snapshot12

'Premier Rutte, u voedt het ‘recht in eigen hand’ door wetten zoals het boerkaverbod niet te handhaven!'

Geen categorieaug 26 2019, 14:00
Het zomerreces ten einde, wil ik het met u hebben over uw brief waarin u Nederland vergelijkt met een ‘vaasje’. U zei daarin over Nederland: “Wat hebben we samen een ontzettend mooi land gebouwd! We hebben zoveel om trots op te zijn, zoveel om te beschermen, zoveel om mooier te maken.” U schreef ook: “We mogen ons Nederland nooit als vanzelfsprekend zien.”
Toch heb ik steeds vaker het gevoel dat u alles wel als vanzelfsprekend ziet. Steeds meer mensen in Nederland zien en ervaren hoe het land verder wordt afgebroken in plaats van beschermd en mooier gemaakt.
Op dit moment verliezen regeringspartijen zich in een nieuw sprookje dat Nederland moet redden met een fonds van 50 miljard () voor onder andere een lightrailverbinding. Waar niet eens voldoende handen voor zijn, omdat er al te weinig zijn voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Een hoge rekening die de belastingbetaler vroeg of laat weer op zijn bordje krijgt. Dat terwijl er steeds meer daklozen in Nederland rondwaren, steeds meer mensen niet meer rondkomen door achterblijvende lonen, steeds hogere lasten en belastingverhogingen. Zelfs de hogere middenklasse komt financieel in de problemen. Kunt u dat voorstellen? Het is echt zo, ook al is er maatschappelijk weinig aandacht voor.
Niet omdat ze een gat in de hand hebben, maar omdat ze niet binnen het ‘systeem’ passen. Net zozeer als een forse toename van economisch daklozen die buiten de hulpverlening vallen omdat ze niet verslaafd zijn noch psychisch lijden. Ze missen alleen een huis, de financiële middelen daarvoor, maar vooral het ‘juiste labeltje’ om daarvoor in aanmerking te komen. Ze worden maatschappelijk afgewimpeld met ‘niet volgens de regeltjes’, ‘niet passend in het (digitale) systeem’. Een systeem dat zo complex is geworden dat zelfs goedverdienende hoogopgeleiden daardoor in de problemen kunnen komen. Vindt u dat normaal?
Ondertussen zit u samen met mevrouw Merkel en de ministers Ollongren, Hoekstra, Wiebes en Veldhoven te koffieleuten over de klimaatverandering.
Weet u wel hoeveel expertise u over dit onderwerp in Nederland niet benut? Liever laat u uw oren hangen naar lobbyisten die alleen hun eigenbelang voor ogen hebben en bezoedelt u het vakgebied van mij en mijn hardwerkende collega’s waarin ik al vele jaren werkzaam ben. Het resultaat: klimaatbeleid dat de CO2 uitstoot significant laat toenemen en het geld nog sneller van de onder- en middenklasse naar de allerrijksten laat vloeien. Beleid dat boekhoudkundig hout bijstoken en bomen kappen schoon wast, maar waarover Nederland de pretentie heeft anderen de les te lezen. U ruilt een goedkope, betrouwbare, verhoudingsgewijs schone energievoorziening in voor een dure, onbetrouwbare, vervuilende energievoorziening. Gezien windmolens en zonnepanelen eerder aan vervanging toe zijn, een gigantische ruimtelijke voetafdruk hebben, een conventionele draaiende back-up noodzakelijk houdt, de energiedichtheid veel lager is waardoor je meer energie moet opwekken en de aanvoer van opgewekte energie zo fluctuerend wordt dat u voortdurend op het net moet balanceren, zullen de energieprijzen alleen maar stijgen. En dat doen ze feitelijk al sinds 2003 door een forse stijging van de energiebelasting c.q. opslag duurzame energie.
Terwijl omringende landen gasaansluitingen subsidiëren moeten Nederlandse huishoudens van het gas af. Dat blijkt ook door de stijgende verkoop van warmtepompen en elektrisch fornuizen. Dat komt niet omdat een toenemend aantal huishoudens de noodzaak ervan inziet, maar doordat bij vele nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer wordt aangeboden. De meeste woningen worden gebouwd door corporaties en markt en voor hen valt meer te verdienen aan een gasloos huis omdat het op papier duurzamer is.
Ondanks dat het schijnbaar ‘economisch goed’ gaat, belandt Nederland in een armoedeval. Steeds meer mensen, inclusief de hogere middenklasse komen niet meer rond. Dat komt niet vanwege een gat in de hand, maar onder andere doordat een groot deel van de woningvoorraad sterk verouderd is, aardbevings- of funderingsschade (> 1 miljoen) heeft; passend onderwijs alleen aansluit bij gemiddelde kinderen en de rest zich blauw mag betalen aan psychische zorg en/of specialistisch basisonderwijs & extra reiskosten dankzij een niet aansluitend onderwijssysteem; doorgedraaide liberalisering van het zorgsysteem waarbij de regels zo zijn dat absurd veel verdiend wordt aan vijf minuten zorg.
Wanneer zet het kabinet weer haar belangrijkste prioriteit, het volk, voorop? In plaats van met Prinsjesdag weer alleen de onderkant te compenseren die beroep kan doen op het sociale vangnet, een heleboel gratis banken en kwijtscheldingen, voer een forse belastingverlaging door. Stop met loonnivellering. Werk en scholing dient te lonen. Dwing daarnaast desnoods werkgevers tot loonsverhogingen, meer vaste contracten en investeren in talent. Zodat ook mensen met een bovengemiddelde intelligentie niet langer meer worden gediscrimineerd op school en op de werkvloer. Dat levert niet alleen een stijgende welvaart voor hen op, maar ook voor heel Nederland. Benut ook alle binnenlandse kennis en talent, voordat u over de grens kijkt. U laat nu ongelooflijk veel talent liggen door overregulering en bureaucratie. Op deze manier kan de gehele middenklasse zich weer zelf gaan bedruipen en investeren in Nederland. Met het in stand houden van de huidige mensonterende situatie waarin er zelfs huishoudens in de hogere middenklasse onder bijstandsniveau leven en op korte termijn mogelijk een negatieve rente op spaartegoeden zal dat daarentegen niet gebeuren. Als de middenklasse zich weer kan redden, kan u dan als kabinet kijken wie nog extra ondersteuning nodig heeft en hoe dit vangnet te organiseren.
Als laatste: handhaaf de wet zonder uitzondering. U voedt nu ‘het recht in eigen hand’. In het kader van veiligheid zou de wet ‘gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ zelfs voor de gehele openbare ruimte mogen gelden. Wie moeite heeft met deze wet; de Sleepwet is voor een grotere groep vele malen ingrijpender. Handhaaf ook de vluchtelingenwet zoals die bedoeld is. Dus niet geldend voor ‘migranten’ en zogenaamde ‘drenkelingen’, maar enkel voor mensen die écht voor hun leven vrezen. Dat zijn we niet alleen verplicht aan alle Nederlanders, maar ook aan alle échte vluchtelingen die hier rekenen op een veilige toekomst.
Als u het net zo goed meent met Nederland en al haar inwoners, u weet me te vinden.
Één van de ruim 17 miljoen inwoners van Nederland,
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten