Peilingen: Kiezer positief over klimaatbeleid ondanks stikstofcrisis, wenst behalen doelstellingen Klimaatwet

Geen categorienov 03 2019, 12:25
Het panel van Maurice de Hond (Peil.nl) beantwoordde vragen over hoe kiezers denken over de Klimaatwet, de doelstellingen van het klimaatbeleid en of de Rijksoverheid de doelstelling moet handhaven en eventueel de maatregelen moet vergroten. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat kiezers voorstander zijn van handhaving van de Klimaatwet en dat de regering zich moet inzetten om de doelstellingen daarvan te behalen.

Kiezers wensen forse reductie van CO2-uitstoot

[caption id="attachment_238477" align="aligncenter" width="800"]Bron: Maurice de Hond / Peil.nl Bron: Maurice de Hond / Peil.nl[/caption]
Als we kijken naar de bovenstaande tabel wordt direct duidelijk dat kiezers voor het merendeel achter de 2030 doelstellingen van de Klimaatwet staan. Zo'n 57% van de kiezers is voorstander van het behalen van het 2030-doel. Met name kiezers van GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en de PvdA willen dit. Steun voor het behalen van een 50% reductie van broeikasgassen-uitstoot in 2030 is echter het minst sterk aanwezig bij kiezers van Forum voor Democratie en de PVV. Bij andere partijen is men meer verdeeld.
Geheel anders zijn de cijfers als we kijken naar de steun voor de doelstelling voor het jaar 2050. De overheid heeft zichzelf namelijk gecommiteerd aan het realiseren van een reductie van de CO2-uitstoot in 2050 met ruim 95%. Voor het behalen van dit klimaatdoel is een minderheid van slechts 47% van de kiezers voorstander. Zogezegd is steun voor de 2050-doelstelling net zo groot als het verzet.
De patronen geldig voor de steun voor de 2030-doelstelling gelden zien we ook weer terug in de antwoorden op de vragen over de 2050-doelstelling. De steun voor het behalen van de 2050-doelstelling is lager omdat bij vrijwel elke partij minder kiezers voorstander zijn, onafhankelijk van de politieke richting. Kiezers laten verder weten niet nog meer maatregelen op het gebied van klimaat te moeten slikken.
Wel is ruim 35% voorstander van het uitbreiden van het klimaatbeleid als de doelstellingen van de Klimaatwet niet worden bereikt tegen 2030 en 2050, terwijl 38% van de kiezers de doelstelling meer als richtsnoer ziet dan een daadwerkelijke doelstelling die voor de volle 100% behaald dient te worden. Zogezegd wensen veel kiezers een 'foutmarge' in het behalen van de doelstellingen:

Doelstellingen strikt hanteren, of toch niet?

[caption id="attachment_238478" align="aligncenter" width="800"]Bron: Maurice de Hond / Peil.nl Bron: Maurice de Hond / Peil.nl[/caption]
Met de huidige steun voor het klimaatbeleid van Rutte 3 valt niet anders te concluderen dan dat de Nederlanders zich niet laten afschrikken door de economische schade veroorzaakt door de stikstofcrisis en evenmin de doelstellingen van de Klimaatwet verwerpen vanwege één slechte ervaring met de stikstofproblematiek. Nederlandse kiezers blijven, zoals blijkt uit de peiling van Maurice de Hond, relatief positief over de Klimaatwet en de klimaatdoelen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten