen springen en tegen de koers van de partij gaan stemmen.

     4. Beukman

      Dat klopt op zich, RPLM, maar het schuurt met de wettelijke bepaling dat Kamerleden dienen te stemmen zonder last of ruggespraak.

      Die bepaling is ergens in de jaren 80 verwijderd, juist omdat de versplintering van het politieke bestel geen ruimte meer gaf aan de luxe van een Kamerlid om zich louter te laten leiden door het “algemeen belang”, zoals dat was geformuleerd. Precies dus zoals ik in mijn eerste reactie al aangaf.

      Google eens op Ferrier en Koppejan voor een fraai en tamelijk recent voorbeeld van hoe het geweten van twee Kamerleden in botsing kwamen met de partijdiscipline.

     5. Beukman

      Zeker Meriadoc, maar deze praktijk verkleint dus de macht van de Volksvertegenwoordiging, waarmee de balans met de Regering zoek is.
      Het is begrijpelijk dat de benaming “wassen neus” wel eens valt om het Parlement mee aan te duiden.

      Nogmaals, de versterking van de fractiediscipline de afgelopen decennia ten koste van het “vrij” kunnen stemmen van de individuele Parlementariër is een onvermijdelijke ontwikkeling geweest. Het kan echter geen kwaad om de oorspronkelijke rol van het Parlement als contr0leur van de Regering in het oog te houden.

     6. Beukman

      Stanley, ik moet je gelijk geven. Tenminste, als ik het extreemlinkse Sargasso mag geloven.

      sargasso.nl/fractiediscipline-tweede-kamer-op-99999/

     7. RPML

      @Beukman

      Ja, ben ik met je eens. Ik zou veel liever zien dat GroenLinksers gezond zouden nadenken als ze hun messias blind volgen als die onzin roept zoals ‘een boom verbranden is goed voor het klimaat’ of ‘u kunt niet rekenen’ terwijl zelfs de grootste promoter van de warmtepomp erachter komt dat zijn huis na 1 miljoen verbouwingskosten nog altijd niet aan de warmtepomp is… maar ja, dan lig je er dus uit bij GroenLinks… einde carriere, einde 6k per maand netto en niemand die je hypotheek nog gaat betalen… het eerste is de partijdiscipline, het laatste de realiteit

     8. vandaag

      enz

    3. Stanly2000

     Guus,
     Ik heb dezelfde vraag Beukman gesteld.
     “Misschien kunt u een voorbeeld geven wanneer iemand van de coalitie afweek van het regeerakkoord. Laten we zeggen de laatste 4-5 jaar.”
     Maar nog geen antwoord. Misschien u wel?

   2. RPML

    “De Nederlandse cultuur van compromissen sluiten is niet veranderd. Derhalve zou zo’n systeem met meerderheid van stemmen niet functioneren.”

    Erg vreemde redenatie. JUIST de vorming van een coalitie en het sluiten van een regeerakkoord zorgen ervoor dat er geen zuivere vorm van ‘meeste stemmen gelden’ is.

    Ik heb er meer vrede mee dat een stemming het haalt omdat de SP, PVV en het CDA gezamenlijk een meerderheid van stemmen halen, dan dat de stemming het niet haalt omdat CDA in een coalitie zit en dus maar tegen stemt omdat de andere coalitiegenoten het er niet mee eens zijn. Ze zijn VOLKSvertegenwoordigers, en naar gelang het aantal zetels vertegenwoordigen zijn het volk in dat percentage.
    Daarnaast bevordert het de onderlinge samenwerking; het kan zomaar zijn dat je de partij die je nu niet nodig hebt de volgende keer juist wel nodig hebt. Dat maakt dat er meer naar elkaar geluisterd wordt en het discussies op inhoud worden in plaats van elkaar af proberen te maken zodra de camera’s draaien. Vanuit de coalitie-gedachte kun je Klaver, Baudet of Wilders bashen tot je erbij neervalt, eerstvolgende moment dat je moet samenwerken is pas na de volgende verkiezingen aan de orde, en niet misschien al de volgende week.

    1. Meriadoc Brandebok

     In het geval dat slechts de meeste stemmen gelden – een partij brengt een voorstel in stemming en de Kamer stemt erover – kan er geen sprake zijn van een compromis. Maar in een regeerakkoord kunnen meerdere partijen een of meerdere compromis(sen) vastleggen, waar dan over kan worden gestemd. Tenzij je bedoelt dat partijen onderling een compromis maken en daar dan over stemmen?

     In mijn optiek is besluitvorming door middel van het compromis essentieel in een diep verdeelt land als Nederland, waar de besluitvorming altijd via compromissen (niet alleen binnen de politiek, maar ook tussen politiek en belangengroepen) essentieel.

     1. Meriadoc Brandebok

      Verdeeld

     2. RPML

      Geen coalitie en geen regeerakkoord bedoel ik. Daarmee ontstaat een situatie dat er eerst een compromis moet worden gevonden met diverse partijen, en dat compromis vervolgens aan de Kamer wordt voorgelegd. En als de SP, PVV en FvD een compromis vormen over het assielbeleid en dat inbrengen, is het aan de andere partijen om daarin mee te gaan of niet. En vervolgens vormt zich wellicht een nieuw compromis met SP, PVV, FvD en VVD. En als dat het haalt dan is er een meerderheid akkoord. En als dat het niet haalt dan is er kennelijk geen breedgedragen steun voor te vinden. De partijen hebben zich dan keer op keer te verantwoorden tegenover hun kiezers en wordt veel helderder wie zijn verkiezingsbeloftes nakomt. Als ik VVD-stemmer zou zijn zou ik me de afgelopen jaren behoorlijk bedrogen gevoeld hebben, ze hebben zo ongeveer alles wat ze de kiezer hebben beloofd overboord gegooid; en niet zo’n klein beetje maar gewoon haaks op wat ze eerder beloofd hadden en waarop ze de stemmen hebben vergaard.

     3. Meriadoc Brandebok

      In principe is dat een goede mogelijkheid om het probleem van een dichtgetimmerd regeerakkoord op te lossen. Ik zou daar ook wel voor zijn. Maar dan zit je weer met het probleem van de uitvoering, de ministerraad, dat zonder ondersteunende meerderheid in de Kamer zeer kwetsbaar is. Je zou de grootste partijen elk een minister kunnen laten afvaardigen, met een roulerend premierschap, maar zo’n minister is dan ook weer erg open voor politieke spelletjes. Moties van wantrouwen behalen dan al vlug een meerderheid.

     4. vandaag

      quote Moties van wantrouwen behalen dan al vlug een meerderheid. end 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

     5. RPML

      De ‘minister’ is dan een persoon die boven de partijen staat, vergelijkbaar met de Kamervoorzitt(st)er Arib. Die persoon bewaakt het proces tussen de partijen. Arib doet dat uitstekend, net als haar voorgangster Verbeet. En die ‘minister’ gaat ook naar het buitenland om ons land te vertegenwoordigen.
      Ik denk dat er op die manier veel zuiverdere discussie (op inhoud) gevoerd worden.

     6. RPML

      “Ik denk dat er op die manier veel zuiverdere discussie (op inhoud) gevoerd worden.”

      Ik erger me groen en geel aan alle ‘introducties’ die Kamerleden hebben zodra ze naar de microfoon rennen: eerst even diegene achter het spreekgestoelte staat afbranden om vervolgens een kwasie nonchalante vraag te stellen. En ze doen het allemaal, van links tot rechts. Maar een inhoudelijke vraag is het zelden, het gaat er alleen maar om de ander tot aan zijn veters af te branden. Ik denk dat je dat wel achterwege laat als je dezelfde persoon ook nodig hebt in een ander compromis dat je juist samen met hem/haar wilt uitvoeren.

     7. Meriadoc Brandebok

      @RPML

      In theorie is een minister boven de partijen mogelijk, meen ik, maar in de praktijk wordt het lastiger. Verschillende partijen kunnen bijvoorbeeld een kabinet ten val brengen als men verwacht bij de nieuwe verkiezingen betere electorale mogelijkheden te hebben. De Kamer zal ook dan niet verschoond zijn van politieke spelletjes, waarbij een minister gemakkelijk als de pion kan worden ingezet.

      Plus: de ministers moeten ook door iemand worden benoemd, hoe wordt de procedure tot de benoeming van een formateur vormgegeven?

      Een goed voorstel, maar er zitten nog wat haken en ogen aan.

 2. vandaag

  Dat valt me juist zo tegen. Hij wil zelfs met de pvda samen een coalitie aangaan. De club verantwoordelijk voor heel veel van de huidige maatschappelijke ellende.

  stem sociaal , stem PVV

  1. Fortiori

   Met de PVV zal dat minder waarschijnlijk zijn. Baudet ziet lichtpunten in de Islam, voor Wilders is dat niet het geval. Dus totaal kansloos die coalitie.

   1. vandaag

    een coalitie met de splinter partij die ons tijdens paars heeft uitgeperst als een citroen ? Een coalitie met de club verantwoordelijk voor de vergaande privatiseringen ?

    stem sociaal , stem PVV

    1. Pauline Kummer

     Die stem is totaal vergooid. Geen deelname aan een coalitie en meebouwen, maar jouwen vanachter een hek. De PVV.

     1. Factor

      enz

     2. M.Dikker

      Beter jouwen vanachter een hek, dan medeverwantwoordelijk zijn voor de verkwanseling van Nederland.

     3. vandaag

      enz

 3. Ernest Stern

  Dat Baudet met iedereen wil praten is wel mogelijk maar gisteren in de Kamer werd opnieuw duidelijk dat weinigen met Baudet willen praten. De zwetsmeier weet zich effectief politiek te isoleren. Zelfs Wilders kan zijn afkeer van de charlatan nauwelijks verbergen.

  1. vandaag

   enz

  2. Stanly2000

   Ernst, waarschijnlijk bent u de enige die dit is opgevallen!

  3. Maurits Dekker

   Zelfs Wilders kan zijn afkeer van de charlatan nauwelijks verbergen.

   Komt allemaal uit uw dikke duim.

 4. Eppo123

  ‘ FVD sluit niemand uit’, maar het grote midden vanaf GL t/m de VDD sluit de flanken uit. Kortom er verandert niets in dit land, maar ja wat is nieuw?

  1. vandaag

   het zou nieuw zijn als de flanken het midden zouden uitvlakken

   stem sociaal , stem PVV

 5. Cor Grijpstra

  Baudet is een toneelspeler met grootheidswaanzin.

  In no time van 23 naar 10 virtuele zetels en dan spreken van regeren?

  Hij kan alleen aanschuiven bij het z.g kartel, andere mogelijkheden zijn er niet.

  1. EvertB

   Deelnemen aan het kartel om het kartel af te schaffen.
   Het einde is zoek zodra je daar aan begint.

   1. Cor Grijpstra

    Het EP, PVV en het FVD willen de EU van binnen uit vernietigen 🙂 🙂 🙂

    1. Factor

     etc

  2. vandaag

   lijkt de SP wel , weinig eten veel poep

 6. Blondie

  Inderdaad kijk eens naar Frau Jinek.

  De blik in haar ogen (minachting), richting Baudet.
  De vuist is een teken van woede, richting Baudet.
  Ze zit op de foto zelfs handje in handje, met Asscher.

  Links maakt meer kapot dan je lief is.

  1. Ernest Stern

   Er is een verzachtende factor voor Jinek, Baudet roept bij erg veel beschaafde Nederlanders minachting op.

   1. Stanly2000

    Ernst, iemand die een ander minacht kan ik geen beschaafde Nederlander noemen.

  2. Canta

   Blondie
   “Links maakt meer kapot dan je lief is”.
   Dan moet je wel geschrokken zijn bij het voorstel van Baudet naar Asscher.
   Maar zo verbazingwekkend is zo’n voorstel natuurlijk ook weer niet, want zonder anderen is hij natuurlijk nergens. Eén ding kon ik het wel met Baudet eens zijn nl “gestolen zetels”
   Wanneer een parlementariër zich wil afscheiden van zijn partij dan kan hij/zij zijn zetel alleen maar meenemen wanneer hij/zij daar zit op voorkeurstemmen. Dit om nog verdere versplintering tegen te gaan. Bij deze uitspraak realiseerde Baudet zich waarschijnlijk niet dat ook Wilders met een gestolen zetel is begonnen.
   Wanneer rechts beweert de belangen van de Nederlanders te behartigen, waarom stemmen ze dan tegen wetsvoorstellen ( van links) verhoging van het minimum loon, instemt met de bezuiniging op de vergoeding van mensen met een chronische ziekte. Tegen lagere huren stemt. Huisjesmelkers niet wil aanpakken.
   Bovendien kunnen jongeren heel moeilijk een huis vinden. Waarom? Met een 0-urencontract ben je voor een verhuurder een te onzekere factor. Bij de bank voor een hypotheek hoef ja al helemaal niet aan te komen. En ja, na een jaar moet er dan een vast contract komen. De praktijk is echter dat de meeste dan ontslagen worden en men nieuwe mensen met een 0-urencontract aanstelt.
   Allemaal rechtse ideeën. En dan heb ik het nog niet over de privatisering van de zorg.
   Rechts zorgt voor de bovenlaag van de Nederlandse maatschappij, links zorgt alle Nederlanders en probeert daarbij ook nog iets voor anderen te doen.

   1. vandaag

    quote Dan moet je wel geschrokken zijn bij het voorstel van Baudet naar Asscher. end

    geschrokken ?

    Het laatste beetje overtuiging dat er slechts 1 partij is die niet draait

    stem sociaal , stem PVV

    1. Canta

     vandaag
     “Het laatste beetje overtuiging dat er slechts 1 partij is die niet draait”,
     Nee, draaien in de PVV is natuurlijk erg moeilijk want de PVV is NIET democratisch. Er is daar 1 lid in die partij en die man maakt de dienst uit en dat is Wilders. Dat heet dictatuur en in een dictatuur kan je ( wanneer je er niet uitgegooid wil worden) maar beter niet draaien.

     1. vandaag

      nee , wederom dom gel*l

      De PVV heeft een partijprogramma waar 20 kamerleden achter staan.
      De PVV heeft een partijprogramma waar je het mee eens mee kan zijn of niet.

      Beter dus geen coalitie voorstellen met kartelleden als je van dat kartel af wil.

      stem sociaal , stem PVV

     2. EvertB

      Zoals moslims zich onderwerpen aan Allah, zo onderwerpt ‘vandaag’ zich aan Wilders.

    2. Canta

     vandaag
     “De PVV heeft een partijprogramma waar 20 kamerleden achter staan””
     .Kennelijk begrijp jij niet dat er een verschil is tussen achter een programma staan of met elkaar tot een programma komen.
     In het geval van de PVV is het slikken of stikken. Een geval van “follow the leader”.
     .

     1. vandaag

      quote In het geval van de PVV is het slikken of stikken. Een geval van “follow the leader”. end

      Wat fijn dat u zo goed geïnformeerd bent over de intieme bij de PVV.

      Uw poeppraat is van het niveau de stront vlek alhier.

     2. Maurits Dekker

      In het geval van de PVV is het slikken of stikken. Een geval van “follow the leader”.

      Ach, net zoals bij de huidige regeringspartijen en de linkse oppositie bedoelt u?

    3. wesly bentley

     enz

    4. Canta

     vandaag
     “Uw poeppraat is van het niveau de stront vlek alhier.”

     Wat geweldig dat u op zo’n beschaafde manier weet te reageren.

     1. vandaag

      ja , ik leer snel van jullie denigrerende toontje en houding.

 7. Wim Vreeswijk

  Wat ze een ander doen ze zelf 10 x zo veel !

 8. Kleurloze Politiek

  Ik vindt dat iedereen vrij is om op zijn partij te stemmen zelfs op de PVV maar hou rekening dat sommige partijprogramma’s echt nooit haalbaar zullen zijn zelfs niet in 3 kabinetsperiode.

  FvD begint dit steeds meer te realiseren dat de Islam uitsluiten in Nederland nooit haalbaar zal zijn
  Nul procent immigratie is ook nooit haalbaar
  Uit Europa gaan zal hij nooit halen want 78 procent van de Nederlandse bevolking is in nog steeds voor de EU.
  En dan wordt het wel erg moeilijk om aan zijn beloftes te houden.

  Ik voorspel dat de VVD weer met kop en schouder de grootste wordt ten name omdat het de enige partij is met beide voeten op de grond aan de rechtse kant.
  De PVDA kan ook nog een behoorlijke stap maken.

  Wat de PVV betreft Wilders is te extreem om mee te regeren en heeft totaal geen reële verkiezingsprogramma die onderhandelaar is.

  1. Robert75

   Als je wil is alles haalbaar in de politiek. Dus ook het verdwijnen van de islam uit onze samenleving.

   1. Cor Grijpstra

    @Robert dat klopt, we hebben het gezien in de jaren ’40…

   2. Ernest Stern

    De Nazi’s achtten het verdwijnen van de Joden uit de samenleving ook een haalbaar doel.

    1. Factor

     etc & enz

  2. RPML

   Ik voorspel een grote overwinning voor PVV en FvD; er zijn hele volksstammen die het spuugzat zijn zo bedrogen te worden door de zittende kliek met inlegvelletjes, klassenjustitie, genderneutrale LHTB ZP-haters etc etc. En als Ipsos of welk ander enquettebureau hen belt zullen ze braaf zeggen dat ze op de VVD of CDA stemmen, maar ze kleuren straks het hokje van de PVV of FvD rood, gewoon om ze eens te laten zweten in Den Haag. Bij de provinciale verkiezingen zaten ze er ook allemaal naast, de klap zal volgend jaar nog groter worden. En ik ken zat allochtonen die al jaren op de PVV stemmen, zo spuugzat zijn ze het dat een kleine kliek hun naam bezoedeld en een grote kliek in Den Haag het laat gebeuren, ook daar komen heel veel stemmen vandaan.

   1. Ernest Stern

    Ik denk dat de voorspelling van RPML deels zal uitkomen: de PVV zal het wel goed doen, maar niet veel beter dan in de afgelopen jaren. Het FvD heeft eenmansfractie gunstig perspectief. Baudet is geen stemmentrekker, ook niet voor mensendieck geloven dat populisten ons een steek verder zullen helpen.

    Het FvD is voorlopig vastgeklonken aan de persoon Baudet, en die is politiek incompetent. Gisteren werd dat weer pijnlijk duidelijk.

    1. Factor

     etc

     1. wesly bentley

      LugarJeho ahTRÔL

     2. wesly bentley

      LugarJehovahTRÔL inderdaad

    2. Ernest Stern

     eenmansfractie = een minder gunstig

     De spellingschecker is wel creatief!

   2. Beukman

    Jammer dan dat Geert geen ambitie heeft om te gaan regeren, RPLM.

    Drie jaar terug stond PVV ook hoog in de peilingen. In verkiezingstijd zegde Geert met een flauwe smoes een debat op tv af, weigerde vervolgens uitnodigingen aan te nemen om 1 op 1 te debatteren met zijn aartsvijand Rutte, verdween daarna drie weken lang van de aardbodem, en verloor tenslotte de verkiezingen dik.

    Tel alles bij elkaar op en er is maar één conclusie mogelijk: Geert is geboren voor het oppositiepluche, en dat weet hij. Hij weet dat hij toch niet zal kunnen leveren met regeerverantwoordelijkheid.

    1. RPML

     Geert heeft het wel degelijk gedaan in de ‘gedoogconstructie’; toen hij voor het karretje gespannen werd om iets te doen wat hij écht niet wilde is de boel ontploft en sindsdien ‘geniet’ hij van het cordon sanitaire; dat laatste is weer koren op de molen van zijn partij en zijn stemmers.
     Een stem op Wilders is een verloren stem zolang hij niet de grootste wordt; daar is nu ook al zijn energie op gericht: de grootste worden; of hem dat lukt zullen we zien, ik denk dat hij zelfs een gerede kans maakt zolang de zittende partijen dezelfde politieke lijn blijven volgen

     1. Factor

      @RPML: Óf samenwerken met FVD, dat zou zomaar eens een optie kunnen worden, gezien de laatste verkiezingsuitslag van maart 2019.

     2. RPML

      Ja, maar ook dan pas maakt hij een kans als hij zelf de grootste partij is, anders wordt hij genegeerd door de grootste om aan tafel te komen. Als de VVD de grootste wordt zullen ze desnoods een coalitie vormen met DENK, GL, de Dierenpartij en de SP… de PVV komt nooit aan tafel zolang Rutte er zit

     3. Factor

      @RPML: Daar heb je gelijk in, toch hoop ik dat FVD de grootste wordt, zij zullen samenwerking zoeken in wisselende meerderheden.

     4. Beukman

      RPLM, hoe verklaar jij dan de capriolen die hij vóór de vorige verkiezingen uithaalde, anders dan om juist te voorkomen dat hij de grootste zou worden?

      Geert heeft amper bestuurservaring. Dat alleen al maakt hem ongeschikt als premier. Ik denk dat hij zichzelf goed genoeg kent om dit te weten.

     5. M.Dikker

      @Beukman. Dat het voor Geert lastig zou worden om premier te zijn, ligt niet aan zijn bestuurderservaring, maar aan het feit dat hij niet kan liegen. Hij is recht voor de raap. En hij houdt van Nederland en de Nederlanders in tegenstelling tot die landverkwanselaar Rutte. We moeten NEXIT.

     6. RPML

      @Beukman

      Dat geldt net zo goed voor Klaver; hij mocht zelfs aan tafel komen maar toen puntje bij paaltje kwam koos hij het hazepad; en de reden? Omdat opvang in de regio niet bespreekbaar was! Het probleem van een ander gebruiken als argument om zelf niet (mee) te willen regeren…

      Wie heeft er van de andere partijen dan bestuurservaring? Dat maakt in jouw redenering iedereen ongeschikt als premier behalve Rutte…

      De PVV is voornamelijk een one-issue partij naar buiten toe, dat maakt hen eerder ongeschikt dan hun leider.

     7. Ernest Stern

      Ik zal het je sterker vertellen, RPML, zelfs als de PVV de grootste partij wordt (Goddank benadert de kans daarop nul) zal er geen Kabinet Wilders ontstaan.

     8. Beukman

      Klaver had inderdaad koudwatervrees. Maar doet dat iets af aan de voorbeelden die ik aan heb gedragen die erop wijzen dat Wilders helemaal geen zin had om de verkiezingen te winnen?

      Wat bestuurservaring betreft: Geerts ervaring blijft beperkt tot het leiden van zijn partijtje zonder leden. Het levert niet meer ervaring op dan het besturen van een mondharmonicaclub. Een premier moet echter kunnen samenwerken, compromissen kunnen sluiten en vuile handen willen en kunnen maken. Hij moet diverse partijen samenbrengen, ruzies sussen, complexe processen managen. Ik zie het Wilders nog niet doen. Hij zelf ook niet, schat ik in. Hij kijkt wel uit.

     9. vandaag

      enz

     10. Beukman

      Speciaal voor jou RPLM, uit een stukkie in de krant van vandaag dat ik toevallig net lees. Een stukkie overigens waaruit blijkt dat Geert niet eens weet wat een fietskoerier is, zo wereldvreemd is ie inmiddels::

      Het meest verhelderende moment tijdens de verbale uitbarsting van Wilders, die werkelijk niets of niemand spaarde, ontstond na een doodeenvoudige vraag van CU-boegbeeld Gert-Jan Segers. In de context van loze politieke beloften, die anderen vermeend hadden gedaan, vroeg hij aan de opperbaas van de PVV met wie laatstgenoemde dan straks, als de stemmers hem aan een verkiezingsoverwinning zouden helpen, eigenlijk wél in een coalitie wilde samenwerken.
      Wilders had immers iedereen en zijn moeder beledigd. Dat doet hij al tien jaar stelselmatig, met de toevoeging dat al zijn collegae onbetrouwbare oplichters zijn, die puur uit baantjeszucht volksvertegenwoordiger zijn geworden, op weg naar de volgende job.
      Andermaal had Wilders geen pasklaar antwoord. Niet vreemd: want er is simpelweg niemand die nog met hem kan samenwerken. Al zouden ze dat zelf nog willen, iedereen is categorisch uitgesloten, met uitzondering van Forum voor Democratie en SGP.
      Terwijl Wilders verder brieste, dacht ik alleen: wat een zonde van het politieke talent dat deze man zichzelf door zijn eigen extreme opvattingen buitenspel heeft gezet. In de peilingen is hij misschien de grootste uitdager van Rutte, maar in werkelijkheid doet hij louter voor spek en bonen mee.
      Het is nu wel gerechtvaardigd om te concluderen dat de PVV nooit in een kabinet terecht zal komen. Ze kunnen daar anderen de schuld van geven. Maar het ligt toch echt aan de eigen leider.

     11. vandaag

      speciaal voor beukhol

      enz

     12. RPML

      @Beukman

      Eens! De inbreng van Segers was sterk en de positie van Wilders naar anderen is zwak na alle beschuldigingen naar zijn tegenstanders. Omgekeerd vind ik het onbestaanbaar dat iedere parlementariër helemaal los gaat op de oh zo geweldige rechtsstaat terwijl tegelijkertijd ook onomstotelijk vast staat dat zowel een minister als een ministerie zich actief bemoeid hebben met zijn vervolging, dus Wilders heeft wel degelijk een punt als hij stelt dat de rechtsstaat of de trias politica een farce is. Ik begrijp zijn woede tegenover de rechtsstaat en zijn collega’s volledig. En ook het achterwege blijven van de vervolging van Akwasi en tegelijkertijd de absurde vervolging van hem en de blokkeerfriezen aan de andere kant voor veel mindere vergrijpen. Dat schuurt aan alle kanten… Wilders is aangeschoten wild, reageert begrijpelijk en maakt tegelijkertijd zijn samenwerking met anderen onmogelijk.

     13. Beukman

      Ik vrees dat we hier op een paar moeilijk overbrugbare meningsverschillen zijn gestuit, R.
      Naar mijn mening schreeuwt Wilders als een onvergelijkt kind dat zijn zin niet krijgt. Trias Politica een farce? Misschien als de wetgevende macht zich stelselmatig en structureel zou bemoeien met de rechtelijke macht. Maar dat is niet zo.

      Weet je waar het grondig mis is? In het Rusland van de zo door Geert bewonderde Poetin. Die laat zijn politieke tegenstanders gewoon vergiftigen en komt er zonder kleerscheuren mee weg. Die verandert de Grondwet om nóg langer aan de macht te kunnen blijven. Die muilkorft de pers.
      Ik zie het Rutte allemaal nog niet doen. Sterker nog: hij kán het niet eens doen dankzij de contr0lemechanismen in ons rechtssysteem. En waar Poetin zijn tegenstanders laat vermoorden, beschermen wij de oppositie middels peperdure bewaking op staatskosten en middels andere voorzieningen, zoals safe houses. Geert schijnt het allemaal vanzelfsprekend te vinden, maar dat is het natuurlijk niet.

      Geert heeft in een grijs verleden zijn minder-minder-rel zorgvuldig geregisseerd – zelfs inclusief een generale repetitie – en die is hij nog steeds aan het uitmelken. Dat doet hij erg goed. Maar het kost de staat bakken vol met geld, en niemand schiet er iets mee op. Het is allemaal buitengewoon onproductief.

     14. Ernest Stern

      “terwijl tegelijkertijd ook onomstotelijk vast staat dat zowel een minister als een ministerie zich actief bemoeid hebben met zijn vervolging”

      De rechter heeft in zijn vonnis expliciet aangegeven dat dit niet het geval was. Het is ergerlijk dat deze leugen door Wilders gewoon eindeloos wordt herhaald.

     15. Factor

      etc aka psychopaat

     16. RPML

      @Beukman

      Ik denk dat we het meer eens dan oneens met elkaar zijn…
      Ik vind het zéér verwerpelijk dat een minister en een ministerie zich hebben bezig gehouden met de rechtszaak tegen een politiek opponent. De feiten liggen gewoon op tafel; overleg over de juiste formuleringen, brieven of persberichten die actief beinvloed zijn etc etc. Als ze dan al zo prat gaan op de scheiding der machten, dan hadden zij zich daar nóóit mee mogen bemoeien. Als er nu gerefereerd wordt aan Akwasi kruipen ze namelijk collectief wél achter die boom en zeggen dat ze zich niet met een proces mogen/kunnen bemoeien (terecht).
      Ook het proces tegen de blokkeerfriezen riekt aan alle kanten; de enorme capaciteit die het OM heeft ingezet om ze veroordeeld te krijgen, het afnemen van DNA; dat valt niet te rechtvaardigen met de zwaarte van het ‘vergrijp’ als aan de andere kant een activist meerdere keren doodsbedreigingen heeft geuit en daar dan met een excuus mee wegkomt.

      Dat Wilders vervolgens de hele rechtspraak wegzet als corrupt is de reactie van een getergde man die natuurlijk ongelijk heeft, maar de basis van de verdenking ligt wel degelijk bij de rechtspraak zelf die door een dergelijk selectief vervolgingsbeleid de bijl aan de wortel heeft gelegd. Zowel politici als de rechtspraak hebben boter op hun mond en spreken met meel in de mond.

     17. Gebande3

      Zowel politici als de rechtspraak hebben boter op hun mond

      Eindelijk snap ik de uitdrukking:Een vette bek halen.

  3. vandaag

   wat een bull shit

   stem sociaal stem PVV

   1. wesly bentley

    ebz

   2. wesly bentley

    Nee

 9. Piet51

  Het kan zijn, dat Baudet niemand expliciet uitsluit. Maar gisteravond, tegen middernacht, toen hij zijn “blinkende” toekomst had uitgetekend, zei hij wel iets heel opvallends tegen zijn collega’s vóór hem in de zaal. Hij zei iets in de trant van, dat Nederland nu moet kiezen. Baudet zei de scepsis in de ogen van zijn collega’s vóór hem te zien en ook dat zij zich niet zullen laten overtuigen, etc., etc. Met die opmerking sloot hij de facto zijn collega’s uit van onderhandelingen, want zij zijn volgens Baudet immers niet te overtuigen. Hij zei ook, iedereen in de zaal te moeten verslaan. En daarmee veroordeelt hij zich en zijn partij nu al tot de oppositie, maar wel een kleine, van de rest van de Kamer afgezonderde oppositie. Want diezelfde collega’s vóór hem in de zaal, zullen voor een groot deel wel zijn toekomstige collega’s in het nieuw gekozen parlement zijn.

  1. vandaag

   blabla bladieblabla

   1. Piet51

    @vandaag
    Je bent laat met je reactie vandaag. Graag wel een beetje opletten, a.u.b.! Anders zit ik hier een beetje voor niks te publiceren en op reacties van nveau te wachten. En verder stel ik de toevoeging “malle pietje” een volgende keer wel weer erg op prijs.

    1. vandaag

     blabla bladieblabla

     1. Piet51

      @vandaag
      Prima, maar …………….. nu wel weer een beetje te snel. Ik moet het ook kunnen bijhouden.

     2. vandaag

      blabla bladieblabla

     3. Ernest Stern

      Vergis je niet, Piet51, vandaag beschouwt dit echt als een inhoudelijke reactie.
      Meer mogelijkheden heeft de stumper overigens ook niet.

     4. vandaag

      enz

     5. wesly bentley

      LugarJehovah-clan

 10. Meriadoc Brandebok

  Baudet heeft nooit interesse getoond in samenwerking, maar heeft zijn aanhang uitsluitend geïndoctrineerd met een onophoudelijke haatcampagne tegen de “cultuurmarxisten” en “elite”. Het is een illusie dat hij die bereidheid ineens heeft opgevat. Trap er niet in. Hij belazert je waar je bij staat.

  1. RPML

   Baudet heeft altijd gezegd dat hij ieder goed voorstel van iedere willekeurige partij zal steunen, zoek het maar op

   1. Factor

    @RPML: En dat is logisch als je het lands- en volksbelang voorop zet.

   2. Beukman

    Eventuele samenwerkingspartners associëren met het Derde Rijk en hen framen als zijnde uit op de vernietiging van Europa is een beroerde basis voor samenwerking. Thierry spreekt met gespleten tong.

    1. Ernest Stern

     Baudet sprak zojuist zijn zwanenzang uit in de Kamer:

     youtu.be/s6GNtEC_U4k

     De man is politiek uitgepoept. Zijn kiezers gaan naar Geert en hij gaat verder als redacteur voor Weltschmerz.

     1. Factor

      etc

 11. Factor

  Het vergt sowieso moed om met Trumphater Jinek in gesprek te gaan.

 12. Kleurloze Politiek

  @@Robert75

  Tuurlijk De Islam helemaal uit Nederland verdwijnen.
  En hoe dacht je dat te doen 1.2 miljoen mensen met dwang het land uitzetten.

  Ik ben een Moslim en ik blijf hier of je’t nou leuk vindt of niet..

  What doesn’t kill me makes me stronger

  1. vandaag

   en ik blijf pleiten tegen de is-lam de totalitaire ideologie die de democratie niet erkent of je het nou leuk vindt of niet

   stem sociaal , stem PVV

 13. Ernest Stern

  Voor de liefhebber van politiek cabaret: youtu.be/s6GNtEC_U4k

  Retorisch goed gedaan maar verder heeft het niets meer met politiek te maken. De Kamer liet hem zijn dansje doen en ging over tot de orde van de dag.

  Het is afgelopen met Baudet.

  1. Factor

   enz

   1. wesly bentley

    LugarCombat

    etc

  2. Beukman

   De zwelbast zegt bijna letterlijk dat we getuige zijn van het einde van het 1000-jarige Rijk.
   Thierry preekt hier niet voor het Parlement maar voor zijn eigen parochie; vandaar dat het filmpje van de preek al na een paar uur op de website stond.
   Heel opvallend: helemaal op het eind heeft Baudet het abusievelijk over Lodewijk XIV. Rutte corrigeerde hem, maar dat is weggeknipt.

   1. Ernest Stern

    Mijn vermoeden is dat Baudet beseft dat hij in de politiek nog niet in staat is een deuk in een pak boter te schoppen. Tijdens de Algemene Beschouwingen werd hij door iedereen uitgelachen en soms ronduit afgezeken. De man heeft zichzelf politiek volledig geïsoleerd en dan ben je in een polderdemocratie uitgespeeld.

    Wilders zal zijn kiezers inpikken omdat hij er ook niet in slaagt aan guurrechtse kiezers duidelijk te maken waarom ze op hem zouden moeten stemmen in plaats van op Gigantische Geurt.

    Einde oefening, lijkt me.

    1. Factor

     etc

    2. Beukman

     Voor de conclusie Einde Oefening lijkt het me nog iets te vroeg, maar de man zal het toch echt over een andere boeg moeten gooien.
     Lees de reacties onder de beelden, en je zit midden in de FvD-Kerk: een bubble van fanatieke getrouwen die elke scheet die hun leider laat diep insnuiven. Het lijkt waratje op de Trumpkerk.

     1. Ernest Stern

      “Voor de conclusie Einde Oefening lijkt het me nog iets te vroeg”

      Je mag me er aan houden, Beukman. De man zal nog wel een tijdje doorpruttelen en doorbrallen naar de verkiezingen toe maar ik voorspel in elk geval geen enkele groei meer in de peilingen.

 14. Kleurloze Politiek

  @ vandaag

  Dat mag jij vinden maar zoals gezegd veranderd dat niets aan de gedachtes van 1.2 miljoen moslims die hier blijven ongeacht de mening van de islamofobe in dit land.

  En dan nog iets wist jij en alle hypocrieten hier dat de thora en de Talmoed zich afkeren tegen het westerse beschaving of wacht dat zul je niet horen van Wilders nee want stel je voor zeg
  Kijk ik zal je het je uitleggen

  1) het jodendom en de islam stammen van Vader der Profeten Abraham.
  En die had twee zonen
  Izaak en Ismael

  2) izaak en zijn zoon Jacob leefden in Kanaän en Ismael en zijn moeder Sara in het huidige Arabische schiereiland Saudi Arabie

  3) het volk van Israël of tewel de kinderen van Israël
  Stammen van Jacob ook wel genaamd ( Israël )de zoon van Izaak wiens zoon van Abraham
  Jacob ( Israël ) kreeg acht zonen.
  Loai
  Benjamin
  Jozef
  Simaon
  Jihud
  Ruban
  Aser
  Assacher
  Gad

  De jodendom beschouwd en ziet zich zelf dan ook niet als weters maar juist tegendraads en benadrukt het ook in de geschriften als middenoosterse volk van David en Salamon

  De Romeinen werden dan ook als westerse indringers gezien

  En ook het eerste testament sprak zich diep in het oosterse leven uit.
  De eerste Testament werd dan ook oorspronkelijk in het Hebreeuws en Aramees geopenbaard

  Pas na eeuwen na dat de tweede Testament in het Latijnse verscheen
  Kreeg het een weterse levensvorm dat meer uit naam van Jezus Christus sprak

  Binnen het jodendom is daarom ook weing lof over de tweede Testament te meer omdat de wetten van David Mozus en koning Salamon te niet zijn gedaan.
  Zelfs zo erg is dat het ten strengste verboden werd om je als joodse gelovige tot Christenen te bekeren.

  Wat ik hier mee wil aan geven het jodendom en de Islam hebben meer met elkaar gemeen dan de tweede Testament

  Zo is de grondwet in Israël ook uit de Torah gebaseerd.
  En zullen nooit de westerse of zelfs nederlandse niet grondwet tot hen nemen omdat ze nederlandse grondwet uiteindelijk een seculiere wet is waar de kerk weing heeft in te brengen

  Dus dat heeft niets met erkening of ontkenning te maken maar je kunt onmogelijk aan een joods gelovige een seculiere wet toe verplichten.

 15. VH01

  Heel goed. Het gesprek aangaan is altijd belangrijk. Dit heb ik helaas niet bij de PVV gemerkt en daardoor is dat op voorhand al kansloos te noemen.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.