JaapvanDissel2020

Yves Gijrath en Erik de Vlieger trekken 'insinuaties' aan adres Jaap van Dissel in: 'Hij is niet schuldig aan corruptie'

Binnenlandsep 22 2022, 18:10
Podcasters Erik de Vlieger en Yves Gijrath hebben duidelijk gemaakt dat ze hun 'insinuaties' (ze noemen het geen beschuldigingen zelf) over Jaap van Dissel intrekken. Want, zeggen ze, de bronnen waar ze zich op baseerden zaten ernaast. Ze trekken het verhaal over een 'gift' van 750.000 euro dus in.
Eerder deze maand beweerden De Vlieger en Gijrath dat ze informatie in handen hadden waaruit zou blijken dat Jaap van Dissel mogelijk 750.000 euro had ontvangen van een organisatie die zich inzette voor testen voor toegang. Dat was volgens hen dan gebeurd aan het begin van de coronacrisis. Ze waren "99% zeker" van hun zaak dat er iets aan de hand was. 
In de tussenliggende periode is er meer bekend geworden, en ook heeft het RIVM - waarvan Van Dissel de grote baas is - gereageerd... namelijk door rectificatie te eisen van Gijrath en De Vlieger.
De Vlieger en Gijrath zeggen dat ze nooit de beschuldiging hebben geuit dat Van Dissel corrupt is. Hoogstens zou je kunnen zeggen, vinden zij, dat ze de "suggestie gewekt hebben" dat er misschien iets aan de hand was. 
"Het RIVM stelt dat wij dit nooit als een betrouwbare bron hadden mogen brengen," aldus De Vlieger. En daardoor zouden ze "kort door de bocht zijn geweest."
De Vlieger gaat verder door te zeggen dat ze daardoor "munitie" hadden gegeven aan "een aantal politici en mediakanalen" om Van Dissel neer te zetten als mogelijk corrupt. Maar zegt De Vlieger nu, ze hebben nooit de suggestie willen wekken dat Van Dissel corrupt is. Ze hebben slechts vragen willen stellen. Dat Van Dissel dan nu toch zulke mogelijke vraagtekens bij zijn naam heeft, dat vinden Gijrath en De Vlieger heel erg vervelend.
"Ik denk dat wij dat niet goed gedaan hebben," zegt De Vlieger. "Er zijn twee dingen van belang. Omdat meneer Van Dissel zich beschadigd voelt wil ik hem uitnodigen voor mijn huwelijk..." En daarnaast: "Zijn wij bezwendeld? Zijn wij ook een beetje in een valletje gelopen?"
Want, zegt hij, het document dat op Internet rondgaat, dat is niet waar ze zich op baseerden. Maar ze hebben hun eigen document weg bij iemand "die tien jaar niet fout heeft gezeten."
Desalniettemin, zegt De Vlieger, wil hij duidelijk maken "dat Van Dissel niet schuldig is aan corruptie. Punt uit.
Gijrath antwoordt daarop dat hij de kans dat ze bezwendeld zijn "gigantisch" acht. "Die acht ik heel, heel groot op dit moment."
Met andere woorden, ze nemen hun woorden en beschuldigingen (of 'insinuaties') helemaal terug, en voelen zich zélf bedonderd.
Nou, dit is voor Van Dissel natuurlijk bijzonder goed nieuws. De eerste uitzending van de heren over deze materie betekende gewoon dat Van Dissel vragen moest beantwoorden - en het RIVM ook. Want als het klopte wat ze zeiden, nou, dan was dat heel problematisch.
Maar nu is dus duidelijk dat de heren op dit punt gewoon geen gelijk hadden. De vragen zijn beantwoord, en dan blijkt dat het gewoon niet klopt volgens de heren nú. De documenten die ze hadden klopten niet, waren blijkbaar zelfs gewoon nep.
Dan is het natuurlijk netjes van de heren dat ze dit rectificeren. Want dat Van Dissel er als RIVM-baas een puinhoop van gemaakt heeft, dat hij een dictatoriaal beleid voorgestaan heeft, etc. staat buiten kijf. Maar de waarheid is de waarheid. Als de 'insinuaties' niet kloppen, dan kloppen die niet, en dan is het oneerlijk als Van Dissel daar toch mee geconfronteerd wordt.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten