shutterstock 1660250275

Groningers werden decennialang verwaarloosd voor lucratieve gaswinning: Overheid en oliemaatschappijen schuldig aan rampzalig leed

Binnenlandfeb 24 2023, 16:00
Het langverwachte rapport van de parlementaire enquêtecommissie heeft harde conclusies getrokken over de manier waarop de overheid en oliemaatschappijen omgingen met de aardgaswinning in Groningen. Decennialang was de opbrengst van het gas in de Groningse bodem doorslaggevend en werd het belang van veiligheid consequent ondergeschikt gemaakt. Dit leidde tot "rampzalig" leed in de regio.
De commissie stelt dat Nederland een ereschuld heeft aan Groningers en er een langetermijnperspectief moet komen voor de regio, waar het leef- en vestigingsklimaat verbeterd moeten worden. De gaswinning was zo "succesvol en lucratief" voor zowel de overheid als de oliemaatschappijen, dat er voor de nadelige effecten en risico’s voor de Groningers "amper oog" was.
Het rapport erkent dat er in recente jaren is geprobeerd om de problemen van Groningers op te lossen, maar die pogingen hebben nauwelijks tot verbeteringen geleid. Met een "leven in de wacht" voor veel inwoners. De NAM en aandeelhouders Shell en ExxonMobil proberen steeds om de vergoedingen beperkt te houden, maar zijn wel "structureel bereid geld te investeren in het weerleggen van de claims, zelfs als de schadeclaim lager is dan de kosten die gemaakt moeten worden om de vorderingen te weerleggen".
De zwalkende versterkingsaanpak is ook funest voor Groningers, en leidt niet alleen tot "leed en onzekerheid" bij gedupeerden, maar ook tot wantrouwen jegens de overheid. Het rapport geeft aan dat er sprake was van een rookgordijn en verkeerde prioriteiten, waarbij financiële belangen voorop stonden en de veiligheid van Groningers ondergeschikt werd gemaakt.
Er moet nu actie worden ondernomen om de problemen van Groningers op te lossen en een toekomst te bieden met verbeterde leefomstandigheden en meer zekerheid. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en oliemaatschappijen om de Groningers te compenseren voor het rampzalige leed dat ze hebben moeten doorstaan.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten