richard de mos

Hart voor Den Haag komt met realistische plannen om overlast door arbeidsmigranten aan te pakken

Binnenlandmei 19 2022, 10:47
Den Haag kent net als heel veel gemeenten in Nederland een groot probleem, de overlast door arbeidsmigranten. We weten dat de kabinetten van Rutte niet uitblinken in daadkracht. Daarom komt Hart voor Den Haag met realistische voorstellen om overlast door arbeidsmigranten aan te pakken.
Den Haag moet de randen van de wet opzoeken om de problemen met Oost-Europese arbeidsmigranten aan te pakken vindt Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. “Wat het kabinet doet, is niet genoeg en het duurt allemaal veel te lang. Ondertussen bezwijken hele wijken onder druk van overbevolking”, zegt De Mos. De Mos ziet dit goed Nederland is momenteel een snelkookpan waarin de spanning snel oploopt in veel wijken. Omdat veel Nederlanders zich in de steek gelaten voelen door de overheid.
De Mos wil in overbelaste wijken een vergunningsplicht voor verhuurders van woningen invoeren. Wie de regels overtreedt bij het huisvesten van arbeidsmigranten, krijgt een verhuurverbod. “Huisjesmelkers die profiteren van deze mensen, spelen een belangrijke rol in de uitbuiting van arbeidsmigranten. En ze schaden onze wijken.” Het verhuurverbod is maar één onderdeel van een pakket aan maatregelen waarmee Hart voor Den Haag de problemen met arbeidsmigranten wil aanpakken. Zo moet er ook een betere registratie komen. De Mos wil weten wat de exacte aantallen zijn van de hoeveelheid arbeidsmigranten.
Hart voor Den Haag wil overbewoning in beeld krijgen, mensonterende toestanden in te volle huizen moet stoppen. Ook de uitzendbureaus moeten onder de loep worden genomen, zegt De Mos. “Die zijn in ons land niet vergunningplichtig en daardoor kunnen ze na een overtreding onder een andere naam eenvoudig opnieuw beginnen. De slechteriken onder hen spelen een sleutelrol in de uitbuiting van mensen. Ik noem het geen uitzendbureaus, maar ordinaire koppelbazen die snoeihard moeten worden aangepakt.”
De problematiek rond arbeidsmigranten is een groot probleem in veel gemeenten in Nederland. Het is opvallend dat weer een lokale partij met concrete realistische oplossingen komt om deze problematiek aan te pakken. Het is te hopen dat meer lokale partijen deze plannen oppakken en dit agenderen in hun gemeenten. Op deze manier zorgen we er bottom-up ervoor dat Nederland leefbaar blijft. Je moet wat als het kabinet Rutte IV niet thuis geeft.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten