image001

Cowboys in de letselschade, wie doet er wat aan in Den Haag?

Economiefeb 05 , 15:30
In Den Haag zijn ze druk bezig met het formeren van een nieuwe coalitie. Tot op heden wil dit nog niet echt vlotten, net als op andere onderwerpen. Een van deze onderwerpen betreft de wildgroei van aanbieders in de letselschadebranche. Nog altijd zijn er veel cowboys in deze branche actief. Het gevolg hiervan is dat veel letselschade slachtoffers niet de vergoeding krijgen die ze verdienen als ze als fietser aangereden worden. Maar wie doet er wat aan in Den Haag?

Geen extra regels voor de letselschadebranche

Erkende partijen roepen al jaren de noodklok, een letselschadebureau starten kan zonder enig diploma of keurmerk. Letselschade advocaten merken dit geregeld in de praktijk. Zij nemen een dossier over van een letselschadebureau dat iedere kennis over de letselschade ontbeert. Erkende letselschadebureaus en letselschade advocaten mogen vaak de fouten van deze personen herstellen, indien dit nog mogelijk is ten minste! Want vaak is er al voor het schadebedrag getekend in een vaststellingsovereenkomst. Het gevolg? Te weinig schadevergoeding of er is geen rekening gehouden met klachten en beperkingen in de toekomst.
In 2022 vond er een debat plaats in de Tweede Kamer, inzet was een extra regulering voor professionals die slachtoffers van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en hondenbeten bijstaan. Diverse politieke partijen dringen erop aan omdat zij ook zien dat het goed fout kan gaan als iemand letselschade aan een ongeluk overhoudt.
Helaas vond de toenmalige minister voor Rechtsbescherming verdere regulering niet nodig. Volgens hem is het niet mogelijk om alle belangenbehartigers onder het tuchtrecht te brengen. Hij geeft daarbij aan dat zijn hoop is gevestigd op het Nationaal Keurmerk Letselschade. Het probleem daarbij is echter dat partijen in de letselschadebranche zelf moeten beslissen of ze zich bij dit keurmerk aan willen sluiten.

De stand van zaken anno 2024

Inmiddels zijn wij bijna 2 jaar verder, wat is nu de stand van zaken in de letselschadebranche? Hebben alle belangenbehartigers zoals demissionair minister hoopte zich aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en zijn de cowboys in de letselschadebranche verdwenen?
Nee, natuurlijk niet! De gedachte van demissionair minister Weerwind is compleet naïef. Waarom zouden cowboys in de letselschade zich comprimeren aan regels die zij veelal niet eens na kunnen komen? Het gaat immers om ‘belangenbehartigers’ zonder enige vorm van opleiding en kennis over het letselschaderecht.
Helaas blijven er dus partijen zich met het verhalen van letselschade bezighouden die hier geen enkel verstand van hebben. Wat kan de letselschadebranche dan zelf doen om cowboys te weren uit de branche? Om hier een antwoord op te geven is belangrijk hoe het nu komt dat deze cowboys er zijn.

Gratis hulp bij letselschade

Nederland kent een wettelijk systeem als het gaat om het verhalen van de kosten van belangenbehartigers. In de wet staat namelijk, simpel gezegd, dat de kosten van rechtsbijstand vallen onder de schadevergoeding. Als slachtoffer van een ongeluk hoef je dus, als de aansprakelijkheid erkend is, geen buitengerechtelijke kosten te voldoen aan een advocaat of jurist.
Cowboys kunnen de rekening voor de door haar geleverde diensten dus in rekening brengen bij verzekeraars, vaak voor bedragen van rond de € 250,00!
Verzekeraars, die de buitengerechtelijke kosten vaak betalen, hebben nu soms categorieën belangenbehartigers. Hoe lager het opleidingsniveau en hoe minder lidmaatschappen van erkende keurmerken, hoe minder er aan buitengerechtelijke kosten vergoed worden.
Als je het van Den Haag niet moet hebben, dan maar zelfregulering!
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten