shutterstock 2102702983

Viktor Orban kiest voor Hongarije: ''Geen migrantenquota of migrantengetto's in ons land!''

Buitenlandaug 02 2023, 17:00
In een sprankelend radio-interview heeft de Hongaarse premier Viktor Orban duidelijk gemaakt dat Hongarije geen risico's wil nemen als het gaat om migratie. "We willen geen migrantenquota of migrantengetto's in ons land!", verkondigde Orban vol trots. Deze uitspraak onderstreept het standpunt van Hongarije om vastberaden op te treden tegen ongecontroleerde migratie en het recht van het land om zijn eigen grenzen en identiteit te beschermen.
Orban, bekend om zijn standvastige houding ten opzichte van immigratie, benadrukte dat Hongarije geen EU beleid zal accepteren dat hen dwingt om migranten op te nemen op basis van quota. In plaats daarvan zal het land zelf bepalen wie het welkom heet op zijn grondgebied. Deze ferme houding heeft geleid tot een hernieuwde trots onder de Hongaarse bevolking en een gevoel van veiligheid en stabiliteit in het land.
Het is duidelijk dat premier Orban gelooft in het beschermen van de nationale identiteit en cultuur van Hongarije. Hij verzet zich tegen de druk van het Westen om grootschalige migratie te omarmen als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen. Volgens Orban nemen westerse landen onverantwoorde risico's door open te staan voor onbeperkte migratie, wat kan leiden tot sociale en culturele spanningen en zelfs het risico van identiteitsverlies.
De beslissing van Hongarije om vast te houden aan zijn principes is een krachtig statement in een tijd waarin migratie en de gevolgen ervan centraal staan in het wereldwijde debat. Het land heeft ervoor gekozen om de leiding te nemen en te vertrouwen op zijn eigen beoordelingsvermogen, in plaats van toe te geven aan externe druk. Dit heeft geleid tot een versterkt gevoel van soevereiniteit en onafhankelijkheid onder de Hongaarse bevolking.
Orban benadrukte dat het Westen ervoor heeft gekozen om zichzelf te vernietigen door geen grenzen te stellen aan migratie. Hij waarschuwde voor de gevaren van een ongecontroleerde stroom van mensen, die mogelijk kan leiden tot verdeeldheid en maatschappelijke onrust. In plaats daarvan heeft Hongarije gekozen voor een beleid van gecontroleerde migratie, waarbij het land degenen verwelkomt die bereid zijn zich aan te passen aan de Hongaarse normen en waarden.
Deze standvastige aanpak heeft vruchten afgeworpen voor Hongarije. Het land heeft een gevoel van veiligheid en stabiliteit kunnen handhaven, terwijl het tegelijkertijd zijn unieke cultuur en tradities heeft beschermd. Dit heeft geresulteerd in een florerende samenleving waarin de Hongaarse bevolking zich trots voelt op hun erfgoed en identiteit.
Het succes van Hongarije in het omgaan met migratie is een inspirerend voorbeeld voor andere landen die ook worstelen met dit complexe vraagstuk. Het land heeft laten zien dat het mogelijk is om een verantwoordelijk en weloverwogen migratiebeleid te voeren zonder concessies te doen aan de eigen identiteit en waarden. FVD en PVV volgen het beleid van Orban op de voet.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Premier Orban's krachtige uitspraak heeft de Hongaarse bevolking verenigd en aangemoedigd om vast te houden aan hun principes. Het is een bewijs van de veerkracht en vastberadenheid van Hongarije om zijn eigen koers te varen in een wereld die voortdurend in beweging is. Laten we hopen dat andere landen hiervan kunnen leren en zich laten inspireren door het succes van Hongarije in het beschermen van zijn nationale identiteit en cultuur.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten