Compilatie! De drie beste reacties op het VN-migratiepact van Marrakech

Geen categorienov 19 2018, 14:00
Zoals u vanochtend heeft kunnen lezen tekent Estland het VN-migratiepact van Marrakech ook niet. Redenen te over om een niet bindend verdrag niet te tekenen, maar voor het geval nog niet duidelijk is waarom hebben we een compilatie gemaakt van de beste reacties op het VN-migratiepact.
We beginnen met een bijdrage van Jan van de Beek. We kennen hem onder meer van de website demo-demo.nl, waar u demografische ramingen vindt en de invloed van immigratie op de bevolkingssamenstelling. Het is direct een flinke binnenkomer voor dhr. van de Beek want hij heeft een pareltje gevonden in het VN-migratiepact. Wanneer Nederland tekent ondermijnt het verdrag namelijk de vrijheid van de pers, ondanks dat er staat dat dit niet het geval is. Waarom? Omdat de containerbegrippen, zoals xenofobie, meervoudig uit te leggen zijn. Is het rapporteren over misdaden van migranten een vorm van xenofobie? De grote media, die afhankelijk zijn van de overheid, voor onder meer nieuwswaardige feiten, komen hierdoor in een spagaat. Wel of niet rapporteren over die ene macabere zaak, zoals Rotherham? 'Dan toch maar niet, stel je voor dat het Ministerie ons in het vervolg geen informatie meer geeft!?'
https://twitter.com/demo_demo_nl/status/1064180962685259777
Volgende reactie op het VN-migratiepact is afkomstig van Syp Wynia, een begenadigd schrijver overigens. Syp laat ons weten dat de Verenigde Naties direct werk willen maken van de implementatie van de afspraken. Wat willen ze zien? Nou, beleidsdoelstellingen en een tijdspad voor de implementatie van de doelstellingen en uitvoer van activiteiten van het pact. Ongetwijfeld dat Nederland veel sneller is met die implementatie dan een of ander land zonder zeehavens. Ondertussen bevinden zich al ruim 10.000 mensen stateloos in Nederland, maar deze worden niet teruggenomen door hun voormalige landen, soms kan het niet anders. Dit laat zien dat de andere ondertekenaars zich toch niets zullen aantrekken van het akkoord. terwijl Nederland weer braafste jongetje van de klas speelt. Want er is echt geen niet bindend akkoord nodig om illegale migranten uit te zetten naar land van herkomst.
https://twitter.com/sypwynia/status/1064119690098806784
De volgende en reactie is afkomstig van Wierd Duk van de Telegraaf. Duk laat al tijden op zijn Twitter de gevolgen van massa-immigratie aan de rest van Nederland zien. Het zal u dan ook niet verbazen dat Duk al meermaals is bedreigd. Dat is wat je krijgt als je je verzet tegen de naïeve 'inclusive society'-idealisme van de Verenigde Naties. blijkbaar. Dhr. Duk weet ons te melden dat pas nádat er discussie rondom het migratiepact op sociale media werd waargenomen Tweede Kamerleden beseften dat dit thema überhaupt speelde. Dat is schokkend. Het laat zien dat er in ieder geval een groep Kamerleden op het pluche zitten die geen enkel benul hebben van de relatie tussen ons eigen rechtssysteem en het internationaal recht. Die blijkbaar niet weten welk beleid de Verenigde Naties aan het ontwikkelen zijn, zoals de Verenigde Naties Vervangingsmigratieprogramma (= volksvervanging). Gelukkig zijn er nog voldoende Kamerleden, waaronder Thierry Baudet, Henk Krol e.a. die het wél begrijpen en hun mening niet onder stoelen of banken steken.
https://twitter.com/wierdduk/status/1063030994230484992
Dat was het dan! Graag wil de redactie u nogmaals attenderen op de petitie met het verzoek aan kabinet Rutte III om het VN-migratiepact niet te ondertekenen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten