Nederlandse taal op universiteiten onder druk, hoogleraren trekken aan de bel

Geen categoriemrt 30 2019, 16:30
De Nederlandse universiteiten draven door in het verengelsen van hun bachelor- en masterprogramma's. Dermate dat onderdelen van de opleiding Friese letterkunde in het Engels worden gegeven!
De redenen waarom het onderwijs verengelst? Door de standaardisering verdwijnen veel Nederlandstalige studies en wordt de voertaal Engels.
Voordeel hiervan is de aanwas in internationale studenten als inkomstenbron voor universiteitsbesturen. Dat zijn overigens inkomsten die universiteiten hard nodig zijn omdat sinds 2002 de Rijksbijdrage per student is gedaald. Echter worden de nadelen van het Bolognaproces steeds duidelijker. Studenten klagen over een 'laag niveau Engels van docenten' en staat ook de Nederlandse taal onder druk omdat het onderwijs binnen internationale kaders wordt ontwikkeld. Hierdoor lijkt de kwaliteit van de opleidingen en de schrijfsels van studenten ook onder druk te staan.
Is dit noodzakelijk? Nee, het is niet noodzakelijk, maar het is wel van voordeel voor veel universiteitsbesturen. Onder meer omdat Den Haag sinds 2002 bezuinigt en steeds meer Brussel is gaan volgen. De totale uitgaven van de Rijksoverheid zijn sinds 2002 wel gestegen, maar de uitgave per student is wezenlijk lager. Universiteiten zijn ondertussen 'afhankelijk aan de subsidieprogramma's van de Europese Commissie en de instroom van internationale studenten.
Dat voert de druk op en docenten spreken van een 'wildgroei aan bureaucratie en werkdruk'. Tegelijkertijd verengelsen de studies. Docenten zijn er in ieder geval klaar mee en luiden nu de noodklok. Ze zijn een petitie gestart in de hoop dat het onderwijs eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. En om het Nederlands te redden!
UPDATE: In een eerdere versie van dit artikel werd verwezen naar het Verdrag van Bologna als drijvende kracht achter de verengelsing van het onderwijs. Bij nader inzien is dit verband niet goed genoeg bewezen, dus deze passages zijn geschrapt.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten