teddy gecac6e3b6 1920

Zorgen over tekortkomingen bij de afbouw van gesloten jeugdzorg: IGJ onthult zorgwekkende situatie

Binnenlandjul 05 2023, 21:00
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onthuld dat de afbouw van de gesloten jeugdzorg niet volgens plan verloopt. Hoewel het aantal jongeren dat wordt opgenomen in deze gespecialiseerde vorm van jeugdzorg, zoals beoogd door de regering, is afgenomen, is er weinig inzicht in waar deze jongeren met complexe problemen, die intensieve en soms gedwongen jeugdhulp nodig hebben, momenteel verblijven en of ze daar passende jeugdhulp ontvangen.
Uit het onderzoek van de inspectie blijkt tevens dat er nog steeds te vaak vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast bij deze jongeren, zoals isolatie in hun eigen kamer. Zelfs jongeren buiten de JeugdzorgPlus, de gesloten jeugdzorg, worden onderworpen aan vrijheidsbeperkende maatregelen zonder wettelijke basis, wat erop wijst dat de rechtsbescherming van deze jongeren ontoereikend is.
Bovendien blijkt uit het onderzoek dat sommige instellingen die JeugdzorgPlus aanbieden nog steeds excessief gebruikmaken van vrijheidsbeperkende maatregelen. Opmerkelijk is dat jongeren regelmatig worden overgeplaatst van een instelling met meer vrijheden naar een locatie waar juist veel vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd. Dit staat haaks op eerdere afspraken om het gebruik van dergelijke maatregelen juist te verminderen.
Een ander knelpunt is het tekort aan gespecialiseerde hulp, zoals jeugd-ggz, dat onvoldoende toegankelijk is voor jongeren met uiteenlopende of complexe problemen. Volgens de IGJ geven jongeren aan dat ze lange wachttijden ervaren voordat ze kunnen beginnen met (trauma)behandeling, wat resulteert in een verslechtering van hun problemen gedurende het wachten.
In reactie hierop roept de IGJ het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op om streng toezicht te houden op de transformatie van de JeugdzorgPlus. Hoewel de transformatie snel vordert, ontbreekt het aan landelijke coördinatie. De inspectie vreest dat dit gevolgen zal hebben voor het zorgaanbod voor deze groep jongeren, wat momenteel al merkbaar is. Hoewel de behoefte aan gesloten jeugdhulp voor een beperkte groep jongeren altijd zal blijven bestaan om hun veiligheid en bescherming tegen zichzelf of anderen te waarborgen.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten