shutterstock 1219006180

Peiling: meerderheid GroenLinks- en D66-kiezers voor meer islamitische scholen in Nederland

Geen categoriesep 15 2019, 9:45
GroenLinks- en D66-kiezers zijn het minst negatief over het islamitische onderwijs, zo suggereert een peiling van Maurice de Hond (Peil.nl). Voor alle Nederlanders geldt een geheel ander beeld: zo is slechts 30% van de ondervraagden voorstander van "meer islamitische scholen in Nederland."
Van degenen die deelnamen aan het onderzoek was het overgrote merendeel van mening dat het islamitisch onderwijs de integratie van kinderen in de samenleving in de weg staat. En slechts 30% van de kiezers is voorstander van méér islamitische scholen in Nederland. Nederland is dus uitgesproken negatief over het islamitische onderwijs. Na de berichtgeving van de afgelopen weken is dat ook geheel logisch.
Slechts 14% van de kiezers is van mening dat 'de inhoud van het onderwijs de staat niets aangaat' en dit betekent dat een overgrote meerderheid graag ziet dat de Rijksoverheid ingrijpt als het de spuigaten uitloopt. De meeste Nederlanders zijn dus van mening dat de overheid wel invloed mag uitoefenen op het onderwijs en dat de onderwijsvrijheid niet absoluut is.
Kiezers zijn het er verder over eens dat niet alleen binnen de islam, maar ook binnen andere religies sprake is van het verspreiden van 'opmerkelijke ideeën'.

Peiling over het islamitische onderwijs

[caption id="attachment_234929" align="aligncenter" width="800"]De resultaten van de peiling van Maurice de Hond over het religieuze onderwijs. Bron: Maurice de Hond / Peil.nl De resultaten van de peiling van Maurice de Hond over het religieuze onderwijs. Bron: Maurice de Hond / Peil.nl[/caption]
Het is prachtig om te zien dat er bij CDA-kiezers durf is om de problemen binnen andere religies te benoemen. Of, om ten minste het bewustzijn te hebben dat daar inderdaad sprake van is: 56% van de CDA-kiezers is het eens met de stelling dat het niet uitgezonderd de islamitische leer is waarbinnen 'opmerkelijke ideeën' worden verspreid. Dat is nog eens een portie realisme waar je gewoon weemoedig van wordt.
Echter blijft de vraag open waarom de D66- en GroenLinks-kiezers weer afwijkende meningen vertonen in de peilingen. Wellicht moeten we daar eens een peiling over doen, Maurice? Wat gaat er mis?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten