Column Frits Bosch: JFVD en SP-jongeren hebben meer gemeen dan ze zelf denken

Column Frits Bosch: JFVD en SP-jongeren hebben meer gemeen dan ze zelf denken

<span class="s1">We zijn opgeschrikt door de extreem rechtse – fascistoïde - geluiden binnen de jongerenbeweging van Forum voor Democratie en de extreem linkse geluiden – marxistisch – binnen de jongerenbeweging van de SP. Het conflict met de SP jongeren splijt de SP. Merkwaardigerwijze hebben de jongeren van Forum veel meer aandacht gekregen dan die bij de SP. Maar beider geluiden zijn zeer verontrustend. Wat is hier aan de had? Hoe groot zijn deze groepen? Hoe breed wordt het gedragen?

Wat weten we van marxisme en fascisme? Een korte inventarisatie. Anders dan vaak gedacht wordt liggen marxisme en fascisme dicht bij elkaar. Ze hebben diverse gemeenschappelijk kenmerken zoals utopisme, antidemocratisch, antikapitalistisch, racistisch, dwang, geweld, gericht op groepen, het doel heiligt de middelen en dictatuur. Marxisme is wetenschappelijker, fascisme is nationalistisch, pragmatischer, anti-intellectualistisch. Marxisme betekent in oorsprong klassenstrijd voor het proletariaat. Fascisme verwerpt dat en stelt dat een elite altijd bovendrijft, hiërarchie zal er altijd zijn. Het aantal doden door marxisme is veel hoger dan door fascisme.

Marxisme en fascisme zijn broertjes die elkaar niet mogen, twee kanten van dezelfde medaille. Fascisme wordt ten onrechte als rechts versleten, maar daar heeft het niets mee van doen. Rechts is gericht op vrijheid, gelijkheid en het individu, zoals beschreven door ondermeer Edmund Burke. Opvallend is dat auteurs van de eerste helft van de vorige eeuw veelal marxisme de rug toekeerden naar fascisme. Marxisme is in de praktijk niet succesvol en verwordt tot fascisme, zie nu China. Zowel marxisten als fascisten plegen een aanval op “Joods kapitalisme”, antisemitisch. Hitler was bepaald niet de eerste antisemiet en ook niet de laatste. Robin te Slaa geeft in zijn “Wat is fascisme” een voortreffelijk overzicht van beide stromingen.

De jongerenbeweging van de SP en de jongerenbeweging van Forum voor Democratie zitten dus in een vergelijkbare pot te roeren maar komen elkaar niet nader. Extreem marxistisch gedachtegoed kan van oudher onderdak vinden bij de SP vanwege de maoïstische oorsprong van deze partij. Forum is een relatief jonge partij en de jongeren proberen hier hun extreme geluid kwijt te kunnen, helaas met succes.

Form voor Democratie is een culturele beweging, pro behoud van Nederlandse culturele waarden en tradities, behoud van natiestaat en nationalisme, maar contra cultuur marxisme, politiek correct, immigratie, EU en rabiate klimaatregels. Ook fascisme kent deze waarden en er is niet per se iets mis mee. Vele Nederlanders ondersteunen het. Er lijkt een potentieel kiezersblok voor te zijn van ten minste 40 zetels. Pas op! Er loopt een helrode lijn die fascisme passeert, maar waar voorbij je niet moet meegaan. JFVD discussieert juist wel voorbij die lijn.

Wat vertellen de jongeren van Forum en SP ons? Wat zien ze eigenlijk? Laten we dat eens onderzoeken. Hoe komt het dat deze jongeren zich zo te uiten? Moeten we daar helemaal verbaasd over zijn? Dat lijkt me niet. Het gehele Westen beweegt zich in de richting van marxisme en fascisme. Jongeren zien in de VS de toepassing van marxistische Critical Race Theory op de universiteiten. Ze zien dat onze universiteiten en instellingen linkse bolwerken zijn. Ze zien het fascistoïde knielen en vuist omhoogsteken. Ze zien de marxistische BLM beweging. Ze zien de fascistoïde macht van Bigtech over informatie en politiek, de mainstream media. Ze zien identiteitspolitiek gestoeld op het marxistisch theorema van onderdrukking en achterstelling van minderheidsgroepen, LHBGT. Ze zien de discriminatie van mannen door vrouwenquota. Ze zien de opkomst van diversiteitconsultants die hen discrimineren, gericht op inclusie via dwang, quota, naming & shaming en discriminatie volgens goed fascistisch principe.

Ze zien dat de meritocratie wordt teruggedrongen. Talent, inzet en competentie zijn minder belangrijk dan kleur, geslacht en seksuele geaardheid, “waarom zou ik me dan nog inspannen“? Ze zien lectuur uit de schappen verdwijnen. Ze zien steeds meer regels en steeds minder vrijheid, beknotting. Ze zien het dwangmatig klimaatbeleid, “het móet of anders gaan we kapot”. Ze zien dat deze ziekte van het Westerse brein naarstig om zich heen grijpt.

SCP rapporten vertellen ons dat “het zo goed gaat met onze jeugd”. Kim Putters, SCP baas, heeft het over het “nieuwe denken”. Ja, ja, dream on! Macro gaat het goed, maar micro? Zelfmoord neemt rap toe. Onze jongeren ontwaren een decadente maatschappij, onzinnige reisjes, “consumentisme”. Ze zien ledigheid, BS televisie, onledig gamen. Werkende ouders, “keeping up with the Jones”. Echtscheidingen op bijna 50%. Is dit waanzinnig mooi, of is het slechts schijn, de buitenkant?

Jongeren zien de automatisering rap toenemen, Big Brother is watching you. Ze zien dat hun banen worden weggeautomatiseerd. Ze zien leugenachtigheid, een intolerante islam, salafisme neemt toe. Ze zien zware criminaliteit, liquidaties op klaar lichte dag. Ze zien een democratie die niet meer goed functioneert, met cordon sanitair. Ze zien de overbevolking. Ze zien een zwakke regering die zich de verloedering laat aanleunen. Ze ontwaren dat de rechtsstaat steeds verder wordt aangetast. Ze zien dat een bedreigde politicus al jarenlang onzinnig berecht wordt. Ze zien een tribale samenleving waarin mensen volkomen langs elkaar heen leven. Ze zien parasitair gedrag.

Ze zien een verzorgingsstaat die steeds verder uitgehold wordt. Ze ontwaren wereldbeelden die volstrekt tegengesteld zijn, mensen die elkaar geestelijk niet meer ontmoeten, zinloze dialoog. Ze zien een elite die zegt: “met mij gaat het goed, in mijn bubbel”, deze kuddemens kan het verder blijkbaar geen reet schelen. Ze ontwaren groepen die zich racistisch tegen hen keren vanwege hun witte kleur. Ze worden beschuldigd van ‘white privilege’. Ze zien hun cultuur en tradities verdampen. “Wie zijn wij eigenlijk nog?”

Ze zien een Europese Unie die zich steeds meer opstelt als ware het de Sovjet Unie revisited. Ze ontwaren dat de nationale soevereiniteit verdwijnt ten gunste van dit ondemocratische moloch. Ze begrijpen heel goed dat er een gerede kans is dat als de schuldenzeepbel zal knappen bij een vertrouwenscrisis, dan helemaal niemand weet of dan de bom pas echt zal barsten en hoe onze samenleving er dan uit zal zien. Marxistisch en/of fascistisch, of toch weer ‘waanzinnig gaaf’?

Denken SP en Forum jongeren “Wat is er nog voor ons in het vat”, “waarvoor dien ik me in te spannen?, “alles is er al!”. Moeten we onze jongeren serieus nemen? Heeft het een signaalfunctie?

Is het dan gek dat SP en Forum jongeren denken: “ waar ligt voor ons de uitdaging”?

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite, “Schaft ook Nederland zich af?en “Feminisme op de werkvloer.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties