Filmpje! Thierry Baudet stelt dat met de euro het globalisme ook niet zal zegevieren

EUmaa 10, 11:00
Thierry Baudet (FVD) heeft in het debat over de toekomst van de euro de euro bestempeld als exemplarisch voor het globalistische denken, waarbij verschillende naties en hun eigen monetair beleid niet zomaar genivelleerd kunnen worden. FVD-leider Thierry Baudet stelt dat voorstanders van het globalisme denken dat alles maakbaar is en dat de euro de ultieme uitdrukking is van dit geloof.
''De Euro is de ultieme uitdrukking van dit geloof (het globalisme red.). Het vooruitgangsdenken spat er vanaf. Dat alle Spanjaarden, Italianen, Duitsers en Nederlanders allemaal hetzelfde zullen worden. Dat we eigenlijk deepdown hetzelfde zijn. Maar dat hele grond idee van de moderne politiek berust op fictie. De fictie van de universele mens. Dit is de ontkenning van de menselijke bepaaldheid. Je ziet het bij het LHBTIQ + P denken die het verschil tussen mannen en vrouwen ontkent. Je ziet het bij immigratie die fundamentele verschillen tussen volkeren ontkent. En ook bij de EU en Euro.'' zegt Thierry Baudet.
Baudet's opmerkingen hebben opnieuw de aandacht gevestigd op het debat over de toekomst van de Europese Unie en de euro. Sommigen beschouwen de euro als een instrument voor economische integratie en stabiliteit, terwijl anderen het zien als een bedreiging voor nationale soevereiniteit en diversiteit.
Critici van de euro beweren dat het eenheidsideaal van de Europese Unie de verschillen tussen landen en volkeren negeert en daarmee de nationale identiteit en culturele diversiteit bedreigt. Zij zien de euro als een middel om een Europese superstaat te creëren en waarschuwen voor de verregaande gevolgen van deze ontwikkeling.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
De conclusie van Thierry Baudet is dan ook dat de euro er niet voor zal zorgen dat het globalisme zal zegevieren. ''Wij van FVD weten dat de menselijke natuur niet verandert. Even min als het nationale karakter kan worden uitgewist in een Brussels kantoor. Mensen zijn op hun best als ze thuis zijn in hun eigen land, bij mensen die ze kennen en begrijpen, geregeerd door hun eigen nationale, democratisch gekozen regering, met wie ze verbonden zijn door taal, cultuur, media en duizend andere onzichtbare banden.'' stelt Baudet. 
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten