Hoorzitting Raad van Europa: "ISIS maakt zich schuldig aan genocide. Christenen, sjiieten en yezidi's worden uitgemoord"

Geen categorieapr 25 2017, 10:00
Tijdens de hoorzitting georganiseerd door Pieter Omtzigt bij de Raad van Europa waren experts heel duidelijk: ISIS (DAESH) is een genocide aan het plegen in Syrië en Irak.
Nou ja, één... eigenlijk klopt dat niet. ISIS heeft namelijk niet één 'slachtoffergroep' op het oog, maar een handvol. Sjiieten, yezidi's en christenen, stuk voor stuk worden ze uit de weg geruimd vanwege wie ze zijn en wat ze geloven. Eén van de experts, Ewelina Ochab van University of Kent, legde uit dat ISIS "is specifically targeting religious minorities for destruction.
[caption id="attachment_165121" align="aligncenter" width="1024"]Screen Shot 2017-04-25 at 10.19.21 Ewelina Ochab bij de hoorzitting.[/caption]
Uit de cijfers blijkt dat tenminste 5.000 ISIS-slachters uit Europa komen. 1.000 tot 1.500 daarvan komen terug naar Europa. Die mensen vormen "natuurlijk een bedreiging voor de veiligheid van Europa" en kunnen mogelijk ook andere jonge moslims indoctrineren.
Dat is erg genoeg, maar wat het nog erger maakt is dat veel van deze slachters de meest vreselijke misdaden hebben gepleegd in Syrië en Irak. Wat gebeurt er met hen, vroegen de experts zich af? "Worden ze vervolgd?" Of komen ze weg met hun misdaden, vroeg Ochab?
Wat vervolging betreft is er wel een probleem. Ja, het is duidelijk dat er genocides gepleegd worden door ISIS, maar de wijze waarop bewijs verzameld wordt laat te wensen over. Dat moet beter georganiseerd en vooral ook beter gecoördineerd worden.
Daar komt bij dat de internationale coalitie tegen ISIS niet heeft aangegeven hoe die vervolging daadwerkelijk moet plaatsvinden. Ochab gaf aan dat dit een probleem is... een probleem dat zo snel mogelijk opgelost dient te worden.
[caption id="attachment_165119" align="aligncenter" width="1024"]Screen Shot 2017-04-25 at 10.35.01 Geoffrey Robertson bij de hoorzitting.[/caption]
Ook Geoffrey Robertson, voormalig voorzitter van het Sierra Leone Tribunaal en mensenrechtenadvocaat, deed een duit in het zakje. Hij bevestigde:

"Ik twijfel er geen moment aan dat er een genocide wordt gepleegd."

Maar dat is niet alles, zei hij. "En daarnaast zorgt ISIS voor de terugkeer van de slavernij. Mensen worden letterlijk als slaven gehouden, als vee." Hij ging verder: "Er zijn slavenmarkten, waar de slaven, yezidi's, verkocht worden." Dat is het lot van de meisjes. "Wat de yezidi-jongens betreft, die worden gedwongen om zich te bekeren en worden vervolgens ingezet als strijders en zelfmoordterroristen."
En ja, als we iets geleerd hebben de afgelopen decennia, dan is het dat dit soort gedrag niet onbestraft mag blijven. Robertson kwam dan ook met een heel duidelijke statement:

"Er is niets dat Europese landen ervan weerhoudt om een tribunaal op te zetten [...] om deze genocide, slavernij en andere misdaden tegen de menselijkheid te vervolgen."

Screen Shot 2017-04-25 at 10.40.29
Sterker nog, dat zijn we feitelijk verplicht. In zijn introductie gaf Omtzigt al aan dat Europese landen hun handtekening hebben gezet onder verdragen waardoor ze de plicht op zich nemen om genocide te voorkomen en te bestraffen. Artikel 6 van het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide laat daar geen misverstand over bestaan:

Zij, die worden beschuldigd van genocide of enig ander in artikel III genoemd feit, worden berecht door een daartoe bevoegde rechtbank van de Staat, binnen welks gebied het feit is gepleegd, of door een zodanige internationale strafrechter als daartoe bevoegd is ten aanzien van die Verdragsluitende Partijen, welke de rechtsmacht van deze rechter hebben aanvaard.

"Wat is er gebeurd met uw beloften?," vroeg Robertson aan de Europese dames en heren in de zaal. Het is een goede vraag... en één waarop niemand eigenlijk een goed antwoord heeft -- niet als er niets gedaan wordt, in ieder geval.
[caption id="attachment_165123" align="aligncenter" width="1024"]Nadia Murad is yezidi en ooggetuige van ISIS' misdaden. Nadia Murad is yezidi en ooggetuige van ISIS' misdaden.[/caption]
Nadia Murad, een yezidi die ontsnapt is aan ISIS maar natuurlijk de meest vreselijke dingen heeft meegemaakt en gezien, zei daarover dat slachtoffersorganisaties en NGO's al jarenlang aan het praten zijn met verschillende overheden om tribunalen op te zetten of iets dergelijks, maar dat geen enkel land -- ook Irak niet -- daadwerkelijk in actie is gekomen.
Het goede nieuws? Het gevoel dat je meekreeg van deze hoorzitting is dat er wel degelijk zo'n tribunaal inzit. Er waren een paar aanwezigen die belachelijke opmerkingen maakten -- een gek uit Engeland liet weten te betwijfelen dat drie 'idealistische meisjes' die onlangs naar ISIS-gebied afreisden vervolgd kunnen worden vanwege deelname aan genocide, of in ieder geval dat de 'publieke opinie dat niet zou pikken -- maar over het algemeen was de teneur duidelijk: ja, iedereen weet dat ISIS zich schuldig maakt aan genocide. Ja, iedereen beseft ook dat Europese landen de plicht hebben om daar iets aan te doen. En, jawel, iedereen was zich er ook van bewust dat als Europa dit niet doet, het gewoon helemaal niet gebeurt. En dat, leek het, is voor iedereen onacceptabel.
Daarbij is het belangrijk dat Robertson uitlegde dat er "universele jurisdictie" is om Europese ISIS-jihadisten en andere gevangen genomen ISIS-terroristen te vervolgen. Europese staten hebben het recht om dit soort gekken te vervolgen. Punt.
Nu is het zaak om zo'n tribunaal zo snel mogelijk op te zetten zodat er begonnen kan worden met het vervolgen van ISIS-moordenaars. Want, zoals Omtzigt ook zei:

"Dit is niet alleen een Syrisch probleem, maar ook een Europees probleem. 5.000 jihadisten komen uit Europa. Het is ook een probleem van onze samenlevingen."

Tenslotte had hij ook nog een boodschap voor Europese regeringen:

"Houd op met te praten over 'integratie' van teruggekeerde jihadisten. Vervolg ze."

Zo, die kunnen ze in hun zak steken. Nu is het wachten op Omtzigts volledige rapport, dat af is in juni, zodat er daarna stappen gezet kunnen worden om ISIS-gekken voor de rechter te slepen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten