shutterstock 1582031029

NS-topman Wouter Koolmees roept op tot directe actie tegen agressie jegens personeel

Binnenlandjun 30 2023, 18:30
In een noodkreet gericht aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat heeft NS-topman Wouter Koolmees gepleit voor onmiddellijke actie om agressie tegen NS-personeel aan te pakken. Volgens Koolmees staat het water het personeel aan de lippen, en is het hoog tijd om maatregelen te nemen om deze alarmerende trend te keren.
De NS heeft in februari 2022 en februari 2023 al eerder de noodklok geluid bij de ministeries. Het vervoerbedrijf wilde dat er prioriteit werd gegeven aan maatregelen die de sociale veiligheid en de onderliggende maatschappelijke problemen zouden verbeteren. Koolmees geeft in zijn brief aan dat er veel overleg en verkennend onderzoek heeft plaatsgevonden, en dat de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz, de aanleiding en noodzaak voor de voorgestelde maatregelen erkent. Echter, tot op heden zijn er volgens de NS-topman weinig tot geen resultaten geboekt.
Hoewel de NS zelf al diverse maatregelen heeft genomen om de sociale veiligheid te verbeteren, stelt Koolmees dat de grenzen van wat zij kunnen en mogen bereikt zijn. Volgens hem is er een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen vereist, met een diversiteit aan maatregelen, om de verontrustende trend van agressie-incidenten te doorbreken.Koolmees wijst erop dat medewerkers uitvallen of hun baan opzeggen en dat het personeel op treinen, perrons en stations aangeeft dat hun werk gevaarlijker is geworden. Bovendien worden er regelmatig wapens aangetroffen bij reizigers.
Volgens de NS-topman is er sprake van een zeer zorgwekkende trend, en doet hij een dringend beroep op de ministeries om snelheid te maken met de besproken maatregelen. Het is van cruciaal belang om de veiligheid van NS-personeel te waarborgen en de situatie te verbeteren.
Het is opvallend dat de voormalige minister geen enkel woord heeft gerept over de mogelijke daders van de agressie in het openbaar vervoer. Inmiddels kunnen we echter wel vaststellen dat deze agressie vaak uit een bepaalde hoek komt. Het is belangrijk om deze realiteit onder ogen te zien en de problematiek niet uit de weg te gaan. Door specifieke aandacht te besteden aan de oorzaken en achtergronden van de agressie, kunnen gerichte maatregelen worden genomen om de veiligheid van het NS-personeel te waarborgen en de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten