Kabinet gaat migratiepact tekenen op basis van flut analyse

Geen categorienov 30 2018, 17:00
Alweer een artikel over dat kut pact? Jazeker. Wellicht had iemand nog een beetje hoop dat de analyse voorafgaand aan het tekenen van het migratiepact de mening van het kabinet enigszins zou doen veranderen, maar nee, gewoon de poorten opengooien! Via NU.nl.
Analyse
De conclusie naar aanleiding van de juridische analyse is dat "de afspraken uit het pact de instemmende landen geen juridisch afdwingbare verplichtingen oplegt. Ook de nationale soevereiniteit blijft gegarandeerd", stelt Harbers. Verder wordt nog even toegelicht dat er duidelijk in het pact staat vermeld dat de inhoud niet juridisch bindend is. Niks om je zorgen over te maken dus! Wrong.
Hartstikke leuk natuurlijk dat de analyse deze conclusie oplevert, maar de vraag is verkeerd gesteld. Het gaat er niet om of dat pact juridisch bindend is tussen instemmende landen, maar of migranten op Nederlandse bodem door rechters kunnen worden bijgestaan wanneer zij dit pact aanhalen tijdens hun rechtszaak. Het antwoord is dan ja!
Soft Law
In diverse rechtszaken is naar voren gekomen dat rechters door Nederland ondertekende zogenaamde 'soft law' verdragen wel degelijk mee laten wegen bij hun oordeel. Diverse termen in zowel de Nederlandse wetgeving als dat pact maken gebruik van normatieve begrippen.
Een concreet voorbeeld van zo'n normatief begrip waar iedere werknemer in Nederland mee te maken krijgt is 'goed werkgeverschap'. Een exacte definitie hiervan wordt niet gegeven maar men voelt meestal wel aan wat hiermee wordt bedoeld. Een werkgever die het tijdelijke contract van een zwangere vrouw niet verlengd terwijl ze aantoonbaar een goede werknemer is, kan (onder andere) op basis van de wet omtrent goed werkgeverschap een flinke klap om de oren krijgen van de rechter.
Iedereen snapt ook dat niet iedere situatie zo duidelijk is als deze. Men kijkt in lastigere situaties naar vorige rechtszaken en concludeert op basis van die uitspraken (en waaraan deze zijn getoetst) hoe verder te handelen (jurisprudentie). Stel nu dat er een verklaring wordt ondertekend die bepaalde situaties omtrent 'goed werkgeverschap' invult. Een rechter zal dit, naast jurisprudentie, meenemen in zijn oordeel.
Genaaid!
Het migratiepact is in die zin (straks) een soort ondertekende verklaring die een bepaalde invulling geeft aan dergelijke termen. Een rechter kijkt daar dan naar en zegt: 'Nederland hanteert dit en dit begrip in de wet en vult de betekenis en bedoeling van deze term aan met de intentieverklaring zoals beschreven in het migratiepact.' Bam, daar ga je dan!
De overheid legt zichzelf niks op en verplicht andere landen niets, en wast dus z'n handen in onschuld, maar rechters kunnen er dus wel voor kiezen om de overheid iets op te leggen! Tsjah, maar daar gaat de overheid niet over, scheiding der machten en zo...
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten