baudet

Interview Thierry Baudet: "Hoe eerder we van deze molensteen, de euro, om onze nek af zijn, hoe beter"

Geen categoriejan 31 2017, 9:00
En: "De NPO is een propagandakanaal voor Jesse Klaver geworden."
Het Forum voor Democratie (FvD) bestaat dit jaar vier jaar. Ooit opgericht door de conservatieve denker Thierry Baudet als algemene denktank die regelmatig lezingen organiseerde over allerhande belangrijke onderwerpen, doet het FvD mee aan de komende Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart. De jonge partij is er in geslaagd om de daarvoor benodigde steunverklaringen in alle 20 kiesdistricten te verzamelen en komt met een kandidatenlijst met enkele klinkende namen.
Een paar jaar geleden, in maart 2015, startte het Forum voor Democratie een petitie met een verzoek om een Parlementaire Enquête te houden naar de Invoering van de Euro, afgekort: PEURO. Na het verkrijgen van meer dan 40.000 handtekeningen is het Forum uitgenodigd om e.e.a. te komen toelichten in de Tweede Kamer. Woensdag 1 februari zullen de lijstaanvoerders van FVD, Thierry Baudet en Theo Hiddema, het parlement toespreken en eisen dat de betrokkenen die Nederland destijds de euro in de maag gesplitst hebben, onder ede worden gehoord.
Behalve over de euro, zal dit gesprek met Baudet gaan over de EU, de gevestigde politiek en de broodnodige veranderingen die volgens hem nodig zijn om de burgers weer hoop te geven en het vertrouwen in de democratie te herstellen.
Waarom wilt u nu nog een parlementaire enquête naar de euro, is dat niet een beetje ‘mosterd na de maaltijd’?
Dat zeg je toch ook niet over een strafzaak? Dat het ‘mosterd na de maaltijd’ is? Er is serieuze reden om aan te nemen dat we zijn voorgelogen; dat Zalm, Lubbers en Kok feiten hebben verzwegen, de gevolgen hebben verdoezeld, kortom: dat de Nederlandse bevolking is bedrogen.
Voorgelogen? U refereert hier aan de Wisselverlieszaak van euro-researcher André ten Dam?
Niet alleen, dat is één aspect, maar er zijn er meer. Bijvoorbeeld over de gevolgen die de invoering van de eenheidsmunt voor Nederland en de EU zou hebben. De euro zou welvaart en werkgelegenheid brengen, maar daarvan is niets terechtgekomen. En men wist dit! Nota bene toenmalig voorzitter van de EC, Romano Prodi, heeft daarvoor gewaarschuwd. En ook vele economen wisten het. Inmiddels staat elke werkende Nederlander voor 20.000 euro garant voor zwakke eurozone ‘familieleden’; hebben we een bankencrisis; en het jongste plan van de Europese Commissie, gesteund door de Europese Centrale Bank, wil eurobonds invoeren via de achterdeur. Dan wordt Nederland mede verantwoordelijk voor de schulden van Zuid-Europa!
En zelfs als de invoering van de euro geen bewuste opzet is geweest: dan is het misschien nog wel erger. Dan waren ze namelijk oliedom. Dan hebben ze zich totaal niet verdiept in de financiële, economische, democratische gevolgen van deze dramatische munt. Ook voor de toekomst is het trouwens essentieel dat we dit uitzoeken. Hoeveel verplichtingen staan onze toekomstige generaties nog te wachten? Het is belangrijk dat hier duidelijkheid over komt, we moeten onze toekomstige generaties perspectief bieden voor de toekomst. We moeten leren van dit tragische en ernstige falen van ons landsbestuur. Als ik met het FvD in de Kamer kom, dan zou ik graag voorzitter willen zijn van zo’n parlementaire enquête commissie.
Wie wilt u dan allemaal ondervragen?
Alle belangrijke betrokkenen, niet alleen Lubbers, Kok en Zalm, maar bijvoorbeeld ook Trichet (voormalig ECB baas, red.), Monti, Prodi en Kohl.
Stel dat de uitkomst is dat het Nederlandse volk inderdaad is voorgelogen, wat moet er dan volgens u gebeuren?
Als dat inderdaad de uitkomst is dan is dat natuurlijk een schandelijke zaak, die consequenties moet hebben. We kunnen de betrokkenen waarschijnlijk niet naar de gevangenis sturen, maar we kunnen wel aan ‘naming and shaming’ doen. De waarheid moet boven tafel komen. Er moet schoon schip worden gemaakt. Ook als blijkt dat de media een bedenkelijke rol zouden hebben gespeeld door bewust feiten te verzwijgen. Ik vind het verdacht als er geen parlementair onderzoek komt. Als alles klopt, waar is men dan bang voor? Er worden ook enquêtes gehouden over treinen (de Fyra, red.), woningcorporaties en het financiële stelsel. Dus waarom niet over de invoering van de euro, die wellicht wel de belangrijkste na-oorlogse beslissing is geweest, die ons land misschien wel vele honderden miljarden heeft gekost en nog gaat kosten. Ik vind het zeer legitiem dat het Nederlandse volk hier eerlijk over geïnformeerd wordt. Is het Europese project ons wel zoveel waard?
Wilt u de euro dan afschaffen?
Jazeker. Hoe eerder we van deze molensteen om onze nek af zijn, hoe beter. Elke dag dat we langer wachten kost ons meer geld. Deze munt vernietigt de economieën in Zuid-Europa en bindt de Noord-Europese landen aan eindeloze steunbetalingen en werkt eigenlijk voor niemand. De dynamiek moet terug. En natuurlijk zijn er kosten gemoeid met ontbinding van de euro – maar de kosten om erin te blijven zijn veel hoger, zo blijkt uit vele onderzoeken. Kijk, er zijn sinds 1945 wereldwijd meer dan 160 muntunies ontbonden. In alle gevallen herstelden de markten en de economische groei zich na korte tijd. Dat zal nu ook gebeuren. Echt, hoe eerder we ervan af zijn hoe beter. En er zijn ook alternatieven, zoals TMS (The Matheo Solution van euro-researcher André ten Dam, red.).
In uw boek ‘Aanval op de Natiestaat’ pleit u onder meer voor het herstel van de natiestaat en heeft u stevige kritiek op de EU, die u ervan beticht supranationale ideeën na te streven. U acht hervorming van de EU evenwel niet haalbaar. Hoe ziet u de toekomst van de EU voor u?
De EU zal zich verder ontwikkelen in de richting van een federale staat. Dat kan niet anders. De EU is een slim opgezet systeem om tot een federale staat te komen en dat onvermijdelijk leidt tot een Politieke Unie. Veel mensen snappen dit niet. Open grenzen, een gedeelde munt, het dwingt tot steeds meer centrale planning. Ze zijn nu ook al bezig met een Europees leger, met een Europees Openbaar Ministerie, een soort Europese FBI, zeg maar. Hervormingen zullen niet werken omdat er te veel verschillende belangen en landen mee gemoeid zijn. Kijk maar naar David Cameron: het lukte hem ook niet om fundamentele veranderingen uit te onderhandelen.
Dus als we gewoon lekker handel willen drijven met de ons omringende landen, dan moeten we uit de EU, en samenwerken met de Britten en de Amerikanen. Het VK is voor NL de Top 3 exportmarkt. Mark Rutte beseft blijkbaar niet met zijn gescheld op de Britten hoe belangrijk het VK is voor de Nederlandse handel. De Britten kopen veel meer Nederlandse waar dan andersom. Je belangrijkst export-klant nodeloos beledigen om een pluim van Juncker te krijgen, hoe dom kun je zijn?
Maar handelsverdragen afsluiten als groot economisch blok levert toch meer onderhandelingsmacht op? Anders worden individuele landen toch tegen elkaar uitgespeeld?
Nee, een groot blok levert helemaal niet meer op. Kijk bijvoorbeeld naar TTIP: de Fransen willen dit, de Bulgaren willen dat, er zijn gewoon teveel tegengestelde belangen. Ook hier is sprake van het 1-size-fits-none probleem. Geen enkele lidstaat zit het euro-jasje goed. Er is sprake van ‘power point denken’ van politieke managers die slechts denken in termen van schaalgrootte. En dan heb ik het nog niet eens over de enorme cultuurverschillen tussen de lidstaten. Zie Air France KLM bijvoorbeeld. En de enige manier om dit te doorbreken is directe democratie.
In uw boek ‘Breek het Partijkartel’ pleit u hartstochtelijk voor de invoering van referenda, naar Zwitsers model. Wilt u toelichten waarom u dit zo belangrijk vindt?
Omdat referenda de enige manier zijn om het kartel te doorbreken. We moeten gewoon beginnen om een referendumtraditie te ontwikkelen, uiteraard toegespitst op de situatie in Nederland. En vergeet niet: Nederland heeft een lange democratische traditie. Van oudsher zijn we een burgerrepubliek. Die traditie moeten we in ere herstellen.
U houdt een hartstochtelijk pleidooi voor het herstel van de natiestaat. Waarom zijn soevereine natie staten voor u zo belangrijk?
Omdat de democratische rechtsstaat alleen goed kan functioneren binnen een natiestaat. Je hebt ‘demos’ nodig om ‘cratos’ te kunnen kiezen. De EU heeft geen demos, er is geen Europees volk, maar er zijn vele verschillende Europese volken. En juist die diversiteit vormt de kracht van Europa. Er is een verschil tussen een superstaat en een natiestaat. Dat heeft met identiteit en cultuur te maken. Gedeelde waarden, een gezamenlijke geschiedenis, een gemeenschappelijke taal. En ook een gedeelde verontwaardiging. De (taal-)strijd tussen Vlaanderen en Wallonië is een goed voorbeeld. Het lukt zelfs daar niet om een federaal verband te laten slagen, laat staan dat dit mogelijk is op Europese schaal. Ik ben zeer pro-Europa, maar tegen de EU. In wezen is de EU een anti-Europese instelling.
U heeft recent besloten om met uw beweging Forum voor Democratie mee te doen aan de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart. Waarom?
FVD bestaat uit een groep mensen met bewezen kwaliteiten, ondernemers, academici, mensen uit de krijgsmacht, het onderwijs, de zorg. Mensen die niet zozeer staan te trappelen om de politiek in te gaan, maar die het geklooi van de huidige politici niet meer aan kunnen zien. Het bestaande partijkartel is volledig vastgelopen als een wagen met vierkante wielen in de modder, het is tijd voor vernieuwing en nieuwe energie.
In uw laatste boek – Breek het Partijkartel – beschuldigt u de gevestigde partijen van samenspanning, van kartelvorming. Waarom vindt u dat? Ze zijn immers elkaars concurrenten?
Je ziet het bijvoorbeeld aan al die suffe uitsluitpraktijken, als jij met de VVD gaat dan ga ik niet met jou en als jij de PVV niet uitsluit dan willen wij niet met jou regeren. Met dit soort schijngevechten zijn de kartel-politici maar druk. De Nederlandse kiezers hebben schoon genoeg van dit achterhaalde gedoe, die willen gewoon dat het land beter bestuurd wordt en er eindelijk eens de noodzakelijke beslissingen genomen worden , over herstel van de koopkracht, veiligheid, het terugdringen van de absurde bureaucratie in de zorg, beter onderwijs. Wij bepleiten een doorbreking van dat partijkartel van gevestigde belangen. Meer transparantie, de gekozen burgemeester, open sollicitaties bij belangrijke functies in het maatschappelijk middenveld en bij de ambtelijke top. Weg met die baantjescarousel van gevestigde politieke partijen. De luiken moeten open en er moet een frisse wind gaan waaien door Nederland. Dat geldt ook voor de NPO, die een propagandakanaal voor Jesse Klaver en het partijkartel is geworden. We moeten streven naar verbetering hiervan.
Waarom een ‘alleingang’ met FVD? U had zich toch ook kunnen aansluiten bij uw strijdmakkers van het Oekraïne referendum VNL en Geenpeil?
Forum bestaat al sinds 2013; we zijn een zeer succesvolle en professionele organisatie met geweldige mensen. We hebben met plezier met GeenStijl en Jan Roos samengewerkt en een mooi project neergezet; maar waarom zouden we daarna meteen moeten fuseren?
Lijstverbinding ook niet?
We hebben de voor- en nadelen onderzocht. De voordelen zijn statistisch marginaal, het nadeel is dat je je verbindt met een andere club.
Maar zijn de verschillen tussen FvD en VNL dan zo groot?
Niets ten nadele van Jan Roos, met wie ik uiterst prettig heb samengewerkt. Ik wil niet dat dit interview de indruk wekt dat we tegen VNL zijn, maar VNL is een klassiek-liberale club. Het lijkt er op of ze terug willen naar de VVD van Hans Wiegel. Ons partijprogramma verschilt op talloze punten van het hunne: zij willen de dienstplicht weer invoeren, ik lees niks over referenda of sanering Publieke Omroep, ze willen lid blijven van de EU. En zo zijn er nog wel meer verschillen.
Tot slot: hoeveel zetels denkt u te halen op 15 maart bij de landelijke verkiezingen?
Tien tot twaalf zetels moet zeker haalbaar zijn.
Hartelijk dank voor het gesprek en veel succes met uw Forum.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten