europe gcc7fd76b2 1920

Europese Commissie bekritiseert Nederland: Hypotheekrenteaftrek te hoog en energietransitie in gevaar

EUmei 24 2023, 20:00
Nederland ontvangt felle kritiek van de Europese Commissie (EC) in de jaarlijkse beoordeling van lidstaten. Van de hypotheekrenteaftrek tot het gebrek aan vakmensen voor de energietransitie, Brussel uit zijn zorgen over verschillende aspecten van de Nederlandse samenleving.
Brussel bekritiseert onder andere de unieke hypotheekrenteaftrek in Nederland. Hoewel deze geleidelijk wordt afgebouwd, vindt de EC dat deze nog steeds te hoog is. Ze wijzen erop dat de hoge schuldenlast van huishoudens mensen kwetsbaar maakt voor economische schokken, met name nu de huizenprijzen dalen. Daarnaast maakt de EC zich zorgen over het chronische gebrek aan betaalbare (huur)woningen. De EC adviseert minister van Wonen, Hugo de Jonge, om belemmeringen voor investeringen weg te nemen om dit probleem zo aan te kunnen pakken.
Een ander punt van zorg is de juridische stikstofcrisis. Brussel benadrukt dat het noodzakelijk is om een landbouwakkoord te sluiten en om zo de landbouwsector duurzamer te maken. Ze pleiten voor verdere ondersteuning, zoals het verkleinen van de veestapel en het versneld overstappen naar biologische landbouw, om het concurrentievermogen te waarborgen.Daarnaast richt de kritiek van de EC zich op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze wijzen op het grote aantal onbenutte en onderbenutte potentiële werknemers, zoals migranten zonder werk en mensen met een deeltijdbaan.
De EC merkt op dat weinig werknemers ervoor kiezen om hun deeltijdbaan uit te breiden, mogelijk vanwege de hoge belastingdruk, zorg voor kinderen en de balans tussen werk en privéleven. Het advies aan de Nederlandse regering is om met een alomvattende aanpak te komen. Hierbij wordt gekeken naar belastingen en het verhogen van lonen in publieke sectoren waar structurele tekorten zijn.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten