48180208737 d7fbf9c096 c

Vijf Europarlementariërs willen de Europese Unie radicaal hervormen: Wéér een aanval op de natiestaat!

EUsep 08 2023, 13:00
In het hart van de Europese Unie borrelt een revolutionaire storm. Vijf Europarlementariërs, belast met constitutionele zaken, lijken een omslagpunt te willen creëren in de werking van de EU zoals wij die kennen. Met plannen die het federale machtsevenwicht drastisch zouden kunnen veranderen, roepen ze op tot een conventie voor grondige hervormingen.
Op hun wensenlijstje staan zaken die de autonomie van lidstaten zouden kunnen verminderen en Brussel in een nog centralere positie zouden kunnen plaatsen. Van het afschaffen van de vetorechten van lidstaten tot het invoeren van referenda over belangrijke Europese beleidskwesties, de voorstellen zijn op zijn zachtst gezegd radicaal.
Maar wat misschien nog verontrustender is, is hun voorstel om Brussel absolute macht te geven over zaken als milieu, biodiversiteit en klimaat. Stel je voor, een centraal orgaan met de ultieme zeggenschap over dergelijke cruciale en complexe onderwerpen, waarbij de inbreng van afzonderlijke landen wordt gemarginaliseerd.
Het FD heeft een document in handen waarin deze voorstellen worden uiteengezet. Wat opvalt, is dat de vijf parlementariërs afkomstig zijn uit verschillende politieke families, wat suggereert dat er een brede steun zou kunnen zijn voor hun ideeën. Dit is niet zomaar een fringe beweging binnen de EU; dit kan een voorbode zijn voor een bredere transformatie.
Nog zorgwekkender is het idee om het Europarlement het recht te geven wetten te initiëren, en de verplichting voor lidstaten om standpunten te publiceren die momenteel achter gesloten deuren worden besproken. Dit zou de transparantie en verantwoordingsplicht van de EU kunnen veranderen, maar opent ook de deur voor mogelijke manipulatie en verlies van nationale autonomie.
Hoe kijken Nederlandse partijen hier tegenaan? Europarlementariër Michiel Hoogeveen (JA21) sprak zijn bezorgdheid uit: "Het feit dat vier van de vijf Europarlementariërs uit Duitsland komen, en de vijfde niemand minder is dan de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt, bekend om zijn federale ideeën over de EU, roept vragen op over de representativiteit van deze groep."
Is dit echt de richting waarin de Europese Unie zich moet bewegen? Een richting waarin de kracht en invloed van individuele lidstaten wordt verminderd ten gunste van een versterkt centraal gezag? Het is essentieel om te beseffen dat deze voorstellen, hoe alarmerend ook, een wake-up call zijn voor alle lidstaten om op te staan en hun stem te laten horen.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Dit najaar wordt dit document besproken in het Europarlement. De uitkomst van die bespreking en de reactie van de lidstaten zal cruciaal zijn voor de toekomst van de Europese Unie. Wat zeker is, is dat dit debat de potentie heeft om het fundament van de EU zoals wij die kennen te herschrijven. Het is weer een aanval op de natiestaat!
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten