TCE 20210415 044 2

Column Wybren van Haga: Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 gebaseerd op angstporno, heel snel schrappen dus!

Geen categoriejul 07 2021, 14:59
Vanmiddag staat, in een wetgevingsoverleg, de behandeling van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 op de agenda van Tweede Kamer. Toen deze “spoedwet” werd aangenomen door de Tweede Kamer dachten velen nog dat er sprake was van een noodtoestand. De overheid moest een wettelijk middel krijgen omdat mensen anders met honderdduizenden tegelijk dood zouden gaan aan corona. Angstporno uit andere landen met beelden van massagraven domineerden het NOS journaal en Nederland werd zorgvuldig een angstpsychose in-gemanipuleerd.
Het coronavirus werd door minister de Jonge gepersonaliseerd, en het was een grote vijand die op ons loerde en ons elk moment kon aanvallen. Corona was volgens deze minister vergelijkbaar met Ebola en SARS en hij zou ons daar wel even tegen beschermen. Volkomen ten onrechte werd COVID-19 in groep A geplaatst van zeer gevaarlijke ziektes en het is stuitend dat deze minister in antwoord op mijn vraag waarom COVID-19 een A-ziekte is dat dat zo is omdat COVID-19 op de A-lijst staat. Een belachelijke cirkelredenatie.
Deze minister wist ook al meteen dat het “vaccin” de heilige graal was en iedere andere oplossing in de vorm van medicijnen zoals hydroxychloroquine, Ivermectine en Remdesivir werden onmiddellijk door deze alwetende bestuurder geboycot. En ook andere oplossingen zoals goede ventilatie en klimaatbehandeling werd compleet genegeerd. Sterker nog, alle statistieken werden volkomen verkeerd geïnterpreteerd want al snel bleek dat corona absoluut niet vergelijkbaar was met Ebola en al snel werd de IFR door de WHO bijgesteld naar 0,23% en later zelfs naar 0,15%.Er overleden nauwelijks mensen onder de 60 jaar en jongeren onder de 30 jaar merken überhaupt niets van corona. Maar deze minister had ook een wettelijke grondslag nodig om het Nederlandse volk vergaande maatregelen op te kunnen leggen en die vond hij in de vorm van deze spoedwet.
En hierdoor heeft het kabinet onze grondrechten af kunnen nemen.
We mochten niet meer demonstreren. We mochten niet meer bij elkaar op bezoek. We kregen een avondklok. We moesten verplicht ziekmakende mondkapjes gaan dragen. We leefden plotseling in een politiestaat waarbij de politie binnendrong om verjaardagsfeestjes uiteen te slaan. We kregen een 1,5 metersamenleving waardoor de horeca op de fles ging. We belandden in een catastrofale lockdown waardoor de economie voor honderden miljarden schade is toegebracht. We besloten kankerpatiënten en andere zieken niet meer te behandelen omdat coronapatiënten voorgingen. We besloten studenten een jaar in eenzaamheid op te sluiten door de scholen en universiteiten te sluiten. We besloten tot een indirecte vaccinatieplicht omdat het praktisch onmogelijk is gemaakt om te reizen, te werken, of naar een festival te gaan zonder vaccinatie. En nu wordt er zelfs druk uitgeoefend om onze kinderen te vaccineren. Kortom, de schade die dit kabinet heeft berokkend is niet te overzien.
Parlementaire enquête
Het coronadossier is rijp voor een parlementaire enquête om de waarheid boven tafel te krijgen en de daders te straffen voor wat zij gedaan hebben. Door deze spoedwet kreeg het kabinet bijna absolute macht. Parlement en gemeenteraad werden praktisch buitenspel
gezet. Sterker nog, kritische volksvertegenwoordigers werden uitgekafferd in de plenaire zaal, ze worden verwijderd op LinkedIn en op YouTube wordt content verwijderd. De discussie over corona is mede door deze minister gepolariseerd en dat neem ik hem bijzonder kwalijk.
Vrijheid, democratie, privacy: al onze fundamentele belangen werden met de Coronawet ondergeschikt aan de gezondheid en op geen enkele manier werd dat met feiten ondersteund. Deze spoedwet moet zo spoedig mogelijk van tafelen wel om de volgende redenen:
Daarvan was hier geen sprake.
De minister wil de huidige voorhangprocedure, op basis van artikel VIII, vierde lid, van deze spoedwet, van tafel vegen om de Spoedwet makkelijk zonder voorafgaande parlementaire inbreng te kunnen verlengen.Het wetsvoorstel schrapt de voorhangprocedure in zijn geheel, en de enige macht die beide kamers hebben, is om het achteraf goed te keuren. En pas nadat de verlenging is aangekondigd in het Staatsblad. Wat een democratisch gedrocht! De wijziging die de Minister voorstelt op de spoedwet die nu nog een voorhangprocedure kent, zodat vóóraf het ontwerp aan het parlement wordt voorgelegd, wil hij schrappen maar ook het vereiste advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State wordt gemakshalve en tegen de grondwettelijke traditie in aan de kant geschoven. Alsof het niks is!
Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!
Omdat de einddatum van een verlenging steeds in zicht is (1 maart, 1 juni, 1 september), kunnen discussies makkelijk vóóraf plaatsvinden, kan er gedebatteerd worden en geamendeerd en de nodige proportionele afweging plaatsvinden, zeker aangezien het een spoedwet betreft in een ‘crisissituatie’ waarbij tal van grondrechten van burgers geschonden worden, is dit niet alleen noodzakelijk maar essentieel voor de werking van onze rechtsstaat. Dit is levensgevaarlijk aangezien het begrip “crisis” steeds een andere inhoud krijgt. Deze minister wil dat de beide kamers simpelweg de duim omhoog of omlaag doen, een grove schending van onze parlementaire democratie.
Conclusie
Wat ons betreft was er überhaupt geen spoedwet nodig, simpelweg omdat corona een IFR heeft van 0,15% en dus vergelijkbaar is met een zware griep. Ouderen en kwetsbaren moeten inderdaad oppassen en als je ziek wordt moet je thuisblijven. Mensen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat ze blijven sporten en niet te dik worden. Bovendien kun je via goede ventilatie ook nog eens voorkomen dat je griep of corona krijgt. En als je ziek wordt zijn er allerlei antivirale middelen zoals Ivermectine waarmee je de ziekte goed kunt behandelen. Maar al die dystopische zotheid is achteraf volslagen belachelijk gebleken en we hebben dus geen spoedwet nodig om de overheid nog meer macht te geven. En daarom hebben we ook geen verlenging daarvan nodig en al helemaal geen wetswijziging die deze zonder voorafgaande formele parlementaire inbreng kan verlengen. Wij verzetten ons tegen deze wetswijziging, sterker nog wij hebben al eerder in een motie gevraagd om een verzwaarde voorhangprocedure. alhoewel het beter is de hele spoedwet te torpederen aangezien de basis hiervan ontbreekt: Covid-19 is onterecht en kunstmatig op de lijst van A-ziektes gekomen en dit had nooit mogen gebeuren.
Wybren van Haga is fractievoorzitter bij Belang van Nederland
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten