Screen Shot 2022 09 23 at 144131

Spoor 2 traject niet gelukt, hoe verder?

Economiesep 25 2022, 7:00
Waarom een spoor 2 traject?
Werkgevers houden zich het liefst bezig met hun corebusiness. Dat geeft energie en werkplezier. Als er verzuim en ziekte ontstaat komen er ook andere werkgeversaspecten aan bod. Hoe zorg ik als werkgever zo goed mogelijk voor mijn zieke medewerker? De volgende 3 zaken heb je in eigen hand. Het gaat om:
  1. Steun geven aan de zieke collega. Wat kan je doen om werkzaamheden bij collega’s onder te brengen en support te bieden aan de zieke medewerker?
  2. Investeer in de relatie, juist als de medewerker minder in beeld is.
  3. Regel een top arbodienst voor de medische begeleiding.
Als het verzuim langer duurt, bijvoorbeeld langer dan 10 maanden, komen er wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter in beeld. Het eerste ziektejaar is zoveel mogelijk gericht op terugkeer in het eigen werk. Daar is het verplicht om de medewerker ook te laten oriënteren op passend werk bij een andere werkgever: Tweede spoortraject voor werknemers.
Voordelen spoor 2 traject
Uit onderzoek van het UWV komt naar voren dat het slagingspercentage van een spoor 2 traject erg laag ligt. Minder dan 10% van de zieke medewerkers die een tweede spoortraject volgen vindt een passende baan bij een andere werkgever. Het volgen van een tweede spoortraject levert ook zonder het vinden van een baan een aantal voordelen op. Het betreft:
  1. Door het volgen van een 2e spoortraject voldoen werkgever en werknemer aan de re-integratieverplichtingen en zal het UWV de WIA-beoordeling van werknemer in behandeling nemen.
  2. Tijdens het spoor 2 traject is de medewerker bewust geworden van de talenten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Na de WIA-toekenning kan de medewerker doorgaan met solliciteren. Ook functies voor minder uur komen in aanmerking omdat er een combinatie is van inkomen vanuit het UWV en inkomen vanuit werk.
  3. De rouwverwerking, het mentaal afscheid nemen van het eigen werk en werkgever, is gestart.
Als de zieke medewerker langer dan 2 jaar, officieel 104 weken, geheel of gedeeltelijk ziek blijft verandert de situatie. Het gaat om een belangrijk ijkpunt: na 104 weken is de werkgever niet meer verplicht om de medewerker het loon, of 70% daarvan, door te betalen. Soms vergeten werkgevers de loondoorbetaling te stoppen. Voor de werknemer ontstaat er ook een nieuwe situatie. Er is geen inkomen meer uit werk. Als werknemer nog geen WIA-uitkering heeft toegekend gekregen is van belang om een voorschot bij het UWV aan te vragen om zo de vaste lasten te kunnen voldoen. Op juridisch vlak bestaat de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te ontbinden na 104 weken. Dat kan met een vaststellingsovereenkomst of door een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. In beide situaties is werkgever verplicht om werknemer een Transitievergoeding bij ziekte te betalen. Goed nieuws voor de werkgever: deze vergoeding kunt via het UWV terugvragen. Er is vanuit het WW-fonds geld gereserveerd om werkgevers te compenseren. 
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten