Schokkend! Minstens 80 zwaar geïndoctrineerde Nederlandse ISIS-kinderen kunnen ingezet worden bij aanslagen

Geen categorieapr 06 2017, 11:00
"Bij terugkeer zijn er mogelijk risico's voor de Nederlandse samenleving."
In een nieuw rapport stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat Nederlandse ISIS-kinderen in potentie een groot gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving. In het rapport wordt duidelijk gemaakt dat er nogal wat ISIS-kinderen zijn, en dat die jeugd nu al jaren geïndoctrineerd wordt met het radicaal-islamitische gedachtegoed van die terreurorganisatie. Deze indoctrinatie heeft, hoe kan het ook anders, grote invloed op de kinderen.
Met andere woorden, de wereld heeft een nieuwe Hitlerjugend: de ISIS-jugend.

Blootstelling aan en mogelijke betrokkenheid bij geweld kan bij terugkeer in Nederland risico’s opleveren voor kinderen, bijvoorbeeld als zij fysieke of psychische gevolgen van hun leven in het ‘kalifaat’ ondervinden. Daarnaast zijn er bij terugkeer mogelijk risico’s voor de Nederlandse samenleving, omdat een deel van de minderjarigen wellicht geweldsbereid is en gevechtservaring heeft opgedaan. Er is geen reden om aan te nemen dat ISIS terughoudend zal zijn met het inzetten van kinderen voor het plegen van aanslagen in Europa.

Tegelijkertijd dringt de NCTV erop aan dat de kinderen bij terugkomst eerst en vooral gezien moeten worden als slachtoffers van ISIS. In veel gevallen zullen ze getraumatiseerd zijn doordat ze veel geweld hebben gezien, en daarnaast zijn ze natuurlijk ook nog eens geïndoctrineerd met een hatelijke ideologie. Dat maakt ze in potentie gevaarlijk, maar het betekent ook dat ze eigenlijk zelf ook slachtoffer zijn. Ze hebben er immers niet voor gekozen om die denkbeelden geïndoctrineerd te krijgen.
Volgens de Nationaal Coördinator mag de rol (en het belang) van kinderen in het radicale ISIS-kalifaat niet onderschat worden. In tegenstelling tot de meeste andere terroristische organisaties richt ISIS zich namelijk écht op de toekomst. De massamoordenaars willen een hele generatie indoctrineren en veranderen in terroristen.

Minderjarigen en families zijn een cruciaal onderdeel van dit totalitaire systeem. Het voortbestaan en de toekomst van het ‘kalifaat’ liggen immers voor een groot deel in handen van de volgende generatie. Die wordt doelbewust, zowel ideologisch als fysiek, klaargestoomd om de strijders van de toekomst te worden. In propaganda van ISIS worden deze kinderen aangeduid als de ‘cubs’ (welpen - ashbal), die moeten uitgroeien tot leeuwen (usud). Vanaf de aanvang van de pubertijd (variërend van 9 tot 15 jaar) kunnen zij ingezet worden in de strijd. Deze kinderen vormen een toevoer van potentiële strijders voor ISIS en zijn gemakkelijk te vormen, zeker omdat minderjarigen vaak vatbaar zijn voor indoctrinatie door mensen van wie ze houden of volledig afhankelijk zijn: hun familie.

ISIS vindt zelfs, aldus de NCTV, dat die nieuwe generatie "een potentieel betere versie is van de huidige strijders." Zij kunnen namelijk helemaal gevormd worden en zijn "een onbeschreven blad." Vanaf dag één wordt hen geleerd dat "een ieder die zich niet aan de juiste interpretatie van de islam houdt ‘kafir’ (ongelovige) is en gedood moet worden."
Hoewel het moeilijk is om een exact cijfer te geven gelooft de NCTV dat er minstens 80 kinderen met Nederlandse links in ISIS-gebied wonen. De helft van die kinderen (niet heel verrassend) bestaat uit jongens. "Ongeveer de helft van de Nederlandse kinderen is door één of beide ouder(s) meegenomen naar het strijdgebied. De andere helft is daar geboren."
Daar komt bij dat iets minder dan 20 procent van de Nederlandse ISIS-kinderen 9 jaar of ouder is. Dit betekent dat ze dus "mogelijk training (hebben) ontvangen."
Dat is natuurlijk bijzonder zorgwekkend, ook omdat die kinderen vrijwel zeker terugkomen naar Nederland als ISIS verslagen wordt, maar het wordt nóg erger: de NCTV waarschuwt namelijk dat er vrijwel zeker veel meer Nederlandse ISIS-kinderen zijn. "Het is lastig te verifiëren hoeveel kinderen er vervolgens nog geboren zijn in Syrië of Irak. Kinderen van Nederlandse uitreizigers die worden geboren in het strijdgebied zijn niet officieel bij de Nederlandse instanties bekend."
De NCTV legt ook uit hoe het onderwijs van deze kinderen eruitziet. Kort gezegd komt het erop neer dat deze arme kinderen van jongs af aan klaargestoomd worden om de extremistische mantel over te nemen van hun ouders:

De lesboeken, zoals het basisschoolboek ‘Ik ben moslim’, onderbouwen een wereldbeeld waarbij de ideeën van ISIS juist zijn en alle andere onjuist. Lesmateriaal is geïllustreerd met afbeeldingen van handgranaten, tanks en gevechtsposities: zo wordt het onderwijs gekoppeld aan de militaire strategie van ISIS. Daarnaast krijgen kinderen theorieles over onderwerpen die met de strijd te maken hebben, zoals het herkennen van verschillende wapentypes, en in welke situatie deze het best ingezet kunnen worden.

Tegelijkertijd wordt de haat voor het Westen, dus ook voor Nederland, er héél diep ingestampt:

Een belangrijke focus in het curriculum is het versterken van het wij-zij-gevoel. De ‘kruisvaar- derscoalitie’ (waar Nederland deel van uitmaakt) is hier de vijand die uitgeroeid zou moeten worden. Iedereen die zich niet tegen de coalitie uitspreekt wordt bestempeld als ongelovige of, in het geval van moslims, als afvallige. Dit betekent volgens ISIS dat hij of zij gedood mag worden.

Om ervoor te zorgen dat ze dit geweld daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen worden ze van jongs af aan bloot gesteld aan grof geweld:

Een constante blootstelling aan geweld en wreedheden zoals publieke executies heeft tot doel dat kinderen ongevoelig tegenover dit soort uitingen van geweld komen te staan. Ze leren dat het bij de normale gang van zaken hoort. Kinderen worden aangespoord met hun ouders mee te gaan naar publieke vertoningen waar lijfstraffen en executies worden uitgevoerd.

En:

Deze beïnvloeding van kinderen gebeurt al op vroege leeftijd. De app Huroof (alfabet), bestemd voor de allerjongsten, leert ze spelenderwijs gewelddadige of jihadistische woordjes, zoals ‘dababa’ (tank).
Ook zijn er apps waarin kinderen spelenderwijs de coalitielanden kunnen aanvallen, door bijvoorbeeld raketten af te vuren op westerse gevechtsvliegtuigen of de Eiffeltoren.

Dit soort kinderen kunnen de komende tijd dus terugkomen naar Nederland. Het zal niemand verbazen dat zij een ontzettend groot gevaar kunnen vormen voor de Nederlandse samenleving. Dat is zéker het geval omdat het bekend is dat ISIS nu al kinderen gebruikt om aanslagen te plegen in Syrië en Irak.

ISIS is een opportunistische organisatie die voortdurend op zoek is naar nieuwe mogelijkheden. De inzet van minderjarigen voor de voorbereiding of uitvoering van terroristische aanslagen in Europa is voorstelbaar, zeker omdat het een mogelijk tactisch voordeel biedt. Kinderen worden over het algemeen als minder gevaarlijk ingeschat en in mindere mate onderzocht of aangehouden bij controles.

Dit betekent dat er maatregelen genomen moeten worden waarbij tegelijkertijd voor ogen moet worden gehouden dat de kinderen zelf eigenlijk óók slachtoffers van ISIS zijn (en vaak zwaar getraumatiseerd zijn).
Hier is het hele rapport:
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten