mutsaerts kerk

Zondagse boodschap Bisschop Mutsaerts: de zonde

Cultuurjun 09, 7:00
Vandaag praat Bisschop Mutsaerts over de zonde. Dat is, zegt hij, niet een onderwerp waar mensen graag over willen horen tegenwoordig, maar we moeten er tóch over praten. Sterker nog, juist daarom moeten we hier misschien over praten - over de zonde en over het effect dat de zonde heeft op onze relatie met God.
Wat is de zonde precies? En wat is de eerste zonde, de zonde van Adam en Eva? Wat kunnen we leren van die eerste zonde? Bisschop Mutsaerts gaat daar deze week op in. Want het waren Adam en Eva die zondigden. Vervolgens verstopten ze zich voor God - zoals een slaaf zou doen, in plaats van een kind. Want 'zondigen' betekent je afscheiden van God. 
Maar gelukkig is er goed nieuws! Want het Evangelie "begint ook al in Genesis," aldus de bisschop. En dat is waarom we verheugd kunnen zijn - moeten zijn, zelfs. Er is hoop. Een hoop die God ons direct gegeven heeft. Gegeven op het moment dat de mensheid voor het eerst zondigde. 

Jezus' volgelingen

Een andere lezing vandaag gaat over de volgelingen van Jezus. Of, nou ja, de mensen die Jezus opzochten.
"Wie waren die mensen?" vraagt de bisschop. "Ik denk dat we die in vijf categorieën kunnen opdelen. De eerste is zij die God zoeken. Die werden dan ook Jezus' leerlingen."
"Dan heb je een tweede categorie. Die zochten genezing en wonderen. Zij zochten Jezus niet voor wie Hij was, maar voor wat Jezus voor hen kon doen. En toen Jezus gearresteerd werd kon hij niets meer voor hen doen. Toen riepen ze [dan ook], 'kruisig hem, kruisig hem'."
De derde categorie is die van de nieuwsgierige mensen. "Ze wisten wellicht niet precies wat ze wilden, maar Jezus was in ieder geval interessant," aldus de bisschop. "Jezus was overigens de enige persoon in de geschiedenis die saai was voor helemaal niemand." Dat klopt, natuurlijk. Zelf 2.000 jaar geleden hielden ze van Hem en volgden ze Hem... of haatten ze hem. "Don't care" was geen optie.
"Dan hebben we nog een vierde categorie: zijn familie. Zijn moeder [de Heilige Maagd Maria]. Zijn neven. Ze dachten dat Hij knettergek geworden was. 'Wat is Hij toch allemaal aan het doen?' En ze wilden hem terughalen want het begon gevaarlijk te worden."
"En dan hebben we de vijfde categorie, de schriftgeleerden. De Farizeeën die beweerden dat Jezus door de duivel bezeten was. Jezus beweerde immers dat Hij de Zoon van God is. Als dat waar is dan ze Hem moeten aanbidden, en als dat niet waar was, dan hadden ze reden om Hem te vervolgen wegens godslastering," gaat de bisschop verder.
"Dat is wel een logische redenering, overigens. Hij is God zelf of de grootste oplichter aller tijden. Een derde weg is er niet."

Onvergeeflijke zonde

Tenslotte vraagt bisschop Mutsaerts ook wat "de onvergeeflijke zonde" is. "Kort gezegd komt het erop neer dat iets dat volgens uw geweten echt goed is, dat je dat kwaad noemt. Of andersom: dat iets dat echt kwaad is, waarvan je geweten hebt 'dat is kwaad,' dat als goed betitelen."
"We hebben het hier dus niet over onwetendheid," legt Bisschop Mutsaerts uit. Bijvoorbeeld, je kunt je vergissen in wie Jezus is. Zie Paulus die dacht dat Jezus iets en iemand heel anders was, oorspronkelijk. Toen hij doorhad dat Jezus de Zoon van God was, bekeerde hij zich. "Dan zondig je dus niet tegen de Heilige Geest..."
"Maar dat is wat schriftgeleerden en Farizeeën juist wél deden," zegt de Bisschop daarop uit. "Ze wisten dat Jezus was wie Jezus beweerde te zijn. Maar ze háátten hem. Tja, als je dat doet, en je toont geen enkele berouw en er is geen enkele bekering, dan kan er ook van vergeving geen sprake zijn. Want je moet er wel om vragen. Dan veroordeel je jezelf."
(Artikel gaat verder onder deze oproep) Bij De Dagelijkse Standaard maken we ons EXTREME zorgen over de technocratische superstaat in Brussel. Onze vrienden van Cultuur onder Vuur hebben een schitterend boek geschreven over die EU. De titel? "EUSSR: Europa op de snelweg naar een superstaat." De EU is geen nieuwe Verenigde Staten van Amerika, maar een nieuwe Sovjet-Unie. Hoe dat zit legt Cultuur onder Vuur uit in dit geweldige werk. Bestel dit boek nu GRATIS bij Cultuur onder Vuur.

Maria

In de lezing wordt Jezus ook geciteerd als gezegd hebbende: "Mijn moeder, wie is mijn moeder. Mijn moeder is degene die de wil van de Vader doen." Dat klopt. "Dat is geen afwijzing van Maria," zegt de bisschop. "Als iemand de wil van de Vader heeft gedaan, als iemand [...] die missie van God op zich pakte, dan was het Maria wel. 'Uw wil geschiede.' Dát is wat mensen [tot] Heiligen maakt."
"En Heilige worden is eigenlijk heel simpel. Doe wat Maria deed en zeg 'ja' tegen God. 'Ja' tegen Jezus. Dat is zó simpel, dát maakt het juist zo moeilijk," zegt de bisschop daarop. Daarop citeert hij Johan Cruyff, die ooit zei dat voetbal een heel simpel spel is, maar dat simpel voetballen heel moeilijk is.
"Met geloof is het niet heel anders," zegt de bisschop daarop.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten