snapshot5

Meten met twee maten: Volkskrant ziet gevaar islamisering Afrika wél en waarschuwt zelfs!

Geen categoriemei 11 2019, 12:00
In Nederland ben je al snel een xenofoob en een racist als je zorgen uit over de islamisering van Nederland. Maar de oprukkende, extremistische variant van politieke islam in Afrika is voor de Volkskrant wél een vaststaand feit én een probleem!
Direct in de eerste alinea is het raak:

"Afrika islamiseert, ook Niger, waar tot voor kort een gematigde interpretatie van de islam de overhand had. Met buitenlandse hulp wordt nu geprobeerd radicalisering tegen te gaan. Maar die inmenging wekt juist wantrouwen."

Voor 0,16 cent per week krijgen kinderen in Niger Koranles. Wat ooit begon met een gematigde (soefi) islam die voet aan de grond kreeg in het land, wordt dit nu beïnvloedt door de 'zuivere' islam. Ze zeggen ook dat zo'n tien jaar geleden haast niemand met een hoofddoek liep en er nu haast geen vrouwen meer te vinden zijn die geen hoofddoek dragen.
Er wordt doodleuk verteld over 'het resultaat van het zorgvuldig geplande 'islamitische project' van Saoedi-Arabië en andere Golfstaten'. Dit artikel etaleert gewoon prima hoe er met miljarden dollars eerst een gematigde islam werd uitgerold over het continent (en landen als Indonesië en de Filipijnen), om daarna over te gaan op de 'zuivere islam', waarmee we op het terrein van shariawetgeving en termen als 'streng conservatief' en 'politieke islam' komen. De Volkskrant waarschuwt de lezer vooraf:

"Als eenmaal de politieke islam voet aan de grond heeft in een land is de stap naar radicalisering niet ver weg, zoals ook elders in de wereld blijkt – neem Mali, Indonesië of de Filipijnen."

Er wordt nog even een sjiitische islamgeleerde geïnterviewd, die deze kans benut om de soennitische islam af te kraken:

‘Die soennieten in Caïro waren allemaal heethoofden, altijd boos of opgewonden. De sjiitische islam is vrediger. Kijk naar de terreurorganisaties hier in de Sahel: Boko Haram, Al Qaida, IS. Het zijn allemaal soennieten. Ze krijgen steun van Saoedi-Arabië en wapens van de Verenigde Staten.’

Wat verder opvalt is de constatering dat islam gedijt bij een zwakke overheid. Waar de overheid niets oplost en de (échte) islam wél met oplossingen komt, wint het aan invloed. Ook is antiwesters sentiment een factor die bijdraagt aan de oprukkende politieke islam.
Wie dit leest kan haast niet anders dan even te kijken naar de situatie in Nederland. Onze overheid pakt achterstandswijken ook niet aan, faalt met deradicalisering en vergroot de afstand tussen burger en instanties. Integratie faalt al decennialang en partijen als DENK en BIJ1 wakkeren langzaam maar zeker ook een 'antiwesters sentiment' aan en bedienen deels dezelfde demografische groep.
En hoewel het Volkskrant-artikel nog wat verder gaat, sluit ik liever af met deze citaten:

"Nu konden jongeren in de oliestaten ineens gratis komen studeren. [Zij] zijn de ministers en de machthebbers in hun land van de toekomst en zouden zo de boodschap verspreiden.’

Maar bij terugkeer in hun thuisland zijn deze studenten soms teleurgesteld over de beperkte invloed die ze kunnen uitoefenen, (...). ‘Het risico bestaat dat ze dan radicaliseren en vatbaar worden voor salafistische en andere meer extremistische groeperingen die ook vinden dat de islamisering niet snel genoeg gaat en de islam via de jihad met geweld willen verspreiden.’

‘Nu is 90 procent van de studenten beïnvloed door de politieke islam. Zelfs binnen de muren van de universiteit zijn onofficiële moskeeën waar radicale imams prediken. (...) Deze nieuwe generatie vrome moslims is opgeleid, welbespraakt, goedgekleed, gedraagt zich verheven en lijkt over geld te beschikken. Zij vormen de nieuwe elite die het politieke, economische en sociale leven in Niger beheerst. Ze hebben de staat niet meer nodig.’

Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten