shutterstock 1402802627

WOO-verzoek van de Jongfryske Mienskip over het behoudt van hoogleraar Fries aan de RuG

Binnenlandfeb 06 2023, 18:00
De Jongfryske Mienskip wil weten wat de Universiteit van Groningen doet met "Fries geld". Het Fries academisch onderwijs staat onder enorme druk en de universiteit dreigt ook de laatste hoogleraarsstoel te verliezen. Terwijl de Provincie Friesland jaarlijks subsidie geeft. De Jongfryske Mienskip wil dat de Universiteit van Groningen zich inzet voor een volledige leerstoel Fries en daarbij de raad van Goffe Jensma volgt. Het doel is om het Fries opnieuw als zelfstandige academische studie tot leven te brengen. Het Fries is de tweede officiële rijkstaal in Nederland en de RuG lijkt dat de nek om willen draaien.
Zonder Friese academici geen woordenboeken, geen spraaksoftware, geen grammatica's, geen onderzoek. Zonder al die dingen blijft het Fries een gezellig spreektaaltje. Dat is precies wat het universiteitsbestuur bewust beoogt. De Friezen willen dat het Fries als spreek- en schrijftaal nieuwe impulsen krijgt en gericht is op de toekomst. De Jongfryske Mienskip wil het Fries als taal met alle hulpmiddelen doorgeven aan hun kinderen.
Er zijn veel tekenen die hun goede hoop geven. De Friese gemeenschap en politiek willen dit. Aan de NHL Stenden volgen jaarlijks aardig wat studenten de lerarenopleiding Fries, voltijd of deeltijd. In principe staan ​​alle seinen op groen en op 24 november 2022 dienden Habtamu de Hoop (PvdA) en Harry van der Molen (CDA) een motie in voor de Juridische Verankering van het Wetenschappelijk Onderwijs in het Fries. De motie werd aangenomen met 149 tegen 1. De Groningers dienen het Fries wettelijk als academische studie aan te bieden.
De Jongfryske Mienskip vindt dat het kabinet en de provincie het hoofd moeten bieden aan de neoliberale en discriminerende wind die door de Rijksuniversiteit Groningen waait. Inclusie? ''Nee meneer, de Rijksuniversiteit Groningen zegt anno 2023 liever 'Verboten für Friesen!'', zeggen deze trotse Friezen.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
De Jongfryske Mienskip heeft daarom een ​​WOO-verzoek (Wet Open Overheid, voorheen Wet Openbaarheid Bestuur > WOB) ingediend bij de RuG en alle betrokken organisaties en overheden. Zij in het WOO-verzoek het volgende:
Verzoekt de RuG om inzicht in de ontvangen overheidsfinanciën die direct verband houden met de leerstoel hoogleraar Friese taal in de periode 2019/2020/2021/2022/2023? Op dit moment is er geen hoogleraar Friese taal aangesteld aan de RuG. Vraag: wat gebeurt er nu met de gereserveerde gelden? Dit zijn redelijke vragen. Ook DDS is benieuwd naar de antwoorden. Het is Fries moet namelijk als tweede officiële rijkstaal behouden blijven.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten