Een forse salarisverhoging voor politici is de beste oplossing voor ons land

Geen categoriedec 16 2019, 15:00
Veel van onze politieke problemen komen voort uit een kortzichtig idee over het salaris van Tweede Kamerleden, vindt DDS-bijdrager RPML. Het trekt bijna zonder uitzondering "ruggengraatloze matig intelligente personen" aan, vindt hij. Het zou al een hoop schelen als Kamerleden een hogere vergoeding kregen voor hun diensten.
Zou u een onderneming met 5,8 miljard omzet willen laten leiden door een directeur met € 120.000,- jaarsalaris? In Nederland doen we dat: de BV Nederland met een omzet van 880 miljard euro wordt geleid door 150 directeuren met ieder € 120.000,-.
De weg naar de politiek kent drie selectiecriteria die duidelijk maken waarom de politiek zo is als dat hij nu is. Het eerste criterium is ‘salaris’. Het salaris (‘schadeloosstelling’) van een politicus is op dit moment rond de € 120.000,- op jaarbasis. Dat wil zeggen dat iedereen die minder verdient graag zoveel zou willen verdienen, en iedereen die meer verdient geen interesse heeft in deze functie, een enkeling uitgezonderd. Het tweede criterium is de correlatie tussen inkomen en intelligentie. Mensen met een hoge intelligentie zetten deze in om inkomen te genereren. Dientengevolge ontstaat binnen de politiek een ‘natuurlijke’ selectie waarbij mensen die veel geld verdienen en (dus) intelligent zijn, buiten de politiek worden gehouden. Het derde selectiecriterium is de partijpolitiek. Politici die niet meestemmen met de partijleiding of zich niet aan de partijdiscipline houden worden politiek af geserveerd (hallo Omtzigt!). Dus niet het geweten of de ratio telt, maar het volgen van de partijdiscipline.
Dientengevolge bestaat de politiek grotendeels uit ruggengraatloze matig intelligente personen met een bescheiden schadeloosstelling. Deze personen worden geacht dit land (omzet 880 miljard) of zelfs Europa (omzet 20 biljoen) te leiden met als gevolg dat de ene na de andere crisis door hen wordt ontketend, en vervolgens weer een volgende crisis veroorzaakt wordt met weer nieuwe dictaten. Als zelfs een bankdirecteur in staat is eindeloos geld bij te drukken om failliete landen te ‘redden’ heeft hij in het verleden bij minimaal twee vakken geslapen: economie en geschiedenis. Het politieke gestuntel van de afgelopen 20 jaar zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat er ofwel een dictatoriale staat ontstaat, of een revolutie.
De autoritaire of dictatoriale staat is op dit moment in wording. Door wetgeving probeert de overheid krampachtig grip op de samenleving te houden, terwijl de ratio ver te zoeken is. Of dat nu het dictaat uit het klimaatplan is (pagina 34/35) waarbij zelfs de sterke arm gebruikt kan gaan worden om de burger ‘van het gas’ te krijgen (kosten minimaal 235 miljard), terwijl ieder weldenkend mens wel weet dat dit een onzalig plan is … of door volkomen losgeslagen wetgeving complete industrieën lamleggen. Het ‘oplossen’ gebeurt weer door een volgend dictaat: heel Nederland mag 100 km/u gaan rijden waardoor de stikstofdepositie met 0,6% daalt… theoretisch. Dictaten dienen geen enkel doel, behalve het tonen van ‘daadkracht’ door deze zelfde ruggengraatloze matig intelligente personen. Tot pragmatische oplossingen komen zij zelden.
Ondertussen probeert D66 de dictatuur van de Europese Unie, die op exact dezelfde wijze functioneert, in onze grondwet te verankeren. De geschiedenis leert dat grote crisis worden voorafgegaan door megalomane ‘projecten’ van de overheid, en warempel, in Nederland hebben we ‘de Klimaatwet’ en op Europees vlak hebben we er maar liefst twee! Het project ‘Euro’ waarbij er enorme geldstromen van noord naar zuid stromen naar allang failliete landen gaan, en de onlangs gelanceerde ‘Green Deal’ waarbij (wederom) enorme hoeveelheden geld van de noordelijke rijke landen naar het zuiden en oosten wegstromen. Volgens velen staan we aan de vooravond van de grootste crisis ooit; ofwel een enorme devaluatie van de Euro en het ontstaan van een nieuwe munteenheid, ofwel de totale dictatoriale staat. Wilt u voorbereid zijn, kijk dan eens naar een bijdrage van deze twee bestsellerschrijvers hier.
U mag straks zelf democratisch kiezen bij de stembus: ofwel daalt uw vermogen met 90% en stijgen uw schulden met 900%, ofwel ontneemt de staat uw bezittingen voor hun megalomane projecten. U wilt een pragmatische oplossing? Een forse salarisverhoging voor politici zou wel eens de beste uitweg kunnen zijn. Twee ton erbij maal 150 is 30 miljoen: dat is nog net geen € 2,- per burger. Maar laten we die salarisverhoging wel pas uitvoeren na een nieuwe sollicitatieronde…
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten